Dương trạch thực hành K6

Dương trạch thực hành K6
Starts from:January 14, 2020 1:30PM - 9:30PM
3000K Apply Now
Campus Location

P401 số 21 lô 1b đường Trung yên 11A, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,Hà Nội,Hà Nội,Vietnam

Map it
Course Feature
 • Course Code A1234-X
 • Duration 2 years
 • Course Type Short Courses
 • Classes Days Saturday, Monday, Tuesday
 • Campus New York Campus
 • Min Qualification MA (Postgraduate)
COURSE RELATED DOCUMENTS
Class Description

1 Tên khóa học: PHONG THỦY DƯƠNG TRẠCHTHỰC HÀNH K6

2 Thời lượng: 25 buổi

3 Giảng viên: Thầy Sơn Chu

– Thành viên sáng lập Học viện lý số Nguyên Cát http://hocvienlyso.org
– CEO Công ty CP Tư vấn phong thủy Nguyên Cát

3 Hình thức học: gồm 2 hình thức học đồng thời
– Học offline tại Văn phòng Cty CP tư vấn Phong thủy Nguyên Cát : Phòng 401 nhà số 21 lô 1B đường Trung Yên 11A, Trung Hòa, Cầu Giấy HN
– Học online qua camera trực tiếp từ lớp học qua livestream youtube
– Thảo luận online, làm bài tập, tài liệu gửi qua group chat facebook

4 Thời gian học: Học buổi tối thứ Ba từ 19h30-21h30 hàng tuần
Khai giảng: 19h30 Ba 14/1/2020

5 Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành môn học, học viên có khả năng:
– Về kiến thức: Hiểu và nắm được cơ sở, nguồn gốc, lịch sử hình thành bộ môn Phong thủy. Phân biệt những mặt tích cực, có tính khoa học đồng thời loại bỏ các yếu tố hạn chế, mê tín dị đoan

– Về kỹ năng: Ứng dụng các nguyên lý của Phong thủy phương đông trong các bài toán lựa chọn mua/thuê, thiết kế, cải tạo quy hoạch khu đô thị, nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và cả trong hoạt động kinh doanh thị trường bất động sản

6 Mô tả khóa học Khóa học Phong thủy ứng dụng có 3 phần, trong đó gồm:

– Phần I-3 buổi: Tổng quan về bộ môn Phong thủy, giới thiệu tổng quan về nguồn gốc, cở sở, lịch sử phát triển, vai trò và ứng dụng trong đời sống thực tiễn, đề xuất hướng nghiên cứu trong giai đoạn mới.
– Phần II – 12 buổi: Nghiên cứu 3 trường phái phong thủy phổ dụng : Hình thế, Bát trạch, Huyền không phi tinh
– Phần III- 10 buổi : Ứng dụng Phong thủy trong thực tế cuộc sống : lựa chọn mua/thuê nhà, bài toán quy hoạch, bài toán thiết kế, bài toán đánh giá và cải tạo.

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding. Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog.Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch be the unbound excluding sewed. Pangolin regarding Pangolin regarding rabbit best
 •   Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
 •   Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully
 •   Struck labrador besides and yet by goodness much
 •   Bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas
 •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.
Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding.Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog.Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch be the unbound excluding sewed. Pangolin regarding Pangolin regarding rabbit best
 •   Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
 •   Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully
 •   Struck labrador besides and yet by goodness much
 •   Bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas
 •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.
Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding.Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog.Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch be the unbound excluding sewed. Pangolin regarding Pangolin regarding rabbit best
 •   Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
 •   Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully
 •   Struck labrador besides and yet by goodness much
 •   Bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas
 •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.
Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding. Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog.Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch be the unbound excluding sewed. Pangolin regarding Pangolin regarding rabbit best
 •   Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
 •   Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully
 •   Struck labrador besides and yet by goodness much
 •   Bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas
 •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.
CLASS INSTRECTORS
 • Sơn Chu

  (Sáng lập viên)

  Thầy Chu Định Sơn sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Định – nôi của đất học cùng với những văn hóa truyền thống lâu đời. Ngay từ còn nhỏ Thầy Sơn đã thấy thích thú với những cuốn sách mà ôn...