8THT – Bảng tra cứu cách cục căn bản

Hướng dẫn sử dụng

Mở bảng tra cứu trên google sheet tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pnk3KVBPlfpavQQyM-n5TbAIoAgSiuhl8xUnWuFdUTc/edit#gid=5144984

Bước 1: Tra xem bát tự thuộc cách cục gì tại Sheet: cách cục CB & từ khóa

Bước 2: xem những can nào có lực, can nào thấu, ám thấu

Bước 3: mở các sheet có cách cục tương ứng, để xem với các can thấu đó thì bát tự sẽ thế thuộc cách tốt hay xấu.

Leave us a Comment