Phần Mềm Lập Quẻ Kinh Dịch Bằng Seri Tiền


Gieo quẻ dịch bằng seri tiền

Gieo quẻ dịch bằng seri tiền là một biến thể của mai hoa dịch số, dựa vào những con số trên tờ tiền, chúng ta có thể tự lập cho mình một một quẻ kinh dịch để hỏi việc. Phương pháp này đã được áp dụng và có sự ứng nghiệm đến lạ kỳ.

- Cần chuẩn bị một tờ tiền (polime) có 8 số seri.

- Nhập 8 số seri vào ô bên dưới.


Kênh thông tin trên Telegram: Tại đây

Nhập thông tin thời gian lập quẻ theo Dương lịch, công cụ sẽ tự động quy đổi ra lịch Âm dương tương ứng.

Việc cần xem:

Số seri (8 số):

Ngày lập quẻ: , 
Giờ lập quẻ:   :

Dùng lịch tiết khí để lập quẻ

Hướng dẫn gieo quẻ mai hoa

Phương pháp gieo quẻ Mai Hoa Dịch số (chữ Hán: 梅花易數) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành… bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch).

Thiệu Ung (邵雍) (1011 - 1071), tự là Nghiêu Phu (堯夫), hiệu là Khang Tiết (康節), người đời Bắc Tống (Trung Quốc) đã nghiên cứu và phát triển Dịch học và đã có những đóng góp to lớn. Ông đã dùng bát quái để dự đoán thông tin, sáng tạo ra phương pháp lấy quẻ theo sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được hoặc giờ, ngày, tháng, năm (theo âm lịch) xảy ra; dùng các phép tính cộng - trừ - nhân - chia để lập quẻ; tìm ra hào động; căn cứ sự sắp xếp của âm dương ngũ hành bát quái cùng các phương pháp phân tích vận khí suy vượng, ngũ hành sinh khắc, quẻ thể, dụng cùng với văn từ của Chu Dịch để đoán giải vận hạn, đoán giải sự việc. Bộ sách "Mai Hoa Dịch số" của Thiệu Tử còn lưu lại đến ngày nay và được coi là một trong ba bộ Đại kỳ thư của nền văn hoá Trung Hoa.

Thiết lập

<