Lớp học phong thủy Bát trạch ứng dụng căn bản

Lớp học phong thủy Bát trạch ứng dụng căn bản
Starts from:T5, Tháng Một 4, 2018 9:00AM - 11:30AM
2.500.000 VND Học phí
Campus Location

Thông tin tóm tắc khóa học phong thủy
 • Mã khóa học PTBTCNK06
 • Thời gian khóa học 2,5 tháng
 • Tên khóa học Phong thủy Bát trạch cơ bản
 • Ngày học sáng chủ nhật hàng tuần
 • Nơi học Phú Nhuận, HCM
 • Nơi học Phú Nhuận, HCM
Class Description

Khóa học Phong Thủy Bát Trạch ứng dụng

Thời lượng 10 buổi

Người hướng dẫn: Phạm Minh Tuệ

Hình thức học: offline

Thời gian 8h30-11h30 sáng chủ nhật

Mục tiêu khóa học Sau khi hoàn thành môn học, học viên có khả năng:

Về kiến thức: Hiểu và nắm được cơ sở, nguồn gốc, lịch sử hình thành bộ môn phong thủy. Phân biệt những mặt tích cực, có tính khoa học đồng thời
loại bỏ các yếu tố hạn chế, mê tín dị đoan.

Về kỹ năng: Ứng dụng các nguyên lý của Phong thủy phương đông trường phái bát trạch trong các bài toán thiết kế, cải tạo quy hoạch khu đô thị, nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và cả trong hoạt động kinh doanh thị trường bất động sản.

 • Tài liệu và giáo trình Tài liệu giáo trình:
 • Giáo trình Phong thủy Thực hành do Học Viện Lý Số Nguyên Cát biên soạn
 • Tài liệu tham khảo: Các tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của giảng viên.
 • Học phí 2.500.000
 • Số lượng học viên Tối đa 10 học viên
 • Địa chỉ học: 8A Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận, HCM

Đăng ký tại:
Hotline: 0989 224 080 (Minh Tuệ)
KHÓA HỌC PHONG THỦY LÝ SỐ NGUYÊN CÁT

Quyền lợi học viên:
– Tham gia trao đổi và được hổ trợ trong suốt quá trình sau khi hoàn thành khóa học
– Được học kiến thức chuẩn do Học Viện Lý Số Nguyên Cát biên soạn
– Được học lại ở các khóa sau miễn phí…
– Thực hành đo đạc thực tế bằng La Kinh
– Hổ trợ học viên mua la kinh với giá tốt nhất.

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ PHONG THỦY
1. Nguồn gốc, cơ sở và quá trình phát triển
2. Hai lĩnh vực ứng dụng của Phong thhủy
3. Các trường phái phong thủy

Chương 2
TRƯỜNG PHÁI HÌNH THỂ PHONG THỦY
1. Nhập môn, sơ lược về trường phái hình thế phong thủy
2. Năm nguyên tắc cơ sở của phái hình thế phong thủy
3. Sơn và Thủy trong phong thủy
4. Phân loại một số hình thế tiêu biểu

Chuơng 3
TRƯỜNG PHÁI BÁT TRẠCH
1. Các khái niệm cơ bản: âm dương, thiên can địa chi, lục thập hoa giáp, tam nguyên cửu vận, ngũ hành sinh khắc, ngũ hành nạp âm, niên mệnh, bát quái, quái mệnh, đông tây tứ mệnh, đông tây tứ trạch.
2. Phân biệt hướng đất, hướng nhà, hướng cửa
3. Sơ bộ về Bát trạch: cách tính quái mệnh, cách lập cục đất, cách xác định tâm đất, an sao vào bát cung, ý nghĩa của bát tinh trong Bát trạch, sơ đồ Tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái.
4. Cách xác định hướng nhà bằng la bàn
5. Cách phân cung điểm hướng trong 1 căn nhà
6. Cách chọn hướng tốt
7. Cách bố trí vật dụng trong nhà theo bát trạch.
8. Cách hóa giải.

Là khóa học đầu tiên của môn Phong thủy, các bạn được học những kiến thức căn bản và nền tảng nhất của Phong thủy. Từ Âm Dương - Ngũ hành đến xác định phương vị trong Phong thủy, cách đo đạc và luận giải từng bước khi làm Phong thủy 1 căn nhà nào đó. Lý thuyết luôn đi kèm với thực hành sẽ giúp cho các bạn nhớ được các kiến thức mà mình được hoc, không bở ngở khi ra làm thực tế.
 •   Khóa học Phong Thủy Bát Trạch ứng dụng
 •   Người hướng dẫn: Phạm Minh Tuệ
 •   Thời lượng: 10 buổi
 •   Hình thức học: học trực tiếp tại văn phòng hoặc online
 •   Thời gian học: Từ 9h-11h30 chủ nhật
Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding.Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog.Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch be the unbound excluding sewed. Pangolin regarding Pangolin regarding rabbit best
 •   Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
 •   Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully
 •   Struck labrador besides and yet by goodness much
 •   Bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas
 •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.
Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding.Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog.Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch be the unbound excluding sewed. Pangolin regarding Pangolin regarding rabbit best
 •   Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
 •   Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully
 •   Struck labrador besides and yet by goodness much
 •   Bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas
 •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.
Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding. Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog.Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch be the unbound excluding sewed. Pangolin regarding Pangolin regarding rabbit best
 •   Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
 •   Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully
 •   Struck labrador besides and yet by goodness much
 •   Bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas
 •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.
  No team found.