Tri thức cơ sở về Lục Hào – Chương 3

1, Hào Thế

Lúc chiêm bốc mỗi quẻ tất phải xem quan hệ tác dụng giữa hào Thế và Dụng thần, thể hiện tâm thái chỗ quẻ chủ đối với chỗ chiêm bốc sự vật, đồng thời còn thể hiện chỗ tin tức bên trong một giai đoạn chiêm sự vật phát triển. Hào Thế là trái tim của quẻ, là linh hồn củ quẻ, là lúc bản thân chiêm bốc thì lấy hào Thế làm trung tâm để phân tích thành bại, cát hung của sự vật, thông thường là lục thân trì thế không nên khắc dụng thần, cũng không nên gặp tuần không, nguyệt phá. (có liên quan Tuần không và Nguyệt phá sau này sẽ có luận thuật)

Trì Thế, chỗ nói trì thế, chính là một lục thân nào đó lâm hào Thế, tức là tên gọi một hào nào đó trì thế, như ví dụ quẻ 1-2, tức là Thê Tài trì Thế.

Chấn cung: Lôi Địa Dự (Lục hợp) Ly cung: Hỏa Sơn Lữ (Lục hợp)
Lục thần 【 Quẻ gốc 【 Quẻ biến
Câu trần Thê tài Canh Tuất ━ ━ ×→ Tử tôn Kỷ Tị ━━
Chu tước Quan quỷ Canh thân ━ ━
Thanh Long Tử tôn Canh Ngọ ━━ (Ứng)
Huyền vũ Huynh đệ Ất Mão ━ ━ ×→ Quan quỷ Bính Thân ━━
Bạch hổ Tử tôn Ất Tị ━ ━
Đằng xà Thê tài Ất Mùi ━ ━ (Thế)

Chỗ Lục thân trì thế đều có chủ, nhưng chỗ này chỉ là một cách để rút ra tin tức, không phải là luận đoán cát hung chuẩn xác và tiêu chuẩn duy nhất. Hiện chỉ nói sơ qua tác dụng từng lục thân trì thế, như sau:

+ Tử tôn trì thế: Dự trắc mua bán, xuất hành, phiền não là cát, trắc thăng học, đi thi, quan chức, hôn nhân phái nữ con cái, thì không cát.

+ Huynh đệ trì thế: Trắc mua nhà cửa, trúng thưởng, thư tín thì cát, nhưng trắc mua bán, tài vận, hôn nhân phái nam thì hung.

+ Phụ mẫu trì thế: Trắc thăng học, đi thi, thư tín, văn thư, khế ước thì cát, trắc tật bệnh con cái, sinh đẻ thì không cát.

+ Thê tài trì thế: Trắc mua bán, hôn nhân phái nam, tài vận, mất vật thì cát, trắc trưởng bối, cha mẹ thì không cát.

+ Quan quỷ trì thế: Trắc quan vị, thăng quan, điều công tác, hôn nhân con cái, đi thi thăng học là cát, trắc anh em an nguy, tật bệnh thì không cát.

2, Hào Ứng

Hào Ứng cùng hào Thế là đối nghịch nhau, đại biểu cùng hào Thế người, sự hoặc vật đối nghịch với ta, là cùng ta quan hệ không mật thiết. Như: Lúc bói hùn vốn làm ăn, hào Ứng là hợp tác, lúc bói hôn nhân, hào Ứng là nhà của đối phương.

Chú thích: Chương này cần lý giải ý nghĩa của Thế Ứng.

Có liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *