Tự học Tử vi đẩu số bài 12: An các sao theo chi năm sinh

Tự học Tử vi đẩu số bài 12: An các sao theo chi năm sinh

GỒM CÓ CÁC SAO SAU:

 1. Vòng Thái Tuế
 2. Long Trì – Phượng Các
 3. Thiên Khốc – Thiên Hư
 4. Thiên Đức – Nguyệt Đức
 5. Hồng Loan – Thiên Hỉ
 6. Thiên Tài – Thiên Thọ
 7. Cô Thần, Quả Tú
 8. Đào Hoa
 9. Thiên Mã
 10. Phá Toái
 11. Kiếp Sát

 

Hoa Cái
 1. An vòng sao Thái Tuế

Vòng Thái Tuế có 12 sao, Trước tiên phải an sao Thái Tuế, sao Thái Tuế an tại cung có tên hàng CHI của năm sinh

Ví Dụ: Sinh năm Dần, an Thái Tuế tại cung Dần.

Sau khi an Thái Tuế, lần lượt theo chiều THUẬN, mỗi cung an 1 sao theo thứ tự:

Thái Tuế – Thiếu Dương – Tang Môn – Thiếu Âm – Quan Phù – Tử Phù – Tuế Phá – Long Đức – Bạch Hổ – Phúc Đức – Điếu Khách – Trực Phù.

 1. An bộ sao Long Trì – Phượng Các:

 • Long Trì − Bắt đầu từ cung Thìn, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuận đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào an Long Trì ở cung đó.
 • Phượng Các − Bắt đầu từ cung Tuất, kể là năm Tý, đếm theo chiều nghịch, đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Phượng Các ở cung đó.

 

 1. An bộ sao Thiên Khốc – Thiên Hư:

 • Thiên Khốc: Bắt đầu từ cung Ngọ, kể là năm Tý, đếm theo chiều nghịch đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Khốc ở cung đó.
 • Thiên Hư: Bắt đầu từ cung Ngọ, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuận đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Hư ở cung đó.

(Chú ý: Thiên Hư bao giờ cũng đồng cung với Tuế Phá).

 

 1. An bộ sao Thiên Đức – Nguyệt Đức:

 • Thiên Đức: Bắt đầu từ Dậu, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuận đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Đức ở cung đó.
 • Nguyệt Đức: Bắt đầu từ cung Tỵ, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuận đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Nguyệt Đức ở cung đó.

 

 1. An bộ sao Hồng Loan – Thiên hỉ:

 • Hồng Loan: Bắt đầu từ cung Mão, kể là năm Tý, đếm theo chiều nghịch đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Hồng Loan ở cung đó.
 • Thiên Hỉ: Thiên Hỉ an ở cung đối với cung an Hồng Loan. Thí dụ: Hồng Loan an ở Tỵ, an Thiên Hỉ ở Hợi.

 

 1. An bộ sao Thiên Tài – Thiên Thọ:

 • Thiên Tài: Bắt đầu từ cung an Mệnh, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuận đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Tài ở cung đó.

Thiên Thọ: Bắt đầu từ cung an Thân, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuận đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Thọ ở cung đó.

An bộ sao Cô Thần, Quả Tú:

Tùy theo năm sinh, coi bảng dưới đây:

Cách an sao cô thần quả tú

Thí dụ: Sinh năm Hợi, an Cô Thần ở cung Dần, Quả Tú ở cung Tuất

An sao Đào Hoa, Thiên Mã, Kiếp Sát, Hoa Cái

Tùy theo năm sinh coi bảng dưới đây:

Cách an sao đào hoa hồng loan hoa cai

Thí dụ: Sinh năm Dậu, an Đào Hoa ở cung Ngọ.

Sinh năm Tý, an Thiên Mã ở cung Dần.

Sinh năm Mùi, an Kiếp sát ở cung Thân

Sinh năm Ngọ, an Hoa Cái ở cung Tuất.

Lưu ý: Đào Hoa luôn an tại Tứ Chính

An sao Phá Toái:

Tùy theo năm sinh, coi bảng dưới đây

cách an sao phá toái trong tử vi

Thí dụ: Sinh năm Tuất, an Phá Toái ở cung Sửu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top