Thẻ: quẻ dịch

Tử vi luận cung Phụ mẫu

Tử vi luận cung Phụ mẫu Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn của tác giả Kiba, VDTT (1)凡父母宫有紫微、天府、太阳、太阴、天同、天相、天梁、禄存、左辅、右弼等吉曜庙旺守值,主不克父母,感情和美,能享高寿,尽孝道之义;凡有七杀、破军、贪狼、武曲、巨、廉贞等恶星守值,均属不吉之兆,再加四煞忌星刑克极甚,缘薄无疑,主双亲早丧或感情不佳。 ...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8

Recent News