Chuyên mục: Phong thủy

Huyền không lục pháp – Thư hùng phối âm dương

Huyền không lục pháp – Thư hùng phối âm dương   Thư hùng chính là âm dương; thư hùng chẳng qua là tên gọi khác của âm dương mà thôi. Sự khác biệt là, âm dương dùng để nói đến…

Đọc tiếp

Huyền không lục pháp – Song nguyên bát vận

Song nguyên bát vận Song nguyên bát vận được chia thành thượng nguyên và hạ nguyên. Thượng Nguyên gồm vận 1, vận 2, vân 3, vận 4. Hạ Nguyên gồm vận 6, vận 7, vận 8, vận 9. Thời gian…

Đọc tiếp

Kỹ năng xác định phương hướng bằng Mặt trời, mặt trăng, đồng hồ, la bàn, sao…

Trong việc xác định phương hướng, cần lưu ý có 8 hướng chính và 8 hướng phụ: Đông Đông Bắc, Đông Đông Nam, Tây Tây Bắc, Tây Tây Nam, Bắc Đông Bắc, Bắc Tây Bắc, Nam Đông Nam, Nam Tây…

Đọc tiếp