Tam đình trong diện tướng học

Thượng đình: Tính từ sát mép của chân tóc đến chỗ tiếp giáp Ấn đường. Biểu hiện trời, đắc cách là phải cao rộng sáng sủa, nó biểu hiện thời niên thiếu của con người. Những người có trán cao, rộng, sáng sủa thì não bộ phát triển đầy đủ, biểu hiện sự thông minh sáng suốt mà trí tuệ là tiền đề của sự thành công. Thượng đình còn biểu hiện sơ vận của con người, từ 1 đến 25 tuổi, nếu cao rộng, được nuôi dưỡng trong một gia đình đầy đủ, sung sướng. Nếu Thượng đình ngắn thì là người có đầu óc thực tế, nếu Thượng đình tốt mà Hạ đình khuyết hãm cũng gọi là người không thành công. Người có Thượng đình đắc cách là người trán cao, nảy nở, mắt có thần lực là người có trí tuệ, sớm thành công trọng sự nghiệp, quan vận hanh thông. Thượng đình mà nhọn, nghiêng hẹp, khuyết hãm là biểu thị thời niên thiếu mọi sự khó thành công, gặp gian nan tai họa.

Trung đình: Tính từ đầu lông mày đến chân mũi. Biểu hiện cho Người. Trong Trung đình thì bộ phận quan trọng nhất là mũi, yêu cầu là phải dài, rộng, chóp mũi tròn, đầy đặn, hai cánh mũi phải kín khít. Đắc cách là mũi cao, dài mà hai lưỡng quyền phải rộng thì mới cân xứng. Khu vực này biểu hiện sức khỏe và khí lực. Nếu Thượng đình phát triển đầy đủ mà Trung đình khuyết hãm thì không làm được gì cả (là người không có chí hướng, không có khả năng), trí tuệ chỉ dừng ở chỗ lý thuyết, làm việc gì cũng khó, rất khó thành công lớn.

Hạ đình: Từ chân mũi đến hết cằm. Biểu hiện cho Đất. Cần phải rộng rãi, đầy đặn, nảy nở như vậy là đắc cách. Cằm phải cân xứng với Thượng đình và Trung đình, nếu hai bộ phận trên nảy nở mà cằm nhọn, lẹm thì không được, tuổi già sẽ vất vả, tiền tài về sau sẽ không tích tụ được, lại là người bảo thủ, cực đoan. Hạ đình khuyết hãm, hẹp, nhọn, mỏng, lộ xương, nghiêng lệch là người không có ruộng đất, sản nghiệp, cùng khổ.

(Sưu tầm)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top