Thẻ: chữ canh trong tử vi

Lời kết cuốn tử vi mệnh vận phân tích

Lời kết cuốn tử vi mệnh vận phân tích 市面上流传的紫微斗数派别很多,大部份是后人妄自追加的,就好像当初释迦摩尼佛祖初创佛教时一样,后来由于有众多优秀的弟子分别以不同的角度阐释佛祖理念,因而衍生出不同的教派,紫微斗数也是如此,经过二千多年来的演绎发展也分成若干流派,市面上较流行的派别有:飞星派、占验派、三合派、流年派、小限派、星化派等。 Bộ mặt hiện nay trong giới tử vi đẩu số ...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

Recent News