Sao Thiên Phủ ở cung Phụ Mẫu

Cha mẹ có tiền của, quan hệ với cha mẹ tốt đẹp. Thiên Phủ miếu vượng cha mẹ song toàn mà hay nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ. Có sao lộc thì cha mẹ càng nhiều tiền của giàu có. Hội tứ sát cũng chủ hình thương, bất đồng ý kiến hay không ở cùng nhau hay ít khi qua lại.

Liêm Trinh, Thiên Phủ ở Thìn Tuất, không khắc, hội sát tinh khắc nặng.

Vũ Khúc, Thiên Phủ ở Tý Ngọ, không khắc. Hội sát tinh hay các sao xấu thì hình khắc với cha mẹ.

Tử Vi, Thiên Phủ ở Dần Thân, cha mẹ giàu có phú quý, phúc lộc thọ kiêm toàn, không hình khắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *