QUY TRÌNH TƯ VẤN TỬ VI

#

Lấy thông tin khách hàng

- Lấy các thông tin như Tên, ngày tháng năm sinh và các thông tin khác... của gia chủ cũng như các thành viên khác trong gia đình.

#

Khảo sát hình thế bên ngoài

Quan sát những hình thế, quan cảnh, đường xá bên ngoài căn nhà, cũng như những căn nhà (căn hộ) xung quanh. Quan sát những thế sát có thể ảnh hưởng xấu đến căn nhà để có những biện pháp hóa giải.

#

Phân cung điểm hướng định tốt xấu

- Áp la bàn phong thủy vào bản vẽ kiến trúc nhà, phân định làm 8 cung, tìm cung tốt và cung xấu. Lập phong thủy theo hình thế loan đầu, bát trạch và huyền không phi tinh.

#

Bố trí nội thất

Dựa vào phân cung điểm hướng theo bát trạch và huyền không phi tinh, phân định tốt xấu. Bố trí nội thất trong phong thủy, phòng ngủ, nơi làm việc, những bộ phận quan trọng nên đặt cung tốt. Hóa giải những nơi xấu và xung sát.

#

Các tư vấn bổ xung khác

Các yếu tố hổ trợ khác như vật phẩm phong thủy, trồng cây, màu sơn nhà cửa...kích tài, trấn trạch...