Sao Thiên phủ trong cung Phu thê (phần 5) – Học viện lý số

Sao Thiên phủ trong cung Phu thê (phần 5)

Luận sao Thiên phủ trong cung Phu thê

Thiên Phủ

  • Chủ cát, thông thường phối ngẫu giỏi giang, nam mệnh vợ giỏi quán xuyến việc nhà, quản lý tiền bạc rất tốt, ở ngoài cũng có thành tựu nhất định trong sự nghiệp.Nam chủ vợ kém tuổi mình khá nhiều, cũng chủ lấy được vợ hiền, được vợ giúp đỡ, vợ béo tốt. Nữ chủ chồng lớn tuổi, hôn nhân hòa hợp tốt đẹp. Hội sát tinh thì khó tránh có khắc. Hội tả hữu xương khúc khôi việt, trong tình yêu hay hôn nhân tất có người thứ 3 vào cuộc.
  • Thiên Phủ tại sửu mùi, không hội sát tinh chủ cát, vợ chồng đến đầu bạc. Hội Dương Đà phối ngẫu ngang ngược, thích ra mệnh lệnh, sinh ly, nam lấy người đã từng có chồng, nữ lấy người từng có vợ thì có thể tránh hình khắc. Hội hỏa linh cũng ly hôn, muộn hôn có thể tránh. Hội xương khúc, bản thân cũng nhiều lần yêu đương, đôi bên đều có tư tình.

 

Tài bạch

Vũ khúc

Phá Quân

Tử tức

Thái Dương

Phu thê

Thiên phủ

Huynh đệ

Thiên cơ

Thái âm

 

Tật ách

Thiên Đồng

Mệnh

Tử vi

Tham lang

Thiên di

 

Phụ mẫu

Cự môn

Nô bộc

Quan lộc

Liêm trinh

Thất sát

Điền trạch

Thiên lương

Phúc đức

Thiên tướng

 

  • Thiên phủ tại mão dậu, mệnh cung tất là liêm trinh tham lang, bản thân bản tính phong lưu, đối cung vũ khúc thất sát, không hội sát tinh cũng chủ bất hòa, hoặc sinh ly, hội ác sát tất ly hôn.

 

Mệnh

Liêm trinh

Tham lang

Phụ mẫu

Cự môn

Phúc đức

Thiên tướng

Điền trạch

Thiên đồng

Thiên lương

Huynh đệ

Thái âm

Quan lộc

Vũ khúc

Thất sát

Phu thê

Thiên phủ

Nô bộc

Thái dương

 

Tử tức

 

Tài bạch

Tử vi

Phá quân

Tật ách

Thiên cơ

Thiên di

 

  • Thiên phủ tại tỵ hợi, không hội sát tinh chủ cát, sống với nhau đến già. Hội tứ sát Không Kiếp Thiên hình, sinh ly, bản thân có ngoại tình, nam chủ có thê thiếp, nữ chủ tư thông với người khác. Mệnh có đào hoa tinh diệu hoặc tứ sát cũng chủ ly dị.

 

Huynh đệ

Thái âm

Mệnh

Tham Lang

Phụ mẫu

Thiên đồng

Cự Môn

Phúc đức

Vũ khúc

Thiên tướng

Phu thê

Thiên phủ

Liêm Trinh

Điền trạch

Thái dương

Thiên lương

Tử tức

 

Quan lộc

Thất sát

 

Tài bạch

Phá quân

Tật ách

 

Thiên di

Tử vi

 

Nô bộc

Thiên cơ

scroll to top