Category: Tử vi đẩu số

Sao Cự Môn ở cung Phụ Mẫu

Điềm không tốt, tình cảm với cha mẹ không tốt đẹp, tuổi nhỏ ít được quan tâm yêu thương chăm sóc, hội sát tinh thì hay sinh sự, bất hòa. Nếu Cự Môn nhập miếu thì khắc nhẹ, bình hòa thì khi nhỏ khó nuôi. Cự Môn hãm địa, xa

Bài viết Sao Cự Môn ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thiên Tướng ở cung Phụ Mẫu

Tình cảm sâu đậm hòa thuận, chịu ơn của cha mẹ. Thiên Tướng miếu vượng cha mẹ tốt đẹp, được che chở, hội sát tinh nguy hại không đáng kể, hãm địa hội sát tinh thì chủ hình khắc với cha mẹ, nên nhận cha mẹ nuôi và mang hai

Bài viết Sao Thiên Tướng ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thiên Lương ở cung Phụ Mẫu

Miếu vượng thì cha mẹ có thể sống thọ, lương thiện thích giúp người, tình cảm với cha mẹ tốt, hòa thuận không khắc, có nhiều cát tinh khoa quyền lộc thủ chiếu thì cha mẹ có phúc có lộc, có địa vị trong xã hội, được che chở bao

Bài viết Sao Thiên Lương ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thất Sát ở cung Phụ Mẫu

Điềm không tốt, thường chủ cha mẹ không hòa thuận, sức khỏe không tốt, bản thân cũng hình khắc với cha mẹ, quan hệ với cha mẹ không hòa thuận, hay sớm xa cha mẹ. Nhập miếu cũng chủ khắc, một trong hai cha mẹ mất sớm, bản thân ly

Bài viết Sao Thất Sát ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Phá Quân ở cung Phụ Mẫu

Cha mẹ bất hòa, cách giáo dục con cái rất nghiêm khắc, hội sát tinh cha mẹ ly dị, tái hôn, khi sinh mình thì mẹ bị khó sinh hay mổ đẻ. Miếu vượng khắc nhẹ, hãm địa sớm khắc, không nhận ơn huệ của cha mẹ, sớm xa cha

Bài viết Sao Phá Quân ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Các sao phụ tá cát tinh ở cung Phụ Mẫu

Văn Xương, Văn Khúc Văn Xương: Nhập miếu hội cát tinh chủ cha mẹ phúc lộc, hãm địa thì nên cho làm con nuôi mang hai họ, rời xa tổ nghiệp, hội Không Kiếp thì đặc biệt không tốt. Văn Khúc: Hội Phá Quân có tai họa, cũng không thọ,

Bài viết Các sao phụ tá cát tinh ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Các phụ tá hung tinh nhập cung Phụ Mẫu

Kình Dương, Đà La Tuổi nhỏ hình khắc, chủ cha mẹ không toàn vẹn, trước khắc cha sau khắc mẹ. Hội nhật nguyệt, tài sản tổ nghiệp để lại đi xuống, thất bại mà khắc nặng với cha mẹ. Ở miếu vượng hội cát tinh thủ chiếu có thể khắc

Bài viết Các phụ tá hung tinh nhập cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Tổng quát về việc luận đoán cung Phụ Mẫu

Cung phụ mẫu có các cát tinh miếu vượng Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thiên Lương, Lộc Tồn, Tả Phụ, Hữu Bật thủ chiếu, thì chủ không khắc cha mẹ, tình cảm hòa thuận tốt đẹp, có thể hưởng tuổi thọ cao, tận

Bài viết Tổng quát về việc luận đoán cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Tử Vi ở cung Tử Tức

Con cái xinh đẹp, thông minh bướng bỉnh, chí khí cao ngạo, biểu hiện xuất chúng. Hội Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, hóa Quyền, chủ con cái quý hiển. Hội Lộc Tồn, Hóa Lộc chủ con cái giàu có. Hội chiếu với Hóa Lộc, hóa Quyền, hóa Khoa, làm

Bài viết Sao Tử Vi ở cung Tử Tức đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thiên Cơ ở cung Tử Tức

Thiên Cơ nhập cung tử tức là “cô tinh”, chủ ít con cái, nhập miếu chủ ham học thông minh, lanh lợi cơ biến, có thành tựu, con cái hiếu thuận, lạc hãm thì không ham học. Hội ác sát có hình khắc, không hiếu thuận. Thiên Cơ Thái Âm,

Bài viết Sao Thiên Cơ ở cung Tử Tức đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.