Hướng dẫn cách đọc la kinh 18 tầng (phần tiếp theo)

Chú thích chi tiết bề mặt của la bàn 18 tầng

Hướng dẫn cách đọc la kinh 18 tầng

Tầng thứ mười: Một trăm hai mươi long trong Kim giữa – Nhân bàn

Cũng giống như trong tâng thứ tám nhưng vị trí ác long so le nhau

Tầng thứ mười hai: Hai trăm bốn mươi phân kim bàn

Hai trăm bốn mươi phần kim bàn là chỉ độ đậm nhạt, dày mỏng hoặc thịnh suy của mười hai chi khí trong kim chính mà chia ra phối hợp với sáu mươi long thấy địa để đoán lành hay dữ.

Tầng thứ mười ba: mười hai thứ bàn

Mười hai thứ bàn tên gọi như sau : tinh kỉ, đại lượng, thực trầm, thọ tinh, đại hỏa, chiếc mộc, huyền hiêu, giáng lâu, thuần thủ, thuần vĩ, thuần hỏa, thú tư. Mười hai thứ chỉ vị trí của mặt trời bốn mùa trong năm, chỉ rỏ sự biến đổi của thời tiết và vị trí vận hành hàng năm của tuế tinh.

Tầng thứ mười bốn: mười hai «  phân dã »

Phần dã là khái niệm quan trọng trong thiên văn học cổ đại. Người ta đem chia vị trí các tinh tú trên bầu trời tương ứng với một vùng đất nào đó trên mặt đất. Vùng đất tương ứng đó trên mặt đất gọi là phần dã.

Tầng thứ mười lăm: hai mươi tư sơn trong thiên bàn

Còn gọi là bàn ngoài các nhà địa lí dùng để nạp thủy để phán đoán dòng nước và cho rằng ở nơi khí vượng nước chảy đến là tốt, chảy đi là xấu, ở nơi khí suy thì ngược lại.

Tầng thứ mười sáu: một trăm hai mươi long thiên bàn

Nguyên lý chọn lựa một trăm hai mươi long thiên bàn cũng giống như bảy mươi hai long thiên bàn đều dùng theo thuyết cô hư vượng tướng, quy giáp không vong để tính.

Tần thứ mười bảy: sáu mươi long doanh súc

Sáu mươi long doanh súc là để luận thời tiết vòng này do các nhà địa lí cận đại làm ra

Tầng thứ mười tám: hỗn thiên tinh độ – Ngũ hành

Là chỉ cung độ khắp trên bầu trời gồm 365,25 độ, chia ra thành hai mươi tám cung gọi là thập nhị bát tú, tương ứng 365 ngày trong năm. Độ số này phối hợp với ngũ hành chính là hỗn thiên tinh độ ngũ hành.

–kết thúc Hướng dẫn cách đọc la kinh 18 tầng–5 Bình luận

Trả lời