Tác giả: Minh Tue

Các sao phụ tinh ở cung Tật Ách

Văn Xương, Văn Khúc Độc thủ miếu vượng được nhiều cát tinh củng chiếu thì một đời ít tai họa bệnh tật, hãm địa khó tránh gặp tai bệnh nhiều. Xương Khúc chủ tam tiêu hư nhược, gan yếu, mặt có nốt ruồi đen, tàn nhang. Tả Phụ, Hữu Bật

Bài viết Các sao phụ tinh ở cung Tật Ách đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

100 câu phú Tử Vi Ma thị

Ma thị cách phú 1. Khốc Hư Tý Ngọ đồng cung tiền bần hậu phú. Kiếp Không Tỵ Hợi đồng vị hoạnh phát công danh 2. Hồng loan cư Tý, thiếu niên định chiếm khôi nguyên Đào hoa cư Quan tảo tuế đắc Quân hành chính. 3. Thiên mã nhập

Bài viết 100 câu phú Tử Vi Ma thị đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thiên Cơ ở cung Phụ Mẫu

Chủ rời xa cha mẹ, ít dựa dẫm, nếu không thì sẽ có hình khắc. Nhập miếu thì cha mẹ phúc lộc, hãm địa thì dễ có cha dượng, mẹ kế. Hội Tứ sát thủ chiếu, khắc cha mẹ, còn sống thì cũng phải xa nhau, nếu mang hai họ

Bài viết Sao Thiên Cơ ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thái Dương ở cung Phụ Mẫu

Miếu vượng thì cha mẹ có phúc lộc, không hình khắc, hội cát tinh, khi nhỏ được cha mẹ yêu thương, về mặt sự nghiệp, cha mẹ có quyền lực, quý và phú. Thái Dương bình hòa lạc hãm, khắc cha, Thái Dương Hóa Kỵ, cha mất trước. Hội nhiều

Bài viết Sao Thái Dương ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Vũ Khúc ở cung Phụ Mẫu

Thường chủ hình khắc cả hai, nhập miếu có cát tinh phù trợ cha mẹ phát tài, nếu như cho người khác nuôi hay sống nơi khác, xa nhà thì có thể tránh được sự hình khắc. Hãm địa hội Kình Đà thì xấu, mất mẹ trước sau mất cha.

Bài viết Sao Vũ Khúc ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thiên Đồng ở cung Phụ Mẫu

Miếu vượng không khắc, cha mẹ song toàn hòa thuận tốt đẹp, tình cảm nồng hậu, được nhận sự yêu thương che chở. Hãm địa nên nhận cha mẹ nuôi. Hội tứ sát thì xa tổ nghiệp, hoặc ra ngoài sớm. Hãm địa hội tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ

Bài viết Sao Thiên Đồng ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Liêm Trinh ở cung Phụ Mẫu

Thường sẽ khắc, không thuận với cha mẹ, không được sự che chở, yêu thương của cha mẹ. Miếu vượng thì có cha mẹ nuôi hay được người khác nuôi dưỡng, hãm địa thì hình thương, cha mẹ không vẹn toàn, sớm mất một trong hai người, hội tứ sát

Bài viết Sao Liêm Trinh ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thiên Phủ ở cung Phụ Mẫu

Cha mẹ có tiền của, quan hệ với cha mẹ tốt đẹp. Thiên Phủ miếu vượng cha mẹ song toàn mà hay nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ. Có sao lộc thì cha mẹ càng nhiều tiền của giàu có. Hội tứ sát cũng chủ hình thương, bất

Bài viết Sao Thiên Phủ ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thái Âm ở cung Phụ Mẫu

Miếu vượng thì sinh ra trong gia đình phú quý, không khắc, cha mẹ hòa thuận tốt đẹp, cũng có phúc lộc, hãm địa có khắc. Tứ sát, Không Kiếp, Thiên Hình, Bạch Hổ, Cô Thần thủ chiếu, có hình thương, từ nhỏ đã ở xa cha mẹ, khi nhỏ

Bài viết Sao Thái Âm ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Tham Lang ở cung Phụ Mẫu

Hay chủ cha mẹ không hòa thuận, có lúc bản thân đối lập với cha mẹ, tuy nhiên tình cảm vẫn sâu nặng. Tham Lang miếu vượng đối với cha mẹ cũng có hình khắc, nên cho người khác nuôi, hay ở rể. Tham Lang hãm địa hay hội sát

Bài viết Sao Tham Lang ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.