Lập lá số bát tự (lá số tứ trụ)

Hướng dẫn lập lá số bát tự (lá số tứ trụ) đúng cách

Bước 1: Xác định chính xác thời điểm ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, giờ sinh, phút sinh

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin trên vào phần phần mềm lập lá số tứ trụ để tính toán theo dương lịch hoặc âm lịch mà bạn đã cung cấp

Bước 3: Bấm Tạo lá số để hệ thống bắt đầu tính toán.

Phần mềm lập lá số bát tự (lá số tứ trụ)

Lập lá số Tứ trụ

Recent News