Tự nhiên thủy pháp ca

Giới thiệu

Thủy Pháp là một phần rất quan trọng của Địa Lý. Nếu không nắm vững về thủy pháp thì kể như là chưa học Địa lý. Xưa nay, đối với thủy pháp người ta vẫn coi trọng cái sự Thu-phóng của thủy mà áp vào lý khí, lấy sinh vượng mộ làm căn bản mà vận dụng âm dương ngũ hành để thu lấy sinh vượng, bài đi tử tuyệt. Tuy nhiên, Địa lý phong thủy vốn có nhiều trường phái. Trong đó, trường phải Hình thể cũng là một lý thuyết rất rộng lớn và thâm sâu.

Bài phú “Tự nhiên thủy pháp ca” này tương truyền là của Lại công (Lại văn Tuấn), dựa trên tinh thần của Hình thế. bài phú này rất ngắn, nhưng chứa đựng nhiều kiến thức quan trọng của Thủy pháp theo phái Hình thể. Dich ra đây để mọi người tham khảo.

Tuy nhiên, như đã nói, Phong thủy có nhiều trường phái, mỗi trường phái có một lập luận riêng, vì thế nên cũng đừng thắc mắc khi gặp phải những điều khác với thông thường, ví như câu “Hà dụng cửu tinh tịnh bát quái. Sinh vượng tử tuyệt giai hư thuyết” (Tại sao phải dụng cửu tinh với bát quái? Sinh –vượng-tử-tuyệt đều là hư thuyết)… tất cả, đúng hay sai còn tùy thuộc vào sự đánh giá của người đọc.

Kính

TỰ NHIÊN THỦY PHÁP CA
(Lại Công)

Dịch : Nguyễn Trọng Tuệ – Chủ tịch CLB phong thủy Thăng Long

Thủy pháp tối đa nan tận thuật.

Lược cử đại cương thích mê hoặc.

Thế truyện quái lệ thiên sổ gia.

Bỉ cát thử hung hành bất đắc.

(Nói về Thủy pháp thì rất nhiều, không thể nói hết. Chỉ nêu đại cương để giải thích cho người đời khỏi mê hoặc, truyền đời phép này có nghìn nhà, nhưng lúc cát lúc hung không thể làm được)

Tự nhiên thủy pháp quân tu ký.

Vô phi khuất khúc hữu tình ý.

Lai bất dục trùng khứ bất trực.

Hoành bất dục phản tà bất cấp.

(Thủy pháp tự nhiên mọi người nên biết, Không cái gì đi không khuất khúc mà lại hữu tình cả. Đến thì không được xung, mà đi không được trực, Hoành thì không được phản lại mà dốc thì không được quá gấp)

Hoành tu nhiễu bão cập loan hoàn.

Lai tắc chi nguyên khứ khuất khúc.

Rừng thanh đình súc thậm vi giai.

Khuynh tả cấp lưu hà hữu ích.

(Hoành thì nên ôm vòng quanh, đến thì nên to lớn, đi thì cần khuất khúc. Nếu nơi minh đường nước đọng lại mà trong thanh thì rất tốt, nghiêng mà lại đổ xuống thì chẳng có ích gì)

Bát tự phân khai nam nữ dâm.

Xuyên lưu tam phái nghiệp tương khuynh.

Cấp tả cấp lưu tài bất tụ.

Trực lai trực khứ tổn nhân đinh.

(Nước chảy phân khai hình như chữ BÁT thì nam nữ đều dâm, sông đi chảy chia làm ba nhánh thì gia nghiệp gãy đổ, đổ xuống nhanh mà chảy đi nhanh thì tiền tài không tụ, Chảy thẳng đến, chảy thẳng đi thì tổn nhân đinh)

Tả xạ trường nam tất tao ương.

Hữu xạ ấu tử thụ tai thương.

Nhược hoàn thủy tòng trung tâm xạ.

Trung phòng chi tử mệnh nan trường.

(Phóng thẳng vào bên trái thì trưởng nam tất gặp tai ương, thẳng vào bên phải thì con trẻ phải thụ thương, quay vòng lại mà phóng thẳng vào trung tâm thì con giữa mệnh khó toàn)

Tảo khước la thành tử tức thiểu.

Trùng tâm xạ hiếp cô kiêm quả.

Phản khiêu nhân ly cập thối tài.

Quyển liêm điền phòng dữ nhập chuế.

(Quét mất thành ngoài thì tử tức ít, Xung tâm, phá sườn thì cô quả, vật ngược lại thì ly tán thoái tài, cuộn lại như cuốn rèm thì vợ kế phiền nhiễu)

Rừng thanh xuất nhân đa tuấn tú.

Ô trọc sinh tử đa ngu độn.

Đại giang uông dương triêu vạn khoảnh.

Ám phù tước lộc thực ngũ đỉnh.

(Trong xanh thì sinh người tuấn tú, đen đục thì sinh con ngu độn, Sông lớn mênh mông triều vạn khoảnh thì ngầm phò trợ tước lộc bậc đế vương)

Trì hồ ngưng tụ khanh tương chức.

Uông dương thủy triêu quý vô địch.

Phiêu phiêu tà xuất thị đào hoa.

Nam nữ hoang dâm tổng phá gia.

(Ao hồ ngưng tụ thì làm chức khanh tướng, nước triều về mênh mông thì quý vô địch, chày nhẹ nhàng mà thế xuất ra xiên xiên thì đấy là Đào hoa thủy, chủ về Nam nữ hoang dâm mà phá gia)

Sinh nhân xuất nhập hảo du đãng.

Chung triêu xuy xướng sính xa hoa.

Khuất khúc lưu lai tú thủy hồ.

Định nhiên kim bảng hữu danh tiêu.

( Sinh ra người chỉ thích du đãng vào ra. Triều hết về sau thì chỉ thích đàn ca hát xướng. Khuất khúc chảy đến thì là nước đẹp, nhất định sẽ thành đạt có danh)

Thủy như lưu khứ vô phương ngại.

Tài phong diệc chủ quan cao mại.

Thủy pháp bất câu khứ dữ lai.

Tổng tu khuất khúc khứ nhưng hồi.

(Tưởng như Thủy chảy đến không có phương hại gì, nhưng tiền tài cũng như quan tước ở đó hết, Thủy pháp thì không câu nệ chuyện chảy đến chảy đi, tóm lại là nên khuất khúc đi mà vẫn về)

Tam hồi ngũ chuyển lai cố huyệt.

Du du quyến luyến bất nhẫn biệt.

Hà dụng cửu tinh tịnh bát quái.

Sinh vượng tử tuyệt giai hư thuyết.

(Năm lần chuyển đi ba lần quay về trông lại huyệt, xa vời quyến luyến như không muốn dời đi. Tại sao phải dụng cửu tinh với bát quái? Sinh –vượng-tử-tuyệt đều là hư thuyết)

Thuật bỉ nhất thiên kỳ khẩu quyết.

Độc giả hung trung tu thấu triệt.

Mạc hoặc thì nhân quái lệ ngôn.

Họa phúc hữu vô đương tự biệt.

(Thuật này là một thiên khẩu quyết, độc giả nên thấu triệt trong lòng, đừng vì những lời của người ta mà mê hoặc, họa phúc có hay không thì tự phải biết)5 Bình luận

Trả lời