Tử vi đẩu số số phận phân tích

Đánh giá post

Tử vi đẩu số số phận phân tích

Bản dịch:

Lời nói đầu

Từ người viết vu bảy mươi bốn năm, ở thai thị gia đình nguyệt san viết tử vi đẩu số chính đoán chuyên mục, đến nay đã mười sáu năm, có rất nhiều độc giả thư đến vấn mệnh cũng đều duy trì hài lòng hỗ động quan hệ, càng mạnh hóa ta thâm nhập nghiên cứu tử vi đẩu số tín niệm, quyển sách trung có một mệnh lệ là thập tín án diễn viên <mọi người đều biết cai mệnh lệ là ai ba?>, có rất nhiều mệnh lý giới bằng hữu cũng ở trong sách hoặc trong tạp chí, dĩ tử vi đẩu số, tứ trụ thôi mệnh hoặc tính danh học chờ, thảo luận kỳ ra tù sau vận đồ sẽ làm sao phát triển? Thân thể to lớn thượng đều ôm chặt lạc quan thái độ, cho là hắn xảy ra ngục, tịnh ở gia tộc đến đỡ hạ, Đông Sơn tái khởi, lúc đó người viết tựu tằng ở bảy mươi lăm năm công khai xuất bản phẩm thượng, đưa ra cùng bọn họ ngược lại quan điểm “Chết vào ngục trung”. Đương bảy mươi lục năm tháng tư đến đây dự đoán ứng nghiệm hậu, tới chơi của bằng hữu nối liền không dứt, đối cá nhân sinh hoạt ảnh hưởng quá lớn, không thể làm gì khác hơn là dọn nhà tịnh xin miễn phóng khách, chuyên tâm sự nghiệp, nay hơi có nhàn rỗi, Vì vậy muốn tâm đắc của mình viết ra, dẫn đạo người mới học tiến nhập tử vi đẩu số thiên địa, người viết tận lực chú ý lý luận và thực vụ thôi diễn, độc giả chỉ cần án bộ tựu ban địa nghiên độc, nhất định năng lực đạt được tự học tự cho là đúng cảnh giới.

Quyển sách thích hợp này muốn biết cá nhân hay thay đổi vận mạng độc giả nghiên độc, số phận là một có không được liên tục biến hóa, phập phồng không chừng lịch trình, cần phải tạ trợ giúp đa hạng lượng biến đổi, xuyên thấu qua đa tầng thứ sàng chọn phân tích, tài năng kéo tơ bóc kén địa do không rõ trong mông lung, xong cụ tượng chuyện món, lý giải cá nhân số phận, bởi vậy, tử vi đẩu số suy lý cơ cấu cũng phải tương các loại lượng biến đổi nhét vào lo lắng trong, chỉ bất quá không giống số học đại số giống nhau, sử dụngX, Y chờ ký hiệu lai đại diện các lượng biến đổi, mà là sử dụng Thiên can, địa chi, tinh diệu chờ ký hiệu, và chúng ta thành thục dùng phương tây khoa học suy lý ký hiệu toàn bộ không giống với, đối với quen thuộc phương tây khoa học kiến thức chúng ta, phải như thế nào lợi dụng hiện đại hoá tri thức, lai giải trừ cổ nhân lưu lại tử vi đẩu số bí ẩn, hay nhất đại khiêu chiến.

Chúng ta thế nào “Tưởng” sẽ ảnh hưởng chúng ta sử dụng cái gì độ lớn của góc đến xem một việc, do đó quyết định chúng ta đối đãi một việc dàn giáo, giống nhau mệnh lý học cũng là một môn tri thức, nhưng chúng sinh đối đãi nó các không có cùng khuông thị, đồng dạng, ở học tập mệnh lý trong đám người, bởi điểm xuất phát không giống với, dẫn đến giải trừ cấu tử vi đẩu số suy lý cơ cấu thuyết minh nội hàm cũng không giống với, bởi vậy, tử vi đẩu số chia làm vài một lưu phái mà tranh luận không ngớt, cùng với tranh luận không bằng nghiệm chứng, “Kiểm nghiệm là duy nhất chân lý” năng lực đi qua nghiệm chứng sẽ không tất cải cọ, chờ mong có thức của sĩ đầu nhập nghiên cứu, thành lập một bộ kiện toàn lý luận hệ thống, trở thành hậu nhân nghiên cứu tân Lý Trình Bi, quyển sách tên là <tử vi đẩu số số phận phân tích>, tựu đại diện người viết mình mong đợi, nhưng người viết tài sơ học thiển, kiến thức bất túc, nếu có bất tận hoàn thiện chỗ, thượng thỉnh tiên tiến hiển đạt vui lòng văn kiện đến chỉ ra chỗ sai.

Hết thẩy một môn học thuật hoặc tư tưởng của một người, đều không phải là nho nhỏ một quyển sách có khả năng thảo luận cho hết, quyển sách chỉ là người viết đang nghiên cứu tử vi đẩu số hơn hai mươi năm trong lịch trình, cảm nhận được lòng của được, sử dụng hiện đại suy tư của người, khoa học độ lớn của góc lai chú thích từ xưa huyền mật học thuật, nội dung bao quát lý luận, thực vụ, ví dụ thực tế tham thảo chờ, trong đó có chút trích dẫn đáo cổ thánh tiên hiền kiến giải, nhược tưởng thâm nhập lý giải tiên hiền luận mệnh kinh nghiệm đàm, có thể tham khảo trên phố tương quan thư tịch.

Bởi nhậm chức công ty tính chất tằng tiếp xúc đa vị sự nghiệp thành công của ông chủ, cá nhân cũng tạ công tác của liền, là các vị ông chủ sử dụng tử vi đẩu số suy tính nhìn, quả nhiên trong đó vận đồ phập phồng đa phù hợp đẩu số suy tính kết quả, cũng nhân người viết nghĩa vụ suy tính, sở dĩ tất cả mọi người năng lực thẳng thắn thành khẩn cáo việc tình tiền căn hậu quả, thành lập rất nhiều hoàn chỉnh mệnh lệ. Lại do trong đó công tác thống kê, quy nạp đi ra rất nhiều cách, mới phát hiện tử vi đẩu số huyền bí, hồi tưởng trước đây mãi thư tự học hoặc bái sư học nghệ thì, lão sư sở trình bày nguyên lý và thực vụ ứng dụng luôn luôn một đoạn chênh lệch, vấn đề trong đó mấu chốt ngay vu khiếm khuyết án lệ thực chiến tôi luyện, sở dĩ ở quyển sách trung tận lực tạ ví dụ thực tế lai ứng với chứng quyển sách nói của lý luận, mong muốn độc giả quả thật có thể do quyển sách học được chính xác đẩu số lý luận và thôi mệnh thực vụ.

Các vị có thể sẽ thuyết điều không phải rất nhiều ví dụ thực tế tham thảo thư sao? Mua được nghiên cứu không được thì phải, không được! Quyết không là đơn giản như vậy: Thị phường hiện hữu thư tịch đối với sự kiện ghi chép luôn luôn bỏ sót chỗ, ví dụ như kết hôn, thường thấy nhất ghi lại là nào đó tuổi kết hôn, loại này ghi lại đối với tìm tòi nghiên cứu tử vi đẩu số suy lý quy tắc bang trợ không lớn, bởi vì không có ghi lại thúc đẩy kết hôn nguyên nhân là cái gì, yếu nghiên cứu tử vi đẩu số suy lý quy tắc thì, cũng cũng không biết kỳ suy lý ký hiệu trong lúc đó hỗ động quan hệ, cho nên người mới học yếu kể lại ghi lại sự kiện tiền căn hậu quả, tài năng nắm giữ tử vi đẩu số thôi mệnh bí quyết, có thể nói như vậy: “Kể lại ghi lại sự kiện, là học tập tử vi đẩu số thành công bước đầu tiên!”

Đối với người mới học, người viết cũng kiến nghị hẳn là đa nghiên cứu mệnh lệ, bởi vì mệnh bàn có hai mươi sáu vạn chủng tổ hợp, mà lại nhân sinh bách thái không có khả năng đều gặp được, bởi vậy chẳng làm sao suy lý, nhìn hơn mệnh lệ tài năng thành lập các loại sự kiện lập hướng, do đó căn cứ suy lý quy tắc, phân tích gặp chuyện không may món, đây là tương đương hao tổn thì quá trình, người viết là xuyên thấu qua tổ chức học tập kỹ xảo, đại gia giao nhau thảo luận, học hỏi lẫn nhau, tài thành lập khá nhiều sự kiện lập hướng quan hệ, những thứ này đều là bị coi là bí mật bất truyền, cho dù bái sư cũng chưa chắc học được đáo, sở dĩ các vị không ngại thu nhiều tập mệnh lệ, thành lập mình lập hướng bí quyết, có thể “Lập hướng” đại diện nâm đã thành công tiến nhập phi tinh tử vi đẩu số điện phủ liễu.

Tối hậu hoan nghênh các vị thư đến chỉ giáo, người viết của E-mail: ericshyu@ms 2. hinet. net hoặc ziwi 88@hotmail. com hoặc thông tin hộp thư: Thai trung bưu chính hộp thư 45 của 2 hào, bởi người viết có khác sự nghiệp, khả năng hồi phục hội chậm một chút, thỉnh tiên kiến lượng.

Tử vi đẩu số số phận phân tích mục lục

Thứ 0 chương làm sao học giỏi tử vi đẩu số

Chương 1: thâm nhập nhận thức tử vi đẩu số

Chương 2: phi tinh tử vi đẩu số khoa học lý niệm

Chương 3: nhận thức mệnh bàn và mười hai nhân sự cung

Chương 4: giải độc mệnh bàn bí mật kiêm đàm luận mệnh cơ bản nhận thức

Chương 5: đẩu số các cung vị và nhân của cá tính quan hệ

Chương 6: cái gì gọi là lập hướng

Chương 7: đẩu số thôi mệnh sử dụng ký hiệu và nhân sinh sự kiện

Chương 8: lục thân đối đãi quan hệ

Chương 9: ngũ hành và tinh tú của miếu hãm lợi vượng

Chương thứ mười tinh tú tổ hợp đối vận thế ảnh hưởng

Chương thứ mười một cách cục tinh giải trừ

Chương thứ mười hai Thiên can và sao Tứ hóa quan hệ

Chương thứ mười ba sao Tứ hóa nhập môn

Chương thứ mười bốn sao Tứ hóa ứng dụng

Chương thứ mười lăm sao Hóa kỵ hàm ý

Thứ mười sáu may mắn vận thế lưu chuyển

Chương thứ mười bảy hóa xuất dư hóa nhập chi biệt

Chương thứ mười tám thiên địa nhân quan niệm

Chương thứ mười chín tứ hóa phi tinh đối vận thế ảnh hưởng

Chương thứ hai mươi đẩu số mệnh cục cân đối

Chương 21: Giải thích như thế nào mệnh bàn

Chương 22: Số mệnh lưu động thuyết

Chương 23: Mệnh hạn Hóa kị tạo thành độ lớn của góc

Chương 24: Đàm luận món ứng nghiệm thời gian

Chương 25: Tứ hóa phi tinh sống sử dụng lệ giải trừ

Chương 26: Từ tính chất sao khán sự nghiệp thích tính

Chương 27: Do mệnh bàn khán gây dựng sự nghiệp vận

Chương 28: Mười hai cung đối sự nghiệp tài vận ảnh hưởng

Chương 29: Suy tính hôn nhân ba động

Chương thứ ba mươi làm sao suy đoán thích hôn năm

Chương 31: Làm sao suy tính lưu niên

Thứ ba mươi hai cây cỏ số phận luỹ thừa đường cong

Chương 33: Quyển sách lời kết thúc

Thứ 0 chương làm sao học giỏi tử vi đẩu số

Đẩu số dịch học nan tinh, có thể nói là người mới học cộng đồng tiếng lòng, đến nỗi tạo thành bộ mặt thành phố thượng các loại bí kíp bay đầy trời hiện tượng, thế nhưng tìm đắt giá đại giới, mua được bí kíp lại không qua nổi nghiệm chứng, nhất nhất mất đi hiệu lực, trái lại ngẫm lại xem, nếu như là thử một lần Bách Linh bí tịch, hội đơn giản bán ra sao?

Bởi vậy, đầu tiên yếu xác lập – học tập đẩu số không có mau lẹ phương thức

Cái nguyên tắc này, mệnh bàn có năm mươi hai vạn chủng tổ hợp, nghèo trăm năm của sinh mệnh, cũng vô pháp tương toàn bộ mệnh bàn nhất nhất suy tính, càng thêm bề trên sự hiện tượng sổ dĩ vạn kế, chính là hé ra mệnh bàn, làm sao khứ hàm quát bao quát Vạn Tượng người đó sinh, chỉ có không ngừng khứ nghiệm chứng – chòm sao tổ hợp, hóa diệu, cung vị, tứ hóa phi tinh các loại tình huống, lợi dụng loại suy, diễn dịch, quy nạp khả năng lực, thành lập các loại tứ hóa phi tinh quy tắc, tính chất sao ý nghĩa, hình ảnh (tên gọi tắt ý tưởng) chờ tư liệu, tài năng giải độc độc nhất vô nhị của mệnh bàn. Nhìn xong quyển sách tương cho ngươi thành lập chính xác học tập tử vi đẩu số phương hướng, không hề như biển rộng đi thuyền giống nhau, mờ mịt không đầu tự và phương hướng.

Đệ nhị nguyên tắc – nếu có thể minh biện thật giả, hư thực

Bộ mặt thành phố thượng về đẩu số của môn phái có: Thấu phái, chiêm nghiệm phái, tứ hóa phi tinh phái, quá cung phái, tiểu hạn phái, phái Côn Luân, Lạc Dương phái… Chờ, mỗi loại môn phái luận mệnh cách, cũng không tẫn tương đồng, có muốn xem tiểu hạn mà không luận lưu niên, có cần lưu niên phi tinh, có tinh khiết khán tinh tú tổ hợp mà không luận tứ hóa… Các loại luận điệu đều có, nếu như bị nào đó môn phái nói gạt, vừa… vừa chui vào, đáo tối hậu phát hiện là ngõ cụt, lại về thủ đã lãng phí hứa nhiều thời gian và tiền tài, cái được không bù đắp đủ cái mất.

Đơn giản nhất khảo nghiệm phương pháp, là nã mạng của mình bàn khứ nghiệm chứng là được rồi, nếu có chuẩn, đại diện cai lý luận thành lập. Không chính xác, thì bất luận cai tác giả là phủ viết hơn mười bản tử vi đẩu số luận mệnh tác phẩm chuyên ngành, cũng không cần tiêu hao tiền tài khứ mua của hắn thư đến xem, lãng phí thời gian của mình, nếu là thôi mệnh như thần, liệu phán đoán thần chuẩn đẩu số chuyên gia, nhất định bị đăng môn nhờ giúp đở phóng khách, bả thời gian đều hết sạch, nào có thời gian khứ viết hơn mười bản tác phẩm chuyên ngành?

Hoàn có người viết sách, chỉ dùng dùng tên giả, mà trong sách vừa dẫn theo nhất đống lớn, cái gọi là: “Sư phụ ta…”, “Thị phường trung đẩu số kỳ nhân…” ,… Các loại, đều là ở dự để đường rút lui, đương một cái danh hào hoảng bất động thì, đổi lại một thay phiên lên sân khấu, kỳ thực, phía sau màn viết sách đều là cùng một người, cổ nhân nói: “Văn chương thiên cổ sự, được mất tấc lòng biết”, bả trứ thư lập thế cho rằng phi thường thần thánh mà trang nghiêm chuyện, năng lực bả tim của mình máu kết tinh công lái ra, nhượng thiên hạ người cùng sở thích đều có thể cùng ngu dốt kỳ huệ, đối đẩu số nghiên cứu lý luận cơ sở, vừa tinh ranh hơn tiến hoàn bị, là cỡ nào có sáng kiến trí tuệ tiên tri, vì sao không dám ký tên… , nguyên nhân ở trong các vị khứ suy nghĩ sâu xa ba!

Đệ tam nguyên tắc – sống phục vụ quên mình lệ, phân loại quy nạp thành lập quy tắc

Nhất định phải tương đoán thông mệnh lịch sưu tập đứng lên, thành lập cùng loại y viện bệnh lịch tạp chế độ, tương đã phát sinh “Sự thực”. Ghi chép xuống, ngày sau hảo nghiên cứu. Sống sử dụng số liệu quản lý, phân tích quy nạp tay của pháp diễn dịch ra thôi mệnh quy tắc, xuyên thấu qua nghiệm chứng thủ tục thành lập quy tắc, là có thể nắm giữ mệnh bàn phân tích đạo lý, chưa từng nhân không có kết quả dưới điều kiện, suy lý đi ra nhân quả quan hệ.

Đương nhiên thành lập số liệu nhất định phải hoàn chỉnh bao hàm dưới nhân tố như: năm nguyệt phát sinh tai nạn xe cộ tử vong và năm nguyệt nhân vui vẻ đưa tiễn bằng hữu, hát tửu say lái xe, đánh lên cột điện, đầu trọng thương tử vong.

Giá lưỡng chủng “Sự kiện” ghi lại phương thức, đương nhiên sau đó người phương thức canh minh xác kể lại, ở mệnh bàn thượng có thể căn cứ: Giao hữu, say rượu, cột điện, đầu, tử vong chờ yếu tố theo đuổi tra tướng đối ứng: Cung vị, tinh tú tổ hợp, hóa tinh, tứ hóa quan hệ, mà thành lập mệnh bàn ký hiệu và nhân sinh sự kiện yếu tố đang lúc đối ứng quan hệ.

Đệ tứ nguyên tắc – có mệnh thì là, không sợ nếm thử, làm không biết mệt ký đã hiến thân nghiên cứu đẩu số, cũng không cần phạ “Thầy tướng số tiên” châm biếm, có thì là, đồng thời yếu can đảm cẩn trọng đẩy ra xao, đưa ra dự đoán, tương đã biết quy tắc bộ đi vào dùng một chút khán, nhìn có hay không chống lại khảo nghiệm? Nhược một quy tắc có thể dùng thì, sẽ phát huy loại suy năng lực. Bị cho là đa, mệnh lệ mới có thể tích lũy nhiều lắm, kinh nghiệm, quy tắc tài năng thành lập nhanh hơn mà hoàn chỉnh (nhưng tiên quyết điều kiện là đối phương nguyện ý dành cho chính xác sự kiện số liệu, cung nâm Kiến Văn món truy tung quỹ tích).

Đệ ngũ nguyên tắc – thiện sử dụng công nhân cụ, sống sử dụng máy tính

Người trí tuệ không thể số lượng, nhưng là có hạn chế, sức hiểu biết mặc dù tùy tuổi tác tiệm trường mà tăng, nhưng trí nhớ lại tùy niên kỷ tiệm trường trở ra hóa, mà đẩu số nghiên cứu người, hội nghị thường kỳ có đến đây của tiếc nuối thôi mệnh quy tắc mặc dù nhất nhất bị quy nạp đi ra, nhưng trí nhớ bất hảo, đối mặt giống như đã từng quen biết mệnh bàn khổ tư sách, lại không nhớ nổi người quy tắc có thể sử dụng.

Máy tính tuy không trí năng, nhưng có siêu cường trí nhớ, chỉ cần là xây đi vào quy tắc, nhất định sẽ ký ức ở, hơn nữa giải toán tốc độ nhanh, hơn mười vạn điều của quy tắc, nhất nhất khứ so với, không cần thiết mấy phút liền giải quyết rồi, bỉ nhân não nhất nhất so với phải nhanh, mà lại sẽ không ra thác. Chỉ cần tương sổ cư khố, thôi mệnh quy tắc thành lập được rồi, phối hợp nhân của trí năng từng ngày tăng quy tắc, thì máy tính thầy tướng số hệ thống công năng càng ngày càng tăng, trở thành cá nhân trí năng kết tinh của chuyên nghiệp hệ thống. Nhân liền có thể toàn tâm toàn lực khứ làm phức tạp độ cao diễn dịch quy nạp “Thôi mệnh quy tắc”, mà “Ký ức so với” máy móc tính công tác, tựu toàn bộ giao cho máy tính đi làm.

Thứ sáu nguyên tắc – thiện sử dụng sức tưởng tượng, liên tưởng lực

Người cùng thiên nhiên quan hệ, có nhìn như không quan hệ liên, cũng có quan hệ mật thiết. Như: Phong thuỷ và nhân của mệnh, phòng ốc của tọa hướng sử dụng “Ký có khoa học lý luận” hạ, thực sự nghiệm chứng không được sẽ cùng ở ở trong đó người đó, có gì loại tương hỗ ảnh hưởng quan hệ? Nhưng am hiểu sâu phong thủy tiên sinh, là có thể dựa vào chân tướng, cách cục, tọa hướng chờ nhân tố, phán định ở lại cai trạch người đó, sẽ gặp gặp như thế nào gặp gỡ. Sở dĩ, đối với mệnh lý không nên cố chấp một mặt, mà quên phảng phất không quan hệ chút nào cung vị, chúng nó thường thường có tính quyết định lực ảnh hưởng. Bởi vậy, kể lại ghi lại sự kiện các yếu tố, có thể giúp liên tưởng, hoặc loại đẩy ra thôi mệnh “Lập hướng” cung vị, do đó diễn dịch, quy nạp, suy lý đi ra quy tắc mới, liên tưởng lực dũ phong phú, dũ năng lực lãnh hội đẩu số tinh thâm ảo diệu chỗ.

Không nên chết thủ không trọn vẹn không hoàn toàn sách cổ, thông thái rởm địa chỉ biết mãnh sử dụng phú văn thôi mệnh mà không biết sang tân, yếu từ căn bản nơi phát ra chỗ giải trừ tử vi đẩu số, tài năng mở tử vi đẩu số lánh một cánh cửa sổ, khai thác học tập tân phạm vi nhìn, đề thăng đẩu số mệnh lý tân cảnh giới.

Chương 1: Thâm nhập nhận thức tử vi đẩu số

Thường xuyên có bằng hữu hỏi ta tại sao phải đi học tử vi đẩu số? Ngụ ý: “Khoa học thời đại, làm sao sẽ đi học thầy tướng số đồ chơi này mà!” kỳ thực và đại bộ phận mới vào xã hội mới mẻ nhân như nhau, người viết vu lúc còn trẻ cũng là đối thời gian tới có rộng lớn hoài bão, và dục mở ra kế hoạch lớn hùng tâm, đi tìm rất nhiều công tác không phải là không phù chí thú hay không hề phát huy, sở dĩ thay đổi rất nhiều hành nghiệp, nhưng ngăn trở liên tục, bắt đầu đối thời gian tới có nghi hoặc, muốn tìm kiếm đáp án, lúc ấy có nhất người bạn tốt tựu giới thiệu ta đi thầy tướng số, từ nhỏ tiếp nhận cũng là muốn bài trừ mê tín, coi trọng khoa học, thăm dò chân lý giáo dục, cây giá trị trong đầu khoa học tư tưởng vẫn bài xích thầy tướng số, bởi vậy, đối khứ thầy tướng số vấn tiền trình kiến nghị cười nhạt!

Qua hơn nửa năm ba! Còn là tự giác có chí nan thân, hậm hực không vui, được rồi! Quay về với chính nghĩa ở không thú vị trong công tác đều đã hao tổn khứ không ít thời gian, hoa một tiền trinh khứ đoán đoán khán, tham khảo một chút cũng không sao, lại đột nhiên xin nghỉ để tránh cho bằng hữu cấp bầy bói mật báo, đi thẳng đến lão sư chỗ đi cầu giáo.

Nói lên bát tự hậu lão sư rất nhanh lập mệnh bàn, quan sát một chút ngay mệnh bàn thượng viết nhất hàng chữ viết: Bát tuổi, không hiểu được hắn trong hồ lô mại được là thuốc gì, lão sư câu nói đầu tiên tựu vấn: “Ngươi chừng nào thì dọn nhà?” đáo khứ thầy tướng số mới thôi thời gian lý, chích mang qua một lần gia hay bát tuổi, lão sư ngay bát tuổi tiền câu một chút, vừa hỏi nữa vấn đề thứ hai, cũng là đánh trúng hạch tâm, ngay lúc đó cảm giác thực sự là khiếp sợ, vì sao chưa từng hướng nhân đề cập chuyện tình lão sư có thể xuyên thấu qua mệnh bàn suy lý đi ra, trong lòng tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn là bán tín bán nghi, đã đem lão sư suy tính thời gian tới tương phát sinh vài điểm đại sự ghi lại xuống tới, làm nghiệm chứng của sử dụng, lão sư suy tính chuyện mai sau món chỉ có vài điểm mà thôi, sau lại đều ứng nghiệm. Lúc đó hắn hoàn giới thiệu ta một quyển tử vi đẩu số nhập môn thư – nhớ kỹ là rừng trúc thư cục xuất bản “Tử vi đẩu số toàn bộ thư”, muốn ta quay về đi xem.

Bởi vậy, bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ muốn tham thảo tử vi đẩu số huyền bí, rốt cuộc mệnh bàn ẩn chứa bí mật gì, có thể cởi ra số mạng của người, bởi lúc đó chỉ nhìn tử vi đẩu số nhập môn thư mà thôi, chỉ biết nã mười hai cung tọa tinh tổ hợp lai luận mệnh mà thôi, cự ly những thần kia chuẩn suy đoán còn kém xa lắm ư?! Thế nhưng ở muốn cởi bỏ bí ẩn lòng hiếu kỳ khu sử hơn nữa lão sư hướng dẫn từng bước dưới, từng bước từng bước tiến nhập nghiên cứu tử vi đẩu số lĩnh vực.

Rốt cuộc lão sư có cái nào thần chuẩn suy đoán ư? Nhượng đã từng thụ giáo cho hắn ta, ở lão sư qua đời sắp tới hai mươi thâm niên, hoàn nói chuyện say sưa, người viết tựu lấy một thí dụ lai chia xẻ ba:

Lệ nhất, là một nhà chụp ảnh quán ông chủ ở giá nữ nhi trước, đi hỏi nữ nhi sau khi kết hôn có hay không hạnh phúc và tương lai vận đồ, nhóm lão sư lập nữ nhi mệnh bàn thì hoàn quả muốn lão sư nhất định sẽ giảng hôn hậu hội làm sao làm sao, nào biết lão sư câu nói đầu tiên đúng là: “Con gái ngươi nhất giá quá khứ, đối phương a ma trong vòng ba tháng gặp qua thế.” tương vấn mệnh người lại càng hoảng sợ, hắn ngay lúc đó tìm cách và các vị bây giờ tìm cách như nhau: “Tại sao có thể như vậy?”, nữ nhi kết hôn và đối phương a ma sinh tử làm sao sẽ nhấc lên quan hệ? Vì sao đối phương a ma ở người giá quá khứ trong vòng ba tháng sẽ đi thế? Nói bậy ma! Bởi vì dựa theo người bình thường tình hình để ý lai suy luận, nghĩ như thế nào cũng không thể tương hai chuyện xả cùng một chỗ! Lão sư dựa vào cái gì hạ như vậy không thể tưởng tượng nổi suy đoán ngữ ư? Lúc đó mọi người trực giác là: Không có khả năng! Thế nhưng đương đối phương a ma đúng là ở người giá đi qua trong vòng ba tháng mất thì, người viết không khỏi địa mao cốt tủng nhiên.

Lệ nhị, một vị khác bằng hữu qua hết sau mùa xuân, bởi vì kinh doanh viên biên cơ đại công sinh ý nghiệp vụ không phấn chấn, đến lão sư bên kia đi cầu giáo, lão sư vừa nhìn mệnh bàn đã nói: “Người ta phải dọn nhà, bất quá phải đến mấy tháng mấy ngày tài bàn đã thành.” bằng hữu tưởng chỉ cần có tiền dọn nhà na cần tha lâu như vậy, qua không bao lâu tựu nhìn một cái nhà phòng ở tịnh chước liễu tiền đặt cọc, nghĩ thầm lão sư giá hạ tử phá công liễu, chờ phòng ở sử dụng giấy phép nhất bắt được tựu mang vào, nào biết tả đẳng hữu đẳng qua hơn một tháng tài nhận được kiến thiết công ty gọi điện thoại tới, thuyết bởi vì là chế độ quân nhân khu, sử dụng giấy phép xin không chính xác, sở dĩ yếu thối tiền đặt cọc cho hắn, nhanh đi tìm phòng ở, quả nhiên tìm được phòng ở sửa soạn xong hết yếu mang vào thì, đã là lão sư nói thời gian, nhanh và lão sư báo cáo, ai biết lão sư lúc này nói ra canh thần giải thích: “Người ta nhất dọn nhà tiền sẽ tiến đến.” dọn nhà dĩ nhiên và kiếm tiền có quan hệ! Thiên hạ nào có loại sự tình này, chỉ có dọn nhà bởi vì mất một ít cũ nát gì đó hoặc thiêm cấu sản phẩm mới bổ sung mà tổn hại tài, nào có dọn nhà tiền tựu vào đạo lý, đại gia bán tín bán nghi, dọn nhà ngày đó đông tây thiết bị đều đả gói kỹ chờ công ty dọn nhà lai, lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, là một nhà công ty mậu dịch đánh tới, hỏi hắn có hé ra đơn đặt hàng hắn có muốn hay không nhận, hắn là mùa thịnh vượng báo giá tương đối cao, bây giờ là mùa ế hàng giá hơi thấp, công ty mậu dịch vẫn là lấy mùa thịnh vượng giới cách hạ chỉ, đương nhiên yếu tiếp được tờ này đơn đặt hàng, quả nhiên buôn bán lời một khoản tiền, và lão sư suy đoán: “Nhất dọn nhà tiền tựu tiến đến.” thuyết pháp hoàn toàn ăn khớp.

Hai cái này mệnh đề suy đoán nội dung, đáng giá hảo hảo mà tham thảo: Kết hôn và đối phương a ma đến chết, dọn nhà và kiếm tiền, ở tử vi đẩu số mệnh bàn thượng phải như thế nào hiển hiện trong đó liên quan tính? Nhược dĩ truyền thống nhận định, dọn nhà và cung điền trạch hữu quan, mà kiếm tiền và cung tài bạch hữu quan, rốt cuộc là kháo cái gì làm bằng máy liên tiếp hai người cung vị quan hệ giữa mà làm ra thần tích dường như suy đoán ngữ!

Đương nhiên, lúc đó hoàn có rất nhiều bằng hữu nói tới về Chu lão sư trước đó suy luận đi ra, sau lại cũng ứng nghiệm thần kỳ suy đoán án lệ, giả như chỉ có một hai án lệ có thể nói là vừa khớp, thế nhưng tiếp nhị liên tam xuất hiện tựu không thể nói là trùng hợp, nhất là hắn suy đoán ngữ trung bao quát lưỡng chủng bất đồng sự kiện đang lúc nhân quả quan hệ đều có thể nói được rõ ràng, thì không phải là nhất phái hồ mặt nhăn của từ có khả năng vì liễu, lúc đó, đã đem đã tiếp nhận rồi sắp tới hai mươi mấy năm “Thầy tướng số không được khoa học” quan điểm trở mình quay lại, tiếp nhận rồi tử vi đẩu số thầy tướng số, muốn tìm tòi đến tột cùng rốt cuộc tại sao phải như vậy?!

Bộ mặt thành phố thượng hiện hữu về tử vi đẩu số thư tịch, kỳ Trung Quan vu vận đồ suy đoán đại bộ phận này đây trong cung tọa tinh tổ hợp và lưu niên tinh rơi vào cung chờ để phán đoán lưu niên cát hung, một số ít thư này đây chỉ một cung vị bản mệnh, đại hạn, lưu niên chờ tam giai đoạn quan hệ trung, do trong đó các giai đoạn tứ hóa cấu thành độ lớn của góc, hình thành xung gửi thông điệp nhập chờ quan hệ, phối hợp dẫn động tinh tú tổ hợp tốt hay xấu, lai cân nhắc cát hoặc hung ý, phối hợp cung vị và tinh tú đại biểu ý tưởng, hình thành đựng “Cát hung cường liệt trình độ cập ý tưởng” suy đoán câu nói.

Nhưng tiền thuật hai người án lệ, do trong đó “Người ta nhất dọn nhà tiền sẽ tiến đến” câu nói đến xem, hàm quát liễu tử vi đẩu số cung điền trạch và cung tài bạch, tựa hồ ở “Bản mệnh, đại hạn, lưu niên” chờ tam giai đoạn quan hệ trung, cũng không cực hạn vu chỉ một cung vị “Bản mệnh, đại hạn, lưu niên” dọc quan hệ, hoàn bao gồm bất đồng cung vị đang lúc ngang quan hệ, bởi vì ở suy tính vận đồ quá trình ở giữa, bản mệnhA cung sẽ trở thành đại hạnB cung (đồ nhất), có đúng hay không bởi loại này ngang quan hệ, bởi vậy có thể ở suy đoán dùng từ trung, kết hợpA vàB mà xong lưỡng cung vị tạo thành ý tưởng chuyển hóa thành suy đoán ngữ, giả như năng lực hiểu được “Người ta nhất dọn nhà tiền sẽ tiến đến” suy đoán ngữ trung ẩn hàm tin tức, tiến tới diễn thân đi ra ngoài tử vi đẩu số nghiên cứu không gian là không thể số lượng, bởi vì ta hoàn không nhìn thấy loại nào thôi mệnh thuật, có thể thần kỳ như vậy địa kết hợp lưỡng chủng bất đồng sự vật làm ra thần chuẩn suy đoán.

Các vị hội mãi quyển sách này nói vậy đã không phải là cơ bản mười hai cung luận cát hung là có thể thỏa mãn cao thủ, bởi vậy dành cho đương niên theo lão sư học tập ở giữa sở thấy được thần chuẩn suy đoán, và kỳ tiết lộ ra ngoài tin tức và đại gia tham khảo, cung đại gia làm nghiên cứu đẩu số một tân tự hỏi đầu đề.

Có thể các vị sẽ nói là người viết loạn bài, người viết có thể tái cử một học tử vi đẩu số độc giả đều tằng nghe thấy ví dụ: Tương truyền trần hi di nào đó danh đệ tử tằng làm một yêu cầu vấn tiên sinh ngày về phụ nhân thầy tướng số, viết: “Tốc tốc trở lại làm đầu sinh chuẩn bị hậu sự.” phụ nhân vừa nghe kinh hãi tựu khóc sướt mướt về nhà, ở trên đường gặp phải trần hi di, tựu hỏi nàng vì sao như vậy thương tâm, bởi vậy tương tiền căn hậu quả giảng cấp trần hi di thính, trần hi di vừa nghe nói liên tục đừng lo, chiếu ta kế sách là được, đi về nhà mau nhanh chử nhất bát tô cháo, nếu có nhân hỏi đã nói tiên sinh phải về lai ăn cơm chiều là được, quả nhiên là dạ phụ nhân tiên sinh bình yên trở về. Giả như, trần hi di đệ tử suy tính là chính xác, cai phụ nhân tiên sinh sẽ chết vu ngoại đạo, như vậy vì sao chử cháo có thể giải trừ hóa kỳ vận rủi ư? Chử cháo và còn sống trong lúc đó có quan hệ gì ư? Cái này là ở tử vi đẩu số quyển truyền lưu thật lâu cố sự, không biết kỳ chính xác hoặc giả, nhưng cùng Chu lão sư suy đoán có hiệu quả như nhau của hay.

Người viết cũng tằng nã do kể trên án lệ trung lĩnh ngộ được quy tắc, lai là bằng hữu suy lý nhân làmA lúc dẫn động đã xảy raB chuyện món, tuy rằng điều không phải mỗi người mệnh bàn đô hội có giống nhau tứ hóa hiển tượng, nhưng có phù hợp quy tắc mệnh bàn quả thực sẽ phát sinh hai người cung vị đang lúc lẫn nhau tác dụng đưa tới sự kiện, bởi vậy ta có thể rất xác thực thuyết, tử vi đẩu số thực sự có thể giải tích ra hai người bất đồng cung vị, tương hỗ kích động hậu sinh ra sự kiện cùng với hai người đang lúc nhân quả quan hệ.

Đương nhiên quyển sách trung cũng có tham thảo cái này mệnh đề, các vị chậm rãi nghiên cứu tế độc thì sẽ có phát hiện.

Có rất nhiều học tử vi đẩu số bằng hữu, nhất là người mới học, khả năng không có quá trình cấp đại sư lão sư suy tính quá, bởi vậy, đối với tử vi đẩu số luận mệnh dàn giáo như cũ dừng lại ở chỉ một cung tương lai thôi mệnh cảnh giới, sở dĩ đặc biệt tương người viết trước đây coi bói kinh nghiệm công bố ra thái, cung đại gia tự hỏi tử vi đẩu số suy lý cách hình thành cơ cấu dư ứng dụng cực hạn, người viết mong muốn xuyên thấu qua quyển sách các chương và tiết nói rõ, tận lực tương tử vi đẩu số luận mệnh liên lụy tới quan niệm, cách chờ tố nhất toàn bộ tham thảo, mong muốn thành lập người mới học chính xác nhận thức tử vi đẩu số thôi mệnh cơ cấu.

Chương 2: Tử vi đẩu số mệnh lý học tổ chức cơ cấu

Bất đồng khu, bất đồng dân tộc hội diễn sinh ra bất đồng văn hóa và xã hội phong tục; cho dù đồng nhất dân tộc ở bất đồng thời gian cũng sẽ sản sinh bất đồng xã hội luân lý quy phạm và pháp quy, bởi vậy phàm là nghiên cứu về xã hội, tâm lý học giả các chuyên gia, nhất định sẽ nhân thì nhân địa của bất đồng mà tu chỉnh kỳ nghiên cứu độ lớn của góc, thế nhưng, học thuật bản thân căn bản tổ chức cơ cấu là không đổi, tu chính người chính là cành lá mà thôi, tu chỉnh hậu, tương chuyên nghiên sự học thuật và khu vực đặc tính kết hợp với nhau, khiến cho nghiên cứu kết quả canh xu cận vu thực tế của hiện tượng, sở dĩ tham thảo nhân loại tâm lý, tính linh khoa học xã hội, như: Xã hội học, tâm lý học, kinh tế học chờ phải tùy thời không bất đồng mà tu chỉnh dĩ nhân ứng với thực tế trạng huống, tiến tới dẫn đạo cai xã hội vãng chính xác phương hướng phát triển, giả như không biết cai học thuật tổ chức cơ cấu? Tương vô pháp cũng không biết làm sao điệu hợp nhân ứng với thực tế hiện huống, học được cũng chết tri thức, vô pháp linh hoạt biến báo vận dụng.

Đồng lý đến xem phi tinh tử vi đẩu số, nó sở tham thảo chính là có độc lập tự hỏi, tự chủ hành vi năng lực nhân loại ở nào đó hành vi quy phạm hạ, thực hiện nhân sinh trong quá trình sinh ra số phận quỹ tích và xu thế phập phồng trạng thái. Loại này hành vi quy phạm hội nhân thời không lưu chuyển mà biến hóa, sở dĩ yếu tại ngoại bộ điều kiện thay đổi không ngớt và cá nhân độc lập tự chủ hành vi động thái biến hóa dưới trạng thái, nỗ lực do vô nhân không có kết quả đích tình huống suy lý cá nhân số phận làm sao? Thật sự là nhất kiện phức tạp vừa khó khăn công trình, suy lý vận mạng nhân, ngoại trừ cần phải thừa thụ thời không lưu chuyển mà tu chỉnh thôi mệnh cách ngoại, thượng cần phải kết hợp vấn mệnh lập tức thời không hoàn cảnh và vấn mệnh người của dùng thuốc lưu thông khí huyết sổ tượng vấn đề, để giải thích cá nhân vận mạng chuyển biến, loại này suy lý đầu đề và phân tích tâm lý khi xuất phức tạp hơn, đương nhiên cũng càng năng lực khiến cho có trí của sĩ nghiên cứu, nó có thể theo tuổi tác tăng trưởng và sinh hoạt hàng ngày kết hợp với nhau, ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng nghiên cứu, lúc nào cũng ứng với chứng kỳ nguyên lý, cho nên thâm thụ đại chúng hoan nghênh.

Tư dưới kỳ làm thí dụ, nhược người ta trên đường xen vào quan kỳ, năng lực chính xác ra ra thượng một là đi na một chi quân cờ sao? Bước tiếp theo lại đem đi một bước kia kỳ ư? Tin tưởng ít có người có loại này năng lực, bất quá, am hiểu sâu tài đánh cờ chi đạo tiên sinh có thể căn cứ lưỡng quân giằng co thế cục lai thôi trắc, cánh trên kỳ cai hạ xuống nơi nào tài năng tạo thành khẩn trương như vậy cục diện, hạ thủ kỳ vừa cai hạ xuống nơi nào tài năng giành được ưu thế, trên bàn cờ có ngang dọc tuyến, quân cờ, địch ta lưỡng quân, dịch người, những… này chính là tố dư dịch kỳ quá trình yếu tố, những… này yếu tố lẫn nhau tác dụng, mà thôi dịch người của trí tuệ là cuộc thắng bại quan liên, mà không phải quân cờ hoặc bàn cờ.

Chúng ta thường nã “Thế sự một ván cờ” để hình dung nhân của số phận, tế làm sâu sắc nhập tự hỏi, làm sao điều không phải như vậy! Chỉ bất quá bàn cờ biến thành chúng ta sinh hoạt không gian, quân cờ biến thành mình và ngoại bộ điều kiện, quân cờ trên bàn cờ tiêu sái pháp hạn chế biến thành pháp quy, luân lý, phong tục tập quán chờ, dịch kỳ người biến thành cá nhân mà thôi. Dịch kỳ người nhất định cư với mình có lợi nhất độ lớn của góc, di động quân cờ đáo một cái vị trí dĩ chiêm thủ ưu thế địa vị, có đôi khi sẽ vì bảo trụ tướng soái mà hi sinh có chút quân cờ, phản quan nhân sinh kinh lịch trung, có đúng hay không cũng thường xuyên tố như vậy phán đoán hoặc lựa chọn ư!

Thưởng thức một bài thơ có lưỡng chủng cảnh giới, một loại nhân tinh khiết ở văn tự từ tảo ưu mỹ thượng thưởng tích, hắn sở lĩnh lược chỉ có từ tảo vẻ đẹp mà thôi; một loại khác nhân hội thâm nhập phỏng đoán thi nhân tác đến đây thơ tình trạng và tâm tính, dĩ ngầm hiểu trong đó ý cảnh, và thi nhân tâm tình, văn từ ý cảnh kết hợp với nhau, khiến cho tâm linh cộng minh, loại này cảnh giới cao xa mà ý sâu, sở dĩ chúng ta nghiên cứu học vấn, dục lãnh hội kỳ tinh túy, bất năng chích lý giải văn từ ý nghĩa mà thôi, phải sâu nhập tham thảo thủy sáng lập tư thuật người chi tâm lộ lịch trình, suy tính độ lớn của góc, nhắn nhủ tin tức, thời đại bối cảnh văn hóa chờ nhân tố, ban chỉnh hợp tính lo lắng, tài năng lý giải kỳ tổ chức cơ cấu, sao biết được kỳ cốt tài năng năng lực nhân thời không nhân tố diễn biến của ảnh hưởng mà tu chỉnh kỳ cành lá, giao cho học thuật thời đại tân sinh mệnh.

Do hơn ngàn năm trước lưu truyền xuống phi tinh tử vi đẩu số đến nay nhưng bảo trì rất cao độ chính xác, có thể thấy được loại này tùy thời điều hòa chỉnh nhân ứng với tác dụng, tùy thời tùy chỗ đang tiến hành, hôm nay thông nhau phát đạt, khoa học kỹ thuật tiến bộ, cường thế văn hóa rất dễ xuyên thấu qua các loại truyền thông chảy vào, truyền thống văn hóa luân lý, xã hội kết cấu, đối mặt dương phong mãnh liệt trùng kích hạ, thế tương tan vỡ được nhanh chóng hơn, nếu như theo xã hội nông nghiệp thong thả bước đi lai tu chỉnh mệnh lý, tương vô pháp đuổi theo một ngày thập thay đổi xã hội hình thái, đến lúc đó, tương có rất nhiều mệnh lý cách bị thời gian cự tua đào thái, mệnh lý nghiên cứu người phải nghĩ cách khắc phục mệnh lý diễn tiến tốc độ và thực tế xã hội rất nhanh biến thiên “Sai giờ” vấn đề, mới sẽ không tạo thành mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển.

Tôn giáo hoặc học thuật trải qua hơn một nghìn năm truyền lưu, trung gian trải qua không ít danh gia gọt giũa, thiêm chú, từ từ mất đi thì ra là phong mạo, tử vi đẩu số cũng đúng là như vậy, đến nỗi vu lưu phái phân lập, như: Phật giáo chia làm đại thừa giáo phái và tiểu thừa giáo phái, truyền vào Trung Hoa Trung Quốc hậu vừa chia làm thiền tông, tịnh thổ tông, Hoa Nghiêm Tông… Chờ, giống nhau tử vi đẩu số truyền lưu đến nay chia làm: Phi tinh phái, chiêm nghiệm phái, tam hợp phái… Chờ, tạo thành các môn phái lý luận phân kỳ, khiến cho kẻ học sau người sờ ai nhất là, tử vi đẩu số một đại tông sư trần hi di tiên sinh tiên cốt sớm về bụi bặm, vô pháp đứng ở các vị phía trước chỉ chứng thì ra là tử vi đẩu số, bất quá chúng ta nhưng có thể tạ do phỏng đoán phương thức, lai tham thảo trần hi di tổ sư thủy sáng lập tư thuật tư tưởng, dĩ khai quật đẩu số diện mạo chân thực.

Chúng ta dụng tâm cẩn thận tưởng một chút, ở nhân sinh quá trình ở giữa, có cái nào nhân tố cấu thành nhân của số phận:

Nhất, nhân sinh là liên tiếp thời gian, không gian (hoàn cảnh), sự kiện liên tục quá trình, tương mỗi ngày, mỗi phút ở nơi nào? Vu thời giờ gì? Chuyện gì xảy ra? Liên kết đứng lên, tựu cấu thành số mạng của người, ví dụ như: Ngươi ở đây hôm nay lúc này (thời gian), vu trong nhà thư phòng (hoàn cảnh) xem quyển sách (sự kiện).

Nhị, thời gian vô pháp dĩ bởi vì phương thức khống chế, nhưng không gian có thể dựa vào cá nhân ý chí tùy thời tùy chỗ biến hóa.

Tam, sự kiện hình thái hội tùy thời đang lúc, không gian biến hóa mà chuyển biến, ví dụ như: Cổ đại dính vào bệnh sốt rét, hầu như hay bệnh nan y, nhưng ở hôm nay liền có thể trị liệu, thế nhưng, nhân tai nạn trên không mà chết chuyện món; đang không có máy bay cổ đại không có khả năng phát sinh, cho nên ở mệnh lý thượng, sự kiện vô pháp kể lại cho thấy nguồn gốc.

Tứ, sự kiện có nghiêm trọng và rất nhỏ của phân, như kiếm tiền, có khi là tiền trinh, có khi là kiếm đồng tiền lớn, cố sự món có mạnh yếu, nặng nhẹ của khác nhau.

Ngũ, sự kiện hình thành có lưỡng chủng phương thức: Một loại là tiến dần thức hình thành, như thập chở đau khổ độc, mới có thể một khi thành danh; một loại khác là có chuyện xảy ra, như bị ngộ sát, trúng thưởng chờ.

Lục, mỗi người đều có độc lập tự hỏi, tự chủ hành vi năng lực.

Thất, mỗi người đều là ở nào đó quy phạm hoặc xã hội luân lý hạ, tự do địa thực hiện nhân sinh quá trình.

Bát, có chút ngoại lệ nhân tố, như: Địa chấn, bão, hồng thủy, rét căm căm, nạn hạn hán chờ, sẽ ảnh hưởng quần thể số phận.

Cửu, nhân của số phận thâm thụ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, như: Kinh tế kinh tế đình trệ, khiến cho thất nghiệp tỷ số đề cao khiến cho cá nhân của sinh hoạt chịu ảnh hưởng hoặc tiết chế tiêu phí, cố nhân của vận ba ba thâm thụ ngoại giới hoàn cảnh lớn vận ba tả hữu.

Có trở lên tiền đề, yếu căn cứ cái gì “Tiêu chuẩn cơ bản” dĩ phát triển ra một bộ tài năng ở “Vô nhân không có kết quả” dưới điều kiện, chuẩn xác dự đoán cá nhân thời gian tới vận đồ kỹ thuật.

Đến đây “Tiêu chuẩn cơ bản” tổng hợp lại đông tây phương hiện có các loại dự đoán tương lai phương pháp, có thể chia làm:

Nhất, căn cứ nhân thể đặc biệt vi người, như: Tướng mạo, thủ tướng, chí tướng, cốt tướng, nhóm máu… Chờ, tái phối hợp nhân hành trình là đặc thù, như: Bước đi tư thái, hành vi cử chỉ chờ dĩ suy đoán một người tính cách và lưu niên vận đồ, như áo tang ý tưởng, băng tâm phú chờ đều là cổ nhân đối với nhân tướng học kinh nghiệm của truyện.

Nhị, xuyên thấu qua pháp thuật hoặc linh môi môi giới dĩ suy tính thời gian tới người, như linh thông, lên đồng viết chữ chờ pháp thuật, đa bám vào tôn giáo nghi thức trung, xuyên thấu qua tập thể dĩ nào đó tần suất âm điệu niệm tụng kinh văn, khiến cho và có có chút tính chất đặc biệt người đó não ba tần suất sản sinh chỉnh sóng, tiến nhập thôi miên tiềm thức trạng thái, ở đây dưới trạng thái làm ra tiên đoán, ấn địa an Vu sư còn lại là dùng có nào đó mê loạn thần kinh độc tố cô loại hậu, thác loạn thời không quan hệ dĩ tiên đoán chuyện tương lai vụ.

Tam, lợi dụng nhân của sinh ra thời đại nhật canh giờ, tức cái gọi là bát tự dĩ tố làm cơ chuẩn người, như: Tử vi đẩu số, tứ trụ thôi mệnh chờ, Tây Dương chiêm tinh thuật phân loại tiêu chuẩn cơ bản canh dùng ra đời lúc và kinh độ và vĩ độ chờ số liệu, cụ có nhiều hơn mệnh bàn loại khác, những thứ này đều là hiện nay được hoan nghênh nhất mà lại có cao độ chính xác thời gian tới biết trước thuật. Tứ, cực kỳ tâm linh thấu thị thuật, như thủy tinh cầu, thuật thôi miên chờ, thế giới các quốc gia trung dĩ Ấn Độ, tô nga nghiên cứu nổi danh nhất, ở cực kỳ tâm linh học phương diện thành quả nghiên cứu độc bộ toàn cầu, nghe nói tô liên quốc an cục huấn luyện một nhóm linh môi có thể xuyên qua thời không điều khiển từ xa một riêng cá nhân ý chí.

Trong đó đặc biệt hạng thứ ba có cao nhất phân loại độ chặt chẽ, hơn nữa có nhất định diễn dịch quy tắc, chích phải tiếp nhận tương đương huấn luyện, người người đô hội sử dụng, cho nên có thể trở thành là chuẩn xác mà thực dụng thời gian tới biết trước thuật.

Người Trung Quốc ở hơn một ngàn năm trước Tống triều, ở điều kiện vật chất và công cụ phụ trợ cực độ khiếm khuyết dưới điều kiện, sáng tạo ra một bộ trải qua thời không khảo nghiệm mà vẫn có thể duy trì cao độ chuẩn xác phi tinh tử vi đẩu số, thực sự không đơn giản, chúng ta hẳn là hướng cổ nhân sức sang tạo chào, còn là khí của như giày cũ ư!

Thủy sáng lập tư thuật tiên hiền sớm tị thấy rõ đáo tiền thuật cửu đại tiền đề tính tất yếu, sở dĩ đang bay tinh tử vi đẩu số khai tông minh nghĩa nhân tiện nói:

Đẩu số là lại thì dĩ lập mệnh, bộ địa chi, tản mười hai cung trung lập cực, hợp thời đang lúc tinh thần.

Đẩu số là nặng sổ dĩ lập tượng, thủ Thiên can, đi tứ hóa phi cung hóa diệu, bố không gian thùy tượng.

Đã minh xác vạch tử vi đẩu số nồng cốt là do “Thời gian, không gian, sự kiện” chờ tam yếu sở cấu thành, đến đây câu trung rất rõ ràng địa vạch:

Địa chi – thời gian

Thiên can – không gian

Tinh thần – thùy tượng (sự kiện)

quan hệ, các vị ở nghiên độc đẩu số thư thì, nhất định sẽ thấy: “Tứ hóa là đẩu số dụng thần” những lời này, biết kỳ hàm nghĩa sao? Vừa vì sao chỗ trống mệnh bàn thượng đã in lại “Địa chi” liễu ư? Đây đều là ta thường nã tới hỏi đẩu số người mới học vấn đề, nhìn hắn có thể hay không hiểu được trong đó ý nghĩa, nhược khiếm khuyết lúc nào cũng mọi chuyện còn nghi vấn thái độ, tựu vô pháp thâm nhập lý giải đẩu số học.

Bởi vì địa chi đại diện thời gian, thời gian đối với ta ngươi đều rất công bình, quý vi tổng thống một ngày đêm có hai mươi tứ tiếng đồng hồ, mà phàm phu tục tử một ngày đêm cũng là hai mươi tứ tiếng đồng hồ, thời gian không được nhân giàu nghèo giá cả thế nào mà dài ngắn không đồng nhất, thời gian hằng dĩ ổn định không đổi tốc độ đi tới, vô pháp dĩ bất luận kẻ nào là phương thức khiến cho thời gian dừng lại hoặc khiến cho thời gian quay đầu lại, bởi vậy ở mệnh lý thượng nó là một không thể nhân lực khống chế lượng biến đổi, sở dĩ ở trên không bạch mệnh bàn thượng liền trước đem nó in lên.

Về phần “Dụng thần” nhất từ, tằng hỏi qua rất nhiều đẩu số chuyên gia hoặc tử bình danh gia, tối thường nghe được giải thích là: “Sao Tứ hóa là đẩu số biến hóa đầu mối then chốt, vận mạng cát hung họa phúc giai nhân kỳ tác dụng mà ở mệnh bàn thượng hiển hiện, giống ở trong chỗ u minh chủ tể cá nhân vận mạng thần giống nhau, cho nên viết dụng thần.” có hay không như vậy? Sẽ phí một phen khẩu thiệt tài giải thích được rõ ràng.

Chúng ta ở tiểu học đều học qua số học, nên biết cái gì gọi là tọa độ? Chúng ta hay dùng tọa độ quan niệm lai tham thảo: Cái gì gọi là “Dụng thần”?

Chúng ta thời gian sử dụng đang lúc, không gian, sự kiện ba chiều tọa độ biểu thị nào đó giáp vận thế (đồ nhất), đồ trungA điểm biểu thị nào đó giáp vu hai mươi lăm tuổi (thời gian) vu thai trung (không gian) phát sinh tai nạn xe cộ (sự kiện) vận, B điểm biểu thị hắn ở ba mươi mốt tuổi vu Đài Bắc kiếm đồng tiền lớn vận, giả như, hắn không ở thai trung, sẽ phát sinh tai nạn xe cộ sao? Không được Đài Bắc hội kiếm đồng tiền lớn sao? Nói cách khác không gian điều kiện không phối hợp, A điểm vàB điểm hội tồn tại sao? Hiển nhiên, sẽ không tồn tại, nhược thời gian sai, thì phát sinh sự kiện khả năng điều không phải tai nạn xe cộ, cũng có thể có thể không là kiếm đồng tiền lớn, bởi vì cần thời gian, không gian phối hợp, mới có thể sản sinh sự kiện.

Giả như chúng ta tương một người ở tất cả thời gian hạ, ở mỗi một một bất đồng hoàn cảnh không gian, trải qua mỗi một việc đều điền nhập tọa độ nội, có thể xong một cái đường cong, này đường cong hay một số mạng của người đường cong, sở dĩ ta nhưng có thể nói khẳng định số phận là do thời gian, không gian, sự kiện tam yếu tố sở cấu thành.

Chúng ta mỗi người đều là sống ở thời gian nước lũ trung, chuyện quá khứ vật, chúng ta nhìn không thấy cũng sờ không tới, nhưng cảm thụ được đáo, là dựa vào ký ức khiến cho chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt; tương lai sự kiện cũng nhìn không thấy, sờ không được, kháo tưởng tượng tồn tại trong đầu, nhân là muốn tượng, sở dĩ thời gian tới tồn tại rất nhiều khả năng chuyện món, cũng có thể sẽ phát sinh ở người ta trên người ta (đồ nhị), chỉ có bây giờ sự kiện có thực thể tồn tại, có thể cho chúng ta thấy, mò lấy, đồng thời phát sinh ở người nào đó trên người của.

Từ quá khứ hiện tại đến bây giờ trong khoảng thời gian này sở đi qua số phận là một cái đường cong, nhưng bây giờ đáo tương lai số phận đường cong không chỉ một cái, khả năng có thật nhiều lối rẽ và phân kỳ điểm, mỗi một điều lối rẽ cũng có thể là ngươi tương lai vận, phải đi na một con đường chúng ta nhất định sẽ lo lắng quốc tế thế cục, chính trị tình thế, khoa học kỹ thuật tiến triển, xã hội luân lý, pháp quy, thân hữu, mình điều kiện chờ nhân tố hậu hạ phán đoán, dĩ quyết định đi một cái lối rẽ, những yếu tố này vô pháp điền nhập đẩu số mệnh bàn trung, thế nhưng tử vi đẩu số thôi mệnh người lòng của trung sẽ có cân nhắc, mệnh bàn trung chỉ có thể biểu hiện “Thời gian, không gian, sự kiện” chờ yếu tố mà thôi, điều kiện ngoại giới tá dĩ đẩu số mệnh bàn diễn dịch quy tắc, lưỡng xứng đôi hợp dĩ suy lý nhân của số phận, sở dĩ tử vi đẩu số tổ chức cơ cấu bắt đầu nói là hợp khoa học tính.

Thế nhưng nhân trong cuộc sống thường tiếp xúc được “Không gian” có cái nào ư? Quá trình thâm tư thục lự hậu tương không gian chia làm: Cung mệnh, tài bạch, thiên di, phúc đức, phu thê, điền trạch, tử nữ, phụ mẫu, quan lộc, giao hữu, tật ách, huynh đệ chờ mười hai một không gian, dĩ “Cung” để thay thế “Không gian” xưng hô, sở dĩ xưng là mười hai nhân sự cung, định ra mười hai cung hậu kỳ đang lúc trình tự phải như thế nào an bài ư? Cũng khá hao tổn tâm trí, quá trình Hà đồ lạc thư quy phạm: Nhất lục cộng tông, nhị thất đồng đạo,… Mà định ra: Cung mệnh, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách, thiên di, giao hữu, quan lộc, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu chờ thứ tự, thế nhưng có rất nhiều quanh mình hoàn cảnh khó có thể sử dụng mười hai cung biểu hiện, như: Đi làm nơi, chủ quản… Chờ cũng sẽ ảnh hưởng cá nhân của số phận, ở mệnh bàn trung phải như thế nào biểu hiện ư? Sẽ xuyên thấu qua “Tá cung” quan niệm lai diễn sinh ra những… này không gian, ví dụ như: Tật ách làm quan lộc cung điền trạch, cũng chính là nhà xưởng, mặt tiền cửa hàng, doanh nghiệp nơi cung vị,, xuyên thấu qua nó có thể quan sát đi làm xứ sở tướng bản hạng mục công việc, có người có thể suy đoán lai phục vụ công ty na một năm hội dọn nhà, kỳ sở căn cứ hay cung tật ách.

Học qua đẩu số bằng hữu đều xem qua “Lập thái cực” danh từ, căn cứ trong sách câu -“Cung cung có thể lập thái cực” ý tứ là: Muốn xem sai ai ra trình diện huynh đệ số phận, tựu dĩ huynh đệ cung đương cung mệnh, nguyên mệnh bàn cung phu thê thành là huynh đệ của huynh đệ cung, nguyên mệnh bàn cung mệnh là được huynh đệ cha mẹ của cung, cái khác cung vị đều có thể dựa vào tự địa biến thành huynh đệ ngang nhau cung vị, đây là cung cung có thể lập thái cực ý tứ. Thế nhưng đại gia thường thường bỏ quên thân ở đất? Thân cư loại nào thời đại? lo lắng nhân tố cũng là lập thái cực của một loại ý nghĩa khác, nếu như quên khu vực, thời đại thuỷ triều đặc tính, chích y mệnh để ý quy tắc ở thôi diễn, vẫn không có pháp đưa ra thích hợp giải thích, đạo gia nhân sĩ thuyết: “Thái cực trung có thái cực.” đã xem lập thái cực ý tứ nói xong rõ ràng liễu, thí dụ như thuyết: Dĩ Đài Loan mà nói, có thể đem cảnh nội chủng tộc chia làm vùng núi đồng bào, người Hẹ nhân, tỉnh ngoài nhân, mân nam nhân chờ, giá bốn người tộc quần đang lúc, sinh hoạt tập quán, huyết thống, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục chờ giai không giống nhau, lẽ nào thôi mệnh quy tắc giải thích tương đồng sao? Dĩ mân nam nhân mà nói, trẻ con nan nuôi, từng có phòng hoặc bái nghĩa cha mẹ tập tục, mà tỉnh ngoài nhân thì không, nếu không minh đến đây để ý tất nhiên làm lỗi; như đại lục Vân Nam khu có chút dân tộc thiểu số còn là duy trì mẫu hệ chế độ xã hội, cái địa khu này đào hoa hiện tượng vừa yếu giải thích như thế nào ư? Sở dĩ tử vi đẩu số chuyên gia không chỉ tinh vu mệnh lý, cũng – nên thành thạo vị trí khu vực dân tình phong tục, tịnh cư dĩ tân trang điều chỉnh giải thích nội hàm tài năng thiếp hợp sự thực.

Đồ nhất trung không gian trục là có thể dựa vào cá nhân ý chí biến động nhân tố, người ta có thể tùy tâm sở dục khứ bất kỳ địa phương nào, sở dĩ đến đây trục điều không phải đơn thuần chỉ vật lý thượng nói không gian, mà là cố tình để ý nhân tố ẩn hàm ở trong đó; nói cách khác ở cá nhân ý chí dẫn đường hạ, có thể ý địa cải biến không gian, bởi vì không gian biến hóa mà phát sinh bất đồng sự kiện, sở dĩ mình ý chí có thể khống chế tự chủ tính sự kiện (như kết hôn) phán đoán nghiệm tỷ số không cao, nhân có thể mình khống chế, nhưng vô pháp mình khống chế ngoại phát tính sự kiện, như bị thâu, bị va chạm, bị giết chờ, nhân quyền quyết định ở “Hắn” không ở ta, cho nên phán đoán nghiệm tỷ số khá cao, loại này ngoại phát tính sự kiện cũng muốn không gian nhân tố phối hợp mới được, giả như có thể tránh miễn bất lợi không gian nhân tố, là có thể tránh thoát bất hạnh ngoại phát tính sự kiện, cho nên nói sửa vận chi đạo đang thay đổi không gian, ví dụ như thuyết: Ngươi ở đây nào đó nước đầu tư, nhân dân tộc tính lười nhác, vô pháp đúng hạn giao hàng, khiến bồi tổn hại buồn thiu, kế tục làm tiếp, thế tất khó thoát đóng cửa số phận, phải như thế nào sửa vận ư? Quan hán hoặc thiên tới nước hắn ba! Đây là rất cạn lộ vẻ dĩ cải biến không gian lai sửa vận chuyện thực.

Loại này cải biến vật lý thượng không gian – hoàn cảnh, dĩ sửa vận phương pháp, tất cả mọi người hội, có thể nói là và bẩm sinh tới sinh vật bản năng, ngay cả những thứ khác động vật cũng sẽ, ví dụ như trời thu phương bắc nhạn tử hội tùy mùa đông sắp xảy ra mà bay về phía nam để tránh trời đông giá rét, thế nhưng, trong lòng không gian – tâm tình, lại phi như vậy đơn thuần, nó và cá nhân tiên thiên trí tuệ và hậu thiên giáo dưỡng hữu quan, chúng ta sinh hoạt hàng ngày trung hạ phán đoán, tố quyết định, sở căn cứ người là cá nhân của trí thức, kế sách cũ tuệ và sáng suốt là chủ tể cá nhân vận mạng tính quyết định nhân tố, nhất cửu cửu tám năm ở Đài Loan có kỷ thì xí nghiệp tập đoàn khiêu phiếu, quay vòng mất linh tin tức đăng báo, những… này chủ trì xí nghiệp lớn người phụ trách, tại hạ quyết sách của sơ, nhất định là dĩ tối có lợi vu điều kiện của mình làm như quyết sách căn cứ, ai có thể khi hắn hạ quyết sách của lập tức vạch hắn là ở “Tự cho là đúng” dưới trạng thái, làm sai lầm quyết sách ư?

Loại này gặp phải sự tình thâm tư thục lự năng lực, giống như hắn trí thức có quan hệ, sai ai ra trình diện sâu thức quảng người đó, nhất định suy tính canh chu toàn, canh hoàn bị, ngoại trừ tiên thiên trí tuệ ngoại, hậu thiên giáo dưỡng có thể xuyên thấu qua tiến tu, đào tạo sâu lai hấp thu các loại tân biết, rèn đúc cường hóa các loại năng lực, dĩ cải thiện một nhân tài thức; đối với này thô bạo người, đa làm việc thiện sự có thể nhu hóa lệ khí, thấy rõ nhân sinh hài hòa vẻ đẹp, cải thiện nhân tế quan hệ, tiến tới sửa vận, sở dĩ sửa vận chi đạo ở chỗ cải biến không gian, mà thay đổi không gian ứng với tâm vật hợp nhất, hai người đều xem trọng, ví dụ như: Một thiếu niên bất lương làm xằng làm bậy thịt cá quê nhà, tưởng lãng tử hồi đầu, chậu vàng rửa tay, thoát ly xã hội đen, thế nhưng hương thân phụ lão thành kiến đã sâu vô pháp tiếp nhận, hơn nữa trên đường huynh đệ hoàn đau khổ tướng ép hoặc trả thù, ở lại cố hương ngoại trừ khó chứa vu hương thân ngoại còn sợ bị hắc đạo diệt khẩu, làm sao bây giờ ư? Chỉ có đi xa tha hương, hoàn toàn thoát ly thì ra là hoàn cảnh, triệt để thay đổi triệt để, có thể cải biến số phận; người viết đã từng có án đặc biệt lệ kỳ sinh ra thời đại nhật canh giờ đều tương đồng, một sanh ra được là chỉ bào thai, một người khác là đồng thời thìn song bào thai, cái này chỉ bào thai ở Đài Loan thụ giáo dục, nhân rất thông minh, khẩu tài không sai, nhưng không thích đọc sách, cũng không ưa đã bị ràng buộc, sở dĩ đều bán trực tiếp sự nghiệp, nhưng sự nghiệp làm được vô số; người song bào thai hai huynh đệ vị từ nhỏ tựu đôn phẩm cơ học, lưu học nước Mỹ, hiện nay là nước Mỹ giáo sư đại học, rất được học sinh kính yêu. Vì sao đồng dạng mệnh cục hội không có cùng số phận gặp gỡ, kỳ khác biệt tức ở “Không gian” bất đồng, có thể tuyển trạch mệnh trong cuộc cường chỗ vãng đến đây phát triển, đương nhiên thành tựu phi phàm, sở dĩ không gian thật sự là số phận biến hóa chủ tể.

Tiên đoán là xuyên thấu qua nào đó làm bằng máy tác dụng, xuyên qua thời không thấy thời gian tới của cảnh tượng mà làm ra suy đoán, mặc kệ tiên đoán là chọn dùng loại nào phương thức, “Ý thức”, “Tâm tình”, “Hoàn cảnh” đều là vận thế biến hóa chủ tể, mà Thiên can chính là ý thức, tâm tình, hoàn cảnh thống hợp đại diện tịnh chủ chưởng kỳ biến hóa, ba người này trong yếu dựa vào ở đâu người mà giải thích? Toàn do dục suy lý vận mạng chủ đề mà định, phàm lục thân cung vị đa dĩ “Tâm tình” mà nói, điền trạch, thiên di thì dĩ “Hoàn cảnh” giải trừ, mệnh, tài bạch, sự nghiệp, phúc đức thì dĩ “Ý thức” giải trừ, sở dĩ “Tâm tình, ý thức, hoàn cảnh” quả thật nhân sinh biến hóa đứng đầu tể.

Vì sao đẩu số Thiên can tứ hóa trung dĩ “Hóa kị” là khốn đốn không được thuận, kiển trệ tai hoạ đại danh từ ư? Nhân “Kị” người là “Kỷ tâm” ý, là ám chỉ tim của mình là tạo thành khốn đốn không được thuận, kiển trệ tai hoạ nguyên nhân chính, nếu như có thể cải biến kỷ tâm một lòng hướng thiện, hăng hái hướng về phía trước, liền có thể xu cát tị hung, tá dĩ hoàn cảnh biến báo, phân biệt khốn đốn không được thuận nguyên nhân, tham đi cần thiết cải thiện thi thố, là được cải thiện không gian sinh tồn chuyển biến số phận.

Rất nhiều người đều nói làm việc thiện có thể sửa vận, kỳ cách làm là cứu tế nghèo khó, phiệt nghi ngờ kém phát triển chờ phương thức, còn đây là đối với “Làm việc thiện” nhất từ nghĩa hẹp giải thích, tạo thành cá nhân kiển trệ tai hoạ nguyên nhân rất nhiều, những nguyên nhân này vị tất có thể do cứu tế nghèo khó chờ phương thức mà được siêu thoát, có người nhân bần cùng mà cảm không được thuận, có người nhân tính sinh hoạt không hài hòa mà giác nhân sinh một chút cũng không có lạc thú, có người ước số nữ không cười mà cảm số phận thất thường… , những… này đều có thể tìm được nguồn gốc và phương pháp giải quyết, làm việc thiện là muốn nhằm vào những… này nguồn gốc đưa bọn họ vãng tốt phương hướng đạo chính ý tứ, làm việc thiện “Ý nghĩa” và làm việc thiện “Cách làm”, các vị yếu nhận rõ ràng, không sai! Cứu tế nghèo khó là làm việc thiện, nhưng làm việc thiện không được đầy đủ bằng cứu tế nghèo khó, có cái khác rất nhiều loại làm việc thiện phương thức, những… này “Làm việc thiện” phương thức cũng có thể sửa vận, có rất nhiều người ta nói ta thường xuyên làm việc thiện, cứu tế kém phát triển quan tâm cơ khổ, vì sao lão Thiên tổng hắn không qua được, sự nghiệp đảo bế ư? Loại này đối “Làm việc thiện” nhận thức thượng sai lầm, tin tưởng rất nhiều người đều tồn tại, sự bất đồng, nguồn gốc bất đồng, sao có thể hai người cho nhau dính dáng ở một khối mà oán trời, không đi tìm tòi nghiên cứu chính vì sao không được sự nghiệp của thiện? Tương sự nghiệp kinh doanh làm tốt, chủ và thợ hài hòa, nhạc tâm công ích, quản lý kiện toàn, tài vụ hoàn chỉnh, doanh tiêu thông – những thứ này đều là kinh doanh sự nghiệp cần phải của “Làm việc thiện”, không đi “Hành sự nghiệp của thiện” mà tố này và xí nghiệp không hề tương quan của “Làm việc thiện”, xí nghiệp vậy có thể không ngã bế!

Đến đây đã xong giải trừ Thiên can quyền lực và trách nhiệm chức năng, nhưng ứng dụng ở vận thế suy lý thì, kỳ công dụng vừa là như thế nào ư? Tử vi đẩu số thôi mệnh tương vận thế chia làm: Bản mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật chờ đơn vị, đó là dĩ thời gian là trục cái tương vận thế cách chia làm bất đồng thì đoạn:

Bản mệnh: Chủ chưởng cả đời đại xu thế, mệnh cách, đặc tính.

Đại hạn: Chủ chưởng mười năm vận thế, ở đây mười năm trung phát sinh sự kiện đại khái xu hướng, vận ba phập phồng cao thấp, sự kiện trọng đại hiển hiện.

Lưu niên: Làm một năm vận khí, ở một năm này trung phát sinh sự kiện, cát hung phủ thái chuyện món chân tướng.

Lưu nguyệt: Một tháng phân vận khí.

Lưu nhật: Một ngày đêm trong vận thế.

Ở mệnh bàn trung mười hai địa chi đại diện thời gian, mà đại hạn là mười năm nhất vận, phối hợp mười hai địa chi cho nên hội nhiều hơn nhị cách, đó là bản đại hạn mậu dần năm đáo kế tiếp dần thâm niên, đã biến thành bất đồng đại hạn liễu, tuy rằng lưu niên đều ở đây dần cung, nhưng đại hạn bất đồng lưu niên vận cũng tùy theo bất đồng, cho nên sẽ không tái diễn. Chúng ta sử dụng số học quan điểm đến xem, mệnh vi phân tức là đại hạn, đại hạn tái vi phân tức là lưu niên… ; lưu nhật tích lũy tức thành lưu nguyệt, lưu nguyệt vi tích phân tức là lưu niên… , đến tận đây chúng ta giải trừ mệnh là vận vi tích phân mà vận là mệnh vi phân, cho nên suy lý số phận có lúc đoạn trước sau thứ tự, bất khả tỉnh lược hoặc điên đảo bước(đi).

Tương vận thế dĩ thời gian khu cách là bất đồng thì đoạn thì, sẽ gặp phải dưới đây vấn đề:

Nhất, sự kiện phát sinh và cái khác cung vị hữu quan liên, như tiền tài bị đảo, là của ta tiền tài và bằng hữu quan hệ; nhân ruộng đồng mà bị sát, là của ta điền trạch và bằng hữu quan hệ,… này ngang quan hệ, làm sao quán liên?

Nhị, đồng nhất loại nhân sự hiện tượng có ở đây không đồng thời đoạn dọc quan hệ làm sao biểu hiện? Như bản đại hạn tài bạch và năm nay tài bạch quan hệ giữa.

Tam, năm ngoái bằng hữu khiếm ta lão trái, sang năm có thể hay không đưa ta? Vấn đề này trung, liên lụy tới bất đồng thì đoạn, bất đồng nhân sự hiện tượng hoành dọc quan hệ, loại này hoành dọc quan hệ, cần phương thức gì quán mặc vào? (đồ tứ)

Giá tam cái vấn đề liên lụy tới bất đồng thì đoạn cùng người sự cung vị đang lúc hỗ động quan hệ, sử dụng môn thống kê quan điểm đến xem, có hay không biểu đạt kỳ tương hỗ đang lúc quan hệ phương pháp?

Đương nhiên trần hi di tổ sư cũng tằng làm cho này tam cái vấn đề đau đầu quá, trái lo phải nghĩ địa dục cân nhắc ra một năng lực nối liền thời gian, nhân sự cung vị líu lo hệ và biểu đạt kỳ hỗ động bản hệ kỹ thuật, cái này kỹ thuật rốt cục bị ngộ hiện ra, hay tứ hóa, chúng ta phi sao Tứ hóa điều không phải sử dụng nào đó cung can cung lai phi tứ hóa sao? Viên này hóa tinh do nào đó can cung thôi hóa, rơi vào mặt khác nhất trong cung, tại đây cùng nhau phi, nhất rớt xuống đang lúc cung vị liền sản sinh liên hệ nào đó quan hệ, cái này liên hệ quan hệ có sâu cạn, có mạnh yếu, còn có cát hung, hay dùng tứ khỏa bất đồng hóa tinh biểu thị ở giữa quan hệ mạnh yếu (đồ ngũ).

Thế nhưng “Hóa” hưng “Không thay đổi” trong lúc đó, yếu căn cứ người nhân tố mà định ư? Địa chi gắn liền với thời gian đang lúc nhân tố, thời gian đối với mỗi người đều rất công bình, ta năm nay là Đinh Mão năm, của ngươi năm nay cũng Đinh Mão năm, nếu như sử dụng địa chi mão phi tứ hóa, chẳng phải người người tương đồng, cho nên dĩ địa chi chưởng tứ hóa, không hợp tình lý, trước đã đề cập qua, Thiên can đại diện ý thức, tâm tình, hoàn cảnh chờ không gian nhân tố, mà sinh hoạt hàng ngày trung quyết sách cũng do ý thức, tâm tình sở tả hữu, ví dụ như: Bởi vì ngày hôm nay tâm tình rất phiền muộn đi ra công ty bách hóa khứ shoping, kết quả xảo ngộ còn chưa kết hôn tình nhân cũ, phổ ra một… khác đoạn tân tình cảm lưu luyến, giả như ngày đó không phải là bởi vì tâm tình phiền muộn sẽ phát sinh một đoạn này tình cảm lưu luyến sao? Sẽ không, sở dĩ tâm tình, ý thức là trong cuộc sống biến hóa đầu mối then chốt, nắm trong tay người ta muốn đi đâu quyền quyết định, bởi không gian bất đồng đương nhiên gặp phải sự tình cũng sẽ bất đồng, số phận cũng tùy theo cải biến, mà tứ hóa người là biểu hiện sự kiện hiển hiện hoặc ẩn phục, tương quan cung vị líu lo hệ mạnh yếu chờ hiện tượng, như thế hiện tượng và tâm tình, ý thức có gấp vô cùng mật quan hệ, cho nên sử dụng Thiên can chủ chưởng tứ hóa lệnh kỳ thôi động tính chất sao “Hóa” và “Không thay đổi”, bởi tứ hóa là ý thức, tâm tình biểu vi, có thể như thần giống nhau xuyên qua bất đồng thời gian, không gian, cố xưng tứ hóa là đẩu số dụng thần.

Tứ hóa ứng dụng ở vận thế suy lý giống như là vi phân công năng, xuyên thấu qua một lần vi phân tìm ra số phận đường cong điểm cong, tái lần thứ hai vi phân tìm ra khúc tuyến thượng giá trị cực hạn, mà hóa lộc hay cực đại, Hóa kị hay cực tiểu giá trị, cực hạn này giá trị hay sự kiện phát sinh thì điểm, chúng ta ở suy lý lưu niên vận thì, có đúng hay không do bản mệnh bàn phi tứ hóa, sau đó sẽ do đại hạn bàn phi tứ hóa, sau đó căn cứ bản mệnh bàn và đại hạn bàn tứ hóa ở mệnh cục thượng phân bố hỗ trợ lẫn nhau trạng thái, phán đoán cát hung mạnh yếu cùng với ở đâu nhất lưu năm phát sinh, sở dĩ yếu phán đoán sẽ phát sinh chuyện gì món, cơ bản nhất tứ hóa muốn bay hóa vài lần? Kỳ sở căn cứ cư nhiên và vi phân quan niệm rất tương tự, đây là vừa khớp sao? Là cái gì gọi là tử vi đấu “Sổ” mà không phải tử vi đấu “Thuật”, khả năng này là cổ nhân từ lâu dục lưu phục bút liễu ba.

Có người nói tứ hóa là thiên bẩm, có một lần trần hi di tổ sư như đi vào cõi thần tiên thái hư, gặp phải lữ thuần dương thụ dĩ tử vi đại pháp, từ đó tử vi đẩu số có tứ hóa, sở dĩ tứ hóa là đẩu số dụng thần, bởi vậy rất nhiều sơn nhân, cư sĩ liền muốn tạ linh thông như đi vào cõi thần tiên thái hư của liền, và Lữ đạo trưởng học lưỡng ba chiêu biệt bộ, dư tùy tiên sư học đẩu số thì, chưa từng nghe hắn nói qua như đi vào cõi thần tiên thái hư mà tỉnh ngộ đẩu số tinh huyền bí cố sự, có thể thấy được tưởng tạ thông linh lai đột phá bình cảnh tìm cách là không thông, có người tương tôn giáo và mệnh lý kết hợp với nhau, tịnh dưới đây mà thư lập thế, hãm tử vi đẩu số vu quái lực loạn thần cảnh giới, đây đối với tử vi đẩu số phát triển tương có mặt trái ảnh hưởng.

Ý thức là tiên đoán môi giới thể, nó có thể không bị thời không hạn chế, tự do suy tư, từ nam chí bắc cổ kim, nữu khúc thời không quan hệ, có rất nhiều tiên đoán phương thức xuyên thấu qua thôi miên, mê huyễn dược vật chờ phương thức nữu khúc ý thức, đột phá thường thức tính ràng buộc, vượt qua thời không cản trở, thấy tương lai sự kiện mà làm ra tiên đoán, những… này phương thức thay đổi luôn quy, cũng không hợp với lẽ thường, cũng không phải thái độ bình thường, không bằng Trung quốc tử vi đẩu số sử dụng Thiên can đại diện ý thức, hoàn cảnh nhân tố, chỉ cần người người đều hiểu được Thiên can tứ hóa bay vọt quy tắc, bất luận kẻ nào ở thái độ bình thường hạ cũng có thể tiên đoán thời gian tới, cổ thánh nhà hiền triết ở nghiên cứu phương diện này, thật là làm nhân bội phục.

Có vài người tinh khiết dĩ trong cung tọa tinh lai luận mệnh, những… này luận pháp căn bản liên tử vi đẩu số môn khảm cũng không bước vào, sao có thể lĩnh hội tử vi đẩu số tinh huyền bí, tinh tú chỉ là danh hiệu mà thôi, nó ý nghĩa tùy vấn mệnh độ lớn của góc mà dị, như thiên cơ tinh đang hỏi tài bạch vận và điền trạch vận thì ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, chúng ta vừa biết Thiên can tứ hóa phụ trách sự kiện hiển hiện, tinh tú bị “Hóa” đến lúc đó sẽ gặp sinh cát hung lực lượng, không có bị hóa đến lúc đó, chỉ là trạng thái tĩnh vật chất mà thôi, nó có tính chất đặc biệt tức là “Tính chất sao”, bị hóa đến lúc đó tính chất sao hội cải biến, cho nên thấy bị hóa đến tinh tú thì, giải thích tinh tình sẽ cùng thì ra là tính chất sao kém rất lớn, đạo lý này phải có biết, thí dụ như thiên cơ tinh là có chuyển động trục máy móc, như: Ô tô (thiên di), máy tiện (điền trạch), tứ chi (tật ách)… Chờ, đây là kỳ tính chất sao, giả như một khi Hóa kị của thôi hóa sẽ hiển hiện hung tướng, biến thành: Tai nạn xe cộ (thiên di), máy móc trục trặc (điền trạch), tứ chi thụ thương (tật ách), tương đối địa, nếu là hóa lộc nói tựu biến thành: Mua xe tử (thiên di), mãi máy móc (điền trạch), tứ chi phục hồi như cũ (tật ách), bởi vậy tính chất sao cần xuyên thấu qua tứ hóa tầng tầng sự thôi hóa, tài sẽ phát sinh biến chất mà dẫn phát sự kiện.

Có rất nhiều chuyện là tích năm này tháng nọ công tài phát sinh, đồng lý, tử vi đẩu số phi tứ hóa cũng có tầng tầng thời gian tăng mạnh mới có thể khiến cho sự tình hiển hiện; ví dụ như nào đó đại hạn có biểu hiện một tình huống, ở lưu niên trung cai tình huống vừa lần thứ hai biểu hiện, lớn như vậy hạn hơn nữa lưu niên song trọng lực lượng, sẽ gặp ở lưu giữa tháng phát sinh cai chuyện, đương thời gian trôi qua hậu, lực lượng cường độ tức một tầng một tầng tháo xuống, vừa hồi phục đáo nguyên lai trạng thái tĩnh tính chất sao.

Loại này từng tầng một địa tăng cường, từng tầng một địa mất đi tác dụng, và trong cuộc sống hiện tượng đa không mưu mà hợp, nhân tồn tại nào đó hoàn cảnh hoặc ý thức hạ, suốt năm luy nguyệt địa tiếp thu nung đúc và biến chất, mới có thể có đáo cuối đắp nặn kết quả; Mạnh mẫu vì sao tam thiên? Chính là muốn tìm kiếm một chỗ tràn ngập học thuật bầu không khí dục tú nơi, khiến cho tử nữ ở trong đó tiếp thu lâu dài nung đúc, cứ thế uẩn dục mà thành trung cố trong lịch sử đại nhà tư tưởng – Mạnh tử; sở dĩ cũng không phải chỉ cần đoán tốt mệnh thay mặt ở trong nhà, không đi nỗ lực công tác, ngồi đợi núi vàng núi bạc từ trên trời giáng xuống, coi bói công năng ở chỉ dẫn người ta yếu vãng na một cái phương hướng phát triển, tối năng lực phát huy tiềm năng của ngươi, thu hoạch dồn thành quả hội huy hoàng nhất.

Quá trình như vậy dài dòng cứu thuật, các vị ứng với có thể lý giải Thiên can tứ hóa công dụng ở chỗ:

1, xỏ xuyên qua thời gian, không gian, liên kết sự kiện tương hỗ quan hệ.

2, khiến cho sự kiện hợp thời hiển tượng (biểu hiện sự kiện hiển tượng thời gian).

3, biểu thị sự kiện hình thành nhân quả quan hệ.

Sở dĩ xuyên thấu qua Thiên can tứ hóa tác dụng, chúng ta có thể tra ra thời gian, không gian, sự kiện quan hệ, tiến tới tra ra hiển hiện thời gian và nguồn gốc, nếu như biết nguồn gốc, là có thể tránh khỏi rất nhiều bất hạnh sự kiện, còn đây là mệnh lý xu cát tị hung công năng, thế nhưng người bình thường chỉ có thể suy tính ra 1, 2 hạng, nhưng thứ 3 hạng nếu không có đối đẩu số rất giải trừ, thực sự rất khó ở mười hai cung dư tinh tú trong lúc đó tìm ra nguồn gốc lai!

Cho nên nói tứ hóa có “Xỏ xuyên qua thời gian, không gian, liên kết sự kiện tương hỗ quan hệ”, “Khiến cho sự kiện hợp thời hiển tượng”, “Biểu thị sự kiện hình thành nhân quả quan hệ” tác dụng, giống nắm trong tay sự kiện phát sinh đầu mối then chốt vị trí, mà lại có thể xỏ xuyên qua thời gian, không gian tác dụng mệnh bàn toàn cục, hình như “Thần” giống nhau không bị thời không hạn chế, bởi vậy xưng tứ hóa thành đẩu số của dụng thần.

Trần hi di tổ sư cấu trúc liễu phức tạp như vậy thuật số, từ ngữ đang lúc ẩn hàm liễu hắn cẩn thận tỉ mỉ xảo tư, người thời nay không được tra, động dĩ thần thông tên vơ vét của cải, phản đối nhân, lợi dụng mê tín của từ gia tăng vu thân, trái lại che mất mới thành lập tư thuật tiên hiền hiểu biết chính xác.

Ở cửu đại tiền đề đệ ngũ điều trung có câu: Sự kiện có lưỡng loại:

Nhất là tiến dần thức sự kiện,

Một loại là đột phát tính sự kiện,

Giá lưỡng chủng sự kiện có đúng hay không cũng có thể sử dụng đồng nhất loại phương pháp thôi diễn? Hoặc là có điều khác nhau? Vấn đề này, chúng ta hãy nhìn nhìn một chút liệt phú văn -“Thái âm, hỏa kiềm đồng vị, trái lại thành thập ác” ; tham lang và đà la đồng vị khiếu “Phong lưu màu trượng”,, “Cơ lương kình dương hội, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô”… Chờ, do những… này tính chất sao tổ hợp, tức đã biết bọn họ đặc tính liễu, sở dĩ những… này có chứa sát tinh tinh tú tổ hợp, bởi sát tinh tác dụng tăng mạnh sức bật, ở số phận trung có nhiều đột phát tính sự kiện, như: Bị va chạm, ngộ sát, trúng thưởng, tiền của phi nghĩa… Chờ, đương nhiên loại này có chuyện xảy ra phát sinh cũng nhu tứ hóa tầng tầng sự thôi hóa mới dĩ sản sinh, chỉ bất quá kỳ phát sinh là đột như kỳ lai, và tiến dần thức sự kiện thong thả tiến dần phát sinh qua trình bất đồng.

Có vài người thuyết tử vi đẩu số là chiêm tinh học, và cổ đại thiên văn học có quan hệ mật thiết, đẩu số trung sử dụng tinh tú hay bầu trời tinh viên, ở mệnh bàn thượng bố liệt vị trí, nhân mệnh tạo chủ nhân sinh ra thì, chư tinh viên ở trên trời vị trí mà thành đối ứng quan hệ, tinh tú tính chất liền và cổ nhà thiên văn học đối với cai tinh viên nhận thức trình độ mà giao cho tính chất sao, loại này thuyết pháp thực sự còn chờ thương thảo.

Đẩu số trung sở dụng tinh tú, chỉ là giả tá hư tinh, tinh tú tên gọi chỉ là một danh hiệu, như là đại số trungx, Y đại diện không biết bao nhiêu giống nhau, mượn dùng kỳ danh xưng và giao phó cho đặc tính tướng xứng đôi quan hệ mà thôi (ở “Tính chất sao giới thiệu vắn tắt” trung có nói minh), cũng không phải mệnh bàn nội các cung tọa tinh và bầu trời tinh có đối ứng quan hệ, nhược người ta nguyện ý cũng có thể đổi tên tử vi là “Suất”, Thiên phủ là “Tương”, thiên cơ là “Sĩ”… Chờ, sử dụng bàn cờ quan niệm để giải thích mệnh cục, trước đây sư phụ dạy học thường xuyên nã bàn cờ thuật ngữ lai bằng được mệnh bàn, công hiệu quả cũng giống như nhau, chỉ bất quá tất cả mọi người tập quán xưng hô tử vi, Thiên phủ… Chờ là “Tinh tú” mà tập mãi thành thói quen địa quen dùng mà thôi.

Trên phố có chín mươi phần trăm thư dĩ tinh danh lai luận mệnh, có thể dùng rất nhiều độc giả cho rằng tinh danh không được cát người, số phận liền không được cát, hoàn toàn quên số phận là do thời gian, không gian, sự kiện chờ tạo thành sự thực, tinh tú cát hung hiển tượng, toàn do tinh tú của “Hóa” và “Không thay đổi”, sát tinh tác dụng mà bày ra, điều không phải chỉ dựa vào tinh danh là được suy đoán, tinh tú có rộng hơn hiện lên ý nghĩa, kỳ ý tưởng tùy vấn mệnh độ lớn của góc mà không có cùng giải thích, cho nên không nên quá câu nệ tinh tú tên gọi cát hung.

Căn cứ trở lên giải thích đối với tử vi đẩu số cơ cấu, tứ hóa tác dụng, suy lý nguyên tắc, tính chất sao nguyên ý chờ, đều có hoàn chỉnh giải thích, tin tưởng các vị đã năng lực đối tử vi đẩu số chỉnh thể cơ cấu có nhất cơ bản nhận thức, sở dĩ về đẩu số tinh tú là thực tinh hư tinh của biện hoặc đẩu số cải tạo tự Tây Dương chiêm tinh thuật nói đến cũng không cần quá để ý liễu, mệnh lý cơ cấu, suy lý quy tắc cũng không cùng, cứng rắn yếu bài ai đúng ai sai hoặc thùy từ kỷ ra chỉ là lo sợ không đâu mà thôi, những vấn đề kia giao cho các nhà khảo cổ học khứ hao tổn tâm trí ba!

Có số phận do thời không, sự kiện tạo thành nồng cốt, tứ hóa công dụng, Thiên can địa chi ý nghĩa, tinh tú hàm nghĩa chờ quan niệm thành lập hậu, muốn tới và trần hi di tổ sư linh thông tài năng thần giao cách cảm một điểm thông, bằng không nhất muội dĩ tôn giáo, thần quỷ tư tưởng lai phỏng đoán tổ sư gia trong lòng mệnh lý thế giới, liên môn cũng không có!

Dục phỏng đoán trần hi di tổ sư thứ nhất sáng chế tử vi đẩu số lòng của lộ lịch trình, không ngại từ ngay lúc đó sổ để ý quan niệm, vũ trụ quan chờ thủ, sẽ hiểu rõ hơn phi tinh tử vi đẩu số. – tác giả

Chương 3: Nhận thức mệnh bàn mười hai nhân sự cung

Hé ra hoàn chỉnh mệnh bàn mặt trên lắp đầy Thiên can, địa chi, tinh tú, mười hai nhân sự cung, đại hạn, các nơi chi ngũ hành thuộc tính và phương vị chờ ký hiệu, rốt cuộc những… này đầy mệnh bàn thượng ký hiệu đại diện có ý tứ? Ở thôi diễn mệnh lý thì vừa sắm vai cái gì công năng? Những thứ này đều là người mới học đụng phải vấn đề, ở chỗ này tựu kỳ đại biểu ý nghĩa làm nói rõ, mà những ký hiệu này thôi diễn mệnh lý vai trò công năng, thì do quyển sách phía sau chương và tiết để giải thích.

Địa chi là đại diện thời gian nhân tố, mà thời gian là vô pháp bởi vì khống chế, cho nên chỗ trống mệnh bàn trung, đã xem địa chi hôn lên, đại diện địa chi phải không động lòng người là khống chế nhân tố, ở phương cách sát biên giới thượng có thể gia chú địa chi ngũ hành, phương hướng dư tương ứng quẻ vị chờ số liệu ví dụ như hợi tử thuộc thủy, ví dụ như hợi tử thuộc thủy, là phương bắc, quẻ vị là càn quẻ, những ký hiệu này ở thôi diễn mệnh bàn thì sẽ phát sinh tác dụng, ví dụ như: Tham lang thuộc thủy, vừa rơi vào hợi cung tọa mệnh, hợi lại chỉ như mực nước, thủy lâu thì hiện lên, nhược nhập cung mệnh thì đại diện tình cảm phong phú, tình dục như vỡ đê nước sông như nhau nơi cỏ dại lan tràn, cho nên viết “Tham cư hợi tử, hiện lên thủy đào hoa”, cho nên chi ngũ hành sẽ đối với tinh tú tính chất đặc biệt sản sinh tác dụng, mà quẻ vị ư? Thì vu vấn sự thì, có thể dĩ quẻ vị và tinh tú kết hợp để biểu hiện nhân sự hoặc vật hình tượng, ví dụ như: “Hợi” là “Càn” vị, tham lang rơi vào hợi vị còn lại là trung niên nam tử, bởi vì những ký hiệu này đều là bất động, cho nên trước tiên ở chỗ trống mệnh bàn in lại khứ, dễ cho mọi người ứng dụng.

Bài mệnh bàn nên yêu cầu rõ ràng minh xác, bất khả khiến cho bẩn ô nếp nhăn bất kham, tiêu ký phải rõ ràng, khi ngươi quan sát toàn bộ mệnh bàn thì tài năng tương thùy tượng nhân quả quan hệ, rõ ràng ánh vào trong đầu; phi tinh tử vi đẩu số chú trọng toàn bộ các cung lẫn nhau quan hệ, mà không phải chỉ dựa vào một cung tinh tú tổ hợp bình luận cát hung, sở dĩ hỗn tạp không rõ nói, hội nghị thường kỳ xá phán đoán ý nghĩ của, ảnh hưởng suy nghĩ hoàn chỉnh tính.

Nhân sinh đối mặt nhiều loại hoàn cảnh, hình hình sắc sắc nhân sự chờ, cấu thành nhân sinh hoạt hàng ngày trung các loại cấu mặt, rốt cuộc có cái nào “Cấu mặt”? Phải như thế nào cắt kim loại những… này bất đồng cấu mặt? Nói vậy tiên hiền đã từng thương thấu suy nghĩ, bất quá, chúng ta biết tử vi đẩu số mười hai cung, hay tiên hiền để phối hợp mười hai địa chi mà cứng rắn dư phân chia, nó đại diện một người trong cuộc sống tiếp xúc được các lĩnh vực, như cha mẫu, huynh đệ, tử nữ, phu thê, giao hữu chờ cung vị biểu thị nhân tế quan hệ, quan lộc, thiên di, tài bạch biểu thị một người sự nghiệp hành vi, phúc đức biểu thị một người đời sống tinh thần, cung mệnh và tật ách tựu phân biệt biểu thị “Tinh thần ta” và “Thân thể ta”, nhưng ngoại trừ những… này lĩnh vực ở ngoài, mỗi người chọn hội tiếp xúc được không ở nơi này mười hai cung nội những người khác sự hoặc vật cũng sẽ ảnh hưởng nhân của số phận, ví dụ như thúc bá, nhà xưởng, ông bà các loại cũng không tái mười hai cung trong vòng, vu thôi diễn số phận thì, có thể chọn dùng “Tá cung” phương thức lai phán đoán suy luận không có biểu hiện ở mười hai cung trong vòng người đó, sự, vật chờ sự tượng, sở dĩ mỗi một cung cũng không chỉ chỉ “Nhân sự danh từ” sở biểu chinh hiện tượng mà thôi, cần rộng hơn nghĩa lai định nghĩa những người này sự cung danh từ hàm nghĩa.

Nhất, [mệnh cung]: Đại diện một người cá tính, giá trị quan, tư tưởng, tướng mạo, bản thân mệnh cách cao thấp chờ, trọng điểm ở [tinh thần mặt ta]; cung mệnh là chỉnh thể ta, dĩ cờ vua lai tỉ dụ, cung mệnh là [người cầm đầu], tuy không pháp qua sông chém tướng, thế nhưng tổng thể trung then chốt, người cầm đầu bị bắt sẽ không hí xướng, giống nhau, cung mệnh cũng là như thế này.

Nhị, [huynh đệ cung]: Đại anh em bà con mệnh cách, tay chân đang lúc đích tình duyên sâu cạn, có thể hay không xong huynh đệ trợ lực. Ở người trong xã hội tế quan hệ dư phát triển trạng huống, có hay không năng lực lãnh đạo chờ đều dĩ đến đây cung vi biểu chinh, vừa tái sinh vì cha mẹ cung phu thê, đó là con mẹ nó vị trí; cũng là vợ chồng cha mẹ của cung, bởi vậy là công công bà bà vị trí (nữ mệnh), hoặc đại diện nhạc phụ mẫu.

Tam, [cung phu thê]: Biểu hiện một người đối với tình cảm thái độ, là mở ra hoặc bảo thủ, là thiện vu câu thông hoặc chất phác… Chờ, trước khi cưới khán nam nữ gặp gỡ quan hệ, thích đối tượng loại hình, hôn hậu khán tình cảm vợ chồng sinh hoạt thật xấu, có vô gây ra gặp ở ngoài tiềm nhân chờ hiện tượng, ứng với dĩ NGHĨA [tình cảm cung] đối đãi, không được ứng với dĩ nghĩa hẹp cung phu thê khán; nhược dĩ cung tài bạch làm gốc cung, phu thê là tài bạch cung phúc đức, là vận dụng tiền tài lai hưởng phúc vị trí, không có tiền có thể hưởng phúc, phu thê đối đãi quan hệ tự nhiên thụ ảnh hưởng.

Tứ, [cung tử nữ]: Đại diện tử nữ mệnh cách, thân tử tình cập bản thân của khác giới duyên; dĩ tử nữ đến xem thì, nó đại biểu là cậu bé mà không phải nữ hài, bởi vì sanh con dưỡng cái và [tính] có quan hệ, bởi vậy lại có thể khán một người sinh dục năng lực hoặc và tính có liên quan sự vật, hành vi; cũng đại diện sở quản hạt lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ hoặc là hạ du nhà máy hiệu buôn; nó vừa sự nghiệp cung Nô bộc, bởi vậy đại diện sự nghiệp thượng phía đối tác.

Ngũ, [cung tài bạch]: Đại diện [lưu động tiền mặt], quan sát một người và [tài vụ] có liên quan năng lực, tố na nhóm nghiệp kiếm tiền, tiền tài nơi phát ra, quản lý tài sản năng lực cao thấp, đối với kim tiền thái độ chờ; không có tiền liễu, quan hệ vợ chồng cũng sẽ khởi biến hóa, sở dĩ cũng vì quan sát hôn chồng sau thê đối đãi thật xấu cung vị.

Lục, [cung tật ách]: Đại diện một thể chất của con người, khỏe mạnh trạng thái, tật bệnh bộ vị, bên ngoài tướng mạo chờ, vừa là [kiếp số] vị đại diện phát ra từ thân thể tai nạn, ví dụ như trường lựu, dạ dày xuất huyết chờ, trong cơ thể đang phát sinh tật bệnh, biểu thị [thân thể ta]; vừa sự nghiệp cung cung điền trạch, sở dĩ đại diện mặt tiền cửa hàng, đi làm nơi hoặc nhà xưởng.

Thất, [cung thiên di]: Đại diện sở hữu [ngoại giao] chuyện vụ, ví dụ như giao tế ứng thù năng lực, xuất ngoại gặp gỡ, có thể không triển phát hiện mình tính chất đặc biệt, đối ngoại giới quan hệ, lữ hành vận cập ở xã hội trung phát triển tình hình; cũng đại diện một người bên ngoài hoặc ăn nói cho người quan cảm, là một người [biểu hiện vu ngoại ta].

Bát, [cung Nô bộc]: Đại diện bằng hữu, đồng sự, thuộc hạ trong lúc đó ở chung trạng huống; cổ đại là [Cung Nô bộc] tức biểu thị có hay không năng lực chính mình trợ thủ đắc lực biểu hiện cung vị, người hiện đại có thể biểu thị một người tuyển trạch giao hữu loại hình; cũng có thể quan sát một người năng lực lãnh đạo.

Cửu, [sự nghiệp cung]: Sự nghiệp tức vận đồ, đó có thể thấy được người đặc tính, cái này đặc tính thích hợp cái gì hành nghiệp, cũng đại diện vận đồ trạng thái, như học sinh hay học ở trường vận, ra xã hội hậu tựu đại diện sự nghiệp vận, làm quan hay chức vị thăng toại vận chờ cũng gọi là [cung Quan lộc], sở dĩ không nhất định là chỉ “Sự nghiệp” mà thôi.

Thập, [cung điền trạch]: Đại diện bất động sản, nơi ở hoàn cảnh, thích hợp ở hoàn cảnh hoặc tọa hướng, tuyển trạch nơi ở năng lực cao thấp, xử lý gia sự năng lực; cũng đại diện kiếp số, ngoài ý muốn chờ, là đột nhiên tới thương tổn, sở dĩ lại bảo [kiếp số tự], phong thuỷ học thượng thuyết phòng trạch bất hảo, cũng sẽ ảnh hưởng tử nữ, sở dĩ cũng đại diện [tử nữ biểu hiện bên ngoài đái cho người quan cảm].

Mười một, [cung phúc đức]: Quan sát một người có hay không có thể hưởng thụ vị trí? Hoặc có cái gì hứng thú? Cho nên lại bảo [ham mê cung], cũng có thể khán lão niên vận đồ, cung phúc đức hảo, mặc dù không có gia tài bạc triệu, cũng có thể tri túc thường nhạc mà năng lực hưởng phúc; cung phúc đức bất hảo, mặc dù chính mình hàng tỉ tài phú cũng là suốt ngày nóng vội vu mưu tài không được thanh nhàn; nữ tính cung phúc đức vừa là quan sát hôn nhân thiện ác trọng yếu cung vị, bất khả quên.

Mười hai, [cung phụ mẫu]: Đại diện phụ mẫu mệnh cách, và cha mẹ duyên phận sâu cạn, đi làm người là và thủ trưởng duyên phận, học sinh lão sư Lộc chờ, cũng đại diện có thể quản chế người của ngươi, như quan toà, cảnh sát, cơ quan chánh phủ chờ; nhân thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, cá nhân tướng mạo cũng sẽ di truyền tự phụ mẫu, sở dĩ lại bảo [tướng mạo cung].

Đã ngoài là cơ bản mười hai nhân sự cung hàm ý, đồng thời, cũng tương [tá cung] vận dụng, làm cơ bản diễn dịch, các vị có thể suy một ra ba địa tìm ra những thứ khác tá cung.

Hiện tại chúng ta sử dụng Hà đồ lạc thư quan điểm, để giải thích mười hai nhân sự cung trình tự an bài và ở giữa tương hỗ quan hệ.

Đầu tiên chúng ta giả thiết có trương mệnh bàn đã điền thượng mười hai nhân sự cung (đồ tam một trong) dĩ cung mệnh điềnl, huynh đệ cung điền 2, cung phu thê điền 3… , dựa vào loại này thôi, tươngl – 1 2 điền nhập mệnh bàn nội.

Nhất lục cộng tông:

Cung mệnh là 1, cung tật ách là 6, mệnh quan người đại biểu của tinh thần, cá tính, mệnh cách chờ đặc tính, mà tật ách là một người hữu hình thể xác, có thể xác hưng tinh thần tài năng cấu thành một tức giận hoạt bát nhân.

Nhị thất đồng đạo:

Huynh đệ là 2, thiên di là 7, trong nhà huynh đệ nhiều liễu, sẽ ra bên ngoài yêu cầu phát triển, đương nhiên thì có thiên di hiện tượng, đáo phần đất bên ngoài công tác, ly khai nguyên quán địa, sở dĩ nhị thất đồng đạo.

Tam bát là bằng:

Phu thê là 3, giao hữu là 8, giao bằng hữu trung nữ có nam có, nữ tựu có có thể trở thành thái thái, nam có thể trở thành tiên sinh, có giao hữu mới có phu thê, phù hợp người hiện đại tiên giao hữu hậu hôn quan niệm.

Tứ cửu tác giao hữu:

Tử nữ là 4, sự nghiệp là 9, chúng ta thường nói thành gia lập nghiệp, nói cách khác kết hôn rồi thành lập nhà mới đình, đón mà đến sẽ có tử nữ sinh ra, sẽ gánh chịu gia đình trách nhiệm, bởi vậy yếu vào nghề hoặc gây dựng sự nghiệp lai cung ứng thê nữ môn sinh hoạt cần tốn hao, cho nên tứ cửu tác giao hữu.

Năm mươi cùng đồ:

Cung tài bạch (5) khán kiếm tiền năng lực, kiếm được tiền sẽ nã về nhà, cung ứng trong nhà tất cả lớn nhỏ sinh hoạt cần, hoặc mãi điền đưa trạch dành cho người nhà an cư lạc nghiệp của bao che xứ sở, hoặc là tương tiền tài nã về nhà khứ cất dấu, cho nên điền trạch là tài bạch cất trong kho vị, cung điền trạch không đẹp, biểu thị cất trong kho chỗ tan vỡ, không thủ được tiền tài; cung tài bạch là động thái tài vận [động sản] mà cung điền trạch là cất dấu trạng thái tĩnh tài [bất động sản].

Mười một cùng một đồng tông:

Tức cung mệnh và cung phúc đức ngang nhau đối đãi, phúc đức biểu thị tổ tiên bao che, tổ tiên có đức hoặc cá nhân đa tích âm đức sẽ cải thiện cá nhân mệnh, sở dĩ cung phúc đức và cung mệnh như nhau cụ có ảnh hưởng chỉnh thể mệnh cục công năng.

Mười hai và nhị đồng vị:

Tức cung phụ mẫu và huynh đệ cung cho rằng đồng vị, bởi vì có phụ mẫu sinh hạ chúng ta, cũng sẽ sinh hạ huynh đệ, vừa huynh đệ vì cha mẹ cung phu thê, là phụ thân hoặc mẫu thân cung vị, cho nên cha mẹ và huynh đệ dĩ đồng vị đối đãi.

Do đã ngoài giải thích, liền giải trừ âm dương và mười hai nhân sự cung quan hệ. Ví dụ như: Cung phu thê xung cung mệnh, bởi vì cung mệnh so sánh thiên về cá nhân tinh thần mặt, bởi vậy biểu thị phu thê giữa hai người tinh thần thượng chỗ không đến, hoặc không quen nhìn đối phương tác phong chờ hiện tượng, mà không phải là người ta nói xung [khắc]; giả như phu thê lai xung tật ách, biểu thị phu thê trong lúc đó bởi vì có tính khai hệ, sẽ khiến cho tật ách sản sinh nào đó bệnh biến ý tứ, nếu có phu thê tên mà vô tính quan hệ, cũng sẽ không sản sinh, loại bệnh tật này nguyên nhân gây ra là có thể phục vụ quên mình để ý suy đoán, bởi vậy yếu sử dụng tứ hóa lai suy đoán số phận, đầu tiên yếu phân rõ Sở cung vị âm dương dư cung vị đang lúc lẫn nhau tác dụng quan hệ, tài năng linh hoạt vận dụng mệnh bàn lai thôi mệnh.

Chương 4: Giải độc mệnh bàn bí mật cơ bản nhận thức

Căn cứ – tính, nông lịch sinh ra năm, nguyệt, nhật, canh giờ chờ cơ bản số liệu, có thể tống ra một người mệnh bàn, tại đây trương đầy Thiên can, địa chi, tinh thần, hóa diệu, nhân sự cung mệnh bàn thượng, chính ẩn dấu rất nhiều bí mật đợi nâm khứ phân tích, giải độc, ở vô nhân không có kết quả dưới trạng thái, yếu xác thực nói ra một vị người xa lạ đã phát sinh đặc thù sự kiện hoặc trên thân thể đặc thù, thực sự điều không phải nhất chuyện dễ dàng.

Bắt được mệnh bàn, dục tiến nhập giải độc mệnh bàn giai đoạn thì, có chút cơ bản quan niệm phải chính xác thành lập:

1, phải toàn bộ quan chiếu, bất khả chỉ nhìn chỉ một cung vị đã đi xuống phán đoán suy luận

Dĩ luận cá tính thuyết, tất cả đẩu số thư tịch, đều nói muốn xem cung mệnh tọa tinh, hoặc hóa tinh, hoặc địa chi để phán đoán người cá tính, giá là sai lầm thuyết pháp, không tin, các vị có thể nã hé ra thân hữu mệnh bàn, phối hợp bộ mặt thành phố tiền nhiệm ở đâu một quyển hữu quan lợi dụng cung mệnh tọa tinh lai luận cá tính thư, máy móc nhìn có đúng hay không? Tám phần mười, cửu không chính xác.

Nhân của cá tính là một tổng hợp lại biểu hiện hành vi, nó tập hợp

mình khái niệm

dư nhân ở chung

làm việc thái độ

Chờ phạm trù, thí dụ như thuyết: Có vài người thích nghi thần nghi quỷ, lòng nghi ngờ đặc biệt nghiêm trọng, ngoại trừ cung mệnh tọa cự môn người đó ở ngoài, phúc đức có cự môn người đó, cũng có loại này khuynh hướng.

Có người rất bá đạo không nói để ý, nhiều lần bất định, chỉ cần cung mệnh, phúc đức, điền trạch… Chờ có hóa quyền năm sinh kị xâm nhập đồng nhất cung người đó, đều có loại này đặc tính, cũng không phải là chỉ nhìn cung mệnh mà thôi.

Nếu như, khán phu thê chung đụng đối đãi quan hệ, ngoại trừ cung phu thê là chủ giác ở ngoài, còn có cái khác nhân tố, cũng sẽ ảnh hưởng phu thê trong lúc đó tình cảm, như: Quản giáo tử nữ phương thức, cũng sẽ khiến khóe miệng, nếu như nhất phương sử dụng tiền chẳng tiết chế, hoặc là đổ như mạng, cũng sẽ khiến phu thê trong lúc đó oán đối.

Nếu như: Nam chủ nhân thất nghiệp, công tác không có tin tức, cũng sẽ khiến cho phu thê của đối đãi quan hệ kém hóa, đã ngoài những… này hiện tượng, thì không phải là kháo cung phu thê một cung vị, liền có thể nhất khuy ảo diệu trong đó liễu, nhất định phải tương tử nữ, tài bạch, sự nghiệp chờ cung vị, chỉnh đóng lại phán đoán, tài năng nắm giữ phu thê đối đãi quan hệ.

Sở dĩ, phân tích hé ra mệnh bàn không được ứng với chích coi trọng mệnh, tài bạch, sự nghiệp, mà quên tử nữ, giao hữu, phụ mẫu chờ cung vị, cũng không có thể chỉ dựa vào chỉ một cung vị của tọa tinh tổ hợp để phán đoán cát hung, phải “Toàn bộ quan chiếu”, tài năng “Nhất khuy toàn cảnh”.

2, phải chú ý thời không lưu chuyển, liên miên bất tuyệt đặc tính

“Đóng băng ba thước, phi một ngày của hàn” hoặc “Mười năm gian khổ học tập đau khổ, một khi thành danh thiên hạ biết” cũng nói rõ sự tình diễn biến phát triển, điều không phải trong giây lát đó chuyện, mà là có kỳ:

Nguyên nhân – nổi lên – thành thục – phát sinh – kết thúc trình tự mà diễn biến tiến triển.

Ví dụ như: Ngươi ở đây mỗi năm tố nào đó sự kiện, quá trình tam, năm năm hậu, mới đáo kết quả, như tình hình như thế [nào đó sự kiện kéo dài nhiều hậu, mới đáo kết quả] hiện tượng, ở người ta tánh mạng của ta trong lịch trình thường xuyên đụng tới, giá biểu thị tuy rằng thời gian trôi qua, sự tình lại sẽ tiếp tục tiến hành, thẳng đến có kết quả mới thôi, cũng sẽ không nhân mệnh bàn đại hạn lệch vị trí, hoặc lưu niên cung vị biến động liễu mà tiêu thất, nó hội kéo dài tiếp.

Sở dĩ nhất kiện “Sự kiện” hội đi qua [bản mệnh hiển hiện có chút rất nhỏ vi triệu, quá trình đại hạn càng thêm cụ thể hoá, mà ở nào đó lưu niên trung phát sinh], bởi vậy ở suy luận có chút sự kiện thì, nhất định phải nắm giữ:

phát sinh thời gian

sự kiện tiền căn hậu quả

Chờ hai đại chủ đề, mà ở mệnh bàn trung, cũng có tương đối cung tương lai hiển hiện những… này hiện tượng.

Tư cử đồng loạt nói rõ (mệnh lệ nhất):

Bản mệnh phu thê tọa thiên cơ hóa lộc chữ Nhật xương, hữu bật chờ cát diệu, nhưng thiên cơ ở mậu tử cung vị, mậu can khiến cho thiên cơ tự Hóa kị, bản mệnh thượng phu Lộc tức có không giữ được ý tứ hàm xúc, đương đại hạn tiến nhập 25– 34 tuổi canh thìn hạn thì, đại hạn phu thê và bản mệnh cung mệnh (mậu dần) nặng điệt, Thiên can mậu vừa khiến cho thiên cơ Hóa kị nhập bản mệnh cung phu thê, tương thì ra là thiên cơ đá ra khỏi, khiến cho phu duyên trôi qua gấp hơn, cho nên cai đại hạn bởi vì thuyền nan tang phu. Bản mệnh cung phu thê thùy tượng, quá trình đại hạn cung phu thê thôi hóa, trọng trọng tăng mạnh Hóa kị hung lực, mà ở lưu niên trung thành sự, bởi vậy bản mệnh cung phu thê Hóa kị, hội theo đại hạn lưu chuyển mà kéo dài tiếp, bởi vì nó là bản mệnh biến thành, cho nên suốt đời đều có hiệu dụng. Nếu như là đại hạn biến thành, thì cai đại hạn hữu hiệu, mười năm đại hạn vừa qua, hiệu dụng tức tiêu thất.

3, sự tình không có cùng nghiêm trọng trình độ

Cùng một việc đều phát sinh ở người nào đó thân thượng, lần đầu tiên phát sinh và lần thứ hai phát sinh nghiêm trọng trình độ tuyệt không hội tương đồng, loại này nghiêm trọng trình độ biểu thị ký hiệu yếu tham khảo trong cung tọa tinh

chủ tinh

sát tinh

hóa tinh

tổ hợp, tài năng phân biệt rõ kỳ nghiêm trọng tính, trong đó đặc biệt:

Hóa tinh biểu thị nghiêm trọng tính, sát tinh cũng có thể tăng mạnh kỳ nghiêm trọng trình độ

Ví dụ như: Cự môn thụ Hóa kị tinh xung động dễ bị thiết, nhưng lúc này nếu như – cự môn, tả phụ, kình dương đồng cung, tựu sẽ biến thành “Thâu phải không sử dụng thưởng”, thậm chí còn biến thành động đao sát nhân, đây đều là có chứa sát tinh: Kình dương của cho nên.

Bởi vậy, ở phân biệt một việc nghiêm trọng trình độ thì, cần nhờ:

Chờ nhân tố, ban toàn bộ khảo sát, tài năng minh xác biểu hiện sự kiện nghiêm trọng tính.

Giả như đã xảy ra nào đó chuyện, chúng ta trực giác địa sẽ có này phản ứng

chuyện gì xảy ra?…… (sự kiện)

lúc nào phát sinh?…… (thời gian)

nghiêm trọng không?…… (nghiêm trọng trình độ)

tại sao phải phát sinh loại sự tình này?…… (và cái gì hữu quan)

Chờ tứ cái vấn đề, có phải hay không chúng ta phản ứng tự nhiên hạ thường hỏi vấn đề?! Mấy vấn đề này đều là chúng ta muốn giải trừ một chuyện bốn người nội dung chủ yếu.

Ở mệnh lệ nhất trung, thiên cơ Hóa lộc năm sinh phùng tự Hóa kị thành đôi kị, hơn nữa đại hạn phu thê Hóa kị tiến đến, đồng thời cũng đái vào văn khúc, tả phụ, đà la chờ tinh tú, và thì ra là thiên cơ, hữu bật, văn xương kết hợp, mà hiện ra sự kiện hình ảnh và nghiêm trọng trình độ.

Sở dĩ do hé ra mệnh bàn trung, là được phân tích ra chúng ta phải hiểu “Sự tình” các hạng yếu tố liễu.

4, chuyện phát sinh, có chút cần đi qua thong thả nổi lên mà thành sự, có chút là tình thiên phích lịch đột nhiên mà tới sự kiện.

Sở dĩ chuyện phát sinh cũng có chút khác nhau, cũng không phải “Mỗi sự kiện đều phải cần quá trình nổi lên phát triển quá trình”, mà sự khác biệt này tất cả vu tinh tú của tổ hợp trạng thái. Nếu như thuộc về cực hung ác của tổ hợp, tựu dễ dàng phát sinh đột nhiên tới chuyện ngoài ý muốn, những… này cực hung ác tổ hợp có:

Liêm trinh thất sát, trên đường mai thi.

Tham cự phá hao tổn, trong nước tác mộ.

……

Chờ ở cổ phú văn trung có nhắc tới chòm sao tổ hợp, cư cá nhân kinh nghiệm, đều có loại này khuynh hướng, bất khả coi như không quan trọng.

Đương nhiên cũng có một chút cát tường tổ hợp, có làm cho một đêm làm giàu cơ hội, nhưng vì để tránh cho một ít người, cho là mình có những… này một đêm làm giàu tổ hợp, mà bỏ qua nỗ lực chăm chỉ công tác, ngồi đợi Thiên Sơn ngã xuống tài phú tìm cách, cho nên không đáng dĩ viết ra.

Sở dĩ, ở suy luận thì, đối với chuyện phát sinh, kỳ nặng nhẹ là có tương đối can chi tinh tổ hợp trạng thái để biểu hiện, phải nhìn rõ mọi việc, tài năng phân biệt ra được.

5, người bình thường ở sinh hoạt hàng ngày trung, dễ nhất đụng phải quyết sách vấn đề có

lúc nào đổi công tác?

thay đổi loại nào công tác tốt hơn?

gây dựng sự nghiệp khỏe?

đổi phòng tử khỏe?

niệm na nhất khoa cột chắc ư?

Các vị môn tự vấn lòng một chút, khi ngài đang suy nghĩ kể trên sự tình, yếu hạ quyết định thì, thi toàn quốc lự cái nào nhân tố ư?

Dĩ kết hôn làm thí dụ

hai người tìm cách nhất trí

cơ sở kinh tế (phòng ở, xe, tiền mặt, gởi ngân hàng… )

sự nghiệp cơ sở (địa vị xã hội, hành nghiệp tiền đồ, công ty danh tiếng… )

đối phương nhân phẩm…

Giả như kể trên điều kiện hoặc nhân tố đều có thể phù hợp yêu cầu, thì hội quyết định, phó chư hành động thực hiện nó, làm sẽ có cát hoặc hung kết quả.

Ở đẩu số trung, hay dĩ lộc, quyền, khoa, kị chờ sao Tứ hóa, lai biểu thị ngoại tại hoàn cảnh nhân tố đối với ta có lợi hay không?! Mà ảnh hưởng quyết tâm mãnh liệt hiện tượng.

Chú ý lộc, quyền, khoa, kị tứ hóa tổ hợp trạng thái có hay không trình:

l. Rơi vào bản mệnh bàn tam hợp cung đồng nhất cung vị?

2. Rơi vào chiếu bản mệnh bàn tam hợp cung một cung vị?

3. Rơi vào bản mệnh bàn tam hợp phương nội?

4. Rơi vào chiếu bản mệnh bàn tam hợp phương nội?

5. Không rơi nhập tam hợp phương nội?

Những… này bất đồng tứ hóa tổ hợp, và rơi vào mệnh bàn cung vị, có hay không trình tam hợp xung gửi thông điệp nhập vân vân huống, các hội hiển hiện bất đồng cát hung họa phúc, ý đồ cường liệt hay không, hành động lực vượng suy hay không chờ dấu hiệu.

Do sao Tứ hóa tổ hợp và rơi vào mệnh bàn cung vị có hay không trình tam hợp phương trạng thái, liền phán đoán quyết tâm cường liệt, có thể hay không phó chư hành động? Kết quả có thể hay không viên mãn chờ hiện tượng?

Tứ hóa là so sánh quyết tâm cường liệt trình độ chỉ tiêu.

Sao Tứ hóa tổ hợp phương vị và rơi vào mệnh bàn cung vị có hay không trình tam hợp phương hùng thế, là được phán đoán quyết tâm cường liệt trình độ.

Đại hạn, lưu niên can cung phi tứ hóa diễn biến thôi hóa, sản sinh các loại tổ hợp trạng thái, và bản mệnh, đại hạn, lưu niên chờ lẫn nhau tác dụng, để phán đoán động thái vận thế biến hóa.

Như loại này thuộc về động thái vận thế biến hóa, nhất định phải kháo đại hạn, lưu niên can cung phi tứ hóa diễn biến thôi hóa, sản sinh các loại tổ hợp trạng thái, và bản mệnh, đại hạn, lưu niên chờ giao thác quan hệ để phán đoán, bất khả chỉ dựa vào trong cung tọa tinh của tổ hợp trạng thái lai suy đoán.

6, tinh tú có ở sổ và hóa khí giải trừ lưỡng chủng giải thích

Tính chất sao của nắm giữ là nghiên cứu đẩu số căn cơ, mà kỳ nhập môn giải thích đương chúc tống hãy tử vi đẩu số toàn bộ thư chư tinh vấn đáp thiên đầy đủ nhất.

Nhưng các vị ở nghiên độc chư tinh vấn đáp thì, nhất định sẽ thấy “Ở sổ” và “Hóa khí” lưỡng chủng danh từ, như: “Liêm trinh thuộc hỏa, bắc đẩu đệ ngũ tinh cũng, ở đấu tư phẩm trật, ở sổ tư quyền lệnh, không được lâm miếu vượng, canh phạm quan phủ, cho nên hóa khí viết tù… ”

Rốt cuộc “Ở sổ” và “Hóa khí” các đại diện cái gì ý nghĩa?

Cái gì gọi là tính chất sao “Ở sổ” giải trừ?

Làm sao vị tính chất sao “Hóa khí” giải trừ?

Những thứ này đều là nghiên cứu tính chất sao thì, phải làm rõ ràng đầu đề, dĩ “Nhân” mà nói, mỗi người đều các hữu đặc tính:

đối cha mẹ thái độ

đối với bằng hữu thái độ

đối huynh đệ thái độ

đối phu thê thái độ

văn thơ đối ngẫu nữ thái độ

Chờ, đều không có cùng thái độ, những… này bất đồng thái độ, ảnh hưởng đối lục thân quan hệ thân mật trình độ.

Bởi vì mệnh bàn trung các cung vị tọa tinh bất đồng, can cung bất đồng, cho nên đối với bất đồng “Nhân sự cung” thái độ cũng có chỗ bất đồng, mà:,

Tọa tinh tổ hợp: Đại diện cai cung đặc tính, đây là tinh đấu ở sổ giải trừ, ví dụ như: Thiên tướng ở huynh đệ có thể nói huynh đệ ưa cẩm y ngọc thực.

Can cung tứ hóa: Đến đây tức là cai cung tọa tinh hóa khí giải trừ, ví dụ như huynh đệ cung thiên tướng ngồi một mình, mà cai can cung hóa phi tứ hóa, nếu như Hóa kị xung mệnh, thì không thể nào vì huynh đệ người bảo đảm, bởi vì ấn tinh Hóa kị lai xung mệnh, đây là tinh của hóa khí giải trừ.

Chương 5: Cung vị và nhân của cá tính quan hệ

Nhân của cá tính hình thành, có rất nhiều rắc rối phức tạp nhân tố, lẫn nhau ảnh hưởng, thế nhưng, tiên thiên nhân tố chiếm địa vị rất trọng yếu.

Có bao nhiêu vị huynh đệ độc giả, phải có như sau thân thể nhận thức:

Mặc dù là đồng nhất phụ mẫu sở sanh ra được, nhưng tính cách, tìm cách, nhân sinh quan, giá trị quan, thậm chí tập tính đều không giống với.

Y theo cái gọi là khoa học thuyết pháp:

Tiểu hài tử sinh ra, tựu như cùng hé ra giấy trắng, khi còn bé đưa vào tương đồng đông tây cho hắn, quá trình con cái hấp thu tiêu hóa xử lý hậu, nên xong giống nhau kết quả.

Thế nhưng, trên thực tế lại phi như vậy, có anh cả, chất phác ít lời, mà đệ đệ lại khẩu tài liền cấp các loại không phải trường hợp cá biệt, loại này sai biệt hay tiên thiên nhân tố tạo thành, nói cách khác mỗi người sinh ra, lên trời tựu phú dư mỗi người đặc biệt đặc tính, mà cái này đặc tính có thể tạ do hậu thiên giáo dưỡng, dành cho sơ qua cải biến, nhưng là lại vô pháp hoàn toàn thay đổi, cổ nhân không phải nói: “Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa” sao?

Loại này tiên thiên cá tính sai biệt và hậu thiên giáo dưỡng của bất đồng, cũng sẽ đối với người của số phận sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng, như: Cùng là xúc phạm không nói lý nhân, nhược quá trình tốt đẹp chính là giáo dưỡng, có thể trở thành mở mang bờ cõi, gìn giữ đất đai có trách trác việt tướng lĩnh, nếu như, không có tốt giáo dưỡng để dẫn dắt, có thể trở thành ức hiếp thiện lương, phân chia địa bàn, tọa thu vào bảo hộ phí lưu manh đầu lĩnh. Hai người cá tính tương đồng, làm công tác cũng có chỗ tương tự, thế nhưng thành tựu của cách cục, khí thế tựu kém rất nhiều.

chỗ tương tự: Cá tính xúc phạm, không nói để ý

Mở mang bờ cõi, khai khuếch trương địa bàn

Chỉ huy thủ hạ

chỗ bất đồng: Mở mang bờ cõi, bảo nước vệ dân anh dũng tướng lĩnh

Diện tích là vương, phân chia địa bàn, ức hiếp hiền lành lưu manh đầu lĩnh có thể nắm giữ mệnh cách đặc tính, phối hợp hậu thiên giáo dưỡng, vãng thích hợp hành nghiệp thượng phát triển, ngày sau có khả năng thành tựu công huân hoặc sự nghiệp, cũng hội chịu ảnh hưởng, đối với xã hội cống hiến và mọi người đánh giá cũng liền đặt móng hơn thế cơ sở thượng, sở dĩ hiệp trợ tử nữ nhận biết mình, cổ vũ tử nữ thích tính phát triển, bỉ sử dụng nhồi cho vịt ăn giáo dục rót đi ra, đối thời gian tới mang mang nhiên, chẳng phương hướng “Thất tâm nhân” quan trọng hơn, văn thơ đối ngẫu nữ rất có bang trợ.

Nghe nói Chu Nguyên Chương được thiên hạ lúc, bởi vì hắn thụ Lưu Bá Ôn của ảnh hưởng, thâm tín mệnh lý nói đến, đối với Đại Minh giang sơn, rất sợ hội rơi vào cùng hắn cùng năm cùng nguyệt đồng nhất đồng thời sinh nhân thủ trung, liền quy mô lùng bắt toàn quốc và hắn đồng thời sinh nhân, yếu đưa bọn họ toàn bộ giết chết, có thiên tâm huyết dâng trào, liền từ đại lao trung, đưa ra đợi làm thịt cùng năm, hỏi hắn dĩ như thế nào sinh, đáp viết: “Nuôi ong mà sống”, lại hỏi: “Nuôi nhiều ít ong mật?” đáp viết: “Cửu rương”. Chu Nguyên Chương nghe xong, trong lòng tưởng: “Ta phải liễu thiên hạ, phân Cửu Châu đảo mà trị, dĩ dục vạn dân, mà vị này nuôi cửu rương ong mật, và ta chẳng phải tướng bàng!” Vì vậy xúc động tiêu tan, tương nhốt tại tù trung của cùng năm ban thưởng ta tiền tài, tất cả đều thả.

Sở dĩ, tuy rằng cùng năm cùng nguyệt đồng nhất đồng thời thìn sinh ra, bởi đã bị:

tổ đức

phụ mẫu

giáo dục

hàng xóm

bằng hữu

phong thuỷ

tín ngưỡng

ảnh hưởng, cũng sẽ sản sinh sai biệt, mà ảnh hưởng thời gian tới vận đồ tiêu sái thế, tốt mệnh cách nhược khiếm khuyết tài bồi cũng vô pháp giành được huy hoàng thành tựu, dư cây cỏ Mộc Đồng hủ mà thôi, vì vậy, chớ quên tiến tu dĩ cải tạo số phận.

Thay đổi một cái góc độ khác đến xem, hội sản sinh những… này sai biệt mấu chốt, ở chỗ phân loại được thiếu tinh tế, một canh giờ tương đương với lưỡng tiếng đồng hồ, dĩ bây giờ sinh ra tốc độ mà nói, đồng nhất canh giờ sinh quá nhiều người, giả như tương phân loại tinh tế trình độ, đẩy mạnh đáo “Miểu” tiêu chuẩn cơ bản, thì tái diễn xác suất rơi chậm lại rất nhiều, thì suy lý vận mạng tinh vi trình độ tương thật to đề cao, thế nhưng quá trình mấy nghìn năm liễu, khoa học tiến bộ được có thể lên vũ trụ liễu, người hiện đại vẫn không có pháp bịa đặt, sáng tạo một bộ tinh ranh hơn mật, năng lực thôi diễn tương lai mệnh lý sự học, đây là cái gì nguyên nhân ư? Có đúng hay không người hiện đại thông minh tài trí không bằng cổ nhân?!

Nhân, có đa mặt tính hành vi, ở:

lý tưởng trung

trong nhà

trong công việc

giao tế xã giao trung

Chờ lĩnh vực hoặc trường hợp, đô hội biểu hiện ra bất đồng hành vi cử chỉ, dĩ đối mặt người bất đồng vật hoặc trạng huống.

Sở dĩ, nhân của cá tính cũng là do bất đồng cung vị biểu hiện, bất năng chích căn cứ “Cung mệnh” tọa tinh tổ hợp là được kết luận cá tính, phải do: Cung mệnh, huynh đệ, phu thê… , chờ mười hai cung vị tinh tú tổ hợp lai phán đoán suy luận nhân của cá tính, ví dụ như: Tài bạch nhất có thể khán một người đối với tiền tài nắm giữ, điều hành, kiếm tiền năng lực ở ngoài, cùng với lai tài của nguyên, cũng có thể khán một người đối kim tiền thái độ, nếu có hóa kỵ năm sinh tinh, thì tương đối bảo thủ, tiết kiệm, keo kiệt, nếu có hóa quyền năm sinh phùng tự hóa quyền, thì cảm kiếm vừa cảm hoa, tương đối sẽ không thủ tài, nhưng hội nghĩ hết biện pháp kiếm tiền; mà có hóa quyền năm sinh tinh tọa thủ, vừa phùng tự Hóa kị ư? Thì có “Tùy hứng, suất tính làm” khuynh hướng, nhân có hóa quyền năm sinh tinh quản chế trước, cá tính thượng tuy có cố chấp nhưng bất trí du củ, sở dĩ, cung tài bạch mặc dù chủ [và tài vụ có liên quan vận đồ], nhưng hội tương kì đặc tính biểu hiện vu hành vi thượng, trở thành [cá tính] hạng nhất biểu chinh.

Sở dĩ, nhân của cá tính cũng không phải chỉ nhìn một cung là được phán định, đối với đẩu số người mới học mà nói, phải đánh vỡ mười hai cung hạn chế, đó là không nên chỉ nhìn một cung tinh tú tổ hợp liền dưới đây mà nói mệnh, như vậy, thường thường hội vơ đũa cả nắm, vô pháp nhất khuy toàn cảnh.

Như phía trên mệnh bàn, [thái dương tọa mệnh] phải như thế nào lai luận kỳ cá tính ư? Đương nhiên cung mệnh chủ tinh [thái dương] bất khả quên, tất nhiên ảnh hưởng nhân của cá tính, mà cung thiên di [thiên lương lộc] ư? Cũng sẽ giao cho [giỏi về giao tế xã giao, khẩu tài lưu loát] tính chất đặc biệt, và cung mệnh [văn khúc] hội hợp càng tăng thêm [giao tế, khẩu tài] biểu hiện năng lực, cung Quan lộc [cự môn, hữu bật], bởi vì cự môn chủ [ám, ẩn vào nội] chuyện vụ, nhân biểu hiện này vu kỳ cá tính thượng hay [cố lộng huyền hư, có điều giấu diếm hoặc lừa dối], nhưng đụng tới cung mệnh [thái dương] chủ bằng phẳng quang minh, bởi vậy loại này giấu diếm hoặc lừa dối, [hẳn không phải là ác ý, có chứa điểm trêu cợt, hay nói giỡn hoặc thiện ý lừa dối tính chất], bởi vậy toàn bộ quan chiếu lúc, là có thể nắm giữ mệnh bàn chủ nhân đặc tính liễu.

Về phần, mệnh bàn trung năm sinh tứ khỏa hóa tinh có thể hay không đối cá tính sản sinh ảnh hưởng ư? Là tuyệt đối có ảnh hưởng lực, hơn nữa kỳ tác dụng lực hoàn rất mạnh ư! Tựu trước đây một mệnh bàn mà nói ba, cung thiên di nhược chích tọa [thiên lương] mà thôi, bởi thiên lương có chứa [tự hạn chế] bởi vậy [hội tiết chế hành vi, mình ước thúc]; mà [hóa quyền] liễu chi hậu ư? Hội [cường hóa tự hạn chế năng lực, liên quan cũng sẽ yếu cầu người khác vâng theo], mà trở thành [bá đạo, chuyên chế] cá tính, bởi vậy tinh tú có hay không hóa tinh đồng cung đối với kỳ tính chất sẽ có rất lớn biến dị, xử độc thì phải có thận.

Hiện tại cử mấy người ví dụ, nói rõ tứ hóa năm sinh và hóa tinh ở cung mệnh ra nhân sự cung, ảnh hưởng nhân của cá tính ví dụ thực tế:

Thiên lương quyền ở huynh đệ: Thái độ làm người bá đạo, mặc kệ ai cũng muốn nghe hắn, bởi vì thiên lương là Thống soái, hóa quyền hậu, kỳ quyền uy càng tăng lên, không thể xâm phạm, sở dĩ đặc biệt bá đạo.

Cự môn kị ở phúc đức: Thái độ làm người ái nói sạo không được thành thực, nhưng lại tín tôn giáo, rất thành kính, có thiện tâm, đồng tình tâm. Nói tới nói lui, bừa bãi, bởi vì cự môn chủ thị phi, bởi vì Hóa kị liễu, sở dĩ thị phi chẳng phân biệt được, đã không có sức phán đoán, phân tích lực, chỉ có linh cảm, trực giác, rất dễ rơi vào mê tín khoa cứu trung.

Tham lang quyền phùng văn khúc kị ở điền trạch: Loại kết cấu này nhân nước lửa không được truyền hình hai trong một, quyền kị bất tương bắn, cho nên bá đạo, ngoan rầm rĩ, khi thì săn sóc, khi thì bạo ngược, cá tính nhiều lần không đồng nhất, người nhà đều phải nghe hắn, vâng theo hắn, đón ý nói hùa hắn, rất khó hầu hạ đại tính tình nhân vật.

Như kể trên ví dụ, đối với người cách ảnh hưởng cực lớn hóa tinh giai không ở cung mệnh trong, thậm chí ngay cả cung điền trạch nội tọa tinh tổ hợp và hóa tinh, đều đối cá tính có ảnh hưởng trọng đại lực, bất năng chỉ dựa vào cung mệnh và cung phúc đức tọa tinh tổ hợp lai luận cá tính cơ bản thường thức là người mới học phải sâu ghi tạc tâm.

Cá tính, điều không phải chỉ một một cung vị để biểu hiện, nó là một loại đối với người, sự, vật, ta, hắn, đàn trong lúc đó một tổng hợp lại phản ứng tự nhiên, biểu hiện ở sinh hoạt hàng ngày hành vi cử chỉ và thái độ, bởi vậy, mệnh bàn mười hai quan đối mệnh tạo bản thân cá tính đều có hoặc cường hoặc yếu lực ảnh hưởng, không thể một mực toàn bộ, chích tựu cung mệnh của tọa tinh tổ hợp, hóa tinh liền trực đoạn nhân của cá tính.

Cá tính: Nó là một loại đối với người, sự, vật, ta, hắn, đàn trong lúc đó một tổng hợp lại phản ứng tự nhiên, biểu hiện ở sinh hoạt hàng ngày hành vi, cử chỉ và thái độ.

Mệnh bàn mười hai cung: Mỗi một trong cung tọa tinh tổ hợp, hóa tinh, đối mệnh tạo cá tính đều có hoặc cường hoặc yếu tác dụng lực, bất năng chỉ dựa vào cung mệnh, cung phúc đức tọa tinh tổ hợp lai luận cá tính. Phải tổng hợp lại mười hai cung suy luận cá tính.

Chương 6: Cái gì gọi là lập hướng

Trong cuộc sống chuyện tình, rắc rối phức tạp, tương hỗ ảnh hưởng, mà sinh cát hung, sở dĩ, suy lý vận hạn cát hung, phải tương mười hai cung hỗ trợ lẫn nhau thị đồng nhất thể lai xử lý, bất khả tương các cung vị xa nhau lai suy lý.

Khi chúng ta bắt được hé ra người xa lạ mệnh bàn thì, mặt trên chỉ có tinh tú, can cung, cung vị, địa chi, tứ hóa chờ ký hiệu mà thôi, làm sao từ những ký hiệu này ở giữa, giải tích ra chẳng bao giờ gặp gỡ, đối kỳ bối cảnh tư liệu hoàn toàn không biết mệnh bàn chủ nhân các loại sự tích ư? Thật sự là như biển rộng tìm kim, mù mịt không manh mối.

Cái gọi là [lập hướng], hay đứng nghiêm phương hướng ý tứ, ở mù mịt không manh mối trạng huống hạ, kỳ thực ở mệnh bàn thượng, đã lưu lại một ta châu ti mã tích, cung chúng ta kéo tơ bóc kén, tìm ra ở giữa nhân quả bản hệ.

Ở mệnh bàn mười hai cung và chuyện nhân gian món trong, tìm ra tương đối ánh cung vị, dĩ cân nhắc cát hung họa phúc hiệu ứng, dù cho [lập hướng].

Ở chỗ này yếu hô hào có chí học tập tử vi đẩu số bằng hữu, nhất định phải buông tha chỉ dựa vào chỉ một cung vị, là được phán đoán suy luận sự kiện quan điểm, đương nhiên đơn thuần sự kiện, là có thể do chỉ một cung vị, là được suy lý đi ra, nhưng chuyện thiên hạ cũng không phải là đơn thuần như vậy mà dễ giải trừ, chúng ta có thể tương khả năng phát sinh nhân sinh sự kiện, ban liệt thị như sau:

1, chết bệnh, sống thọ và chết tại nhà

2, sinh bệnh

3, thụ thương

4, bị người giết hại

5, phụ vong, mẫu vong, tay chân tử vong, tử nữ tử vong

6, tự sát

7, sát nhân

8, loạn luân

9, giết cha mẫu, thí huynh đệ tỷ muội

10, sát phu, giết vợ

11, bị người cưỡng gian, chí nguyện thất thân

12, ly hôn – gặp ở ngoài, tài vụ, sự nghiệp, tính sinh hoạt

13, mất vợ hay chồng – chết thảm, bệnh tử

14, huynh đệ duyệt tường

15, ở riêng, biệt ly, ở chung

16, phu thê như kẻ thù

17, phu thê cãi nhau

18, song thê, song phu

19, minh hôn

20, đồng tính luyến ái

21, giao hữu

22, va chạm nhân, bị va chạm

23, bán mình người (nam, nữ)

24, thiên táng

25, lưu học

26, phái ra nước

27, gây dựng sự nghiệp – bán trực tiếp, kết phường

28, kiếm tiền

29, mua xe

30, mãi điền trạch

31, mại điền trạch

32, mượn nợ

33, vay tiền

34, sửa phòng, cải biến

35, đóng cửa, đảo điếm

36, thất nghiệp, tạm rời cương vị công tác

37, bị gạt tài

38, dọn nhà

39, đảo hội

40, thu được ngân phiếu khống

41, đầu tư thất bại

42, thủy tai, thiên tai, hoả hoạn

43, lậu thủy

44, hồng thủy, xung thất điền trạch

45, ăn cắp

46, bị chủ quan cách chức

47, ghi tội

48, tham ô, phạm pháp, ngồi tù

49, trời sinh tàn phế

50, kỳ lạ

5l, có người gửi hộ khẩu

52, thất tung

53, rồ

54, ở chuyện ma quái

Ở trên thuật sự kiện ở giữa, có chỉ dựa vào chỉ một cung vị, là được bình luận vận đồ cát hung, thế nhưng, cũng có cũng không thể chỉ nhìn chỉ một cung vị người đó sinh sự món, thí dụ như: Tử vong, chỉ sẽ chết vong hạng nhất mà nói, có khả năng “Chí tử nguyên nhân” tức có

Tật bệnh: Hàm nội tạng bệnh tiếp, ẩm thực trúng độc…

Tai nạn xe cộ: Bị va chạm hoặc va chạm nhân, va chạm cột điện…

Bị giết: Bị lưu manh sát hại, bằng hữu sát hại…

Hình sát: Xử tử hình bắn chết

Ngoài ý muốn: Ngã chết, chết đuối, chết đói, sơn nan, hít thở không thông muộn tử…

Tự sát: Hát nông dược, uống thuốc ngủ…

Kể trên nguyên nhân, ở mệnh bàn mười hai cung trong, các không có cùng cung vị biểu hiện, đừng tưởng rằng tử vong, cũng chỉ khán tật ách hoặc cung mệnh mà thôi, cái khác cung vị cũng sẽ có biểu hiện tử vong triệu chứng cơ hội, cho nên nói nhất định phải tương nhân sinh sự kiện, và đẩu số mệnh bàn cung vị đang lúc đối ánh quan hệ, rõ ràng giải tích ra, tài năng đứng nghiêm phương hướng, tìm ra tương quan liên cung vị, suy lý cát hung hiệu ứng.

Ở nhân sinh sự kiện ở giữa, bởi thành thói quen quan hệ, thường thường không được gia dĩ tế phân, mà thôi khái quát tính xưng hô thay thế được, sẽ tương ẩn vào sau đó nội hàm quên rơi, cũng bởi vậy đánh mất có thể cung cấp liễu kéo tơ bóc kén đầu mối, sở dĩ, dưỡng thành kể lại ghi lại sự kiện tiền căn hậu quả tập quán, là học tập đẩu số trung rất trọng yếu kiến thức cơ bản phu.

Nếu là lấy là khán sinh tử, chỉ nhìn cung tật ách một cung vị mà thôi, bỏ qua cái khác hữu quan cung vị, là tốt rồi bỉ là người mù mạc tượng giống nhau, dĩ một mực toàn bộ thường thường vô pháp xong chính xác của giải đáp, bởi vậy, luận mệnh trước, nhất định phải tiên xác định phương hướng, tên gọi tắt “Lập hướng”, lập hướng chính xác, tài năng tìm ra chính xác cung vị, lai cân nhắc cát hung, lập hướng sai, lại không thể có thể tìm tới đối ứng cung vị, lai luận cát hung, bầy bói bản thân phương hướng đều không biết rõ sở, vừa có thể nào thái độ làm người suy tính cát hung ư?! Sở dĩ, ở tứ hóa vận dụng lên, lập hướng tìm ra chính xác cung vị, là phi thường phi thường cơ bản mà lại trọng yếu công phu.

Tái cử đồng loạt mà nói ba! Về hôn nhân đối tượng, cổ nhân phần lớn đều là bằng môi chước nói như vậy, phụng phụ mẫu của mệnh kết hôn, phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ đối tượng kết hôn và bao thuở kết hôn có tuyệt đối quyền quyết định, sở dĩ ở cổ đại khán hôn nhân lúc này lấy cung phụ mẫu và cung phu thê làm trọng, nhược phụ mẫu quan tâm tử nữ cả đời đại sự, đương nhiên sẽ tìm một lý tưởng hôn phối đối tượng, nếu như, đụng tới là tài như mạng cha mẹ của, nã nữ nhi hạnh phúc dư nhân trao đổi tiền tài người, loại này buôn bán thức hôn nhân lại muốn khán cái nào cung tương lai phán đoán suy luận cát hung ư? Như loại này đối tượng kết hôn do phụ mẫu quyết định tình huống, kỳ hôn nhân thật xấu, đương nhiên cung phụ mẫu có tính quyết định lực ảnh hưởng.

Bởi xã hội mở ra, người hiện đại loại này manh hôn ách giá ví dụ đã lớn là giảm bớt, nam nữ công khai gặp gỡ cơ hội cũng nhiều, đối với vị hôn nam nữ giữa lúc gặp gỡ, cũng không có nữa nhân chỉ trỏ liễu, phụng phụ mẫu của mệnh kết hôn cơ hội cũng ít, trái lại phần lớn là do đương sự tự do ý chí quyết định giá lấy vợ đối tượng.

Bởi vậy người hiện đại hôn nhân quá trình là:

Tiên giao hữu tái kết hôn

Như ở giao hữu giai đoạn khán không vừa mắt hoặc cá tính không hợp, tất hội yêu cầu khứ, bởi vậy “Biệt ly” hiện đại hoá danh từ, cũng liền sinh ra.

Ở giao hữu giai đoạn, nếu như cho rằng đối phương nhân phẩm không sai, cá tính cũng hợp liền sẽ tiếp tục gặp gỡ, tình cảm kế tục phát triển, mà kết làm phu thê mới thôi, sở dĩ người hiện đại khán hôn nhân này đây giao hữu, phu thê lưỡng cung làm trọng, giá là bởi vì xã hội tiến hóa mà sản sinh và cổ nhân khán mệnh độ lớn của góc hoặc trọng điểm hoàn toàn bất đồng địa phương, đây là người mới học đang nhìn cổ bản tử vi đẩu số thì phải chú ý khác nhau và hiện đại hoàn cảnh chỗ bất đồng, không nên nuốt cả quả táo, tử bối cổ văn mà không biết hợp thời đại cải biến tố điều chỉnh.

Bởi vậy cũng có thể loại đẩy ra, có vài người sinh sự món ở mệnh bàn thượng, quả thực bất năng dĩ chỉ một cung tương lai suy đoán.

Cung Nô bộc hảo, ngôi sao may mắn thủ hộ, bởi gặp gỡ đối tượng không theo liền, sở giao đối tượng cũng tương đối giữa lúc, tự nhiên cũng có thể tìm tới tốt hơn đối tượng, người viết cũng xem qua mấy cung phu thê kết cấu tốt vị hôn người, cũng là bởi vì cung Nô bộc bất hảo mà vô pháp dựa vào người hiện đại tiên giao hữu hậu kết hôn trình tự mà tha đà hôn nhân.

Khán mệnh lập hướng cung vị, phải tùy thời đại cải biến vừa phải tu chỉnh đối ánh cung, bất khả câu nệ tiên hiền phú văn trung lập luận trọng điểm.

Bởi mới chế độ chánh trị, xã hội phong trào, tư tưởng, ảnh hưởng cải biến nhân của tư duy hình thức và xã hội quy phạm, từ mà thay đổi nhân của số phận.

Nhược cô tinh tọa thủ, bằng hữu không có lưỡng ba vị, như vậy loại này nhân, nhất định phải đi qua môi chước nói như vậy, phụng phụ mẫu của mệnh áp đặt tác hợp tài dễ thành hôn, bằng không nhâm kỳ tự nhiên phát triển nhất định là lão cô bà chung thân, năm gần đây rất nhiều tuổi vị hôn tiểu thư, người viết xem qua rất nhiều, đều là cô tinh tọa mệnh hoặc tam phương hội nhập nhiều lắm mẹ goá con côi tinh tú mệnh cục.

Dồn vu trong cổ thư theo như lời, nữ mệnh dĩ phu thê, tử nữ, phúc đức tam cung là cường, đây là cổ đại chế độ xã hội hạ nhận định, người hiện đại thì phải tu chỉnh khán mệnh trọng điểm.

Ở cổ nhân, nam chủ ngoại, nữ chủ nội quan niệm hạ, hơn nữa cổ đại kinh tế không được phát đạt, cổ đại phụ nữ không có ra ngoài công tác, tại gia chuyên trách gia đình bà chủ hơn, hơn nữa, cổ đại vừa đại gia đình, tại gia thiết yếu phụng dưỡng cha mẹ chồng, Trục lý ở chung, giáo dưỡng tử nữ, phải cùng mục hiền lành, sở dĩ coi trọng phúc đức.

Hiện đại phụ nữ, xuất ngoại công tác chức nghiệp phụ nữ, chỗ nào cũng có, ở kinh tế thượng, có độc lập tự chủ năng lực, sinh hoạt không gian cũng rộng nhiều lắm, không giới hạn nữa vu gia đình trong vòng, hơn nữa xã hội bây giờ cạnh tranh kịch liệt, phần lớn nam sĩ, cũng đều mong muốn thê tử có thể trở thành là việc của mình nghiệp thượng giúp đỡ hoặc kiếm tiền cộng đồng nuôi gia đình, sở dĩ người hiện đại khán nữ mệnh trọng điểm trừ phu thê, phúc đức ngoại, tài bạch, sự nghiệp lưỡng cung cũng rất trọng yếu.

Người ta nói nghèo hèn phu thê bách sự ai, nghèo hèn hai chữ, bần chỉ hay tài bạch, tiện hay sự nghiệp, nếu như không có tiền tài, lại không tổ nghiệp có thể kế thừa, làm, công tác vừa tối ti vi công tác, đương nhiên bách sự ai, sở dĩ phối ngẫu giỏi về quản lý tài sản hơn nữa sự nghiệp lại cao thượng, chức vị được người tôn kính, đối với tình cảm vợ chồng hoặc nhiều hoặc ít đều có bang trợ.

Trái lại, chúng ta tới phân tích nhìn, hiện nay tạo thành hôn nhân không đẹp mãn nhân tố có này do kể trên nhân tố có thể giải trừ, quang từ phu thê, phúc đức chờ cung tương lai luận hôn nhân có hay không hạnh phúc mỹ mãn? Là không thiết thực, bởi vì tạo thành hôn nhân không đẹp mãn nhân tố, thực sự nhiều lắm, phải tương mệnh cục toàn bộ lo lắng, vận hạn có hay không bình ổn, mới có thể phán định có hay không mỹ mãn nhân duyên.

Do kể trên phân tích, tựa hồ phải tìm được như ý một nửa kia, khó như lên trời, không cần khẩn trương, chỉ cần giao hữu, phu thê nhị cung ngon, đại đều có thể tìm được lý tưởng một nửa kia.

Chỉ cần giao hữu, phu thê nhị cung ngon, đại đều có thể tìm được lý tưởng một nửa kia.

Giao hữu, phu thê nhị cung không tốt, có thể tìm hỗ trợ lẫn nhau tinh tú tọa mệnh người kết thành liền cành, cũng có thể chính mình lương duyên.

Về phần hôn hậu, sẽ gặp gặp làm sao khốn đốn, thì cần phải phân tích sau này vận đồ tài khả xác thực biết, đối với cung phu thê, cung mệnh không được bạn thân cũng không tất quá mức thương tâm, ở đẩu số trung có rất nhiều tinh diệu là hỗ trợ lẫn nhau, có một mạng lệ mệnh tọa nhâm tử vũ khúc Hóa kị Thiên phủ tinh ở cung mệnh, cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh kiêm vừa tự Hóa kị, hẳn là mệnh thật không tốt, thế nhưng một thân cũng toàn quốc nổi tiếng khoa phụ sản y sư, mà kỳ thê cung thất sát tọa mệnh ở tử, đảm nhiệm ngoại khoa y sư, hai người bình thường trao đổi tâm đắc, tỷ thí với nhau, tình cảm tốt, kết hôn nhiều, chưa cải nhau cái.

Sở dĩ, giao hữu, cung phu thê không được bạn thân, dụng tâm tìm kiếm cũng sẽ tìm được của ngươi tuyệt phối.

Lòng dạ yếu rộng rãi, phạm vi nhìn yếu rộng, cảnh giới phải sâu xa, dĩ nhiên là hội có nhiều hơn cơ hội sản sinh.

Hàng hải nhân có kim chỉ nam tài năng nắm giữ phương hướng, hàng không nhân có đà la nghi tài năng ở mang mang phía chân trời trung lập định phương hướng, giống nhau bắt được hé ra mệnh bàn ở vô nhân không có kết quả, rồi hướng đương sự bối cảnh tư liệu hoàn toàn không có sở tất trạng huống hạ, muốn tìm ra nhân quả quan hệ rất khó, yếu ở mệnh bàn thượng lập hướng, là tối trọng yếu hay đa dụng tâm quan sát xã hội thượng thiên hình vạn trạng nhân sinh hiện tượng, sẽ tìm ra mệnh bàn thượng đối ứng cung vị, phải chú ý là người sinh hiện tượng ở mệnh bàn trung cũng không phải chỉ có chỉ một cung vị và của đối ứng mà thôi, bằng không chính là mười hai cung, ở đâu năng lực bao dung nhân sự đang lúc sở hữu sự tượng ư? Bởi vậy muốn đánh phá một người thế gian sự kiện, chỉ có một cung ở và của đối ánh tìm cách, mới sẽ không lậu điệu tương quan cung vị.

Tìm được nhân sinh sự kiện và mệnh bàn thượng đối ứng cung vị, hay “Lập hướng”, năng lực lập hướng tài năng nắm chính xác cung tương lai phân tích mệnh bàn, bất năng lập hướng, mù mịt không manh mối, chỉ có thể dựa vào tinh tú của tổ hợp lai luận mệnh, mà vô pháp suy luận động thái vận thế cát hung.

Thế nhưng lập hướng vấn đề luôn luôn bị đẩu số các đại sư coi là độc môn bí quyết, tuyệt không dễ dàng tiết ra ngoài, bởi vậy có rất nhiều nhân học đẩu số nửa đời người, nhưng chỉ biết cơ sở luận mệnh mà thôi, bất quá người viết kiến nghị người cùng sở thích, bình thường thu nhiều tập mệnh lệ, tỉ mỉ xác thực ghi lại kỳ chuyện phát sinh tiền căn hậu quả, liền có thể từ từ quy nạp đi ra, như: Điền trạch chuyện ma quái, rồ, trúng độc chờ tương đối đặc thù sự kiện lập hướng điểm, người viết hay quá trình hơn mười năm miễn phí là phụ đạo công ty hoặc cá nhân khán mệnh mà tích lũy khá nhiều lập hướng điểm, mới biết đẩu số chỗ thần diệu.

Tổng kết:

Nhất, lập hướng là đẩu số thôi mệnh cơ sở, năng lực lập hướng tài năng nắm giữ manh mối, phân tích mệnh bàn; cái gọi là lập hướng, hay tìm ra sự kiện và đẩu số mệnh bàn đối ứng cung vị quan hệ.

Nhị, nhân sinh sự kiện và đẩu số các cung vị đang lúc, cũng không phải là nhất đối nhất quan hệ, có vài người sinh sự món, ở đẩu số mệnh bàn thượng, thậm chí có hai người đã ngoài cung vị và của đối ứng.

Tam, nhân sinh sự kiện yếu ban tế phân hoá, không nên bởi vì hàm quát, không rõ ràng xưng hô mà quên ẩn hàm vu sau đó nhân tố; kể lại ghi lại sự kiện chân tướng, tiền căn hậu quả quan hệ, là có thể ở mệnh bàn thượng tìm ra đối ứng cung tương lai lập hướng, do đó suy lý cát hung họa phúc hiệu ứng.

Tứ, cổ kim trong lúc đó, bởi xã hội hình thái cải biến, tập tính cải biến, có rất nhiều lập hướng cung vị, đã vì vậy mà cải biến, không nên chết bộ cổ văn, chẳng biến báo sống sử dụng.

Chương 7: Đẩu số ký hiệu và nhân sinh sự kiện

Mỗi một việc nội hàm thượng, cụ có thật nhiều yếu tố, nhưng là bởi vì chúng ta quá trình lâu dài sinh hoạt lịch lãm, khiến cho chúng ta gặp phải có chút tình huống, sẽ gặp sản sinh tự nhiên, trực giác địa phản ứng, bởi vậy có rất nhiều “Nội hàm” liền ở thành thói quen dưới trạng thái bị không để mắt đến.

Có lẽ, là bởi vì thành thói quen quan hệ, tương có chút sự tình cực kỳ đối tượng, một cách tự nhiên liên tưởng cùng một chỗ, ở chúng ta trong đầu cũng một cách tự nhiên hiện lên có chút “Vẽ tranh”, mà quên cái khác nội hàm, như: Ăn, chuyện này nó có phần – tại gia ăn, thượng phạn điếm ăn… Chờ đa loại trạng huống, nếu như là thượng nhà hàng ăn, ở nâm trong đầu, sẽ gặp hiện lên không giống với tại gia ăn cơm “Vẽ tranh”, điều này đại biểu cùng là [ăn] chuyện này, bởi trường hợp bất đồng bên trong hàm cũng sẽ tùy theo bất đồng.

Sở dĩ, chuyện nội hàm thượng, có

Chờ cấu thành yếu tố, tự thuật nhất kiện [sự kiện], phải bao hàm kể trên yếu tố tài thuộc hoàn chỉnh, tài năng căn cứ bên trong hàm của bất đồng mà tìm ra đối ánh của cung vị.

Đương nhiên, sáng tạo đẩu số tiên hiền, tự nhiên cũng nghĩ tới những thứ này yếu tố là suy lý một việc, hoặc tự thuật một việc nhất định phải làm, nếu như thiếu sót nhâm nhất yếu làm, tương không có nhận thức, hoặc biến thành không được xác thực tự thuật, như:

Và nữ bằng hữu ở nhà hàng ăn – lúc nào, không biết!

Hoặc: 1993 năm 11 nguyệt 23 buổi trưa ngọ ở nhà hàng ăn – cùng ai, không rõ ràng lắm! Vừa tại sao lại đáo nhà hàng ăn ư?

Đều thuộc về không rõ tự thuật. Tương một việc nhân quả quan hệ thuật nói rõ ràng, đối với nghiên cứu đẩu số có trợ giúp lớn lao, có thể dưới đây tìm ra thôi diễn đẩu số quy tắc, nhược có thời gian người viết lại đem làm sao căn cứ mệnh bàn thôi diễn nhân quả bản hệ bí quyết công chư hậu thế.

Rốt cuộc tử vi đẩu số trung, có này ký hiệu và kể trên của yếu tố đối ứng ư?

Quay về muốn nhìn một chút đẩu số mệnh bàn trung, bao hàm cái nào ký hiệu?

1, Thiên can – chỉ: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ…… Chờ thập Thiên can.

2, địa chi – chỉ; tử, xấu, dần, mão, thìn…… Chờ mười hai địa chi.

3, tinh tú – chỉ: Tử vi, thiên cơ, thái dương… Chờ hai mươi tám khỏa chủ yếu tinh tú.

4, tứ hóa – chỉ: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị chờ tứ khỏa hóa tinh.

5, hóa tinh – chỉ: Cự môn Hóa kị cự môn tinh.

6, cung vị – chỉ: Huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách… Chờ mười hai cung.

Những ký hiệu này cấu thành tử vi đẩu số suy lý cơ sở, những ký hiệu này và chuyện nhân gian tình yếu tố thành đối ứng quan hệ, chỉ cần có thể chính xác giải tích ra, quan hệ giữa hai người, là có thể chuẩn xác suy đoán ra lai, chuyện nhân quả văn hệ hoặc cát hung họa phúc hiệu ứng.

Sở dĩ, làm rõ ràng

1. Cuộc sống thực tế trung, sở hữu phát sinh sự kiện cấu thành yếu tố.

2, tử vi đẩu số trung sử dụng của ký hiệu ý nghĩa.

Là nghiên cứu đẩu số kiến thức cơ bản phu. Tiến thêm một bước tắc lai tìm tòi nghiên cứu quan hệ giữa hai người, ban dung hợp được, tương “Mệnh bàn” kết hợp “Ta ra lệnh”, là có thể “Thiên nhân hợp nhất”, nhất cứu số phận của tạo hóa huyền cơ.

Nghiên cứu tử vi đẩu số yếu quả thực làm rõ ràng:

Cuộc sống thực tế trung, đã phát sinh sự kiện cấu thành yếu tố và tử vi đẩu số trung sử dụng ký hiệu của quan hệ, ý nghĩa, cập giữa bọn họ đối ánh quan hệ.

Rốt cuộc đẩu số trung của ký hiệu và chuyện nhân gian món cấu thành yếu tố

1. Nguyên nhân: Quan hệ nhân, địa, vật.

2. Phát sinh thì đoạn hoặc thời gian

4. Sự tình

5. Cát hung nghiêm trọng trình độ

Trong lúc đó chính là trình loại nào đối ứng quan hệ ư? Người viết đã để ý ra một ít quy tắc, mong muốn độc giả cũng có thể làm ơn tìm kiếm, đại gia hợp mưu hợp sức, tài năng khiến cho năm mươi hai vạn chủng bất đồng mệnh bàn quy tắc, chỉnh lý xong bị, nếu có thể tìm cho ra lai, như vậy thôi mệnh công lực, liền có thể đạt được xuất thần nhập hóa cảnh giới.

Trước đây tác giả lần đầu tiên tiếp xúc tử vi đẩu số thời gian, liền từng nghe đáo tiên sư làm một vị bằng hữu suy đoán nói:

Người ta nhất dọn nhà, tiền tài tựu tiến đến

Quả nhiên, đúng như tiên sư nói đã xảy ra, tại đây cú suy đoán trung:

Dọn nhà và điền trạch hữu quan

Tiền tài và tài bạch hữu quan

Điền trạch và tài bạch ở mệnh bàn trung phân cứ hai người bất đồng cung vị, tại sao có thể suy đoán ra lai câu nói kia ư?

Giả như, không dời đi nhà nói, tiền tài có thể hay không tiến đến ư?

Rốt cuộc dọn nhà và tiến tài, hai người của quan hệ là dựa vào ký hiệu gì liên hệ tới ư?

Mấy vấn đề này đều tằng thật sâu khốn nhiễu ta, hắn suy đoán trình tự, đã siêu việt bộ mặt thành phố sở hữu trong sách sở đàm luận nội dung.

Có người nói, trần hi di đồ đệ tằng làm một phụ nhân suy đoán kỳ phu của cát hung, viết tốc tốc về nhà, là kỳ phu chuẩn bị hậu sự, phụ nhân vừa nghe, đương nhiên khóc sướt mướt chạy về nhà, trên đường gặp phải trần hi di, liền hỏi người vì sao khốc đề? Là tương sự tình bẩm báo, trần hi di tính toán, liền thỉnh người yên tâm, chỉ cần chiếu lời của hắn, trở lại chử nhất bát tô cháo, tịnh đối lân người ta nói hắn tiên sinh phải về tới dùng cơm, kiếp nạn này là được giải trừ, quả nhiên, kỳ phu an toàn trở về.

Cật cháo và đối hàng xóm thuyết kỳ phu hội quay về tới dùng cơm, cùng với phu của an nguy có gì loại liên lụy ư?

Có đúng hay không hai cái này cố sự trong lúc đó, có khúc cùng công của hay?! Nhìn như không quan hệ việc vật, lại hội sản sinh mật thiết liên quan tính, cũng bởi vậy có thể chứng minh mười hai cung trong, không có nếu nói rảnh rang cung, giữa bọn họ đều có nào đó quan hệ, mà lại lẫn nhau tác dụng trước, ảnh hưởng nhân của số phận.

Những… này đều biểu thị đẩu số ký hiệu và chuyện nhân gian món trong lúc đó có rất chặt chẽ quan hệ, thế nhưng giữa hai người là dạng gì quan hệ ư? Không rõ ràng lắm! Cũng không có ai thảo luận, chỗ đã thấy chỉ có bằng phú văn và trong cung tọa tinh tổ hợp lai luận mệnh thư mà thôi, về thảo luận tứ hóa cách dùng thư trì tới 1985 năm tài công chư hậu thế, nhưng chỉ biết là bay tới bay lui, chẳng kỳ quy tắc và đạo lý, có rất nhiều nhân nhìn, cũng không biết sở vân, thẳng hảm rút lui, nhưng thật ra là không biết “Phi tinh” tử vi đẩu số thôi mệnh cơ cấu quan hệ, hình như nã một đống ái nhân tư thản thôi diễn thuyết tương đối công thức cấp nhà trẻ trẻ em đi học khán như nhau, tiểu hài tử căn bản xem không hiểu phức tạp như vậy gì đó, còn tưởng rằng là “Giấy vụn” một đống lý!

Ta thử dĩ kết hợp sinh hoạt hàng ngày trung chuyện món, và mệnh chi chít cấu ký hiệu quan hệ, sử dụng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu câu nói, phân tích đẩu số lý luận cơ cấu, kỳ năng phá giải đi ra quan hệ giữa hai người, là nghiên cứu phi tinh tử vi đẩu số thành lập một bộ phù hợp khoa học lý luận cơ cấu, dẫn đạo đại gia tiến nhập chính xác nghiên cứu tử vi đẩu số điện phủ.

Mỗi một môn học thuật đều có hoàn chỉnh mà nghiêm cẩn lý luận cơ cấu làm cơ sở, tài năng thật lâu không giảm, kéo dài mà di tân, ví dụ như: Thuỷ động học lý luận cơ sở, cơ cấu ở tham thảo – ôn độ, áp lực dưới tác dụng, thể lưu thể tích, mật độ, tốc độ chảy biến hóa quan hệ. Trải qua nhiều năm phát triển đã thành lập hoàn chỉnh lý luận, có thể miêu tả tế vi lưu nói cải biến hoặc từ trường dưới tác dụng, khiến cho lưu động biến hóa tình hình.

Mà tử vi đẩu số lý luận cơ sở cũng là cơ cấu ở: Thời gian, không gian, sự kiện yếu tố thượng, tham thảo nhân, sự, thì, địa, vật biến động, và nhân của ứng đối, thoái thoái, sở sản sinh cát hung họa phúc hiệu ứng quan hệ, từ Tống triều diên sử dụng đến nay, đã du thiên niên, nhưng quảng là phần tử trí thức, sở vui với thảo luận chấn hưng giáo dục tập, đủ thấy có kỳ tồn tại lý do, nếu như không chính xác, đã sớm ở thời gian khảo nghiệm trung, tan thành mây khói.

Thế nhưng do cổ đến nay, chưa từng có một quyển tử vi đẩu số thư tịch, thảo luận đẩu số lý luận cơ cấu vấn đề, tất cả sách cổ chỉ là ghi chép khẩu quyết, phú văn, tinh tú tổ hợp bên ngoài hiện tượng cực kỳ cát hung hiệu ứng, nếu như cư của dĩ luận mệnh, thập của lục thất đều là sai lầm, thế nhưng rất nhiều tử vi đẩu số đại sư liệu phán đoán như thần, sở dụng phương pháp tựa hồ điều không phải như “Tử vi đẩu số toàn bộ thư” sở ghi lại đơn thuần như vậy, nhưng đều không biết giá trị, tưởng huyền học, phi có thông linh của dị bỉnh, không đủ để học giỏi đẩu số, những thứ này đều là cổ nhân mọi việc đều giấu thói quen, ảnh hưởng đẩu số bình thường phát triển tạo thành.

Cổ nhân và hiện đại suy tư của người hình thức, nhân xã hội biến thiên, khoa học tiến bộ chờ nhân tố, có rất lớn cải biến, học tập tử vi đẩu số, ngoại trừ đọc thuộc tiên hiền để lại phú văn ở ngoài, đối ẩn hàm vào trong đó khoa học tính cơ cấu, cũng muốn ban đào móc đi ra, giao cho mới thuyết minh, không nên bảo sao hay vậy rơi vào thông thái rởm cách cũ trong, lại càng không yếu sử dụng vài câu phú văn, liền tự cho là đúng vênh mặt hất hàm sai khiến, duy ngã độc tôn liễu.

Năng lực sang tân, đưa ra tân kiến giải, phù hợp người hiện đại tư duy hình thức lý luận, tài năng giao cho đẩu số tân sinh mệnh, bế nhất lưỡng bản sách cổ, tử bối phú văn, không được có thể đại biểu đổng đẩu số, yếu từ căn bản, nơi phát ra chỗ giải trừ tử vi đẩu số, tài năng sang tân, phát dương quang đại.

Người hiện đại cần tân tư duy hình thức lai học tập tử vi đẩu số.

Chương 8: Lục thân đối đãi quan hệ

Có rất nhiều nhân thôi mệnh thì, chích chú trọng mệnh, tài bạch, sự nghiệp tam cục, quên phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, tử nữ, giao hữu, tật ách, điền trạch, phúc đức chờ cung vị, đối toàn bộ mệnh cục ảnh hưởng, những… này cung vị trung, chỉ cần có một ván, hiện ra cực hung ác dấu hiệu thì, cho dù có cho dù tốt mệnh, tài bạch, sự nghiệp kết cấu, cũng sẽ sản sinh đại nghịch chuyển hiện tượng, ví dụ như: Cung tật ách cực kém, mệnh, tài bạch, sự nghiệp tuy rằng tốt, nhưng tài đa thân yếu cách cục, ký đã thành hình, thì đa tiền lúc, liền có chết thảm hiện ra, lúc này có nhiều hơn nữa tiền tài thì có ích lợi gì? Cho nên thôi mệnh thì yếu toàn bộ quan chiếu, mới sẽ không quên có chút trí mạng nhân tố, cho dù là chuyên gia cấp đẩu số đại sư cũng thường có thất đoán chỗ, kỳ nguyên nhân cũng liền ở đây.

Bởi vì nhân là ở chung động vật, nhân tế quan hệ ở sinh hoạt hàng ngày trung, là rất trọng yếu hoạt động, vô thì vô khắc đều ở đây tiếp xúc nó, nó cũng ảnh hưởng chúng ta lựa chọn phán đoán cùng với hành động chấp hành, đương nhiên cũng liền sản sinh cát hung họa phúc hiệu ứng, thí dụ như: Mãi phòng ở, nâm hội thỉnh giáo đối phòng địa sản có nghiên cứu bằng hữu, bao thuở là điều kiện tốt nhất buôn bán thời cơ? Yếu chú huệ chuyện gì? Cái gì đoạn đường tương đối khá? Tăng giá trị tài sản tiềm lực tương đối hùng hậu?… Chờ, đô hội đối cá nhân lựa chọn sản sinh tương đương trình độ lực ảnh hưởng, có tốt kiến nghị là có thể sản sinh cát tường kết quả.

Nếu như: Lên tàu xe ta-xi, lúc này nâm tính mệnh an toàn, tất cả đều nắm giữ ở tài xế tiên sinh trên tay của, có thể nói lúc này hắn thành nâm vận mạng chủ tể, hắn nếu có sơ xuất liền xe hư người chết, như loại này đáp trình máy bay, ô tô, ca-nô trạng huống, mạng của ngài vận đã giao cho tài xế lai chủ tể liễu, nếu là cung mệnh tọa có diên thọ cực cát ngôi sao, mà lại cung Nô bộc may mắn, thì dễ tìm được phụ trách làm hết phận sự tài xế tiên sinh lai thay nâm khoang lái.

Phần lớn thời gian, vận mạng chủ nhân ở chính, nhưng đôi khi số phận chủ nhân, lại phi mình, bất kể là xuất phát từ tự nguyện hoặc bị ép, có điều tuyển trạch hoặc bất khả tuyển trạch, đều do người khác chủ tể số phận thì, lục thân cung tựu biến thành rất trọng yếu cung vị, chỉ cần lục thân cung đối với ngài có trợ giúp, thì có thể an độ cửa ải khó khăn, nếu là lục thân cung bất lợi, như vậy thì phải cẩn thận bởi vì cai không được cát lục thân cung mang tới tai họa liễu.

Đẩu số trung, lục thân chỉ là

1, mệnh

2, huynh đệ

3, phu thê

4, tử nữ

5, giao hữu

6, phụ mẫu

Chờ sáu cung vị, dĩ hiện đại thuật ngữ mà nói, giá sáu cung vị đại biểu hay nhân tế quan hệ, nhân dư nhân gian gặp gỡ thủ trọng thành tín, giả như kể trên cung vị tọa tinh hài hòa vô sát, thì sở gặp gỡ đối tượng, đều là thuộc về giữa lúc nhân sĩ, giả như kị sát trọng trọng, tựu dễ giao cho tổn hại giao hữu hoặc gặp phải người xấu, tịnh thụ kỳ liên lụy, thương tổn.

Ngoại trừ mệnh bàn trung sáu cung vị, biểu thị nhân tế quan hệ ngoại, ở thực tế trong cuộc sống, hoàn có rất nhiều cái khác nhân tế quan hệ, như:

1, thuộc hạ, thủ hạ, công nhân

2, thủ trưởng, chủ quản

3, học sinh

4, hộ khách, người mua

5, cơ quan chánh phủ – cảnh sát, hộ chính, chính phủ chủ quản

6, cung hóa thương

7, lão sư quan trên

8, …….

Các loại ở mệnh bàn thượng, vẫn chưa có và của đối ánh của cung tương lai biểu thị, nhưng những người này vật đối với chúng ta số phận, lại sản sinh mật thiết ảnh hưởng, ở suy tính số phận cát hung thì, tuyệt đối bất khả quên bọn họ lực ảnh hưởng, thế nhưng ở mệnh bàn trung làm sao biểu thị những… này nhân tế quan hệ ư? Thì yếu xuyên thấu qua tá cung kỹ xảo.

Phần lớn mọi người sẽ tìm khí vị tương đầu người đó trở thành bằng hữu, đồng loại hội tụ tập cùng một chỗ, phi tộc của ta loại người, thì ít vãng lai, bởi vậy sinh hoạt hàng ngày trung gặp gỡ đối tượng, đều có cố định trình tự và đối tượng, có người gặp gỡ bằng hữu, đều là thuộc về tương đối nhã nhặn, có phong độ của người trí thức, như vậy ở nhà huynh đệ trung cũng sẽ và có cùng tính chất huynh đệ so sánh thân mật, người như thế cung Nô bộc nhất định tọa [văn xương, văn khúc] chờ, có chứa phong độ của người trí thức tinh tú, mới có đến đây khuynh hướng, bởi vì có loại này đặc tính tồn tại, sẽ gặp hạn chế chúng ta phát triển nhân tế quan hệ thì, gặp gỡ đối tượng, cho nên ảnh hưởng tương lai vận đồ.

Ở nhằm vào gây dựng sự nghiệp nhân sĩ thành công, làm điều tra số liệu thống kê biểu hiện, có tương đương cao tỉ lệ, tương đầy đủ nhân tế quan hệ, liệt vào thành công nhân tố trọng yếu, sở dĩ ở tử vi đẩu số mệnh bàn trung, tức có sáu cung vị phụ trách mệnh tạo và quần thể của nhân tế quan hệ, đủ thấy kỳ tầm quan trọng, tịnh không thua kém cung mệnh, tài bạch, sự nghiệp chờ ba cung vị, sở dĩ lộc, quyền, khoa mừng nhất rơi vào ở lục thân trong cung, đại diện có thể xong thân thích, bằng hữu, huynh đệ, hộ khách, khách hàng trợ lực mà thành công phát đạt, nếu là rơi vào cung mệnh tam hợp phương trong vòng, đa thuộc ở trong xã hội thanh cao, chưởng quyền to chính là nhân vật, như hiệu trưởng, cục trưởng, quan toà chờ sâu lấy được kính trọng chính là nhân vật.

Có người rất biết kiếm tiền, nhưng là thường xuyên bị đảo tiền, đều là phá ở giao hữu vị.

Có người năng lực bình thường, là một nhân tứ hải, giao tế rộng rộng rãi, mọi người đề cử là chủ tịch, cung Nô bộc ngon người là.

Có người tài trí hơn người, lại nhân gặp người ghét, tị của e sợ cho thua, cho nên cô đơn không vui, mệnh tọa quái gở ngôi sao mà dồn đến đây.

Rất nhiều ví dụ thực tế, nhượng chúng ta bất năng phủ nhận lục thân cung, đối với người của số phận quả thật có sâu xa của ảnh hưởng.

Lục thân cung đại biểu chính là [ngươi đối với ta, ta đối với ngươi] quan hệ, về phần cần ký hiệu gì, đại diện [ngươi đối với ta, ta đối với ngươi] quan hệ ư? Lại muốn sử dụng ký hiệu gì, biểu thị cai lục thân đặc tính ư?

Hai vấn đề này yếu khác nhau ra đàm luận, không nên hỗn hào ở giữa sai biệt.

Lục thân trong cung tọa tinh, đại diện cai lục thân đặc tính. Ví dụ như: Huynh đệ cung ngồi một mình thiên tướng tinh, đại diện vu người ta lúc ra đời đồng bào, tựu có chứa thiên tướng tinh đặc tính có lẽ kỳ cung mệnh vừa mới thì có thiên tướng tinh.

Mà ta cùng với huynh đệ trong lúc đó đối đãi quan hệ, thì muốn xem huynh đệ can cung tứ hóa và ta ra lệnh bàn tam phương xung gửi thông điệp nhập quan hệ lai quyết định, ví dụ như: Huynh đệ can cung hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, đều tại ta cung mệnh tam phương, như vậy giữa huynh đệ nhất định cùng chung chí hướng, tình cảm dung kháp, cho nhau quan ái; nếu như là Hóa kị xung cung mệnh, nhất định không hài lòng, huynh đệ duyệt tường, hỗ bất tương vãng lai đích tình huống (nghiêm trọng tính thì phải phối hợp tứ hóa năm sinh và đồng cung sát tinh lai quyết định).

Cuộc sống mỗi một một giai đoạn, sinh hoạt trọng tâm đều không giống nhau:

Hài đồng thời kì: Dĩ phụ mẫu, huynh đệ là việc chính, dĩ học tập, giáo dưỡng là việc chính muốn sống động.

Thanh niên thời kì: Dĩ phụ mẫu, huynh đệ, giao hữu là việc chính, dĩ học tập, khai thác sự nghiệp, mở rộng nhân tế quan hệ là việc chính

Tráng niên thời kì: Thoát ly phụ mẫu, huynh đệ phạm trù, thành lập sự nghiệp của mình cơ sở và gia đình, trọng tâm xảy ra sự nghiệp, kiếm tiền, phu thê, tử nữ, thiên di chờ thêm mặt.

Lão niên thời kì: Đã biến chất, thể năng trí lực đều đã suy yếu, từ từ tương sự nghiệp giao ca tụng cấp tử nữ, lợi dụng quãng đời còn lại hưởng thụ cả đời này khổ cực phấn đấu thành quả, sinh hoạt trọng tâm bãi tại thân thể khỏe mạnh, lão bằng hữu giao tế xã giao, gia đình, quan tâm xã hội thượng mặt.

Đương nhiên, đây là chung chung phân loại, có thể dành cho chúng ta thôi mệnh thì tham khảo, ở các giai đoạn trung, nhân tế quan hệ kéo tác dụng rõ ràng nhất, sự nghiệp khả năng thuyết thay đổi tựu thay đổi, hành nghiệp yếu sửa tựu sửa, nhưng nhân tế quan hệ tựa như hé ra rắc rối phức tạp, dính dáng không ngừng võng, thời thời khắc khắc tác dụng, ảnh hưởng số phận, có thể nói [quyết định thành và bại vận mạng then chốt ở lục thân, mà không phải là tài bạch, sự nghiệp], nhân thất bại, yếu bằng hữu phù một bả; bóng bẩy không vui thì, phải tâm bằng hữu lai hoạt động gân cốt; thành công thì, tốt giao hữu lai giúp đỡ; có cơ hội tốt đến thì, yếu bằng hữu lai tương báo; những… này đều phải do lục thân trong cung lai tìm kiếm dấu hiệu, nhân muốn sự nghiệp, kiếm dạng gì tiền, có rất nhiều đều dựa vào lục thân giúp đỡ mà thành công; đương nhiên cũng có rất nhiều là bị lục thân phá bại.

Nói chung, bất khả quên lục thân cung đối với mình mệnh cục ảnh hưởng.

Hiện tại cử đồng loạt mà nói minh: [hạ trang]

Thế nhưng lục thân đông đảo ở mười hai cung trung thực khó có thể nhất nhất biểu hiện, tựu dĩ và chúng ta thân cận nhất mà lực ảnh hưởng giác đại lục thân thì có: Thúc bá, ông cô, bà tức, nhạc phụ mẫu, anh trai chờ, những người này đối với chúng ta số phận lực ảnh hưởng cũng rất lớn, thế nhưng ở mười hai cung trong vòng như thế nào tìm ra bọn họ ánh đúng cung vị ư? Lúc này sẽ áp dụng: [tá cung] quan niệm, cái khác như: Phía đối tác, người mua, đi làm công ty hoặc nhà xưởng, thủ trưởng, gặp ở ngoài đối tượng… Các loại; cũng có thể do mười hai cung trung xuyên thấu qua tá cung kỹ xảo thôi diễn ra cái khác dục suy tính sự vật đại diện cung vị.

Cái gọi là [tá cung] hay mượn dùng mệnh bàn một cung vị, lai đại diện cái khác không ở mệnh bàn mười hai nhân sự cung hiện tượng, như huynh đệ cung nó có thể tá cung trở thành mụ mụ cung, bởi vì dĩ cung phụ mẫu là cung mệnh, kỳ cung phu thê hay huynh đệ cung, cho nên huynh đệ là cha mẹ cung phu thê; lại như dĩ cung phu thê là mệnh quan, thì huynh đệ vi phu thê cha mẹ của cung, đó là, nữ mệnh nói tựu đại diện cha mẹ chồng, nam mệnh nói, hay nhạc cha mẹ cung vị.

Vừa ví dụ như: Yếu chiêm đi làm công ty thật xấu hoặc bán trực tiếp đi hào doanh nghiệp trạng huống, có thể do cung tật ách đại diện, nhân kỳ vi sự nghiệp điền trạch vị (tức nhà xưởng, công ty), nhược muốn xem phu thê hành vi (tức tính sinh hoạt), hay dùng cung phúc đức đại diện, vừa nhân cung phúc đức vi phu thê là sự nghiệp cung, cho nên cũng có thể nói là phu thê là sự nghiệp cung, sở dĩ phi tinh tử vi đẩu số không thể nói là [rảnh rang cung] nói đến, mỗi một cung vị đều rất trọng yếu, những thứ khác hoạt bàn biến hóa ứng dụng, tạm gác lại các vị khứ tưởng tượng.

Chương 9: Ngũ hành và tinh tú miếu hãm lợi vượng

Tử vi đẩu số toàn bộ trong sách có điều vị tinh tú [miếu, hãm, lợi, vượng] thuyết pháp, nói rõ nào đó sao rơi vào một địa chi cung là miếu vượng, cho nên kỳ cát tường một mặt hoàn toàn triển lộ, mà rơi nhập một địa chi cung vừa là bị chiếm đóng, tính chất sao chính diện tính chất thụ áp lực, thậm chí hội biểu hiện mặt trái đặc tính, giá biểu thị tinh tú tính chất và sở rơi vào địa chi cung vị có quan hệ rất lớn.

Tấu chương tựu ảnh hưởng tính chất sao ở các cung vị chuyển biến tính quyết định nhân tố – Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc chế hóa quan hệ, ban nói rõ.

Cổ nhân cho rằng là do ngũ hành mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp vạn vật, xuyên thấu qua thiên, địa, sơn, trạch, lôi, điện, phong, thủy chờ nhiều chuyện lẫn nhau tác dụng mà dựng dục, lớn, tiêu diệt, trên thế giới tất cả sự và vật đều là do giá ngũ loại nguyên tố sở cấu thành, đương nhiên nếu nói “Sự” trong đã bao gồm loài người số phận ở bên trong, bởi vậy diễn dịch ra một bộ dĩ Âm Dương Ngũ Hành làm cơ sở triết học tư tưởng, trích dẫn vu giải thích thiên nhiên hiện tượng, mà sơn, y, mệnh, bốc, tướng lý luận cơ sở cũng kế tục liễu đến đây nhất triết học tư tưởng.

Rốt cuộc ngũ hành này là cái gì chứ? Hay chỉ:

Kim, mộc, thủy, hỏa, đất

Chờ ngũ loại nguyên tố, giá ngũ loại nguyên tố hội hỗ trợ lẫn nhau, mà sản sinh: Sinh, khắc, chế, hóa tác dụng, trên đời vạn sự vạn vật đều là ở ngũ hành lẫn nhau tác dụng trong quá trình hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, đương nhiên sở có sinh vật sinh tồn hoàn cảnh cũng sẽ phải chịu ngũ hành biến hóa ảnh hưởng, cho nên tôn trọng tự nhiên cổ nhân cũng liên tưởng đến loài người số phận hội thụ kỳ ảnh hưởng, bởi vậy Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học như:

Tử bình bát tự, tử vi đẩu số, kỳ môn độn giáp, Thái Ất thần số

Chờ ai cũng ở ngũ hành sinh khắc chế hóa quan hệ thượng, tìm hiểu vận mạng cát hung họa phúc trên dưới công phu.

Rốt cuộc ngũ hành có cái gì đặc thù ư? Có thể do ngũ hành ở thiên nhiên hình tượng tố nhất đơn giản giải thích:

Kim: Đại diện bén nhọn, cấp tiến ý tứ.

Mộc: Đại diện lớn, hướng lên ý tứ.

Thủy: Đại diện lãnh tĩnh, lưu động, khuếch tán, tự do ý tứ.

Hỏa: Đại diện hao tổn, phóng xạ, nhanh chóng ý tứ.

Đất: Đại diện bên trong, rất nặng, truyền hình hai trong một ý tứ.

Ở mệnh lý học ứng dụng thượng, nên kỳ hàm nghĩa mà tùy [sự vật] giải thích, nói thí dụ như “Tâm tình”:

Thủy tượng trưng sầu bi: Nhân có xuống phía dưới, nhu thuận, nghịch lai thuận thụ ý tứ, như: Thủy lo lắng tức có ai oán ý.

Mộc tượng trưng vui sướng: Thủ kỳ hướng về phía trước, lớn, xinh đẹp ý, như: Mắt thấy tứ, tháng năm xanh tươi núi non có đúng hay không lệnh nâm cũng cảm thụ được thiên nhiên lớn vui sướng ư?

Hỏa tượng trưng vui sướng: Nhân có phóng xạ, không bị cản trở hiệu quả, như: Như lửa vậy nhiệt tình hay dùng “Hỏa” để hình dung tình cảm.

Đất tượng trưng dục vọng: Nhân kỳ có truyền hình hai trong một tịnh súc ý, năng lực chịu tải sở hữu sự vật.

Kim tượng trưng phẫn nộ: Bởi vì kim đại diện bén nhọn, cấp tiến ý tứ, như người bởi vì tức giận nói cũng sẽ trở nên bén nhọn.

Chúng ta thường nghe người ta nói “Sinh khắc chế hóa” bốn chữ này, nhưng thật ra là phân biệt đại diện ngũ hành đang lúc bốn loại tác dụng quan hệ.

[sinh] quan hệ:

Mộc sinh hỏa: Sử dụng củi gỗ tới lấy hỏa.

Hỏa đất mới: Hỏa diễm thiêu đốt xong, hôi phi yên diệt, biến thành bụi bặm.

Đất sinh kim: Đại địa trung tích chứa nhiều loại tài nguyên, như kim chúc mạch khoáng cũng là chôn sâu trong đất, hình như là trong đất sinh kim dường như.

Kim nước lã: Sáng sớm khởi thái, phát giác lộ thiên trong sân kim chúc vật phẩm thượng hiện đầy bọt nước, hình như là buổi tối kim chúc vật phẩm sinh ra bọt nước, điểm này cổ nhân ngộ giải bọt nước sinh ra nguyên nhân, bất quá ứng dụng thượng nhưng cần phải nhờ.

Thủy sinh mộc: Cây cối phải kháo thủy lai tẩm bổ, tài năng lớn trữ hàng, nở hoa kết trái, cây cối không được tưới nước tất nhiên héo rũ.

[khắc] quan hệ:

Mộc khắc thổ: Rể cây đưa vào trong đất, tịnh sinh ra tế cây nắm chặt tù thổ nhưỡng, khiến cho cây cối sừng sững không được dao.

Đất khắc thủy: Chúng ta có thể dùng đất lai dẫn đường dòng nước, cũng có thể trúc đất bá đáng thủy, dĩ ngăn trở thủy chi lưu động.

Thủy khắc hỏa: Phát sinh cháy liễu, tiêu phòng đội dùng một chút thủy tưới hỏa, dĩ đập chết mồi lửa.

Hỏa khắc kim: Lợi dụng nấu chảy thiết lô lò lửa tương kim chúc nóng chảy.

Kim khắc mộc: Lợi dụng kim chúc chế thành cưa phủ chờ công cụ, có thể chặt cây cây cối.

Sinh khắc quan hệ, có thể dùng đồ thứ nhất biểu thị. Đường vòng cung đại diện sinh quan hệ, tinh hình đại diện khắc quan hệ.

Tử vi đẩu số mệnh bàn cùng sở hữu mười hai địa chi, các nơi chi các không có cùng ngũ hành thuộc tính (thỉnh tham khảo đồ nhị chỗ trống mệnh bàn), mà mỗi một địa chi cũng chia âm dương, như con thuần dương thủy, xấu thuần âm đất, dần thuần dương mộc, mão thuần âm mộc… Chờ dựa vào loại này thôi, là được phân ra mười hai địa chi bất đồng âm dương ngũ đi thuộc tính, tái dĩ của phối đẩu số tinh tú, vừa bởi tinh tú không có cùng Âm Dương Ngũ Hành, cho nên rơi vào mười hai địa chi trung sẽ cùng cai địa chi Âm Dương Ngũ Hành sản sinh sinh khắc tác dụng, nếu có mấy viên tinh tú đồng cung, mấy viên tinh trong lúc đó cũng sẽ có sinh khắc quan hệ, sở dĩ biến hóa hàng vạn hàng nghìn, nhượng người mới học đau đầu, bất quá nếu có thể nắm giữ “Cô âm không dài, cô dương bất sanh”, “Âm dương hợp, vạn vật sinh”, “Dương khắc dương vô tình, âm dương tương khắc hữu tình” nguyên lý, tức có thể giải trừ hơn phân nửa sinh khắc chế hóa quan hệ.

Tư cử [thiên cơ tinh] làm thí dụ, thiên cơ là ất mộc là vì âm mộc, cho nên ưa dương thủy kiếp sau, cố nhập [tử] vị là miếu vượng nơi, nhân [tử] thuần dương thủy kiếp sau thiên cơ âm mộc, thiên cơ tinh cát tường mặt hoàn toàn bày ra, [hợi] vị cũng mực nước, nhưng thuần âm thủy, âm thủy kiếp sau âm mộc, âm khí quá nặng trái lại không ổn, mão vị âm mộc, thiên cơ tinh rơi vào [mão] vị, là [trở về vị trí cũ], là sẽ quay về đáo nó vị trí cũ, cho nên trình cát tường mặt cát lực, thiên cơ, cự môn đồng cung ở mão vị tựu bỉ ở dậu vị là cát, bởi vì dậu vị thuộc kim hội khắc thiên cơ của mộc, bởi vậy bất lợi.

Trở lại nói rõ càng sâu một tầng ngũ hành sinh khắc cách – chế và hóa.

[chế] quan hệ:

Kim khắc mộc được hỏa chế: Nhân kim khắc mộc, nhược được hỏa lai chế kim, thì kim của hung tính hội thụ hỏa áp chế mà không hiển, hung lực giảm thiểu, khiến cho mộc không bị kim của khắc mà thụ thương.

Hỏa khắc kim được thủy chế: Nhân hỏa khắc kim, nhược được thủy lai chế hỏa, thì vượng hỏa hội thụ ức chế, mà kim bị hỏa khắc của thế tựu thay đổi hòa hoãn.

Thủy khắc hỏa được đất chế: Đất có thể ngăn trở thủy thế, thủy thế bị quản chế, thì ngọn lửa không đến mức thụ thủy khắc mà tắt.

Đất khắc thủy được mộc chế: Đất khắc thủy, mà mộc vừa khắc đất, sở dĩ đất khắc thủy của hung lực hội nhân mộc khắc thổ mà bị quản chế.

Mộc khắc thổ được kim chế: Rể cây thâm nhập trong đất, nhược sử dụng kim chúc gạt bỏ dư thừa của rể cây, khiến cho cây sinh trưởng của thế chậm lại, mà đất thụ mộc khắc thế cục sẽ hòa hoãn xuống tới.

[hóa] quan hệ:

Kim khắc mộc được thủy hóa: Dĩ búa rìu cắt cành cây, tái tưới nước trợ giúp mộc lớn, nhưng có thể dài ra tân chi lá xanh.

Mộc khắc thổ được hoả táng: Rể cây đưa vào thổ nhưỡng trung chặt trảo bùn đất, dĩ hỏa thiêu chước thân cây, khiến cho cây cối phải chữa trị thụ thương của thân cây, khiến cho đất bất trí thụ mộc khắc hại quá sâu.

Thủy khắc hỏa được Mộc Hoá: Thủy hội tưới tắt lửa, nhưng thủy vừa sẽ đi sinh mộc, bởi vậy thủy thế yếu ớt bất trí khiến cho hỏa thế tắt.

Hỏa khắc kim được đất hóa: Hỏa có thể làm cho kim nóng chảy, nhưng hỏa vừa có thể đất mới, bởi vậy hỏa thế nhu phân thân khứ đất mới, cho nên hỏa thế chuyển yếu mà không đến mức hại kim quá.

Đất khắc thủy được kim hóa: Đất khắc thủy có thể sinh kim, kim có thể nước lã, cho nên vi dẫn thông không được trệ, cũng có tiết chế không được trôi nổi ý.

Ví dụ như: Thiên tướng là quý thủy thuần âm thủy, nhập xấu vị nói, xấu là âm đất, cho nên là đất khắc thủy của cục, giả như có nữa kình dương sao Kim rơi vào xấu vị, tức trình [đất khắc thủy được kim hóa] của cục, bởi vậy, lúc này của kình dương tinh không được dĩ hung luận, thiên tướng thủy trái lại nhân được kình dương trợ giúp mà dẫn thông không được trệ.

Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc chế hóa ở tử vi đẩu số thôi mệnh học thượng, cạn thì hãy nhìn tinh tú ở các nơi chi trung tính chất sao biến hóa, xâm nhập nói, có thể nghĩa rộng quan sát lục thân duyên phận, tài bạch sự nghiệp vượng tướng hưu cữu, cho nên học giả bất khả quên Âm Dương Ngũ Hành lực ảnh hưởng, là dễ dàng cho độc giả tìm đọc, tương hai mươi tám khỏa chủ tinh Âm Dương Ngũ Hành cập giản lược tính chất sao giới thiệu biểu liệt như đồ tam.

Do đồ tam và đồ nhị hiểu rõ cung vị ngũ hành và tính chất sao ngũ hành phối hợp Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc chế hóa quan hệ, là có thể suy ra đồng nhất trong cung, đồng thời rơi vào hai viên tinh tú đã ngoài thì cát hung hiện tượng.

Hơn nữa mười hai địa chi vừa dựa vào cá nhân sinh ra năm bất đồng mà không có cùng can chi tổ hợp, đến đây tổ hợp vừa sản sinh bất đồng ngũ hành, như mạng cung là [mậu tử] thuần âm hỏa, cung phu thê là [bính tuất] thuần dương đất, cung phụ mẫu là [kỷ xấu] thuần âm hỏa… Chờ, đây là thuộc hậu thiên, mà đồ nhị trung mệnh bàn ngũ hành làm đầu thiên ngũ hành, hiện hữu một mạng tạo thiên cơ tinh rơi vào tử vị trí, do thủy kiếp sau mộc, cho nên trình vượng tướng, cai can cung [mậu tử] thuộc hỏa, đoạt thủy sinh mộc khí, thiên cơ tinh tốt đẹp bản tính thụ ức chế mà không chương, đang mở thích thì có thể dụ làm đầu thiên có thanh quý của tư, tích nhân hậu thiên đi vận tướng bội, khó có được thanh quý của chức, hoặc khó có phát triển. Đây là luận bản mệnh cách thì giải thích, nhưng đi liên cũng sẽ ảnh hưởng nhân của thành tựu, điển tích tế ứng dụng thì, phải hai người phân chia.

Sở dĩ đang suy nghĩ Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc quan hệ thì, cần phải lo lắng dưới đây tam hạng ngũ hành quan hệ:

Nhất, tính chất sao Âm Dương Ngũ Hành…… Như đồ tam sở thị

Nhị, cung vị tiên thiên Âm Dương Ngũ Hành… Như đồ nhị sở thị

Tam, cung vị hậu thiên Âm Dương Ngũ Hành… Tức là khởi dần thủ hậu, các cung địa chi hợp với Thiên can ngũ hành, như canh tử tức thuộc sĩ cục.

Các cung ngũ hành dĩ thanh thuần, tướng sinh là thượng cục, tối kỵ pha tạp, lẫn lộn không rõ, thì khí bất minh, thần không rõ, không được dĩ cát luận, như người của cá tính nhiều lần bất định.

Sao Tứ hóa chủ chưởng đẩu số biến hóa đầu mối then chốt, nhược nào đó cung có sao Tứ hóa một trong rơi vào cũng sẽ và vốn có tính chất sao sản sinh [sinh khắc] biến hóa, mà thay đổi vốn có tính chất, cố hữu tứ hóa bay vào cung vị, cai cung giải thích bất khả tinh khiết dựa vào nguyên lai tính chất sao giải thích, điểm ấy yếu đặc biệt chú ý.

Ở luận lục thân thì, cai lục thân cung ngũ hành và cung mệnh của ngũ hành là sống hoặc khắc quan hệ, như là tướng sinh thì so sánh đầu Lộc, tương khắc nói, thì duyên cạn. Đây là khán lục thân quan hệ ứng dụng, chuyện khác nghiệp, tài bạch cũng có thể phỏng đến đây giải thích.

Kết luận:

Ngũ hành quan hệ rắc rối phức tạp, như vậy làm sao:

cung vị

tính chất sao

hậu thiên ngũ hành

Trung, tìm ra cân nhắc tỉ trọng, thực sự điều không phải chuyện dễ, sở dĩ, người viết chích dĩ cung vị, tính chất sao sinh khắc chế hóa quan hệ, phân biệt tinh tú miếu hãm lợi vượng là được, sau đó thiên ngũ hành lực ảnh hưởng, chỉ là châm chước sảo dư tăng mạnh hoặc yếu bớt tinh tú đặc tính mà thôi, các vị độc giả ở ứng dụng thì, không ngại trắc thí nhìn kỳ lực ảnh hưởng, rồi quyết định sử dụng hoặc không cần.

Căn cứ tác giả kinh nghiệm, các cung vị của ngũ hành và tính chất sao ngũ hành xen lẫn nhau tác dụng, quả thực sẽ ảnh hưởng tính chất sao, mà có tính chất sao miếu hãm lợi vượng nói đến, nhưng tịnh không có nghĩa là miếu vượng tinh tú tọa mệnh, tựu chính mình tốt số vận; mà rơi hãm tinh tú tọa mệnh sẽ không hảo; tính chất sao mặc kệ ở miếu vượng hoặc lạc hãm, đều chỉ đại biểu một người đặc tính mà thôi; ở dĩ tính chất sao luận nhân của đặc tính thì, đây là bất khả sơ sót tham khảo nhân tố.

Về tính chất sao chuyển biến nguyên nhân chính, ngoại trừ ngũ hành tác dụng ngoại, đồng cung chủ tinh, phụ tinh, sát diệu cũng có rất mãnh liệt lực ảnh hưởng, cải biến tinh tú tính chất, sở dĩ ở luận tinh tú tính chất thì, bất khả câu nệ vu cung tinh trong lúc đó ngũ hành sinh khắc chế hóa quan hệ mà thôi, đồng cung tọa tinh lực ảnh hưởng canh dự thi lự!

Chương thứ mười tinh tú tổ hợp đối vận thế ảnh hưởng

Đã ngoài sở nói đều là tứ hóa cất cánh, rớt xuống và cung vị, mệnh bàn quan hệ, tựa hồ bản phái trình bày và phân tích chủ đề đều ở đây tứ hóa, mà không lo lắng tinh tú tổ hợp trạng thái!

Kỳ thực không phải, các cung tinh tú tổ hợp, cũng sẽ có nào đó đối lộ ra tượng ở “Thích hợp thời cơ” biểu hiện ra ngoài, thế nhưng, những… này hiện tượng đều là thuộc về độc lập, và cái khác cung vị sẽ không sản sinh lẫn nhau tác dụng quan hệ, ví dụ như: Vũ khúc phá quân cùng tồn tại lưu niên cung tật ách, sẽ có hàm răng đau hiện tượng.

Trong cung tọa tinh tổ hợp – hiện tượng

Lưu niên tật ách tọa: Vũ khúc + phá quân — hàm răng đau nhức

Chú: Cũng không phải cách mỗi mười hai năm đều sẽ phát sinh tương đồng tình huống, nhưng yếu cái khác điều kiện phối hợp, nhưng đến đây song tinh tổ hợp tức chủ hàm răng đau nhức [phối hợp điều kiện thỉnh tường duyệt quyển sách nói rõ].

Như loại này dựa vào nào đó trong cung tọa tinh tổ hợp, mà sẽ có nào đó hiện tượng sinh ra khán bàn phương pháp, thuộc về công tác thống kê quy nạp trình tự, ở tử vi đẩu số toàn bộ trong sách (rừng trúc thư cục xuất bản) có rất Đa Cổ nhân luận mệnh kinh nghiệm, như: Quá nhỏ phú, cốt tủy phú, chư tinh vấn đáp chờ, đều có nói tới tinh tú tổ hợp các loại hiện tượng, đủ cung tham khảo.

Sở dĩ, đối với do cung vị tọa tinh tổ hợp tình hình đến xem mệnh (chú ý là khán mệnh mà không phải thôi mệnh) phương pháp, cũng không có thể bỏ rơi, hai người yếu cho nhau xem xét cân nhắc, lẫn nhau là sử dụng, dĩ khiến cho suy lý mệnh bàn càng thêm chuẩn xác.

Bởi xem sao tổ hợp dĩ hiển sự tượng nhận định, thuộc về các cung độc lập hình thái, so sánh đơn thuần, hơn nữa sách cổ trung cũng đều có nói tới, sở dĩ, ta ít miêu tả hơn thế, để thành lập đại gia nghiên cứu tử vi đẩu số chính xác nhận tri và hoàn chỉnh hệ thống khái niệm, tấu chương trung tướng tham thảo trong cung tọa tinh tổ hợp, đối đi vận ảnh hưởng.

Quan sát tinh tú tổ hợp thì, dưới đích tình huống sinh ra lực ảnh hưởng, nhất định phải nhập vào lo lắng trung:

do đối cung hội nhập tinh tú — ngôi sao may mắn có trợ lực, hung thần tinh thì tai hại, tối kỵ hợp thành hung ác cách cục.

do hội Tam Hợp nhập tinh tú — ngôi sao may mắn có trợ lực, hung thần tinh thì tai hại, tối kỵ hợp thành hung ác cách cục.

tả hữu lân cung giúp đỡ tinh tú — ngôi sao may mắn có phụ tá, đến đỡ công, sát tinh có kèm hai bên, áp chế ý.

Đại hạn biến hóa, do nguyên mệnh bàn cung mệnh giao qua sát vách cung thì, những thứ khác mười một cung cũng di động theo, di động hậu mệnh bàn là đại hạn bàn.

Dĩ cung mệnh là việc chính, đại diện mệnh bàn chủ nhân “Ta”, bởi đại hạn biến hóa, mà sứ mệnh cung cũng theo đó lệch vị trí, hình như là người sinh trưởng hoàn cảnh như nhau, bởi vì thời gian trôi qua, sinh hoạt hoàn cảnh hoặc là tâm tư, tìm cách chờ, cũng sẽ theo cải biến, đại hạn bàn hay theo năm tháng thay đổi mà biến hóa hoàn cảnh lớn lên.

Do tin tức báo đạo phân tích, phạm pháp tác gian người đó, sinh trưởng bối cảnh có rất nhiều là vấn đề gia đình, sau khi lớn lên biến thành hung thủ giết người ví dụ, những thứ này đều là bởi hoàn cảnh lớn lên biến thiên mà ảnh hưởng nhân của vận mạng ví dụ thực tế.

Giống nhau, nếu như đại hạn cung mệnh là một rất dở tổ hợp, như: Tham lang ở hợi cung (mặc kệ cai cung Thiên can), ở phú văn trung có câu:

Tham lang cư hợi tử, danh viết hiện lên thủy đào hoa

Đi vào cai đại hạn thì, tựu sẽ phải chịu loại này nhưỡng tổ hợp ảnh hưởng, mà biến thành tham hoa yêu rượu háo sắc (nữ sinh cũng giống vậy) đồ, những… này chuyển biến ở đại hạn vượt qua hợi cung hậu hội giảm bớt, bởi nhân của tập tính ham ăn biếng làm, cho nên đối với ngày sau lòng của tính, hội sản sinh hoặc nhiều hoặc ít lực ảnh hưởng, sở dĩ chỉ có thể nói giảm bớt mà thôi.

Giả như, kể trên đào hoa tổ hợp, có thiên không, thiên hình đồng cung, thì hội giảm bớt, “Ngẫm lại” mà thôi, nếu như tái phùng đà la, thiên diêu chờ đào hoa tinh nhảy vào, thì tình huống càng thêm nghiêm trọng, mà có: [liêm trinh, tham lang cư hợi tử, tái phùng đà la, thiên diêu, vô môi tự giá, ngoắc thành hôn] thuyết pháp. Bởi vậy, quan sát một tổ tinh tú tổ hợp trạng thái, yếu đặc biệt lưu ý tử vi đẩu số toàn bộ trong sách các hạng lời bình, tái xem xét cân nhắc đồng cung sát diệu, phụ tinh đích tình huống tương kì nghiêm trọng trình độ ban gia giảm.

Thỉnh tham khảo tính chất sao biên chư tinh vấn đáp và đẩu số phú văn trung, cổ nhân dành cho rất nhiều trở thành cách cục, và tinh tú tổ hợp lời bình, có thể đọc thuộc lòng xuống tới cho rằng sử dụng.

Như sau của mệnh bàn, các vị xem hắn nhất, hai đại hạn lòng của tính sản sinh loại nào biến hóa?

Do bản mệnh cung đến xem, cự môn hóa quyền ngồi một mình ngọ cung là tiêu chuẩn thạch trung ẩn ngọc cách, tâm tính cố chấp cần lao, thái độ làm người thành thực thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, xử sự tích cực chờ, đây là trời sanh bản tính, cũng là do người thứ nhất đại hạn (cũng chính là bản mệnh bàn) hoàn cảnh sinh hoạt hạ, tạo ra được tới đặc tính, cũng có thể nói là cá nhân có một gốc rể tính, có người nói: “Ba tuổi định chung thân”, còn nói: “Giang sơn dễ đổi; đánh chết cái nết không chừa”, có thể thấy được lúc này kỳ sở dưỡng thành đặc tính, hội theo hắn cả đời, sở dĩ đang nhìn mệnh bàn thì, bản mệnh cung và thứ ba phương tứ chính tinh tú tổ hợp (hàm tứ hóa năm sinh) là vô cùng trọng yếu chỉ tiêu, đại diện một người trời sinh bản chất.

Bởi bản tạo là âm nam, sở dĩ người thứ hai đại hạn ở đinh tị cung (tức huynh đệ cung), tọa tinh liêm trinh, tham lang kị, Hỏa Tinh, đối cung hợi cung có đà la tinh ngồi một mình, bởi hội chiếu tinh, cũng sẽ đối tị cung sản sinh ảnh hưởng, sở dĩ tựu cấu thành:

Tham lang kị và đà la (đà la hóa khí viết kị) gặp gỡ, đào hoa hiện lên thủy.

Tuy rằng, tham cư hợi tử tài khiếu đào hoa hiện lên thủy, nhưng tị quan cũng hội chịu ảnh hưởng, hơn nữa hợi cung Hóa kị nhập tị cung, lưỡng quan quan hệ là rất mật thiết, hơn nữa hội nhập hợi cung đà la hậu, sẽ có tham hoa luyến sắc thói quen.

“Đào hoa hiện lên thủy” cách cục, bởi tọa tinh hoà hội nhập tinh tú không cao ngập, cho nên có thể giải thích: Cai đại hạn hội lưu luyến ca thai sân khấu, trầm mê tửu sắc, nhược hội chiếu đến giai thuộc về cao cấp tinh tú, thì thuộc thơ rượu phong lưu, ống tay áo thiện vũ, giao tế rộng rộng rãi mà thôi.

Do vì ở đại hạn trung gặp phải loại này bất lợi của tổ hợp, qua đến đây đại hạn liền mất đi ảnh tưởng hưởng lực, nhà cũ nhị đại hạn trầm mê tửu sắc, suốt ngày mang rượu lên gia, vượt qua đệ nhị đại hạn hậu, cai mệnh tạo liền cải tà quy chính, chăm chú tố sự nghiệp.

Trở lên nói rõ đều dĩ cung mệnh (bản mệnh cung hoặc đại hạn mệnh quan) là việc chính, những thứ khác mười một cung bởi đại hạn lệch vị trí, có hay không hội sản sinh tương tự biến hóa ư?

Đúng vậy, những thứ khác mười một cung, cũng sẽ theo vận hạn biến hóa, mà khiến cho đại hạn trong cung tọa tinh tổ hợp tùy theo cải biến, cho nên sản sinh cùng với vận hạn cung vị tọa tinh tổ hợp tương đối ánh người đó sinh hiện tượng, ví dụ như: Đại hạn cung thiên di nếu là thiên cơ, Thái âm, thiên mã nói, bởi thiên cơ chủ biến động, Thái âm vừa động tinh, mà có:

Thiên cơ, Thái âm, lãng đi tha hương thuyết pháp, nhất là vừa bỏ thêm thiên mã, càng yếu “Lãng đi tha hương”, bởi vậy cai đại hạn nhất định sẽ ly khai cố hương, ra bên ngoài phát triển, không phải cũng sẽ trường và ngoại quốc phát sinh quan hệ, nếu là cách cục không sai, thậm chí có rất nhiều phái phó nước ngoài thụ huấn, hoặc đảm nhiệm công ty ngoại quốc công nhân mà phát đạt kỳ ngộ; cách cục độ chênh lệch, khả năng chỉ là do nam bộ đáo bắc bộ khứ mưu sinh mà thôi.

Sở dĩ mười hai một đại hạn cung cũng có thể do kỳ trong cung tọa tinh tổ hợp trạng thái, nhìn ra cai vận hạn một ít hiện tượng đặc thù, mà những… này hiện tượng, tái phối hợp tứ hóa vận dụng, liền có thể tố tinh ranh hơn mật suy lý.

Đại hạn trong cung tọa tinh và đại hạn can cung tứ hóa quan hệ, có thể làm tỉ dụ: Vận hạn tọa tinh tổ hợp, thật giống như thổ địa như nhau, mà can cung tứ hóa thật giống như không khí, ánh dương quang, thủy chờ nhân tố, nếu như thổ địa cằn cỗi, mặc dù có rất tốt ánh dương quang, không khí, thủy chờ điều kiện phối hợp, mọc ra thu hoạch, cũng sẽ không rất tươi tốt, nếu như thổ địa màu mỡ, ánh dương quang, không khí, thủy chờ vừa phối hợp thoả đáng, thu hoạch nhất định lớn lên cao to tươi tốt.

Rốt cuộc đại hạn trong cung tọa tinh tổ hợp và đại hạn can cung tứ hóa yếu dĩ ở đâu người làm trọng ư? Kỳ thực hai người là giao thác hỗ cho rằng dùng, tứ hóa không thể thiếu tinh tú tổ hợp đại diện hình ảnh, mà tinh tú tổ hợp đại biểu hình ảnh, vừa phải tứ hóa lai thôi hóa hiển tượng, cho nên ứng dụng thì bất khả cố chấp nhất phương. Tứ hóa chấp chưởng cung hưng cung trong lúc đó động thái lẫn nhau tác dụng quan hệ, và quán liên bất đồng thì đoạn tác dụng lực lượng.

Mà tinh tú tổ hợp người đại biểu hoặc sự hoặc vật hình ảnh, những… này hình ảnh có hay không hội “Hoạt động” đứng lên, sẽ tứ hóa chất xúc tác thôi hóa, mới có thể khiến cho hình ảnh trở thành sự thật. Ví dụ như tiền thuật của mệnh lệ, người thứ hai đại hạn đang ngồi [liêm trinh, tham lang, Hỏa Tinh], tịnh hội nhập đối cung [đà la] cách cục, nếu như khiếm khuyết tứ hóa thôi hóa và liên kết quán liên, có thể hay không sản sinh tham hoa yêu rượu biến hóa ư? Sẽ không! Khiếm khuyết tứ hóa tác dụng, chỉ là [ẩn tượng] mà thôi, là muốn ở trong lòng, cũng không dám phó chư hành động hiện tượng, cũng sẽ không minh mục trương đảm truy đuổi tửu sắc, thế nhưng vừa có tứ hóa thôi động sẽ [hiển tượng] liễu.

Còn có một loại hiện tượng đối “Cung mệnh” có phụ tá tác dụng, hay cung mệnh trước hậu nhất cung giúp đỡ tác dụng, nếu như huynh đệ và cung phụ mẫu các hữu tả, hữu, văn xương, văn khúc, thái dương, Thái âm hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ ngôi sao may mắn lai giáp mệnh, tức biểu thị bản mệnh hoặc vận hạn cung mệnh có đến đỡ, nhược cung mệnh yếu, cũng có thể đến đỡ quá quan, cho nên không nên bỏ qua “giáp” lực lượng.

Dĩ vãng, đều chích chú trọng đồng cung tinh tú tổ hợp hiện tượng, hoặc do tam phương hội nhập cách cục tác dụng, mà bỏ quên tả hữu lưỡng lân cung giúp đỡ lực lượng, căn cứ tác giả và đồng môn sư huynh đệ trắc thí, giúp đỡ lực lượng thực sự không thể bỏ qua, nếu như tả hữu lưỡng lân cung có ngôi sao may mắn lai giáp, đại diện có nâng đở tác dụng, giả như là sát tinh, tựu thụ bắt, biến thành không tốt ý tứ.

Như: Tử vi tinh tọa mệnh, tả hữu lưỡng lân cung phùng dương, đà, hỏa, linh chờ Tứ Sát tinh kèm hai bên, thì tử vi khiếm khuyết tả hữu, xương, khúc chờ ngôi sao may mắn tương trợ, thì có [quân vương thụ tiểu nhân kèm hai bên, hậm hực không vui, có chí nan thân] tiếc nuối, nhược tái phùng cái khác sát tinh đồng cung, sẽ thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu liễu.

Bởi vậy, khán tinh tú tổ hợp lai luận mệnh thì, kỳ độ lớn của góc ở chỗ:

bản cung tinh tú tổ hợp.

tam phương hội nhập tinh tú tổ hợp trạng thái.

tả hữu lưỡng lân cung giúp đỡ lực lượng.

Đã ngoài, có thể tham khảo tính chất sao, phú văn thiên và cách cục thiên giải thích.

Tinh tú nơi phát ra:

Về tử vi đẩu số trung, sử dụng ngôi sao ở lại, rốt cuộc là có phải hay không cổ thiên văn học trung của hai mươi tám tinh tú? Hoặc là hư tinh? Thế trên mặt có các loại bất đồng thuyết pháp, dĩ người viết của nghiên cứu, có thể nói những… này tinh tú đều là hư tinh, trời cao trong cũng không có cùng của đối ứng sao, chúng nó chỉ là một đống ký hiệu mà thôi, như đại số trung củaa, b, c… x, y, z… Chờ danh hiệu là giống nhau, thế nhưnga, b, c chợt nhìn lại, căn bản không biết đại diện có ý tứ? Sử dụng ở mệnh bàn thượng tranh luận dĩ lý giải.

Cổ nhân liền nã trong cổ tịch, thái độ làm người quen thuộc danh từ, để thay thế ký hiệu, làm cho vừa nhìn biết ngay kỳ đặc tính, mà không tất tái làm ơn tư khứ sai trong đó hàm ý, hoặc tốn hao tâm huyết khứ ký ức, như: Liêm trinh (xuất từ hàn phi tử ngũ đố thiên), thất sát (nhân trương hiến trung thất sát bia mà nghe tiếng, cũng có vừa nói tá tự bát tự học) chờ, câu đã minh bạch vạch hư tinh nơi phát ra và tinh tú tính chất.

Về phần vì sao thủ hai mươi tám tinh tú, mà không phải là cái khác chữ số, phải cùng cổ thiên văn học trung hai mươi tám tinh tú là nhất trí, tin tưởng cổ sớm thời đại nguyên thủy tử vi đẩu số tinh tú, chắc cũng là tiếp tục sử dụng thiên văn học trung hai mươi tám tinh tú tên gọi, như: Đấu, bò, nữ, hư, nguy, thất, bích… Chờ, thế nhưng khó có thể ý hội tinh tú tên gọi đại biểu vận mệnh đời người ý nghĩa, mới có thay đổi cử chỉ, chọn dùng cổ văn kinh điển trung sâu phú hàm ý danh từ, để thay thế thì ra là nhị thập bát tú.

Giống nhau, chúng ta cũng có thể nã Lưu Bị thay thế được tử vi tinh, mà tôn quyền thay thế được Thiên phủ tinh, như vậy chúng ta cũng rất dễ dàng thể hội, bọn họ ở vào đồng nhất vị cung thì, hoặc ở tương đối cung vị thì ý tứ, đúng hay không! Bởi vậy nhược nâm thích cũng có thể nã khác xưng hô, tới lấy đại hai mươi tám khỏa chủ tinh tên gọi.

Tiên hiền nã Phong Thần bảng trung chính là nhân vật, và đẩu số tinh tú cho nhau đối ánh, bởi vì Phong Thần bảng là Trung Hoa Trung Quốc dân gian thái độ làm người quen thuộc cố sự, sở dĩ vừa nhìn thấy tinh tú tên gọi và đối ứng Phong Thần bảng nhân vật, là được nắm giữ kỳ đặc tính và ý nghĩa, miễn đi tử bối nổi khổ, thí dụ như thuyết: Vì sao liêm trinh, thất sát phu thê sẽ có nhìn nhau như kẻ thù đích tình hình, chỉ cần nã Phong Thần bảng người trong vật và đối ánh tinh tú quan hệ biết ngay, nguyên lai thất sát người đại biểu là hoàng phi hổ, mà liêm trinh hóa thân là phí trọng, hoàng phi hổ của thê thụ phí trọng hướng trụ vương tiến gièm pha, bị thiết kế phó yến, tịch đang lúc trụ vương dục cường bạo, hoàng phi hổ của thê để tránh chịu nhục, nhảy xuống trích tinh lâu ngã chết, sở dĩ hoàng phi hổ hận chết phí trọng liễu, đọc thuộc Phong Thần bảng lý giải nhân vật đang lúc ân oán tình cừu, có thể khiến cho người mới học lãnh hội, nắm giữ tính chất sao, đây là rất kiệt xuất sáng ý, chúng ta nên vì tiên hiền khổ tâm dồn tối cao kính ý.

Cho nên phải hiểu đẩu số chư tính chất sao chất và tinh tú lẫn nhau tác dụng ảnh hưởng, nhất định phải khán Phong Thần bảng.

Chương thứ mười một cách cục tinh giải trừ

Cách cục đại diện một người tổng thể hình tượng, như [dương lương xương lộc] cách cũng không phải là như đẩu số toàn bộ trong sách nói nhất định đều là [lư truyện đệ nhất danh], nó đại diện chính mình loại này cách cục người đó có đọc sách trời cho, phản ứng linh mẫn, đối với sở học năng lực tiêu hóa tịnh chỉnh lý ra trật tự dãy rơi, tái xem xét cân nhắc ý kiến của mình, thành vì mình một bộ đông tây, sở dĩ cách cục là một tham khảo chỉ tiêu mà thôi, khi chúng ta tống ra mệnh bàn thì là có thể lý giải mệnh tạo đại khái tính cách và đặc tính.

Sở dĩ, cách cục là phân tích mệnh bàn thì, chuẩn bị tham khảo chỉ tiêu, dồn vu thuyết đại hạn, lưu niên vận đồ cũng sẽ cùng bản mệnh cách cục sản sinh bất khả phân cách quan hệ, bản mệnh cách cục có tiên thiên thùy tượng, đại hạn bàn cục lại có cùng loại triệu chứng xuất hiện, lưỡng tướng nặng điệt tăng mạnh, tựu sẽ phát sinh biến dị, nhược phùng lưu niên lại có có chút điều kiện phối hợp, thì hội sản sinh tương quan sự kiện, bởi vậy, bản mệnh cách cục là một vô cùng trọng yếu tham khảo chỉ tiêu, đặc biệt tinh giải trừ như sau, làm đại gia nghiên cứu tham khảo:

Nhất, Tử Phủ đồng cung cách: (đồ hai mươi mốt)

Tử vi Thiên phủ lưỡng sao đồng cung tọa mệnh ở dần, thân cung tức là đến đây cách, bởi tử vi, Thiên phủ hai sao chia ra làm nam, bắc đẩu của đế tinh, hai sao đồng cung quá mức tràn đầy mà thiếu khuyết có xứng đôi hiệp phụ ngôi sao đàn, bởi vậy nghĩa rộng vu nhân của đặc tính có thường cảm tinh thần trống rỗng, buồn khổ, cô tịch khuynh hướng, thường lơ đãng để việc nhỏ mà thương cảm, hoặc thường có [tay chân bất lực, tình phân bạc nhược] cảm thán, bất quá đến đây cách người cá tính bảo thủ đôn hậu, so sánh an vu hiện trạng, đời sống vật chất sung túc (dĩ kỳ an vu hiện trạng thấy đủ trường nhạc đặc tính mà nói), chỉ có ở thân tình lĩnh vực hơi có khuyết điểm mà thôi.

Thích hợp làm: Tài vụ công tác, kỹ thuật công tác hoặc phụ tá nhân viên, cần suy nghĩ tinh tế công tác.

Mừng nhất có tả, hữu lai phụ, lộc tồn xương khúc đồng cung, thì quản lý tài sản năng lực tốt, thái độ làm người cũng thuần hậu khiêm xung, năng lực thành phú ông, nhược chỉ có lộc tồn đồng cung không có phụ tá ngôi sao phụ trợ, thì thái độ làm người cô độc, không được dĩ cát luận. Có dương đà hỏa linh lai được thông qua, thì bị sát tinh dẫn dắt vãng không được cát chỗ phát triển, bởi vậy có: Thái độ làm người gian trá giả nhân giả nghĩa, tính tình đại, bảo thủ chờ đặc tính.

Nữ mệnh có ngôi sao may mắn gia hội, có phú quý, vượng phu ích tử, tri túc thường nhạc.

Nhị, Phủ tướng triêu viên cách: (đồ hai mươi hai)

Mười hai một cơ bản mệnh bàn trung, đều có nhất cung là phủ tướng triêu viên cách, như tử vi ở thìn, Thiên phủ ở tử, thiên tướng ở thìn, nhược cung mệnh ở thân cung, thì là phủ tướng triêu viên cách, loại này cách cục người và trưởng bối, thủ trưởng, sư trưởng quan hệ đặc biệt hảo, dễ xong đến từ bọn họ tinh thần hoặc vật chất thượng cổ vũ, bang trợ, đề bạt hoặc bao che, gặp cứu cấp hoặc khốn đốn thì, cũng thường có quý nhân tương trợ, bình yên vượt qua cửa ải khó khăn, đến đây cách người thường có giao tế xã giao cơ hội hội, có thể nói là tối có thực lộc cách cục liễu.

Thái độ làm người cá tính ngoại nhu mà nội cương, mình yêu cầu cao, thường dĩ mình tiêu chuẩn yêu cầu, so sánh người khác, cách cũ hiểu được tội đồng liêu, thuộc hạ đích tình chuyện xảy ra sinh, tướng mạo thượng, ngũ quan so sánh sâu đường viền rõ ràng xông ra.

Mặc kệ nam, nữ mệnh, hôn nhân giai phải chú ý, đến đây cách người cung phu thê tọa thất sát, sở dĩ hôn duyên so sánh vãn, tảo hôn dễ sinh khúc chiết.

Có ngôi sao may mắn lai hội thì dễ thành công tựu, kị sát tinh hội nhập, thì có việc nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát ám chỉ, yếu đặc biệt chú ý.

Hợp phủ tướng triêu viên cách mệnh bàn có:

1, tử vi tinh ở tử, cung mệnh ở tử; tử vi tinh ở ngọ, cung mệnh ở ngọ.

2, tử vi tinh ở xấu, cung mệnh ở hợi; tử vi tinh ở vị, cung mệnh ở tị.

3, tử vi tinh ở dần, cung mệnh ở tuất; tử vi tinh ở thân, cung mệnh ở thìn. (như đồ hai mươi hai)

4, tử vi tinh ở mão, cung mệnh ở dậu; tử vi tinh ở dậu, cung mệnh ở mão.

5, tử vi tinh ở thìn, cung mệnh ở thân; tử vi tinh ở thủ, cung mệnh ở dần.

6, tử vi tinh ở tị, cung mệnh ở vị; tử vi tinh ở hợi, cung mệnh ở xấu.

Đã ngoài giai thuộc phủ tướng triêu viên cách, ngôi sao may mắn lai hội thì may mắn, sứ mệnh cung đứng đầu tinh canh năng lực thụ Tử Phủ song tinh của bao che, ích tăng kỳ hành sự của quyền lệnh hoà thuận lợi; kị sát tinh không thích hợp hội nhập, có thì phá hư cách cục ngon, vãng mặt trái phát triển, tịch thế làm xằng làm bậy, hảo biết không nghĩa.

Tam, Tử Phủ triêu viên cách:

Hợp Tử Phủ triêu viên cách mệnh rất nhiều, đến đây cách của một đời người thường và chính trị, quân cảnh, thương nghiệp giới trung có thành tựu người đến vãng, đồng thời cũng phải đáo bọn họ trợ giúp mà thành công, là phàn quyền phụ đắt tiền cách cục, nhược kị sát tinh gia hội, thì là người bình thường, nhưng vẫn là có leo lên quyền quý bản tính tồn tại, thường thường dư nhân xu nịnh nịnh bợ, cáo mượn oai hùm quan cảm, thế nhưng cũng có là đã bị phụ thân hoặc tay chân bao che, nhưng bất kể là nhân ngoại nhân hoặc người một nhà bao che, chỉ cần đi vận may mắn cũng có thể phát đạt, chỉ là danh tiếng nghèo nàn; ngôi sao may mắn gia hội thì năng lực phú quý kéo, có hài lòng danh tiếng. Đến đây cách không thích hợp nữ mệnh, hôn nhân tương đối trễ.

Dưới giai hợp đến đây cách:

1, Tử vi ở tử, cung mệnh ở thân; tử vi ở ngọ, cung mệnh ở dần.

2, Tử vi ở thìn, cung mệnh ở thân; tử vi ở tuất, cung mệnh ở dần.

Dĩ hạng thứ nhất so sánh may mắn, nam mệnh sự nghiệp thành công, chưởng quyền sở hữu tài sản, nữ mệnh trượng phu sự nghiệp thành công, vượng phu ích tử, kỷ năm sinh ra, bởi vì năm sinh hóa lộc, hóa quyền ở mệnh của tam phương, sở dĩ phú quý cát mỹ.

Đệ nhị hạng người hôn nhân đại đô không được cát, có khúc chiết, nhân cung phu thê tọa thất sát chủ cô khắc, mặc dù kết hôn muộn cũng hội nghị thường kỳ ở hôn hậu có thành kiến không hợp, không lời nào để nói vân vân hình tồn tại, sở dĩ có dự kiến trước nói, là được hiểu rõ vu tâm, sẽ không canh cánh trong lòng, tăng hôn nhân tường hòa.

Tứ, Minh châu rời bến cách:

“Minh” tự là nhật nguyệt hai chữ của hợp thành tự, cho nên cần phải nhật nguyệt do vượng địa lai hội mới được cách, như Thái âm ở hợi, thái dương ở mão, nhật nguyệt phân biệt ở tối lượng hoặc cương hiện lên ngoài khơi của húc dương, là đại địa mang đến bừng sáng, cho nên lập mệnh ở vị vị, mà nhật nguyệt phân biệt do mão hợi chờ tam hợp vượng địa lai chiếu, biểu thị mệnh tạo thái độ làm người tâm địa quang minh, tràn ngập ái tâm, hứng thú rộng khắp, tài học xuất chúng, gia hợp văn xương, văn khúc càng thêm gia gặp thời ứng biến và nghệ thuật phương diện tài năng, dễ ở trong xã hội thành danh.

Ở sự nghiệp thượng tối nên làm công ích phúc lợi, từ thiện chờ nghề phục vụ, làm dạy học công tác cũng năng lực biểu hiện tài hoa, kinh thương thì năng lực nắm giữ nghiệp vụ quyền to (nhưng không thích hợp quá mức thương nghiệp hóa việc nghiệp).

Nữ mệnh không có văn xương văn khúc kị sát tinh đồng cung hoặc tam phương hội nhập, thì tài bạch, quan lộc, phu duyên giai cát, hôn hậu nên làm chức nghiệp phụ nữ hoặc có sự nghiệp của mình so sánh cát, bằng không dễ có gia đình phong ba.

Canh, năm đinh sinh ra độ chênh lệch, bởi năm sinh Hóa kị ở xấu vị xung mệnh, ứng với chú ý khóe miệng thị phi, mọi việc đa nhường nhịn miễn cho đưa tới tai họa bất ngờ, làm nghiên cứu, học thuật tính công tác hay nhất.

Ngũ, Nhật nguyệt tịnh minh cách:

Thái dương, Thái âm hai sao ở miếu vượng nơi, mà cung mệnh tam phương tứ chính giai hội nhập nhật nguyệt lưỡng sao, tức hợp đến đây cách, như mạng ở ngọ, thái dương ở dần, Thái âm ở tử, tức là đến đây cách, kỳ tác dụng và minh châu rời bến cách cùng loại.

Nếu không có sát tinh cùng hội, thì đến đây cách người so sánh lười nhác, nhất là và hóa lộc hoặc lộc tồn đồng cung thì nghiêm trọng hơn, bởi vậy ưa có sát tinh kích phát kỳ ý chí chiến đấu, trái lại năng lực thành tựu bất phàm chí nghiệp, sát tinh bất khả đa, một viên là được dĩ, sinh ra trái lại tăng kỳ bôn ba lao lực, trái lại bỏ quên gia đình, tăng kỳ cô khắc tính chất.

Đến đây cách của nhân tuyển trạch công tác dĩ phục vụ hoặc ngoại giao nghiệp vụ tính chất công tác hay nhất, tằng thấy vậy cách người đảm nhiệm đúc thiết bị công ty nghiệp vụ quản lí, nước ngoài khổ đơn đặt hàng đều là nhất là khéo tay khai phá, đồng thời cũng cùng nước ngoài người mua thành lập thâm hậu quan hệ, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp cái khác cơ hội hợp tác.

Nếu như cung mệnh có kình dương hoặc Hỏa Tinh đồng cung, tức trở thành [đầu ngựa đái tiến cách], đà la hoặc linh tinh đồng cung nói, thì không hợp đến đây cách.

Lục, Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách:

Mão cung là Lôi môn (dĩ mệnh bàn phối nhiều chuyện, mão cung thuộc chấn quẻ, chấn là sấm, cố xưng mão là Lôi môn), sở dĩ thái dương ở mão vị tọa thủ cung mệnh, là “Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”, bởi mão là sáng sớm ngũ tới thất thì trong lúc đó, sơ thăng của ánh sáng mặt trời mang đến bừng sáng, lại cùng thiên lương tinh đồng cung, chủ cá tính hào sảng hùng hồn, hiền hoà, ưa trợ giúp nhân, hảo bênh vực kẻ yếu, thái độ làm người quang minh chính đại, thành thực chính trực, trách nhiệm tâm cường, có lĩnh đạo tài năng, ở trong xã hội sẽ trở thành danh vọng người đó, có sát tinh phá tan cũng có thể trở thành là tiểu khu trung có chút danh tiếng trưởng bối, là rất tốt cách cục. Ban ngày sinh ra điều kiện tốt nhất.

Thích hợp làm: Từ thiện công ích sự nghiệp, nghề phục vụ, giáo chức chờ, đảm nhiệm dân ý đại diện các loại nhân viên chính phủ cũng rất thỏa đáng; có sát tinh phá tan hoặc sao Hóa kỵ đồng cung, không thích hợp gây dựng sự nghiệp, có mạo hiểm mà lại lợi nhuận không lớn, tất làm nhiều công ít.

Nữ mệnh giáp năm sinh ra so sánh bất hảo, và phu, phụ so sánh vô duyên, như chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều vân vân huống.

Bởi đến đây cách nữ mệnh cá tính dũng cảm không câu nệ, phải chú ý bất khả thái hiền hoà, để tránh khỏi dư người khác lỗ mảng cảm giác, mà bị rắp tâm bất lương người khinh bạc, trượng phu nên cá tính ôn hòa người so sánh tốt.

Thất, Trăng sáng Thiên môn cách:

Hợi cung là trời môn, nhược Thái âm tọa cung mệnh ở hợi vị, tựu xưng là trăng sáng Thiên môn cách.

Hợi là ban đêm cửu thì tới mười một thì, là ánh trăng sáng ngời nhất thời gian, dẫn dụ là hợp đến đây cách người, nam mệnh tướng mạo nhã nhặn, như trăng sáng giống nhau dư nhân thiên chân vô tà hồn nhiên cảm giác, nữ mệnh diện mạo vóc người đều tốt, mặc kệ nam nữ cá tính đều ôn hòa, không được kích cang cực đoan, suy nghĩ sâu xa, thông minh dị thường, thích nghiên cứu học vấn, hành văn lại thích, tâm tư nhẵn nhụi mà săn sóc, thái độ làm người khiêm cung có nhường nhịn chi tâm, nhân duyên tốt, có thể nhân học thuật thành danh, thích hợp học giả, chuyên gia, cho nên hợp đến đây cách người ứng với vãng chuyên nghiệp lĩnh vực phương diện nghiên cứu, chắc chắn bất phàm thành tựu.

Suốt đời bình ổn, thiện tụ tài, khác giới duyên đặc biệt tốt, sở dĩ hôn hậu phải chú ý giao tế trạng huống.

Ất năm sinh ra, bởi vì Thái âm Hóa kị quan hệ, đa mắt thị lực soa hoặc và mẫu vô duyên, nhưng không ảnh hưởng ngày sau tóc triển.

Tối kỵ sát tinh, sao Hóa kỵ phá tan, nhất là và Hỏa Tinh, linh tinh trở thành [Thái âm và hỏa linh đồng cung trái lại là thập ác] cách cục, cá tính so sánh cường mà vì tư lợi, hảo thi âm mưu, ngoài miệng lại được để ý không buông tha nhân, khiếm khuyết dung nhân của độ lượng rộng rãi, nhân sinh đa khúc chiết, dễ bị thất bại hoặc cô độc, nên tu thân dưỡng tính, miễn cho lão lai cô đơn.

Bát, cự cơ cùng lâm cách:

Cự môn, thiên cơ lưỡng sao chỉ có ở mão, dậu lưỡng cung mới có thể đồng cung, dĩ ở mão cung thủ mệnh bỉ dậu cung hảo (nhân mão cung thuộc mộc và thiên cơ ngũ hành tương đồng, mà dậu thuộc kim khắc thiên cơ mộc), đến đây cách của đặc thù là phú nghiên cứu tâm, phàm là còn nghi vấn yếu đãi chính kinh nghiệm qua đi tài sẽ tin tưởng, khẩu tài hảo, cá tính hơi cố chấp, thích hợp cao độ trí tuệ tính công tác, có đặc thù nghệ thuật tài năng, năm mới khổ cực, bôn ba lao lực thành bại đại, trung niên hậu thốt nhiên mà hưng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực, thiện ra mưu kế, tài vận hảo mà không tụ, trong cuộc đời phập phồng đại, phần nhiều là phi tranh chấp việc.

Nữ mệnh không thích hợp, như và hóa kỵ năm sinh đồng cung, hôn nhân đa khúc chiết, bản thân độ chênh lệch, thường xuyên sinh bệnh, bằng không tài liên tức soa.

Thích hợp: Cố vấn, ngoại giao (nghiệp vụ), văn hóa sự nghiệp các loại công việc. Và sát tinh đồng cung tung gặp tài quan cũng không quang vinh, thích hợp: Kỷ, tân, quý năm sinh ra, tài quan song mỹ, đinh, mậu năm sinh ra thành công bại, không ổn định.

Cửu, Cơ nguyệt cùng lương cách:

Hợp bản cách mệnh bàn rất nhiều, phàm là cung mệnh, tài bạch, sự nghiệp, thiên di chờ cung có đã ngoài bốn sao hội hợp thời giai hợp đến đây cách, đến đây cách của đặc thù là: Có xí hoa của ý nghĩ và ưu tú của năng lực xử sự, làm việc có thứ tự, tự hỏi hữu điều để ý, là tốt nhất của phụ tá nhân viên, không thích hợp nắm quyền hoặc đương nhân viên quản lý, hội đi theo cường hữu lực người đó làm việc, hiệp trợ bọn họ gây dựng sự nghiệp, bất kể là quân, chính, thương, đều là thủ trưởng trợ thủ đắc lực. Hiện tại cao cấp quan viên hoặc không cầm quyền trong trận doanh trong cán bộ cao cấp, rất nhiều là đến đây cách cục, thành tựu rất cao, cũng không thể dĩ tiểu lại lai phán đoán, thống trị một thái bình thịnh thế quốc gia chính cần đến đây cách cục người tài, mà mở mang bờ cõi giành chính quyền thì hậu, loại này nhân tài chỉ có thể tố hậu cần chi trì, phân tích quy hoạch phụ tá công tác, như đương sơ Khương Tử Nha của vu chu Vũ vương quan hệ.

Hội tả hữu, khúc xương, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, nhưng cơ âm đồng cung ở thân dần cung hợp xương khúc, thái độ làm người nhiều lần dễ thay đổi, là yêu cầu mục đích, không từ thủ đoạn, mà lại hội bôn ba tha hương, xuất ngoại phát đạt mệnh, nữ mệnh bất lợi tình cảm, tình cảm đa khúc chiết, thậm chí đầy hứa hẹn yêu cầu danh lợi, lấy thân báo đáp đích tình huống, nên chú ý.

Nhược hội sát tinh, lang thang tha hương sự không làm nổi, ngôi sao may mắn gia hội, đa chủ phú quý, y cẩm vinh quy.

Đến đây cách người không thích hợp gây dựng sự nghiệp, xí hoa năng lực cường, nhưng chấp hành năng lực bất túc, nhưng nghề phục vụ có thể, bởi vì nghề phục vụ có rất nhiều cần sửa cũ thành mới sáng ý xí hoa án, cái khác sinh sản sự nghiệp so sánh bất hảo, có thì cũng ăn ý tính hành nghiệp, không đổi kéo dài.

Thập, Thạch trung ẩn ngọc cách:

Phàm cự môn ở tử, ngọ vị tọa cung mệnh, xưng là thạch trung ẩn ngọc cách, danh như ý nghĩa, giấu ở phác thạch trong mã não nhất định phải quá trình đẽo gọt mới có thể hiển lộ quang thải, cho nên dẫn dụ đến đây cách người đặc tính là lý tưởng cao xa, kiến giải tiên tiến, làm khó thường nhân tiếp thu, phải quá trình một phen nỗ lực phấn đấu hậu, tài sẽ chứng minh hắn là chính xác, sở dĩ năm mới vất vả cực nhọc, trung niên hậu mới có thể phát đạt.

Mừng nhất khoa, quyền, lộc hội, danh tiếng biểu dương, thích hợp Quốc Mậu, đại lý, nghiệp vụ, văn hóa, giáo dục các loại công việc.

Hội sát tinh, sao Hóa kỵ đồng cung thì phần nhiều là phi khóe miệng; Hỏa Tinh đồng cung, tam hợp có sát thấu, cẩn thận chúc dung tai ương.

Huynh đệ, cung Nô bộc tọa đinh người, dễ bị trộm cướp, hội Tam Hợp Hỏa Tinh, cung điền trạch vừa không được cát người, cẩn thận hoả hoạn.

Đến đây cách người, dĩ tân, quý năm sinh ra điều kiện tốt nhất, năm đinh sinh ra nhân cự môn Hóa kị, thường nhân ngôn ngữ không lo mà đắc tội với người hoặc khiến cho tự thân bị thương tổn mà không tự biết, ứng với chú ý khẩu tài hoặc miệng đức, nhưng tam mới có cát hóa tinh củng chiếu nói, cũng có thể có thành tựu.

Mười một, nhật lệ trung thiên cách:

Thái dương thủ mệnh viên ở ngọ, mà buổi trưa của thái dương sáng ngời nhất, vạn vật đều chia xẻ kỳ nhiệt lượng, cho nên chủ nhân cá tính hào sảng, hiền hoà chuyên gia, làm việc tốc chiến tốc thắng, thích bang trợ nhân, không thích cùng nhân tính toán, năng lực từ chỗ lớn bắt tay vào làm, bất kể nhỏ lại ân oán, giao du rộng, cụ lĩnh đạo thống ngự năng lực, sở dĩ chung kỳ cả đời tài vận, sự nghiệp vận đều tốt.

Cá tính tuy rằng cường, nhưng năng lực lựa chọn thiện cố chấp, hội ngôi sao may mắn thích hợp quốc tế mãi dễ, bạn hán, chính trị giới, văn hóa sự nghiệp, nghề phục vụ chờ, là một phi thường ưu tú mệnh cách, dĩ tân, quý, canh năm sinh ra điều kiện tốt nhất, giáp năm sinh ra cố chấp, không hợp đàn, tự cho mình là rất cao, dễ thụ người khác xa lánh, trong cuộc đời trợ lực ít, độc lập tự chủ của mệnh.

Nữ mệnh bất lợi hôn nhân, nếu có thể dĩ ôn nhu thái độ lai hài hoà hôn nhân, thì năng lực giảm thiểu khúc chiết, bằng không, thê đoạt phu quyền, khó tránh khỏi hôn nhân nhân song phương cá tính xung đột mà sinh phong ba.

Dĩ ban đêm buổi trưa tiền sinh ra người điều kiện tốt nhất, do thì kiếp trước người, dễ tiên chuyên cần hậu nọa, ban đêm sinh ra, nhân thái dương đã tây chìm, không hề quang mang, cho nên cát lực lớn thất, nên sớm làm ly khai cố hương xuất ngoại phấn đấu.

Nhâm năm sinh ra, có thể là phú thương cao giả hoặc là trứ danh của “Sư” cấp nhân vật, như luật sư, kế toán viên cao cấp, kỹ sư, lão sư chờ.

Mười hai, cự nhật đồng cung cách:

Cự môn, thái dương ở dần, thân vị cùng giải quyết thủ cung mệnh, nhưng giờ Thân, thái dương đã khoái xuống núi, quang mang yếu dần, không đủ để rọi sáng đồng cung cự môn âm hối, cho nên dần cung bỉ thân cung may mắn, đến đây cách đặc thù là: Cá tính cường, khẩu tài hảo, làm lụng vất vả, nhân “Cự nhật đồng cung, đa cạnh tranh” sở dĩ sự nghiệp thượng đối thủ rất nhiều, làm hành trình nghiệp cũng hơi nóng môn, khó tránh khỏi cạnh tranh kịch liệt, bất quá đều có thể kiên trì bền bỉ, tốt lấy được thành công.

Nhiệt tâm công ích, thích làm từ thiện sự nghiệp hoặc đương nghĩa công, tích nhật đối thủ cạnh tranh, hôm nay cũng năng lực vì trở thành hợp tác đồng bọn, trong cuộc đời dễ thụ tiểu nhân hãm hại, nhưng không bị thương chuyện lạ nghiệp thượng phát triển lực.

Thích hợp: Luật sư, quốc tế mậu dịch, du ngoạn, y sư, giáo sư, ngoại vụ các loại công việc, theo thông lệ tính hành chính công tác so sánh không thích hợp.

Đến đây mệnh người và hải ngoại hữu duyên, nên sớm học tập ngoại ngữ, để phòng ngày mai của nhu. Ở trung niên lúc hội đi vào võ đài chính trị, là dân tiếng nói, đương nhiên mệnh cục phải có cát hóa ngôi sao phụ tá tài khả, tân, quý, canh năm, ban đêm ra đời nhân hợp cách, có sát tinh phá tan không được cát, đa thụ tiểu nhân của hại.

Ở thân cung thì cát lực không được chương, làm việc có đầu không đuôi, tiên chuyên cần hậu nọa, hảo nói khoác, kết cục bất hảo, nên cải biến cá tính, tích cực ta.

Giả như lập mệnh thân mà cự nhật ở dần cung lai chiếu, bỉ ở dần cung cự nhật tọa mệnh canh cát tường, phát triển tính càng mạnh, thái độ làm người có khả năng, thành danh mà được lợi, nữ mệnh vượng phu ích tử, là quý phu nhân cách.

Nhược lập mệnh dần, cự nhật do thân cung lai chiếu, cát lực không hiện, nhân mặt trời chiều vô lực.

Mười ba, nguyệt sinh biển cả cách:

Thiên đồng, Thái âm thủ mệnh ở tử, xưng là nguyệt sinh biển cả cách, vừa xưng [thủy quế trừng ngạc, được thanh yếu của chức], có thể thấy được đến đây cách người tâm tính quang minh lỗi lạc, sang sảng, công chính thẳng thắn, không được đùa giỡn tâm cơ nhưng năng lực trước lý giải nguy cơ chỗ mà tị họa, thích hợp đảm nhiệm giám sát, bình luận (nghị) các phương diện thanh cao chức vụ.

Đến đây cách người: Tướng mạo nhã nhặn thanh tú, thông minh phản ứng hảo, cụ hài hước cảm, nhân duyên tốt, đa rượu và đồ nhắm xã giao việc. Ở xã giao, tiêu khiển, du ngoạn chờ nghiệp đều có thể nổi danh, dĩ bính, năm đinh Trung thu trước sau sinh ra điều kiện tốt nhất, hoặc dĩ mỗi tháng mười lăm ngày đêm sinh ra nhập cách, cái khác thời gian sinh ra hợp đến đây cách người, cát lực yếu bớt.

Đinh, mậu, kỷ, tân, quý năm sinh ra tài quan song mỹ, và kình dương đồng cung, bản thân tao thương, nữ mệnh so sánh bất lợi phu thê sinh hoạt, như có đồng tính luyến ái khuynh hướng hoặc bài xích tính sinh hoạt chờ, tình huống không phải trường hợp cá biệt.

Mười bốn, nhật nguyệt bức tường cách: (đồ ba mươi bốn)

Thái dương, Thái âm hai sao ở xấu hoặc vị đồng vị, xấu vị vừa vừa là cung điền trạch, cũng gọi nhật nguyệt bức tường cách, loại này cách cục của một đời người trung đa bất động sản, bao quát kế thừa, tự cấu, tặng hưng chờ giai thuộc của, tịnh nhân chính mình rất nhiều điền trạch mà trở thành đại phú ông, là đại địa chủ cách cục.

Canh, tân, đinh, mậu năm sinh ra hợp cách, cái khác năm sinh ra so sánh thứ. Dĩ xấu quan trội hơn vị cung, nhân Thái âm là điền trạch chủ, ở xấu cung còn là buổi tối, ánh trăng còn có thể toả ra quang mang, cho nên so sánh vị cung là tốt, mà đồng cung của thái dương không được chủ điền trạch việc.

Bởi cung mệnh tọa phá quân duyên cớ, ở thìn tuất vị phá quân có biến động ý tứ hàm xúc, đến đây biến động có bao nhiêu loại ý tứ, như: Rời xa gia hương ở đất khách phát triển, sự nghiệp hay thay đổi động hoặc gia đình hay thay đổi động chờ, bởi vậy, mặc dù có điền trạch lại không phải là mình canh tác, đại đô giao cho người khác quản lý, sở dĩ yếu thận chọn tin cậy uỷ trị người, để tránh khỏi bị xâm chiếm.

Bởi vì bất động sản không đổi bán của cải lấy tiền mặt, giả như hạn vận không được cát, tiền tài đều đại bộ phận đầu tư ở ruộng đồng thượng, nếu như sự nghiệp thượng khiếm khuyết quay vòng tài chính, rất dễ thất bại thảm hại, đến đây và cung mệnh tọa phá quân có quan hệ rất lớn, bởi vì hết thẩy “Sát Phá Lang” người, đại đô có thay đổi rất nhanh của vận, nhất là phá quân tọa mệnh người.

Mười lăm, tham vũ đồng hành cách:

Vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị vị cùng thủ cung mệnh thì, xưng là tham vũ đồng hành cách, hợp đến đây cách người: Cá tính kiên nghị, bất úy vất vả cực nhọc, tinh thần tràn đầy, không được kế thừa tổ nghiệp, là rời xa nơi chôn rau cắt rốn, công thành nước khác của mệnh. Vũ khúc, tham lang đều thuộc tài tinh, nhưng đồng cung thì có “Tham vũ đồng cung không được phát người thiếu niên” nói đến, tam trước kia mười tuổi tài lai tài khứ, vất vả cực nhọc bôn ba, tuy có tổ nghiệp cũng khó bảo toàn có, nhưng ba mươi tuổi hậu hội dần dần bộc lộ tài năng, trở thành thành công người làm ăn, nếu có Hỏa Tinh hoặc linh tinh đồng cung trở thành [hỏa tham cách] hoặc [linh tham cách] người, ăn ý tính cường, thường thường do cổ phiếu hoặc kỳ hạn giao hàng chợ thu lợi, nếu là đi vận không được cát, tương bị bại nhất càn nhị tịnh, là đến đây cách người phải chú ý.

Nhược tham vũ đồng hành tịnh có Hỏa Tinh hoặc kiềm tinh đồng cung, thì thích hợp quân lữ, nhất định có thể mạo hiểm lập công vu biên thành, thành vì quốc gia của lương đống mà chưởng quyền to, sẽ không hỏa linh thì khiếm khuyết sát khí, vô pháp trở thành uy chấn biên cương to lớn tương, nhược tái phùng kị sát tinh, thì phú quý không dài mà lại bản thân tao thương thọ nguyên không dài.

Nữ mệnh vũ tham thủ mệnh, tố chất thần kinh, keo kiệt, có mục đích chuyên gia, dễ lưu vu tính toán chi li chi lưu, ham tự do, thật mạnh, không được hướng nhân cúi đầu, nhất định phải làm thành công cho ngươi xem; nữ mệnh thương yêu trượng phu nhưng kết hôn muộn.

Kiêng kị nhất có dương, đà lai xung, tình cảm định không được thuận, cũng bình thường của nhân viên kỹ thuật hoặc tiểu công ty, tiểu thương hào ông chủ, thành tựu độ chênh lệch điểm.

Có Hàm trì, thiên diêu đồng cung, thì đào hoa tính chất nặng, dễ có tình cảm phong ba.

Mười sáu, nhật nguyệt giáp mệnh cách: (cùng đồ ba mươi lăm)

Thái dương làm quan lộc chủ, Thái âm là tài bạch chủ, nhược hai sao ở vượng địa lai giáp mệnh, chủ phú và quý, dễ được quan trên đề bạt mà thành công, tài quan song mỹ, như đồ ba mươi lăm làm một lệ, lại như nhân lập mệnh xấu cung, vũ tham thủ mệnh, thái dương ở dần, Thái âm ở tử, hai sao giai ở vượng địa giáp mệnh, cũng nhật nguyệt giáp mệnh cách, chủ một đời người tài vận sung túc, trở thành hùng cứ một phương công thương cự tử. (và vũ tham đồng hành cách cùng luận).

Thiên phủ tọa mệnh vốn đã có giàu có ý, loại này giàu có phần nhiều là kế thừa mà đến, mà một số ít là chính hậu thiên nỗ lực có được, bởi vì Thiên phủ chủ bảo thủ, khiếm khuyết khai sáng lực, bởi vậy sau đó thiên nỗ lực có được tài phú, phần lớn đều là tiết kiệm tỉnh xuống, mà không phải là đầu tư làm việc nghiệp kiếm được, hơn nữa Thiên phủ tinh tự cho mình là rất cao đặc tính, thực sự không thích hợp cần tính toán chi li thương trường, nhược yếu bán trực tiếp sự nghiệp cũng muốn thuộc về thanh cao hoặc người khác muốn cầu cạnh kỷ là sự nghiệp, ví dụ như luật sư, cố vấn hoặc kế toán viên cao cấp chờ hành nghiệp là nên.

Mười bảy, anh tinh nhập miếu cách: (đồ ba mươi sáu)

Phá quân ở tử, ngọ vị là miếu vượng nơi, nhược ở cung mệnh, mà lại vô sát tinh phá tan, tức hợp đến đây cách. Loại này mệnh cách người: Ưa sang tân, ưa chuyện mới mẻ vật, đối bất cứ chuyện gì đều ôm thái độ hoài nghi, mọi việc mắt thấy là bằng, thực sự cầu thị, chú trọng hữu hình sự vụ, gan lớn, hảo ăn ý mạo hiểm, thường xuyên biến hóa cải cách, cho nên là một vị cải cách gia, thành công và thất bại thường trong nháy mắt, cho nên đối với loại này cách cục người, “Biến động” là hình dung hắn suốt đời tối thích thiết dùng từ.

Đến đây cách người nên ra ngoài phát triển, lại cùng hải ngoại rất có quan hệ, như và hải ngoại có thương nghiệp vãng lai hoặc thường xuyên xuất ngoại chờ, cho nên ngữ văn rất trọng yếu nên sớm làm học giỏi.

Nhược gia sát tinh, thái độ làm người trọng tâm cơ, âm hiểm, hảo đổ, ích kỷ lãi nặng, suốt đời đa quan phi, bôn ba lao lực.

Giáp, đinh, kỷ, quý năm sinh ra phúc hậu, bính, mậu năm sinh ra không được cát.

Đến đây cách người tính dẻo đại, nên văn nên vũ.

Mười tám, thất sát triêu đấu cách (đồ hai mươi bảy)

Thất sát ở tử, ngọ, dần, thân cung tọa mệnh, lại thêm hội ngôi sao may mắn, tất phi kẻ đầu đường xó chợ, khi thì ít lời, khi thì thao thao bất tuyệt, thường có cảm giác cô độc, nặng lý trí vật chất khinh tinh thần hư vô, năm mới tất nhiều lần trải qua gian khổ, suốt đời trong công tác hoàn cảnh và gặp gỡ biến hóa rất lớn, có hơn người kiên cường nghị lực, không sợ vất vả cực nhọc, thường tại tầng tầng ngăn trở lúc thành công lập nghiệp, làm sự nghiệp thiên hướng sinh sản sự nghiệp, vất vả cực nhọc sáng tạo độc đáo, thành tựu huy hoàng.

Có hội xương, khúc người, mặc kệ tham chánh, tòng quân hoặc nhậm chức sẽ làm chủ quản, từ thương thì là ông chủ, danh tiếng hảo, thái độ làm người ngay thẳng, đối đãi làm việc có nguyên tắc, làm việc tín niệm là “Thuyền đáo đầu cầu tự nhiên thẳng” mà không quen tố kế hoạch, thích hợp làm tính kỹ thuật hoặc một lần nữa tổ hợp công tác.

Tả, hữu, xương, khúc câu hội, thì quyền danh câu giai.

Kiêng kị nhất và kình dương hoặc linh tinh hai sao đồng cung, trong cuộc đời dễ có quan phi tố tụng việc, vận đồ phập phồng biến hóa đại, nhược đi vận không được cát, rất có tứ chi bị thương tàn phế việc phát sinh.

Hội nhập sát tinh đa người, không thích hợp tự nghĩ ra sự nghiệp, ở đại công ty nhậm chức là nên, tịnh phải cẩn thận tai thương; xương, khúc, khôi, thành và sát tinh câu hội người, công chức là nên.

Đến đây cách không thích hợp nữ mệnh, chủ hôn nhân tới trể hoặc cô độc, cường hãn, sinh dục thì so sánh không được thuận lợi, nếu vì chức nghiệp phụ nữ năng lực một mình đảm đương một phía, nhưng ở đời sống tình cảm thượng bất lợi, khiếm khuyết nhu hòa cá tính và điều hòa ý nguyện, phải mình cảnh giác cải tiến.

Mười chín, đầu ngựa đái tiến cách: (đồ ba mươi tám)

Phàm thất sát, tham lang, phá quân hoặc thiên đồng và Thái âm ở ngọ vị tọa mệnh, gặp lại kình dương, linh tinh, Hỏa Tinh người, vì thế cách, suốt đời đa tại ngoại công tác hoặc gây dựng sự nghiệp, thường xuyên có xuất ngoại cơ hội, còn nhỏ đa hung hiểm việc, sau khi lớn lên, thường gặp tứ chi thụ thương việc món, sự nghiệp cũng ở mạo hiểm nguy nan trung khai sáng, bất quá chung năng lực y cẩm vinh quy.

Đến đây cách người, bằng hữu đa, bình thường ra ngoài, nhưng hội sơ sẩy gia đình, cho nên ở đời sống tình cảm thượng so sánh có khuyết điểm, khiến cho thê nữ kháng nghị, nhưng bản thân cũng không thèm để ý. Có sách máy móc hoặc cái khác thiết bị nghiên cứu mới tốt, hơn nữa năng lực đến nơi đến chốn một lần nữa tổ hảo, cho nên cũng thích hợp làm tính kỹ thuật công tác. Cái khác như: Ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ các loại công việc cũng thích hợp.

Nữ mệnh không được cát, tình cảm dễ thụ đả kích, phu thê sinh hoạt có khuyết điểm, so sánh cô độc, nếu có việc của mình nghiệp so sánh tốt. Đến đây cách dĩ bính năm sinh ra điều kiện tốt nhất, năm đinh sinh ra phần nhiều là phi, tiền tài so sánh không được thuận.

Đến đây cách người có khai sáng khả năng lực, không thích hợp đảm nhiệm gìn giữ cái đã có, nội bộ quản lý công tác.

Hai mươi, tam kỳ gia hội cách: (đồ ba mươi chín)

Tam kỳ hay: Năm sinh can hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tam tinh, nếu như tam kỳ ở cung mệnh, thiên di, sự nghiệp, tài bạch chờ cung hội chiếu vào, tức hợp đến đây cách, nhược chỉ có lưỡng khỏa hóa tinh lực lượng yếu kém, giả như cung mệnh tọa nhất hóa ngôi sao may mắn, cái khác hội chiếu vào nhập, thì ngon, tọa cung không được tọa hóa ngôi sao may mắn, đại hạn vận vô phối hợp, cũng là nghèo túng độ nhật; hóa lộc chủ tài, hóa quyền chủ nắm quyền, hóa khoa chủ danh tiếng, cho nên tọa hóa lộc mà hóa quyền lai hội chiếu so sánh tốt, so sánh có thực lợi, cái khác, chủ danh tiếng hảo mà thôi.

Đến đây cách người cho dù cung mệnh không được cát, cũng có gặp dữ hóa lành lực, rất dễ thành vì danh lợi kiêm thu vào người.

Đến đây mệnh cách dĩ cung mệnh tọa hóa khoa, sự nghiệp tọa hóa quyền, tài bạch tọa hóa lộc mệnh cục điều kiện tốt nhất mỹ, bởi vì tam cát hóa tinh phân biệt rơi vào kỳ sở chủ sự của cung vị.

Như sở cử của ví dụ bởi cung mệnh (ở tử vị) can cung bính, là liêm trinh Hóa kị, và nguyên lai của sinh ra năm Thiên can biến thành của lộc tinh lẫn nhau tác dụng, thì hội sứ mệnh tạo đi vận ngu dốt hạ bất lợi ảnh hưởng.

Hai mươi mốt, hùng ở lại triêu viên cách: (đồ bốn mươi)

Liêm trinh tọa mệnh ở thân cung hợp đến đây cách, thái độ làm người cá tính cường, tính tình đại, thông minh thông minh, mình yêu cầu cao, thường dĩ mình tiêu chuẩn so sánh người khác, mặc dù ba ba mụ mụ chờ trưởng bối cũng cảm chỉ ra chỗ sai hoặc quở trách, phải không cố hậu quả thẳng tính (miệng ác tâm thiện), gặp văn xương hảo lễ nhạc, gặp lộc còn có phú quý, không được gia kị sát tinh, là phú quý tích thiện nhân gia, dĩ giáp, mậu, canh năm sinh ra điều kiện tốt nhất, kỷ, năm đinh sinh ra thứ hai.

Bởi đến đây cách người đều dĩ mình yêu ghét làm hành sự của tiêu chuẩn, cho dù trái với liễu pháp luật cũng không cố, sở dĩ Hóa kị đồng cung tựu dễ xúc pháp phạm huý, phải thận, nếu là tiểu hài tử thì có thể tuyển trạch tựu độc và pháp luật có liên quan khoa hệ, hoặc làm và pháp luật tương quan hành nghiệp, sau đó ở sự nghiệp thượng hội có trợ giúp rất lớn cũng có thể phát huy sở trường.

Nữ mệnh giáp, ất, canh, quý năm sinh ra thanh bạch, trợ giúp phu ích tử, hội ngôi sao may mắn, tình cảm bình ổn, hội Hóa kị nói có tranh cãi, liêm trinh Hóa kị nói, chú ý quan phi.

Hội đà la, Hỏa Tinh chờ đa mủ máu tai ương, dễ khán không ra, có tầm ngắn chi niệm đầu, nhược có thể đột phá tâm lý mấu chốt, rất có hậu ngắm.

Hai mươi hai, lộc hợp uyên ương cách

Lộc tồn và hóa lộc cùng thủ cung mệnh hoặc cung tài bạch người hợp cách, lộc tồn là minh lộc, hóa lộc là ám lộc, minh lộc ám lộc hợp biểu thị tài lộc quảng tiến, tài vận tràn đầy ý tứ, thích hợp hướng công thương giới phát triển, thành công tựu, tài phú không nhỏ nhưng không mắc, nhược đi vận không được cát cũng hội rách nát, cho nên bất khả thị tài mà kiêu, nên đa tham dự xã hội phúc lợi công tác.

Hai mươi ba, song lộc triêu viên cách

Lộc tồn cập hóa lộc, một viên thủ mệnh viên, một viên khác thủ cung tài bạch, tức là đến đây cách, tài nguyên quảng tiến, đại phú không thể nghi ngờ, do tam phương hội nhập người, cát lực so sánh thứ, nhưng cũng giàu có cách cục, bất quá năm mới hội tỉnh cật kiệm dụng khai sáng sự nghiệp, trung niên hậu mới có thể từ từ tích sa thành tháp trở thành phú ông, bất quá nhược xa xỉ di động tụy, dĩ tài đối đãi, vận hạn không được cát, dễ bị bại tinh quang, không thích hợp tham dự ăn ý tính sự nghiệp.

Hai mươi tứ, lộc mã cùng bôn ba cách

Lộc tồn, hóa lộc thủ mệnh hoặc tài bạch mà thiên mã ở đối cung hội nhập, là lộc mã cùng bôn ba cách, biểu thị người này có làm quốc tế mậu dịch hoặc nhảy qua quốc xí nghiệp kiếm đồng tiền lớn kỳ ngộ, hơn nữa thường có ngoại quốc quý nhân tương trợ thành tựu nhảy qua quốc sự nghiệp, nhược thiên mã do tam phương hội nhập người cũng hợp đến đây cách, nhưng lực lượng không bằng cung thiên di hội nhập cường, mà lại không thích hợp phùng kị sát tinh lai xung, nhất xung tức phá.

Hai mươi lăm, tả hữu đồng cung cách

Tả phụ hữu bật đồng cung ở xấu, vị cung thủ thân người hợp đến đây cách, nhược ở cung mệnh hai bên lai giáp, cát lực xa tốn, đến đây mệnh cách người, học bài giai đoạn tức có tương đương danh tiếng, màu sắc đẹp đẽ không sai, tịnh bởi vậy có đặc thù gặp gỡ mà thành công.

Thái độ làm người thông minh, phản ứng cơ linh, có sát tinh hội chiếu, cũng có chút danh tiếng cũng có thể là nhưỡng danh tiếng, muốn xem sát tinh tổ hợp và chủ tinh lực lượng.

Hai mươi sáu, tọa quý hướng quý cách

Thiên khôi, thiên thành là quý nhân, nhược nhất ở mệnh, nhất ở thiên di tức hợp đến đây cách, suốt đời có nhiều trưởng bối của đề bạt và chiếu cố, đụng tới nguy nan thì, cũng thường có quý nhân tương trợ, sự nghiệp thượng thường có hết ý trợ lực, hoặc có dự kiến trước dự tránh trước nguy nan, như: Người khác tặng cho hoặc ban trao thưởng chương chờ đặc thù quang vinh cưng chìu, nhưng trung niên sau đó tựu biến thành ta muốn đi bao che người khác liễu.

Nam mệnh tọa thiên việt, nữ mệnh tọa thiên khôi, phải chú ý phụ có điều kiện khác giới trợ lực, để tránh khỏi khiến cho gia đình tranh cãi, vị hôn người thì không được kị, đương nhiên, đối phương nhược có chồng hay là muốn cấm kỵ.

Hai mươi bảy, văn quế văn hoa cách

Xương, khúc đồng cung ở xấu, vị thủ mệnh vì thế cách, do tam phương hoặc thiên di hội chiếu mà vào người cũng, đến đây cách người, thông minh hiếu học, ái tân trang, từ nhỏ là có thể triển lộ tài hoa, nên hướng văn học, nghệ thuật phương diện phát triển, tương nổi danh thanh, bất quá không nhất định có thể được rất cao sự học vị, tằng sai ai ra trình diện ca tử hí thiên vương siêu sao dương lệ Hoa tiểu thư hay đến đây cách.

Thế nhưng bất khả có sao Hóa kỵ hội nhập, chỉ có công văn thị phi, cho nên kỷ, tân năm sinh ra bất lợi, năm mới có thất học đau hoặc học ở trường đa khúc chiết, người trưởng thành thì yếu phòng ký hợp đồng, ngân phiếu định mức, biên lai mượn đồ, thuê chờ của công văn tranh cãi.

Hai mươi tám, mệnh vô chính diệu cách

Cung mệnh một chủ tinh thì, muốn mượn cung thiên di tinh và cung phụ mẫu tinh đến xem, nếu có hung tinh tọa thủ, đại thể đại diện và lục thân duyên phận bạc nhược hoặc bất lực lực, hoặc từ nhỏ liền do người khác nuôi lớn, hoặc tuổi còn nhỏ tiểu nhân tựu rời quê hương, sau khi lớn lên tựu không kiêng kỵ, nhất là cung mệnh và phụ mẫu đều không chủ tinh thì, phi thường linh nghiệm.

Mệnh vô chính diệu cũng không phải là phôi mệnh, bởi vì cung mệnh vô chủ tinh hiệp phụ, biến thành phụ mẫu, huynh đệ, phúc đức chờ cung vị thật là tốt phôi ảnh hưởng rất lớn, chỉ là còn nhỏ khá nhiều sự mà thôi, sau khi lớn lên có nhiều dị thường thành tựu người.

Nhất là mệnh ở thân, đối cung (dần vị) có cự môn, thái dương lai chiếu, sát tinh vị hội nhập người, tuy rằng cung mệnh vô chính diệu cũng không quan hệ, bởi vì thái dương lai chiếu mệnh, rất là may mắn, cuộc đời này gặp gỡ đa sẽ cùng nước ngoài sẽ phát sinh quan hệ, nên sớm làm học giỏi ngoại ngữ.

Đã ngoài là các loại thường gặp cách cục, nó chỉ đại biểu mệnh cách cao thấp mà thôi, cũng không thể đại diện tốt số cách tức năng lực tài quan song mỹ, còn muốn có vận phối hợp mới có thể, sở dĩ nhìn mệnh cách hảo, không nên quá đắc ý, nhược vận hạn không được phù vẫn không thể phát đạt, nhưng mệnh cách có thể cho chúng ta nắm giữ hé ra mệnh bàn đặc tính, như vừa nhìn là [đầu ngựa đái tiến cách] biết ngay cá tính cường, thiện sách sửa cơ khí, tại ngoại phát triển chờ đặc tính, sau đó sẽ phối hợp vận thế chi lưu chuyển, suy đoán vận thế cát hoặc hung chờ kỹ lưỡng hơn chi tiết, bằng không, như biển rộng đi thuyền, mạn không đầu tự, nơi nào là [định hướng]? Cách cục sẽ có thể giúp người ta định đại khái phương hướng.

Còn có, yếu phân rõ nam nữ mệnh của khác biệt, có chút cách cục đối nam mệnh mà nói là cát lợi, nhưng đối với nữ mệnh cũng không lợi, như [quân thần khánh hội cách] nếu là nam mệnh sẽ ủng có rất nhiều hảo bằng hữu, thế nhưng bất lợi nữ mệnh, bởi vì bằng hữu nhiều lắm, trong này bao quát nam bằng hữu, bởi vậy giao du phức tạp, mặt vừa quảng, tam giáo cửu lưu đều có, làm cho có gái hồng lâu cảm giác, nhược không cẩn thận còn có thể chọc tình cảm tranh cãi, sở dĩ đến đây cách bất lợi nữ mệnh, cái khác hoàn có rất nhiều mệnh cục đều có tương đồng tình hình, sở để giải thích thì nam nữ mệnh là có rất lớn sai biệt.

Về phần muốn đẩy phán đoán “Vận”, phải nhờ vào sao Tứ hóa liễu, tứ hóa là đẩu số biến hóa đầu mối then chốt, không hiểu tứ hóa cách dùng, chỉ có thể “Thầy tướng số” mà thôi, bất năng “Thôi vận”, phải hiểu vận mạng động thái biến hóa, bất khả quên tứ hóa tác dụng.

Chương thứ mười hai Thiên can và sao Tứ hóa quan hệ

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, mười người Thiên can, ở tử vi đẩu số trung, nó là đại diện thiên không quan hệ giữa, ở đây nếu nói không gian, kỳ ý nghĩa có:

Không gian: Sinh tồn không gian

Hoạt động không gian

Hoạt động phạm vi

Bất đồng thì đoạn hoàn cảnh

Tâm tình

Tìm cách

Tồn tại không gian

Dĩ nhân mà nói, ở nào đó trong một thời gian ngắn, giữ lấy nhất riêng không gian, đó là, người đang khi còn sống, giữ lấy nhất định không gian, trong khoảng thời gian này, tâm cảnh của hắn, tìm cách hội chi phối hắn hoạt động, khứ: Giao hữu, khứ ước hội, đi kiếm tiền, mãi phòng ở, đón dâu phối ngẫu, dưỡng dục tử nữ, phụng dưỡng tôn trưởng, tùy thời chú ý khỏe mạnh, bảo dưỡng ô tô các loại, những… này hoạt động, cấu thành sinh mệnh sinh hoạt một loại khác không gian, bởi những… này không gian tồn tại, sinh tồn hoàn cảnh mới có thể đa thải đa tư, phong phú có ý định nghĩa.

Mọi người làm một chuyện men theo: Cấu tứ – chấp hành – kết quả – thu liễm thứ tự đang thi hành,

Mà tử vi đẩu số sử dụng: Hóa lộc – hóa quyền – hóa khoa – Hóa kị và của đối ứng.

Thế nhưng, mọi người ở làm những… này hoạt động thì, đều là men theo:

Cấu tứ – chấp hành – kết quả – thu vào tự

thứ tự đang tiến hành (và quản lý học theo như lời củaP D O A như nhau), có tìm cách, cấu tứ sẽ gặp tương nó phó chư thực thi, sau đó thu được thành quả, lúc liền muốn hưởng thụ.

Ví dụ như: Mãi phòng ở, trước đó, sẽ gặp muốn mua phòng ở, nhà cách cục, phụ cận hoàn cảnh, giới vị chờ nhân tố, cũng sẽ ở nâm tư tưởng thì nhất tịnh nhét vào lo lắng, quá trình một phen thâm tư thục lự Hoà Đa phương tương đối hậu, sẽ gặp quyết định mãi na nhất chàng phòng ở, hạ đính, tiền trả, sau đó dọn vào ở, hưởng thụ ở chính nhà lạc thú.

Tử vi đẩu số trung, tương đến đây bốn người trình tự sử dụng:

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị

Chờ tứ khỏa hóa tinh lai đại diện, mà nó môn đại biểu hàm ý như sau:

Hóa lộc – nguyên nhân, tư tưởng

Hóa quyền — hành động, chấp hành, ước thúc, quản chế

Hóa khoa – công thành danh toại, thu hoạch

Hóa kị – hưởng thụ, tiềm tàng, thu liễm

Những quá trình này hầu như mỗi người sự cung đều tồn tại, sở dĩ mỗi một nhân sự cung, đều phối hữu Thiên can, dĩ diễn tứ hóa, biểu thị đến đây bốn loại quá trình trình tự.

Tứ hóa nó có: Xâu chuỗi bất đồng thì đoạn đồng loại cung vị tác dụng, cùng với không liên lạc được đồng cung vị, biểu thị tương hỗ đang lúc hệ kết chặt chẽ trình độ.

Mỗi một nhân sự cung hành vi hội kéo dài nữa, một năm, hai năm, thậm chí mười năm, hai mươi năm… Chờ, thế nhưng có tư tưởng lại như phù dung sớm nở tối tàn vậy tiêu thất, căn bản vị phó chư hành động, bởi vậy tứ hóa nó có xâu chuỗi bất đồng thì đoạn, không gian tác dụng, nếu như gặp đại hạn dời đi, liền do bất đồng đại hạn can cung diễn tứ hóa, dĩ biểu hiện tâm tính thượng cải biến.

Kế tiếp đại hạn can cung sở diễn biến của tứ hóa và bản đại hạn Thiên can sở diễn biến của tứ hóa, có liên tục tính, biểu thị kỳ tư tưởng hoặc hành động, sẽ kéo dài xuống tới. Giả như không được liên tục, thì có trên đường tỏa tích hoặc ý hưng lan san ý tứ.

Như đại hạn can cung là ất can của mệnh tạo thứ tư hóa thành:

Thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, tử vi hóa khoa, Thái âm Hóa kị

Đương đại hạn giao qua bính Thiên can đại hạn thì, nhân bính can:

Thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh Hóa kị

Bởi vậy, nếu là gặp phải [cơ nguyệt cùng lương cách] người đó, đến đây hai người đại hạn, bởi vì kể trên hóa lộc, hóa quyền ở bản mệnh tam phương hoặc chiếu tam phương, sở dĩ cuộc thi công danh, mưu chức gây dựng sự nghiệp, đều có thể trôi chảy như ý.

Các vị do thập Thiên can tứ hóa biểu trung, cũng có thể quan sát đi ra, tam phương tứ chính tinh tú tạo thành cách cục tổ hợp và thập Thiên can tứ hóa biểu, có quan hệ rất lớn.

Vì sao thuyết [cơ nguyệt cùng lương cách] người đó, làm việc có kế hoạch, có bước(đi), hơn nữa còn là từng bước một đi hướng thành công cách cục?

Bởi vì ất, bính, đinh ba liên tục Thiên can diễn biến sao Tứ hóa, điều không phải ở cơ nguyệt cùng lương cách tam phương, hay lai chiếu tam phương.

Do bản đại hạn can cung biến thành phi của tứ hóa hưng tiền nhất đại hạn của tứ hóa có vô liên tục tính? Có thể biết mệnh tạo thuộc về bạo khởi bạo rơi hoặc thong thả

Tiến dần thành công mệnh cách.

Mà vũ tham cách người đó tựu thường có một đêm làm giàu, bạo khởi bạo rơi số phận, nhân kỷ can khiến cho vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền cùng tồn tại mệnh quan hoặc ở mệnh – thiên tuyến hội hợp, cho nên kỳ phát đạt cũng khoái, mà giao qua kế tiếp đại hạn thì, bởi vì:

Mậu can – tham lang hóa lộc

Canh can – vũ khúc hóa quyền

Bởi chỉ có hóa lộc nhập mà thôi, hoặc chỉ có hóa quyền nhập mà thôi, biểu thị thiên không có lý tưởng, vô pháp phó chư hành động; hoặc mãng chàng hành sự, làm bừa hạt khuấy một phen, không hề kế hoạch: Tuy rằng đều đối vũ khúc, tham lang có điều tác dụng, nhưng nếu hóa khoa tinh không ở vũ tham cách tam phương, tựu dễ có bạo khởi bạo rơi hiện tượng.

Do can cung tứ hóa hóa diệu tổ hợp hình thái và mệnh cách cách cục, chúng ta thì có thể hiểu được mệnh bàn chủ nhân là thuộc về bạo khởi bạo rơi hình hoặc thuộc thong thả tiến dần thành công hình.

Về phần kháo cái gì mà phát đạt? Hoặc nhân cái gì mà thất bại, thì cần phải khán [hóa tinh] là na một viên tinh tú? Mỗi một sao ở lại, đại diện một loại ý tưởng, ở người bất đồng sự cung không có cùng giải thích.

Ví dụ như: Liêm trinh hóa lộc ngồi một mình ở cung lộc cung, nhân liêm trinh thuộc đinh hỏa, là điện năng, ở vật phẩm mà nói, là điện khí đồ dùng, như điện thị, máy giặt quần áo, nồi cơm điện, lãnh khí cơ chờ đều là, cho nên thích hợp làm điện khí tương quan hành trình nghiệp, tái tham khảo đồng cung tọa của phụ tinh, sát diệu chờ, lai cùng nhau kết luận canh tế nị sự nghiệp hạng mục.

Sở dĩ thập can tứ hóa phải tùy nhân sự cung của bất đồng mà thay đổi giải thích, tái xem xét cân nhắc đồng cung chủ tinh, trợ giúp tinh, sát tinh tổ hợp trạng thái, tố nhỏ hơn dồn, tinh vi giải thích.

Bởi vậy, đối với tố dư thập Thiên can tứ hóa tinh tú đại biểu ý tưởng muốn nhiên vu tâm, tài khả sống sử dụng. (về thập can hóa diệu ý nghĩa tham khảo chương 25: Tứ hóa phi tinh sống sử dụng lệ giải trừ)

Chương thứ mười ba sao Tứ hóa nhập môn

Cái gọi là sao Tứ hóa là chỉ: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị chờ tứ khỏa hóa tinh, cổ đại dĩ nông lập quốc, nông vì nước gốc rể, nếu như không nghe theo bốn mùa mà tác, khiến cây nông nghiệp khiếm thu vào, tiểu thì gia đình cá nhân sản sinh nạn đói, sinh hoạt cho nên phát sinh vấn đề, mở rộng đến xem, dân chúng lầm than, dân đói nơi lẻn, chung quanh tác loạn, quốc gia cho nên náo động bất an, thậm chí cho nên diệt quốc, bởi vậy, nếu như nhân của số phận quá trình, không nghe theo nhân sinh tứ quý của biến thiên, sĩ cơ mà tác, nỗ lực cày cấy, cũng sẽ như cây nông nghiệp sinh trưởng giống nhau, đương giáo dưỡng mà không thi, đương phấn đấu mà không là, chích đồ an nhàn độ nhật, cho đến lão niên kẻ vô tích sự, tất nhiên lang bạc kỳ hồ, mỗi ngày nhưng nên vì tam xan bôn ba trù tính, sao có thể bảo dưỡng tuổi thọ?!

Tiên hiền quan sát nhân sinh và bốn mùa nông tác thì tự, cảm nhận được nhân sinh và việc đồng áng canh tác nhưng thật ra là có cộng đồng chỗ, khi còn bé sẽ dành cho tiểu hài tử thích đương giáo dưỡng, bồi dưỡng ngày khác hậu cần đối đãi xử thế phẩm đức và tri thức; trưởng thành là có thể căn cứ sở học kỹ năng hoặc chí thú phát triển phấn đấu; quá trình thanh tráng niên nỗ lực, bắn rơi sự nghiệp cơ sở, tử nữ gia đình đều đã thành lập, thể lực hưng trí lực đều đã biến mất, hợp thời sẽ bằng chứng trước lúc còn trẻ đánh xuống cơ sở, cung cấp gia đình cần; đến rồi lúc tuổi già là có thể bảo dưỡng tuổi thọ, mà không ngu sinh hoạt thiếu thốn.

Trở lại chúng ta nhìn sinh hoạt hàng ngày trung hoặc trong công việc gặp được một sự tình lịch trình vừa là như thế nào ư? Chúng ta làm một chuyện lúc mới bắt đầu là chỉ có sơ bộ tìm cách nổi lên kỳ, có tương đối hoàn chỉnh đường viền và chi tiết, sẽ tiến nhập chấp hành kỳ, tương tìm cách phó chư hành động, quá trình một phen nỗ lực hoặc lăn qua lăn lại lúc xong có chút thành quả, những… này thành quả hội nã lai và mục tiêu dự trù tương đối, nhược một đạt được sẽ tu chỉnh hành động, dĩ đến vu đạt được mục tiêu dự trù mới thôi, tựu kết thúc hành động tịnh chính mình kết quả cuối cùng, đương nhiên đến đây kết quả là sẽ có cát hoặc hung ý nghĩa.

Một sản phẩm thọ mệnh cũng giống như vậy, có kỳ đạo nhập chợ kỳ, lớn khỏe mạnh kỳ, thành thục kỳ, đáo tối hậu suy yếu kỳ dĩ đến vu hoàn toàn rời khỏi thị trường sinh mệnh chu kỳ.

Đại chí một quốc gia cũng là có kỳ lùm cỏ mới thành lập, mở mang bờ cõi, tràn ngập sức sống lúc khai quốc kỳ; sau khi dựng nước, tiến nhập chính trị ổn định, kinh tế lớn, dân sinh giàu có, dân giàu nước mạnh lớn kỳ; lại trải qua lịch mấy đời thành thục mà ổn định gìn giữ cái đã có thời kì; đáo tối hậu bởi Đại Tân sinh lớn vu an nhàn thư thích thái bình thời kì, khiếm khuyết tôi luyện, tập vu an nhàn, đánh mất mở mang bờ cõi bốc đồng vừa không có thái bình gìn giữ cái đã có trí tuệ, là từ từ đi vào suy yếu rách nát thời kì, chung dồn vu diệt vong. Tổng quan Trung Hoa Trung Quốc ngũ nghìn năm qua lịch sử, các triều đại thay đổi, không được cũng là như vậy sao?

Sở dĩ xuyên thấu qua quan sát một việc, nhất kiện sản phẩm, một người, một gia tộc, một nhà công ty, thậm chí một quốc gia suy bại hưng vong sinh mệnh lịch trình, và cây nông nghiệp dựa vào bốn mùa sinh trưởng lịch trình không mưu mà hợp, đã đem đến đây vừa nghĩ pháp nhu hợp đáo tử vi đẩu số mệnh lý học trung.

Rốt cuộc cây nông nghiệp sinh trưởng lịch trình là cái gì chứ? “Cày bừa vụ xuân, làm cỏ mùa hè, thu hoạch vụ thu, đông giấu” tức là, tiên hiền là tương đến đây quá trình gia dĩ nghĩa rộng, tiếp tục sử dụng đáo suy lý nhân vận mạng tử vi đẩu số thượng, mà sáng tạo ra “Tứ hóa” nhất từ, phép ẩn dụ lịch trình cuộc sống cát hung họa phúc và vận đồ chuyển ngoặt hưng thay.

Sở dĩ, tứ hóa hay tử vi đẩu số tiên hiền sáng tạo ra lai đại diện “Cày bừa vụ xuân, làm cỏ mùa hè, thu hoạch vụ thu, đông giấu” đại danh từ, căn cứ <tử vi đẩu số toàn bộ thư> ghi chép: Hóa lộc thuộc kim, hóa quyền thuộc hỏa, hóa khoa thuộc mộc, Hóa kị thuộc thủy, trên phố phần lớn thư tịch đều là như vậy định nghĩa thứ năm đi thuộc tính, những… này định nghĩa là sai lầm (không biết là phủ <tử vi đẩu số toàn bộ thư> tác giả cố ý viết sai), giả như không biết rõ sở kỳ định nghĩa, tựu vô pháp xác lập tứ hóa tương hỗ trong lúc đó tác dụng, đương nhiên tựu vô pháp giải thích tứ hóa va chạm hậu cát hung mạnh yếu trình độ hoặc cát hung hiệu ứng liễu.

Phi tinh tử vi đẩu số trung tứ hóa và <tử vi đẩu số toàn bộ thư> trung ngũ hành thuộc tính định nghĩa là bất đồng, nó tương tứ hóa và bốn mùa canh tác thì tự làm nhất đối nhất đối ứng quan hệ:

Cày bừa vụ xuân – hóa khoa

Làm cỏ mùa hè – hóa quyền

Thu hoạch vụ thu – hóa lộc

Đông giấu – Hóa kị

Hiện tại đến xem phi tinh tử vi đẩu số đối với sao Tứ hóa phương vị, ngũ hành là như thế nào định nghĩa:

Họ Đông Phương thuộc mộc: Là nhân họ Đông Phương cây cỏ sum suê, mà sống trường giáo hóa tượng trưng, vừa là mùa xuân ý, cho nên dĩ “Mưa thuận gió hoà” bằng được vi sư đức, bởi vậy, hóa khoa giáo chủ hóa và công danh, cho nên hóa khoa thuộc họ Đông Phương mộc vị.

Phía nam là hỏa: Hỏa của nhiệt lực phóng xạ tứ phương, ngọn lửa dâng trào thượng lủi, có hướng về phía trước hăng hái của tượng, phía nam hỏa vị, vừa là mùa hạ, vừa đến mùa hạ cây cỏ sinh cơ bồng bột, dâng trào thượng lủi, Lộc ý dạt dào, đại diện thành tựu, nỗ lực phấn đấu, hăng hái ý, cho nên hóa quyền thuộc của.

Phương tây là kim: Có xơ xác tiêu điều của tượng, vạn vật kết quả hậu, chi lá khô rụng, liền muốn thu thập quả thực, dĩ tế dưỡng sinh mệnh, cho nên hóa lộc thuộc phương tây kim, trời thu cũng, thu chủ xơ xác tiêu điều, chủ thu hoạch, được lợi cũng.

Phương bắc là thủy: Phương bắc là trời giá rét địa đông lạnh chỗ, cây cỏ điêu lăng, chim muông đủ tuyệt, tất cả sinh vật đều đã tạm dừng hoạt động, tiến nhập ngủ đông kỳ, là ẩn phục cất dấu của tượng, cho nên Hóa kị ở phương bắc mực nước, chủ thu liễm, giấu phục, điêu tế ý tưởng.

Nói như vậy, hóa lộc, hóa quyền hưng hóa khoa thuộc cát, Hóa kị là bất lợi, thế nhưng, có đôi khi cũng không phải là như vậy, như: Hóa lộc ở cung tật ách tựu dễ thụ thương, người lớn tuổi dễ có huyết áp cao, trường lựu vân vân hình, sở dĩ, là cát hoặc hung giải thích muốn xem này đây ở đâu cung lai luận sự, tái thủ tinh tú tổ hợp hiệt thủ kỳ cát hung ý nghĩa.

Nói như vậy, sao Tứ hóa thông nghĩa là:

Hóa lộc: Nhân duyên, tài lộc, tình duyên, tài nghệ, hưởng thụ.

Hóa quyền: Thành tựu, quản chế, bá tính, tự phụ, nắm quyền, nguyên tắc.

Hóa khoa: Thiện duyên, giải trừ ách, quý nhân, công danh, quý trọng, tài nghệ.

Hóa kị: Thua thiệt, đạo nghĩa, hung họa, niêm trụ, biến động, mất đi, thu được.

Về tứ hóa thông nghĩa, vận dụng thì tựu dựa vào cung vị biệt mà hiệt thủ tương cận ý tứ phối hợp cung tinh tú tổ hợp lai giải trừ, như hóa khoa ở tật ách, sẽ thủ [giải trừ ách] của nghĩa lai giải trừ mà không thể [công danh] giải trừ.

Về phần lưỡng khỏa đã ngoài hóa tinh đồng cung nói, kỳ tương hỗ đang lúc tác dụng quan hệ có thể do thứ năm đi thuộc tính giải trừ, nhưng là không thể nói là lưỡng khỏa hóa tinh đồng cung cát hung, bởi vì tứ hóa cát hung giải thích là tùy cung vị và tinh tú tổ hợp mà biến hóa, cái này quan niệm trước phải tạo dựng lên:

Hóa lộc và Hóa kị đồng cung: Bởi hóa lộc thuộc kim, Hóa kị thuộc thủy, kim nước lã tăng mạnh Hóa kị lực lượng, bởi vậy lộc kị đồng cung, là tăng mạnh Hóa kị lực lượng.

Hóa lộc và hóa quyền đồng cung: Hóa lộc thuộc kim, hóa quyền thuộc hỏa, hỏa khắc kim, hỏa tiêu kim nấu chảy, cũng có thể dong chú kim chúc trở thành hữu dụng của kim chúc khí cụ, sở dĩ, có thể suy yếu lửa lực lượng, khiến cho kim năng lượng thông độ địa phát huy, nhưng là mới có thể mạnh mà dong tiêu kim tác dụng lực, dẫn dụ mạng người thì có cao độ tự tin hoặc bảo thủ ý tứ.

Hóa lộc và hóa khoa đồng cung: Hóa lộc thuộc kim, hóa khoa thuộc mộc, kim khắc mộc, đao phủ năng lực chặt cây cây cối, cũng có thể tạo hình đầu gỗ là đồ đựng dụng cụ, sở dĩ, hội tăng mạnh hóa khoa lực lượng, dẫn dụ mạng người thì có đánh giá cực cao màu sắc đẹp đẽ biểu hiện.

Hóa quyền và hóa khoa đồng cung: Hóa quyền thuộc hỏa, hóa khoa thuộc mộc, mộc sinh hỏa, thì hỏa thế dũ vượng, tăng mạnh hóa quyền lực lượng.

Hóa quyền và Hóa kị đồng cung: Hóa quyền thuộc hỏa, Hóa kị thuộc thủy, thủy khắc hỏa, bởi vậy, hóa quyền lực lượng cắt giảm, nhưng hơi nước cũng sẽ bị bốc hơi lên, thụ hỏa của thương tổn, sở dĩ trở thành cho nhau chiến khắc của thế cục, quyền kị đồng cung thì có mình xung đột ý tứ.

Hóa khoa và Hóa kị đồng cung: Hóa khoa thuộc mộc, Hóa kị thuộc thủy, thủy sinh mộc, mộc thế vượng hơn, mộc chủ học thức, loại này tổ hợp lợi cho nghiên cứu học vấn.

Sở dĩ, tứ hóa tầng thứ nhất ý nghĩa, hay người đại biểu hoặc sự hoặc vật [sinh ra – lớn – kết quả – cất dấu] sinh mệnh lịch trình.

Đương nhiên những sinh mạng này lịch trình nhất định phải phát sinh ở tương quan cung vị mới có ý nghĩa, như cung Quan lộc tứ hóa, nhất định phải rơi vào cung mệnh, tài bạch, quan lộc, thiên di chờ tứ chính cung vị mới tốt, bởi vì chúng ta suốt đời nỗ lực theo đuổi, thực tế thuyết pháp chính là vì yếu “Công thành danh toại”, mà “Công thành” đại biểu hay sự nghiệp thành công, gia tài bạc triệu, mà “Danh tựu” ư? Hay quyền hoặc khoa nhập thiên di, danh tiếng biểu dương.

Giả như, cung tài bạch tứ hóa rơi vào những thứ khác cung vị, như vậy bởi vì cung tài bạch tứ hóa đại biểu sinh mệnh lịch trình, không ở đây ngươi trên người phát sinh, rất rõ ràng, người ta vô pháp nắm giữ khống chế, bởi vậy cũng vô pháp chính mình.

Sở dĩ, quan sát tứ hóa ở mệnh bàn thượng phân bố tình huống, có thể biết có chút sự vật và quan hệ của ngươi là chặt chẽ hoặc rời rạc hoặc không quan hệ, về phần người ta hóa đi ra rơi vào cung đối quan hệ của ngươi chặt chẽ hay không, có thể tương cai rơi vào cung can cung tái phi tứ hóa, khán thứ tư hóa rơi vào mệnh bàn thượng phân bố bàn cục, để phán đoán cho nhau sống nhờ vào nhau trình độ, sở dĩ, tứ hóa tầng thứ hai ý nghĩa, có thể dùng lai quan sát tương quan nhân sự vật cùng ngươi quan hệ chặt chẽ trình độ hoặc người ta năng lực nắm trong tay trình độ.

Các vị có thể rất kỳ quái, Hóa kị thông nghĩa trung, tựa hồ có chút mâu thuẫn tồn tại, đúng vậy, ở tự trên mặt ý nghĩa thật có xung đột tồn tại, nhưng phối hợp tứ hóa [hóa xuất] và [hóa nhập] của bất đồng, tựu cũng biết là muốn chọn dùng loại nào ý nghĩa để giải thích, sở dĩ [hóa nhập], [hóa xuất] là tứ hóa phi tinh nhập môn quan niệm, ở phía sau sẽ có chương một chuyên môn nói rõ [hóa nhập] và [hóa xuất] ý nghĩa.

Trở lại yếu giải thích tứ hóa tầng thứ ba ý nghĩa, tầng này ý nghĩa và vận đồ hữu quan, cũng chính là tiên thiên mệnh bàn và hạn vận mệnh bàn hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, lúc này sẽ lo lắng tứ hóa [hóa xuất] và [hóa nhập] quan hệ:

Giả như bản mệnh hóa nhập đại hạn, đại diện bản mệnh và đại hạn trong lúc đó có quan hệ mật thiết, có thu được hoặc kéo dài ý tứ, giả như bản mệnh không có hóa nhập đại hạn ngược lại là hóa xuất đích tình huống, đại diện đại hạn và bản mệnh líu lo hệ không kín mật, có gián đoạn hoặc mất đi ý tứ, sở dĩ xuyên thấu qua bản mệnh và hạn vận tứ hóa quan hệ, có thể tương bất đồng thì đoạn người đó sự vật quan hệ xỏ xuyên qua liên kết cùng một chỗ, tịnh quan sát quan hệ giữa bọn họ là [thu liễm] hoặc [phát tán], giả như là [hóa nhập] hay [thu liễm], [hóa xuất] hoặc [tự hóa] hay [phát tán].

Tứ hóa thành đẩu số biến hóa của đầu mối then chốt, đẩu số của dụng thần; chẳng tứ hóa vận dụng, tương không thể thôi mệnh, cho nên phi tinh tử vi đẩu số khai tông minh nghĩa liền thuyết:

Đẩu số lại [thì] dĩ lập mệnh, bộ địa chi, tản mười hai cung trong lập cực, hợp thời đang lúc tinh thần;

Đẩu số nặng [sổ] dĩ lập tượng, thủ Thiên can, đi tứ hóa của phi cung hóa diệu, bố không gian thùy tượng.

Rất rõ ràng vạch, số phận là do thời gian và không gian sở kéo, mà thời gian và thiên không quan hệ giữa, đó là địa chi cùng trời can lai phối hợp, bởi vậy,

Bất minh tứ hóa của sử dụng, tương không thể suy ra thời gian và thiên không quan hệ giữa, càng không cách nào lý giải vào giờ nào, cái gì không gian hạ sẽ phát sinh chuyện gì món? Chỉ có thể hàm hồ không rõ ràng địa dĩ tinh tú tổ hợp đặc tính lai giải thích, vô pháp chính xác nắm giữ [sự kiện, không gian hoàn cảnh, thời gian] quan hệ.

Cái gọi là [hóa] người, chính là tinh thần khí hóa cũng, cũng là nói đeo sao tính chuyển hóa thành cát hung hưu cữu năng lượng, biểu hiện trong cuộc sống vận đồ phập phồng, nhân sự thăng trầm; tinh thần các hữu bản tính, phân âm dương, có âm dương mà sinh ngũ hành, là tinh tú gốc rể tính, tên cổ tính chất sao, sở dĩ tính chất sao không chỉ… mà còn chỉ dĩ tinh tú biểu hiện nhân của cá tính mà thôi, dĩ kỳ ngũ hành của đặc tính phối hợp bất đồng cung vị vừa không có cùng vận dụng, tái tá dĩ tứ hóa của thay đổi, thì sống sinh không thôi, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, dĩ của đối ứng vạn sự vạn vật tài bất trí trứng chọi đá, sở dĩ yếu đổng tính chất sao, càng phải hội vận dụng kỳ hoá khí, tài năng vận dụng tinh tú mà liệu sự như thần, sở dĩ tứ hóa tầng thứ tư ý nghĩa, là ở chuyển hóa tính chất sao trở thành biểu hiện đối ứng nhân sự vật của hình tượng.

Như phán đoán nhân tai nạn xe cộ (xe va chạm vào nhà lai không tính là), tất và ra ngoài hữu quan, và xe hữu quan:

Mà: Ra ngoài và [cung vị] hữu quan,

Xe và [tính chất sao] hữu quan,

Hung họa và [hoá khí] hữu quan,

Sở dĩ ba người ở vận dụng thì là nhất thể, bất khả thiên về một hạng, đẩu số ở ứng dụng thì, cũng không phân phi tinh phái, tứ hóa phái, tính chất sao phái, tiểu hạn phái…, phân công khác đều là không hiểu đẩu số người đó, nếu là căn cứ bọn họ cố chấp phương diện nào đó lý luận lai nghiên cứu, cũng sẽ bị nói gạt phương hướng, lãng phí thời gian sinh mệnh, quyển sách là độc giả thành lập chỉnh thể tính, hệ thống tính nghiên cứu tử vi đẩu số hệ thống, không hề rơi vào các môn phái luận chiến vòng xoáy trung làm vật hy sinh.

Do chương 2: nói rõ, biết tứ hóa điều không phải huyền bí vật, mà là có quán liên thời không tác dụng, có tứ hóa của dắt liên hệ, mới biết được [nhân] và [quả] quan hệ, đương nhiên thôi mệnh muốn tìm ra nhân quả quan hệ là thượng tầng công phu, cũng không phải người người đều có thể hiểu được loại này quan hệ, thế nhưng thôi mệnh kiến thức cơ bản phu tất cả tứ hóa, tính chất sao, cung vị (lập hướng) chờ tam yếu tố, mà thôi tứ hóa thành chinh nghiệm, tứ hóa ở mệnh bàn thượng, dựa vào kỳ do hà sở hóa có thể

Phân: Năm sinh can tứ hóa

Cung mệnh can tứ hóa

Đại hạn can cung tứ hóa

Lưu niên can cung tứ hóa

… (nhược thôi lưu nguyệt, lưu nhật thì, cũng có thể tái tế phân phát)

Trong đó tứ hóa năm sinh, chỉ là thùy tượng mà thôi, vô cát và hung, nó là căn cứ năm sinh can mà định, thuộc về trạng thái tĩnh hiện tượng, nhưng nhân tự cất tiếng khóc chào đời hậu, tức có động thái vận thế thay đổi, ở nhất tĩnh nhất động lưu chuyển trung, hỗ trợ lẫn nhau, chức thành cuộc sống số phận võng mà có phập phồng, thành bại chờ hiện tượng.

Sở dĩ:

Tứ hóa năm sinh rơi vào tiên thiên mười hai cung trong chủ thùy tượng, vô cát vô hung, thuộc tịnh.

Tứ hóa năm sinh và mười hai cung của tứ hóa hỗ trợ lẫn nhau, sản sinh cát hung, thuộc động.

Năm sinh can tứ hóa nhập mười hai cung ý nghĩa:

Trở xuống là năm sinh hóa tinh nhập mười hai cung ý nghĩa giải thích dễ hiểu, cái khác có song hóa tinh vào cung hiện tượng, kỳ ý nghĩa giải thích có khác giải thích. So sánh thường gặp song hóa tinh tổ hợp có:

Giáp can: Liêm trinh, phá quân.

Ất can: Thiên cơ, thiên lương, Thái âm.

Đinh can: Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn.

Mậu can: Thái âm, thiên cơ.

Kỷ can: Vũ khúc, tham lang.

Canh can: Thái âm, thiên đồng, thái dương.

Tân can: Cự môn, thái dương.

Song hóa tinh tổ hợp ý nghĩa có thể ngắn gọn giải thích như sau:

Lộc, quyền đồng cung: Tài lợi, phát đạt, danh lợi song thu vào, thành công tựu.

Lộc, khoa đồng cung: Thành danh hậu thu lợi, tài bình ổn, có tài cán.

Lộc, kị đồng cung: Song kị luận.

Quyền, kị đồng cung; khổ cực địa dĩ kỹ năng kiếm tiền, đối đãi làm việc có đầu voi đuôi chuột của ngại.

Khoa, kị đồng cung: Kỹ thuật phát tài, bình ổn thụ lương là tốt, không thích hợp thái ham tài lợi.

Hiện cử đồng loạt nói rõ tứ hóa năm sinh vào cung ý nghĩa: (sai ai ra trình diện thượng đồ)

Hóa lộc năm sinh ở tử nữ: Tử nữ thông minh, nhân duyên tốt, ngày sau sẽ có thành tựu, bản mệnh cũng tương đương quan tâm tử nữ, tương tiền đầu tư ở tử nữ giáo dưỡng thượng.

Hóa quyền năm sinh ở thiên di: Xuất ngoại thành công tựu, cũng có thể được mọi người tán thưởng và khẳng định, thích hợp xuất ngoại phát triển.

Hóa khoa năm sinh ở sự nghiệp: Sự nghiệp bình ổn, duy trì tương đương trình độ mà thôi, cứu cấp thường xuyên có ý định ngoại trợ lực lai trợ giúp.

Hóa kỵ năm sinh ở huynh đệ: Quan tâm huynh đệ, mặc dù huynh đệ trong lúc đó khá nhiều tranh chấp, không quá quan tâm tình không giảm, huynh đệ có cứu cấp cũng sẽ rút dao tương trợ, huynh đệ so sánh không được thường cùng một chỗ.

Phải chú ý là: Tứ hóa năm sinh chỉ là thùy tượng mà thôi, vô cát hung hiện tượng, cần phải có đi vận phối hợp, đi ngược chiều đại vận hoà thuận đi đại vận kết quả hoàn toàn bất đồng, phải tham khảo đi vận tứ hóa và bản bàn tứ hóa tương hỗ quan hệ, tài năng suy tính động thái [vận đồ] phập phồng.

Chương thứ mười bốn sao Tứ hóa ứng dụng

Tử vi đẩu số phục vụ quên mình bàn lai suy tính số phận, mệnh bàn nội ứng có thể hữu thần.

Rốt cuộc cái gì là [thể]? Cái gì là ư? Đơn giản thuyết, cung mệnh tam hợp mới là thể, bản mệnh bàn tứ hóa thành thần; phía trước đã và đại gia nói qua cách cục, đây là số mệnh bàn trung đại diện mệnh tạo chủ nhân của [thể], vì sao dĩ tam hợp mới là thể ư? Đạo lý rất đơn giản, nhân sống trên đời, ăn, mặc, ở, đi lại tứ đại dân sinh cần, không một bất hòa tài bạch phát sinh trực tiếp quan hệ, cho nên tài bạch là nuôi mệnh của nguyên, yếu tài bạch quảng tiến, tất nhiên chuyện quan trọng nghiệp hảo, vận đồ cát tường, tài năng bảo đảm tài nguyên, không có chuyện nghiệp nơi nào lai tài? Cố sự nghiệp cung là tài của nguyên (tài bạch tài bạch), kinh doanh sự nghiệp, phải có tài năng kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền, cho nên cung mệnh là sự nghiệp của nguyên, những thứ khác phu thê, tử nữ, huynh đệ, giao hữu, phúc đức chờ, là căn cứ vào mệnh, tài bạch, sự nghiệp mà sản sinh dựa vào của quan hệ, sự nghiệp bất hảo, tài vận vừa phá. Tại sao phúc đức có thể hưởng? Lấy cái gì mãi điền trạch? Lục thân dùng cái gì thân thiết? Loại này khách và chủ quan hệ xa ở Tống triều tức đã thái độ làm người sở khắc sâu lý giải, rõ ràng địa, mệnh, tài bạch, sự nghiệp thái độ làm người mệnh đứng đầu thể.

Lại từ một cái góc độ khác đến xem, có rất nhiều chuyện, đều là do tâm linh sở phát động, tái tạ động tác thân thể lai đạt thành, ví dụ như: Gây dựng sự nghiệp thì, người ta biết dùng tâm tư thi tài chính nơi phát ra, kỹ thuật năng lực, có cái nào người cạnh tranh, chợ thẩm thấu sách lược… Chờ nhân tố, sai ai ra trình diện hữu cơ có thể sấn tài sẽ buông tay đi làm, đó là là tiên do trong lòng tìm cách có thể hay không đi? Tái phó chư hành động, sở dĩ, là do dẫn đường [thể] nhi động, mà không phải [thể] khống chế , rất rõ ràng, vận mạng chủ đạo ở tứ hóa dụng thần, cách cục ở phó sừng, có tứ hóa thôi động, mới có thể phó chư hành động, cũng không phải mỗi một một chính mình hảo cách cục mệnh tạo, đều có thể thành tựu vĩ đại là sự nghiệp, làm sao nắm giữ thời cơ tốt nhất, hậu cơ dựng lên, thành tựu sự nghiệp to lớn, mệnh lý suy luận có thể dành cho tham khảo.

Tứ hóa hay so sánh quyết tâm cường liệt hoặc ngoại giới nhân tố ảnh hưởng cường liệt hay không chỉ thị khí, quan sát do bản mệnh, đại hạn tứ hóa ở mệnh bàn trung hình thành là loại nào tổ hợp, là được đoán được mình tâm lực mạnh yếu trình độ hoặc ngoại giới nhân tố ảnh hưởng lực khổ, ảnh hưởng lực đại tiểu tiện có thể phán định một người gặp được sự kiện cát hoặc là hung, về phần rốt cuộc là mình nhân tố hoặc ngoại giới nhân tố? Sẽ khán là người nhân sự cung lai phán định.

Tứ hóa là dựa vào Thiên can mà quyết định hóa và không thay đổi, mà Thiên can có sống năm Thiên can, lại do năm sinh Thiên can định ra mười hai cung can cung, từng can cung vừa chủ chưởng bất đồng tứ khỏa hóa tinh, mười hai cung cộng bay ra bốn mươi tám khỏa bất đồng hóa tinh, những… này do bản mệnh bàn bay ra hóa tinh sẽ cùng năm sinh Thiên can tứ hóa va chạm mà sản sinh bất đồng cát hung hiện tượng, đây là bản mệnh bàn dụng thần, đương vận thế vừa chuyển động, bản mệnh bàn tứ hóa vừa sẽ cùng đại hạn, lưu niên tứ hóa phát sinh tác dụng, liền hiện ra vận đồ cát hung liễu.

Thiên can tứ hóa chỉ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị, ở tài cung, tình cảm, trạch vận các phương diện, các không có cùng cát hung giải thích, nói chung, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chủ may mắn, nhưng ở khán gặp ở ngoài thì, thì không được chủ may mắn liễu, giống nhau, Hóa kị chủ không được thuận, nhưng ở có chút vấn đề trung, cũng cát lợi hiện tượng, sở dĩ tứ hóa cát hung giải thích, hoàn toàn muốn xem là loại nào sự kiện mà định, chúng ta thường thấy tứ hóa giải thích là:

Hóa lộc: Lộc là phúc đức chi thần, thủ thân mệnh quan bổng lộc và chức quyền, khoa quyền tương phùng, tất làm vợ cả thần của chức. Tiểu hạn phùng của, chủ tiến tài nhập sĩ niềm vui. Đại hạn mười năm, may mắn không thể nghi ngờ. Ác diệu đã tới, tịnh dương đà hỏa kị xung chiếu, cũng không làm hại. Nữ nhân cát thấu tác mệnh phụ, nhị hạn phùng của, nội ngoại uy nghiêm, sát thấu bình thường.

Còn nói:

Kỷ đất, chưởng phúc đức, chủ tài lộc. Thủ thân mệnh cư quan lộc, phùng khoa quyền tác đại thần và lộc tồn giáp, tất chủ phú quý. Tử ngọ thiên di, văn chương cái thế. Lộc triền yếu địa, hoặc thiên không cướp hãm, chủ không được phát tài. Nghỉ giấu tứ mộ, hóa lộc vô dụng. Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung. Nữ mệnh cát thấu, nội ngoại uy nghiêm, tái sinh phu nhân. (chú: Tứ mộ chỉ thìn, tuất, xấu, vị tứ cung)

Hóa quyền: Quyền tinh chưởng xử sinh sát chi thần, thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tướng, khoa quyền tương phùng, nhất định văn chương quán thế, nhân giai khâm phục và ngưỡng mộ, tiểu hạn tương phùng, không có không được cát. Đại hạn mười năm, tất nhiên đắc chí. Như phùng dương đà hao tổn kiếp không, thính tài di luy, quan tai biếm trích, nữ nhân có, nội ngoại xưng chí, tái sinh mệnh phụ. Tăng nói chưởng sơn lâm, có sư hào.

Còn nói:

Giáp mộc, chưởng sinh sát, chủ quyền quý. Khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tướng, văn chương quán thế. Hội vũ hoặc cự, tất chưởng đại sự, hoặc ác binh phù. Dương đà thiên không cướp, quan tai trát trích. Quyền khoa song giáp, tất chủ đại quý. Quyền lộc gặp lại, tài quan song mỹ, sát tinh lai thấu, hư dự của long. Tài bạch phúc đức, quyền lộc lai thủ, xuất thế vinh hoa. Quyền lộc nô bộc, tung quan cũng bôn. Nữ mệnh hóa quyền, chủ nhân tính cương, ưa đoạt phu quyền, nội ngoại xưng ý. Chú: Quyền lộc ở cung Nô bộc, ngay cả có quan quý cũng sẽ là bằng hữu bôn ba lao lực.

Hóa khoa: Khoa tinh thượng giới dự thi, chủ chưởng viết văn ngôi sao, thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, tể thần của quý. Như phùng ác diệu, cũng văn chương tú sĩ, tái sinh quần anh trường sư phạm. Nữ mệnh cát củng, chủ quý phong tặng, mặc dù tứ sát phá tan, cũng phú quý, và khoa tinh củng chiếu cùng luận.

Còn nói:

Nhâm thủy, chưởng văn tinh, chủ thanh danh. Thủ thân cung mệnh, chủ nhân thông minh. Quyền lộc tương phùng, tể thần của quý, như gặp ác tinh, văn chương tú sĩ, quần anh trường sư phạm, nhưng ngại chư thiên không. Tam kỳ giáp mệnh, tất là quý cách, khoa quyền đối củng, nhảy cấp vũ môn, khoa lộc phùng mệnh, uy danh áp chúng. Khoa minh ám lộc, đứng hàng ba máy. Khoa danh hãm hung, rơi vào thiên không cướp, rơi vào dương đà, nhật nguyệt hãm địa, chủ diệu hãm địa, nảy mầm mà chẳng ra hoa, nữ mệnh quyền lộc, cát diệu tướng củng, phong tặng chủ quý, Tứ Sát phá tan, cũng chủ phú quý.

Hóa kị: Kị là đa quản chi thần, thủ thân cung mệnh, suốt đời không được thuận. Tiểu hạn phùng của, một năm bất túc. Đại hạn mười năm hối lận. Nhị hạn thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận. Văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân dù có quan tai khẩu thiệt, không ngại. Mặc dù thương nhân tài nghệ nhân, giai không thích hợp, lợi gia hội Tử Phủ xương khúc, tả hữu khoa quyền lộc dư kị đồng cung, vừa kiêm tứ sát cùng tồn tại, tức phát tài cũng không tốt, công danh cũng không thành tựu, như chỉ phùng tứ sát, hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba đái tật. Tăng nói lưu dời hoàn tục. Nữ một đời người bần yểu.

Còn nói:

Nhâm thủy, đố kị tinh, đa quản chi thần, chủ thị phi không được thuận. Nhị hạn phùng của, kiên quyết lận đận, văn nhân không lâu sau, quân nhân quan tai, công thương không được thuận, khẩu thiệt không khỏi, phiền não thất vọng. Tử Phủ xương khúc, tả hữu tam kỳ, và kị đồng hành, vừa kiêm Tứ Sát, tài không kiên nhẫn cửu, công danh phải không, chỉ thủ phùng sát, bôn ba đái tật, tăng đạo viễn hoàn. Miếu vượng không được kị, hãm địa quá mức kị. Thiên đồng tuất kị, năm đinh sinh ra trái lại tốt. Cự môn thìn kị, tân nhân trái lại tốt. Nhật nguyệt hãm địa, Hóa kị đại hung. Liêm trinh hãm địa, Hóa kị canh kị. Nữ mệnh gặp hung, gian khổ độ nhật.

Mọi người thấy hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tọa mệnh, liền âm thầm trong lòng nhảy nhót không ngớt, nhược thấy sao Hóa kỵ ở cung thiên di chiếu mệnh, liền âm thầm kinh hãi, nguy rồi! Bị sao Hóa kỵ trành tiền cuộc, nhất định sẽ không được thuận, có thị phi. Những… này quan niệm và tìm cách vị tất hoàn toàn đúng, bởi vì nếu như bỏ quên [hóa nhập] và [hóa xuất] khác nhau, tựu vô pháp nhận [ra] và [nhập], tương chẳng hóa lộc là [được] hoặc [thất], Hóa kị là [cát] hoặc [hung], giống một vị [đẩu số chuyên gia] phê bình sở vân: “Tứ hóa bay đầy trời, chẳng na sao mới thật sự là tứ hóa”. Còn đây là chẳng [hóa xuất], [hóa nhập] cập cung vị, tinh tú tổ hợp quan hệ, vì vậy vô pháp lý giải tứ hóa phi tinh quy tắc, dồn có đến đây “Lẽ thẳng khí hùng” lời bình.

Phàm là do năm sinh can bay ra của tứ hóa, mặc kệ rơi vào người cung vị cũng gọi [hóa nhập], nhược kỳ rơi vào cung vị can cung, không để kỳ trong cung tọa tinh tự hóa, thì khiếu [hóa trung], năm sinh can tam cát hóa tinh hay nhất rơi vào bản mệnh bàn cung mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc (hoặc khiếu sự nghiệp cung), mà Hóa kị tinh bất khả ở cung thiên di, cung phúc đức, cung phu thê lai xung tam hợp, đây là nếu nói [tam cát gia hội cách], thế nhưng đến đây cách cục nhất định phải cung mệnh tọa hóa lộc tinh mới có hiệu dụng; nếu là do tam phương hội nhập người, cung mệnh vô tam cát hóa tinh một trong người, chích chủ mặt ngoài phong cảnh mà thôi, hư mà không thực.

Bản môn đối với tứ hóa giải thích, giản thị như sau:

Hóa lộc chủ tình duyên, tài lộc;

Hóa quyền chủ quản chế, uy nghiêm;

Hóa khoa chủ khoa bảng, giáo hóa, nhã nhặn;

Hóa kị chủ giấu phục, hối cữu.

Nhân năm sinh can tứ hóa đều là hóa nhập, cho nên kỳ hóa nhập mệnh bàn cung vị trung ý tứ có thể xem xét cân nhắc giải thích. Thế nhưng năm sinh can Hóa kị rơi vào lục thân cung là thiếu nợ ý tứ, nếu là rơi vào điền trạch, phúc đức, tài bạch, sự nghiệp, thiên di nói, thì đại diện lòng đang cai chỗ, nhân kị là tự “Kỷ” “Tâm” ý tứ, cho nên năm sinh can Hóa kị ở cung điền trạch đại diện người này tâm ở gia đình, một chút ban thay mặt ở trong nhà ít ra ngoài, đây là giấu phục của tượng; nhược Hóa kị ở huynh đệ, thì đại diện lòng đang huynh đệ tỷ muội, bởi vậy sẽ vì tay chân đa nỗ lực, cho nên là thiếu nợ; đương nhiên, nhân Hóa kị ở huynh đệ, huynh đệ hội so sánh không được thuận lợi, còn đây là tất nhiên của hiện tượng.

Sinh ra năm năm can và mệnh bàn na nhất cung can cung tương đồng, thì đại diện người này một trong sinh vận đồ phập phồng và hoạt động đều và đến đây cung có quan hệ chặc chẽ, ví dụ như: Người nào đó là giáp năm sinh, mà giáp can ở mệnh bàn cung tài bạch, thì hắn cả đời vận thế hoạt động trọng điểm giai dĩ tài bạch, kiếm tiền là việc chính, hơn nữa còn là thuộc về tự lập sống lại cách, nếu như năm sinh can dự cái khác lục thân cung can cung tương đồng, thường thường sẽ cùng cai lục thân sản sinh so sánh chặt chẽ liên quan tính.

Cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung, cung điền trạch xưng là ngã cung, cái khác xưng là tha cung, tứ hóa có nhập ngã cung mới tốt, nhập tha cung thì là hóa xuất, chủ tổn thất, bất lợi.

Nếu như chúng ta nếu bàn về một người bản chất đặc tính, có hay không thích hợp kinh thương hoặc nên sự nghiệp? Đối với này vấn đề, chúng ta yếu do buôn bán đặc tính [tính toán tính chất, kiên nghị chịu khổ] tinh tú tọa cung mệnh người thì so sánh thích hợp từ thương, mà thuộc về thanh cao (như thiên lương), nhã sĩ (như Thái âm hoặc thiên đồng) tinh tú tọa mệnh tựu tương đối không thích hợp kinh doanh thái thương nghiệp hóa là sự nghiệp, mà nên làm nghề phục vụ, đây là từ tính chất sao bắt đầu luận, thế nhưng tinh tú đụng tới tứ hóa hậu, hội biến chất mà không phải là vốn có tính chất sao liễu, như thiên lương hóa lộc tọa cung thiên di ở đẩu số tiên hiền phú văn trung thì có [cự thương cao giả] thuyết pháp, hòa thanh cao tính chất sao tựu hoàn toàn bất đồng, bởi vậy, nhất gặp phải tứ hóa, sao tính chất hoàn toàn cải biến, sở dĩ, tính chất sao và tứ hóa yếu lẫn nhau là sử dụng.

Ví dụ như mệnh lệ nhất:

Vũ khúc, thiên tướng tọa mệnh ở nhâm dần cung, chiếu giống nhau trong sách nói, người này phú tinh thần trọng nghĩa, ưa bênh vực kẻ yếu, cá tính chính trực kiên cường, tam hợp vừa [Tử Phủ triêu viên cách], người này thường và quân chính, tài chính và kinh tế giới nhân sĩ gặp gỡ, tịnh xong bọn họ bang trợ mà thành công, trở thành phú hào, suốt đời đa rượu và đồ nhắm xã giao việc.

Nhìn nữa năm sinh can tứ hóa:

Hóa lộc rơi vào cung tử nữ: Người này thương yêu tử nữ, có tiền tựu hoa ở tử nữ trên người.

Hóa quyền, Hóa kị giai rơi vào huynh đệ cung: Hóa kị nguyên chủ khiếm huynh đệ trái, hóa quyền nguyên cũng chủ huynh đệ thành công tựu, hai sao rơi vào trái lại trở thành tranh chấp, không được truyền hình hai trong một đích tình hình.

Hóa khoa rơi vào cung điền trạch: Là chủ điền trạch vừa phải, không lớn không nhỏ.

Cung mệnh can tọa nhâm: Sao Vũ khúc tự Hóa kị, đây là hóa xuất, biểu thị tim của mình hóa đi ra bên ngoài liễu, cho nên tương đối sẽ không là tự mình dự định, tình nguyện chính có hại cũng không chiêm nhân tiện nghi, hơn nữa tâm đã hóa đi ra bên ngoài liễu, đối với mình so sánh một lòng tin, cho nên so sánh tự ti, hơn nữa Hóa kị vừa chủ giấu phục của tượng, cho nên kị ra, không giấu được, tài phú, danh lợi đa nhân vô pháp giấu phục mà tổn thất hoặc nhượng cơ hội không công xói mòn, vì vậy loại cách cục kinh thương thường thường

Chẳng nắm chặt cơ hội, mà bị tổn thất, thực sự không thích hợp ở kinh thương, nhược cứng rắn yếu việc buôn bán, cũng nên tố cửa hàng bán lẻ sinh ý, hoặc tiền mặt mua bán hành nghiệp so sánh tốt.

Mặc dù là rất đẹp [Tử Phủ triêu viên cách], thế nhưng tứ hóa dụng thần không tốt, vẫn không có pháp thành tựu sự nghiệp vĩ đại.

Hiện tại nhìn nữa mệnh lệ nhị:

Là vị giáp thìn năm sinh tiểu thư, cung mệnh cũng là ở dần vị trí: Tham lang tinh, thiên diêu tinh, lộc tồn tinh tọa mệnh, tam hợp là [Sát Phá Lang] cách cục, căn cứ tham lang tinh đặc tính, biết vị tiểu thư này tửu lượng không sai, hiếu động thiện giao tế, đa rượu và đồ nhắm xã giao, rất dễ và khác giới tiếp cận, hơn nữa thiên diêu tinh càng thêm cường loại này khuynh hướng, may mắn có rất nặng lộc tồn làm bạn, bằng không bất kham tưởng tượng, mặt khác, như là nói phù khoa dụ cho người ghé mắt, chú trọng vật chất hưởng thụ, có thể không nại gian khổ địa kiếm tiền, có ăn ý mạo hiểm khuynh hướng, ưa biến động không kiên nhẫn tịnh thủ tính chất đặc biệt, cũng không trả lời quên.

Hơn nữa, tam hợp vừa là [Sát Phá Lang] cách, đến đây cách cục của đặc tính phải không an hiện trạng, ưa cải tạo sang tân, nghị lực kiên cường, bất úy gian khổ, ưa biến động xuất ngoại, tính tình cấp, hữu quan sáng lập quyết đoán, chức nghiệp thích tính quảng, năng lực văn năng lực vũ.

Nhìn nữa tứ hóa năm sinh:

Hóa lộc năm sinh tinh rơi vào cung thiên di: Phong đầu rất kiện, nhân tế quan hệ không sai, ở giao tế thượng rất hùng hồn, hơn nữa hóa lộc tinh lại cùng cung mệnh nội lộc tồn tinh thành đôi chiếu trạng thái, là loại tài nguyên tràn đầy cách cục.

Hóa quyền năm sinh tinh rơi vào cung tài bạch: Ưa chưởng quyền sở hữu tài sản, chính chi phối tiền tài vận dụng, thiện sử dụng tiền tài đầu tư phát tài.

Hóa khoa năm sinh tinh rơi vào cung phu thê: Đại diện đời sống tình cảm trung có gặp dữ hóa lành trợ lực, hơn nữa trượng phu tướng mạo thân tài cũng rất cân xứng vừa phải;

Hóa kỵ năm sinh tinh rơi vào huynh đệ cung: Chủ người này khiếm huynh đệ trái, hội vì huynh đệ tỷ muội đa nỗ lực (vật chất hoặc tinh thần thượng đều là), mà Hóa kị ở huynh đệ, và đà la tinh (hóa khí viết kị) trùng hợp, cho nên huynh đệ cung xác nhận song kị, huynh đệ trung phải có hao tổn, hơn nữa huynh đệ vận đồ cũng độ chênh lệch.

Vừa nhìn nữa tam phương, hội nhập năm sinh can hóa quyền và hóa lộc, thì người này mặt mang quý khí, có uy nghiêm, còn đây là tứ hóa dụng thần vu trên thân người biểu hiện ra tính chất đặc biệt, Hóa kị nói, thì dư nhân trầm mặc ít nói quan cảm; còn nữa, cung tài bạch can là [giáp] và năm sinh Thiên can tương đồng, bạn cố tri người này là tự lập cách.

Cung mệnh can tọa bính: Liêm trinh Hóa kị ở cung thiên di, đại diện lòng đang bên ngoài, sở dĩ người này rất thẳng thắn, lòng dạ không sâu, hảo ở chung, đáng tiếc thường quên hứa hẹn; thiên cơ hóa quyền ở phụ mẫu, quyền tinh là chưởng uy nghiêm, quyền thế ngôi sao, cho nên đối trưởng bối nói đương nhiên không khách khí, hữu lý định tranh rốt cuộc, hơn nữa thiện biện, bất quá cung phụ mẫu tọa đinh can, cự môn tự Hóa kị, tuy tốt biện cũng không môn, người khác không được bỏ rơi người.

Tương tiền thuật của đặc thù tống chỉnh đứng lên, đã có thể mờ mờ ảo ảo lý giải người này tính chất đặc biệt liễu, vì vậy Thiên can tứ hóa biểu yếu thành thục bối, tài năng khiến cho đẩu số dụng thần – tứ hóa, vận dụng như thần.

Chương thứ mười lăm sao Hóa kỵ hàm nghĩa

Thấy [Hóa kị] nhất từ, trực giác địa tâm trung liền khởi ngật đáp cảm thấy khó chịu, chỉ trích là [đa quản, hối lận chi thần], thùy bị Hóa kị triền đến rồi thùy gục môi, hầu như sơ tập đẩu số người đó, ai cũng là kỳ danh xưng cảm giác mà không năng lực tiêu tan, tại sao phải như vậy? Chúng ta tới nhìn tử vi đẩu số toàn bộ thư là như thế nào chú thích [Hóa kị] ý nghĩa:

[Hóa kị là đa quản chi thần, thủ thân mệnh suốt đời không được thuận, tiểu hạn phùng của, một năm bất túc, đại hạn phùng của, mười năm hối lận, nhị hạn thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận. Văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân dù có quan tai khẩu thiệt không ngại. Mặc dù thương nhân tài nghệ nhân, giai không thích hợp lợi, như hội Tử Phủ xương khúc tả hữu, lợi ích kinh tế lộc, và kị đồng cung kiêm tứ sát cùng tồn tại, phát không được tài lộc. Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa tinh rơi vào hung hương là cũng. Như chỉ phùng tứ sát hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba đái tật, tăng nói lưu dời hoàn tục, nữ một đời người bần yểu. Nhược thái dương ở dần mão thìn tị Hóa kị, Thái âm ở dậu tuất hợi tử Hóa kị, trái lại là phúc luận, còn lại chư tinh Hóa kị, các xem xét ngũ hành bất đồng, như liêm trinh ở hợi Hóa kị, là vì hỏa vào nước hương, vừa phùng thủy sai người, Hóa kị cũng không phải là hại.] [Hóa kị dương thủy, là thượng giới đa quản của ở lại, chủ thị phi khẩu thiệt, vừa danh kế đô tinh. Hóa kị của ở lại, vị tất có thể phá cách, cận chủ phần nhiều là phi dây dưa mà thôi, trước phải thi chính tinh có hay không miếu vượng, nhược miếu vượng thì có [vượng địa Hóa kị không được kị nói đến], hãm địa chủ hung, có nữa kim thủy ngôi sao miếu vượng Hóa kị càng không được kị, vẫn là kiêm hữu phú quý, như Thái âm ở hợi Hóa kị, cập vũ khúc Hóa kị ở tị cung trường sinh nơi chờ. Như lửa mộc ngôi sao Hóa kị, vượng cung, nhược thái dương cư ngọ, cập thiên cơ Hóa kị ở mão chờ, đa phú mà không quý, hoặc quý mà không phú. Thuộc đất ngôi sao không thay đổi kị, nhưng Hóa kị phạ nhập tứ mộ, chủ tăng hung. Tái như thuộc hỏa ngôi sao, vu hợi tử vùng sông nước Hóa kị gia sát, hung ác dị thường, phần nhiều là bị thương tàn phế, yểu vong. Đến đây tinh nhập mệnh, chủ suốt đời phần nhiều là phi đa quản, dễ bị nhân của tật, gấp gáp táo, đái tật bệnh, đa phập phồng thành bại. Nhưng quan võ trái lại tác cát luận, đi vận cũng. Nữ mệnh có, bất luận vượng yếu, dễ lắm lời lưỡi thị phi, vượng địa cũng có giàu có, nhưng bất năng quý, mà lại lúc tuổi già đa bệnh. Hãm cung gia sát, lục thân bất hòa, phần nhiều là phi, cũng nghèo hèn. Đến đây tinh ở mười hai cung trong, tiên khán hóa tinh được địa hay không, cập chính tinh của tính chất, phương định kỳ cát hung.]

Nguyên lai căn cứ hiện hữu trong sách đối với Hóa kị tinh tự thuật, Hóa kị tinh sở biểu chinh đều là không được cát của tượng, bởi vậy khiến cho đại gia khủng hoảng, trên thực tế có hay không như vậy ư? Y theo tiên sư truyền lại, bất tận hoàn toàn như vậy, mặc dù đang phần lớn dưới tình huống Hóa kị tinh đại diện [bất lợi, khốn đốn, tổn thương] ý tứ, thế nhưng ở có chút dưới tình huống, Hóa kị tinh cũng có cát lợi một mặt.

Hóa kị là một viên khả ái vừa đáng sợ hóa tinh, ở [bất lợi, khốn đốn, tổn thương] ý tứ ở ngoài, nó hoàn có [dính tính], đương nhiên đến đây dính tính đối với không được cát hoặc cát lợi sự tình đều có hiệu dụng, bởi vậy, gặp cát ích cát mà gặp hung ích hung, sở dĩ nếu có thể hiểu được Hóa kị tinh tác dụng làm bằng máy, tài năng ứng dụng xu tị chi đạo, chuyển hóa [Hóa kị] là may mắn.

Hóa kị tinh ngũ hành thuộc thủy, thủy đại diện [trí tuệ], tiên hiền hữu vân: “Đại trí giả ngu, thượng thiện nhược thủy”, đều ám chỉ Hóa kị tinh có [tùy duyên, thuận thế] ý, gặp phải Hóa kị tinh niên kỉ hạn thì bất khả cưỡng cầu và nghịch thế làm, hoặc can thiệp vào, mà là yếu [thu liễm, giấu phục, chìm tiềm hàm dưỡng], dĩ phù hợp Hóa kị tinh của hàm ý, bởi vậy đụng tới Hóa kị tinh thì bất khả xông vào, lại vừa trì doanh bảo thái.

Rốt cuộc [Hóa kị] tinh ý nghĩa là cái gì chứ? Căn cứ mặt chữ thượng để giải thích, [kị] là tự “Kỷ” “Tâm” ý tứ, ý chỉ Hóa kị tinh sở chủ chưởng của [khốn đốn, hối lận, không được thuận] chờ, đều là do tâm cảnh của mình tạo thành, giả như biết sở thoái thoái, không được tham không lấy, không được kỹ không cầu, tất cả tùy duyên, thuận thế làm, tự nhiên mà vậy hóa giải Hóa kị tinh ác tính, sở dĩ [Hóa kị] của làm hại hoặc là phúc tất cả đương sự của một ý niệm ngươi.

Mọi người có một sinh vật bản năng -[lánh] tai hoạ bản năng, nhược địch nhân một đao bổ tới, chúng ta nhất định sẽ lánh đao phong; nhất bộ xe vọt tới, chúng ta cũng sẽ khiêu mau tránh ra lai; sở dĩ lánh vật lý không gian tách ra tai hoạ bản năng tất cả mọi người và bẩm sinh lai, là một loại trực giác địa phản xạ tác dụng. Thế nhưng trong lòng không gian -[tâm tình] thì không phải là như vậy trực giác địa có thể cải biến để tránh hung họa, chúng ta sở học sở hữu tri thức đều không đủ để phán đoán thế gian sở hữu của thị phi đúng sai, ví dụ như: [ta vẫn cảm thấy vị này đối tượng không sai, muốn gả cho hắn, cho dù đại gia phản đối, còn là kết hôn rồi, tại hạ quyết định lập tức, hoàn toàn là bị tình cảm của mình sở mông tế, hoàn toàn đưa mọi người của khuyên nhủ vu không để ý], tại hạ quyết định lúc đó, thậm chí còn có [mọi người đều thụy ta độc tỉnh vui sướng] ư?! Bởi vậy có thể thấy được liên lụy tới [tâm tình] vấn đề cũng không phải người khác nhất cú cổ liền có thể thay đổi hoặc chính nhất niệm gian có thể hoàn toàn xoay, thường thường là ở “Tự cho là đúng” trạng huống hạ, làm quyết định sai lầm, bởi vậy có thể sai ai ra trình diện tim của mình, là như thế nào khó có thể nắm giữ! Cho nên nói: “Người địch nhân lớn nhất ở chính”.

Trên cơ bản, mỗi người đối thời gian tới luôn luôn mong muốn ngày mai sẽ tốt hơn, ở đây tiền đề dưới, mỗi người tại hạ quyết định tiền, nhất định sẽ dĩ chính có lợi nhất điều kiện lai lo lắng, thế nhưng vì sao có giàu nghèo chi biệt? Chức vụ có phân chia cao thấp? Sự nghiệp có khổ chi biệt? Tóm lại một câu nói -[tâm tình] tạo thành, có người phải suy tính tương đối sâu nhập rộng khắp, cho nên ra lệnh cho chỡ đi thượng phong mọi chuyện trôi chảy, mà lo lắng nông cạn thô bạo, số phận đi xuống phong, mọi chuyện bất lợi, nhân thành tựu này có cao thấp chi biệt, yếu khiến cho chính mại hướng tốt đẹp hơn tương lai bí quyết ngay cải tạo tâm tình mà thôi.

Bởi vậy, vật lý thượng không gian, tất cả mọi người có lánh bất lợi hoàn cảnh sinh vật bản năng, mà trong lòng không gian [tâm tình], thường thường là ở tự nhận là [kiến giải chính xác, quyết sách không có lầm] dưới tình huống, phạm hạ lệch lạc mà không tự biết, yếu đãi thành sự thực hậu, mới biết hối hận, sở dĩ tâm tình là số phận biến hóa đầu mối then chốt, cho nên chủ hối lận của hóa tinh [Hóa kị] dĩ “Kỷ tâm” hai chữ sở hợp thành lai ám chỉ tâm tình trọng yếu.

Ở đẩu số trung, Hóa kị thuộc thủy, thủy ở bình thường nhu thuận, tế dưỡng sinh vật, nhưng tràn lan thì, nguy hại sinh linh, xung đi điền viên, sở dĩ ở Hóa kị tinh bản ý thượng, đã tối thị kỳ có thể là thiện làm ác, nếu như có thể thuận [Hóa kị] của tính, là có thể chuyển hóa nghịch cảnh là trôi chảy, giả như biết [Hóa kị] của tính, thì năng lực chuyển hóa [Hóa kị] là hữu dụng, bằng không làm hại không được chí, bạn cố tri [Hóa kị] tài năng sửa vận, tái phối hợp vật lý bầu trời đang lúc biến hóa, dĩ thu vào xu cát tị hung hiệu quả.

Sở dĩ [Hóa kị] cũng không phải là toàn bộ hung, cũng không phải toàn bộ cát, đoan lại đương sự người có thể không cải tạo tâm tình và biết làm sao nắm giữ vận dụng không gian mà định, trí tuệ cao, kiến thức quảng người đó, năng lực trực quan nội tâm đúng như, trái lại vũ trụ vạn vật, không có mình chi tâm, dĩ thiên địa làm tâm, sở dĩ kỳ suy nghĩ cũng sâu xa, kỳ tư tưởng rộng rãi, siêu việt thời không, sở dĩ, cái gì gọi là [sửa vận]? Cải tạo tâm tình tức là.

Sửa vận chi đạo rất nhiều, nhưng cũng là muốn dựa vào chính mình, bởi vì [tâm tình] là người khác không cách nào nắm lấy và nắm trong tay, một lần nữa đắp nặn tâm tình chỉ có dựa vào chính kiên trì bền bỉ nỗ lực thực hiện, tài năng cải tạo vận mạng của mình.

Cải tạo tâm tình không cần yêu cầu thần xem bói, sở hữu năng lực phong phú chính chuyện của cuộc đời vụ đều có thể, như [đọc sách, tham gia nghĩa công tổ chức, quy dựa vào tôn giáo] chờ đều có thể chuyển hóa tâm tình, tựu khán nâm sở đụng tới khốn đốn bất toại đầu nguồn là cái gì, liền hướng phương diện kia cải thiện là được rồi, như nhân bằng cấp không tốt tìm không được công việc tốt phải đi học bài ba; nhược nhân không có việc gì làm ông chủ gia trưởng tây gia ngắn gây chuyện thị phi, phải đi đảm nhiệm nghĩa công bồi cơ khổ không chỗ nương tựa lão nhân gia nói chuyện phiếm ba! Sửa vận hay đơn giản như vậy.

Chương thứ mười sáu vận thế lưu chuyển

Có vài người thấy cung phu thê lộ vẻ: Thiên đồng, tử vi, Thiên phủ, Thái âm chờ mặt chữ thượng thoạt nhìn là cát lợi tinh tú, liền khe khẽ tự hỉ, cho là có một vị hảo phối ngẫu liễu; cũng có người đó thấy cung tài bạch tọa: Tử vi, Thái âm, vũ khúc, Thiên phủ chờ ngôi sao may mắn, đã ở vui vẻ cho rằng suốt đời sẽ không ngu thiếu thốn liễu.

Trên thực tế có hay không như vậy ư? Tin tưởng tằng bài quá chính mệnh bàn người đó, trong lòng cũng sẽ ở hoài nghi: Vì sao điều không phải như sao ở lại mặt chữ thượng hiện ra cát tường ư? Đây là bởi vì bỏ quên thời gian và không gian biến hóa nhân tố, cận tòng mệnh cách cao thấp lai thôi mệnh, sở dĩ phát sinh và hiện trạng không hợp suy đoán, chỉ có khán tinh tú tên gọi hảo tịnh không có nghĩa là là có thể chính mình danh tiếng, địa vị hoặc tài phú, mà là do hậu thiên năm này tháng nọ địa nỗ lực, phối hợp không gian tác dụng rèn luyện, tài năng tạo nên người thành công sinh, cho nên tốt số không bằng vận hảo, vận rất như nghị lực chăm chỉ hảo.

Có người sanh ra ở nhà phú hào, còn nhỏ vận không sai, có gia đại nghiệp đại phụ thân của bao che, thế nhưng có hay không tựu có thể bảo đảm hắn suốt đời giống như đến đây phú quý ư? Vị tất, mới có thể ở phụ thân qua đời hậu, tương di lưu của tổ nghiệp bại hoại tẫn tịnh; thế nhưng cũng có tiếng đồng hồ khốn đốn bất toại mà trung niên tay không thành gia, trở thành phú hào mệnh lệ, những… này cố sự tràn ngập ở các vị chu vi, phủ thập đều là, những… này cố sự nói rõ một điểm, nhân của số phận là biến động, sở dĩ thôi mệnh bất khả chích suy tính bản mệnh mà không suy lý vận đồ phập phồng, bằng không vận mạng thật xấu tựu sai một ly mà trật ngàn dặm liễu.

Nhược tòng mệnh cách thật là tốt phôi lai thôi mệnh, thì không pháp nắm giữ động thái vận biến hóa, phải nắm giữ động thái vận biến hóa, liền phải hiểu hoạt bàn chuyển hoán ý tứ.

Số phận là một cái “Thời gian, không gian, sự kiện” ba chiều đường cong, giả như chúng ta dĩ vi mô quan niệm lai quan sát, liền giải trừ nó điều không phải một cái trơn nhẵn địa đường cong. Ví dụ như tương nhân một ngày đêm trung chuyện đã xảy ra, thời gian và không gian chờ nhân tố, điểm hội thành tuyến nói, nhất định là một cái tràn ngập bước ngoặt, điểm cong không được liên tục đường cong, thế nhưng tương thì đoạn do một ngày đêm mở rộng làm một năm hoặc mười năm lai quan sát, tựa hồ là một cái trơn nhẵn đường cong, hơn nữa thật giống như cổ phiếu chợ của cổ giới tuyến đồ giống nhau, có nhất định biến hóa quy luật, những biến hóa này quy luật đi qua hiện nay khoa học gia nghiên cứu là do di truyền gien sở tể chế, mặc dù đang khoa học thượng hoàn vô pháp dĩ gien hoặc nội tiết chờ nhân tố lai phân tích một người số phận phập phồng, thế nhưng mệnh lý học có thể xuyên thấu qua có chút công cụ phân tích vận mạng xu thế, bất quá, ở phức tạp như vậy đường cong hạ, lai phân tích một người cả đời số phận, cũng muốn tương cả đời số phận, cách chia làm một đoạn một đoạn khu đang lúc lai phân tích, tài năng nắm giữ canh xác thực sự kiện hình tượng, dựa vào hiện hành phương thức cách chia làm:

Bản mệnh: Cả đời vận.

Đại hạn: Mười năm vận.

Lưu niên: Một năm vận.

Lưu nguyệt: Một tháng vận.

Lưu nhật: Một ngày vận.

Lưu thời thìn: Một canh giờ vận khí.

Chờ lục loại thì đoạn, trong đó lưu thời thìn ứng dụng, còn đang xác minh giai đoạn, tiên không ai có thể suy đoán tới lưu thời thìn của độ chặt chẽ người, đại bộ phận đều ở đây lưu nguyệt độ chặt chẽ, giả như lý giải mệnh lý học nhân, thì sẽ biết đạt được lưu nguyệt độ chặt chẽ độ khó cao liễu.

Kỳ thực thường dùng chỉ có bản mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt chờ bốn người bàn cục mà thôi, giá bốn người bàn cục hoàn hoàn tương khấu, tầng tầng tiết chế, nhược trung gian có một vòng tiết không liên hệ, thì kết quả sau cùng liền bất năng thành lập, sở dĩ suy lý số phận cũng liền ở chỗ cởi ra những… này hoàn trừ tác dụng quan hệ.

Đại hạn là chủ mười năm vận, nhược ngũ hành cục là đất ngũ cục giáp thìn năm sinhA tiểu thư (thuần dương nữ đại hạn nghịch kim đồng hồ chuyển động), thì đệ nhất đại hạn là ngũ – mười bốn tuổi, vượt lên trước mười bốn tuổi cung mệnh liền nhảy vào huynh đệ cung, đến đây tức đệ nhị đại hạn cung; chủ chưởng mười lăm – hai mươi tứ tuổi mười năm vận, những thứ khác mười một cung cũng dựa vào cố định trình tự chuyển động (đồ bốn mươi mốt), mà xong mới đại hạn mệnh bàn, ở thực tế ứng dụng thì, cũng không tương đại hạn mười hai cung đều điền nhập bàn nội, để tránh khỏi hỗn loạn, chích ghi chú rõ trọng yếu cung mệnh, tài bạch, sự nghiệp tam cung mà thôi.

Đại hạn lúc xuống lần nữa phân lưu năm, lưu niên và cai đại hạn mệnh bàn cùng một nhịp thở, nhưA tiểu thư năm nay (1998) là ba mươi lăm tuổi, đã tiến nhập người thứ tư đại hạn, sở dĩ ba mươi lăm tuổi lưu niên vận liền và lớn thứ tư hạn các cung vị sản sinh quan hệ, mà và người thứ ba đại hạn thoát khỏi (đồ bốn mươi mốt), ba mươi lăm tuổi lưu niên cung mệnh ở dần, cái khác mười một cung cũng dựa vào tự điền nhập, nhưng vì để tránh cho mệnh bàn bẩn loạn, chỉ ở dần cung góc ghi chú rõ 35 mà thôi, biểu thị ba mươi lăm tuổi lưu niên cung mệnh dừng chân ở đây.

Về phần lưu nguyệt khởi pháp quy thì là:

Do lưu niên cung mệnh khởi đoán, nghịch kim đồng hồ đếm tới sinh nguyệt, lại do sinh nguyệt rơi vào cung đồ mở nút chai thì, thuận kim đồng hồ sổ tới sinh thì, hay lưu nguyệt 1 nguyệt chỗ, cái khác thập một tháng, thuận kim đồng hồ dựa vào tự điền vào cung nội là được. 1 nguyệt chỗ của cung xưng là đấu quân. (đồ thập ~ nhị)

Ở thôi mệnh thì, giống nhau đều do đại hạn cung mệnh nhìn lên, có vài người suy tính lưu niên vận, hay dùng lưu niên cung mệnh lai suy tính, đây là không được chính xác quan niệm, bởi vì lưu niên cát hung sẽ ở lưu nguyệt ứng nghiệm, cũng không chủ lưu năm thật xấu, lưu niên cát hung yếu do đại hạn lai suy tính, bằng không mỗi mười hai năm sẽ tha cho một lần, yếu khác nhau ở giữa của bất đồng toàn dựa vào đại hạn, cho nên đại hạn là vô cùng trọng yếu một vòng.

Bản mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt quan hệ giữa như trên đồ, ở đồ thượng đã xem bản mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt quan hệ rõ ràng giới định đi ra, giữa bọn họ có một tầng một tầng bộ hợp quan hệ, xuyên thấu qua loại quan hệ này tài năng kéo tơ bóc kén địa tìm ra sự kiện và phát sinh thời gian.

Ví dụ như: Muốn xem lưu niên tài vận, thì tiên khán bản mệnh cung tài bạch và đại hạn cung tài bạch tứ hóa ở mệnh bàn phân bố độ lớn của góc làm sao? Có đúng hay không hữu hình thành riêng độ lớn của góc, nhược hình thành riêng độ lớn của góc, sẽ sản sinh cát hung cảm ứng lực, lúc này tái căn cứ tinh tú tổ hợp lai suy đoán lưu niên tài vận cát hung, tuyệt đối không thể trực tiếp sử dụng lưu niên cung tài bạch tứ hóa hoặc tinh tú tổ hợp liền tới suy đoán cai năm tài vận may mắn hay không, nhất định làm lỗi, bởi vì thiếu bản mệnh và đại hạn hai người đốt tương khấu, sự kiện cũng sẽ không thành lập.

Sở dĩ, suy đoán lưu niên vận thì đại hạn là suy đoán lưu niên quá cước thạch, mà lưu niên là thừa thụ bản mệnh và đại hạn tác dụng hậu kết quả, ngàn vạn lần bất khả lầm thứ tự.

Bởi vậy quan niệm đến xem, khô thâm niên, là [sử dụng] đại hạn sao Tứ hóa, khán kỳ và bản mệnh bàn [thể] quan hệ giữa, sở dĩ khô thâm niên, dĩ bản mệnh bàn là [thể], đại hạn bàn là [sử dụng], thể sử dụng gồm nhiều mặt tài năng suy đoán vận đồ. Nhược khô nguyệt thì, thì đại hạn bàn là [thể], lưu niên bàn là [sử dụng];[sử dụng] của Hóa kị bất khả xung [thể], nhược vọt tới tất có hung tướng phát sinh.

Đương nhiên, [sử dụng] của hóa ngôi sao may mắn nhập [thể] hoặc chiếu [thể] đều chủ cát tượng, còn đây là thôi mệnh cơ bản quan niệm, phải có biết! Sáng tỏ [thể] và [sử dụng] quan hệ hậu, là có thể nắm giữ tứ hóa phi tinh cơ bản quy tắc, không có “Bay tới hóa đi, chẳng nguyên cớ” hoang mang.

Suy tính động thái vận, tối trọng yếu ở lưu niên, năng lực nắm giữ lưu niên cát hoặc hung, liền có thể kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới, quán liên thời không quan hệ, bởi vì lưu niên là do bản mệnh và đại hạn tác dụng mà hiển triệu chứng, nhược lưu niên có triệu chứng trở lại suy tính lưu nguyệt mới có ý nghĩa, nhược lưu niên một triệu chứng liền trực tiếp đẩy ra đoán lưu nguyệt là một ý nghĩa, bởi vậy thôi mệnh thì yếu làm từng bước địa từng bước một từ từ thâm nhập.

Đương nhiên, còn muốn lo lắng đại hạn bàn và bản mệnh bàn tương hỗ quan hệ, đó là yếu xem kỹ đại hạnx cung là bản mệnh cái gì cung vị? Ví dụ như: Đại hạn cung mệnh là bản mệnh cung phu thê, thì nam nữ đều so sánh có kết hôn khuynh hướng, nhược đại hạn cung tài bạch ở bản mệnh cung Nô bộc, thì tiền tài thật là tốt phôi so sánh và bằng hữu hữu quan, đây là một loại thô thiển nhận định, thực tế tác dụng làm bằng máy còn muốn có tứ hóa liên lụy mới biết chân chính quan hệ.

Chương thứ mười bảy hóa xuất và hóa nhập chi biệt

Tấu chương muốn hòa đại gia đàm nói chuyện gì khiếu [ra]? Cái gì gọi là [nhập]? Đây là phi tinh tử vi đẩu số nhập môn quan niệm, không rõ [nhập] và [ra] của cách dùng, tựu vô pháp tiến nhập phi tinh tử vi đẩu số hạch tâm, bởi vì… này ta là tứ hóa quy tắc vận chuyển, giả như cơ bản quy tắc cũng đều không hiểu sao có thể vận dụng phi tinh tử vi đẩu số suy lý số phận.

Các vị ở trên phố cái khác trong sách khả năng tằng xem qua: “Phùng kị xung hoặc ngồi kị của năm cẩn thận tổn hại tài, sự nghiệp thất lợi, bản thân tao thương chờ sự tình phát sinh” suy đoán, thế nhưng nhất qua sang năm nhưng hoạt bát nhảy loạn, THUẬN rất, vì sao suy lý và thực tế hội sản sinh lớn như vậy sai biệt ư? Hay bỏ quên [nhập] và [ra] khác biệt!

Sở dĩ, hóa nhập và hóa xuất đối với học tử vi đẩu số người đó mà nói là rất trọng yếu quan niệm, nhưng là cái gì khiếu [ra]? Cái gì gọi là [nhập] ư?

Giả như tương mệnh bàn mười hai một cung vị, y theo kỳ cùng ta quan hệ bí mật thiết hay không chia làm tha cung và ngã cung, như vậy nào đó cung (dĩx cung xưng của) hóa nhập ta của cung vị, tức khiếu [hóa nhập], hóa nhập ta của cung vị đương nhiên đến đâyx cung sở chủ việc vụ tức [cho ta đoạt được, cho ta sở dụng], là cát lợi ý tứ; mà nhượcx cung hóa nhập hắn của cung vị, tức là [hóa xuất], danh như ý nghĩax cung sở chủ việc vụ tức là người khác đoạt được, là người khác sở dụng, của vu ta là [tổn thất, không chiếm được] ý, bởi vậy phân chia rõ ràng [ra] và [nhập] của khác biệt, mới biết được đến đâyx cung bay ra của tứ hóa vu ta mà nói là cát hoặc hung ý nghĩa.

Phi tinh tử vi đẩu số dĩ: Cung mệnh, tài bạch, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, tật ách chờ cung vị, bởi vì và ta cùng một nhịp thở, sở dĩ là [ta] của cung vị, xưng là [ngã cung], mà: Giao hữu, huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu, thiên di chờ cung đều không thuộc về ta, bởi vậy là vì [hắn] của cung vị, xưng là [tha cung].

Những… này cung vị bay ra tứ hoá phân biệt rơi vào mệnh cục các cung, nhân kỳ bay vào của cung vị có tha cung, ngã cung của phân, dựng lên phi cung lại có tha cung, ngã cung của phân, bởi vậy, có thể phân biệt do tứ hóa cất cánh cung và rơi vào cung quan hệ phán đoán [ra] và [nhập] của khác biệt, cùng với kỳ cát hung ý nghĩa.

Nhất, do ngã cung bay ra của tứ hóa:

Nếu bàn về ta của tài bạch vận, thì tài bạch làm gốc cung, là cùng ta có liên quan người, mà lộc và kị đều do bản cung bay ra người, dựa vào bay ra của lộc hoặc hóa kỵ nhập ngã cung hoặc tha cung mà phán định cát hung, cơ bản hình thái có:

1, phi hóa lộc nhập ngã cung, hóa kỵ nhập ngã cung:

Đến đây tức chỉ sự món của cát và hung, đều do chính sở gánh chịu, không có xuyên thấu qua người khác của môi giới, như: [tài bạch hóa lộc nhập cung mệnh, Hóa kị nhập sự nghiệp], tức biểu thị tài bạch của cát hung, toàn bộ là cá nhân của nhân tố và người khác hoàn toàn không quan, chính nỗ lực hay không, quyết định chính tài vận hưng suy, cũng có thể nói là tự lực cánh sinh cách cục.

2, phi hóa lộc nhập tha cung, hóa kỵ nhập ngã cung:

Tuy rằng hóa lộc cho người khác, chính hình như không chiếm được, thế nhưng Hóa kị bay vào ngã cung, căn cứ [lộc tùy kỵ tẩu] hiện tượng, đến đây [hóa lộc] sẽ bị [Hóa kị] mang về ngã cung, nhưng cho ta sở hữu, đối với ta lúc trước đầu tư đi xuống tinh thần hoặc vật chất, đều có thể có điều hồi báo, thuộc về [tiên đau khổ hậu cam] hình thái, ví dụ như: [cung mệnh hóa lộc nhập giao hữu, Hóa kị nhập tài bạch] phi hóa phương thức hay đến đây hình thái.

3, phi hóa lộc nhập ngã cung, hóa kỵ nhập tha cung:

Dựa vào [lộc tùy kỵ tẩu] hiện tượng để giải thích, hóa lộc tuy nhập ngã cung, nhưng sẽ bị Hóa kị mang đi ra ngoài đáo tha cung, ví dụ như: [tài bạch hóa lộc nhập cung mệnh, Hóa kị nhập cung Nô bộc], loại này phi hóa hình thái nhược và bạn bè có tiền tài vãng lai quan hệ, thì sẽ có tài vụ tổn thất, tránh cho và bằng hữu tiền tài vãng lai là được giảm thiểu tổn thất, cũng có thể bảo trụ hữu tình.

4, phi hóa lộc nhập tha cung, hóa kỵ nhập tha cung:

Mặc kệ tốt hay xấu, hết thảy cho người khác liễu, hung nhất của hiện tượng, ví dụ như: [cung tài bạch hóa lộc nhập phụ mẫu, Hóa kị nhập giao hữu], là tương tiền của mình tài đều cho bằng hữu, mình làm một thần tài qua cửa mà thôi. Có thậm chí trong cuộc đời đều là làm làm mướn không công công tác, mà chính hai bàn tay trắng, loại này hình thái người đó tối nên làm tài chính nghiệp đi làm tộc, không nên ham không lo lợi ích, tri túc thường nhạc, là có thể bình an độ nhật.

Nhị, do tha cung bay ra của tứ hóa:

Đó là do tha cung phi tứ hóa, khán kỳ nhập ngã cung hoặc tha cung mà nói cát hung hiện tượng.

1, phi hóa lộc nhập ngã cung, hóa kỵ nhập ngã cung:

Là may mắn của tượng, ví dụ như: [phụ mẫu Hóa kị nhập sự nghiệp, hóa lộc nhập tài bạch], Hóa kị nhập chuyện ta nghiệp hình như bất lợi chuyện ta nghiệp, thế nhưng hóa lộc nhập ta tài bạch, căn cứ [lộc tùy kỵ tẩu] của nguyên lý là bằng hữu của tài bạch nhập sự nghiệp của ta, là bằng hữu nã tài bạch lai giúp đỡ, đầu tư ý của ta.

2, phi hóa lộc nhập ngã cung, kị xung ngã cung:

Hung tướng, chủ tổn thất; đến đây cũng [lộc tùy kỵ tẩu] hiện tượng, lộc tuy nhập ngã cung, nhưng kị lai xung ngã cung, đến đây hóa lộc là giả lộc, xong hậu, còn muốn mất đi, thậm chí ngay cả vốn ban đầu muốn té thiếp xuống phía dưới, sở dĩ gặp phải đến đây hình thái thì không nên dĩ lúc trước lấy được lộc mà ngộ nhận là tình thế một mảnh tốt, mở rộng đầu tư, thường thường lúc này hay thịnh cực mà suy thời khắc mấu chốt.

3, lộc xung ngã cung, hóa kỵ nhập ngã cung:

Dựa vào “Lộc tùy kỵ tẩu” của tượng giải thích, là cát tượng, ví dụ như: [giao hữu hóa lộc xung cung mệnh, Hóa kị nhập tài bạch], là là bằng hữu sẽ không đầu tư hoặc giúp đỡ ta hiện tượng, thế nhưng Hóa kị nhập ngã cung còn là sẽ cho dư tinh thần hoặc đạo nghĩa thượng chi trì, lúc này ngã cung bất khả tái tự hóa, khác biệt là tổn thất hiện ra, loại này hiện tượng bất khả mượn nữa tiền dư bằng hữu.

4, lộc và kị cùng nhập ngã cung:

Tha cung tốt phôi cát hung, toàn bộ do ngã cung khái quát thừa thụ, gặp ngã cung cát thì tùy theo cát, ngã cung hung thì tùy theo trình hung, thí dụ như: [cung Nô bộc hóa lộc nhập cung tài bạch, Hóa kị nhập cung mệnh] là bằng hữu nã tiền giúp đỡ ta ý, thế nhưng Hóa kị cũng nhập ta ra lệnh cung, giả như cung mệnh là cát thì trình cát tượng, không được cát thì hội sản sinh làm hại, thật giống như [bằng hữu nã tiền giúp đỡ ta mục đích gì là dẫn ta mắc câu, sau đó sẽ tùy thời nuốt trọn sự nghiệp của ta] ý.

5, lộc và kị cùng xung ngã cung:

Hung tướng, chủ tổn thất lớn, tha cung tốt chỗ, ngã cung không chiếm được, còn muốn phòng tha cung lai xung ta của tài bạch, sự nghiệp. Chúng ta kiếm tiền, làm việc nghiệp, giao đối tượng, nhất định sẽ cùng tha cung sản sinh quan hệ, như vậy tượng tức chủ không chiếm được chỗ tốt, hoàn phải đề phòng bị xông phá nguy hiểm.

6, phi hóa lộc nhập tha cung, kị xung ngã cung:

Cũng trình hung tướng, nếu lộc đã nhập tha cung, đã đối với ta bất lợi liễu, kị lại tới phá tan ngã cung, đến đây tổn thất lớn hơn nữa, đến đây tượng tức hắn tốt chỗ cho người khác, có chuyện hoặc gặp phải cửa ải khó khăn thì, tài tới tìm ta ý, đối với ta mà nói, ta nỗ lực mà không chiếm được hắn tốt chỗ, nhân hắn đã bị người khác ăn bớt lau hết, tài tới tìm ta cứu tế.

Nhưng tài bạch – phúc đức tuyến, thì không đến đây kị xung của hình thái, nhân hóa kỵ nhập tài bạch hoặc phúc đức đồng chúc ngã cung, cho nên không được chủ tổn thất.

Đã ngoài của quy tắc có thể bộ nhập đại hạn lai luận đại hạn cát hung, nếu bàn về phối ngẫu của cát hung, có thể cầm phu thê đương cung mệnh, tìm ra phu thê ngã cung cùng tha cung [ví dụ như: Ta của cung phúc đức là cung phu thê là sự nghiệp cung, vi phu thê ngã cung], châm chước trong cung tọa tinh tổ hợp, tịnh phi tứ hóa, biết ngay thật xấu, lúc này, phi tứ hóa ứng với đưa về ta ra lệnh bàn lai luận cát hung [ví dụ như: Dĩ cung phúc đức can phi tứ hóa, nhập ta việc nghiệp cung, đại diện phối ngẫu là sự nghiệp và vận đồ cũng không tệ], cái khác nguyên tắc cùng tiền mê.

Về phần đi vận vừa hội sản sinh [hóa nhập] và [hóa xuất] quan hệ, thỉnh tham khảo tương quan chương và tiết.

Chương thứ mười tám thiên địa nhân quan niệm

Ở học đẩu số trung bình nghe được thiên địa nhân danh từ, có người tương nó quán ở tử vi đẩu số trên, trở thành thiên địa nhân tử vi đẩu số, tựa hồ rất thần hình dạng, rốt cuộc thiên địa nhân đại diện có ý tứ? Có rất nhiều trong sách giải thích thuyết, bản mệnh là thiên bàn, địa bàn là đại hạn, mà nhân bàn hay lưu niên, đây là thiên địa nhân bàn ý tứ, không sai! Nhưng là lại bả thiên địa nhân quan niệm cực hạn ở mệnh bàn trình tự, nếu như dĩ đến đây thiên hiệp thiên địa nhân bàn, lai làm thôi diễn mệnh lý suy nghĩ điểm nói, thường thường thất phạp bất công mà sản sinh khác biệt.

Kỳ thực [thiên địa nhân] là một loại quan niệm, nó là thôi diễn mệnh lý trình tự trung, suy tính hoàn hoàn tương khấu quảng vực nhân tố, cái gọi là quảng vực nhân tố là do rất nhiều lượng biến đổi, như: Thời đại, sự tình, vật phẩm, khu chờ yếu tố cấu thành, như tương vị trí thời đại, hoàn cảnh cho rằng quảng vực nhân tố, như vậy ở nơi này quảng vực nhân tố trung bao gồm:

Chế độ chánh trị: Là chuyên chế chính phủ, hoặc là dân chủ chính trị, hoặc là cộng sản chế độ, bất đồng chế độ chánh trị nhất định sẽ không có cùng số phận.

Y học trình độ: Có chút bệnh ở trước kia là bệnh nan y, hôm nay đã có dược vật có thể trị liệu.

Phong tục tập quán: Nguyên trụ dân và dân tộc Hán, hoặc dân tộc Thái và dân tộc Hán trong lúc đó có rất nhiều bất đồng tập tục.

Xã hội bầu không khí: So sánh bảo thủ xã hội nông nghiệp, tình cảm vợ chồng bất hảo, đa chịu nhục, ly hôn ít, hôm nay công thương xã hội, nữ tính kinh tế tự chủ năng lực cao, công tác trường hợp tiếp xúc khác giới cơ hội tăng nhanh, ngoại bộ mê hoặc cũng nhiều, vừa có gặp ở ngoài hoặc tình cảm vợ chồng không được hiệp, đa tố chư ly hôn, cho nên hôn nhân trạng thái cũng cải biến.

Trị an trạng huống: Hắc đạo, kim quyền hoành hành, chất có hại hung hăng ngang ngược, thiện lương bách tính sinh hoạt cũng hội chịu ảnh hưởng, xí nghiệp đầu tư ý nguyện cũng sẽ hạ, kinh tế không phấn chấn, đương nhiên sinh hoạt tựu so sánh khốn quẫn, nếu như là ở trạng thái chiến tranh, người như vậy số phận càng rõ ràng hơn bị ảnh hưởng, thậm chí không có nếu nói cá nhân số phận, vận mệnh quốc gia có lực ảnh hưởng tuyệt đối.

Khoa học kỹ thuật phát đạt: Máy tính xuất hiện cải biến người sinh hoạt hình thái, như: Đi làm, buôn bán, mua sắm, tiêu khiển chờ đều cùng trước đây bất đồng.

Chờ lượng biến đổi, đều là ảnh hưởng một người vận trình ngoại tại nhân tố. Chúng nó sẽ cùng vấn mệnh đích mưu thì vị trí hoàn cảnh tố vừa so sánh với so sánh, so sánh vấn mệnh người có chồng hay chưa vu hoàn cảnh lúc ấy hạ, sẽ ở giải thích thượng ban vừa phải tu chỉnh.

Như tương đại hạn bàn cho rằng đại khu vực lượng biến đổi, như vậy ở nơi này đại khu vực trung bao gồm:

◆ đại hạn nhân sự cung

◆ đại hạn nhân sự cung và bản mệnh bàn nhân sự cung nặng điệt quan hệ

◆ đại hạn ngồi xếp bằng tinh tổ hợp

◆ đại hạn bàn Thiên can

◆ đại hạn cung địa chi

Chờ lượng biến đổi, nó sẽ cùng bản mệnh bàn đồng loại cung xung gửi thông điệp nhập quan hệ, định nghĩa gặp chuyện không may món hình tượng, có thể ở lưu niên bàn trung, hiển hiện sự kiện hình tượng và cát hung nghiêm trọng trình độ.

Cá nhân tồn tại ở trên cái thế giới này, ngoại giới các loại biến động, đô hội đối với người của số phận sản sinh hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, đối với người mà nói, thì không cách nào tự đứng ngoài vu xã hội mà độc lập toại đi kỳ cá nhân số phận quá trình, sở dĩ “Thiên địa nhân” sở công bố chính là một suy lý số phận quá trình thì hoàn trừ, [thiên thời, địa lợi, nhân hòa] là trong đó đệ nhất hoàn.

Ở suy lý một người số phận thì, ngàn vạn lần bất khả bỏ qua hoàn cảnh lớn biến động lực ảnh hưởng, căn cứ mệnh bàn thôi diễn đi ra ngoài kết quả, chỉ đại biểu một người cát hung họa phúc mà thôi, theo hoàn cảnh lớn cải biến hoặc diễn tiến, cá nhân cát hung họa phúc trình độ cũng sẽ tùy theo mà tăng giảm, thí dụ như thuyết: Ở Đài Loan bần dân nhất định bỉ bị vây nội chiến trạng thái lư an đạt bần dân sinh hoạt được rất tốt, về phần thiên vận biến hóa và cá nhân số phận trong lúc đó liên quan tính, ở tử vi đẩu số trung lại muốn kháo vật gì vậy hoặc ký hiệu lai liên hệ tới ư?

Cổ nhân sử dụng can chi lai nhớ năm, Thiên can phối địa chi, dĩ sáu mươi năm làm một chu kỳ xưng là sáu mươi một giáp, mà mười người Thiên can vừa cấu thành một tiểu Chu kỳ, từng Thiên can vừa chủ chưởng tứ khỏa hóa tinh, lợi dụng đến đây tứ khỏa hóa tinh sở phụ trách tính chất, có thể đại lược suy tính đi ra thời cuộc trạng huống, vận dụng đến đây nhất quy tắc thì, bất khả bỏ qua địa chi lực ảnh hưởng.

Ví dụ như: Bính tử năm bính thuộc hỏa mà tử là thủy, nước lửa tương khắc, cho nên là rung chuyển bất an, vừa bính là liêm trinh Hóa kị, liêm trinh là đinh hỏa, chủ: Quan phi, năng lực (điện) nguyên, ám hỏa (không có lửa diễm nhưng hội phát nhiệt nguồn sinh lực), cho nên bính tử năm tư pháp sự kiện hội càng nhiều, mà nguồn sinh lực cũng sẽ ra đang lúc đề, nhưng bính can khiến cho thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền đều thuộc về công chúng phục vụ đơn vị, bởi vậy chính phủ ở bính tử họp hằng năm tích cực hăng hái có điều làm, quét dọn tệ nạn kéo dài lâu ngày, nhưng nước lửa tương khắc, cố sự bội mà công bán, đây là ngoại tại nhân tố, giả như thôi mệnh thì, gặp phải [cơ nguyệt cùng lương cách] người, cai năm tất có càng nhiều cơ hội biểu hiện, cách cục cao mệnh cục thì có một mình đảm đương một phía cơ hội, cách cục kém tựu phải cẩn thận xúc pháp, có hoàn cảnh lớn biến hóa, phối hợp cá nhân mệnh cục cao thấp, tái chước dư tăng giảm công hiệu lực, người như vậy cát hung thành bại, đã có thể hiểu rõ vu ngực.

Bởi cơ nguyệt cùng lương cách người đó, cũng không phải là người người đều là nhân viên công vụ, ở thôi diễn thì cũng muốn gia nhập cái này lượng biến đổi sai biệt, ban tu chỉnh, lại vừa chính xác biết vận đồ thật xấu, nếu như mệnh tạo là đang kiến thiết công ty đi làm cơ nguyệt cùng lương cách, vu ất hợi năm đụng tới Thái âm Hóa kị thiên thời, đến đây năm tựu phải cẩn thận, cách cục tốt vận đồ tốt nhưng có cơ hội biểu hiện, hoặc năng lực thành công đổi nghề thay đổi nghiệp, như cách cục soa vận đồ yếu, tựu phải cẩn thận công ty đóng cửa, thất nghiệp tao ngộ rồi.

Ở lúc đầu, Đài Loan có thật nhiều hôm nay hiếm thấy tập tục, như: Con dâu nuôi từ bé, ở rể chờ, hôm nay nhân cuộc sống giàu có liễu, những… này tập tục cũng dần dần tiêu thất, ở mệnh lý thượng cũng có thể xuyên thấu qua kinh nghiệm tích lũy, quy nạp ra có cái nào cách cục người đó dễ có kể trên tao ngộ, Cho đến ngày nay nhất định phải ban tu chỉnh, như loại này nhân thời không thay đổi nhân tố, vu thôi mệnh thì, cũng phải thêm vào lo lắng của lượng biến đổi trung, đây là cái gọi là [thiên thời, địa lợi, nhân hòa] tạo thành một… khác tầng thứ thiên địa nhân bàn quan hệ, cũng có thể xưng là “Thiên bàn”.

Vu thôi diễn mệnh bàn thì, thôi mệnh người, vấn mệnh người và mệnh bàn ba người đang lúc, cũng hình thành thiên địa nhân quan hệ, đến đây ba người của quan hệ trung, dĩ vấn mệnh người là trời, bởi vì tất cả hoạt động căn nguyên đều xuất thân từ ý niệm của hắn, tịnh phó chư hành động, hành động hậu sản sinh kết quả, có kết quả mới có cát hoặc hung hiệu ứng, mà thôi mệnh người là địa, hắn thừa thụ vấn mệnh người ý chí hoặc tìm cách, so sánh hắn vị trí thời không trong hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hoà điều kiện, xem xét cân nhắc đương sự ý chí, thôi diễn phân tích mệnh lý, vu mệnh bàn trung căn cứ tứ hóa, tinh tú tổ hợp, niên hạn vận đồ bàn cục chờ, định nghĩa ra cát hung và sự vật tượng, tịnh căn cứ vấn mệnh người thuật, cho thấy cụ thể cát hung hình tượng, cho nên ra lệnh cho bàn thị xử vu nhân bàn vai, thừa thụ đương sự ý chí biểu hiện cát hung mà thôi.

Sở dĩ, tử vi đẩu số thôi mệnh là một loại thảo luận học, ở thôi mệnh quá trình ở giữa, do thôi mệnh người và vấn mệnh người một hỏi một đáp mà hoàn thành, nó phải căn cứ vấn mệnh người vấn đề, ở mệnh bàn trung tìm ra lập hướng cung vị, tái căn cứ tứ hóa suy lý quy tắc, định nghĩa ra cát hung sự vật hình tượng, giả như thôi mệnh người năng lực minh xác nắm giữ ở ngoại tại hoàn cảnh biến thiên, vấn mệnh người lòng của tư, mệnh bàn suy lý quy tắc nói, cho dù như: Tâm tính chuyển hoán, nội tâm cảm thụ chờ tế nị hoạt động, cũng có thể do mệnh bàn trung hiển hiện ra, đây là do vấn mệnh người, thôi mệnh người, mệnh bàn ba người trong lúc đó sở tạo thành thiên địa nhân quan hệ, có thể “Địa bàn” xưng của.

Về phần đạo thứ ba thiên địa nhân quan hệ, hay mệnh bàn bản mệnh, đại hạn, lưu niên chờ tam bàn sở cấu thành, tục xưng thiên địa nhân bàn, bọn họ quan hệ cùng với làm sao xuyên thấu qua tứ hóa liên hệ bất đồng niên hạn mệnh bàn, tịnh cấu thành cát hung quan hệ, ở quyển sách cái khác chương và tiết trung đã có nói rõ, thỉnh tham khảo của, tấu chương không hề lắm lời, do mệnh bàn bản mệnh, đại hạn, lưu niên tam bàn sở tạo thành thiên địa nhân mệnh bàn tầng thứ quan hệ lại có thể xưng là “Nhân bàn”.

Sở dĩ tử vi đẩu số nói thiên địa nhân, cũng không ý chỉ hẹp bản mệnh, đại hạn, lưu niên mệnh bàn quan hệ, mà là đựng [thiên thời, địa lợi, nhân hòa], [thôi mệnh, vấn mệnh, mệnh bàn] và [bản mệnh, đại hạn, lưu niên mệnh bàn] chờ tam hoàn bộ hợp quan hệ, giữa bọn họ xuyên thấu qua Thiên can, địa chi, tứ hóa tác dụng mà liên hệ, thành lập tương hỗ quan hệ, sở dĩ thôi mệnh người không nên chuyên chú vu mệnh lý thôi diễn, mà quên hoàn cảnh lớn biến động, hẳn là lúc nào cũng quan tâm chuyện thiên hạ, tài năng liệu sự như thần, từ xưa đến nay vĩ đại mệnh lý chuyên gia, cũng là đối với quốc gia đại sự có khắc sâu giải trừ, như: Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn chờ đều là, không nên tự coi nhẹ mình địa chích nghiên cứu thầy tướng số thuật mà thôi.

Nghiên cứu mệnh đạo lý, suy tính cá nhân vận trình cát hung họa phúc, ở trên trời thì, địa lợi, nhân hòa trình tự, suy tính nhân tố, kỳ thực và thống trị quốc gia suy tính là giống nhau, cho nên cổ đại tá đồ lương tướng đa tinh thông mệnh lý sự học nguyên nhân cũng liền ở đây.

Chương thứ mười chín tứ hóa đối vận thế ảnh hưởng

Cổ tinh vân bạo tạc, vũ trụ đản sanh một chốc khởi, liền khởi động thời gian, bắt đầu đếm hết, thời gian như một cây đường thật dài, tương chúng ta giờ khắc này và mãi mãi tương liên, nó tuy rằng đi vĩnh không hề lai, nhưng là gắn liền với thời gian quang lưu lại tiên minh khắc, khi ngài cảm giác được đường giây này tồn tại, nâm liền biết người ở chỗ nào, mãi mãi tuy rằng xa xôi mà không rõ, nhưng dù sao cũng là thời gian bộ lũ đi qua, dọc theo giá cây Lộc, nâm liền có thể tìm ra lịch sử quỹ tích, thời gian là lịch sử căn nguyên, sinh mạng bắt đầu, là thiên cổ không đổi hằng thường.

Mà tánh mạng con người bất quá ngắn ngủn trăm năm năm tháng, có sống mệnh mới có vận mạng tồn tại, vận mạng biến hóa này đây tuổi tác làm đơn vị lai đo, hoặc dĩ lịch pháp thời gian đơn vị lai đo ư?

Mấy tuổi: Là do cất tiếng khóc chào đời bắt đầu cho tới hôm nay (1993 năm 11 nguyệt 30 nhật) thời gian dài ngắn, như sống 40 tuổi 3 tháng vừa 10 thiên.

Lịch pháp thời gian; như 1952 năm 8 nguyệt 20 mặt trời mọc sinh, cho tới hôm nay (1993 năm 11 nguyệt 30 nhật) mới thôi, cộng sống 40 năm 3 tháng vừa 10 thiên.

Hai người không giống nhau, số mạng của người là tùy mấy tuổi biến hóa mà thay đổi, mà lịch pháp thời gian, lại hội nhân lịch pháp chỉnh sửa hoặc bất đồng lịch pháp chế độ mà thay đổi, nhược lịch pháp chế độ có thác, thì toàn bộ giai thác.

Khi chúng ta ở suy tính lưu niên, lưu nguyệt vận thế thì, các vị nói năm, nguyệt, nhật này đây lịch pháp thời gian là chuẩn hoặc dĩ mấy tuổi là chuẩn ư?

Lịch pháp thời gian và sinh mệnh mấy tuổi, giá lưỡng cây tính toán thời gian cuộn chỉ tương hỗ trong lúc đó có quan hệ gì ư? Hai người lại muốn kháo loại nào quan hệ chặt chẽ liên kết cùng một chỗ ư? Vì sao chúng ta khô năm, lưu nguyệt, lưu nhật vận khí thì, này đây lịch pháp thời gian là chuẩn ư?

● khởi dần thủ (dần cung Thiên can), nhất định là mệnh làm ra sinh năm đó tháng giêng Thiên can.

Cho nên ra lệnh cho bàn bài định hậu các cung của can cung và âm lịch sinh ra năm các tháng Thiên can tương đồng, dĩ nó suy đoán đại hạn hoặc lưu niên hoặc lưu nguyệt thì vận đồ cát hung mà không chọn dùng đương niên lưu niên Thiên can, tái khởi dần thủ sở cầu được tân can cung lai diễn biến tứ hóa, đại diện mệnh bàn suy lý, tất cả dĩ mệnh làm ra năm sinh niên kỉ can, sở khởi dần thủ Thiên can làm cơ chuẩn, cái này biểu thị mệnh tạo mấy tuổi và lịch pháp thời gian tạ ngũ hổ độn khởi dần thủ Thiên can mà khiến cho hai người hợp lại làm một, bởi vậy, mệnh bàn khởi dần thủ Thiên can là vô cùng trọng yếu công tác, bởi các cung can cung, đại diện mệnh làm ra sinh năm đó mười hai tháng mỗi tháng Thiên can, sở dĩ suy lý chuyện ứng nghiệm kỳ, quyền quyết định ở trên trời can mà không trên mặt đất chi.

[ứng nghiệm thời gian]: Phối hợp tứ hóa ở mệnh bàn xung gửi thông điệp hợp trạng huống, do tứ hóa cất cánh cung can cung, định ra ứng nghiệm lưu niên địa chi cung vị.

Muốn đẩy phán đoán là lúc nào phát sinh, nhất định phải khán là na nhất can cung hóa tới kị vọt tới mà phán đoán ứng nghiệm kỳ, cất cánh cung can cung là ứng nghiệm “Thời gian”, vì sao ở phía trước có nhắc tới “Địa chi” đại diện “Thời gian”, có đúng hay không trước sau mâu thuẫn lẫn nhau ư? Tiền đã nói qua, địa chi nhân Thiên can của biến hóa, nhật ảnh mà có giảm và tăng, nó là Thừa Thiên can của biến động mà có biến hóa, Thiên can là bởi vì mùa biến hóa, địa vực bất đồng mà có thể thay đổi, địa chi thì trải qua xác định lúc, không hề biến động, cố định xuống tới (nhân cổ nhân cho rằng địa bất động, là thiên ở nhiễu địa chuyển động), nó đối tất cả mọi người là giống nhau, đối mệnh bàn mà nói, nó là đại diện mỗi một phe ô vuông tên gọi hoà thuận tự, trừ lần đó ra, ở thôi mệnh và vận thì, nó là không có tác dụng, là cố định, Thừa Thiên can của diễn tứ hóa mà định ứng nghiệm kỳ.

Về phần “Ứng nghiệm kỳ” là na một năm ư? Đương nhiên là dĩ Thiên can chỗ ở địa chi là kỳ ứng nghiệm năm, như: Dậu cung, khả năng Thiên can có: Ất, đinh, kỷ, tân, quý chờ ngũ hong khô, cũng không phải tất cả can cung đều hội chuyện phát sinh, mà là một riêng Thiên can, khiến cho hóa tinh biến hóa, phóng xạ ra hoặc cát, hoặc hung năng lượng, tài sẽ phát sinh sự kiện, cũng không phải đáo dậu cung, chỉ cần tọa số tử vi cùng đều sẽ phát sinh giống nhau sự kiện, hội sẽ không phát sinh mấu chốt là ở “Thiên can”.

Sở dĩ “Ứng nghiệm thời gian” này đây mệnh bàn nào đó cung Thiên can, kết hợp lưu niên địa chi tìm ra sự kiện ứng nghiệm lưu niên.

Sở dĩ, tạ địa chi của môi giới, Thiên can xâu chuỗi, tương nhân sinh sự kiện ứng nghiệm thời gian và lịch pháp thời gian, kết hợp nhất, sở dĩ do mệnh bàn của suy tính cũng biết:

Bởi vậy, tử vi đẩu số thủ lưu niên mà không cần tiểu hạn, tạ mệnh bàn mười hai địa chi và lưu niên địa chi tương hợp, khiến cho “Mệnh” và “Thì” phối

Hợp,, tá “Can” chui “Tinh” giả “Tượng” hợp “Chi” ứng với “Thì”.

Về phần chuyện nguyên nhân và chuyện vẽ tranh, thì do: Cung vị nặng điệt và hóa tinh sở cấu thành, đó là: Có nguyên nhân và vẽ tranh, tài năng lực cụ thể miêu tả “Sự kiện”.

Về phần, sự kiện nguyên nhân và sự kiện vẽ tranh, quan hệ giữa hai người, cũng không thể tuyệt nhiên một phân thành hai, chúng nó hai người giao thác hỗ dĩ là sử dụng:

Sự kiện vẽ tranh: Do cung vị nặng điệt quan hệ, định nghĩa hóa tinh vẽ tranh.

Sự kiện nguyên nhân: Do cung vị nặng điệt quan hệ và hóa tinh phi lạc đường nhỏ, tìm ra đối ứng nguyên nhân.

Án lệ nhất:

Hiện tại cử một mệnh lệ lai phân tích nhìn, như vậy làm sao mười hai cung trong tìm ra sự kiện vẽ tranh và sự kiện nguyên nhân? Cái này mệnh lệ

Là do ở lâu dài Nhật bản một vị phi thường phi thường trứ danh tử vi đẩu số đại sư cung cấp, rất trân quý mệnh lệ.

★ chuyện nguyên do: ★

Mệnh lệ chủ nhân ở Nhật bản khai một nhà quà tặng điếm, có việc muốn tìm tử vi đẩu số đại sư chỉ dẫn sai lầm, hẹn xong nào đó ngày một rõ mặt, tiền một ngày buổi tối mười một thì hứa, do quà tặng điếm tọa tàu điện trên đường về nhà, ngay âm thầm tự định giá: “Ngày mai muốn đi bái kiến đại sư, tóc đã chừng mấy ngày một giặt sạch, không tốt lắm, trở lại lập tức tắm, chờ lộng can đã khuya lắm rồi, ngày mai sáng sớm muốn đuổi khứ đại sư chỗ, có thể sẽ giấc ngủ bất túc, hoặc ngủ quên, nếu là sáng mai sáng sớm tựu tắm, chờ lộng can cũng khuya lắm rồi, không phải sẽ rất sớm tựu đứng lên chuẩn bị, rốt cuộc muốn thế nào biện cho phải đây?” tựu vấn đề này nhiều lần tự hỏi, ngày thứ hai đến lớn sư chỗ, mệnh bàn một loạt khai, vậy mà đại sư câu nói đầu tiên húc đầu tựu vấn: “Người ta tối hôm qua giờ tý, là không phải là vì tóc sự, ở hao tổn tâm trí.” tại chỗ liền đem mệnh lệ chủ nhân sợ ngây người, tại sao có thể bả tiền kỷ canh giờ, suy nghĩ trong lòng chuyện cấp truyền thuyết ư?!

★ vấn đề: ★

Ở nơi này sự kiện trung có vài món sự yếu tham thảo:

1, lưu nhật và lưu thời vị đại sư này là thế nào khởi ư? Một tháng có ba mươi ngày mà mệnh bàn có mười hai cách, mỗi một cách có thể có thể đại biểu hai ngày hoặc ba ngày, hắn là như thế nào do trong đó tìm ra chính xác ngày lai khởi lưu thời ư?

2, tại sao là tóc ư? Vì sao biết chỉ là hao tổn tâm trí mà thôi ư?

★ phân tích: ★(thỉnh các vị lời đầu tiên ta phân tích mệnh bàn nhìn)

3l tuổi (Đinh Mão năm) 12 nguyệtX ngày thì để tóc sự ở hao tổn tâm trí.

Đầu tiên: Chúng ta yếu định ra lưu niên chi lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chờ cung vị, căn cứ quy tắc định đi ra ngoài cung vị nội đã điền nhập tương quan tên gọi.

Lưu ngày thì cung phúc đức (nội tọa thái dương, Thái âm) Thiên can (quý) tham lang Hóa kị nhập lưu thời cung điền trạch xung lưu nguyệt cung phúc đức (bởi vì đã biết là phiền não sự, cho nên dĩ cung phúc đức là hiển tượng cung); phù hợp đồng loại tương trùng điều kiện, cố hữu phiền lòng chuyện, không sai.

Bởi quý can khiến cho tham lang Hóa kị xung lưu nguyệt phúc đức, tham lang là quý thủy là nước bẩn, ở cung điền trạch, cũng biết là nước tắm, giặt quần áo thủy, tắm cơm nước thủy chờ, bởi thái dương, Thái âm quan hệ, có thể dẫn dụ là “Gội đầu phát”, sở dĩ bản lệ là vì tắm tóc sự mà phiền lòng.

Ở đây lệ trung: (tham khảo hạ đồ)

Do cất cánh cung và rơi xuống đất cung can chi, tinh tú, tứ hóa chờ trạng thái hoặc tổ hợp, ban tổng hợp lại lo lắng, tương những ký hiệu này ánh đối đáo sinh hoạt hàng ngày ở giữa, tìm ra đối ánh chuyện vật để giải thích, là có thể đâu ra đó phán đoán ra kẻ khác líu lưỡi chuyện cũ, dĩ chính xác dự đoán thời gian tới.

Tái lai một vấn đề: Đồng nhất một cung vị, có thể sẽ nặng điệt vài tằng, ở tất cả tằng trung, rốt cuộc muốn rút ra tầng kia để giải thích ư?

Hơn thế lệ trung, chúng ta yêu cầu một lúc nào đó thìn phiền lòng chuyện, cho nên dĩ lưu thời cung phúc đức lai phi tứ hóa, khán Hóa kị có hay không xung lưu nhật phúc đức. Sở dĩ, muốn bắt thủ “Cung vị nặng điệt” quan hệ để giải thích “Vẽ tranh”, đến đây lệ muốn lấy lưu thời cung vị nặng điệt quan hệ để giải thích, giải thích thì, nhân phúc đức là cất cánh cung, là vấn sự cung, cho nên dĩ kỳ làm trọng điểm, điền trạch là rơi xuống đất cung, là tiếp thu vấn sự can cung phi rơi xuống hóa tinh. Chỉ có thể phụ trợ cất cánh cung lai rõ ràng kỳ vẽ tranh. Rơi xuống đất trong cung là tối trọng yếu tác dụng, ở chỗ bên trong do cất cánh can cung hóa tứ hóa phi lạc hóa tinh (như bản lệ trung Hóa kị tham lang), nó tham khảo vấn sự cung tìm ra chủ sự “Vẽ tranh”.

Bởi cất cánh cung tinh tú đàn có rất nhiều tổ hợp hình thái, cho nên phi tinh tử vi đẩu số chỉ dùng hai mươi tám sao ở lại là được người đại biểu thế gian hàng vạn hàng nghìn hiện tượng, bởi tinh ít bận rộn, sở dĩ một viên tinh phải dựa vào cung vị của bất đồng và đồng cung phụ tinh kết hợp mà hiển hiện bất đồng vẽ tranh, như bản lệ trung:

Thái dương, Thái âm các hữu sở chủ vẽ tranh, bởi hai người đồng cung ở phúc đức, cho nên lấy ra “Tóc” vẽ tranh tới sử dụng, vừa tham lang bởi ở điền trạch, cho nên lấy ra “Thủy” vẽ tranh tới sử dụng, và “Tóc” xác nhập giải thích là “Gội đầu phát”, đương nhiên cũng có thể là “Xối tóc”, như như vậy tế nị suy lý, phi nghiên cứu đẩu số hơn mười năm mà lại phương hướng chính xác người mới có thể có công lực này, nhược phương hướng sai, cho dù đã đầu nhập trăm năm tâm huyết, vẫn là chẳng nguyên cớ, không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm linh thông, huyền học trung tìm đáp án.

Cung vị nặng điệt quan hệ, này đây thiên địa nhân tam bàn quan hệ bộ hợp, dĩ định nghĩa các cung vị nặng điệt, đó là: Bản mệnh hóa cấp đại hạn sử dụng, cho nên nhược bản mệnh sự nghiệp hóa quyền nhập cung phu thê, nhược đại hạn vừa lúc đi tới cung phu thê, thì biểu thị nắm giữ sự nghiệp quyền uy lực, nhược có chồng người, đến đây đại hạn đối sự nghiệp hội chăm chú, cũng sẽ có thành tựu, nhưng nếu vị hôn người, kỳ hóa quyền sở chủ ý chí chiến đấu bốc đồng, hăng hái hướng lên hùng tâm, đạt được thành quả chờ cũng sẽ chỗ thua kém ta, bởi vì chưa kết hôn, cung phu thê là hư vị của cho nên, đây là cung vị hư thực đạo lý, độc giả phải có biết.

Thiên địa nhân bàn quan hệ, yếu phân tích hạng mục có:

1, bản mệnh bàn hóa cấp đại hạn bàn tứ hóa, ở đại hạn bàn trung, là trình loại nào quan hệ?

xung (sao Hóa kỵ)

chiếu (lộc, quyền, khoa tinh)

hội (nhập)

hợp (tam hợp)

2. Đại hạn bàn tái hóa cấp lưu niên dùng tứ hóa, khảo sát dưới đây quan hệ?

có hay không ở bản mệnh bàn tam hợp phương? Hoặc kị xung? Hoặc hóa kỵ nhập bản mệnh?

đại hạn bàn tứ hóa và bản mệnh bàn tứ hóa, trình loại nào quan hệ? Nhất là Hóa kị tinh, có hay không trình đối trùng? Hoặc lưỡng khỏa sao Hóa kỵ đều nhập đồng nhất trong cung?

3. Bản mệnh bàn cung vị và đại hạn bàn cung vị, là trình loại nào quan hệ?

Ví dụ như: Bản mệnh bàn cung tật ách là đại hạn bàn cung tài bạch, hai người nặng điệt cùng một chỗ, đây là cung vị nặng điệt, đại diện đại hạn tài bạch và bản mệnh tật ách có quan hệ, quan hệ chặt chẽ trình độ, thì sử dụng tứ hóa lai hệ kết, tiền thuật l, 2 hạng mục hay so sánh hệ kết chặt chẽ trình độ, nếu là tứ hóa đều “Nhập”, đại diện chặt chẽ hệ kết, sẽ rất cần lao, nỗ lực đi kiếm tiền, nếu là “Xung”, biểu thị vô pháp hệ kết, bài xích lẫn nhau, thì dĩ lười nhác, không được sẽ cố gắng đi kiếm tiền để giải thích.

4. Ứng nghiệm thời gian? Hoặc ứng nghiệm kỳ hạn?

xung cung chịu thương tổn lớn nhất, lưu niên quá độ thụ xung của cung thì hung.

tam hợp của cục, dĩ quyền ở lưu niên sự nghiệp lưu niên là cát.

đồng loại bất năng tương trùng, như đại hạn tật ách bất khả xung bản mệnh tật ách.

bản mệnh biến thành, ứng nghiệm ở lưu niên.

đại hạn biến thành, ứng nghiệm ở lưu nguyệt.

đại hạn xung bản mệnh, mười năm không được thuận.

lưu niên kị xung, một năm hối lận.

Đồng lý:

đại hạn tam cát hóa tinh, hội nhập bản mệnh tam hợp, mười năm cát tường.

lưu niên tam cát hóa tinh, hội nhập, một năm THUẬN, may mắn.

Án lệ nhị:

Tư do người viết sưu tập mệnh lệ trung, tái cử đồng loạt cung các vị tham khảo: Các vị tiên suy lý một chút, nhìn đến đây tạo ở ngọ hạn phát sinh cái gì trọng đại tai hoạ?

Các vị ở suy lý thời gian, nhất định là do giáp ngọ đại hạn mọi người sự cung trục cung so sánh, tìm ra đại hạn nhân sự cung và bản mệnh bàn đồng loại cung hiện ra xông quan hệ cung vị đi ra:

1, đại hạn cung phụ mẫu can có hay không Hóa kị xung bản mệnh cung phụ mẫu?

2, đại hạn cung phúc đức can có hay không Hóa kị xung bản mệnh cung phúc đức?

3, đại hạn cung điền trạch can có hay không Hóa kị xung bản mệnh cung điền trạch?

Kết quả phát hiện:

đại hạn cung tật ách can cung Hóa kị xung bản mệnh cung tật ách (phù hợp đồng loại cung tương trùng)

bản mệnh cung tật ách can Hóa kị vừa “Nhập” đại hạn cung tật ách (biểu thị đến đây lưỡng cung quan hệ chặt chẽ), bởi quan hệ giữa hai người chặt chẽ, sở dĩ xung bản mệnh cung tật ách lực lượng rất hung.

Đến đó một đột nhiên, chỉ biết là tật ách có hung, thế nhưng, là dạng gì “Hung sự”, cũng không biết, phải lợi dụng cất cánh cung và rơi xuống đất cung cập tinh tú đàn tổ đóng lại, mới có thể hiện ra “Vẽ tranh”.

Vừa đang suy nghĩ cất cánh cung và rơi xuống đất cung quan hệ hậu, rồi quyết định tinh tú đàn tổ hợp sở biến ảo “Vẽ tranh”:

Bởi, bản mệnh bàn các cung là trạng thái tĩnh, đại diện có chút đặc tính mà thôi, mà “Vận thế” nhân có tứ hóa và tinh tú đàn xung kích, mới có cát hung hiệu ứng, sở dĩ, vận thế cát hung, muốn xem đại hạn bàn tương hỗ quan hệ. Đến đây lệ trung, là đại hạn tật ách Hóa kị nhập đại hạn cung mệnh xung đại hạn thiên di, mà đại hạn thiên di vừa bản mệnh tật ách, đại diện đến đây vận tật ách và xuất ngoại vận có quan hệ, nhân thụ Hóa kị lai xung, cho nên là hung họa, bởi vậy tái kế tiếp, giải thích tinh tú đàn tổ hợp “Vẽ tranh” thì, liền muốn theo đến đây phương hướng, lấy ra đối ánh vẽ tranh để giải thích.

Vì vậy tạo: Bởi vì tai nạn xe cộ nghiêm trọng não chấn động, thận và dạ dày cũng nhân đánh thụ thương, bởi vì văn xương khoa hóa khoa năm sinh bị kị phá tan, khoa tinh mất đi bảo hộ tác dụng, thuộc về trí mạng tai nạn xe cộ.

Trở lại, sẽ tìm ra phát sinh “Thời gian” liễu, bởi vì tiền thuật phân tích trung, chỉ biết là cai đại hạn mười năm ở giữa, sẽ có trọng đại tai nạn xe cộ phát sinh, mười năm là một đoạn thời gian khá dài, cũng không thể gọi người 3650 thiên, TenTen đều lo lắng đề phòng sống ba. Sở dĩ, tòng mệnh bàn trung, quan sát tứ hóa xung gửi thông điệp nhập chờ quan hệ, tìm ra “Phát sinh thời gian”, là rất trọng yếu trình tự, bởi đến đây mệnh lệ là thuộc về:

Lục hạn cung tật ách Hóa kị xung bản mệnh cung tật ách (đồng loại tương trùng)

trạng huống, cho nên khi lưu niên đi tới ngọ hạn hợi thâm niên, đại hạn cung tật ách can hóa xuất sao Hóa kỵ, vừa ở lưu niên cung tật ách, cho nên ở cai năm gặp chuyện không may.

Bản lệ là một rất điển hình mệnh lệ, các vị ngoại trừ phải nắm giữ suy lý trình tự, dĩ ly thanh ý nghĩ của minh xác ở ngoài, cũng muốn thu nhiều tập mệnh lệ, thế nhưng thị trên mặt có rất nhiều thư tịch mệnh nhưng lại trống rỗng bịa đặt, thậm chí có nhân sử dụng người xa lạ phát sinh tai nạn xe cộ thời gian, cho rằng canh giờ bát tự bài mệnh bàn lai thôi diễn, hơn nữa, về thí dụ ghi lại không tỉ mỉ, vô pháp nắm giữ tiền căn hậu quả, bởi vậy, vô pháp theo tích ở mệnh bàn thượng tìm ra đối ứng cung vị, và tứ hóa cất cánh, hạ xuống đường nhỏ liên quan tính, cho nên muốn yếu tăng cường công lực, phải nhiều nã mệnh lệ thôi diễn, nhiều hơn thể hội tài năng thâm nhập lý giải.

Chương thứ hai mươi đẩu số mệnh cục cân đối

Cuộc sống tiến hành quá trình, có thể tỉ dụ là một người dẫm nát không hoàn toàn thật tròn cầu tiến lên tiến, ở thời gian, không gian sở tạo thành gồ ghề gập ghềnh trên bình diện cuộn đi tới, ngoại giới lại có tùy thời chuyển biến gió hướng kình phong xuy phất, vì để tránh cho ngã xuống, phải dựa vào chính có tất cả có thể dùng tài nguyên (tức dưới chân đạp cầu), phối hợp kéo tới gió hướng, tách ra mặt đất khanh khanh ao ao, nhân thì nhân địa cải biến đường đi tiếp, khi thì đi tới, khi thì lui về phía sau, khi thì hướng tả, khi thì hướng hữu, cùng với thỉnh thoảng lại cải biến thân thể tư thái, khiến cho trọng tâm ổn định, thời thời khắc khắc đều ở đây tìm một điểm thăng bằng, sẽ không từ cầu thượng ngã xuống, tái sĩ cơ nhi động, giả như mất đi cân đối, sẽ sản sinh các loại mầm tai vạ, như: Trọng bệnh, thất nghiệp, đóng cửa, ly hôn, tai nạn xe cộ… Chờ, sở dĩ ở mệnh trong cuộc, chỉ cần có một người sự cung mất đi cân đối, sẽ sản sinh mầm tai vạ. (trước tiên là nói về minh một chút, bất khả từ cầu thượng ngã xuống, ngã xuống tựu mất đi tất cả tài nguyên, tức biểu thị tử vong).

Tử bình bát tự là do tứ trụ bát tự của Thiên can địa chi ngũ hành sinh khắc quan hệ trung, thủ sử dụng phù ức điệu hầu dụng thần, sẽ cùng hạn vận ngũ hành sinh khắc quan hệ, so sánh ngũ hành mạnh yếu cân đối, phán đoán vận đồ cát hung biến hóa, sở dĩ bát tự này đây ngũ hành sinh khắc chế hóa có chồng hay chưa vu cân đối, làm phán đoán vận đồ cát hung tiêu chuẩn cơ bản.

Tử vi đẩu số thì hoàn toàn không được chọn dùng ngũ hành sinh khắc chế hóa quan hệ, làm phán đoán cân đối hay không tiêu chuẩn cơ bản, tử vi đẩu số dùng để lo lắng cân đối tiêu chuẩn cơ bản nhân tố có ba:

tinh tú tổ hợp

tứ hóa năm sinh tinh

đại hạn và bản mệnh bàn cục xung gửi thông điệp nhập quan hệ

1, tinh tú tổ hợp

Tới trước nói chuyện tinh tú tổ hợp cân đối quan hệ, phàm là mệnh bàn bài định, tiên phán đoán mỗi một cung tinh tú tổ hợp, dĩ quyết định mệnh cục cao thấp thật xấu, giả như một trong cung sát tinh đàn tập, cai cung nhất định là vấn đề chỗ ở, mệnh tạo chủ con người khi còn sống ở giữa, định dĩ cai cung sở chủ người hoặc sự, dẫn cho rằng cả đời chuyện ăn năn, người viết xem qua rất nhiều cung phu thê tọa song sát tinh người, phối ngẫu điều không phải đột tử, hay trà trộn hắc đạo, hoặc hung man tàn bạo, rất kỳ quái chính mình loại này tổ hợp người, cũng không phải là bản thân điều kiện bất hảo, thế nhưng kén vợ kén chồng năng lực lại không thế nào cao minh, ở đông đảo người theo đuổi ở giữa, thường thường thiêu đáo kém nhất, đương nhiên cũng có khi là bị hoàn cảnh bức bách, mà phải nhiên tuyển trạch (như gặp cường bạo thủ đoạn thành hôn), sở dĩ tinh tú tổ hợp không tốt, mất đi kiềm chế lẫn nhau lực lượng, tức đại diện đánh mất cân đối tác dụng, cai cung sẽ làm mưa làm gió, sản sinh tai họa, trở nghịch nhân sinh liễu, hơn nữa do bản mệnh bàn biểu hiển, đại diện ảnh hưởng cả đời trở ngại, mặc kệ giao qua người đại hạn, cũng sẽ không cải biến kỳ đối mệnh tạo cả đời ảnh hưởng bất lợi; nếu là đại hạn bàn cục một cung gặp phải kể trên tổ hợp, thì cai đại hạn cũng sẽ có chuyện bất lợi phát sinh, nhưng vượt qua cai đại hạn vừa mưa hôm khác con ngươi liễu, loại này đại hạn họa hại lực lượng chỉ có mười năm hiệu lực mà thôi, đây là do tinh tú tổ hợp cân đối quan hệ bình luận cát hung nguyên tắc.

Có người sẽ hỏi: Giả giống như một trong cung có ngôi sao may mắn lại có sát tinh vừa nên như thế nào lai luận ư? Đúng vậy đây là rất kẻ khác mê hoặc vấn đề, căn cứ cái gì tiêu chuẩn cơ bản có thể phán định một cung đồng cung tọa tinh tổ hợp có hay không mất đi thăng bằng ư? Phán đoán cách rất đơn giản, có thể quy nạp như sau:

Nhất, đồng nhất trong cung có hai viên đã ngoài sát tinh tụ tập, như trước mặt thuật cung phu thê có song sát xâm nhập đồng cung nói rõ.

Nhị, sát tinh tuy chỉ có một viên, nhưng cùng chủ tinh cấu thành ác liệt cách cục người, như: [linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông], [cự hỏa kình dương, cả đời ải tử], [Thái âm hỏa linh, trái lại thành thập ác], [xương tham cư mệnh, phấn thân toái cốt] các loại đều là, các vị độc giao hữu có thể do quá nhỏ phú, phát vi luận, chư tinh vấn đáp chờ tiên hiền lưu lại kinh nghiệm trung, hiệt thủ có thể tin cách cục chọn dùng, giả như người viết có thời gian, hội phát biểu những… này cổ văn nói rõ, hiện thị trên mặt có rất nhiều tương quan giải thích thư tịch, có chút nội dung là sai, cũng có chút tác giả là học bát tự, sử dụng bát tự tư duy hình thức lai giải thích, phát sinh thành kiến.

Tam, nguội lười nhác ngôi sao, ưa có một viên nôn nóng ngôi sao kích phát, chủ hăng hái có làm, nhưng lưỡng khỏa đã ngoài sát tinh xâm nhập nói, thì mất đi cân đối mà quát tháo liễu, như thiên đồng tọa mệnh chủ lười nhác, hảo hưởng thụ, nếu có Hỏa Tinh đồng cung sẽ kích phát ý chí chiến đấu, vừa tái xâm nhập một viên sát tinh nói, tựu biến thành cẩn thận, do dự, mà không công lãng phí rất nhiều cơ hội.

Tứ, đối cung và bản cung tinh tú tổ hợp, trên cơ bản Tử Phủ tinh hệ chủ tinh tổ hợp là cố định, mà phụ tinh, sát diệu tổ hợp tựu tương đối không được cố định, giả như có lưỡng khỏa sát tinh phân cứ bản cung và đối cung, thì hội sản sinh dưới đây hiệu dụng:

Kiềm chế lẫn nhau: Lưỡng khỏa sát tinh kiềm chế lẫn nhau lực lượng của đối phương, khiến cho hung lực trung hoà, biểu hiện ở cuộc sống gặp gỡ thượng, hay thô bạo đặc biệt đa, phải tiêu hao rất nhiều tinh lực khắc phục làm phức tạp, tuy rằng đều có thể đạt thành mục tiêu, nhưng đã sức cùng lực kiệt liễu, khiến cho thành tựu kém vẻ không ít

Trợ Trụ vi ngược: Tương đối lưỡng sao cấu kết với nhau, tăng mạnh sát tinh tác dụng lực, một vốn một lời cung chủ tinh sản sinh nguy hại hoặc vãng phôi phương hướng phát triển. Ở nhân sự hiện tượng thượng, thì có cá tính di động bất ổn, nhiều lần bất định, tư tưởng quái dị, tính tình thô bạo, tiểu nhân âm thầm phá hư, kiềm chế chờ hiện tượng, khiến cho tất cả nỗ lực đều phó chư nước chảy.

2, tứ hóa năm sinh tinh

Đã ngoài tinh khiết tựu tinh tú tổ hợp trạng thái lai luận cân đối quan hệ, bất quá tinh tú tổ hợp nếu có năm sinh hóa tinh rơi vào nói, tứ hóa năm sinh sẽ đối tinh tú tổ hợp cát hung lực lượng sản sinh giảm và tăng hiệu quả, nếu như hung ác tổ hợp gặp hóa lộc, hóa khoa đồng cung nói, thì có gặp dữ hóa lành lực lượng, đụng tới trắc trở thì, luôn luôn chuyển hoàn dư địa, khiến cho tổn thất nhỏ nhất hoặc có ký có tài nguyên, nếu là Hóa kị xâm nhập nói, thì có vẽ đường cho hươu chạy, trợ Trụ vi ngược của ngại, khiến cho hung ác tổ hợp sinh ra lực phá hoại cường đại hơn, nếu như cát lợi tổ hợp, gặp phải Hóa kị đồng cung, thì có trở nghịch lực lượng, nhưng không tổn hao gì vu thành tựu, chỉ bất quá thành công đường xá đi được so sánh khổ cực mà thôi, đương nhiên, nếu như cát lợi tổ hợp gặp lại hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nói, thì có dệt hoa trên gấm hiệu quả, khiến cho thành tựu huy hoàng hơn, canh trác việt.

Tứ hóa năm sinh rơi vào cung dựa vào kỳ tổ hợp vừa chia làm chỉ một khỏa hóa tinh rơi vào, hoặc lưỡng khỏa đã ngoài hóa tinh rơi vào đích tình huống, lưỡng khỏa đã ngoài hóa tinh rơi vào đồng cung thì có quá vượng của ngại, quá vượng tựu mất đi thăng bằng, trái lại không được dĩ cát luận, nói như thế nào đây? Tài bạch, sự nghiệp cung có lưỡng khỏa cát lợi hóa tinh rơi vào đương nhiên được, nhưng như tật ách, phu thê chờ cung vị, lại không thể quá vượng, như cung tật ách quá vượng, chủ bản thân dễ trường u, mà cung phu thê quá vượng, tựu nặng bao nhiêu phối ngẫu ý tứ, sở dĩ quá vượng tổ hợp cũng muốn thị cung vị, ban giải thích hợp lý, đây là cân đối một cái cân nhắc khác điểm.

3, đại hạn và bản mệnh bàn cục xung gửi thông điệp nhập quan hệ

Đi vận trạng thái thăng bằng vừa là như thế nào phán định ư? Đương nhiên không ngoài: tinh tú tổ hợp, và tứ hóa tổ hợp

Hai người yếu tố, tinh tú tổ hợp đã như trước thuật, nhưng tứ hóa quan hệ phải lo lắng: bản mệnh bàn các cung tứ hóa, và đại hạn bàn các cung tứ hóa

tổ hợp quan hệ tài năng biết cân đối hay không! Đương nhiên tứ hóa bao quát lộc, quyền, khoa, kị chờ tứ khỏa hóa tinh yếu cùng nhau lo lắng, không thể chỉ nhìn một khỏa hóa tinh mà thôi, trên cơ bản hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa là cát lợi, mà Hóa kị chủ không được thuận, ở đây chúng ta chích thảo luận bản mệnh bàn Hóa kị và đại hạn bàn Hóa kị tổ hợp quan hệ, lai quyết định kỳ mệnh và vận trạng thái thăng bằng.

Hảo! Rốt cuộc bản mệnh bàn Hóa kị và đại hạn bàn Hóa kị cân đối quan hệ là như thế nào định nghĩa ư? Nhớ kỹ dưới đây mấy người nguyên tắc căn bản:

bất luận cái gì cung Hóa kị lai xung cung mệnh cũng không tốt

Bản mệnh nào đó cung Hóa kị xung bản mệnh cung, hoặc đại hạn nào đó cung Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, hoặc bản mệnh nào đó cung Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, hoặc đại hạn nào đó cung Hóa kị xung bản mệnh cung đều là bất lợi ý tứ, đại diện nào đó cung và cung mệnh quan hệ giữa, có thoát ly, xa nhau, mất đi ý tứ.

nếu như cung mệnh Hóa kị xung cái khác mười một cung cũng là bất lợi:

Bản mệnh cung Hóa kị xung bản mệnh nào đó cung, hoặc bản mệnh cung Hóa kị xung đại hạn nào đó cung, hoặc đại hạn cung mệnh Hóa kị xung bản mệnh nào đó cung, hoặc đại hạn cung mệnh Hóa kị xung đại hạn nào đó cung, đây cũng là có giải khai lai, chia lìa, cỡi ra ý tứ.

bản mệnh đồng loại không thể Hóa kị xung đại hạn đồng loại cung

Bản mệnh cung mệnh Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, bản mệnh huynh đệ Hóa kị xung đại hạn huynh đệ, bản mệnh phu thê Hóa kị xung đại hạn phu thê, bản mệnh tử nữ Hóa kị xung đại hạn tử nữ, bản mệnh tài bạch Hóa kị xung đại hạn tài bạch, bản mệnh tật ách Hóa kị xung đại hạn tật ách, bản mệnh thiên di Hóa kị xung đại hạn thiên di, bản mệnh giao hữu Hóa kị xung đại hạn giao hữu, bản mệnh sự nghiệp Hóa kị xung đại hạn sự nghiệp, bản mệnh điền trạch Hóa kị xung đại hạn điền trạch, bản mệnh phúc nhân trị kị xung đại hạn phúc đức, bản mệnh phụ mẫu Hóa kị xung đại hạn phụ mẫu.

Nếu có kể trên tình huống, thì phải làm sự cung sẽ có bất lợi tình huống phát sinh, lục thân cung nói thì có sinh bệnh, tử vong, ngoài ý muốn,… Vân vân sự, mà sự vật cung thì có quan phi, biến động, dời, mất tiền… Chờ hiện tượng phát sinh.

đại hạn đồng loại cũng không thể Hóa kị xung bản mệnh đồng loại cung

Đại hạn cung mệnh Hóa kị xung bản mệnh cung mệnh, đại hạn huynh đệ Hóa kị xung bản mệnh huynh đệ, đại hạn phu thê Hóa kị xung bản mệnh phu thê, đại hạn tử nữ Hóa kị xung bản mệnh tử nữ, đại hạn tài bạch Hóa kị xung bản mệnh tài bạch, đại hạn tật ách Hóa kị xung bản mệnh tật ách, đại hạn thiên di Hóa kị xung bản mệnh thiên di, đại hạn giao hữu Hóa kị xung bản mệnh giao hữu, đại hạn sự nghiệp Hóa kị xung bản mệnh sự nghiệp, đại hạn điền trạch Hóa kị xung bản mệnh điền trạch, đại hạn phúc nhân trị kị xung bản mệnh phúc đức, đại hạn phụ mẫu Hóa kị xung bản mệnh phụ mẫu.

Nếu có kể trên tình huống, thì phải làm sự cung sẽ có bất lợi tình huống phát sinh, lục thân cung nói thì có sinh bệnh, tử vong, ngoài ý muốn… , vân vân sự, mà sự vật cung thì có đóng cửa, biến động, dời, mất tiền… Chờ hiện tượng phát sinh.

Giả như bản mệnh cập đại hạn một cung vị, đều xuất hiện kể trên nhâm nhất trạng huống, như vậy cai cung vị nhất định sản sinh tai họa.

4, ứng dụng

Ở thôi diễn thì:

tiên tra bản mệnh bàn cục: Khán na nhất cung Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, có xung thì, tức đại diện cai cung ở cai đại hạn đã có gây hoạ tiềm nhân liễu, trở lại tra đại hạn đồng loại cung: Nhìn có vô Hóa kị vọt tới bản mệnh cung hoặc bản mệnh đồng loại cung, có lời, tựu biểu thị đại hạn và bản mệnh cai đồng loại cung đều đã mất đi cân đối, bởi vậy nhất định sẽ gây hoạ, họa hại hình tượng hoặc tình cảnh, tựu dĩ bị vọt tới đồng loại cung tinh tú tổ hợp làm như sự vật tượng biểu chinh, nếu có sát tinh hoặc tứ hóa năm sinh chờ tinh, tựu chước dư tăng giảm kỳ nghiêm trọng trình độ.

Ở bản mệnh bàn biểu hiện người, chỉ là thùy tượng mà thôi, đại diện bản mệnh nhất cung yếu nhất hoặc thiên vượng, mất đi thăng bằng, hình như một cường đạo lấy đao để ở phần eo giống nhau, hơi co lại bụng dưới còn có thể tách ra, ở đại hạn thì sẽ gia dĩ chú ý, do bản mệnh bàn các cung phi tứ hóa xuất khứ, nếu như nào đó cung phi tứ hóa trong đó Hóa kị vọt tới đại hạn đồng loại cung hoặc đại hạn cung mệnh, tựu biểu thị cai đại hạn yếu lưu ý cai cung bất lợi hiện tượng, nếu như đại hạn vừa gặp mặt đáo đồng loại xung cung mệnh đích tình huống, như vậy cai cung sẽ mất đi cân đối, nguyên bản đã bị đao để ở, vừa lại bị thôi một bả, mất đi cân đối, nhất định sẽ dẫn phát hung tinh tàn sát bừa bãi, khiến người thụ thương, sản sinh tai họa liễu.

Chương 21: Giải thích như thế nào mệnh bàn

Tử vi đẩu số tinh túy có thể dùng một câu đại diện

Tá can chui tinh, biểu hiện giả dối hợp ứng phó thì.

Trong những lời này đã xem tử vi đẩu số thôi mệnh quy tắc minh xác điểm ra lai, nhưng rốt cuộc câu nói này hàm nghĩa là cái gì, một chương này sẽ thâm nhập tham thảo một chút.

Bắt được hé ra điền xong mệnh bàn, mặt trên có Thiên can, địa chi, tinh tú, tứ hóa, đại hạn, nhân sự cung chờ ký hiệu, phân tích mệnh bàn thì rốt cuộc muốn căn cứ người ký hiệu lai phân tích ư? Những ký hiệu này đều là cấu thành mệnh bàn chuẩn bị yếu tố, chúng nó đang mở mệnh bàn lúc biệt chấp chưởng bất đồng cơ hội năng lực, thị trên mặt có rất nhiều thư tịch đều dĩ tinh tú tổ hợp là việc chính, hoàn toàn quên cái khác Thiên can, địa chi chờ ký hiệu lực ảnh hưởng, giá là không đúng! Số phận của toại biết không là chỉ có mình mà năng lực hoàn thành, nó phải và phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, sự nghiệp, điền trạch chờ lẫn nhau tác dụng, tài năng diễn hóa xuất lai chọn thêm nhiều vẻ số phận quá trình, yếu biểu thị giữa bọn họ lẫn nhau tác dụng quan hệ, thì có lại cái khác ký hiệu lai bày ra, bởi người bất đồng sự hoàn cảnh, hoàn cảnh xã hội tác dụng, và thời gian biến mất, tạo thành thời không hoàn cảnh cải biến, bởi vì liễu nhân hợp thời thiên không hoàn cảnh cải biến, tất nhiên sẽ tố một ít cải biến hoặc quyết sách dĩ nhân ứng với của, ở người cùng vật và sự trong lúc đó hỗ động kết quả, tựu sinh ra cát hung hiệu ứng, Vì vậy số phận vu yên sản sinh.

Cho nên ra lệnh cho bàn ở giữa, sử dụng của ký hiệu: Thiên can, địa chi, tinh tú, tứ hóa cũng không có thể quên, thôi diễn mệnh bàn thì, phải tổng quan toàn cục, tương mệnh bàn trung sở hữu ký hiệu cực kỳ lẫn nhau tác dụng quan hệ nhét vào lo lắng, tài năng minh xác phân tích trong đó trong vòng hàm, nếu như chỉ lấy tinh tú tổ hợp lai luận mệnh, thường thường xảy ra sai lầm, đây chính là vì cái gì dĩ tinh luận mệnh, hội nghị thường kỳ và sự thực không hợp nguyên nhân.

Như vậy mệnh bàn trung của ký hiệu, rốt cuộc ở thôi diễn mệnh bàn thì sắm vai cái gì vai ư? Đầu tiên liền do địa chi bắt đầu nói rõ, ở trên không bạch mệnh bàn trung duy nhất đã in lại của ký hiệu hay địa chi, chức năng của nó tựu đang bày tỏ thời gian, bởi vì thời gian là không được có thể khống chế nhân tố, nó là hằng thường không đổi lượng biến đổi, đối với đạt quan quý nhân cho tới người buôn bán nhỏ, nó đều là dĩ bất biến bước tiến, từng giây từng phút đi hướng thời gian tới, vĩnh không quay đầu lại, vô pháp sử dụng bất luận cái gì ngoại lực bỏ dở thời gian của tiến hành, mà tử vi đẩu số này đây nhân của sinh ra thời gian là tiêu chuẩn cơ bản phát triển ra tới thôi mệnh thuật, bởi vậy thời gian là tử vi đẩu số mệnh bàn và nhân của số phận có thể chặt chẽ hệ kết ở chung với nhau cộng đồng tiêu chuẩn cơ bản, sở dĩ chỗ trống mệnh bàn thượng đã đem địa chi hôn lên, ở tử vi đẩu số trung, tương thời gian đơn vị cách chia làm bản mệnh, đại hạn, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chờ đơn vị, từng đơn vị các quản hạt bất đồng thì đoạn.

Bản mệnh chủ quản cả đời các loại tổng thể đặc tính hoặc và bẩm sinh tới đặc tính, nó là thô sơ giản lược mơ hồ vẽ tranh, giống nhau sử dụng hàm hồ hình dung từ để hình dung bản mệnh các cung đại biểu sự vật tượng, bởi bản mệnh khả năng hạ xuống mười hai một địa chi trung bất luận cái gì một chi thượng, sở dĩ cai địa chi tức là bản mệnh chỗ ở, bởi nơi đây chi có thứ năm đi thuộc tính, những… này ngũ hành thuộc tính cũng sẽ và bản mệnh tác dụng mà thay đổi kỳ đặc tính, cho nên ảnh hưởng kỳ đại biểu sự vật tượng, cho nên chi trừ đại diện thời gian ngoại, kỳ ẩn hàm ngũ hành thuộc tính cũng sẽ cải biến bản mệnh đại biểu sự vật tượng hoặc và bẩm sinh tới đặc tính, thị trên mặt có rất nhiều dĩ trong cung tọa tinh tổ hợp lai luận mệnh thư, kỳ sở thảo luận là thuộc đến đây phạm vi, nó phát huy lực ảnh hưởng là cả đời.

Bản mệnh mệnh cách đại diện một người chỉnh thể đặc tính, nó là một người tổng thể vận mạng đường viền, thật giống như thân thể chúng ta như nhau, có người lớn lên thật cao, hiểu được vóc người ải một điểm, hiểu được vóc người rất cường tráng, hiểu được nhân lại lớn lên can can gầy teo, bởi thể trạng quan hệ, đối với ngày sau có thể gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm đều đã định ra hình liễu, sở dĩ do bản mệnh mệnh cách có thể giải trừ một người có thể thành tựu bao nhiêu công lao sự nghiệp.

Yếu phân tích một người mệnh cách cao thấp, rốt cuộc muốn so sánh cái nào điều kiện ư?

Nhất, đầu tiên muốn xem cung mệnh tam phương tứ chính sở hội nhập tinh tú thật là tốt phôi, có hay không hình thành tốt hoặc ác liệt cách cục?

Chú ý nhất định phải khán tam phương tứ chính, tại sao vậy chứ? Dĩ cung mệnh là việc chính, tam mới là quan lộc và tài bạch, nếu như quan lộc tốt mà tài bạch hung ác, là tốt rồi bỉ có người bị phía đối tác đề cử là chủ tịch, nhưng công ty nghiệp không tốt, suốt ngày vội vàng quay đầu lại thốn, hoặc ký phát chi phiếu bị trả vé, do vì công ty người phụ trách quan hệ phải là công ty lưng đeo nợ nần, đương chủ tịch hay cung Quan lộc tốt ý tứ mà lưng đeo công ty nợ nần hay cung tài bạch kết cấu hung ác ý, đồng dạng cái khác các cung cũng phải chú ý thứ ba phương kết cấu, bất năng chỉ nhìn bản cung mà thôi, như khán cung điền trạch thật là tốt phôi, sẽ xem xét cân nhắc cung điền trạch tam phương hội nhập cung vị: Huynh đệ cung, cung tật ách và cung tử nữ. Ở quá nhỏ phú, cốt tủy phú trung đều có tương quan cách cục cực kỳ đặc thù, có lẽ quyển sách cũng có luận bàn cách cục chương và tiết, có thể cung cấp tham khảo. Ở luận tứ hóa vu mệnh bàn thượng hình thành độ lớn của góc cát hung thì; cũng muốn lo lắng tam phương hội vào cung vị cát hung, tài năng lý giải cai cung cát tường hay không.

Nhị, nếu như và thái dương, Thái âm có liên quan mệnh cách, nếu tra là ban ngày sinh ra hoặc ban đêm sinh ra,

Thái dương thích ban ngày sinh ra, mà Thái âm thích ban đêm sinh nhân, đương nhiên Thái âm mệnh cục còn muốn tra có hay không ở đêm trăng tròn sinh ra? Giả như chính phùng trăng tròn ngày vừa ở ban đêm ra đời nhân, kỳ cát lợi hiệu lực càng mạnh canh, năng lực phát huy thái âm tinh quang minh bác ái tính chất.

Tam, cung mệnh rơi vào người địa chi cung vị? Cung mệnh chủ tinh và địa chi cung vị ngũ hành sinh khắc chế hóa quan hệ như thế nào đây?

Giả như cung mệnh ở hợi cung, tọa thái âm tinh, là Thái âm của miếu vượng vị, kỳ may mắn không nói có thể dụ, nhược cung mệnh ở ngọ cung tọa thái âm tinh, buổi tối chòm sao ở chính ngọ ánh dương quang chính liệt cung vị, sẽ đối với thái âm tinh sản sinh bất lương ảnh hưởng, mà biểu hiện ở nhân của mệnh cách thượng, như không biết chuyện cương liệt quật cường, đối nữ tính thân thuộc bất lợi chờ hiện tượng, lúc này lại đem nam mệnh hoặc nữ mệnh điều kiện thêm vào, nam mệnh tọa thái âm tinh vốn có âm nhu có nữ tính hành trình chỉ thuyết pháp, nhưng khi tiến vào ngọ cung hậu, mặc dù nhưng có kể trên cử chỉ chỉ, nhưng đã làm nhạt không ít, giải thích thì liền có thể châm chước ban mạnh yếu bất đồng đẳng cấp của giải thích, cái khác chư tinh cũng có thể phỏng đến đây giải thích.

Tứ, bản mệnh các cung vị tứ hóa thành sử dụng:

Ngoại trừ năm sinh làm tứ vùng thiếu văn minh, hoàn phải chú ý bản mệnh các cung vị tứ hóa thành sử dụng, quan sát mỗi một một cung vị và ngã cung của tứ hóa xung gửi thông điệp hợp nhập quan hệ, ví dụ như: Huynh đệ cung Hóa kị xung ta ra lệnh cung, nhất định huynh đệ trong lúc đó đa xung đột không hợp việc, khó có được huynh đệ tương trợ, các vị có thể sẽ vấn: Chẳng lẽ không sử dụng so sánh huynh đệ trong cung tọa tinh may mắn hay không sao? Giả như huynh đệ cung ngồi một mình thiên tướng, có thể hay không có huynh đệ bất hòa, vô giúp đỡ cho nhau dẫn tình hình ư? Ở chỗ này yếu phân rõ sở hai chuyện, huynh đệ khả năng người ở bên ngoài trong mắt là tương đương hòa khí hữu thiện, nhưng ở trong nhà hai người ở chung cũng không hòa hợp, huynh đệ đối ngoại giới quan cảm là do huynh đệ cung tọa tinh lai biểu hiện, mà hắn ta trong lúc đó ở chung quan hệ, cũng do huynh đệ cung tứ hóa lai hiển triệu chứng, hai người bất khả nói nhập làm một, về phần hắn ta trong lúc đó để chuyện gì mà tranh chấp ư? Là cùng thiên tướng (tọa tinh) hữu quan, thiên tướng có nhiệt tình vì lợi ích chung của đặc tính, có vài người là tự mình có năng lực, ở mình có thể lực có thể đạt được phạm ngữ nội, bỏ tiền xuất lực bang trợ bằng hữu, nhưng có vài người cũng nã trong huynh đệ gì đó đi trợ giúp bằng hữu của mình, vì vậy mà huyên huynh đệ bất hòa, huynh đệ cung tọa thiên tướng Hóa kị xung cung mệnh, hay loại này hiện tượng. Đương nhiên là có ta huynh đệ cung tọa tinh tổ hợp cũng có thể biểu hiện huynh đệ trong lúc đó tình cảm hòa hợp, mà lúc này huynh đệ cung Hóa kị lai xung cung mệnh khả năng thì không phải là đối đãi vấn đề mà là huynh đệ ngăn lưỡng địa khó có được tụ hoặc sinh ly tử biệt ý tứ.

Xuyên thấu qua bốn người tầng thứ phân tích, là có thể tương một mệnh cách đặc tính bày ra, điều không phải như giống nhau trong sách nói chỉ nhìn trong cung tọa tinh và tam phương tứ chính hội hợp trạng thái, liền có thể xử độc một người mệnh cách đặc thù.

Thế nhưng mệnh cách hảo có đúng hay không là có thể bảo đảm ngày sau thuận buồm xuôi gió, thăng chức rất nhanh ư? Đó cũng không nhất định, bởi đại hạn chuyển hoán, khiến cho vận đồ sản sinh thuận đi hoặc đi ngược chiều, tiến vào đại hạn trong cung tọa tinh cũng sẽ bất đồng, sở dĩ vận đồ sinh ra phập phồng biến hóa, là cái gì nhân tố khiến cho vận đồ sinh ra phập phồng ư? Tiến nhập bất đồng đại hạn cung vị, rốt cuộc muốn so sánh cái nào nhân tố lai xử độc đại hạn cát hung ư?!

Kế tiếp tựu nhất nhất lai giải thích so sánh đại hạn cát hung nhân tố:

Vận đồ tựu là một người quá trình trưởng thành trung, tất cả tao ngộ và cát hung hối lận trạng thái, bởi vì mười hai một cung vị vô pháp đại diện mỗi một năm vận đồ cát hung, hội sản sinh mỗi mười hai năm tái diễn hiện tượng, sở dĩ tương vận đồ chia làm đại hạn (mười năm), lưu niên (một năm), lưu nguyệt chờ đơn vị, bởi một đại hạn chủ quản mười năm vận đồ, mà mệnh bàn có mười hai địa chi, sở dĩ mỗi một một đại hạn cũng sẽ không có tái diễn lưu niên, bởi mệnh cách trung đã đem một người tiên thiên thể chất định ra hình liễu, sở dĩ ở vận trên đường gặp cát hung hiện tượng, hội nhân tiên thiên thể chất mạnh yếu mà sản sinh cường hóa hoặc yếu bớt tác dụng lực, thí dụ như một người mệnh cách đã là tam phương sát kị trọng trọng củng vọt, vận đồ vừa điềm xấu, như vậy nhất định hung tính tăng mạnh, nếu là bản mệnh mệnh cách tam phương ngôi sao may mắn hội tụ, lộc quyền khoa củng, giả như vận đồ gặp phải kị sát tụ tập, tuy rằng cũng sẽ tạo thành trở ngại, nhưng lực phá hoại sẽ bị yếu hóa, bất trí vu tạo thành lớn thương tổn.

Bởi âm dương nam nữ quan hệ, sẽ ảnh hưởng vận đồ thuận đi hoặc đi ngược chiều, đồng nhất trương mệnh bàn bởi nam mệnh hoặc nữ mệnh quan hệ, tạo thành đại hạn vận đồ thuận kim đồng hồ chuyển hoặc nghịch kim đồng hồ chuyển, bởi vậy, kỳ số phận cũng hội sản sinh bất đồng biến hóa, sở dĩ nếu bàn về phán đoán một người số phận, nhất định phải tương bản mệnh và vận đồ nhất tịnh lo lắng mới có thể.

Đại hạn do cung mệnh của ngũ hành cục sổ đính định bắt đầu và kết thúc tuổi tác, chủ chưởng mười năm đang lúc vận thế của lên xuống, còn hơn bản mệnh, nó có thể tinh ranh hơn xác thực miêu tả sự vật hình tượng, nói cách khác xuyên thấu qua bản mệnh, đại hạn tầng tầng phân tích, ở đại hạn giai đoạn tương có thể tinh ranh hơn xác thực địa miêu tả đi ra nhân sự vật hình tượng, đại hạn mỗi mười năm chuyển hoán nhất cách, đại hạn lực ảnh hưởng chỉ có thuộc về cai đại hạn mười năm mấy tuổi nội hữu hiệu, một ngày đi qua cai đại hạn hậu, cai đại hạn tam phương tứ chính hội nhập cát hung tinh, kị sát lộc khoa… Chờ tinh lực ảnh hưởng liền suy vi tiêu thất, thế nhưng cai mệnh tạo ở cai đại hạn trung dưỡng thành tập tính, lại hội tùy đại hạn dời ngược lại kéo dài tiếp, loại tình huống này phải không có thể bỏ qua cũng không dung phủ định.

Có vài người bản mệnh bàn tổ hợp tương đối khá, nhưng lớn đại hạn lại gặp phải cực ác liệt tổ hợp, ở cai đại hạn sẽ thụ có chút nhân tố chủ đạo, dưỡng thành không tốt tập tính, tuy rằng vượt qua cai đại hạn, cũng vô pháp lập tức đem bị nhiễm bất hảo tập tính nhất đao lưỡng đoạn địa thay hình đổi dạng, những… này tập tính cũng sẽ ảnh hưởng kế tiếp đại hạn vận thế, sở dĩ ở thôi diễn đại hạn thì bất khả quên loại này hiện tượng lực ảnh hưởng, sở dĩ, nhân tài là cần bồi dưỡng, quá trình trưởng thành trung tiếp nhận trường học giáo dục, gia đình giáo dục, gặp gỡ bằng hữu, hoàn cảnh chung quanh, giáo dục xã hội chờ đô hội hình tố một người nhân cách, những… này nhất định sẽ ảnh hưởng số mạng của người, thái độ làm người phụ mẫu, sư trưởng, chủ quản người có thể không thận ư?! [có người nói có người cung mệnh tọa tinh không sai nhưng có dơ bẩn ti tiện hành vi, là bởi vì thân cung tọa tinh quá kém hoặc cái gọi là địa bàn không được cát mà đưa đến thuyết pháp, ta là không tán thành.]

Đại hạn cát hung phán đoán muốn suy tính nhân tố, bỉ mệnh cách yếu nhiều phức tạp, đại hạn sẽ cùng bản mệnh lẫn nhau tác dụng, thôi hóa các hạng cát hung hiệu ứng, bởi vậy, đại hạn phải cùng bản mệnh mệnh cách nhất tịnh so sánh, tài năng biết cát hung họa phúc tiêu sái thế.

Sở dĩ suy đoán đại hạn cát hung thì, phải bản mệnh xảy ra vị thứ nhất, chúng ta có thể làm tỉ dụ, bản mệnh là kiến trúc căn cứ, đại hạn còn lại là mặt trên cái phòng ở, nếu như nền vững chắc kiên cố, thì có thể cái cao tầng đại lâu, nếu như là thấp mềm thổ địa, thì chỉ có thể cái công liêu mà thôi, nếu như nhất gặp mưa to liền sụt lở tạo thành trọng đại tai hoạ, mà ở kiên cố nền thượng cái đại lâu, tuy rằng gặp phải mấy ngày liền mưa to, tối đa chỉ là tường thẩm thủy mà thôi, sẽ không tạo thành nặng nguy hại lớn, giống nhau, nếu như một mệnh cách kiên cố vững chắc mệnh tạo, gặp phải đại hạn bất lợi chỉ biết tạo thành tiểu thương hại; nếu như mệnh cách phù phiếm vô lực, một ngày gặp phải đại hạn bất hảo, thì tạo thành thương tổn tựu tương đương nghiêm trọng, sở dĩ khán đại hạn vận đồ nhất định phải tương bản mệnh bàn cục nhét vào lo lắng, tài năng chính xác so sánh đại hạn vận đồ thật là tốt phôi đối mệnh cách sản sinh ảnh hưởng lực mạnh yếu.

So sánh đại hạn vận đồ cát hung người thứ hai yếu tố, là đại hạn tứ hóa phân bố tình hình, khán đại hạn tứ hóa bay vào đại hạn các cung hình thành bàn cục, và đại hạn bàn cung mệnh tam phương hiện ra chính là [xung gửi thông điệp nhập] quan hệ sao? Cùng với và bản mệnh bàn cục hình thành độ lớn của góc là [xung] hoặc [chiếu] hoặc [hội] hoặc [nhập] quan hệ, giả như hữu hình thành kể trên quan hệ, thì cát hung hiệu ứng hội tương đối mạnh liệt mà rõ ràng, nếu không, thì lực lượng hơi yếu.

Trở lại kiểm tra đại hạn trong cung tọa tinh tổ hợp hiện ra cát hoặc hung kết cấu, những… này tinh tú tổ hợp cát hung kết cấu trước đây hiền phú văn trung có nhiều giải thích, có thể tham khảo, trên cơ bản, ngoại trừ đựng hung tinh mà có thể trở thành là may mắn cách cục tổ hợp (như linh tham cách) ngoại, chỉ cần nhất gặp hung tinh tiến nhập tinh tú tổ hợp nội, tất nhiên bất hảo.

Lưu niên chủ chưởng một năm vận khí thật xấu, kỳ lực ảnh hưởng chỉ có một năm mà thôi, trên cơ bản nó là thừa thụ bản mệnh, đại hạn thôi hóa diễn biến mà ở lưu niên trung ứng nghiệm, ở sự kiện hình thành trong quá trình, nó là bị động người vai, chúng ta bất năng nã lưu niên tinh tú tổ hợp hoặc tứ hóa lai phán định lưu niên sẽ phát sinh chuyện gì, thế nhưng ở suy tính một ngày kia sẽ phát sinh thì, căn cứ thiên địa nhân bàn quan niệm, lưu niên có thể suy tính sự kiện phát sinh [nhật], bởi vì có mười hai địa chi phối hợp mười hai tháng, cho nên do đại hạn suy tính phát sinh [nguyệt] phân so sánh đơn thuần, nhưng một tháng có ba mươi ngày, mệnh bàn chỉ có mười hai địa chi, có chút địa chi sẽ có tam ngày ở trên đó quá độ, ở hai này hoặc tam ngày trung, muốn xuất ra người ngày đảm đương làm việc món ứng nghiệm ngày ư? Giá phải nhờ vào linh cảm liễu, người viết vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ kỳ suy tính vận tác làm bằng máy, bất quá quyển sách trung thu nhận sử dụng liễu một vị ở lâu dài Nhật Bổn tử vi đẩu số cao thủ cung cấp mệnh lệ, hay dùng để nói rõ suy tính phát sinh lưu nhật, các vị có thể tham khảo, trong đó tương đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật quan hệ có một phen nói rõ.

Lưu niên địa chi hay cai lưu niên xưng hô, như bính tử năm lưu niên, cung mệnh ngay tử vị, địa chi hay xưng hô lưu niên then chốt từ, và tiểu hạn chỗ cung vị là bất đồng, về phần tiểu hạn, người viết là không cần, đây là người viết chứng thực gần nghìn trương mệnh lệ lòng của được, nhược yếu nghiên cứu tiểu hạn và sự kiện phát sinh quan hệ, các vị có thể đi nghiệm chứng nghiệm chứng một chút kỳ độ chuẩn xác.

Tinh tú tổ hợp vừa đại diện cái gì cơ năng ư?

Mọi người đều biết miêu tả một chuyện món thì, nhân, sự, thì, địa, vật ngũ yếu tố là không thể thiếu, giống nhau, ở suy lý mệnh bàn thì, chúng ta cũng mong muốn do trong đó hiệt lấy ra giá ngũ yếu tố dĩ hình dung sự kiện, thời gian đã như trước thuật, là do địa chi lai hiển hiện sự kiện phát sinh thời gian, những thứ khác “Nhân, địa, sự, vật” và “Can cung, nhân sự cung, tinh tú tổ hợp” trong lúc đó rốt cuộc vừa thành quan hệ thế nào ư?

Ở phân tích cái vấn đề này thời gian, gặp phải một vài vấn đề? Chúng nó không được là một đôi nhất quan hệ; nói cách khác nhân sự cung có thể có thể đại biểu nhân, cũng có thể có thể đại biểu vật, tinh tú tổ hợp cũng có thể năng lực nhân vật đại biểu, cũng có thể có thể đại biểu vật phẩm, những… này yếu tố hội lẫn nhau tác dụng, không giống thời gian là đơn độc địa do địa chi lai đại diện, mà nhân sự cung, can cung, tinh tú tổ hợp nhất định phải hợp lại lẫn nhau tác dụng, dĩ hiển hiện nhân sự địa vật.

Phải như thế nào hợp lại lẫn nhau tác dụng ư? Ở bên trong này ở then chốt địa vị là can cung, do kỳ thôi hóa tứ khỏa hóa tinh, xâu chuỗi các nhân sự cung và tinh tú tổ hợp, khiến cho sự thôi hóa, diễn biến cho ra nhân sự vật của hình tượng, bởi vậy, nhân sự vật của hình tượng điều không phải do chỉ một người đó sự cung lai biểu hiện, cái đó và các vị trước đây sở học quan điểm hoàn toàn bất đồng, bộ mặt thành phố trong sách ghi chép nào đó cung tọa nào đó tinh, sở dĩ hiển hiện nào đó tượng giải trừ nói đúng không cùng; mà quá trình hợp lại lẫn nhau tác dụng số phận, là một loại động thái vận thế bày ra, sở dĩ đang mở thích thượng sẽ có như: [người ta nhất dọn nhà sẽ kiếm tiền] hoặc [nhất giá quá khứ đối phương a ma trong vòng ba tháng gặp qua thế] chờ có hợp lại tác dụng giải thích, tại đây ta giải thích trung, tương tử vi đẩu số hai người cung vị: [điền trạch và tài bạch][phu thê và phúc đức] ban kết hợp với nhau giải thích, hay lợi dụng cung điền trạch can phi tứ hóa tiến nhập cung tài bạch, tương quan hệ của hai người liên kết đứng lên, tái so sánh tinh tú tổ hợp trạng thái mà lấy được giải thích. Đương nhiên, xem kỹ đại hạn nào đó cung là bản mệnh cái gì cung vị nặng điệt quan hệ cũng không có thể bỏ qua, nếu như, đại hạn cung tài bạch và bản mệnh cung Nô bộc nặng điệt, cai đại hạn tài bạch cát hung, sẽ và giao hữu có rất mãnh liệt liên quan tính, đây là do bản mệnh và đại hạn cung vị nặng điệt quan hệ để giải thích sự vật tượng nhận định.

Sở dĩ tứ hóa là đẩu số dụng thần, xuyên thấu qua tứ hóa tác dụng, tài năng tương các độc lập nhân sự cung liên kết đứng lên, khiến cho giữa bọn họ sản sinh lẫn nhau tác dụng, xuyên thấu qua bản mệnh, đại hạn tứ hóa tầng tầng thôi hóa tăng mạnh hoặc cắt giảm tác dụng, tài năng khiến cho sự kiện thành tượng, hoặc khiến cho sự kiện tiêu tan, bởi vậy chúng ta sử dụng đồ thứ nhất nói rõ, bởi cung phu thê [tọa thiên đồng, thiên lương quyền, thiên hình, đà la], mà cung mệnh là thiên đồng Hóa kị nhập phu thê, cung Quan lộc là thiên lương hóa lộc tiến phu thê, hình thành cung phu thê đồng thời không chịu nhận cùng lưỡng cung vị bất đồng lưỡng sao phân biệt hóa lộc và Hóa kị tiến đến, loại tình huống này và đồng nhất sao hóa lộc vừa Hóa kị đích tình hình không giống với, có [mình mâu thuẫn, nội tâm xung đột] ý, bởi vì lưỡng sao [hóa tính] đô hội đồng thời tồn tại ở cai cung vị duyên cớ, đây là đang giải trừ bàn thì bất khả sao lãng hiện tượng.

Do nhân sự cung can cung phi tứ hóa nhập người cung vị, tựu đại diện cất cánh cung và rớt xuống cung đã thành lập được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc Hóa kị quan hệ, hơn nữa còn là do cất cánh cung chủ động mà rớt xuống cung chỉ là bị động địa thừa thụ hóa nhập tứ hóa, ví dụ như: Cung mệnh can mậu, hóa tham lang phi hóa lộc nhập huynh đệ là do ta chủ động quan tâm đệ đệ, giúp đỡ huynh đệ, nhưng huynh đệ có thể hay không dĩ đồng dạng chi tâm quay về quỹ cho ta? Sẽ khán huynh đệ can cung phi tứ hóa nhập ta ra lệnh bàn cái nào cung tương lai phán định.

Ở phân tích thì, hoàn phải chú ý là na một viên tinh tham dự tứ hóa? Đồng dạng hóa lộc thì có liêm trinh (giáp can), thiên cơ (ất can), thiên đồng (bính can)… Các loại, có đúng hay không mỗi một sao hóa lộc đều đại diện giống nhau ý tứ ư? Không được! Giữa bọn họ là có sai biệt, bất đồng sao hóa lộc hội bày ra bất đồng hình tượng, mà rơi nhập bất đồng cung vị cũng sẽ có bất đồng giải thích, đang mở thích nhân sự địa vật hình tượng thì, cần châm chước trong đó của bất đồng lai biến ảo các loại hình tượng, ở châm chước ở giữa, yếu tham khảo dưới đây tam hạng nhân tố:

Nhất, cất cánh cung và rớt xuống cung

Nhị, na một viên tinh tham dự tứ hóa

Tam, tinh tú tổ hợp

Đệ nhất, nhị hạng đã như trước thuật, hạng thứ ba cũng là rất trọng yếu nhân tố, nếu như tinh tú tổ hợp không đẹp, mặc dù là hóa lộc tiến đến cũng là hội sản sinh mặt trái tác dụng, để tiêu hóa lộc cát lực, thí dụ như cung tử nữ tuy rằng hóa lộc tiến nhập ta ra lệnh cung, tử nữ hiếu thuận ta, nhưng tọa tinh cũng Hỏa Tinh, đà la, Hóa kị, thiên không chờ sát tinh, tử nữ có thể là lưu manh thái bảo, trái lại làm ta lo lắng hắn có thể hay không phạm pháp ngồi tù, có chút vi phạm pháp lệnh người, còn là rất hiếu thuận, xin hỏi loại tình huống này là cát hoặc hung ư? Bởi vậy, đang mở thích tinh tú ý tưởng thì, tứ hóa và tinh tú tổ hợp hai người ứng với xác nhập đứng lên khán tài năng xác thực biết cát hung, điều không phải chỉ nhìn tứ hóa mà thôi.

Quá trình kể trên bước(đi) nhất nhất giải phẫu, là có thể giải trừ ra giấu ở mệnh bàn hạ bí mật, cái khác lưu niên lưu nguyệt… giải pháp, phỏng đến đây trình tự cũng có thể giải trừ ra lưu niên lưu nguyệt bàn cục của mê, đương nhiên bất đồng thời gian đơn vị quan hệ, nhất định phải bộ nhập thiên địa nhân bàn quy tắc lai giải trừ bàn, thỉnh tham khảo thiên địa nhân bàn.

Chương 22: Số mệnh lưu động thuyết

“Khí” là một rất trừu tượng danh từ, ở Trung Hoa Trung Quốc truyền thống y học, tướng học trung, đều có rất nhiều địa phương nói tới “Khí”, nó nhìn không thấy, cũng sờ không tới, càng khó sử dụng văn tự lai tự thuật, sở dĩ, phải do văn tự giải thích trung, phỏng đoán ý hội, mới có thể lãnh hội kỳ ảo diệu, sau đó hiểu rõ vu hung, linh hoạt vận dụng trong đó.

Ở đẩu số trung, cũng có “Khí” vấn đề.

Mệnh bàn trung của Thiên can, địa chi, tinh tú, có thể huyễn hóa thành vạn sự vạn vật, chất chứa thiên địa tạo hóa của tinh diệu. Nhưng bất minh cứu để ý nói, chỉ là lạo lạo chữ số mà thôi, chẳng trong đó của ảo diệu, tinh tú dựa vào Thiên can mà hóa tứ hóa, rơi vào các cung vị trung, huyễn hóa thành vạn sự vạn vật của phi tinh tứ hóa, hay đẩu số “Khí” vận chuyển vấn đề, mệnh bàn thượng nó có thể dựa vào các cung can cung mà biến hóa, rơi vào khác cung vị, lại do khác cung vị tái phi hóa tứ hóa, vừa nhập khác nào đó nào đó cung, vừa có thể tái chuyển phi tứ hóa xuống phía dưới, đây là phi tinh tử vi đẩu số “Số mệnh lưu chuyển”.

Trước đây có nói qua tinh tú có [ở sổ] và [hóa khí] giải trừ nói đến pháp, trong này [hóa khí] hay tinh tú quá trình Thiên can tứ hóa làm để mà hậu sinh ra biến hóa, mà ảnh hưởng nó tính chất, như: Sao Liêm trinh, căn cứ hàn phi tử ngũ ngu xuẩn thiên giải thích là: Nay huynh đệ bị xâm tất công người liêm cũng; tri kỷ bị nhục tùy thù người, trinh cũng; liêm trinh hành trình thành, mà quân thượng phương pháp phạm vậy. (sáng tạo đẩu số tiên hiền là rất có học vấn)

Đây là kỳ bản ý, quá trình bính Thiên can thôi hóa tác dụng: Liêm trinh Hóa kị, sao Liêm trinh đặc tính như trên thuật hoặc như [tính chất sao thuyên nghĩa và phú văn thiên] nói tính chất, xuyên thấu qua bính Thiên can thôi hóa mà xúc phạm quốc gia pháp luật, sẽ nhốt vào nhà giam, nhốt lại, cho nên “Liêm trinh hóa khí viết tù” ; nếu như là [giáp] Thiên can khiến cho [liêm trinh hóa lộc], thì biến thành giữ gìn pháp luật, chủ trì chánh nghĩa chấp pháp nhân viên, đây là sao Liêm trinh [hóa khí] giải trừ.

Mà kỳ [ở sổ] giải trừ: Sẽ khán là ở người cung tương lai quyết định kỳ giải thích, như bản lệ, là ở [sự nghiệp cung] và [cung mệnh] chờ hai người cung vị để giải thích, bởi vậy giải thích một viên tinh tú hình ảnh, yếu nhận tinh tú có ở đây không đồng nghiệp sự cung, các hữu sở chủ ý nghĩa.

Tinh tú của [hóa khí] giải trừ: Tinh tú trải qua Thiên can tứ hóa thành sử dụng mà biến hóa kỳ chất, có thể chia làm: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị chờ bốn loại biến hóa, trải qua Thiên can thôi hóa lúc mà phản ứng, thả ra kỳ cát hung năng lượng. Của khác biệt, mà ở người bất đồng sự cung không có cùng hình ảnh giải thích.

Nhất là rất nhiều người mới học, tương tứ hóa và hóa tinh đóng lại đàm, rất dễ lẫn lộn không rõ, ứng với tương hóa tinh và tứ hoá phân ra thảo luận, ý nghĩ của mới có thể rõ ràng, minh xác.

Mặt khác, hóa tinh của biến hóa có thể chia làm lưỡng chủng tình hình:

1, hóa tinh do tọa lạc người sự cung Thiên can, hóa bay ra ngoài tứ hóa.

Ví dụ như: (đồ nhất) cung mệnh ở tử nội tọa thiên lương tinh, can cung là giáp, giáp can tứ hóa là:

Liêm trinh hóa lộc ở phụ mẫu – hiếu thuận phụ mẫu.

Phá quân hóa quyền ở giao hữu – có năng lực lãnh đạo, quan tâm bằng hữu.

Vũ khúc hóa khoa ở giao hữu – là bằng hữu của quý nhân, bang trợ bằng hữu.

Thái dương Hóa kị ở thiên di – trong lòng nhớ bên ngoài nơi phồn hoa, ưa ra bên ngoài phát triển.

Dĩ “Mệnh” mà nói, do cung mệnh bay ra ngoài tứ hóa, đại diện là do mệnh tạo bản thân khứ “Quan tâm” người khác hoặc tha cung ý tứ, cho nên là bản thân hành vi.

Do “Khí thế” mà nói, đương đại hạn tiến nhập – phụ mẫu, giao hữu, thiên di thì, bởi vì do bản mệnh cung phi tứ hóa tiến đến, sở dĩ giá ba đại hạn vận đồ và bản mệnh cung tứ hóa cùng một nhịp thở.

Như tiến nhập quan phụ mẫu đại hạn thì, nhân hệ cung mệnh hóa lộc rơi vào của cung vị, cho nên cai đại hạn so sánh trôi chảy cát tường.

Nhược tiến nhập giao hữu đại hạn thì, nhân hệ hóa quyền, hóa khoa tọa thủ vị đưa, sở dĩ cai đại hạn tương đối có ý chí chiến đấu, quyết chí tự cường, mà lại đắt quá nhân tương trợ, ở giữa bằng hữu lên tiếng rất có phân lượng, nhưng đi vào cung Nô bộc là đại hạn là lúc, đã 54 tuổi – 63 tuổi đại hạn, chính thị lâm về hưu là lúc, cho nên lão vận tất nhiên lao lực.

Khi đi đến 64- 73 tuổi đại hạn thì, bởi vì là cung mệnh hóa thái dương kị rơi vào cung vị, cai đại hạn tất nhiên bất lợi, người lớn tuổi thận phòng cao huyết áp, bệnh tim, trúng gió chờ tật bệnh.

Đã ngoài là do cung mệnh hóa tứ hóa phi lạc nhập các cung đối “Mệnh” và “Vận thế” của ảnh hưởng, đương nhiên, nếu là “Chiếu” các đại hạn cung thì, cũng có thể phỏng đến đây giải thích.

2, do những người khác sự can cung hóa phi tứ hóa tiến đến ngã cung

Loại này hiện tượng là những người khác sự cung can cung, khiến cho nào đó trong cung ngồi hóa tinh sản sinh tứ hóa biến hóa ý tứ.

Ví dụ như: (đồ nhị) cung mệnh ở thìn, nội tọa tham lang tinh, can cung là mậu.

Cung mệnh can cung mậu – tham lang tự hóa lộc, cố nhân duyên, giảng nhân tình (chuyện của mình)

Cung phụ mẫu can kỷ – tham lang hóa quyền, phụ mẫu, trưởng bối hài lòng, coi trọng ta

Cung Nô bộc can quý – tham lang Hóa kị, bằng hữu quan tâm ta, giảng nghĩa khí.

Dĩ “Mệnh” mà nói, phàm là tha cung hóa nhập ta ra lệnh, đều là người khác cho ta, cho ta, mà mệnh tạo chỉ là tiếp thu mà thôi.

Dĩ “Vận thế” mà nói, cung mệnh tham lang tự hóa lộc, biểu thị khi còn bé cũng rất có nhân duyên, khá lấy được mọi người niềm vui ái, tiến nhập cung phụ mẫu đại hạn thì, bởi hóa quyền quan hệ, tràn ngập lòng cầu tiến, nỗ lực tiến thủ, tràn ngập sức sống, cũng dễ thu được trưởng bối, lão sư trọng dụng hoặc đề bạt (nhân cung phụ mẫu vừa chủ lão sư, trưởng bối, chủ quản).

Về phần cung Nô bộc Hóa kị nhập ta ra lệnh cung, bởi vì Hóa kị chủ tình nghĩa, tinh thần mặt quan tâm mà thôi, không được chủ vật chất, sở dĩ bất khả và bằng hữu có tiền tài vãng lai, có lời, thường thường tổn thất là ở chính, đi vào cung Nô bộc đại hạn thì, nhân hóa kỵ nhập bản mệnh cung sở dĩ cai đại hạn nhất định không được thuận, bản thân đa tâm bệnh, có bệnh tử của ngu, bởi vì bản mệnh cung đã biến thành đại hạn cung tật ách.

Như kể trên lưỡng trường hợp, đều là thuộc về tức giận lưu chuyển, con người khi còn sống trung, vận thế có mạnh yếu, có phập phồng, hay tứ hóa phi tinh lưu chuyển đưa tới, phối hợp đại hạn trong cung tinh tú tổ hợp trạng thái lai phán định vận thế mạnh yếu phập phồng, giống như tứ quý lưu chuyển như nhau –

Mùa xuân đến rồi, sẽ trồng trọt, gieo.

Mùa hè đến rồi, sẽ làm cỏ, bón phân.

Trời thu tới, sẽ thu gặt, phơi nắng cốc.

Mùa đông tới, sẽ bảo tồn lương thực sống khá giả đông.

Nhân một trong sinh cũng như vậy, phải tùy thời nỗ lực, hấp thu tiến thủ, sĩ cơ dựng lên, sáng tạo thành công, tiến tới bảo tồn thành quả, vĩnh tiếp theo kinh doanh, nếu như không nghe theo bốn mùa của trình tự tuần tự mà tố, trái lại nghịch kỳ nói mà đi, thì kỳ thất bại sắp tới có thể kỳ.

Như loại này tứ hóa phi tinh sao Hóa kỵ, lâm bố bản mệnh tam hợp phương, tất nhiên là cuộc đời lận đận, làm việc thoái thoái khốn quẫn vận hạn, rất có “Sao Hóa kỵ” lai xung, nhất định thất bại, sở dĩ sao Hóa kỵ dĩ xung hung nhất, phi bố ở tam hợp phương của đối cung thứ hai. Giả như năng lực thuận thế làm, súc thế mà phát, là có thể sự bán mà công bội.

Tứ hóa của hóa tinh cất cánh, rớt xuống, tái chuyển hóa của phi trải qua đường nhỏ, có:

Thu liễm và phát tán

Lưỡng chủng hiệu dụng, loại này hiệu dụng khiến cho vận đồ sản sinh phập phồng chuyển ngoặt, sở dĩ tứ hóa phi tinh phi hóa cách đã ẩn hàm sự kiện cát hung nhân quả quan hệ ở trong đó.

Cũng có thể tạ do quan sát “Người bề ngoài” mà thể hội ra một người khí thế, tinh thần, thế nhưng giá chỉ có thể do hiện trạng đến xem, nếu như trang phục quá hoặc quan sát thời gian tới ba tháng hậu khí sắc, thì không có sinh ra được “Thời gian tới mắt”, cũng liền không có cách nào khác quan sát, cư của dưới phán đoán, mà mệnh bàn thì không đến đây hạn chế.

Bởi vì hắn cung hóa nhập ngã cung hoặc ngã cung hóa nhập tha cung, lại do hóa nhập cung can tái chuyển phi tứ hóa nhập cái khác các cung, loại này

“Nào đó cung” hóa lộc nhậpA cung, A can cung tái chuyển hóa lộc nhậpB cung, B can cung vừa tái hóa lộc nhậpC cung phi hóa phương thức, hay đại diện nào đó cung của “Lộc khí” phi hóa cấpA cung, B cung, C cung chờ sở dụng, bởi vì là hóa bay ra ngoài, có thể hay không thu về? Thì muốn xem chuyển hóa hậu, có hay không lại trở lại “Nào đó cung”, nếu có trở lại “Nào đó cung”. Đại diện là “Thu liễm trạng thái”, hóa đi ra lộc tinh có thể thu trở về.

Nếu như hóa xuất khứA cung, A cung chuyển hóa nhậpB cung, màB can cung tự hóa, thì đại diện nhụt chí, nếu như là “Hóa lộc”, biểu thị “Lộc khí” sẽ ở “B cung” tiết lộ rơi, loại này là thuộc về “Phát tán trạng thái”, hóa đi ra vô pháp thu về, mà hiện ra “Hung” ý, bởi vì phó đi ra không có biện pháp thu về.

[thu liễm tác dụng] và [phát tán tác dụng]:

Tứ hóa cất cánh và tái chuyển phi tứ hóa lên xuống đường nhỏ, đại diện cất cánh cung và rớt xuống cung trong lúc đó, có nào đó liên hệ tác dụng, nhược quá trình đường nhỏ không có tự hóa, đại diện có [thu liễm tác dụng], phát ra ngoài năng lực lại về thu vào.

Nếu có hóa xuất hoặc tự hóa cung vị, tựu đại diện [phát tán tác dụng], phát sinh tức giận hội tổn hao rơi, vô pháp thu hồi.

[số mệnh lưu chuyển]:

Như loại này nào đó cung cất cánh tứ hóa, rơi vào nào đó cung, lại do rơi vào cung tái chuyển phi tứ hóa phi tinh phương thức khiếu [số mệnh lưu chuyển].

Mệnh bàn trung:

Nào đó cung phi tứ hóa tái chuyển hóa tứ hóa nhập nào đó cung, vừa tái chuyển hóa tứ hóa phi hóa phương thức, biểu thị khí chi lưu chuyển, phàm khí chỗ thông chỗ, tức và phóng ra cung có cùng một nhịp thở liên quan tính tồn tại, đây là số mệnh bàn khí thế của, nó có thể tạ đến đây quan sát mệnh tạo cả đời số mệnh mạnh yếu cát tường, không cần nữa khán người “Sắc mặt” có thời gian hạn chế, hoặc “Thực thể” hạn chế.

Có rất nhiều mệnh lệ biểu hiện, có chút mệnh bàn tam phương hội sát, cách cục có phá, nhưng là phú giáp một phương hoặc quyền khuynh một thời của mệnh, trong đó của sai biệt, tức ở: “Khí thế chi lưu chuyển” về phần vì sao đồng mệnh người, thành tựu có cao thấp chi biệt, tức ở có vô nắm giữ số mệnh của thế cục, thuận thế làm.

Chỉ cần mệnh bàn không có tự hóa nhụt chí, thì loại này mệnh tạo suốt đời so sánh cát tường.

Nếu có tự hóa, thì tương đối sẽ không nắm giữ cơ hội, hoặc hữu cơ phủ xuống cũng không năng lực nắm chặt, không duyên cớ nhượng nó xói mòn hoặc là tự hóa cung mà phá chờ của chuyện ăn năn, mà trong cuộc đời số mệnh so sánh chiêm hạ phong, nhất định phải bằng lòng với số mệnh, tài năng thường bảo an nhạc.

Nhằm vào số mệnh phát tán của mệnh tạo, cố gắng gấp bội cũng không phải thành công tuyệt đối bảo chứng, trái lại ôm chặt trước “Yên vui thấy đủ” sinh hoạt thái độ, không đủ tháo vác yêu cầu “Danh và lợi” là có thể thường bảo vui khoẻ, bởi vậy, mệnh bàn tuy có tự hóa, phá hủy “Khí” của ngưng tụ, cũng sẽ không đối mệnh tạo sản sinh bất lương của ảnh hưởng, nhược phản kỳ đạo mà đi ắt gặp hung hiểm và thất bại.

Mặt khác, phân tích mệnh bàn thì, không nên tương tử nữ, phụ mẫu, tật ách, giao hữu chờ cung, coi là thứ yếu cung hoặc rảnh rang cung, mà chỉ coi trọng cung mệnh, tài bạch, quan lộc (sự nghiệp) tam cung mà thôi, cung tật ách vừa vỡ, cho dù tài phú giống như Kim Sơn cũng không mệnh tiêu thụ, có ý nghĩa gì ư? Sở dĩ mười hai cung cũng không có thể bỏ qua, mỗi một cung vị đều rất trọng yếu, mà “Hoá khí” chi lưu chuyển, hay biểu hiện “Cung” và “Cung” trong lúc đó quan hệ mạnh yếu cùng với cát hung biểu chinh.

Thôi mệnh thì, mười hai cung cũng không có thể bỏ qua, mỗi một cung vị đều rất trọng yếu.

Chương 23: Mệnh hạn Hóa kị tạo thành độ lớn của góc

Hóa kị có thể nói là tứ hóa trung là tối trọng yếu một viên tinh, do danh từ thượng thoạt nhìn, hóa lộc hóa quyền hóa khoa đều là tốt hóa tinh, mà chỉ có một viên Hóa kị là không tốt, Phảng phất tứ hóa trung tốt hay xấu thế lực phân phối được cũng không bình quân, cát lợi hóa tinh có tam khỏa mà không cát hóa tinh chỉ có một viên mà thôi, có đúng hay không như vậy ư? Không phải, quá trình một sao đứng giữa sự thôi hóa cũng sẽ chuyển biến lộc quyền khoa cát tường tính chất, mà viên này then chốt của hóa tinh hay – Hóa kị.

Ngẫm lại chúng ta sinh hoạt hàng ngày trung có rất nhiều chuyện, có đúng hay không có rất nhiều loại hiện tượng này?

◆ cương rảnh rang thủy gây dựng sự nghiệp thì nghiệp vụ đáp ứng không xuể, sinh ý hảo vô cùng, buôn bán lời một điểm tiền, nhưng tối hậu lại thường nhất mao không thắng, hoàn đường chạy.

◆ hoặc lúc mới bắt đầu nghiệp vụ tịnh không được tốt lắm, nhưng việt tố việt thuận lợi, sự nghiệp việt tố càng lớn.

Một là tiên cát hậu hung, một người khác là tiên hung hậu cát, rốt cuộc là thuộc về loại nào trạng thái sẽ do tứ hóa phân bố trạng thái bản phận tích, tứ hóa phân bố trạng thái yếu lo lắng bản mệnh và hạn vận vấn đề, đó là yếu quan sát bản mệnh nào đó cung và đại hạn đồng nhất cung sở bay ra tứ hóa ở mệnh bàn thượng phân bố trạng thái, là hiện ra “Xung” “Hội” “Nhập” “Hợp” người độ lớn của góc để phán đoán cát hung, phía trước đề cập qua, tứ hóa trung vừa dĩ Hóa kị là nắm giữ cát hung biến hóa đầu mối then chốt, sở dĩ tấu chương tựu bản mệnh và đại hạn cung vị hóa đi ra ngoài sao Hóa kỵ ở mệnh bàn thượng tạo thành độ lớn của góc lai phân tích kỳ cát hung ý nghĩa.

Cần Hóa kị tinh bất khả quên “Hóa kỵ nhập” và “Kị ra” hiện tượng, những thứ này đều là vận dụng Hóa kị cơ bản quy tắc, “Nhập” và “Ra” là tứ hóa ứng dụng cơ bản yếu lĩnh, hai người hiện ra cát hung hiện tượng hoàn toàn tương phản, sở dĩ đụng tới “Tứ hóa” thì, đệ nhất chuyện gấp gáp là nhận “Nhập” và “Ra” hiện tượng, nhằm vào “Hóa kị” mà nói:

“Hóa kỵ nhập” là thu liễm ý tứ,

“Kị ra” có phát tán ý tứ,

Chúng ta sử dụng [đồ nhất] để giải thích bản mệnh và đại hạn cung vị trong lúc đó Hóa kị “Hóa kỵ nhập”, “Kị ra” khác biệt, nhưng ở cát hung ý nghĩa thượng phải nhằm vào sự vật của bất đồng mà không cùng, bất năng một mực địa dĩ “Hóa kỵ nhập” là cát, “Kị ra” là hung giản đơn nhị phân pháp để giải thích, đây là chuẩn bị cơ bản nhận thức. Chẳng hạn như, giả như bởi vì cung phu thê hiện ra hóa kỵ nhập mệnh cục làm ở chung hiện tượng thì, loại tình huống này cai coi là “Hung” tượng hay là là “Cát” tượng ư? Sở dĩ, chỉ có thể dĩ “Hóa kỵ nhập” là thu liễm, “Kị ra” là phát tán ý tứ để giải thích, tái tá dĩ cung vị, tính chất sao của bất đồng lai nhận cát hung ý.

Nếu là bản mệnh bàn cục một cung có “Tự Hóa kị” đích tình hình (đồ nhị) cũng có thể nói là “Kị ra”, bản mệnh cục có kị ra tình huống, mà đại hạn “Hóa kỵ nhập” bản mệnh, lúc này cai giải thích như thế nào đến đây “Hóa kỵ nhập” ư? Rốt cuộc là thu liễm còn là phát tán ư? Loại tình huống này cũng là phát tán ý tứ, bởi vậy bản mệnh bàn trong cuộc có tự Hóa kị người đó, trong cuộc đời số phận tương đối bất lợi, thường thường chưởng cầm không được cơ hội, thậm chí cơ hội tới cũng còn mang mang nhiên địa không tự chủ; cũng bởi đương sự không tự chủ, trái lại có “Ký không chỗ nào được, đương nhiên không chỗ nào thất” rộng rãi, những lời này có thể tái sinh là giải thích “Tự Hóa kị” người khít khao nhất dùng từ ba!

Loại này kị ra tình huống, đương đại hạn Hóa kị tiến đến bản mệnh thời gian, sẽ tương bản mệnh cục cai khỏa tự Hóa kị tinh tú loại bỏ, bởi vậy cai tinh tú sở chủ người sự vật tượng sẽ bị bài trừ rơi, đang mở thích thì phải chú ý loại này hiện tượng.

Bản mệnh bàn cục Hóa kị còn có một loại tình huống cũng là thuộc về kị ra ý tứ, cũng chính là do bản cung Hóa kị đáo đối cung đích tình huống, loại này tình hình xưng là hóa xuất kị, na nhất cung có hóa xuất kị đích tình hình, thì cai cung sở chủ sự vật thì có xói mòn ý tứ, đang mở thích mệnh bàn thì cũng không có thể bỏ qua tình huống như vậy.

Đại hạn bàn cục Hóa kị sẽ cùng tứ hóa năm sinh cùng với bản mệnh bàn cục tứ hóa sản sinh tác dụng mà khiến cho có chút biến hóa, khiến cho hiệu ứng tăng mạnh hoặc yếu hóa, bản mệnh Hóa kị và đại hạn Hóa kị hình thành độ lớn của góc có đồng cung, tam hợp, hội chiếu chờ, đô hội bởi vì cường hóa sao Hóa kỵ lực lượng mà khiến cho cát hung hiệu ứng, giả như không có hình thành kể trên “Đồng cung, tam hợp, hội chiếu” chờ đặc thù độ lớn của góc, cũng sẽ không sản sinh tác dụng cường hóa sao Hóa kỵ lực lượng khiến cho sự kiện phát sinh.

Yếu ứng dụng tứ hóa thôi mệnh thì đầu tiên phải có tứ hóa “Có tác dụng trong thời gian hạn định tính” quan niệm, bản mệnh tứ hóa ở trong cuộc đời đều sẽ phát sinh hiệu dụng, đại hạn tứ hóa thì chỉ có ở cai đại hạn thì sẽ phát sinh tác dụng lực, nếu ly khai cai đại hạn sẽ mất đi tác dụng lực, giống nhau lưu niên tứ hóa cũng cùng.

Ví dụ như thượng lệ cung phu thê tọa kỷ: Hóa vũ khúc lộc, tham lang quyền, văn khúc hóa kỵ nhập cung mệnh, phu thê Hóa kị nhập cung mệnh đại diện phu thê bất lợi cho ta (ở đây tiên bất luận hóa lộc hóa quyền), viên này sao Hóa kỵ hiệu lực hội vẫn tồn tại, có thể hay không khiến cho đương sự có điều cảm giác ư? Chưa chắc sẽ, bởi vì nó chỉ là loáng thoáng tác dụng mà thôi, nhược không có sát tinh phối hợp, giống nhau chắc là sẽ không cảm thụ được đến, nó cần đại hạn phối hợp lai dẫn phát nó hung tính, đại hạn phải như thế nào lai phối hợp ư? Lúc này sẽ quan sát đại hạn cung phu thê Hóa kị có đúng hay không dư cung mệnh nội do bản mệnh cung phu thê hóa tới sao Hóa kỵ hình thành có chút đặc thù độ lớn của góc, nếu có, sẽ sản sinh cát hung hiệu ứng, nhược không có hình thành đặc thù cảm ứng độ lớn của góc, cũng sẽ không có cát hung phản ứng sản sinh, giả như nêu ví dụ cái này bàn cục đại hạn là đi ngược chiều, đương đại hạn cung mệnh tiến nhập cung tử nữ thì, cung tật ách [bính thân] liền trở thành đại hạn cung phu thê, can cung bính hóa liêm trinh hóa kỵ nhập cung tài bạch, và cung mệnh văn khúc Hóa kị hình thành tam hợp độ lớn của góc, hợp thời mệnh và đại hạn cung phu thê Hóa kị sẽ sản sinh cát hung hiệu ứng liễu, do vì Hóa kị tinh quấy phá, sở dĩ là hiện ra hung tính phản ứng.

Các vị có thể sẽ vấn, cung mệnh và cung tài bạch điều không phải ngã cung sao? Vì sao tha cung hóa nhập ngã cung hội quát tháo ư, phải về đáp vấn đề này, đại gia tiên phải hiểu hôn nhân thất bại nguồn gốc có cái nào, thất nghiệp không có tiền tài thu nhập liễu, phu thê có thể hay không tranh cãi ầm ĩ hoặc ly hôn? Tiền tài do tài bạch quan chủ chưởng ma! Phu thê Hóa kị nhập tài bạch, hay ám chỉ phu thê đối đãi không được cát nguyên nhân và tài bạch tương quan, sở dĩ mặc dù là tha cung hóa nhập ngã cung cũng dĩ không được cát giải trừ, nói đến đây nghĩ đến có người thường nói: Đẩu số dịch học nan tinh, kỳ mấu chốt ngay vu không có phân rõ sở nhân tình sự cố đạo lý, cho rằng tử vi đẩu số quy tắc nhất thể sử dụng, không cần phân lục thân cung hoặc tài bạch điền trạch những vật này chất cung bất đồng, như vậy thường thường hội ngộ phán, sở dĩ cát và hung giải độc cần lo lắng cung vị tính chất bất đồng mà tố hợp lý tân trang.

Về phần phải như thế nào suy lý đi ra na một năm sẽ phát sinh ư, sẽ một năm một năm địa đẩy ra tra lưu niên liễu, thôi tra thì có mấy người bí quyết phải nắm giữ ở:

na nhất lưu năm cung phu thê Hóa kị vừa sẽ cùng bản mệnh, đại hạn cung phu thê Hóa kị hình thành đặc thù độ lớn của góc,

na nhất lưu năm cung mệnh sát tinh hội tụ thành đàn,

na nhất lưu năm cung phu thê sát tinh hối chúng thành đàn,

na nhất lưu năm tiến nhập và bản mệnh, đại hạn cung phu thê Hóa kị hình thành tam giác đốt, lúc này dĩ ngồi vào bản mệnh phu thê Hóa kị tinh là nghiêm trọng nhất, bị vọt tới lưu niên thứ hai, tái quan sát đương niên cung phu thê tọa tinh tổ hợp có hay không sát tinh đàn tập, có vô khoa tinh hóa giải,

Có thể biết na một năm sẽ xảy ra chuyện liễu, giả như thôi điều tra ra lưu niên đã thoát ly cai đại hạn phạm vi, như vậy cai sao Hóa kỵ hình thành đặc thù độ lớn của góc hiệu lực cũng đã tiêu thất, vu cai lưu niên sẽ không sản sinh hung tính.

Căn cứ tiền thuật bí quyết chúng ta tới cân nhắc cân nhắc na một năm sẽ phát sinh, ba mươi lăm tuổi vừa lúc và bản mệnh cung nặng điệt, mà lại ngồi vào cung phu thê hóa tới văn khúc kị, tam phương hối nhập đại hạn cung phu thê liêm trinh kị, tạo thành tam hợp cảm ứng độ lớn của góc, bởi vậy năm này sẽ có hung tính sản sinh, nhưng nghiêm trọng tính ư? Bởi cung phu thê cũng hóa vũ khúc lộc, tham lang quyền nhập lưu niên cung mệnh, quyền lộc chủ tình duyên, đại diện năm nay tuy có trùng kích nhưng tình duyên còn đang (cho nên bất trí vu quá nghiêm trọng).

Trở lại khán ba mươi sáu tuổi: Lưu niên cung phu thê tuy rằng tự hóa thiên đồng kị, nhưng là tự hóa Thái âm khoa, Hóa kị và hóa khoa lực lượng để tiêu, lưu niên cung mệnh tọa lộc quyền, vừa không cùng bản mệnh, đại hạn cung phu thê Hóa kị hình thành tam hợp độ lớn của góc, bởi vậy không đến mức sinh sự.

Ba mươi bảy tuổi ư? Lưu niên cung mệnh bị đại hạn cung phu thê liêm trinh kị vọt tới, mà lưu niên cung phu thê lại có bản mệnh cung phu thê Hóa kị, mà lại lưu niên cung phu thê tự hóa văn xương kị, năm nay sự tình tựu nghiêm trọng, tự Hóa kị có “Xong hết mọi chuyện, cùng lắm thì mặc kệ” chờ ý tứ, năm nay thì có một xung động muốn triệt để giải quyết ý nghĩ, bởi vậy là rất nghiêm trọng một năm.

Lại tiếp tục một năm một năm thôi tra được, có thể phát hiện bốn mươi mốt tuổi, bốn mươi ba tuổi hai năm qua cũng rất khẩn cấp, thế nhưng na một năm ư? Sẽ khứ so sánh tìm ra có khả năng nhất sinh sự đoan năm, na một năm nghiêm trọng nhất tựu dĩ một năm kia là phát sinh năm, ví dụ như đến đây lệ tựu dĩ ba mươi bảy tuổi nghiêm trọng nhất, sở dĩ cai năm phải cẩn thận phu thê đối đãi quan hệ sinh biến.

Về phần bốn mươi lăm tuổi sau lưu niên ư, bởi vì đã là kế tiếp đại hạn (bốn mươi lăm ~ năm mươi bốn tuổi) niên kỉ linh liễu, nhất định phải tiên khán cai đại hạn cung phu thê Hóa kị, có phủ và bản mệnh phu thê Hóa kị hình thành cát hung độ lớn của góc, nữa cân nhắc lưu niên cát hung, nếu không có đặc thù độ lớn của góc hình thành, lưu niên cát hung chỉ là tiểu thị phi mà thôi.

Sở dĩ, mệnh và hạn Hóa kị ngoại trừ yếu hình thành đặc thù vật lý độ lớn của góc: “Đồng cung, tam hợp, hội chiếu” hội sản sinh cường hóa sao Hóa kỵ lực lượng tác dụng, khiến cho sự kiện phát sinh ở ngoài, giải thích thì, còn muốn so sánh cung vị sở chủ ý tượng cùng người tình hình cho nên quan hệ, tân trang cát hung dùng từ, bất năng một mực dĩ “Tha cung hóa nhập ngã cung là cát” hoặc “Ngã cung hóa nhập tha cung là hung” chờ nói chung khái niệm, lai giải thích tất cả nhân sự hoặc vật chất cung cát hung, đây là người mới học phải hiểu rõ cơ bản quan niệm.

Chương 24: Đàm luận món ứng nghiệm thời gian

Dục tìm ra mệnh bàn trung biểu hiện sự kiện ứng nghiệm thời gian, yếu áp dụng ba bước(đi), hoàn hoàn tương khấu tìm ra dính líu trong đó đầu mối, tài năng định ra phát sinh thời gian, sở dĩ quá trình của nó là phức tạp nhất, phải án bộ tựu ban địa tòng mệnh hạn bàn, tứ hóa xung gửi thông điệp nhập, tinh tú tổ hợp chờ quan hệ trung, kéo tơ bóc kén để ý xuất đầu tự, định nghĩa phát sinh ngày.

Ở đây nói ba bước(đi), hay đẩu số trung thiên địa nhân bàn giá ba mệnh bàn, về phần thiên địa nhân bàn rốt cuộc chỉ là do bản mệnh bàn, đại hạn bàn, lưu niên bàn hoặc lưu nguyệt bàn, lưu nhật bàn trung mấy người bàn cục sở cấu thành? Nhất định phải dựa vào kỳ suy lý nhẵn nhụi trình độ, định nghĩa ra đối ứng thiên địa nhân bàn:

Thí dụ như muốn đẩy đoán lưu niên phát sinh sự kiện, tựu dĩ bản mệnh bàn là trời bàn, đại hạn bàn là địa bàn, lưu niên bàn thái độ làm người bàn, tái xuyên thấu qua xỏ xuyên qua thiên địa nhân tam bàn tứ hóa tầng tầng tăng mạnh tác dụng, hoặc ngôi sao may mắn tầng tầng tăng mạnh, hoặc hung tinh tằng điệt tàn sát bừa bãi, sẽ khiến cho sự kiện ở lưu niên trung phát sinh.

Giống nhau, dục suy tính phát sinh lưu nguyệt, tựu dĩ đại hạn bàn là trời bàn, lưu niên là địa bàn, lưu nguyệt thái độ làm người bàn, dựa vào tứ hóa và sát tinh điệt gia, tích lũy tác dụng, khiến cho sự kiện hiển như thành hình.

Thời gian là do địa chi lai biểu thị, như: Dần nguyệt đại diện tháng giêng, mão nguyệt đại diện hai tháng… Chờ, do mệnh bàn trung suy tính phát sinh sự kiện thời gian, là do bản mệnh bàn và đại hạn bàn xung gửi thông điệp nhập chờ quan hệ, tìm ra phát sinh sự kiện cát hung hiệu ứng, tịnh do tính chất sao và cung vị nặng điệt quan hệ trung, định nghĩa sự kiện hình tượng, nhưng sẽ ở một năm kia phát sinh, lúc này nhân tố là vô cùng trọng yếu, phải tìm ra mới có thể, không phải đại hạn mười năm đều phải đề phòng cũng quá mệt mỏi!

Giống nhau chúng ta đều dĩ vài tuổi đáo vài tuổi trong lúc đó là mười năm đại hạn, hơn nữa còn là dĩ tuổi mụ là chuẩn, có người là tháng mười một sinh và một tháng sinh đều là đồng dạng mấy tuổi, lẽ nào mấy tuổi và lịch pháp thượng niên kỉ sổ ở mệnh lý học thượng là nhất trí sao? Ở bát tự học thượng có rất rõ ràng suy tính cách, quy định mỗi năm nào đó nguyệt nào đó nhật là đại vận giao cởi ngày, mà đẩu số ở phương diện này cũng rất hàm hồ, thiếu minh xác, y theo người viết sư thừa và kinh nghiệm phán đoán, tất cả hoàn toàn dĩ lịch pháp thời gian là đại hạn, lưu niên trao đổi điểm, ví dụ như: Người nào đó nông lịch năm mươi năm tháng năm hai mươi nhật một lúc nào đó sinh ra, đất ngũ cục, thì hai mươi lăm đáo ba mươi bốn tuổi đại hạn, ở dân quốc bảy mươi bốn năm nông lịch tháng giêng mùng một nhật khởi chính thức tiến nhập cai đại hạn, mà lưu niên giao tiếp cũng là dĩ nông lịch lịch pháp hàng năm đầu năm mùng một là trao đổi điểm, thí dụ như tiền mệnh lệ ba mươi tuổi lưu niên vận đồ ở dân quốc bảy mươi chín năm tháng giêng mùng một nhật bắt đầu, nói cách khác mệnh bàn thượng lưu nguyệt: Một tháng ở nông lịch tháng giêng mùng một nhật tức bắt đầu, mà không phải dĩ sinh ra ngày khởi đoán thực tuổi lúc tái khởi mệnh cục tháng giêng. (lưu nguyệt một tháng chỗ cung tức xưng là đấu quân, sử dụng lưu niên cung mệnh làm cơ chuẩn, nghịch sổ sinh nguyệt tái thuận đoán tới sinh ra canh giờ, tức là cai năm một tháng chỗ ở, cái khác thập một tháng thuận đi điền nhập).

Phía trước tằng nhắc tới sự kiện là do thiên địa nhân bàn trong lúc đó hoàn hoàn tương khấu mà định nghĩa gặp chuyện không may món phát sinh thời gian, cát hung hiệu ứng, sự vật hình tượng và nghiêm trọng trình độ, như vậy rốt cuộc là cái gì cấu trúc khởi hoàn hoàn tương khấu tác dụng ư? Ở mệnh bàn trung vừa dĩ ký hiệu gì sản sinh hoàn trừ tác dụng ư?

Giản đơn mà nói, hoàn trừ tác dụng là do:

Bản mệnh, đại hạn bàn tọa tinh tổ hợp và thiên địa nhân bàn tứ hóa quán liên tác dụng mà cơ cấu đứng lên loại này lập thể hoàn hoàn tương khấu tác dụng võng, do trong đó tứ hóa đương chất xúc tác, tầng tầng tăng mạnh, thôi hóa mà khiến cho cát hoặc hung lực lượng thả ra ngoài, khiến cho sự kiện thành hình, phát sinh, dồn vu hoàn trừ tác dụng trung áp dụng giải toán ký hiệu, hay các cung của can cung phi tứ hóa, dĩ can cung biến thành của tứ hóa thành cát hung họa phúc lực lượng, xung gửi thông điệp nhập là giải toán tử, giống như là tăng giảm thặng dư ký hiệu như nhau, tương cát hung họa phúc lực lượng ban gấp bội, trung hoà hoặc giảm bớt, khiến cho sự kiện phát sinh.

Về phần để cái gì nhân tố mà giảm bớt hoặc gấp bội ư? Thì và thiên bàn cập địa bàn cung vị phi tứ hóa cất cánh, rơi vào cung có quan hệ, ví dụ như: Cung phu thê hóa khoa nhập cung tử nữ, thì biểu thị phối ngẫu là tử nữ quý nhân, đối con cái giáo dục rất quan tâm, đồng thời hội phó chư hành động, đây là dĩ bản mệnh bàn lai phán đoán suy luận giải thích, nếu như đại hạn cung phu thê vừa hóa khoa nhập đại hạn tử nữ, bởi vì có bản mệnh và đại hạn song trọng hóa khoa tác dụng, thì phối ngẫu đối với tử nữ giáo dưỡng thì có duy trì liên tục tính, sẽ không bởi vì gián đoạn; nếu như đại hạn phu thê Hóa kị nhập tử nữ, thì hội giảm bớt bản mệnh phu thê hóa khoa nhập tử nữ lực lượng, biến thành tuy rằng tiên thiên thượng hội quan tâm tử nữ giáo dưỡng, nhưng ở cai đại hạn thì lại hữu tâm vô lực, hoặc bận về việc.. Sự nghiệp, hoặc nhân hoàn cảnh bức bách, vô pháp tự mình chiếu cố, bởi vậy sơ vu giáo dưỡng.

Như vậy loại này quá trình giảm bớt hoặc tăng mạnh lúc sinh ra chuyển biến hội hiện ra thế nào hình tượng, do cái gì bày ra ư? Liền do tương quan cung vị can cung phi tứ hóa khán kỳ trùng gửi thông điệp nhập quan hệ định cát hung, mà do đương sự cung tọa tinh tú tổ hợp lai hiển hiện kỳ hình tượng. Trở lại nói tới ứng nghiệm thời gian, do thiên địa nhân bàn xung gửi thông điệp nhập, hoặc tam phương tứ chính hội nhập cát hung tinh sát quan hệ, định nghĩa gặp chuyện không may món hình ảnh, về phần một năm kia sẽ phát sinh ư? Đáp án của vấn đề này không chỉ một quy qua mà thôi, căn cứ người viết kinh nghiệm chí ít có thể quy nạp như sau: (đương nhiên ứng dụng thì nhất định phải lo lắng tứ hóa và tam hợp phương tác dụng).

Nhất, đồng loại tương trùng: Mặc kệ thiên bàn Hóa kị xung địa bàn, hoặc địa bàn Hóa kị tận trời bàn đồng loại cung, đều thuộc đồng loại xung, dĩ vọt tới nhân bàn đồng loại cung thì, là ứng nghiệm năm. Như: Đại hạn tài bạch Hóa kị xung bản mệnh tài bạch, hay tài bạch đồng loại tương trùng, đương lưu niên đi tới bản mệnh của cung thiên di thì, đại hạn tài bạch hóa đi ra ngoài sao Hóa kỵ, vừa ở lưu niên cung tài bạch nội, cho nên cai lưu niên ứng nghiệm, đương nhiên, nếu như cái khác lưu niên cung tài bạch kết cấu điềm xấu, cũng mới có thể ở cai lưu niên phát sinh tài vụ của bất lợi.

Nhị, xung cung mệnh thì: Cung mệnh là người cầm đầu, mặc kệ bất luận cái gì cung vị cũng không có thể Hóa kị lai xung cung mệnh, có xung đến, thì có cỡi ra ý tứ, lưu niên giao qua thụ xông vị trí thì, tựu phải cẩn thận, hội mất đi cai lai xung cung vị đại biểu nhân, sự hoặc vật, ví dụ như: Cung phụ mẫu Hóa kị lai xung mệnh, tựu mới có thể mất đi phụ mẫu, nghiêm trọng thì hay phụ mẫu tử vong hiện ra.

Tam, hỗ xung kị: Bản mệnh bàn nào đó cung Hóa kị nhậpA cung, mà đại hạn bàn nào đó cung Hóa kị ởA của đối cung, tức và bản mệnh biến thành kị trình đối trùng trạng thái, cái này kêu là hỗ xung kị, lưu niên giao qua hỗ xông vào tuyến thì, tựu sẽ phát sinh.

Tứ, nặng điệt kị: Bản mệnh bàn nào đó cung Hóa kị và đại hạn bàn nào đó cung Hóa kị đều tiến nhập đồng nhất cung, cái này cung vị nội liền có lượng nặng sao Hóa kỵ tác dụng lực lượng, đương lưu niên đi vào cai nặng điệt kị cung hoặc đối cung, đều sẽ phát sinh sự cố.

Ngũ, tam hợp kị: Bản mệnh bàn và đại hạn bàn nào đó cung Hóa kị hiện ra tam hợp độ lớn của góc, cái gọi là tam hợp hay: Hợi mão vị, thân tử thìn, dần ngọ tuất, tị dậu xấu chờ, ví dụ như: Bản mệnh bàn Hóa kị ở tử, đại hạn bàn Hóa kị ở thân, tựu cấu thành thân tử thìn tam hợp kị, đương lưu niên đi vào thìn cung thì, tựu sẽ phát sinh tai họa.

Lục, bắn ngược kị: Bản mệnh bàn Hóa kị xung đại hạn bàn, mà đại hạn bàn Hóa kị xung bản mệnh bàn, loại này người ta xung ta, ta xung của ngươi hiện tượng, hay bắn ngược kị, hình như chơi bóng rỗ sát bản cầu như nhau, bị vọt tới chắc chắn tai ương, là rất hung ác kị xung hiện tượng.

Thất, hóa kỵ nhập đồng loại: Có người nói hóa kỵ nhập chủ thu liễm, lấy được ý tứ, không được chủ hung hiểm, những lời này có lỗi trong lời nói;lỗi ngôn ngữ, nó có một chút tiên quyết điều kiện, nếu có những điều kiện này tài như trước giải thích, nhược không có tiên quyết điều kiện phối hợp, cũng là bất lợi, nhất là giao qua kị xông lưu niên, đặc biệt không được thuận, qua cai lưu niên hậu, tài năng hết cùng lại thông, chuyển nguy thành an.

Bát, chỉ kị: Bản mệnh bàn và đại hạn bàn phi hóa sao Hóa kỵ không được trình trở lên tổ hợp, hay chỉ kị, chỉ kị đích tình huống yếu đặc biệt chú ý, bản mệnh bàn và mắt to bàn sao Hóa kỵ phân cứ lưu niên cung mệnh và lưu niên đồng loại cung thì, sinh ra hung lực tịnh không thua gì kể trên các trường hợp.

Đã ngoài các loại sao Hóa kỵ tổ hợp, đều chủ hung hiểm, hoặc tổn thất, về phần vì sao sự? Trình loại nào hung tướng? Nhất định phải phối hợp cung vị và tinh tú lai biến ảo hình tượng, nói cách khác tứ hóa kết cấu chủ cát hung, mà tinh tú và cung vị kết hợp chủ chưởng sự kiện hình tượng, các vị có thể nã đã có kể lại ghi lại sự kiện nhân quả quan hệ bằng hữu thân thích mệnh bàn tường gia đối chiếu nhìn, có thể lĩnh hội kể trên nói rõ ý nghĩa, người viết cũng là tổ chức đẩu số nghiên cứu xã đoàn, mà lại cá nhân công tác vừa đảm nhiệm trung tiểu xí nghiệp cố vấn, tịch công tác của liền, tốn hao hơn mười năm thời gian, ghi lại rất nhiều kể lại mệnh lệ, tài do trong đó khai quật đẩu số tứ hóa phi tinh ảo diệu chỗ.

Có cát hung và hình tượng đã năng lực xác định phát sinh loại nào sự kiện, rốt cuộc sẽ ở bao thuở phát sinh? Nhất định phải do sao Hóa kỵ các loại tổ hợp đẩy ra xao nhân bàn ứng nghiệm thời gian, phía trước đề cập tới, nhân bàn chỉ là thừa thụ thiên bàn, địa bàn kết quả, ban hợp thời hiển hiện ra mà thôi, sở dĩ suy tính nhân bàn ứng nghiệm thời gian, nhất định phải do thiên bàn và địa bàn bắt đầu tra được, thiên địa lưỡng bàn đều có triệu chứng liễu, mới có thể ở nhân bàn biểu hiện ra rõ ràng cát hung sự tượng, giả như chỉ có thiên bàn hoặc địa bàn có thùy tượng, bởi vì lực lượng nhỏ lại, như vậy ở nhân bàn hiển hiện ra chuyện vật tượng cát hung hiệu ứng, tựu hơi nhẹ vi.

Phối hợp bàn phi tứ hóa, cùng trời bàn, nhân bàn quan hệ, đính định kỳ ứng nghiệm thời gian, quyết định ứng nghiệm thời gian có dưới đây quy tắc có thể tư tham khảo:

Nhất, dĩ thụ xung của cung hung nhất, địa phương bàn chuyển động, giao qua kị xung của cung tình hình đặc biệt lúc ấy sinh sự món.

Nhị, địa bàn đồng loại cung tinh tú tổ hợp cực ác liệt thì, tái xem xét cân nhắc thiên bàn, địa bàn sao Hóa kỵ tổ hợp, nếu là vừa tái thụ kị xung, thì ở cai địa bàn ứng nghiệm.

Tam, giao qua thiên bàn sao Hóa kỵ rơi vào cung thì, cũng mới có thể phát sinh, lúc này cần phải tiên từ cai đại hạn bắt đầu tuổi tác bắt đầu tra được, nhược lưu niên tiên đi vào thiên bàn sao Hóa kỵ cất cánh cung, mà thụ xung của cung chưa đi tới, thì phải chú ý cất cánh cung lưu niên; nhược thụ xung của cung tới trước, thì phải chú ý giao qua thụ xông lưu niên, mới có thể là ứng nghiệm năm.

Tứ, sao Hóa kỵ xung nhân bàn là sự nghiệp cung thì. Nhân sự nghiệp chủ động thái vận đồ, nếu như sao Hóa kỵ xung sự nghiệp, thì sẽ có không được thuận, cản trở hiện tượng, tái phối hợp thiên bàn địa bàn sao Hóa kỵ tổ hợp trạng thái không tốt, thì ở cai nhân bàn thì ứng nghiệm.

Ngũ, nếu là chỉ kị đích tình huống, thì phải chú ý nhân bàn đi vào thiên bàn Hóa kị rơi vào cung vị thì, biểu thị đã đạp phải sao Hóa kỵ hung lực (hình như đạp phải địa lôi giống nhau, thải ở bất động tựu không quan hệ, nếu như có nữa kị lai xung, phải động, sẽ bạo tạc), nhược nhân bàn đồng loại cung có nữa không được cát của tổ hợp, thì hội bạo phát chuyện không may món.

Kể trên quy tắc các vị độc giả có thể cầm mệnh bàn (tìm) cách khán hợp không hợp sử dụng? Nhưng nhân liên lụy tới bất đồng Hóa kị tổ hợp, sở dĩ vừa mới bắt đầu thời gian sử dụng nhất định rất trúc trắc, can cách không vào, một ngày vận dụng thành thạo hậu, tự nhiên quen tay hay việc.

Chương 25: tứ hóa phi tinh sống sử dụng lệ giải trừ

“Tứ hóa phi tinh” là “Tứ hóa” và “Phi tinh” lưỡng từ hợp lại cú, hai người ý tứ bất đồng, bất khả lẫn lộn. Có người cho rằng “Tinh thần rơi vào ở đâu cung đã bảo phi tinh” hoặc “Lưu niên tinh rơi vào na nhất cung đã bảo tố phi tinh”, những… này đều không phải chân chánh “Phi tinh” bản ý, chúng ta tiên đến xem tiên hiền về tứ hóa phi tinh giải thích:

“Sử dụng người, là dĩ thể ỷ lại vào là sử dụng, thần người, thần vô phương, khí vô thể, sinh hóa biến thiên, bí hiểm, chỗ ư vu cơ, duy tâm nhất khế. Cho nên tứ hóa người, tá can chui tinh, biểu hiện giả dối hợp ứng phó thì, hoá khí phi độ mười hai cung, dĩ tượng minh để ý, dĩ tinh minh vật, hưu cữu thuận để ý, ứng với mấy thành cục; tư mệnh chiêm thệ, phú quý nghèo thông, thọ yểu quang vinh khô, đều hết giận hóa cho rằng thần cũng, mấy lần cho rằng sử dụng cũng.”

Nguyên lai xuyên thấu qua Thiên can diễn biến tứ hóa, khiến cho tinh tú bản tôn sản sinh phân tần khiến cho phân thân phóng đáo tương quan cung vị, sẽ cùng đầu bắn ra rơi vào cung vị tọa tinh kết hợp để biểu hiện sự vật hình tượng, đồng thời và địa chi phối hợp biểu thị ứng nghiệm thời gian, sở dĩ xuyên thấu qua Thiên can tứ hóa có thể khiến cho tinh tú hóa khí ở mười hai cung trong phi độn, phối hợp cung vị đại biểu tượng và tinh tú kết hợp dĩ biểu hiện sự vật hình tượng, sở dĩ không thể chỉ dựa vào nào đó cung rơi vào một tinh tú có thể luận cát hung, cát hoặc hung hiện tượng, phải dĩ “Tứ hóa” phi độn thôi hóa “Tính chất sao” khiến cho của hiển tượng hiện hình.

“Tứ hóa” và “Phi tinh” hai người phối hợp tài năng suy đoán vận thế cát hung, sở dĩ “Tứ hóa” và “Phi tinh” bất khả bỏ rơi, nếu không không cách nào thôi vận, cho nên thuyết: “Tứ hóa là đẩu số dụng thần”, phi tinh dĩ sổ để ý dẫn đạo, tứ hóa quán liên, mà có quy luật nhất định, cố hữu quy tắc khả tuần dĩ của thăm dò không biết thời gian tới, cũng không phải kháo quỷ hồn thông phong báo tin pháp thuật.

Đến tận đây, chúng ta sáng tỏ tứ hóa công dụng liễu, nó là tạ Thiên can diễn tứ hóa dĩ phi tinh, dĩ tính chất sao và cung vị kết hợp biểu thị “Sự vật tượng” và địa chi phối hợp, lai suy tính cai “Sự vật tượng” ứng nghiệm thời gian, kể từ đó, “Thời gian, không gian, sự kiện” quan hệ giữa liền xâu chuỗi bắt đi, có thể suy tính ở nào đó trong không gian một cái thời gian sẽ phát sinh chuyện gì, như vậy “Nhân, sự, thì, địa, vật” ngũ yếu tố liền có, có thể tương sự kiện định nghĩa được kỹ lưỡng hơn, mà không phải hàm hồ không rõ ràng một câu nói: “Suốt đời cẩn thận tai nạn xe cộ”.

Chúng ta đều đã lý giải “Tinh thần” ở “Vũ trụ” trung, đều có cùng với đối ứng sự vật, việc này vật có thể chia làm:

Nhất, vật lý mặt: Thực thể vật chất, sự tình hoặc hoàn cảnh;

Nhị, trong lòng: Vô hình không gian, ngực sở có thể cảm nhận được hư vô cảnh giới, hoặc có thể nói là tâm tình thượng vấn đề;

Hai người hỗ trợ lẫn nhau; ví dụ như: Điều không phải cung mệnh tọa loại nào tinh thần, tựu đại diện cả đời tâm tính, mà là phối hợp sinh trưởng hoàn cảnh và đại hạn vận thế biến thiên, tâm tính cũng sẽ tùy theo cải biến, nhược sáng tỏ tinh tú vật để ý, trong lòng của ứng dụng, là được tạ tính chất sao của sử dụng mà vào sửa, biến hóa khí chất cá tính, biến chất ảnh hưởng kỳ ngộ, cải tạo vận thế, sở dĩ tử vi mệnh lý là nhất “Thuật đức kiêm tu” mệnh lý học.

Khi tiến vào tấu chương tứ hóa phi tinh sống sử dụng trước, trước hết lý giải: Thiên can tứ hóa, địa chi, tinh thần bản tính cập ý tưởng quan hệ, tài có thể giải thích mệnh bàn trung tinh tú diễn biến hiển tượng vấn đề.

Nhất, tứ hóa đáo cung để ý thì thuyết minh:

Mệnh bàn khởi ra cùng sở hữu mười hai cung, các cung có âm dương chi biệt:

Dương cung: Mệnh, phu thê, tài bạch, thiên di, sự nghiệp, phúc đức.

Âm cung: Huynh đệ, tử nữ, tật ách, giao hữu, điền trạch, phụ mẫu.

Lục dương cung chủ quý, lục âm cung chủ phú, bởi vậy lục dương cung kết cấu cát lợi đều thuộc về quý cách, mà lục âm cung kết cấu hảo thì là giàu có của mệnh.

l, cung mệnh: Đại diện một người mệnh cách cao thấp.

Dĩ bản mệnh cung can cung phi tứ hóa, lộc, quyền, khoa nhập bản mệnh tam phương, là quý cách, chủ tự lực cánh sinh, nhược rơi vào tam phương đối cung (phu thê, thiên di, phúc đức), là chiếu mệnh; cũng là quý cách, có thể được đáo người khác trợ giúp mà thành công.

Hóa kị nhập bản mệnh của tam phương, là tọa kị, hung lực so sánh tốn, thành công trở ngại đa, phải kháo làm đến nơi đến chốn, chăm chỉ địa công tác thế cho nên thành công, đó là vô hoành phát của cải của vận khí.

Nhược Hóa kị xung tam hợp, thì suốt đời số phận so sánh đi xuống phong, cát trung đái hung, thành bại bất định, cho nên xung tam hợp người nên đi làm, lĩnh cố định lương bổng là nên, nhược can thiệp vào, tự lập gây dựng sự nghiệp, hơn phân nửa là thần tài qua cửa, kỳ thành công qua trình tràn ngập gian khổ, phùng suy bại của vận đồ thì thất bại cũng cấp tốc mà cường liệt.

2, cung tài bạch: Đại diện kiếm tiền năng lực; hoặc kiếm loại nào hành nghiệp tiền.

Phàm là cung tài bạch hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhập bản mệnh tam phương, biểu thị có thể tự lập mưu sinh, có ưu tú quản lý tài sản năng lực, bởi vậy tương đối dễ dàng làm giàu.

Nếu theo bản mệnh tam hợp, cũng là tự lập cách, bất quá chiếu tam phương người giỏi về vận dụng chu vi trợ giúp lực thành công; mà vào tam hợp người, là xuyên thấu qua bản thân của nỗ lực mà thành công, hai người có chút bất đồng.

Hóa kị bất năng xung bản mệnh tam hợp, có xung thì hung, thích hợp đi làm, không thích hợp gây dựng sự nghiệp, rơi vào bản mệnh tam hợp, may mắn, đối với tài vụ của vận dụng hoặc đầu tư so sánh bảo thủ hoặc keo kiệt.

3, sự nghiệp cung: Đại diện sự nghiệp, vận đồ, vừa lô-gích học nghiệp cung.

Lộc, quyền, khoa nhập bản mệnh tam hợp, là độc lập tự chủ cách, lý tưởng cao xa, có thành công kỳ ngộ.

Nhập tam hợp cát lực trội hơn chiếu tam hợp, chủ sự nghiệp thuận lợi, tịnh vãng nhiều phương diện phát triển, thành tựu đại. Chiếu tam hợp biểu thị ngoại giới hoàn cảnh tốt, thời cơ đối với ta có lợi, nhưng mình có không có năng lực nắm chặt, hoặc có hay không ý nguyện tự mình tố dư, thường thường bị quản chế vu bản thân cái khác nhân tố, ví dụ như: Có người rất được thượng cấp trọng dụng, nhưng an bài chức vụ, công tác tính chất cũng không phải hắn mong muốn, mặc dù đang trong mắt người khác hắn rất đỏ, nhưng khi sự người đã có không nói ra được đau khổ, hoặc chí không ở chỗ này tìm cách.

Hóa kị nên nhập tam hợp, biểu lộ quan tâm sự nghiệp, tiền tài, sự nghiệp tâm cường, nhược đi vận may mắn thành công công cơ hội, nhưng so sánh vất vả cực nhọc, trong quá trình khá nhiều trở ngại, nhưng tịnh không ảnh hưởng thành tựu.

Nhược Hóa kị xung tam hợp, nhất định bất lợi cho sự nghiệp, sự nghiệp hay thay đổi động, đi làm người hay thay đổi đổi công tác, hoặc công tác hoàn cảnh độ chênh lệch, hoặc phi chí thú chỗ, nhưng lại phải tiếp thu cai hạng công tác, cũng có không dễ thăng thiên dấu hiệu, nên thái bảo thủ thái độ ngao xuống phía dưới, vận đồ chuyển hảo thì làm tiếp mưu đồ.

4, lục thân cung: Mệnh, huynh đệ, phu thê, tử nữ, giao hữu, phụ mẫu chờ vị của lục thân cung.

Phàm lục thân cung hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhập hoặc chiếu bản mệnh của tam hợp, tức chủ hữu tình nghĩa, ở chung hòa hợp.

Hóa kị bất khả lai xung, thùy Hóa kị lai xung, tựu và cai lục thân vô duyên, sự khác nhau sâu, ý kiến không hợp, tìm cách không đồng nhất dồn, thường sinh khóe miệng.

Nhược Hóa kị nhập mệnh của tam hợp, thì hung lực so sánh tốn, đại diện quan tâm cai lục thân, nhưng nhân có chút nhân tố vô pháp ở vật chất thượng biểu thị tâm ý, chỉ có tinh thần thượng quan tâm mà thôi.

5, cung phúc đức: Đại diện hưởng thụ năng lực, hoặc khiếu lão vận cung, vừa có thể nói là ông bà cung. Bình thường thôi mệnh cho rằng mình hưởng thụ cung, có thể quan sát một người có thể hay không hưởng phúc, có vài người rất có tiền, nhưng nhưng bận rộn công tác chẳng hưởng thụ, cũng có người không có gì tài phú, nhưng rất thấy đủ, khoái khoái lạc lạc sống, hai người của khác biệt tức ở cung phúc đức.

Cung phúc đức của tam hóa ngôi sao may mắn nhập bản mệnh tam hợp, chủ vãn vận tốt, có phúc có thể hưởng, bản thân cũng có thể được đáo bề trên bao che, bản thân cũng so sánh có phúc có thể hưởng hoặc so sánh năng lực hưởng phúc.

Chiếu tam hợp cũng có phúc có thể hưởng người.

Hóa kị nhập bản mệnh tam phương, không được hung, nguyên nhân chính hưởng phúc phải nỗ lực công tác, kiếm tiền cung tiêu xài, là thuộc về bản thân lao lực người, nhưng tinh thần thượng so sánh đơn thuần, không có dính dáng gì.

Nhược xung tam phương, thì nhất định là vô phúc có thể hưởng, hoặc không có tiền có thể hưởng phúc người, cảnh đêm cô độc, cần phải chính chăm sóc chính, hay nhất sớm một chút quy dựa vào tôn giáo, yêu cầu tâm linh siêu thoát thế tục của ràng buộc, miễn cho tái phùng sát tinh xung kích, khán không ra.

6, cung điền trạch: Chủ chưởng gia vận, còn gọi là bất động sản cung.

Kiếm tiền về nhà tồn, cho nên vừa xưng tài kho, nhược cung điền trạch phá, tài kho liền có lỗ thủng, chuột liền tới thâu tài liễu, mặc dù cung tài bạch hảo cũng không pháp chứa đựng xuống tới, thần tài vay tiền dư ngươi xem một chút mà thôi, sở dĩ, cung điền trạch là vô cùng trọng yếu cung vị.

Cung điền trạch bất năng Hóa kị tinh lai xung, xung thì kho phá, lậu tài không ngớt.

Cung điền trạch tam hóa ngôi sao may mắn nhập bản mệnh của tam hợp phương, thì gia vận cát tường, thủ được tiền tài.

Cung điền trạch hóa xuất của phi kị bất khả xung mệnh của tam hợp, có xung, thì dễ gặp phải thình lình xảy ra ý ngoại, hoặc điền trạch có biến động.

7, cung tật ách: Là bản thân cung, vừa danh tướng mạo cung, chủ khỏe mạnh tình hình.

Kỳ sao Tứ hóa nhập bản mệnh của tam phương, so sánh cát tường.

Hóa kị tinh bất khả xung bản mệnh tam hợp, có xung thì bản thân tao ương, dùng tiền y bệnh hoặc nhân tật bệnh mà sự nghiệp hoang phế, mà lại phục vụ của công ty, cũng sẽ vận chuyển buôn bán trạng huống không tốt.

Người lớn tuổi kiêng kỵ cung tật ách của lộc, kị xung bản mệnh cung tật ách hoặc cung mệnh, có xung, thì hung hiểm, nhân hóa lộc là “Đa” ý, dễ có tổ chức dị thường sinh trưởng hoặc cao huyết áp chờ bệnh trạng, cho nên người lớn tuổi của cung tật ách không thích sai ai ra trình diện hóa lộc hoặc thụ Hóa kị lai xung chiếu, Hóa kị nhập tật ách cũng cùng luận.

Nhị, thập Thiên can hóa tinh hàm nghĩa:

1, giáp can:

Liêm trinh hóa lộc: Chức vụ lên chức, điện khí loại sinh ý hảo, ở tứ mã địa, tiêu thụ bên ngoài sinh ý hảo, thích hợp công vụ nhân viên.

Phá quân hóa quyền: Xuất ngoại vận cường liệt, có hoành phát hiện tượng, phu thê, bằng hữu đang lúc đa tranh chấp, tử nữ không nghe lời, rất có chủ kiến, thành tựu cũng không thác, nhưng phản bội tính cường.

Vũ khúc hóa khoa: Ở ngân hàng giới đi làm công tác bình ổn; người bình thường tài vụ cũng không tệ lắm, không có trứng chọi đá cảm giác.

Thái dương Hóa kị: Bất lợi nam tính lục thân, mắt, đầu dễ có tật đau nhức, mất ngủ, nôn nóng, cùng trời hình đồng cung dễ có quan phi, lao ngục tai ương, vị hôn người dễ thất tình, dịch mã động, nhưng xuất ngoại không được thuận. Ban đêm sinh ra người, càng bất lợi, mặc kệ đối với mình hoặc trượng phu, nhi tử, đô hội có khiếm khuyết hoặc bất lợi tình huống phát sinh ở kỳ trên người.

2, ất can:

Thiên cơ hóa lộc: Huynh đệ tài, kỹ thuật tài, bình ổn tài, so sánh không thuộc về tiền của phi nghĩa, đa kế hoạch dễ thành công. Dĩ trí tuệ phát tài người lợi. Thiêm cấu cơ khí.

Thiên lương hóa quyền: Lựa chọn thiện cố chấp, thích hợp: Quan toà, luật sư, nhân viên điều tra, trung y sư, nhân viên chính phủ làm quan thanh hiển, thành công tựu, biết dùng người duyên.

Tử vi hóa khoa: Nặng mặt mũi, có quý nhân tài bồi, sẽ không ngôi sao may mắn, Tứ Sát một trong đồng cung, thì dễ bị nhục, mọi việc kéo dài.

Thái âm Hóa kị: Bất lợi nữ tính lục thân, vị hôn người dễ thất tình, gia vận có biến, chú ý đầu, con mắt của thương, đặc biệt đầu tháng, cuối tháng, ban ngày sinh sản tối bất lợi, đối với thê tử, nữ nhi cũng sẽ có bất lợi tình chuyện xảy ra sinh, nhưng vô pháp minh xác biết là loại nào bất lợi việc.

3, bính can:

Thiên đồng hóa lộc: Nghề phục vụ, ăn uống nghiệp, nghề phục vụ tốt, thực lộc hảo, đa không làm mà hưởng việc vật, công vụ nhân viên tốt.

Thiên cơ hóa quyền: Có biến động cập lên chức, chủ động, cơ trí, sự nghiệp hay thay đổi hóa, thực hành lực tăng cường.

Văn xương hóa khoa: Vãng văn nghệ giới phát triển năng lực thành danh, văn chương lừng danh, lợi cho học sinh của đọc sách cuộc thi.

Liêm trinh Hóa kị: Quan phi, bệnh hoa liễu, mủ máu của viêm, đào hoa tranh cãi, và thất sát, kình dương đồng cung ở cung thiên di xung cung mệnh, sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, gia sao Hóa kỵ canh nghiệm.

4, đinh can:

Thái âm hóa lộc: Nữ tính tài lộc hảo, điền trạch vận cát tường, lợi cho phòng địa sản hoặc nữ tính đồ dùng nghiệp.

Thiên đồng hóa quyền: Tương thiên đồng lười nhác chuyển hóa thành tích cực, thích hợp: Phục vụ, ăn uống, phục sức chờ nghiệp, kết phường cũng nên.

Thiên cơ hóa khoa: Lai tài bình ổn không nhiều lắm, bằng hữu quan hệ không tệ, không đổi và bằng hữu náo tài vụ tranh cãi.

Cự môn Hóa kị: Khẩu thiệt thị phi đa, ngôn từ không lo gây, biểu đạt bất lương, cẩn thận âm miếu, phù chú, tiểu thâu. Tằng có bằng hữu tựu nói một câu nói: “Người ta cho ta cẩn thận một chút!” kết quả chọc quan tòa, tội danh là đe dọa, kỳ thực chỉ là nói lẫy, nói một chút mà thôi, kỳ mệnh bàn thượng thì có cự môn Hóa kị, mà lại vận đồ chính đi tới cai tinh vị đưa, có đến đây tinh của bằng hữu, trên miệng nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.

5, mậu can:

Tham lang hóa lộc: Có rượu thực; nghệ thuật tài cát mỹ; và vũ khúc hội hợp, hoành phát của cải; nhân duyên hảo, nữ tính rất đà cũng rất hội làm nũng.

Thái âm hóa quyền: Nữ tính năng lực mạnh hơn trượng phu, nam nhân động tác nữ tính hóa cá tính vừa cường, lợi cho phòng địa sản hoặc gia vận.

Hữu bật hóa khoa: Quý nhân đa, chú ý tình cảm làm phức tạp, có lòng cầu tiến được gọi là lợi.

Thiên cơ Hóa kị: Bất lợi nam tính ngang hàng, tứ chi tao thương, để tâm vào chuyện vụn vặt luẩn quẩn trong lòng, tai nạn xe cộ hoặc máy móc áp thương, có đến đây Hóa kị tinh người đại thể sẽ ở tay chân lưu lại dấu vết.

6, kỷ can:

Vũ khúc hóa lộc: Vũ tham hội, cự thương cao giả; chủ hoành phát, quản lý tài sản năng lực cường, thiện bích tài nguyên.

Tham lang hóa quyền: Lòng háo thắng cường, cá tính cấp tốc, hiện thực, thố kình cường, không được thiện kế hoạch, có can đảm đấu tranh anh dũng.

Thiên lương hóa khoa: Lợi cho cuộc thi, y giới, công chức, bình ổn mà thăng.

Văn khúc Hóa kị: Công văn thị phi, có đổ phải thua, bất lợi sự nghiệp, thần kinh có bệnh nhẹ, tai nạn xe cộ, thu nhận khế ước, chi phiếu, qua tay của công văn, cẩn thận nhân thủ tục không được đầy đủ mà trêu chọc mầm tai vạ.

7, canh can:

Thái dương hóa lộc: Bôn ba bận rộn trung được tài, vị tất lưu được, bởi vì hùng hồn hào sảng của cho nên; nữ mệnh rất có nam tính duyên, vị tất lớn lên đẹp, nhưng, đó là có thể tìm được người chồng tốt, còn hơn thái dương Hóa kị nữ tính, tốt rất nhiều liễu, cung tử nữ cùng luận.

Vũ khúc hóa quyền: Sống sử dụng tiền tài, chủ chưởng tiền tài quyền to, nhưng vị tất là của mình tiền, có thể là quản lý ngân hàng hoặc công ty tài vụ chủ quản, và văn khúc đồng cung, văn võ toàn tài, nhưng cô độc, hôn duyên so sánh vãn.

Thái âm hóa khoa: Dương danh nghệ thuật giới, gia vận bình ổn hài hòa, chú ý vết đao, có khai đao, thấy máu quang dấu hiệu.

Thiên đồng Hóa kị: Thủ tài không tốn sức, có ám chí, cháng váng đầu, ngực buồn buồn khí ứ đọng không tiêu tan, hậm hực thất bại, có nan ngôn chi ẩn.

8, tân can:

Cự môn hóa lộc: Dĩ miệng phát tài, tài phần nhiều là phi, khẩu tài hảo, phản ứng cường, có sức thuyết phục, ưa thái dương vượng địa hoặc lộc tồn lai chế hóa kỳ thị phi bản chất, chủ phúc hậu, thích hợp dĩ miệng là việc chính hành trình nghiệp.

Thái dương hóa quyền: Quan lộc chủ hóa quyền, chủ vất vả cực nhọc, ích tăng có khả năng, bôn ba, lao lực, dịch mã tinh cường, có xuất ngoại lữ hành cơ hội, ở ngọ cung bất lợi, dễ bảo thủ, chủ quan quá mạnh mẽ, có ngôi sao may mắn giúp đỡ may mắn.

Văn khúc hóa khoa: Thích hợp hướng văn nghệ giới phát triển, nhưng thiên hướng vu: Ngũ thuật, nghệ thuật chờ thủ đoạn tả đạo, học sinh lợi cho cuộc thi, học tập chuyên tâm.

Văn xương Hóa kị: Công văn thị phi, ký hợp đồng, thư xác nhận, người bảo đảm phải cẩn thận, dễ thu nhận ngân phiếu khống, học sinh học tập không được chuyên tâm, việc học hạ, học bài gián đoạn; vu tật ách, huyết quản có tật, chữ Nhật khúc Hóa kị cùng loại.

9, nhâm can:

Thiên lương hóa lộc: Thông minh, nhân duyên hảo, thụ trưởng bối của bao che, vu tài bạch thuộc ăn ý của tài, không làm mà hưởng của tài, thu nhận tiền lì xì dễ gặp chuyện không may.

Tử vi hóa quyền: Chủ quan, tự cho là đúng, bảo thủ, nên sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn phụ tá, chủ đại phú đại quý, bị người tôn sùng, nắm quyền thế, có uy nghiêm.

Tả phụ hóa khoa: Chủ công danh, danh lợi song thu vào, có lòng cầu tiến, dễ có tình cảm làm phức tạp.

Vũ khúc Hóa kị: Bất lợi tài bạch, quay vòng trắc trở, cùng trời hình đồng cung, nhân tài phạm pháp; và kình dương cùng, nhân tài cầm đao, nhược và thất sát đồng cung canh linh, cũng có thân thể gặp kim chúc thương tổn ám chỉ.

10, quý can:

Phá quân hóa lộc: Cầm của tài, mượn nợ của tài, không phải là của mình tiền, chợ sinh ý thịnh vượng, ở cung phu thê chủ gương vỡ lại lành. Lợi cho đi thuyền nhân, quầy hàng vận tải nghiệp.

Cự môn hóa quyền: Khẩu tài sắc bén, ngôn ngữ năng lực cường, nói có quyền uy tính, năng lực thuyết phục cường, quan chức dễ lên chức, nhưng phòng khẩu thiệt tranh, sắc nhất vu: Nghiệp vụ nhân viên, quan hành chánh, lão sư.

Thái âm hóa khoa: Chủ đào hoa, nhân đào hoa gây, loại này đào hoa là khác giới chủ động, cái khác cùng tuổi can Thái âm hóa khoa.

Tham lang Hóa kị: Nhân tình dục gây mà rủi ro, hoặc khiến cho quan phi, chú ý: Sắc dục, muốn ăn các phương diện dục vọng, để tránh khỏi bản thân bị hao tổn hoặc rủi ro nhạ quan phi; xuất hiện hình thái có tiên nhân khiêu, giặt tình sát các loại không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều cùng tình dục, bất chính tình cảm thoát ly không được quan hệ, thích hợp: Thủ đoạn sinh ý, tiền mặt sinh ý.

Đã ngoài là thập can hóa tinh ý tưởng cạn giải trừ, phải sẽ cùng trong cung những thứ khác kị sát tinh xem xét cân nhắc giải thích, thế nhưng dĩ hóa tinh lực lượng so sánh cường, cái khác vị hóa ngôi sao lực lượng so sánh không hiện. Về phần đại hạn, lưu niên ứng dụng cũng có thể phỏng đến đây giải thích.

Tam, đại hạn tứ hóa của sử dụng để ý thì thuyết minh:

Y theo thiên địa nhân nói đến pháp: Ở trên trời thùy tượng, trên mặt đất thành hình, ở nhân thành sự. Đó là thôi mệnh phân tam đoạn quá trình, thiên bàn có khả năng thấy chỉ là một mông lung hình ảnh mà thôi, như cương thụ tinh trứng, đã có sinh mạng bắt đầu, quá trình cơ thể mẹ của dựng dục từ từ thành hình (trên mặt đất thành hình), càng ngày càng có độc lập sinh tồn năng lực, đi qua mang thai kỳ hậu, cất tiếng khóc chào đời, dù cho một sống sờ sờ sinh mạng thể liễu (ở nhân thành sự).

Một chuyện món hình thành, sử dụng tử vi đẩu số lai suy tính cũng chọn dùng loại này tam đoạn suy lý pháp, nhược suy tính lưu niên “Sự kiện”, thì bản mệnh bàn là “Thiên bàn”, đại hạn bàn là “Địa bàn”, lưu niên bàn là “Nhân bàn”.

Đó là lưu niên trung một chuyện món, sẽ ở bản mệnh bàn trung thùy tượng, ở đại hạn bàn trung thành hình, vu lưu niên bàn trung hiển hiện là sự kiện, theo như cái này thì, suy tính lưu niên, đại hạn bàn là trọng yếu phi thường một trong hoàn, nó phụ trách dựng dục “Thiên bàn” của tượng, sau đó giáng sinh ở “Nhân bàn” thượng, bởi vậy, suy tính lưu niên vận, lưu niên bàn chỉ là thừa thụ đại hạn bàn sở dựng dục thành hình “Thai nhi” mà thôi, sở dĩ lưu niên vận ứng với do đại hạn bàn Thiên can tứ hóa lai suy lý, tịnh phối hợp bản mệnh bàn của tượng, tam hoàn tương khấu tài năng thùy tượng, thành hình, thành sự nhất mạch tương thừa, mà vô suy lý không chính xác sơ thất, khiếm khuyết đại hạn điều kiện phối hợp, sự kiện liền vô pháp thành hình sinh ra.

Sở dĩ đẩu số trung nói “Thiên địa nhân” là một loại suy lý trình tự ba bước đột nhiên, cùng với và đến đây suy lý trong quá trình sở liên lụy tới quanh thân hoàn cảnh nhân tố, cũng không phải đàm quỷ thuyết thần, thần quái hiện tượng thiên địa nhân; giả như các vị có độc quá cùng loại thư tịch, tin tưởng hội lý giải cổ nhân dùng từ, giấu diếm rất nhiều huyền cơ, không hiểu người đó, thì dĩ “Bàn thần giở trò” để giải thích, nói gạt phương hướng, tương chính tông mệnh lý học và tôn giáo hoặc pháp thuật thần quái hiện tượng kết hợp, dẫn vào nghiên cứu lạc lối.

Phía trước đã giới thiệu qua thể sử dụng của quan hệ:

“Sử dụng” xung “Thể”, tai hoạ trọng đại, đại hạn mười năm bất lợi

“Thể” xung “Sử dụng”, tai hoạ hơi nhẹ, thụ xung chi lưu năm bất lợi.

Tứ, tứ hóa phi tinh sống sử dụng lệ giải trừ: (đồ nhất)

Hiện tại cử đồng loạt nói rõ “Thể” và “Sử dụng” của quan hệ, bản mệnh, đại hạn, lưu niên chờ tam bàn suy lý quan hệ.

Vị tiên sinh này từng là quát tháo nhất thời đại phú ông, ở một giáp năm bắt đầu tan vỡ, càng không thể vãn hồi, kết quả vu ất xấu năm nhân sở viết chi phiếu vô pháp đổi tiền mặt, tháng giêng tức do dự trái lại ngân phiếu định mức pháp bị bắt bỏ tù, trong nháy, ngày xưa vinh hoa phú quý đã thành quá khứ, chúng ta tới nhìn mệnh bàn làm sao biểu hiện và suy lý:

Bản mệnh bàn:

Do cách cục nhìn lên, có thể rốt cuộc “Tử Phủ triêu viên cách”, y mệnh cách để giải thích:

Trong cuộc đời thường và chính trị, quân cảnh, thương nghiệp giới trung có thành tựu nhân sĩ vãng lai, đồng thời xong bọn họ trợ giúp mà thành công, cung Nô bộc tọa hóa quyền tinh càng thêm cường cái này khuynh hướng.

Bản mệnh sự nghiệp cung: Ở quý tị, tham lang Hóa kị bị đối cung (cung phu thê) của hóa kỵ năm sinh (liêm trinh kị) đạn quay về, là một tiêu chuẩn nước đọng kị kết cấu, trách không được sẽ trở thành xí nghiệp lớn gia.

Bản mệnh tài bạch: Ở đinh dậu, cự môn Hóa kị ở tử vị (huynh đệ cung).

Bản mệnh tật ách: Ở bính thân, liêm trinh Hóa kị ở hợi vị (cung phu thê).

Đương đại hạn giao qua nhâm thìn đại hạn thì, tử vị biến thành đại hạn tài bạch, hợi vị biến thành đại hạn tật ách, đã biểu hiện nhâm thìn đại hạn tài bạch, chuyển xấu ở ngoài, bản thân cũng sẽ trở nên kém.

Bạn hán làm nghề chế tạo người đó, bất khả quên cung tật ách, bởi vì sự nghiệp cung điền trạch tức là cung tật ách, đó là nhà xưởng cung, thật bất hạnh đến đây tạo nhà xưởng cung bính thân, liêm trinh Hóa kị nhập cung phu thê xung sự nghiệp cung; ở bản mệnh bàn thượng đã có thùy tượng biểu hiện, người này bất khả làm nghề chế tạo, có thì sự nghiệp tất bại.

Bản mệnh cung phụ mẫu: Trở lại cung phụ mẫu canh dần, nội tọa thiên đồng lộc, thiên lương, văn xương khoa, vừa mới canh can vừa khiến cho thiên đồng Hóa kị, thành lộc kị đồng cung của trạng huống, là vì song kị, đối cung tật ách, cũng sẽ phải chịu sao Hóa kỵ trùng kích, bởi vậy, ở bản mệnh bàn thượng đã biểu hiện sự nghiệp và đàm ách lưỡng cung quan hệ mật thiết, mà lại không hề lương triệu chứng.

Đại hạn bàn:

Nhâm thìn đại hạn, đại hạn sự nghiệp ở bính thân, đại hạn tài bạch ở canh tử.

Đại hạn sự nghiệp bính thân: Thiên đồng hóa lộc nhập đối cung, đối cung vừa thiên đồng tự Hóa kị, song kị kị ra, tài bạch tương rất lớn tổn thất. Liêm trinh Hóa kị xung bản mệnh sự nghiệp, đại hạn sự nghiệp xung bản mệnh sự nghiệp, “Sử dụng” xung “Thể”, tai hoạ tất nặng. Đến đây đại hạn sự nghiệp tất có đại biến động.

Đại hạn tài bạch canh tử: Thái dương hóa lộc nhập thiên mệnh (cung điền trạch), tài có nhập kho, nhưng thái dương phi tài tinh, tài không được vượng, tới tới đi đi, mà lại đại hạn tài bạch vì huynh đệ cung, kháo huynh đệ giúp đỡ hơn, hơn nữa vừa “Thị phi ngôi sao” [cự môn, văn khúc], phần nhiều là phù phiếm, làm giả trướng, phùng má giả làm người mập thành phần chiếm đa số.

Thiên đồng Hóa kị vừa nhập dần cung, ký đã kị ra của cung, sợ nhất tái phùng hóa kỵ nhập, hơn nữa hóa kỵ nhập lúc vừa xung đại hạn sự nghiệp, rất rõ ràng, đến đây đại hạn làm việc nghiệp không kiếm được tiền, nhân đại hạn tài bạch xung đại hạn sự nghiệp cũng!

Đến đây tượng dựa vào chương thứ mười một giải thích là “Phi hóa lộc nhập ngã cung, hóa kỵ nhập tha cung”, là lộc tùy kỵ tẩu hung tướng, lộc tuy nhập ngã cung, nhưng nhân hóa kỵ nhập tha cung, đến đây lộc là hư lộc, vào được còn có thể mất đi, là tổn thất lớn điềm báo trước.

Lưu niên bàn:

Chúng ta biết “Đồng loại tương trùng” cấm kỵ, thiên địa nhân bàn quan hệ, biết nhân bàn là thừa thụ “Địa bàn thành hình” chuyện món, việc này món sẽ ở đồng loại tương trùng lưu niên cất tiếng khóc chào đời, đó là:

Đại hạn sự nghiệp hóa xuất của kị xung lưu niên sự nghiệp, đại hạn tài bạch hóa xuất của kị xung lưu niên tài bạch thì, sự kiện liền sinh ra.

Bản tạo đại hạn tài bạch hóa xuất của kị ở dần cung xung thân cung, đương thân cung biến thành cung tài bạch thì, tài bạch tựa như như hồng thủy xói mòn liễu, lưu niên một giáp thì, thân cung biến thành một giáp năm cung tài bạch, cho nên một giáp năm tài vụ vấn đề bạo phát.

Mặt khác đại hạn sự nghiệp hóa xuất của kị ở hợi cung xung tị cung, đương tị cung biến thành sự nghiệp cung thì, sự nghiệp liền hỏng mất, lưu niên ất xấu năm, tị cung biến thành lưu niên sự nghiệp cung, vừa hợp đồng loại tương trùng cấm kỵ, hơn nữa hóa tinh là liêm trinh, liêm trinh Hóa kị chủ quan phi, cho nên ất xấu năm bị bắt nhập phục.

Giả như đại gia biết đến đây mệnh lệ sự kiện chân tướng nói, nhìn nhìn lại mệnh bàn hiển tượng, tựu sẽ cảm thấy thái có ý tứ liễu, có chút canh xâm nhập vấn đề thứ cho người viết bất năng tiết lộ, bất quá cố tình độc giả, không được bàng án bộ tựu ban tương sự thực và mệnh bàn tương quan cung vị, quyển tuyển ra quay lại cân nhắc, là có thể phát hiện tinh, cung, tứ hóa và sự kiện tương hỗ đối ánh quan hệ.

Quá trình thiên địa nhân bàn phân tích, khiến cho thùy tượng, thành hình, thành sự chờ bước(đi) nhất nhất lô tích, rốt cục trở thành chân chính “Sự kiện”, cũng biết “Thời gian, không gian, sự kiện” cơ bản tam yếu tố của quan hệ, Vì vậy chân chính suy tính vận thế tài coi xong thành, chúng ta cũng mới lý giải đáo “Thiên địa nhân bàn” tam đoạn thức thôi mệnh pháp, và thì, thiên không, sự kiện chờ tam yếu tố trong lúc đó, là có tương hỗ sống nhờ vào nhau quan hệ, cho nên sử dụng tử vi đẩu số thôi mệnh, nhất định phải dựa vào “Thiên địa nhân bàn” trình tự lai giải trừ mệnh bàn.

Suy tính số phận trung, nếu đã xong giải trừ “Thùy tượng, thành hình, thành sự” ba bước đột nhiên, nếu có thể ở thùy tượng trung tức tránh né bất lợi nhân tố, cũng sẽ không khiến cho thân hệ nhà tù hạ tràng, cho nên coi bói công dụng không ở nói cho ngươi biết na một năm sẽ phát sinh chuyện gì, mà là để cho ngươi biết tránh cho làm chuyện gì hoặc tránh cho vãng một cái không gian, để tránh cho bất lợi lúc quả, ở thành hình giai đoạn, khuyên hắn không nên tố nào đó sự kiện, thường thường nhân như mũi tên ở huyền mà không phát không được, cải thiện hiệu quả độ chênh lệch.

Các vị đến tận đây, đã biết làm sao do mệnh bàn thượng, dựa vào thiên địa nhân bàn thứ tự đẩy ra để ý, và ở suy lý trong quá trình, liên lụy tới tứ hóa vận dụng, cung vị nặng điệt, tinh tú hiển tượng chờ cơ bản quan niệm ứng dụng.

Về phần sau này vận đồ làm sao?

Bộ mặt thành phố thượng, đã có rất nhiều đại sư suy tính đi ra, thuyết hắn ra tù hậu năng lực thụ gia tộc bao che, Đông Sơn tái khởi, giáp ngọ đại hạn thì còn có thể tái sáng lập sự nghiệp đệ nhị xuân.

Thế nhưng bản thân nhận định, lại cùng bọn họ đại không giống nhau, nhân nhất định phải có mạng sống mới có vận đồ. Bằng không cầm hé ra người chết mệnh bàn, còn đang mãnh vỗ ngực, thuyết bảo chứng hắn đại phú đại quý, vừa có ý gì ư? Có nhiều như vậy đại sư hội suy tính ra kết quả như thế, có thể là khán gia tộc hắn là Đài Loan số một số hai đại tài đoàn, mà chắc hẳn phải vậy ngươi tất nhiên phản ứng ba!

Tiền tài có thể người khác cho ngươi, sự nghiệp có thể tạp tiền sáng tạo ra lai, phối ngẫu có thể dùng tiền mua được, thế nhưng, thân thể khỏe mạnh, cũng sử dụng tiền có thể mua được, hoặc là người khác có thể cho ngươi, mà bản tạo nên là ra ở trí mạng tật ách thượng, thì nhân giúp không được gì cung vị.

Các vị khả năng đã biết là tật ách vấn đề, đối! Hay tật ách xảy ra vấn đề.

Quý tị đại hạn cung tật ách bay ra của kị (thiên đồng kị) xung bản mệnh cung tật ách, hợp “Đồng loại tương trùng” cấm kỵ điều kiện, tình hình như thế còn có giáp ngọ đại hạn là sự nghiệp sao?

Na năm bệnh phát? Na năm nghiêm trọng nhất? Bệnh gì?

Những… này toàn bộ đều có thể suy tính cho ra, nhưng người viết chỉ có thể điểm đáo mới thôi, các vị có thể phỏng tấu chương giảng giải tự hành suy lý nhìn.

Ta chỉ có thể nói chú ý ất hợi năm (ở nhâm thân năm đã bắt đầu hiển tượng liễu), nhược các vị có độc quá Trung y tương quan thư tịch nói, phải biết nguyên nhân bệnh ở đâu.

Các vị sẽ nói: “Có thể hay không dự phòng ư?” thứ cho người viết giấu dốt.

Quá trình hé ra mệnh lệ phân tích hậu, đại gia đã năng lực nắm giữ tứ hóa vận dụng, thiên địa nhân bàn quan hệ ba!

Đương nhiên, vũ trụ đang lúc hiện tượng đều có một tiền đề, có cái tiền đề này, mới có thể sản sinh nào đó hiện tượng. Ví dụ như: Rơi tự do, nhất định phải ở có trọng lực trạng thái tinh cầu mới có thể sản sinh, giả như ở không có trọng lực trạng thái vũ trụ, liền vô rơi tự do, sở dĩ, tự do vật rơi cái hiện tượng này, là ở có trọng lực trạng thái điều kiện tiên quyết tài sẽ phát sinh.

Cuộc sống vận đồ cũng giống như vậy, đến đây chương mệnh lệ đã biểu hiện bất khả bạn hán, nếu không tuân theo trước đây nói, bá vương cứng rắn cung, liền phải nhận được như mạng bàn trung biểu hiện hiện tượng.

Sáo cú số học dùng từ: “NhượcP thìQ” là cũng, có người nói là “Điều kiện đưa vào pháp”, chính là cái này ý tứ, suy tính sự kiện có chút tiên quyết điều kiện trước phải định nghĩa đi ra, hoặc nhân công đưa vào cần phải của tiên quyết điều kiện, tài năng suy đoán cát hung!

Suy lý thì, bất khả quên loại này tiền đề quan hệ, nhược đối tượng đi đối hành nghiệp hoặc tuyển trạch phương hướng chính xác phát triển, như đến đây tạo nếu có thể làm nghề phục vụ, tựu chưa chắc sẽ bị bại tinh quang. Đồng lý suy đoán thời gian tới vận thế thì, cũng cần phải chú ý có hay không khí số tương tẫn, một vị trọng bệnh mắc còn có thể sáng lập cái gì đại nghiệp? Sở dĩ ở thôi diễn mệnh lý thì, nhất định phải tiên nghiên cứu kỳ cách cục, tái thẩm tứ hóa khí sở ngưng tụ chỗ, là được lý giải đường viền, tái phân tích vận thế tựu không đến mức thái ngoại hạng.

Cho nên phân tích mệnh bàn thì, nhất định phải có “Thiên địa nhân” phân trình tự phân tích quan niệm, các vị đừng tưởng rằng tiền thuật mệnh lệ phân tích trung sở dụng “Thiên địa nhân” bàn tức chỉ đến đây toàn bộ quan niệm, nó vận dụng ở mỗi một tầng thứ suy lý trung, không chỉ có chỉ mệnh lý suy lý quá trình mà thôi, thỉnh xem thêm thiên địa nhân quan niệm chương. (đồ nhị)

Dưới là người viết vu dân quốc tám mươi sáu năm phụ gia bắt đầu, về cai mệnh tạo bệnh tử ngục trung giải thích.

Lời cuối sách:

Cai mệnh lệ vu bảy mươi lục năm nhân bệnh ung thư ở ngục giam nội thổ huyết mà chết chuyện thực bị báo chí báo đạo sau khi ra ngoài, tức có thật nhiều bằng hữu tới bái phỏng hoặc điện báo tán thưởng người viết bị cho là thần chuẩn, khả năng này là người viết khán bàn thấy tương đối cẩn thận tỉ mỉ, có chú ý tới cai mệnh bàn chỗ thiếu hụt ba! Nói thật, phải như thế nào phủ khán toàn cục, nắm giữ cung vị đang lúc tương hỗ quan hệ, cũng sớm tối công phu! Yếu rất nhiều lịch lãm tài năng bắt được yếu lĩnh, cố tình nghiên cứu độc giả nhất định phải kết hợp người cùng sở thích, sưu tập xã hội các giai tầng nhân sĩ của mệnh bàn, cùng chung sưu tập mệnh lệ, mỗi người sử dụng bất đồng độ lớn của góc lai phân tích mệnh lệ, tài sẽ nhanh chóng tích lũy tâm đắc, kiện toàn thôi mệnh quy tắc, nếu là coi trọng… của mình, bởi phong bế nghiên cứu phương thức thường thường vô pháp đột phá học tập bình cảnh, công trình có các loại tập san cung công trình sư hoặc khoa học gia tương tâm đắc phát biểu, y học có y học tập san cung các vị y sư tương tân án lệ hoặc tân liệu pháp phát biểu, cung đồng nghiệp tham khảo, đương nhiên giá ở giữa sẽ có tranh luận tính đề, bất quá quá trình mọi người nghiệm chứng và si lự, lưu lại đều là quả thực có thể được tri thức hoặc kỹ thuật, bởi vậy có thể dùng công trình hoặc y thuật đều có thể ngày càng tiến bộ, mà mệnh lý làm sao điều không phải như vậy.

Thư đến trung có người hỏi: Làm sao nhìn ra sẽ chết vu ngục trung? Kỳ thực rất đơn giản, có thể chia làm hai bước đột nhiên lai giải trừ bàn:

Nhất, bản mệnh phụ mẫu thái vượng vừa tọa hóa lộc, hóa khoa, phùng cai can cung canh khiến cho thiên đồng tự Hóa kị, tự hóa hậu của kị kết hợp nguyên lai của hóa lộc tức có song trọng kị của hung lực, cho nên đối cung: Tật ách tức thụ đến đây kị của áp bách đứng vững, tiên thiên tức có thân thể bất lợi hiển tượng.

Nhị, nhâm thìn đại hạn thì, đại hạn sự nghiệp và bản mệnh tật ách nặng điệt, bản mệnh cung tật ách can: Bính hóa liêm trinh hóa kỵ nhập đại hạn tật ách, nguyên lai đại hạn tật ách nội đã có hóa kỵ năm sinh và hóa lai của liêm trinh kị kết hợp tức có song trọng kị của hung lực, lại lớn hạn sự nghiệp và bản mệnh tật ách trùng hợp, mà lại Hóa kị lai xung bản mệnh sự nghiệp, đến đây tật bệnh của bạo phát và sự nghiệp bất lợi hữu quan, ở đây nhất đánh lực lượng trung, ở then chốt địa vị tinh tú là: Liêm trinh, liêm trinh là việc chính máu, vừa làm quan lộc chủ, liêm trinh Hóa kị diễn biến biến thành nhân quan phi mà thụ nhốt, bởi vậy tổng hợp: Hội nhân sự nghiệp bất lợi chọc quan tòa, các vị cũng có thể lý giải cái gì gọi là [liêm trinh Hóa kị viết tù] ý tứ ba!

Đương nhiên đến đây mệnh bản mệnh tam phương và đại hạn tam phương đều có phá tan, cho nên vận đồ cực kém, cai đại hạn nếu có thể chìm tiềm hàm dưỡng có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng bản mệnh lệ bất đồ đến đây cử, trái lại đại trương kỳ cổ tạ đặc quyền đại cảo sự nghiệp, thực thi ngũ quỷ vận chuyển pháp tương hợp tác xã tài chính na cho mình sử dụng, lỗ thủng việt cảo càng lớn, còn đang đảm nhiệm lập ủy trong lúc lực mạnh thôi động lợi đã dự luật, kết quả nhân cung phụ mẫu tự Hóa kị phá, khó tránh khỏi đắc tội người đương quyền, bị hạ lệnh điều tra, sự nghiệp nhất tịch đang lúc bụi bay mai một, các vị do mệnh bàn trung phát hiện đến đây một đầu mối liễu sao?!

Đây là rất có giá trị nghiên cứu mệnh lệ, các vị nếu có sưu tập vị này diễn viên lịch sử ghi lại, tại đây trương mệnh bàn thượng, còn có thể đào móc ra cái khác rất có giá trị đẩu số quy tắc.

Phụ chú:

Về danh nhân mệnh bàn trung, và vị tiên sinh này có tương đồng [đại hạn tật ách Hóa kị xung bản mệnh tật ách] đích tình hình đi thệ trứ danh mệnh lệ, còn có nào đó nữ minh tinh điện ảnh (có chợ đêm phu nhân danh xưng là) say tử nhà bạn trung trên ghế sa lon ví dụ thực tế, bởi vậy có thể chứng minh quyển sách trung nói lý luận, là có thể chống lại nhiều lần nghiệm chứng.

Nào đó minh tinh điện ảnh tiểu thư mệnh bàn bám vào tấu chương hậu (đồ tam), độc giả có thể tự hành y theo tấu chương nói quy tắc tự hành suy lý nhìn. (cai mệnh lệ đã thu nhận sử dụng ở lánh bản tuyển tập trung)

Những… này quy tắc đều là tiên sư để lại, ta chỉ là ứng dụng hắn lai thôi trắc mà thôi, vì sao mài hội ứng nghiệm, thực sự là kẻ khác buồn bực, vì sao có thể xuyên thấu qua đến đây nhất quy tắc, suy lý người nào đó thời gian tới tương phát sinh việc ư?

Tiên hiền là thế nào quy nạp, suy lý đi ra đến đây nhất quy tắc ư? Giấu ở sau đó lý luận cơ sở là cái gì? Mong muốn có chí người năng lực khám phá ra!

Đến bây giờ mới thôi chúng ta chỉ là “Sử dụng” tử vi đẩu số mà thôi, còn chưa cởi ra hình thành tử vi đẩu số căn nguyên, giả như một ngày kia có thể giải ra đến đây nhất bí ẩn, nếu muốn tái phát triển tinh ranh hơn xác thực dự đoán tương lai học thuật tương điều không phải việc khó.

Chương 26: từ tính chất sao khán sự nghiệp thích tính

Đẩu số tinh diệu chủ tinh có hai mươi tám khỏa, nhưng hành nghiệp cũng không chích ba trăm sáu mươi đi, thậm chí có rất nhiều tân hành nghiệp ở hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp trung, sở dĩ, tinh diệu thực khó có thể đại diện tất cả hành nghiệp, chỉ có thể nói có chút tính chất sao thích hợp có chút loại hành nghiệp, sở dĩ, yếu quyết định chân chính thích hợp loại nào hành nghiệp, nhưng cần phải xem xét cân nhắc bản thân sở trường hoặc hứng thú, tái phối hợp tính chất sao đại biểu hành nghiệp, tương đối có thể phát huy cá nhân tiềm năng.

Lợi dụng đẩu số đến xem chức nghiệp thích tính, trừ cách cục ngoại, hay cung tài bạch và sự nghiệp cung tối trọng yếu liễu, rốt cuộc sử dụng cung tài bạch còn là sự nghiệp cung lai phân tích chức nghiệp thích tính ư? Có thật nhiều cái nhìn bất đồng. Đầu tiên, phải hiểu cung vị ý nghĩa, cung tài bạch là chủ lưu động tiền tài, kiếm tiền năng lực hoặc lai tài phương hướng; mà sự nghiệp cung lại bảo hành vi cung, là một người hành vi, đặc tính.

Do cung vị sai biệt cũng biết:

Cung tài bạch so sánh sự nghiệp cung tốt người, có thể bán trực tiếp sinh ý, làm hành nghiệp, lúc này lấy cung tài bạch tinh tú lai luận kỳ thích hợp kinh doanh hành nghiệp;

Mà sự nghiệp cung so sánh cung tài bạch người tốt, thích hợp nhậm chức, kỳ chức nghiệp thích tính lúc này lấy phù hợp sự nghiệp trong cung tọa tinh tính chất sao là tốt.

Sở dĩ, khán thích hợp làm loại nào hành nghiệp, ứng với tiên dĩ cách cục làm trọng, tái thẩm trông coi công việc nghiệp cung, cung tài bạch của cát hung, dĩ nhất định là phủ thích hợp tự nghĩ ra sự nghiệp? Tối hậu, dĩ cát tường của cung vị nội tọa ngôi sao tính, tuyển định hợp hành trình nghiệp.

Đương nhiên, ở sự nghiệp cung hoặc cung tài bạch tính chất sao có thể tổng hợp lại chỉnh lý như sau:

Tử vi tinh: Là chúng tinh đứng đầu, ưa phát hào người tham mưu mà không ưa thụ người chế trụ, cho nên nên làm quản lý, chỉ đạo phương diện công tác, như giáo sư, kế toán viên cao cấp, công trình sư, chính giới, công dân doanh xí nghiệp chủ quản hoặc bán trực tiếp sự nghiệp chờ.

Thiên cơ tinh: Tâm tư tinh mịn, suy nghĩ linh hoạt tinh tú, tích bốc đồng bất túc, có thể đảm nhiệm thiết kế, xí ban ngày, nghệ thuật, tôn giáo, xuất bản, đồ gỗ, thiết kế chờ hành nghiệp, nếu như, phùng sát tinh kích phát, có thể nhân kỹ thuật phát tài, đến đây tinh không được chủ tiền của phi nghĩa, là ĐẢ, chung để vu thành tinh.

Thái dương tinh: Tràn ngập ái tâm, hiếu động, không phục quản thúc, cho nên thích hợp chính trị giới, bán trực tiếp sự nghiệp, mậu dịch chờ, nếu như lạc hãm, thì nên vận tải, đại công, thuê công nhân chờ và thiên di có liên quan hành nghiệp, vượng địa có thể làm điện khí sự nghiệp, lâm cung Nô bộc cát mỹ, có thể đi vào chính đàn, là dân tiếng nói.

Sao Vũ khúc: Là tài tinh, vừa là quả ở lại tinh, cá tính cường, cho nên có thể nhậm chức tài chính sự nghiệp, quân cảnh chức, bảo hiểm, tài chính và kinh tế giới, ngũ kim nghiệp chờ, nếu như lạc hãm nói, thì nên giống nhau ngũ kim đại công, gia công nghiệp.

Thiên đồng tinh: Là tao nhã, dung hợp biểu chinh, cho nên nên chánh giáo, công chức, nghề phục vụ, tôn giáo, từ thiện, phục sức chờ nghiệp, hãm địa gia sát, so sánh lại, thành tựu không cao, nên lao động giới.

Sao Liêm trinh: Làm quan lộc chủ, tính bạo dịch nộ, hảo tranh, cho nên thích hợp quân cảnh giới, tư pháp nhân viên; vừa hóa khí là đào hoa, cho nên để ý dung tóc đẹp, mỹ nghệ chờ hành nghiệp cũng hợp, cái khác như điện khí nghiệp, xí nghiệp giới cũng năng lực phát huy sở trường.

Thiên phủ tinh: Thiên phủ tinh cá tính cường mà không hướng nhân cúi đầu người đa, cho nên đa bán trực tiếp sự nghiệp, như đất địa lái buôn, cửa hàng bạc, bách hóa, hiệu cầm đồ chờ nghiệp thích hợp, Thiên phủ vừa là nông sản phẩm, cho nên nông nghiệp, cá nghề chăn nuôi, nuôi trồng nghiệp giai hợp.

Thái âm tinh: Là điền trạch chủ, vừa nữ nhân, cho nên thích hợp làm: Phòng địa sản, kiến trúc, bên trong thiết kế, sân nhà thiết kế, nghề làm vườn, trang trí, nữ trang phục sức, đồ trang điểm, đồ làm bếp nghiệp chờ. Lạc hãm thì nên đi làm, cũng dĩ làm thiết kế, trang trí phương diện công tác so sánh tốt. Thái âm gia văn xương hoặc sao Văn Khúc người, thích hợp học tử vi đẩu số.

Tham lang tinh: Là khỏa tài nghệ tinh, vừa có kiên nhẫn nghị lực, cho nên kỳ thích tính quảng, nhưng không – ly khai “Rượu, sắc, tài, khí” phạm vi, như: Ăn uống, thực phẩm, rượu hành lang, ngu sài, bên trong trang hoàng, trang trí, phục sức thiết kế, thương nghiệp chờ hành nghiệp, trong đó “Sắc” tự chỉ là mỹ thuật tạo hình phương diện tài hoa và tình dục hai phương diện, cho nên lạc hãm nói, có nhiều ở trong phong trần giãy dụa kinh lịch, nhưng Hóa kị hoặc thiên không, kiếp chế hóa, thì trái lại năng lực tập chính.

Cự môn tinh: Nhân thân trung hay tát vào mồm cái cửa này lớn nhất, cho nên thích hợp mở miệng phát tài hành nghiệp, vừa bản tinh có nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu đặc tính, cho nên nghiên cứu, tống chỉnh công tác cũng có thể, như: Luật sư, giáo sư, xuất bản, nghiệp vụ, doanh tiêu, mục sư, nghiên cứu các loại công việc đều có thể.

Thiên tướng tinh: Là khỏa “Gà mẹ” tinh, nhiệt tâm phục vụ, thiện áo cơm, ưa nói chuyện phiếm chơi đô-mi-nô, cho nên: Chính trị, luật sư, nghiệp vụ, ngoại giao, đẩy mạnh tiêu thụ, ăn uống, y dược (làm thuốc tinh), phục sức chờ hành nghiệp thích hợp, lạc hãm nên chú ý, dễ rơi vào bất chính tại chỗ sở, lại thêm kình dương, linh tinh, Hỏa Tinh, đà la canh nghiệm, nhân kỳ dễ thụ phôi bằng hữu xui khiến.

Thiên lương tinh: Đẩu số toàn bộ thư hữu vân: Lương mặc dù không được hãm cũng không tố đôn hậu người, có thể thấy được thiên lương tinh bản chất là có chứa nói khoác không thật đặc tính, cho nên sao tố cổ phiếu thuộc của, xuất bản giới, truyền bá giới, doanh tiêu giới thuộc của, vừa nhân kỳ bản tính chính trực, có lưỡi biện tài, cho nên công giáo, quan toà, viết thay, điều tra kiểm tra sổ sách nhân viên cũng hợp, vừa là nhà bào chế thuốc, trung y sư cũng có thể.

Thất sát tinh: Danh như ý nghĩa là có chứa sát khí tính chất đặc biệt, và kim chúc thoát ly không được quan hệ, như ngũ kim gia công, kim chúc tinh luyện kim loại, máy móc chế tạo chờ thuộc của, vừa nhân sát khí và quân nhân, cảnh sát, bác sĩ, đồ tể chờ hữu quan, cho nên hành nghiệp cũng có thể xếp vào, lại thêm văn xương, văn khúc phần nhiều là quân huấn huấn luyện viên các loại văn chức quân nhân, gia Tứ Sát tinh nói đa số đồ tể. Cái khác cá nghề chăn nuôi cũng có thể rốt cuộc.

Phá quân tinh: Là rách nát, tiêu hao hiện tượng, chợ bán thức ăn hỗn loạn trạng huống cùng với tính chất sao tương tự, cho nên thuộc chợ bán thức ăn sinh ý, đương nhiên, bán ra thương phẩm phức tạp tiệm tạp hóa cũng là, thu mua phá đồng lạn thiết hoặc xử lý loại này vật tư hành nghiệp người cũng, mặt khác, bách hóa bán sỉ, hóa học dược phẩm chờ đều là.

Văn xương tinh, sao Văn Khúc: Vừa nhìn biết là có chứa hào hoa phong nhã tính chất, cho nên nên văn không thích hợp vũ, hay nhất làm thiết kế, nghệ thuật, văn học, ký giả, văn hóa xuất bản, quảng cáo, dạy học chờ sự nghiệp, vừa nhân khẩu tài không sai, nghiệp vụ công tác cũng có thể, sao Văn Khúc đa hội làm mệnh bốc, nghệ thuật sự nghiệp.

Hỏa Tinh, linh tinh: Có hỏa, có đinh đinh đương đương địa phương, không sai biệt lắm hội liên tưởng đến rèn, gang, luyện thép, sách thuyền, xử lý nhiệt công nghiệp, nữ tính thì là diễn nghệ, âm nhạc, điệu âm công tác, cái khác ngũ kim loại tính kỹ thuật công tác cũng.

Kình dương, đà la: Kình dương là đao giải phẩu, vũ khí, cho nên và ngoại khoa bác sĩ, quân cảnh tối hữu quan liên, cái khác đái “Kim” tính chất hành nghiệp, như kim chúc gia công, ngũ kim chế tạo đều là.

Đã ngoài là các tinh chỉ tượng giải trừ, giả như có lưỡng sao đồng thời xâm nhập, thì yếu xem thêm ngũ hành sinh khắc quan hệ, dĩ so sánh vượng ngũ hành, làm như sự nghiệp tuyển trạch tham khảo.

Học tử vi đẩu số bằng hữu hẳn là nghe qua “Lập thái cực” cái danh từ này, nó cái gọi là “Cung cung có thể lập thái cực” ý tứ này đây các cung là cung mệnh ý tứ, ví dụ như: Người ta muốn xem giao hữu làm sao? Tựu dĩ cung Nô bộc lập thái cực, dĩ kỳ là cung mệnh, nguyên mệnh bàn cung thiên di tựu biến thành giao hữu cha mẹ của cung, nguyên mệnh bàn là sự nghiệp cung biến thành giao hữu huynh đệ cung, cái khác cung vị có thể lần lượt biến hóa là giao hữu thích hợp cung vị, còn đây là lập thái cực bản ý, thế nhưng rất nhiều người bỏ quên, hôm nay người ta chỗ ở địa phương nào? Lúc nào đại? Cũng là lập thái cực ý nghĩa một trong, giả như đối thời không điều kiện đặc tính không sâu vào giải trừ, dĩ và số phận phối hợp, quang suy tính hé ra chết mệnh bàn là không có ích lợi gì.

Tiên suy tính một chút có cái nào nhân tố sẽ ảnh hưởng nhân của số phận chính tình, kinh tế, giáo dục trình độ, phong tục tập quán, văn hóa, huyết thống, ngôn ngữ chờ đô hội đối với ngươi gặp gỡ sản sinh lực ảnh hưởng, nhân những yếu tố này lẫn nhau tác dụng lực là tùy thời tùy chỗ đang thay đổi, số mạng của người quỹ tích thụ kỳ tuyệt đối ảnh hưởng, dĩ cuộn sóng để hình dung ba! Nhân hình như là nổi cuộn sóng thượng tiểu thuyền, cái này đầu sóng đã bị phía trước nhân tố tác dụng mà có phân chia cao thấp, nhân bản thân cũng có vận mạng lướt sóng, thế nhưng thâm thụ ngoại giới đầu sóng lớn nhỏ ảnh hưởng (mời xem đồ nhất) ở khởi sắc không tốt thời gian, số phận tái người tốt cũng hội chịu ảnh hưởng, ở kinh tế một mảnh phồn vinh là lúc, số phận tái kém nhân cũng có thể dính một quang, quá quá ngày lành.

Muốn làm sự nghiệp, muốn kiếm tiền bằng hữu, nhất định phải có cái này cơ bản nhận thức, đừng tưởng rằng mệnh lý thượng suy lý xong rất tốt vận, nhưng ngoại giới khởi sắc lại một mảnh đê mê, còn có thể khiến cho người ta kiếm đồng tiền lớn, từ xưa đến nay, ít có sáng tạo thời thế anh hùng, đều là thời thế tạo anh hùng, sở dĩ yếu nhận thời thế là có lợi cho ta, còn là khí ta đi, dĩ tìm kiếm thời cơ tốt nhất, mới là chân chính hội kiếm tiền nhân, nếu như nhất muội tin tưởng mệnh lý mà quên thời thế ảnh hưởng, hay nhất không nên gây dựng sự nghiệp.

Hiện tại chúng ta tới phân tích hé ra mệnh lệ: (thỉnh tham khảo mệnh bàn mười sáu).

Vị nữ sĩ này ở dân quốc năm mươi bốn năm tới sáu mươi ba trong năm đương mật y, buôn bán lời ngũ, lục đống phòng ở.

Mạng của nàng bàn, cung tài bạch tọa [tử vi, thất sát], sự nghiệp cung tọa [vũ khúc, tham lang, kình dương], tam hợp là [Sát Phá Lang] cách cục, chức nghiệp thích tính quảng, cho nên so sánh không kiêng kỵ loại nào hành nghiệp, duy chuyện lạ nghiệp cung kình dương tinh và cung tài bạch thất sát số tử vi hợp, vì vậy bác sĩ, bà đỡ hành nghiệp thích hợp.

Đại vận đi tới tử hạn thì (33~ 42 tuổi):

Đại hạn tài bạch ở canh thân, thiên đồng Hóa kị nhập đại hạn cung mệnh; đại hạn là sự nghiệp ở bính thìn, thiên đồng hóa lộc vừa nhập đại hạn cung mệnh. Đại hạn cung mệnh một giáp, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền nhập bản mệnh cung, bản đại hạn sự nghiệp sẽ có thành tựu.

Nhân đại hạn cung mệnh và cung điền trạch nặng điệt, cho nên phòng địa sản hội tăng (đương nhiên bản tạo có cái khác điều kiện phối hợp: Đại hạn cung mệnh một giáp, liêm trinh hóa lộc, bị quân hóa quyền nhập bản mệnh cung).

Cung tài bạch hóa lộc và quyền đều cùng xâm nhập đại hạn cung mệnh, biểu thị sẽ vì kiếm tiền mà ở trong nhà bận rộn bất khả chi, nhân lộc quyền đồng cung, sở dĩ kiếm tiền hẳn là ở rất tự nhiên, không có tận lực cường cầu trạng huống hạ, thành tựu kỳ sự nghiệp.

Đại hạn tài bạch làm gốc mệnh huynh đệ cung, còn đây là lai tài của nguyên, huynh đệ bằng hữu rất cổ động, đại hạn sự nghiệp vừa làm gốc mệnh tật ách, ẩn thị làm là sự nghiệp và bản thân khỏe mạnh hội có quan hệ, là tối trọng yếu là hai người đều có hóa lộc, quyền, khoa, kị tiến nhập đại hạn cung mệnh mới có thể kiếm tiền, nếu như đại hạn cung tài bạch Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức thì ý nghĩa tựu hoàn toàn ngược lại.

Cho nên hắn ở một giáp đại hạn, đương mật đại học y khoa kiếm tiền.

Hiện tại cấp các vị một mệnh lệ phân tích nhìn (tham khảo mệnh bàn mười bảy), hắn ở một giáp năm (bảy mươi ba năm) làm lữ cửa sổ sự nghiệp có thể hay không là? (ở chương sau phân tích)

Mỗi người đều có một tính chất đặc biệt, cái này tính chất đặc biệt có hay không thích hợp từ thương? Cũng là ở gây dựng sự nghiệp tiền yếu suy tính nhân tố, căn cứ đa hạng doanh tiêu, quản lý tạp chí số liệu thống kê biểu hiện, trước đây nếu nói người thành thật tối không thích hợp từ thương, bởi vì thiếu khuyết tâm cơ, dễ ở biến hoá kỳ lạ hay thay đổi thương trường trung trượt chân, khuyết thiếu động chúc âm mưu năng lực, tâm địa thái thẳng thắn thành khẩn liễu, sử dụng tử vi đẩu số đến xem, phàm là cung mệnh, cung thiên di, cung phụ mẫu tọa hóa kỵ năm sinh tinh người, đều tương đối thành thật, trung hậu, không quen tính toán, cho nên so sánh không thích hợp làm cạnh tranh tính mạnh hành nghiệp, nên đi làm, nhược yếu bán trực tiếp cũng dĩ lãnh thủ đoạn sinh ý, cửa hàng bán lẻ sinh ý (tiền mặt buôn bán) là tốt.

Có rất nhiều bằng hữu hỏi, sao Hóa kỵ ở cung thiên di xung mệnh hoặc lưu niên cung mệnh tọa sao Hóa kỵ sẽ phát sinh chuyện gì?

Vừa nhìn thấy sao Hóa kỵ liền rất sợ… , mọi việc như thế vấn đề, Phảng phất sao Hóa kỵ vừa xuất hiện, cái gì đều xong dường như, kỳ thực đại khả không cần khẩn trương như vậy, các vị tằng tỉ mỉ nghiên cứu “Kị” cái chữ này là do cái gì tạo thành sao? Là tự “Kỷ” “Tâm” “Kỷ” “Tâm” đóng lại tự, ám chỉ tim của mình là tạo thành khốn đốn, không được thuận đầu nguồn. Cổ thánh tiên hiền không cần “Hung”, “Sát” tên gọi mà sử dụng “Kị” lai đại diện tai hoạ không được thuận, là hàm có rất nhiều khắc sâu ý nghĩa ở bên trong, người thời nay vô ý tư minh biện của, ngược lại cho là sai ai ra trình diện kị tức sai ai ra trình diện tai họa, mà không ở kỷ trong lòng bỏ công sức, chẳng nhường nhịn, không biết đủ, không được tu thân, không được tu tâm, đương nhiên khốn đốn, không được thuận cũng tùy theo mà đến.

Chương 27: do mệnh bàn khán gây dựng sự nghiệp vận

Có bằng hữu điện báo hỏi: “Tố loại nào hành nghiệp hảo?” vấn đề này thực sự là kẻ khác khó có thể trả lời, bởi vì, đồng nhất một hành nghiệp, có người kinh doanh rất xuất sắc, có vài người lai kinh doanh, lại bồi tổn hại buồn thiu, còn có, tái kinh tế đình trệ thì hậu, hay là có người kinh doanh rất kiếm tiền, sở dĩ, cũng không phải đại gia công nhận tốt nhất hành nghiệp, bất luận kẻ nào để làm đều sẽ thành công, bởi vì, mỗi người các không có cùng tính chất đặc biệt, những… này tính chất đặc biệt sẽ ảnh hưởng sự nghiệp thích tính và xí nghiệp kinh doanh lý niệm, tìm việc làm hoặc gây dựng sự nghiệp, đương năng lực dĩ cá nhân tính chất đặc biệt phối hợp hành nghiệp điều kiện tốt nhất.

Thế nhưng thường thường trên đời tục chủ nghĩa công lợi quấy phá hạ, tất cả mọi người ép buộc tử nữ vãng đứng đầu khoa hệ hẹp trong môn chen, hoàn toàn quên cá nhân tính chất đặc biệt đối chuyện mai sau nghiệp ảnh hưởng, bởi vậy tạo thành rất nhiều học phi sở dụng hiện tượng, giả như tất cả mọi người năng lực lo liệu hứng thú, làm chí thú tương đắc công tác, thì cuộc đời này ở giữa có khả năng đạt tới thành tựu, hẳn là bỉ làm chí thú không hợp chức nghiệp càng cao.

Cũng có bằng hữu hỏi: “Cung tài bạch tọa Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể sát tinh, có hay không ý vị trước tiền tài bất lợi ư?” loại thuyết pháp này hoàn toàn là dĩ trong cung tọa tinh tú tổ hợp lai luận cát hung, trước đây đã có phân rõ phải trái quá, để tăng mạnh ấn tượng, đặc biệt tái cử một chuyện lệ nói rõ.

Người viết khi còn bé, có một vị bạn chơi, ở bát tuổi thì, được bệnh bại liệt trẻ em, toàn thân liệt, hoàn toàn bất năng hành động, hắn hoạt động thiên địa, phi thường hẹp, xuất nhập cần nhờ người nhà ẩm điện động xa, hắn căn bản không có sự nghiệp, không có tiền tài, không có phu thê, không có giao hữu, không có thiên di, cùng hắn số phận cùng một nhịp thở người, chỉ có phụ mẫu, huynh đệ, điền trạch, tật ách, phúc đức mà thôi, sở dĩ suy tính hắn tài bạch, sự nghiệp cát hung, không hề cát hung, bởi vì… này ta đối với hắn mà nói, là trạng thái tĩnh, trạng thái tĩnh cung vị cũng sẽ không có cát hung, nhưng phụ mẫu, huynh đệ… Mỗi ngày đều và cuộc sống của hắn sản sinh động thái hỗ động quan hệ, cho nên mới có cát hung hiện tượng biểu hiện.

Đồng lý, tiền tài tỏa ở trong tủ sắt, ngoại trừ bị thiết, bị đốt ngoại, chắc là sẽ không có cát hung, nếu như tá dư người khác, bởi vì có động thái quan hệ, cho nên mới phải có cát hung, như nhất tá không trả, bị đảo chờ cát hung hiện tượng, sở dĩ, các vị nhất định phải nhớ kỹ, có biến động, có lẫn nhau tác dụng mới có cát hung, bất động thì không cát vô hung.

Đã từng có nhân nói tới rất nhiều tôn giáo nhân sĩ, người tu đạo sĩ số phận suy tính đa không chính xác, nguyên lai hẳn là rất xấu số phận, vẫn còn sống được thật tốt, bởi vậy kết luận thuyết tôn giáo có thể sửa vận. Thuyết pháp này người viết tán thành, bởi vì tôn giáo nhân sĩ sinh hoạt quyển đã thoát khỏi tiền tài, sự nghiệp, thê nữ chờ thế tục sự vật ảnh hưởng, bọn họ là sinh hoạt tại một loại bình tĩnh trạng thái, vì vậy năng lực sản sinh cát hung người, chỉ có tật ách vận mà thôi. Trên thực tế tín ngưỡng tôn giáo là sửa vận chi đạo một trong, có thể thăng hoa tâm linh, bình ức trong lòng của dục vọng, hay sửa vận.

Tử vi đẩu số sử dụng “Kị” tinh đại diện khốn đốn không được thuận, đã nhắm thẳng vào kiếp nạn duy kỷ tâm tự chiêu chuyện thực, sở dĩ Hóa kị tinh chỉ kiếp nạn, đối này không muốn vô cầu, hoặc hầu như không có sinh hoạt không gian (như trước nói toàn thân liệt bằng hữu) người đó chắc là sẽ không tạo tác dụng, bởi vì bọn họ tâm tình không muốn, hoàn cảnh cố định, là trạng thái tĩnh vận, cho nên chích có thân thể khỏe mạnh trạng thái hội hiển hiện cát hung hiện tượng mà thôi.

Bởi vậy, đối này tài bạch vận không tốt, sự nghiệp vận không được bạn thân, thường thường hội khuyên hắn bỏ đi biến động ý đồ, duy trì nguyên trạng so sánh tốt, cũng là bởi vì biến đổi động sẽ hiện ra hung tướng duyên cớ, những… này hung tướng có: Thất nghiệp, đóng cửa, đầu tư lệch lạc tổn thất chờ.

Mệnh lý học đàm “Để ý”, “Khí”, “Sổ”, “Tượng”, bốn chữ này tức ý chỉ mệnh lý học bản thân, thượng yếu có thật nhiều ngoại giới nhân tố phối hợp lẫn nhau mới được lập, nếu như quên ngoại giới nhân tố, thuần túy duy mệnh lý là chiêm, thì thường thường hội tính sai.

Tham thảo mệnh lý học và ngoại giới thời thế quan hệ đầu đề, sử dụng tử vi đẩu số thuyết pháp khiếu “Thiên địa nhân” bàn, có người cho rằng lưu niên mệnh bàn thái độ làm người bàn, đại hạn mệnh bàn là địa bàn, bản mệnh bàn là trời bàn, bản mệnh, đại hạn, lưu niên ba người của quan hệ đã bảo tố thiên địa nhân bàn, con này là một cái trong số đó hạng quan niệm mà thôi.

Ngàn vạn lần không nên quên “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, cũng là thiên địa nhân, mệnh bàn chỉ đại biểu cá nhân vận, tức là “Nhân hòa”, nhưng thời thế có hay không được trợ giúp ư? Cái này thời thế hay “Thiên thời”, việc buôn bán có thiên thời, nhân hòa, lại chọn một vết người rất hiếm địa phương mở tiệm, làm sao sẽ sinh ý thịnh vượng ư? Sở dĩ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam yếu tố thiếu một thứ cũng không được, có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tái phối hợp mệnh lý thiên địa nhân bàn thôi diễn, kết hợp thần tiên quan hệ, tìm kiếm điều kiện tốt nhất đạp đất điểm, tài có thể nói là hoàn chỉnh thiên địa nhân quan niệm vận tác.

Mặt trên cái này mệnh bàn, xin mọi người phân tích nhìn, hắn ở một giáp năm gây dựng sự nghiệp tố lữ cửa sổ sự nghiệp có được hay không? (tham khảo mệnh bàn nhất)

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu một giáp năm thời đại bối cảnh, một giáp năm kinh tế khởi sắc trạng huống rất kém cỏi, cuối năm vừa bạo phát thập tín chen nhau đổi tiền mặt sự kiện, phòng địa sản nghiệp bồi hồi ở đáy cốc, chọn vào lúc này bước vào thương giới, vu “Thiên thời” mà nói, là xấu thời cơ.

Nhìn nữa vị tiên sinh này mệnh bàn, một giáp đêm 30 ba tuổi, vừa lúc đi vào mão hạn (ba mươi ba tuổi tới bốn mươi hai tuổi), trong cung tọa thiên cơ, cự môn, can cung là quý.

Đại hạn tài bạch: Ở hợi cung, can cung là tân, cự môn hóa lộc nhập đại hạn cung mệnh, văn xương Hóa kị nhập đại hạn sự nghiệp, biểu thị nã tiền đầu tư tố sự nghiệp ý tứ.

Đại hạn sự nghiệp: Ở vị cung, can cung là đinh, cự môn Hóa kị nhập đại hạn cung mệnh.

Loại tình huống này biểu hiện sẽ có làm ăn dự định, thế nhưng, hắn thích hợp không thích hợp gây dựng sự nghiệp ư? Chúng ta có thể do bản mệnh bàn bắt đầu chia tích.

Cung mệnh:

Vũ khúc, Thiên phủ hai sao ở lại tọa mệnh, vũ khúc, Thiên phủ đều là tài tinh, người này coi trọng tiền tài lòng của thái, đã rất rõ ràng nhược yết, đáng tiếc tọa hóa kỵ năm sinh tinh tái phùng cung mệnh can vừa là nhâm, vũ khúc tự Hóa kị, hóa kỵ năm sinh ở mệnh vừa phùng đồng nhất sao tự Hóa kị, là thái độ làm người cố chấp, nan thông quyền biến của tượng, việc buôn bán có thương trường người ngoài xử thế chi đạo, bản tính của hắn thực sự không thích hợp bán trực tiếp, bởi vì dễ và hộ khách hoặc đồng hành khởi xung đột, nếu như chọn dùng kết phường phương thức, phụ trách kỹ thuật, công trình phương diện công tác, mà nghiệp vụ giao cho phía đối tác chấp hành, thì có thể hiệt trường bổ ngắn, đến nỗi vu thành, còn đây là mệnh cách của phân tích mà thôi.

Tốt số cũng phải có vận phù tài khả thành công, hiện tại phân tích hắn ở mão hạn vận thế làm sao:

Đại hạn cung tài bạch: Tân hợi, cự môn hóa lộc nhập đại hạn cung mệnh.

Đại hạn sự nghiệp cung: Đinh Mùi, cự môn Hóa kị nhập đại hạn cung mệnh.

Cái này trạng huống biểu hiện ra xem ra chắc là đại kiếm tiền vận đồ, kỳ thực không phải, nguyên nhân ở chỗ hắn bản mệnh cung tọa hóa kỵ năm sinh, vừa sao Vũ khúc Hóa kị, vũ khúc là tài phú tượng trưng, Hóa kị tựu biểu thị hắn kiếm tiền vận đồ so sánh không được thuận, hơn nữa: Nhất, đại hạn sự nghiệp Hóa kị nhập đại hạn cung mệnh, đã có sự nghiệp bất lợi cho mệnh triệu chứng liễu; nhị, đại hạn cung mệnh: Quý mão, vừa tham lang Hóa kị xung bản mệnh tài bạch, canh đã rõ ràng biểu hiện thường tiền kết quả.

Hơn nữa mạng của hắn can cung vừa tọa nhâm, vũ khúc tái tự Hóa kị, căn cứ định nghĩa “Tự Hóa kị hay tiết lộ” ý tứ, tài tinh tự Hóa kị canh tăng cường tài bạch tiết lộ nghiêm trọng tính, gây dựng sự nghiệp thường thường là làm nhiều công ít, nhược không có phong phú chỗ dựa vững chắc, làm “Học tập thất bại giáo dục phí dụng”, thường thường là oanh oanh liệt liệt khai trương, thê thê thảm thảm dẹp quầy.

Bản tạo chọn ở một giáp năm khai trương, lưu niên vừa mới ở bản mệnh bàn cung mệnh, ở mệnh lý bắt đầu thuyết, là kém nhất thời khắc, hơn nữa hoàn cảnh lớn kinh tế đình trệ, hai bút cùng vẽ, dù có Tề Thiên đại thánh bản lĩnh cũng là nhất định bại, quả nhiên, không ngoài sở liệu, cuối năm liền dẹp quầy liễu, thua thiệt hơn mười vạn nguyên.

Bởi đương sơ thái thái lực khuyến bất khả gây dựng sự nghiệp, hôm nay rơi vào thâm hụt tiền kết quả, đương nhiên phu thê đối đãi quan hệ trở nên kém, nhất là cung phu thê nội tọa đà la, thiên hình, phá quân chờ cường hãn tinh tú, giống ở cuộc sống hôn nhân trung, đã có bất lương phần tử ẩn núp trong đó, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền ra tới quấy rối, trước đây nói qua, cung tài bạch là vợ chồng đối đãi cung vị, người ta nói nghèo hèn phu thê bách sự ai, tiền bồi rớt, sát tinh đối hôn nhân lực phá hoại liền bộc phát ra, hơn nữa phá quân tinh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tranh khắc khẩu sảo kết quả, cuối cùng đồng ý ly hôn.

Nếu như sử dụng đại hạn phu thê xung bản mệnh phu thê “Đồng loại tương trùng” quy tắc đi tìm ly hôn nguyên nhân, tại đây trương mệnh bàn thượng là tìm không được, đến đây tạo ly dị nguồn gốc ở tài bạch (đối đãi cung vị).

Người vấn đề, nhược chỉ lấy sự kiện bản thân mà nói là đơn thuần, nhưng hậu nguồn gốc cũng phức tạp liên lụy rất nhiều nhân tố tài phát sinh, nguyên nhân và kết quả quan hệ giữa, là học tập tử vi đẩu số thượng, vô cùng trọng yếu đầu mối, ở tử vi đẩu số mệnh bàn trung, có thể rõ ràng truy tung gặp chuyện không may món nhân quả quan hệ, là cái khác mệnh lý học vô pháp đạt tới cảnh giới, sở dĩ tử vi đẩu số trở thành được hoan nghênh nhất mệnh lý học, nguyên nhân chủ yếu ở đây.

Chương 28: Mười hai cung đối sự nghiệp, tài vận ảnh hưởng

Rất nhiều độc giao hữu gởi thư để hỏi nhân có hay không thích hợp buôn bán vấn đề. Trên cơ bản, mỗi người đều thích hợp kinh thương, chỉ là buôn bán hình thái muốn cùng cá nhân tính chất đặc biệt phối hợp. Ví dụ như: Một vị cá tính hướng nội, bất thiện giao tế người đó, thích hợp kinh doanh dĩ cá nhân kỹ thuật tăng trưởng là sự nghiệp, như: Vẽ một chút, kỹ thuật dốc lòng sửa xe nghiệp… Chờ, mọi người là xét thấy kỳ cá nhân phong cách hoặc cá nhân kỹ thuật mộ danh mà đến; sở dĩ, đối với này hướng nội hàm súc bằng hữu, ta kiến nghị hắn dốc lòng Vu mỗ hạng dĩ cá nhân tài nghệ tăng trưởng hành nghiệp. Am hiểu khẩu tài, giao tế ứng thù bằng hữu thì so sánh thích hợp buôn bán nghiệp; am hiểu vu bày ra, vừa khéo giao tế ứng thù bằng hữu, phải làm làm chế tạo buôn bán nghiệp; khẩu tài chất phác nhưng kỹ thuật dốc lòng năng lực tĩnh hạ tâm lai bằng hữu, thì dĩ đại công nghề chế tạo là tốt, sở dĩ, đối với sự nghiệp tuyển trạch tất cả cá nhân tính chất đặc biệt xứng đôi, mà vô nào đó riêng mệnh cách hạn chế.

Có hai vị bát tự hoàn toàn giống nhau bằng hữu, một vị làm buôn bán nghiệp, đến nay nhưng kinh doanh được sinh động, mà một vị khác làm nghề chế tạo, kết quả bảy mươi mốt năm bị ngã hơn năm trăm vạn, không thể làm gì khác hơn là buông tha sự nghiệp, ăn thịt người hạng nhất, hai vị này bằng hữu tuy có giống nhau bát tự, nhưng vận thế lại không giống nhau, kỳ khác biệt chủ yếu lành nghề nghiệp lựa chọn khác thoả đáng hay không.

Mệnh bàn trung cùng sở hữu mười hai cung, bất kỳ một cái nào cung vị mất đi cân đối đều sẽ ảnh hưởng những thứ khác mười một cung, ví dụ như: Sự nghiệp thất bại hoặc thất nghiệp, sẽ ảnh hưởng phu thê đối đãi quan hệ, thu nhập giảm bớt, có bệnh cũng không dám thượng y viện, năng lực tha một ngày đêm tựu tha một ngày đêm, tử nữ giáo dục phí giảm bớt liễu, kính dưỡng cha mẹ hưu bổng cũng không tái dư dả liễu, sở dĩ, bất luận cái gì cung vị tương hỗ đang lúc đều có gắn bó như môi với răng quan hệ, tuyệt đối không thể nã chỉ một cung vị, dĩ trong cung tinh tú tên gọi ý nghĩa lai luận cát hung.

Chính là bởi vì tử vi đẩu số mệnh lý học trung, mười hai nhân sự cung trong lúc đó tồn tại khiên càng động toàn thân quan hệ, sở dĩ, thầy tướng số thì yếu tổng quan toàn bộ mệnh cục quan hệ, mới có thể suy lý luận mệnh, không thể cận sử dụng vài câu phú văn khẩu quyết, như: “Linh xương la vũ, hạn đáo đầu sông”, “Lộc mã cùng bôn ba, phát tài xa ấp”, “Thiên lương gặp mã, nữ mệnh tiện hơn nữa dâm”… Chờ tựu cho rằng có thể luận mệnh, tám chín phần mười hội đá phải thiết bản.

Cử một cái ví dụ mà nói, [cự môn tinh] tọa mệnh người, sách cổ vị: “Trong người mệnh suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi”, vừa vân: “Nghi là đa phi, lừa gạt thiên địa, tiến thối lưỡng nan. Kỳ tính thì mặt là bối phi, lục thân khó hoà hợp, giao người sơ chết già ác, mười hai cung trung nếu không có miếu nhạc chiếu đến, nơi là tai, bôn ba lao lực, hợi tử xấu dần tị thân, mặc dù phú quý không kiên nhẫn cửu, hội thái dương thì cát hung tướng bán, phùng thất sát thì chủ sát thương….” cho người cảm giác cự môn tinh hay lắm lời lưỡi thị phi, nghi hoặc không rõ biểu chinh, cự môn tọa mệnh người đó, trong tính cách cũng phải có đến đây đặc tính. Nhưng mà, từ thực tế tiếp xúc trung phát hiện, có rất nhiều nghiên cứu học vấn, làm công việc nghiên cứu bằng hữu, mặc dù cự môn tọa mệnh, nhưng không có kể trên đặc tính, hơn nữa nói tới nói lui, kiến giải thấu triệt, phân tích hữu lý, kẻ khác hơi bị thuyết phục, một chút cũng không có khẩu thiệt thị phi hiện tượng, vì sao căn cứ tiên hiền phú văn kiến giải và thực tế nhân vật biểu hiện ra tính chất đặc biệt bất đồng ư? Nguyên lai, cự môn tinh khẩu thiệt thị phi, chủ yếu là cự môn tinh người đó có điểm hảo biểu hiện mình, hơn nữa vừa thiện biện, bởi vậy nhận người ngại kị, giả như, tài ba của hắn uyên bác, đủ kẻ dưới phục tùng, như vậy nhận người ngại kị tính chất đặc biệt liền thấp xuống. Nhược tài học thô thiển, lại thích lắm miệng, tự nhiên chiêu khiến người chán ghét, nhân duyên soa, bởi vậy, cự môn tinh tọa mệnh người đó tối nên tiến tu đào tạo sâu, học năng lực kỹ càng, cũng sẽ không “Mặc dù phú quý không kiên nhẫn cửu”, “Trong người mệnh, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi” liễu, bởi cổ đại thời không hoàn cảnh và hiện đại đại không giống nhau, cho nên không thể hoàn toàn không được lo lắng hiện đại thời không điều kiện tu chỉnh cổ nhân kiến giải lai luận mệnh.

Mỗi một sao đấu có ưu điểm cũng có khuyết điểm, cũng không phải sát tinh tựu đại diện không tốt sự vụ mà ngôi sao may mắn tựu đại diện cát tường ý tứ, kỳ cát hung hiển tượng, trừ sao Tứ hóa sự thôi hóa khiến cho sản sinh cát hung hiệu lực ngoại, lánh và cá nhân tu dưỡng, quyết định trí tuệ hữu quan, bởi vì mười hai cung không có khả năng mỗi một cung cũng không tốt, luôn luôn một… hai… Một cung vị tương đối may mắn, giả như năng lực vãng cai cung phát triển cũng có thể xu cát tị hung.

Sở dĩ, không nên hoàn toàn tin tưởng cung vị nội tọa ở đâu tinh liền đại diện cái gì ý nghĩa, như năng lực vãng tinh tú “Cát tính” mặt phát triển, có thể cắt giảm hoặc tách ra kỳ “Hung tính”, cá nhân là có thể thu được cao hơn thành tựu, như trước thuật của cự môn tinh, ưu điểm ở chỗ cảm giác nhạy cảm, nơi chốn còn nghi vấn, hảo khai quật vấn đề, phân tích thâm nhập, giả như tương đến đây đặc tính dẫn đường vãng phương diện tốt phát triển, đa tiến tu đào tạo sâu, yếu bớt khẩu thiệt thị phi hung tính, liền có thể hoàn toàn bày ra cự môn tinh cát tường tính chất, bởi vậy có thể cải biến một người số phận, loại này sửa vận điều không phải yêu cầu thần xem bói, mà là căn cứ “Tính chất sao” tuyển trạch sinh hoạt hàng ngày trung cùng mình quan hệ mật thiết nhất mà lại tối nhiều lần hoạt động lĩnh vực khứ cải tạo chính, người bình thường cùng mình quan hệ mật thiết nhất mà lại tối nhiều lần hoạt động lĩnh vực hay “Công tác chức tràng”, giả như có thể chọn đối chức nghiệp liền có thể cải biến chính đặc tính, nhân mà thay đổi trong nhà ở chung bầu không khí. Tựu cự môn tinh mà nói ba, kỳ chức nghiệp thích tính nhược tương cự môn tinh khẩu thiệt thị phi, vãng chính diện phát triển, hay lão sư hoặc nhân viên nghiên cứu, vãng mặt trái phát triển hay giả thần giả quỷ kê đồng hoặc thuật số gia, giả như năng lực làm lão sư hoặc nhân viên nghiên cứu, có thể giảm thiểu hoặc tránh cho trong nhà nhân khẩu thiệt thị phi mà diễn sanh ra xung đột và không hợp chờ sự, khiến cho gia đình sinh hoạt duy trì hài hòa.

Bởi vậy, thầy tướng số thì đối với chức nghiệp tính chất tìm kiếm cũng rất trọng yếu, giả như chức nghiệp phối tính chất sao tính chất đặc biệt hôn nhau hợp có thể hỗ trợ lẫn nhau mà thay đổi số phận của xu thế, giống nhau, cái khác cung vị cũng là đồng dạng đạo lý, phải tra xét một thân là dựa vào cai cung vị tính chất sao chính diện hoặc mặt trái phát triển, như vậy suy luận mới có thể ăn khớp đánh trúng.

Có chút bằng hữu hỏi: “Vì sao không được thấy các ngươi nói tới miếu, hãm, lợi, vượng vấn đề ư?” kỳ thực, đẩu số lưu phái rất nhiều, có môn phái chuyên khán lưu niên phi tinh và bản mệnh bàn tinh đấu sản sinh kích động quan hệ luận cát hung, có môn phái chuyên khán tứ hóa lưu chuyển, có lưu phái chuyên giảng miếu vượng quan hệ, các phái suy lý quy tắc bất tận tương đồng, về phần miếu hãm vấn đề, chỉ cần lo lắng trung thiên tinh đấu, như thái dương, Thái âm, mà cái khác chư tinh miếu hãm quan hệ, thì so sánh không được chú trọng, nhân làm người sinh hoạt thâm thụ thái dương, Thái âm vận chuyển thì, ngày xưa, bối dương, rừng rực, hàn lãnh, quang minh, hắc ám chờ trạng thái ảnh hưởng, cổ thời điểm làm việc và nghỉ ngơi, canh tác đều bị dĩ nhật, nguyệt tròn và khuyết, nóng lạnh là căn cứ, cho nên trung thiên tinh đấu miếu vượng quan hệ đối mệnh lý ảnh hưởng nặng hơn yếu, mà cái khác chư tinh, chỉ là giả tá hư tinh, cho nên kỳ miếu vượng quan hệ so sánh không trọng yếu.

Hiện tại chúng ta trở lại khán một mệnh lệ: (thủ tự sở hoàng sáng tác):

Căn cứ trong sách sở chở, người này làm kiến trúc nghiệp, hai mươi chín tuổi tân dậu thâm niên bị đảo một trăm vạn, nguyên thư chưa giải thuyết, hiện tại lai phân tích nhìn:

Hai mươi chín tuổi còn ở hai mươi hai tới ba mươi mốt đại hạn, đại hạn cung mệnh ở dậu vị trí.

Đại hạn tài bạch ở đinh tị cung, đinh can, cự môn tự Hóa kị, xung bản mệnh cung.

Đại hạn cung mệnh ở tân dậu cung, tân can, văn xương tự Hóa kị, xung bản mệnh sự nghiệp cung.

Đại hạn sự nghiệp ở ất xấu cung, ất can, hóa Thái âm hóa kỵ nhập bản mệnh sự nghiệp cung, xung đại hạn cung mệnh.

Tự Hóa kị khiếu hóa ra, đại diện “Lộ ra, xói mòn” ý tứ, hai mươi chín tuổi vừa mới tiến nhập đại hạn cung mệnh, đại hạn và lưu niên cung mệnh nặng điệt cát hung lực lượng gấp bội, sở dĩ ở hai mươi chín tuổi tân dậu năm nhân đầu tư kiến trúc nghiệp bất lợi, bị đảo một trăm vạn.

Về phần phải như thế nào dự phòng ư? Chỉ cần không cho mượn tiền dư nhân mới có thể, bởi vì trạng thái tĩnh chuyện vật là vô cát vô hung, phải có biến động mới có thể sinh cát hung hối lận hiện tượng, tiền tài nhất định phải và người khác phát sinh mượn tiền quan hệ mới có thể sản sinh bị đảo, nếu như tồn tại bưu cục, ngân hàng trung, bất hòa người khác phát sinh mượn tiền, nơi nào sẽ có cát hung xuất hiện, tối đa nhân bị giảm giá trị tổn thất một ít mà thôi, sở dĩ ở lậu tài niên kỉ hạn hay nhất tương tiền tài thấy chặt một điểm, có nhập sẽ mau chóng ngọn đứng lên, cho người khác mượn thu hồi lại, tồn nhập tài chính bộ phận then chốt nội, thế nhưng ở thương trường trung, thường thường là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, biết rõ đối phương bất ổn, lại không cách nào xác định đối phương hội ỷ có tiền hoặc đóng cửa thì, để bảo đảm sinh ý, không thể làm gì khác hơn là mạo một điểm hiểm, kết quả bị ngã, sở dĩ, phòng lậu tài đạo lý rất đơn giản, thế nhưng thường thường bách vu thời thế, vô pháp hoàn toàn dự phòng.

Động, tịnh là cát hung biến hóa khu nữu, mệnh lý trên có dấu hiệu, nhưng vừa mới đương sự vị cùng người phát sinh mượn tiền, sở dĩ sẽ không trình lậu tài chuyện món, nếu như khẽ động (tức vay tiền dư người khác), tựu sẽ phát sinh tài vụ tổn thất sự kiện, sở dĩ, vì sao thầy tướng số vận thì, cần phải đặt câu hỏi, mà không như vấn thần như nhau, chỉ cần nói lên bát tự là được thính “Thần” kể chuyện xưa liễu, mệnh lý cần nhờ suy lý, sau đó sẽ căn cứ mệnh bàn suy lý kết quả tố cát hung bình luận, làm như đương sự tham khảo.

Bởi chuyện của cuộc đời món rắc rối bách thái, cận do mười hai cung khó có thể bao dung, phải vận dụng tá cung quan hệ linh hoạt vận dụng, dĩ vay tiền dư người mà nói, cho mượn đối tượng, có thể là huynh đệ, tỷ muội, thân thích hoặc bằng hữu, tá cấp những… này đối tượng có thể hay không lậu tài? Liền không có cùng cát hung xuất hiện, có khi là tá cấp trưởng bối bị ngã, có tá cấp anh cả việc buôn bán, kết quả đảo bế, thường thường để bận tâm tay chân tình không thể làm gì khác hơn là quên đi, mà những… này mượn tiền dư bất đồng đối tượng ở mệnh bàn trung không có cùng chỗ đứng, sở dĩ thầy tướng số không được là đang ngồi thính kể chuyện xưa, mà là một loại cho nhau thảo luận quá trình, đương nhiên chịu trách nhiệm mệnh thầy tướng hội ứng với chứng một ít dĩ vãng sự kiện trọng đại, biểu thị quỹ chư dĩ vãng, chứng chư thời gian tới, có bằng cớ ý tứ.

Có người dĩ “Thế sự một ván cờ” hình dung nhân sinh, mệnh thầy tướng chỉ là quan kỳ người vai, hay nhất chỉ có thể kiến nghị người ta đi na một con trai kỳ so sánh tốt, về phần nên đi người nào kỳ, khả năng nhân người ta đã có rất tốt kỳ lộ, có người bên ngoài đánh thức mà trọng tố toàn bộ ước định, nhược hoàn toàn thái tín mệnh thầy tướng kiến nghị, như vậy ván này kỳ điều không phải người ta tại hạ, mà là những người đứng xem đang giúp người ta chơi cờ liễu, mất đi mình, chỉ là một khôi lỗi mà thôi, vì vậy chớ quên thầy tướng số chỉ là tham khảo mà thôi, cuộc sống đường hay là muốn bàn tay mình ác.

Người bình thường sử dụng tử vi đẩu số luận mệnh, gần dĩ sự nghiệp cung lai suy luận sự nghiệp thành bại hoặc dĩ cung tài bạch suy luận tiền tài vận cát hung, kỳ thực, đây cũng chỉ là phân tích sự nghiệp và tài vận thì cơ bản nhất suy nghĩ điểm, phải mệnh bàn phân tích thấy chu toàn, hoàn phải tổng quan toàn bộ trương mệnh cục tài năng định cát hung, tuyệt đối điều không phải chỉ nhìn một hai cung vị là có thể bình luận mệnh cục cát hung.

Vì sao thường nói khán mệnh muốn xem tam hợp, chính là nguyên nhân này, thế nhưng, chỉ nhìn tam hợp là có thể bình luận tài bạch hoặc sự nghiệp cao thấp liễu sao? Vậy cũng chưa chắc, kế tiếp tựu là các vị nói rõ một chút đều phát triển lệ giảng giải kỳ phán đoán suy luận phương thức, mong muốn các vị độc giao hữu năng lực suy một ra ba, sống sử dụng suy đoán quy tắc, không nên cực hạn vu nhất cung nhất cung phán đoán suy luận phương thức, nhất định phải tổng quan toàn cục.

Cung tài bạch hảo, cũng không bảo chứng thủ được tiền tài, có bằng hữu, sự nghiệp làm được oanh oanh liệt liệt, quan hệ xí nghiệp vài gia, thế nhưng mỗi ngày nhưng nơi điệu tiền yết tiến ngân hàng, trên tay có tiền mặt nhưng không cách nào mãi một cái nhà thư thích gia, nhân vì tiền tài toàn bộ xuất ra khứ làm ăn, trên người chính mình năng lực tự do vận dụng tiền mặt không nhiều ít, thoạt nhìn sự nghiệp tựa hồ phi thường khổng lồ, nhưng tài vụ lại trứng chọi đá, ở quay vòng trung tiền tài có hay không hội “Chúng điểu về rừng” ư? Ai cũng không dám bảo chứng, nói không chừng có một ngày bị ngã hé ra tiền giấy mà ảnh hưởng công ty tiền bạc vận chuyển, tái khổng lồ xí nghiệp cũng sẽ tan vỡ, như dân quốc tám mươi bảy năm vài gia đóng cửa tập đoàn xí nghiệp hay ví dụ tốt nhất, sở dĩ, quay vòng tài chính và nắm trong tay tiền mặt là lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng tiền tài, ở tử vi đẩu số trung, cung tài bạch đại diện quay vòng, lưu động tiền tài; cũng có thể nói là quay đầu lại tấc năng lực hoặc quản lý tài sản năng lực, sở dĩ, cung tài bạch hảo đại diện tiền tài quay vòng thuận lợi, lưu động trôi chảy mà thôi, thế nhưng quay vòng thuận lợi cũng không có nghĩa là năng lực tự do chi phối tiền mặt sung túc.

Chúng ta kiếm được tiền tài, muốn bắt về nhà hiếu kính phụ mẫu, dưỡng nhi dục nữ, cấu phòng đưa sinh, dư thừa tiền tài tài dự trữ đứng lên, để phòng bất cứ tình huống nào. Giả như trong nhà đã rất có tiền, lục thân cũng không tất mình dưỡng dục, như vậy tất cả tiền tài là được tự do chi phối vận dụng, sở dĩ cung điền trạch có thể đại diện một người dự trữ năng lực, cung điền trạch may mắn, có thể giảm thiểu không tất yếu hoặc hết ý chi.

Nếu như cung điền trạch sát tinh thành đàn, tiền tài nhất cầm lại gia, tựa như thang tưới tuyết giống nhau, tốn hao ở lục thân xã giao giao tế, trạch phòng lắp đặt thiết bị thượng, căn bản không có tiền có thể tồn hạ lai, sở dĩ, cung điền trạch cát hung cũng sẽ ảnh hưởng tài bạch vượng suy, cho nên bất khả quên cung tài bạch và cung điền trạch đối tài chính vận dụng biểu hiển cát hung ý nghĩa.

Cung tài bạch sát tinh đều đại diện tiểu nhân, cường đạo hoặc bất lợi cho người của ngươi hoặc vật. Cung điền trạch có sát tinh tọa thủ, đại diện trong nhà đa hết ý phá hao tổn, không thủ được tiền tài, như trưởng bối sinh bệnh yếu chi trả tiền thuốc men, yếu cung ứng đệ muội học phí. Thậm chí huynh đệ phải không tài, suốt ngày lai vay tiền chi tiêu, hay hoặc là bản thân đầu tư bất động sản thất lợi hiện tượng, những thứ này đều là sát tinh ở cung điền trạch thì, dễ phát sinh không được cát hiện tượng.

Đương nhiên, bất khả quên có chút song tinh tổ hợp cũng đại diện lậu tài, như: “Vũ phá ở chung tài vị, như thang tưới tuyết, tài tới tay mà thành thiên không” ;”Đổ hung chiếu tài bạch, tụ tản thay đổi luôn”… Chờ. Ở sở hữu tử vi đẩu số trong sách đều nhắc tới, có thể tự hành mua được tham khảo.

Kế tiếp nói tới cung điền trạch và sự nghiệp cung quan hệ.

Bạn hán khai thương điếm, tất cả mọi người hội thỉnh thầy địa lý nhìn phòng ốc tọa hướng có hay không may mắn? Ngày mấy khai trương mới sẽ không xung khắc quá? Mà xem phong thủy nhất định là nã chủ nhân bát tự và trạch phòng phối hợp, khán phương vị có hay không may mắn. Ở tử vi đẩu số trung, cung điền trạch và cung tật ách đều là dùng để suy đoán mặt tiền cửa hàng tọa hướng cát hung then chốt cung vị, nếu như cung điền trạch may mắn, có thể ở bích là mặt tiền cửa hàng, nhược sát tinh thành đàn, thì hay nhất lánh mịch cát địa. Nếu như là phòng cho thuê tử coi như công ty hoặc doanh nghiệp sử dụng mặt tiền cửa hàng, thì phải phối hợp đại hạn lưu niên cung tật ách, khán cung tật ách có hay không may mắn? Nếu như ngôi sao may mắn đa, thì có thể dùng đảm đương mặt tiền cửa hàng; nếu như chư sát tập hợp, sẽ tương đối cung tật ách và cung điền trạch, nhất cung vị tốt hơn, xuống lần nữa quyết định.

Tại sao muốn khán cung tật ách ư? Bởi vì cung tật ách là [sự nghiệp cung điền trạch], biểu thị nhà xưởng trạng huống hoặc doanh nghiệp sử dụng mặt tiền cửa hàng đích tình huống, do cai cung vị có thể suy đoán công ty doanh nghiệp trạng thái, dời hoặc thay đổi trang hoàng đích tình hình, hoặc phân tích người ta và cai doanh nghiệp nơi có thích hợp hay không? (ví dụ như có người ở công tác nơi gặp có độc vật chất bị nhiễm)… Chờ vấn đề.

Giả như cung điền trạch và cung tật ách đều may mắn, thì năng lực vẹn toàn đôi bên, điếm vận may mắn, tài nguyên cuồn cuộn mà đến, đồng thời trong nhà phá hao tổn ít, sở kiếm tiền tài giọt nước không lọt tồn hạ lai, rất nhanh địa là có thể tích ít thành phú.

Cung điền trạch may mắn, cung tật ách không được cát, thường thường trong điếm thường tao bọn đạo chích quang cố, bất lương phân Tử Cường thu vào bảo hộ phí hoặc ác ý phá hư, nếu như tọa Hỏa Tinh, thiên hình, cự môn chờ tinh nói, dễ bị chúc dung quang cố; tả phụ, hữu bật thường tao bọn đạo chích, đây là đại gia không nghĩ tới giải thích, tả phụ, hữu bật điều không phải ngôi sao may mắn sao? Đương nhiên gặp phải may mắn chủ tinh, mà nếu đến đây giải thích, thế nhưng và của đồng cung người nếu là sát tinh, thì năng lực phụ tá sát tinh làm xằng làm bậy, cho nên kỳ cát và hung, toàn bộ thị đồng cung chủ tinh cát hung mà định.

Việc buôn bán thương dự rất trọng yếu, nếu như thương dự không tốt, khách hàng không dám tới cửa, sinh ý nhất định bất hảo, cho dù chiếm hết thiên thời, địa lợi, duy chỉ có khiếm khuyết nhân hòa, sớm muộn hay là muốn đóng cửa, nhân hòa là rất trọng yếu nhân tố, có rất nhiều quản lý kinh doanh báo cáo điều tra đều vạch: “Xí nghiệp là tối trọng yếu tài sản là người tài.” có thể thấy được nhân là cỡ nào trọng yếu, “Nhân hòa” có thể chia làm “Ngoại bộ nhân hòa” và “Người nội bộ và” lưỡng chủng, ngoại bộ nhân hòa tức là chỉ khách hàng và bản điếm của thân mật trình độ, tử vi đẩu số sử dụng cung Nô bộc và cung thiên di lai biểu thị, hai người cung vị đóng lại biểu thị thương dự và đối khách hàng lực hấp dẫn, giá lưỡng cung vị may mắn, kinh doanh sự nghiệp thường thường phiêu lưu tiểu, khách hàng hội giúp chúng ta tuyên truyền, nếu như trong cung tọa tinh lộ vẻ kình dương, đà la, Hỏa Tinh, kiềm tinh, thiên không, Địa kiếp chờ sát tinh, thì thương dự không tốt hoặc có người cố ý phá hư hãm hại, mà ảnh hưởng kinh doanh. Người nội bộ và tức là công nhân lực hướng tâm, trung thành độ cao thấp, tử vi đẩu số chỉ dùng để cung tử nữ biểu thị công nhân trung thành độ, lực hướng tâm mạnh yếu, đương nhiên cung Nô bộc cũng muốn xem thêm, bởi vì cung Nô bộc biểu thị một người đối nhân tế quan hệ xử lý năng lực cao thấp, nếu như cung Nô bộc may mắn, thường thường do kỳ chân chọn công nhân đều tương đối ưu tú, trái lại, thì thường thường sẽ chọn dùng đến cản công nhân.

Có chút đặc thù thí dụ, cũng không phải nhân mình mới năng lực đặc thù mà phát đạt hoặc kiếm tiền, là bởi vì tiếp thu sản nghiệp tổ tiên hoặc phụ mẫu giúp đỡ mà thành công, hoặc nhân huynh đệ tỷ muội của giúp đỡ mà đứng nghiệp,… này án sẽ do cung phụ mẫu hoặc huynh đệ cung đến xem.

Bởi vậy có thể thấy được, việc buôn bán kiếm bồi cùng với sự nghiệp thành bại, có tương đương phức tạp liên lụy quan hệ, mệnh bàn mười hai cung đều cùng sự nghiệp thành bại, tài vụ phập phồng đều có quan hệ. Kỳ thực, thực tế trong cuộc sống cũng là tình hình như thế, có người, tài bạch, quan lộc lưỡng cung câu phá, lý nên táng gia bại sản “Chạy trốn” đi mới đúng, nhưng làm tốt lắm tốt, bởi vì hắn điều không phải vốn riêng, cũng không nắm giữ công ty quyết sách quyền to, hơn nữa cung Nô bộc kiên cố hữu lực hoặc huynh đệ cung tràn đầy, sở dĩ và huynh đệ hoặc bằng hữu kết phường liền có thể bổ chính mệnh cục của bất túc, kháo đầu tư sự nghiệp của bọn họ mà thu hoạch tài lợi.

Về phần cái gì gọi là ngôi sao may mắn hoặc hung tinh sẽ rất khó giới định liễu, y theo vậy quan niệm mà nói, thiên đồng, thiên lương, tử vi, Thiên phủ, Thái âm, thiên tướng, thái dương, vũ khúc, thiên cơ chờ đều là ngôi sao may mắn, liêm trinh, cự môn, phá quân, tham lang, thất sát, kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, đà la, thiên không, Địa kiếp chờ đều là hung tinh, mà văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên thành chờ nhân đồng cung chủ tinh mà dị, và cát canh cát, và hung càng hung, nhân những… này tinh tú đều là trợ giúp tinh, nhược độc thủ tục trình cát tính.

Kể trên chỉ là thô thiển phân loại, còn phải xem tính chất sao và hành nghiệp có hay không tương hợp, nếu như tương hợp, thì năng lực phát huy tính chất sao sở trường đặc biệt, như thiên đồng tinh, làm và ăn uống, nghề phục vụ có liên quan hành nghiệp có thể, như kình dương tinh mở ra ngoại khoa y viện, đương quân cảnh, bảo toàn công ty cũng có thể phù hợp kỳ tính chất, cho nên năng lực phát huy kỳ sở trường đặc biệt, ứng với thuộc may mắn, giả như trái với kỳ đặc tính, thường thường làm lên sự lai làm nhiều công ít.

Hiện tại chúng ta tới phân tích một mệnh lệ:

Vị tiên sinh này đã từng nhiều lần vốn riêng gây dựng sự nghiệp, thế nhưng lũ tố lũ bại, sau lại bởi vì tài chính bất túc, phải và bằng hữu kết phường, kết quả bắt đầu kiếm tiền, tịnh có thừa tiền đưa sinh cấu phòng.

Mệnh bàn bài đi ra ngoài là Sát Phá Lang cách cục, năm sinh Thiên can tứ hóa của hóa lộc nhập phu thê, hóa quyền nhập quan lộc, hóa khoa nhập phúc đức, tam cát hóa tinh có nhập chiếu bản mệnh tam phương, là thuộc về có sự nghiệp hùng tâm của cách cục, thế nhưng Sát Phá Lang cách người đó đại thể năm mới vất vả cần cù, thành bại không đồng nhất, tuy có tam cát hóa tinh hội nhập mệnh cục tam phương, cũng chủ ngoại biểu đồ sộ mà thôi, nhược đi vận không được cát, cũng phập phồng không chừng vận đồ, sở dĩ trung niên trước kia thành bại không đồng nhất và mạng của hắn cục khá tương xứng, bất quá, bản mệnh tiên thiên tam cát hóa tinh hội nhập cung mệnh tam phương người đó, chung có một ngày hội huy hoàng lên cao, đồng thời đi yếu thế vận đồ thời gian, cũng sẽ không soa tới chỗ nào, hoàn không có trở ngại.

Cung điền trạch tọa thái dương Hóa kị và hữu bật tinh, thái dương ở hợi cung đã mất quang mang, đối cung vừa cự môn, biểu thị tài kho đa tiêu hao, thị phi đa, quản lý tài sản năng lực độ chênh lệch.

Cung Nô bộc thiên cơ, thiên khôi, đà la, đà la và thiên khôi có cấu kết với nhau làm việc xấu ý nghĩa, vừa phùng thiên cơ tinh, thiên cơ đối sát tinh năng lực chống cự rất yếu, sở dĩ cung Nô bộc tổng hợp, tức chủ ngoại bộ nhân hòa không tốt, bán trực tiếp sinh ý, tự mình xuất ngoại hiệp tiếp khách hộ đa không như ý.

Bởi sinh ý không tốt, sau lại thẳng thắn buông tha một mình kinh doanh và bằng hữu kết phường, lúc này sẽ khán người cung vị ư? Phía đối tác là làm sự nghiệp giao hữu ma! Sở dĩ tựu dĩ sự nghiệp cung đương cung mệnh tìm ra sự nghiệp cung Nô bộc, đó là bản mệnh bàn cung tử nữ hay phía đối tác đại diện cung vị, bản mệnh cung tử nữ là [kỷ tị: Tọa cự môn, văn xương tinh], việc buôn bán vốn là sẽ phải giảng lời hữu ích, đông tây tài mại phải đi ra ngoài, bằng không, “Bán” tự làm sao sẽ sử dụng “Câm miệng” hiểu ra, sở dĩ việc buôn bán nghiệp vụ muốn tìm cự môn tinh người đó, hơn nữa văn xương tinh canh năng lực tăng cự môn tinh nói chuyện nội hàm, khiến cho đáng sợ hơn có sức thuyết phục; hơn nữa đại hạn cung tử nữ [quý dậu tọa thiên đồng, văn khúc], cũng là cụ có sức thuyết phục tinh. Sở dĩ từ tính chất sao độ lớn của góc đến xem, bản mệnh và đại hạn cung tử nữ đều rất may mắn.

Nếu ta môn sử dụng tam phương tinh tú tổ hợp kết cấu, tứ hóa tương trùng, hóa xuất, hóa nhập chờ quan hệ đến xem thì, thì bính tử hạn (44~ 53 tuổi đang lúc) thực sự phi thường không lý tưởng:

Đại hạn tam phương tinh tú tổ hợp kết cấu: Tiên thiên lộc quyền khoa nhập chiếu đại hạn cung mệnh tam phương, nhưng là hội nhập thiên không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể tứ khỏa sát tinh. Tiên thiên lộc quyền khoa hội nhập đại hạn tam phương nội, đại diện hội bởi vì nội tại tâm trí hoặc ngoại tại hoàn cảnh chờ nhân tố mà kích phát một người hùng tâm, muốn có một phen làm, nhưng sát tinh hội nhập thì tăng phấn đấu trong quá trình trở ngại.

Bản mệnh và đại hạn tứ hóa quan hệ: Đại hạn cung mệnh tự hóa liêm trinh kị; đại hạn tài bạch hóa vũ khúc kị xung bản mệnh tài bạch; đại hạn quan lộc tự hóa lộc ở cung tài bạch ở ngoài, cái khác hóa quyền, hóa khoa cũng không nhập bản mệnh cung tam phương, Hóa kị rơi vào cung Nô bộc, đại hạn cung mệnh và sự nghiệp cung tứ hóa rơi vào mệnh cục độ lớn của góc đều đã không tốt liễu, hơn nữa cung tài bạch bị đại hạn tài bạch hóa vũ khúc kị phá tan, không chỉ không kiếm được tiền còn có thể thường tiền lý!

Thế nhưng hắn làm mất đi sự quốc tế mậu dịch buôn bán lời không ít tiền, tại sao vậy chứ?

Giá hoàn toàn là bái phía đối tác (cung tử nữ) của ban thưởng, cung tử nữ tinh tú tổ hợp đã như trước thuật, hiện tại đến xem thứ tư hóa kết cấu thì như thế nào?

Bản mệnh cung tử nữ can cung [kỷ] là vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền nhập bản mệnh phúc đức — tài bạch ở tuyến;

Đại hạn cung tử nữ can cung [quý] là phá quân hóa lộc nhập sự nghiệp, tham lang Hóa kị nhập tài bạch,

Hơn nữa bản mệnh và đại hạn cung tử nữ tọa tinh may mắn, sở dĩ phía đối tác giúp ta kiếm tiền dấu hiệu đã rất rõ ràng.

Các vị có thể sẽ có một nghi vấn: [đại hạn cung tử nữ hóa tham lang hóa kỵ nhập cung tài bạch] điều không phải đại diện bất lợi sao? Vì sao nói là phía đối tác cho ta kiếm tiền ư? Ở chỗ này muốn hòa đại gia câu thông một quan điểm [Hóa kị không hoàn toàn hay bất lợi], nó cũng có đại diện cát lợi một mặt, sự khác biệt này ngay vu “Hóa kỵ nhập”, “Kị ra”, tượng cái này án lệ [đại hạn tử nữ hóa lộc nhập sự nghiệp mà Hóa kị nhập tài bạch], căn cứ “Lộc tùy kỵ tẩu” đạo lý, hóa lộc và Hóa kị đều nhập ngã cung, là “Thu liễm, giấu phục” ý, sở dĩ đến đây hóa lộc cho ta đoạt được, là may mắn của giải thích, điểm này là vô cùng trọng yếu tứ hóa vận dụng quy tắc, bái sư học nghệ lão sư vị tất khẳng truyền thụ cho bí quyết.

Chúng ta thường nói: “Hiệt nhân dài, bổ kỷ ngắn”, ở mệnh lý thượng làm sao không được cũng là như vậy? Người khác vận đồ hảo, có thể tịch kỳ vận thế bù đắp mình suy yếu, còn đây là không được tranh việc thực, bằng không nào có “Một người đắc đạo, gà chó lên trời” tục ngạn, giả như độc giả cung Nô bộc may mắn, chúc mừng người ta có thể “Hiệt nhân dài, bổ kỷ ngắn” liễu, cung Nô bộc nhược điềm xấu ư? Không thể làm gì khác hơn là dựa vào chính mình liễu.

Đồng lý, tìm việc làm thì, có thể đi vào quản lý kiện toàn, tài vụ hoàn thiện công ty, nếu như có thể theo cường hữu lực chủ quản làm việc, hắn lên chức thường thường là của ngươi lối ra, cũng có thể do trên người hắn học được rất nhiều thứ. Sở dĩ, kết giao bằng hữu, tuyển trạch chủ quản, tìm phía đối tác đều ứng với thận trọng!

Chương 29: Suy tính hôn nhân ba động

Đại thể nói đến, chỉ cần cung mệnh và cung phu thê tam phương, không có kị, sát tinh hội nhập, đều chủ phu thê tính tình hợp nhau, ở chung hòa hợp, nhược hội nhập quá nhiều sát tinh hoặc sao Hóa kỵ lai xung, giai chủ phu thê vô duyên, lắm lời sừng, kết hôn muộn chờ, đây là chỉ do tính chất sao để phán đoán mà thôi, cũng không thể biểu đạt nhân sinh vận đồ động thái biến hóa. Tinh tú chỉ đại biểu trạng thái tĩnh hiện tượng, cũng không nhất định hội sản sinh cát hung, ví dụ như có người gả cho rất thích tàn nhẫn tranh đấu giang hồ lão đại, nhìn như thật bất hạnh phúc, nhưng lão đại về nhà một lần lại đối lão bà nói gì nghe nấy, ôn thuần rất, đương sự không hề cảm thấy bất hạnh phúc, đây là là trạng thái tĩnh hiện tượng, phải chờ tới hung tinh bị kích phát hậu, mới có thể sản sinh cát hung biến hóa, ví dụ như đánh nhau bị giết, hoặc vi phạm pháp lệnh bị giam bỏ tù chờ mới có thể đối đương sự sản sinh cát hung hiệu ứng, người “Vận đồ” là động thái, hội tùy thời đang lúc, không gian biến hóa mà thay đổi, có vài người cương kết hôn thì, hai vợ chồng ngọt ngào ân ái, kẻ khác ước ao, thế nhưng tùy thời quang trôi qua, bởi sự nghiệp biến động, tử nữ quản giáo vấn đề, bà tức ở chung vấn đề, cá nhân trường kỳ bị bệnh liệt giường, thậm chí đã bị ngoại giới mê hoặc ra quỹ…: Các loại nhân tố, có thể dùng phu thê đang lúc tình cảm xuất hiện vết rách, bởi vậy dẫn đến phu thê chia lìa.

Tạo thành hôn nhân ba động nguyên nhân, nhiều không kể xiết, thực sự khó có thể chỉ dựa vào cung mệnh, phu thê chờ lưỡng cung vị là có thể nhất khuy hôn nhân biến động huyền cơ, phải đối tạo thành hôn nhân nguy cơ các hạng khả năng nhân tố, cũng nhiên vu hung hậu, tài năng quả thực nắm giữ tương quan cung vị xử cát hung, bởi vậy trên phố (như Trương lão sư nguyệt san) các hạng về phu thê ly dị phân tích báo cáo, thì có tương tương quan nhân tố hoàn chỉnh địa nhét vào liễu, là rất tốt tham khảo số liệu.

Nếu là khán hôn nhân, đương nhiên [cung phu thê là cơ bản cung] tất nhìn, cái khác như: Tài bạch, sự nghiệp chờ, cũng sẽ tạo thành phu thê đối đãi quan hệ biến hóa, giả như là bà tức vấn đề, huynh đệ cung là cha mẹ cung phu thê, cũng chính là có chồng người cha mẹ chồng hoặc nhạc cha mẹ cung vị, cũng cần phải nhất tịnh nhét vào lo lắng, cũng không phải là chích đơn thuần khán cung phu thê mà thôi, đây là cơ bản nhận thức, đây cũng là rất nhiều đẩu số học giả sơ sót điểm mù.

Sao Tứ hóa là suy tính vận đồ động thái biến hóa môi giới, dĩ tính chất sao là nguyên bản, mà thôi hoá khí là chinh nghiệm.

Sở dĩ tử vi đẩu số thôi mệnh quá trình nhu tương:

Tính chất sao, cung vị, tứ hóa, đại hạn, lưu niên, cung vị nặng điệt

Chờ nhân tố bao quát ở bên trong, ban tổng hợp lo lắng, tài năng nắm giữ số phận biến hóa huyền cơ, tấu chương sẽ nói rõ bản mệnh hạn vận cung vị tứ hóa và hôn nhân biến hóa quan hệ, nếu có thể nắm giữ sao Tứ hóa vận dụng, mới có thể lý giải hôn nhân vận chuyển biến.

Chúng ta đều biết kể ra một chuyện món, phải bao quát: Nhân, sự, thì, địa, vật chờ ngũ đại yếu làm, tài coi xong chỉnh.

Ở đẩu số mệnh bàn trung: Tinh tú, cung vị, Thiên can, địa chi, hóa độ sáng tinh thể đã ẩn liễu đến đây ngũ đại yếu làm, nhưng phải như thế nào tìm ra nhân sự thì địa vật và “Tinh tú cung vị Thiên can địa chi hóa tinh” quan hệ, không có hạ mấy năm khổ tâm nghiên cứu, thì không cách nào lý giải ở giữa quan hệ, giản đơn mà nói, trong đó biến hóa then chốt tác dụng nhân tố ở chỗ: Tứ hóa, xuyên thấu qua tứ hóa cất cánh và rớt xuống thành lập lưỡng cung trong lúc đó sống nhờ vào nhau quan hệ, lại do cửa này hệ trung, diễn thân hàm quát nhân sự thì địa vật chờ ngũ yếu tố giải trừ nói ra.

Năng lực nắm giữ sao Tứ hóa ở mệnh bàn trung bay vọt đường nhỏ liên lụy quan hệ, tài năng sử dụng tử vi đẩu số suy lý mệnh và vận biến hóa.

Căn cứ công tác thống kê ảnh hưởng hôn nhân nhân tố trung, chiêm tỉ lệ trọng đại người có: Bà tức vấn đề, ông cô ở chung, sự nghiệp phập phồng, tử nữ quản giáo vấn đề, giao hữu bề bộn, gặp ở ngoài, nhiều năm ốm đau, bất lương ham mê (đánh bạc, bạo lực, say rượu) chờ, những yếu tố này đều không phải là chỉ một cung phu thê là có thể hàm quát, sở dĩ yếu xuyên thấu qua tướng đối ứng cung vị và cung phu thê thành lập nào đó liên kết quan hệ, mới có thể có biết là thuộc về loại nào nhân tố ảnh hưởng hôn nhân, đầu tiên, tựu để giải thích sao Tứ hóa tác dụng, tiên từ đơn giản sao Tứ hóa ý nghĩa nói lên.

Rốt cuộc sao Tứ hóa ở cuộc sống hôn nhân trung, ứng với giải thích như thế nào ư? Có thể đơn giản thuyết:

Hóa lộc: Đại diện tình ý, duyên phận sâu nùng, đầy ắp, nhân Lộc, tình phân.

Hóa quyền: Đại diện thành tựu, tài cán, bá đạo, quản chế, tranh chấp, lên chức.

Hóa khoa: Đại diện quý nhân, nhã nhặn, chậm rãi, thanh tú.

Hóa kị: Đại diện quan tâm, tranh chấp, vô duyên, thua thiệt, kết hôn muộn, cất dấu.

Trong đó Hóa kị cũng không phải là hoàn toàn điềm xấu, đồng lý, hóa lộc cũng không phải toàn bộ cát, kỳ cát và hung định nghĩa điều không phải nói ba xạo có thể giải thích được rõ ràng, phải cùng cung vị kết hợp tài năng biểu chinh ra nó cát hung ý nghĩa.

Thiên can tứ hóa chỉ của Thiên can, có sống năm Thiên can, mười hai cung can, đại hạn can cung, lưu niên can cung chờ, những… này can cung đô hội bay ra tứ hoá phân bố ở mệnh bàn nội, dựa vào kỳ cất cánh và rớt xuống cung vị quan hệ, có “Hóa nhập”, “Hóa xuất”, “Tự hóa” khác nhau, “Hóa nhập” hiểu được đáo, lấy được ý tứ, “Hóa xuất” cố tình không cam lòng, tình không muốn địa mất đi ý nghĩa, “Tự hóa” thì là chẳng nắm chặt cơ hội, không công địa buông tha ý.

Cái gì gọi là “Hóa nhập”, “Hóa xuất”, “Tự hóa”? Dưới đã đem những… này danh từ định nghĩa một chút. Trước tiên là nói về “Nhập” định nghĩa.

Thí dụ như mệnh bànA, cung mệnh can: Tân, khiến cho cự môn hóa “Phi hóa lộc nhập” cung phu thê, đối với ta: Cung mệnh mà nói là hóa lộc “Lộc ra” cấp phối ngẫu, tức ta sẽ nỗ lực ái tâm, quan tâm ta phối ngẫu, đối cung phu thê mà nói, là do ta ra lệnh cung hóa lộc cho nó, là “Phi hóa lộc nhập” trạng thái, đó là phối ngẫu có thể được đáo ta quan tâm bảo vệ, bởi vì do cung mệnh cất cánh, đại diện ta hóa cấp phối ngẫu.

Thế nhưng phối ngẫu lĩnh không cảm kích? Xong ta quan ái có chấp nhận hay không? Thì muốn xem cung phu thê tứ hoá phân bố tình huống, có hay không tự hóa? Như bản lệ trung cung phu thê (ở xấu) can cung: Tân, tân can khiến cho cung phu thê văn xương Hóa kị (loại này tình hình khiếu văn xương tự Hóa kị), tự Hóa kị có “Xói mòn, mất đi” ý tứ, và phối ngẫu quan hệ bị vây “Phát tán” trạng thái, biểu thị phối ngẫu tịnh không cảm kích, đối với ta quan tâm thương yêu, thờ ơ, đương nhiên yếu tinh ranh hơn xác thực giải thích ra là loại nào hình thái sẽ do tinh tú tổ hợp lai phân tích, đến đây lệ cung phu thê tọa [thiên đồng, cự môn, văn xương], thiên đồng là nhường nhịn điều hòa, cự môn là ám tinh chủ khẩu thiệt, văn xương phần kết thư học thức, bởi vậy đến đây ba người tổ đóng lại tựu có chứa “Ngộ giải, khẩu thiệt thị phi” ý, có thể giải thích là câu thông bất lương hoặc không quen biểu đạt, khiến cho đối phương thiện ý quan tâm bị ngộ giải mà khiến cho song phương đối đãi quan hệ bịt kín bóng ma.

Lại như ta ra lệnh cung hóa lộc nhập cung phu thê, cung phu thê vừa hóa lộc nhập ta ra lệnh cung, loại này lộc lai lộc đi hiện tượng, biểu thị cho nhau quan tâm ý tứ, hóa quyền có tương kính như tân, tôn trọng ý tứ, hóa khoa thì là ái người ta ở ngực nan mở hàm súc phương thức, tái hợp với trong cung tinh tú tính chất sao thiện ác, biết ngay hôn nhân thật xấu.

Đầu tiên, chúng ta tiên do tứ hóa năm sinh tinh nhập cung phu thê nói lên:

Hóa lộc: Tương đối có tình duyên, song phương tình duyên thâm hậu, cho nhau quyến luyến, sở dĩ hôn duyên hơi sớm, nhưng không nhất định sớm kết hôn.

Hóa quyền: Đối phương rất có tài cán, sẽ ở nghiệp thượng ở nắm quyền của chức vị, hoặc là tự nghĩ ra sự nghiệp, hoặc là quen biết thì đối phương đã có tương đương xã hội danh vọng hoặc sự nghiệp cơ sở.

Hóa khoa: Phối ngẫu tướng mạo hoặc vóc người cân xứng, hào hoa phong nhã, làm việc không nhanh không chậm, gặp cứu cấp có gặp dữ hóa lành lực lượng, tương đối thuộc về người đọc sách loại hình (xương, khúc hóa khoa canh xác thực).

Hóa kị: Quá độ quan tâm hoặc không quan tâm phối ngẫu, dồn sinh ở chung không được thuận, vừa chủ thua thiệt, sở dĩ phải là đối phương đa nỗ lực, như đối phương đái tật duyên niên hoặc sự nghiệp trường kỳ không được thuận, phải trường kỳ một mình gánh vác gia đình trọng trách, là thích hợp kết hôn muộn vận.

Đã ngoài là sống năm Thiên can tứ hóa nhập cung phu thê giải thích, nó và cung mệnh can hoặc cung phu thê can tứ hóa, vừa mới có thể đụng vào nhau, sản sinh bất đồng tác dụng, lúc này vừa nhu mặt khác giải thích hỗ trợ lẫn nhau hậu hiện tượng.

Như mạng bànB, năm sinh can Hóa kị nhập phu thê, biểu thị hội quan tâm phối ngẫu hoặc là đối phương nỗ lực tâm huyết, nhưng khắc khẩu không khỏi, hiện tại ta ra lệnh can cung hóa lộc nhập cung phu thê, biểu thị ta ái phối ngẫu, bất quá cùng hóa kỵ năm sinh tinh đụng vào nhau, biến thành song kị, như đến đây lệ là Thái âm hóa lộc và thái dương Hóa kị cho nhau tác dụng, bất đồng một viên tinh cũng sẽ không sản sinh song kị hiệu lực, hóa lộc và Hóa kị lưỡng cổ lực lượng cùng giải quyết thì tồn tại, trở nên “Tình cảm bất ổn”, bởi hóa kỵ năm sinh có chứa thua thiệt ý tứ, mà lại cung phu thê tọa [thái dương kị và Thái âm], nếu là nữ mệnh, bởi thái dương tinh Hóa kị biểu thị phu thê vận có khiếm khuyết ý, điều không phải phu quân điều kiện độ chênh lệch, hay trì hôn hoặc không được hôn ý tứ, nếu như là nam mệnh, già như vậy bà khí thế nhất định bỉ nhà trai cao cường, nhà trai yếu khúc ý nịnh hót lão bà ý chỉ, lão bà khả năng muốn chiếm làm của riêng cũng tương đối mạnh, khiến cho phu thê đối đãi mất đi cân đối, bởi vậy ở chung cũng không hòa hợp, thì khởi tranh chấp hoặc oán đối.

Nhược cung mệnh can hóa quyền nhập phu thê và hóa kỵ năm sinh đụng nhau, bởi vì ta hóa quyền cấp phối ngẫu, ta cả tiếng, phối ngẫu có thể so với ta lớn hơn nữa thanh, có thể dẫn dụ là đối phương không thể nói lý mà lại mình cũng kiên trì kỷ sai ai ra trình diện, mà có không ai nhường ai ý, hóa khoa nói ư? Sẽ ngồi xuống giảng đạo lý, sở dĩ cung phu thê mừng nhất có khoa tinh tọa thủ.

Luận sao Tứ hóa, thủ trọng Hóa kị tinh, Hóa kị lực lượng dĩ xung là hung nhất, mà ngồi của hung lực thứ hai, cho nên phùng kị xung của trạng huống thì, phu thê song phương đều phải chú ý điệu thích.

Phàm lục thân cung Hóa kị lai xung, tức chủ và cai Hóa kị lai xung ta của lục thân vô duyên, cái gọi là lục thân cung chỉ: Cung mệnh, huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu, giao hữu chờ lục cung.

Ví dụ như mệnh bànC trung, cung phu thê can Hóa kị nhập ta cung thiên di, đối với ta cung mệnh mà nói, tức thành cung phu thê Hóa kị “Xung” ta ra lệnh cung thái độ thế (“Xung” hay “Hóa xuất” ý), hình thành “Xung” độ lớn của góc tức có “Thoát ly, xa nhau” ý, có thể NGHĨA giải thích vi phu thê vô duyên, dĩ bản mệnh lai nói, tựu là vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hoặc vô pháp tịnh thủ trong nhà ý; giả như cung mệnh Hóa kị nhập sự nghiệp xung cung phu thê, đối với ta cung mệnh mà nói Hóa kị nhập sự nghiệp, là ta quan tâm sự nghiệp, đối cung phu thê mà nói, là bởi vì ta để sự nghiệp mà lãnh lạc đối phương, sở dĩ loại này vô duyên cũng không ý chỉ sinh ly tử biệt, mà là chỉ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ý, đối phương đại đô hội thích ứng loại này sinh hoạt, nhưng nếu là đại hạn, lưu niên cung phu thê đều hình thành loại này “Xung” cục thế, sẽ đặc biệt lưu ý, phu thê nhất định sẽ sản sinh “Chia lìa” trạng thái.

Giả như, khoa tinh và sao Hóa kỵ đồng cung, thì sao Hóa kỵ hung lực sẽ bị khoa tinh biến thành giải trừ, cố hữu “Khoa kị không được kị” nói đến pháp, bởi vậy, cung phu thê tọa sao Hóa kỵ thì, mừng nhất có khoa tinh giải cứu, có thể vượt qua cửa ải khó khăn, giả như phu thê bị sao Hóa kỵ xung đến, mà cung phu thê theo học kịch tinh, đến đây cung phu thê của khoa tinh cũng có hóa giải kị xung khả năng lực, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua, khoa tinh của cát lực hội tiêu thất, nếu có thể nắm giữ khoa tinh cát lực hữu hiệu bao dung phạm vi điệu thích phu thê sinh hoạt, cũng có thể cứu lại hôn nhân nguy cơ. Giống nhau, hóa khoa và Hóa kị phải không đồng nhất sao nói, có dây dưa, kéo dài ý tứ, thì không cách nào giải trừ Hóa kị hung tính.

Rốt cuộc khoa tinh hiệu dụng có bao nhiêu lâu dài ư? Trước hết biết đến đây khoa tinh là bản mệnh hoặc đại hạn hoặc lưu niên biến thành, năm sinh can biến thành suốt đời hữu hiệu, bản mệnh biến thành một năm hữu hiệu, đại hạn biến thành một tháng hữu hiệu.

Khoa tinh giải cứu cát lực sau khi biến mất, nhược nhưng vị thoát ly kị xông ảnh hưởng phạm vi, thì kị xông uy lực nhưng có tái hiện thời cơ, nơi này chỉ là lúc cơ có lưỡng loại khả năng:

Nhất, lưu niên tọa trong cung đa sát tinh thì,

Nhị, sao Hóa kỵ xung hoặc ngồi chi lưu năm,

Đã ngoài đều có phát sinh hôn nhân biến động khả năng.

Trước mặt giải thích, áp dụng vu đại hạn và lưu niên thôi mệnh, bất quá còn có một loại trạng huống cũng có chút nghiêm trọng, tham khảo mệnh bànD:

Đến đây mệnh bàn đại hạn đã đi vào bản mệnh cung phu thê, mà đại hạn cung phu thê chạy đến bản mệnh cung tài bạch trung, hơn nữa đại hạn cung phu thê can Hóa kị nhập bản mệnh sự nghiệp xung bản mệnh cung phu thê (tức đại hạn cung mệnh), đây là một loại cực hung ác tình huống.

Ở tử vi đẩu số thôi mệnh học trung, kiêng kị nhất đồng loại tương trùng, một ngày có loại tình huống này xuất hiện, hầu như không cách nào tránh khỏi tiếc nuối sự phát sinh, ví dụ như: Bạn hán người đó, có đại hạn sự nghiệp xung bản mệnh sự nghiệp tình huống xuất hiện, đại bộ phận hội đóng cửa, quan điếm, có thể nghĩ, có đại hạn phu thê xung bản mệnh phu thê đích tình hình xuất hiện, quan hệ hôn nhân có cực đại khả năng vỡ tan, nếu có khoa tinh vẫn là có thể giải cứu loại này nguy cơ, bảo đảm quan hệ hôn nhân, bất quá chuyện không vui món nhưng gặp phải, quan hệ là giữ, thế nhưng phủ giống như trước đây năng lực “Thật tình đối đãi”? Rất khó nói, cho nên khoa tinh lại có kéo dài ý tứ, giao qua người đại hạn thì, nhược hạn vận không được cát, cũng mới có thể “Chia lìa”.

Phía trước nói không thoải mái sự kiện, bao quát: Gặp ở ngoài, ki yêu, tật bệnh, tai nạn xe cộ, mất tiền, thất nghiệp, thất tung, tử vong chờ, dựa vào lai xông tính chất sao cập chỗ của cung vị đặc tính, biết nặng nhẹ, nếu có thể biết trước mà lại thỏa là phòng bị, thì năng lực giảm bớt nghiêm trọng tính.

Khán đến nơi đây, cũng không tất vì mình mệnh bàn thượng hiện ra kể trên đồng loại tương trùng đích tình huống mà thất kinh, bởi vì so sánh hôn nhân biến động là muốn tìm ra phu thê song phương đối đãi quan hệ phập phồng giảm và tăng nhân tố, trợ từ, dùng ở đầu câu thê song phương mệnh bàn tương quan cung vị giai hiện ra tương đồng trạng huống, tài sẽ phát sinh tối hậu quả nghiêm trọng; nhược chỉ có đơn phương xuất hiện đồng loại tương trùng trạng huống, như vậy có thể sẽ dĩ so sánh nhỏ nhẹ hình thái xuất hiện, như: Rủi ro, thất nghiệp, khóe miệng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chờ

Sở dĩ, ở phán đoán suy luận hôn nhân cát hung thì, phải lo lắng song phương mệnh tạo, tài năng định luận.

Tạo thành đồng mệnh bất đồng kết quả rất nhiều yếu tố, làm sao đột phá đến đây một lọ cảnh là mệnh lý học giả nỗ lực phương hướng, cũng cho thấy ở trong chỗ u minh vận tác cái tay kia, lưu cho nhân loại rất nhiều mình tuyển trạch, phát huy dư địa, vận mạng “Thiện” và “Ác” toàn bộ dựa vào chính mình lựa chọn.

Mà là trước hết lý giải tạo thành hôn nhân khúc chiết nhân tố, lại do mệnh bàn thượng tìm ra ở đâu ta cung vị trung ẩn liễu những yếu tố này, tái dĩ cai can cung của tứ hóa, nhìn có hay không vọt tới bản mệnh hoặc phu thê, nhược có lời, thì cai quan chức đại biểu nhân tố, tựu sẽ trở thành hôn nhân khúc chiết nguyên nhân, nữa thôi tra tính chất sao dĩ hiển hiện “Sự tình hình ảnh”, có thể tìm ra “Nguyên nhân” và “Sự kiện” liễu.

Hiện tại mời xem mệnh lệ E:

Thôi mệnh bước(đi):

Đầu tiên tiên khán bản mệnh tương quan cung vị tọa tinh tổ hợp và kỳ can cung tứ hóa phi bố trạng thái dĩ định tiên thiên cách cục:

Nhất, cung mệnh tính chất sao: Bản mệnh tọa thiên lương, thiên hình, đã có cô độc khuynh hướng, trước đây hiền phú văn trung có [thiên cơ thiên lương hội thiên hình, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô] nói đến, hơn nữa tam phương hội nhập không, cướp, linh, hỏa chờ sát tinh, ích tăng cô độc khuynh hướng, tạo thành cô độc nguyên nhân rất nhiều, nhưng không ngoài là vợ con ly tán, huynh đệ vô tình, bằng hữu vô nghĩa chờ hiện tượng.

Cung phu thê tọa cự môn tinh, chủ thê tử thuở thiếu thời đa tai nạn, sau khi lớn lên ký cần lao có thể can, chủ chưởng trong nhà khổ sự vật, nhượng bản tạo mừng rỡ dễ dàng, nhưng là nhân chính thường để quá độ nhạc tâm bang trợ bằng hữu lãnh lạc kiều thê mà sảo, tối nên dĩ miệng là việc chính việc nghiệp, như giáo dục, nghiệp vụ tính công tác, tương cự môn tinh khóe miệng thị phi tính chất ở sự nghiệp thượng phát huy rơi, liền có thể giảm thiểu phu thê miệng sừng. Nhưng tam phương hội nhập: Thiên không, Địa kiếp, Hỏa Tinh chờ sát tinh, ở chung cũng không rất hợp hài hòa.

Nhìn nữa tứ hóa tác dụng

Nhị, bản bàn tứ hóa:

Hóa kỵ năm sinh tinh rơi vào sự nghiệp cung, sự nghiệp cung là cung phu thê của đối cung, lúc này năm sinh Hóa kị tinh của hung tính tựu sẽ ảnh hưởng đáo cung phu thê, tức xưng là xung phu thê, như vậy sao Hóa kỵ ở sự nghiệp đại diện có ý tứ ư? Đại diện người này là chuyện này nghiệp tâm rất nặng nhân, tương đầy đủ tâm tư đặt ở trên công việc mà bỏ quên gia đình, tuy rằng như vậy, nhưng ở sự nghiệp thượng lấy được hồi báo cũng không phải rất lý tưởng, bởi vậy canh hội làm sâu sắc một nửa kia oán buồn.

Cung mệnh can mậu: Thái âm hóa quyền thiên cơ Hóa kị xung phúc đức, phúc đức vi phu thê là sự nghiệp cung (dĩ cung phu thê coi như cung mệnh, cung phúc đức tức là vợ chồng là sự nghiệp cung vị), mà sự nghiệp vừa đại diện hành vi, bị hóa quyền và Hóa kị vọt tới, trước đây nói qua quyền kị đồng cung có xúc phạm không hợp ý, nay cung mệnh hóa quyền kị lai vọt tới ta phúc đức, đương nhiên, đến đây phu thê trong lúc đó đối đãi quan hệ nhất định không được cát.

Cung phu thê can bính: Thiên đồng hóa lộc ở sự nghiệp cung, thích phùng hóa kỵ năm sinh tinh, cho nên thành đôi kị phản xung phu thê, hôn nhân khúc chiết khó tránh khỏi.

Tam, đại hạn tứ hóa:

Mậu dần đại hạn (26~ 35 tuổi), làm gốc cung mệnh can mậu hóa thiên cơ kị vọt tới đại hạn, sở dĩ đến đây hạn sẽ có phu thê đối đãi vấn đề bạo phát, hơn nữa đại hạn cung phu thê tọa mậu tử, vừa Thái âm hóa quyền thiên cơ Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, cho nên có thể xác định bản đại hạn hội xảy ra vấn đề. Nhìn nữa kỳ đại hạn cung phu thê và cung mệnh nặng điệt, tính chất sao hiển như vừa cô độc, lưỡng tương đối chiếu đã hiển triệu chứng liễu.

Tứ, lưu niên:

Hiện tại muốn tới tìm na một năm sẽ phát sinh phong ba? Đại hạn cung thiên di (bản mệnh cung tài bạch) có một viên hóa khoa năm sinh tinh chiếu, sở dĩ sao Hóa kỵ lực lượng yếu ở khoa tinh ảnh hưởng phạm vi ở ngoài, mới có thể phát huy, như bản mệnh tạo ở 26~ 32 tuổi đang lúc ứng với không thành vấn đề, nhưng 33 tuổi thì lưu niên cung mệnh ở bính tuất, lưu niên cung phu thê giáp thân, giáp can thái dương Hóa kị xung đại hạn phu thê, hợp đồng loại tương trùng điều kiện, nhưng lưu niên cung phu thê nhưng có hóa khoa năm sinh đang bảo vệ trước, cho nên năm nay hội kéo dài xuống phía dưới, đãi 34 tuổi, lưu niên phu thê ở ất dậu, hóa khoa năm sinh tinh lực lượng đã không cách nào bảo hộ cung phu thê liễu, mà lại lưu niên cung phu thê can ất, khiến cho Thái âm Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, sở dĩ rốt cục ở 34 tuổi năm ấy biệt ly, tuy rằng tử vi tự hóa khoa, nhưng lưu nguyệt vừa qua, đến đây khoa tinh tựu vô bảo hộ của hiệu lực liễu, đương nhiên tự hóa khoa là thuộc về phát tán ý tứ, đến đây hóa khoa lực lượng yếu ớt.

Đến đây mệnh là bởi vì con trai độc nhất qua đời mà biệt ly, các vị hãy nhìn kỳ cung tử nữ, bản mệnh tử nữ ở ất dậu, Thiên can ất khiến cho Thái âm Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, đại hạn tử nữ ở Đinh Hợi, Thiên can đinh khiến cho hóa cự môn hóa kỵ nhập phu thê, lưu niên tiến nhập “Tuất” cung thì, đạp phải đại hạn cung tử nữ hóa tới sao Hóa kỵ liễu, lưu niên phu thê ở “Thân” vị lại có bản mệnh tử nữ hóa tới sao Hóa kỵ, bởi vậy, đương niên bởi vì và tử nữ có liên quan sự, có thể dùng tình cảm vợ chồng chuyển biến xấu mà náo ly hôn.

Muốn tìm ra na nhất lưu năm sẽ xảy ra chuyện là rất trọng yếu suy lý trình tự, tin tưởng có rất nhiều độc giả đều từng có quá nếm thử tòng mệnh bàn suy lý tương lai sẽ phát sinh sự kiện, nhưng trảo không chính xác thiết phát sinh thời gian, thượng đoạn thuật các vị có thể cho rằng là suy lý ứng nghiệm thời gian trọng yếu quy tắc, cái khác suy lý ứng nghiệm thời gian quy tắc, người viết nhược có thời gian lại đem sưu tập ví dụ thực tế sửa sang lại, dĩ ví dụ thực tế nghiên cứu và thảo luận phương thức, canh năng lực nắm giữ mệnh bàn biến hóa mạch lạc, theo đến đây dẫn phát càng nhiều hơn liên tưởng và phát hiện.

Hé ra mệnh bàn thượng chỉ có hai mươi tám tinh tú, mười hai cung vị, Thiên can, địa chi chờ ký hiệu mà thôi, yếu chưa từng nhân không có kết quả quan hệ trung, suy lý gặp chuyện không may món nhân quả quan hệ, thực sự điều không phải chuyện dễ dàng, bởi vậy mệnh lệ trung cũng biết, bản mệnh cung phu thê tuy xấu, nhưng nhưng sẽ có kết hôn cơ duyện, chỉ cần lưu niên, đại hạn, bản mệnh tứ hóa tầng tầng thêm vào thôi hóa thì, khiến cho hội sản sinh hiệu ứng, là cho nên cuộc sống hôn nhân động thái biến hóa do tứ hóa biểu hiện triệu chứng.

Mệnh lệ F

Lại do mệnh lệF nói rõ bản mệnh, đại hạn cung phu thê tứ hóa suy tính quy tắc:

Nhất, tính chất sao:

Bản mệnh tọa thiên cơ, thiên diêu: Nữ mệnh đẹp mà có tình duyên, có văn nghệ khí tức. Đáng tiếc tam phương hội nhập thiên không, Hỏa Tinh, đà la chờ sát tinh, dễ tư tưởng cực đoan, thiên không, Địa kiếp chủ hư huyễn không thật tìm cách, có đến đây tinh nhập mệnh người, tìm cách hoặc quan niệm hội nghị thường kỳ và hiện thực xã hội tách rời.

Cung phu thê tọa thái dương [quyền], kình dương, Địa kiếp: Chủ trượng phu cá tính cường, khắc khẩu không khỏi, trong đó Địa kiếp, thiên không đối tình cảm lực phá hoại cũng rất mạnh, thường có mạc minh kỳ diệu tình cảm ngăn trở, kình dương chủ kiên cường, ở tình cảm truy cầu thượng, nàng là độc lập tự chủ, chưa bao giờ hội trưng cầu ý kiến của người khác, chỉ cần khán được rồi mắt, cho dù đối phương là có tiếng xấu đồ, người cũng sẽ mặc kệ người nhà bằng hữu làm sao địa phản đối, cân đối phương cùng một chỗ, thế nhưng, một ngày phát hiện đối phương điều không phải người lý tưởng đối tượng hoặc vô pháp chung sống, lập tức giở mặt biệt ly (cái này là cung phu thê tọa hóa quyền ý), hoàn hảo có thái dương hóa quyền đồng cung, chí ít người tìm đối tượng, hoàn rất có địa vị xã hội.

Nhị, bản bàn tứ hóa:

Năm sinh can hóa quyền nhập phu cung, chủ trượng phu ở sự nghiệp trên có biểu hiện, nhưng giờ Tuất thái dương đã là buổi tối thất tám giờ, căn bản vô cùng ở đâu quang mang, mịt mờ bất minh, cho nên kỳ cát lực không được chương, có thể dẫn dụ là (đối phương) đối đãi so sánh bá đạo, muốn chiếm làm của riêng cường, thường cố tình gây sự.

Cung mệnh can canh: Thái dương hóa lộc nhập cung phu thê, biểu thị cô gái này thương yêu trượng phu.

Cung phu thê can mậu: Thiên cơ Hóa kị nhập cung mệnh, và ta hóa lộc cấp tình hình của hắn không giống với, ý vị ta đối tốt với hắn, hắn lại trách ta dong dài, nỗ lực quan tâm lại gặp bạch nhãn; hoặc đối tình cảm có một phần quá độ tốt đẹp chính là ước mơ, thường rơi vào nhất sương tình nguyện tìm cách trung, lại không chiếm được đối phương hồi báo, bởi vậy, thường để truy cầu lý tưởng trung tình cảm, rồi lại trốn không thoát thực tế lao lung, khiến cho chính mình đầy thương tích, gia lên thiên không tọa mệnh càng thêm cường loại này hư huyễn không thật tìm cách.

Như loại này cung mệnh hóa lộc nhập phu thê mà phu thê trái lại Hóa kị quay về cung mệnh phi hóa phương thức, biểu thị tương hỗ dây dưa, sống đến lão sảo đến già, khó có được hảo nhân duyên.

Tam, đại hạn tứ hóa:

Canh dần đại hạn (25- 34), đại hạn cung phu thê canh tử, thiên đồng Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, đại hạn cung mệnh can cung: Canh, cũng khiến cho thiên đồng tự Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, hơn nữa vọt tới đại hạn cung mệnh vừa làm gốc mệnh cung phúc đức, cho nên biểu thị phu thê đang lúc đối đãi quan hệ ở đây đại hạn nhất định bất hảo, nhân là cung phu thê Hóa kị lai xung, cho nên trượng phu là ta của khắc tinh, lại do đại hạn cung phu thê tọa tinh [thiên cơ, thiên diêu, thiên không] đến xem, thiên diêu phát triển an toàn hạn phu thê có [nhược lâm hạn, không cần môi chước, ngoắc thành hôn] nói đến, lại tăng thêm sát tinh thiên không, bởi vậy, tất nhân tình cảm mà không hề lợi việc tình phát sinh, bởi vì chư tinh vấn đáp trung điều không phải đã nói qua: “Hội ác tinh, phá gia bại sinh, nhân sắc phạm hình” sao?

Thế nhưng đại hạn cung phu thê can: Canh, khiến cho Thái âm hóa khoa chiếu bản mệnh cung phu thê, cho nên hai mươi tứ tuổi trước đây, còn có thể chịu được đối phương ngược đãi, chờ khoa tinh cát lực sau khi biến mất, gia đình vấn đề liền thể hiện ra ngoài liễu.

Tứ, lưu niên:

25 tuổi thì, lưu niên (bính dần năm) cung phu thê, cung phúc đức, câu bị sao Hóa kỵ phá tan, cho nên ở đây năm tao trượng phu ngược đãi hậu, không thể nhịn được nữa nhất trạng bẩm báo pháp viện phán quyết ly hôn, để việc này trượng phu hoàn bị cấm chỉ xuất cảnh, sau lại khí bảo lẩn trốn, từ nay về sau kỳ trượng phu diễn viên chính của điện ảnh cũng không sẽ ở Đài Loan trình diễn, các vị có thấy đại hạn cung thiên di [thiên hình] sao? Đây là quan hệ vợ chồng đến tai nhạ quan phi then chốt tinh tú, những thứ khác mệnh lý học năng lực do bàn cục thượng khán ra như thế minh xác triệu chứng sao?

Như cái này mệnh lệ bản mệnh cung và cung phu thê trình lộc khứ kị tới hiện tượng, lại tăng thêm hóa quyền năm sinh tọa cung phu thê, đối với tình cảm có “Tự làm chủ trương, bàn tay mình khống, tùy hứng” ý tứ, hơn nữa cung mệnh tọa thiên không rất dễ sản sinh nhất sương tình nguyện tình cảm lưu luyến hoặc đối tình cảm có không thiết thực chàng cảnh, sẽ không tính toán đối tượng phẩm đức làm sao, chỉ cần nghĩ đối phương tự xem rất thuận mắt, liền quyết định ở cùng một chỗ, ở khiếm khuyết lý trí phân tích, sinh hoạt chung một chỗ, rất dễ lọt vào hôn nhân khúc chiết, bởi vậy thích hợp kết hôn muộn, có lẽ đãi tâm trí thành thục ta tái kết hôn so sánh may mắn.

Đã ngoài sở cử ví dụ là thuộc về hôn nhân bạo lực hoặc tử nữ giáo dưỡng vấn đề đưa tới, nhưng căn cứ công tác thống kê gặp ở ngoài đã trở thành hôn nhân ba động thường thấy nhất hình thái, sở dĩ ở đây cũng cử mấy người ví dụ đến xem gặp ở ngoài vấn đề làm sao xuyên thấu qua mệnh bàn lai suy lý.

Suy lý gặp ở ngoài vấn đề:

Dục suy lý gặp ở ngoài vấn đề, đầu tiên yếu giới định gặp ở ngoài vấn đề tương quan cung vị là cái nào? Mới có thể có bằng cớ địa lai suy lý, nếu không thể ở mười hai cung trúng tuyển định và gặp ở ngoài có liên quan cung vị, làm sao có thể suy tính gặp ở ngoài ư? Đây là lập hướng vấn đề, ở biển rộng mênh mông trung kháo kim chỉ nam lai lập hướng, ở tử vi đẩu số trung giải trừ mệnh bàn cũng muốn lập hướng mới sẽ không mê thất phương hướng, mà tử vi đẩu số lập hướng là cùng thực tế trong cuộc sống phát sinh sự kiện tương quan nhân tố mật thiết liên quan, bên ngoài gặp vấn đề mà nói, là bằng hữu và ta cung phu thê phát sinh liên lụy, sở dĩ suy lý gặp ở ngoài thủ trọng cung phu thê và cung Nô bộc, đương nhiên gặp ở ngoài đối tượng lại có đối phương là có chồng hoặc vị hôn khác biệt, các vị cũng có thể dựa vào loại này đẩy dời đi kỳ đối ánh tương quan cung vị; lại bị bằng hữu bán đứng vấn đề kỳ hiển hiện tương quan cung vị hay cung Nô bộc và sự nghiệp cung… Các loại, các vị có thể phỏng đến đây tương thường gặp vấn đề thực tế và tử vi mệnh bàn liên quan cung vị tìm ra, làm suy lý mệnh bàn lập hướng bằng chứng, sở dĩ suy lý mệnh bàn bất năng chỉ nhìn một cung vị nguyên nhân đã ở đến đây, mà chỉ có xuyên thấu qua tứ hóa tài năng liên kết hai người cung vị sản sinh nào đó liên lụy, đang mở tử vi mệnh bàn thì là có thể căn cứ loại này liên lụy, xử độc lưỡng cung trong lúc đó tác dụng lực mạnh yếu và cát hung, sở dĩ vận dụng phi tinh tứ hóa suy lý mệnh bàn đệ nhất yếu vụ hay hảo hảo phân tích sinh hoạt hàng ngày trung phát sinh sự kiện tương quan nhân tố và mệnh bàn tương quan cung vị trong lúc đó đối ánh quan hệ. Hiện tại tựu cử mấy người gặp ở ngoài án lệ lai phân tích nhìn.

Mệnh lệ G: Gặp ở ngoài

Bản mệnh:

Cung mệnh mậu thân [tọa thái dương, cự môn kị], là một cự nhật đồng cung cách, ở thân cung thái dương đã gần đến hoàng hôn liễu, quang mang suy vi vô lực, chủ thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, cự môn là ám tinh chủ khẩu thiệt thị phi, cho nên mệnh tạo năng lực nói thiện nói năng lực phân tích cường, thế nhưng cự môn Hóa kị, lúc này hội vãng phôi phương diện phát triển, thường nhân ngôn ngữ gây, khiến cho thị phi, như: Oạt nhân việc ngấm ngầm xấu xa, thường nhân nói không được thể đắc tội người khác, tam cô lục bà của lải nhải chờ đều là, loại này cách cục tối nên làm dùng tài hùng biện của chức đường, tương nói nhiều bất hảo tính chất tại chức giữa sân tiêu ma rơi, có thể giảm thiểu gia đình là phi.

Bản mệnh cung phu thê:

Cung phu thê [tọa thiên đồng, Thái âm gia sát tinh], có thể nói là “Đầu ngựa đái tiến cách”, sở dĩ đối tượng kết hôn hẳn là thuộc về quân cảnh, thuyền viên, máy bay cơ viên, đầu đảng lão đại chờ, bởi vì công tác tính chất phải thường xuyên xuất ngoại, khó có được ở nhà nhân, hơn nữa [Hóa lộc năm sinh, quyền] xâm nhập đồng cung, có tình cảm di động lạm, đa tình ý tứ, cho nên bản mệnh phu thê đã có Đa Phu ẩn thị liễu.

Bản mệnh cung Nô bộc:

Nhìn nữa cung Nô bộc quý xấu, trước đây nhắc tới tứ hóa chỉ dùng để lai quán liên bất đồng cung vị đang lúc tương hỗ quan hệ người đại lý vật, gặp ở ngoài là bằng hữu và ta cung phu thê có quan hệ.

Mà liên hệ lưỡng cung vị quan hệ giữa, phải nhờ vào cung Nô bộc can: Quý lai phi tứ hóa, quý can tứ hóa là:

Phá quân hóa lộc – nhập cung tật ách

Cự môn hóa quyền – nhập cung mệnh

Thái âm hóa khoa – nhập cung phu thê

Tham lang Hóa kị – nhập huynh đệ cung

Hắc! Cung Nô bộc và cung phu thê đã quán liên bắt đi, có một viên Thái âm hóa khoa phi tiến vào, hóa khoa điều không phải quý nhân hoặc gặp dữ hóa lành tác dụng sao?

Đây là không biết tứ hóa tính chất mê hoặc, cho rằng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giai trình cát tường mặt, Hóa kị giai chủ xúc phạm, không được thuận hung ác mặt, đây là không được chính xác quan niệm, về tứ hóa hàm nghĩa thỉnh tham khảo tương quan chương và tiết nói rõ. Ở chỗ này thỉnh các vị lật tới thứ “Thập Thiên can hóa tinh hàm nghĩa” trung, đã ghi chú rõ quý can Thái âm hóa khoa có chứa đào hoa tính chất, rất rõ ràng, người sẽ cùng giao hữu trong lúc đó sẽ phát sinh đào hoa vấn đề.

Lại đem cung phu thê và cung Nô bộc hai người cung vị đang lúc biểu hiện triệu chứng xác nhập đứng lên khán, đến đây mệnh tạo sẽ phải phát sinh gặp ở ngoài vấn đề. Đây là do bản mệnh bàn phân tích ra được mệnh cách đặc tính. Trở lại sẽ suy lý vận thế, đó là phát sinh thời gian.

Đại hạn cập lưu niên:

Đi tới canh tuất đại hạn thì, đại hạn cung phu thê ở mậu thân [tọa thái dương, cự môn kị], mậu can tứ hóa:

Tham lang hóa lộc – nhập huynh đệ (đại hạn huynh đệ)

Thái âm hóa quyền – nhập phu thê (đại hạn tài bạch)

Hữu bật hóa khoa – nhập giao hữu (đại hạn điền trạch)

Thiên cơ Hóa kị – nhập phúc đức (đại hạn cung mệnh)

Trong đó Thái âm hóa quyền nhập phu thê đại diện cá nhân đối với thế giới tình cảm tự chủ năng lực tăng cường, hữu bật hóa khoa nhập giao hữu cũng biểu thị cai đại hạn nàng và giao hữu trong lúc đó, có có chút liên quan sản sinh, hơn nữa thiên cơ Hóa kị nhập phúc đức, vừa mới phúc đức vừa đại hạn cung mệnh, phúc đức chủ trạng thái tinh thần, bị đại hạn cung phu thê Hóa kị dẫn động mà có không ổn định, quấy rầy ý, nghĩa rộng giải thích là tình cảm làm phức tạp, hơn nữa đại hạn cung mệnh vừa hóa thiên đồng hóa kỵ nhập bản mệnh cung phu thê, tương quan hệ giữa hai người liên kết đứng lên,, cung phu thê liền tọa thật thiên cơ Hóa kị hung tính; còn có đại hạn phu thê tọa năm sinh cự môn Hóa kị cũng có “Mịt mờ bất minh” tình cảm ý.

Nhìn nữa đại hạn cung Nô bộc [quý mão], kỳ can cung vừa quý, tái phi một Thái âm hóa khoa nhập bản mệnh cung phu thê, bởi vậy chỉ cần lưu niên tái hóa một viên khoa tinh đi vào sự kiện liền hiển tượng liễu, bất hạnh đến đây tạo ở nhâm tuất thâm niên, nhưng vị thoát ly canh tuất đại hạn, ba tầng quý can Thái âm hóa khoa đào hoa năng lượng gia tăng vu thân, chẩm kham thiên không khuê độc thủ? Hơn nữa đại hạn cung phu thê hóa tới sao Hóa kỵ vừa vặn vừa nhập lưu niên cung mệnh, do cung Nô bộc và cung phu thê tứ hóa tổng hợp lại tác dụng, có thể quy nạp đi ra ngoài là là “Gặp ở ngoài” sự kiện, kết quả là nhâm tuất năm ba tường hội tình lang đi.

Nhược điều kiện tiên quyếtP không được thành lập, sẽ có gặp ở ngoài kết quả sao? Đáp án là phủ định, nhược trượng phu thường xuyên tại gia, nhượng tịch mịch tâm linh có điều dựa vào, liền sẽ không triệu dồn ba tường kết quả, có lời chỉ là quan hệ vợ chồng so sánh lãnh đạm mà thôi, bằng không Đài Loan có ít nhất ba mươi bốn người cùng người đồng mệnh bàn tiểu thư hội “Ba tường” liễu nga! Trên thực tế cũng không phải là như vậy, bởi vì đối tượng kết hôn (không gian) bất đồng!

Có thể thấy được coi bói mục đích, không ở suy lý kết quả làm sao? Mà ở dẫn đạo vãng cát lợi không gian phát triển, tránh cho bất hạnh kết cục, nhược mệnh cách trên có hung tướng thùy thị, sớm cho kịp sáng tạo cát lợi hoàn cảnh và bồi dưỡng cao nhã nội hàm, đương tránh được miễn hung tướng, cho nên thuyết sửa vận phải là “Tâm vật hợp nhất”, xuyên thấu qua tâm tình và hoàn cảnh cải biến chuyển hóa mới có thể hóa giải hung ách.

Người viết tứ hóa phi tinh quan niệm và mọi người quan điểm khả năng đại không giống nhau, người viết cho rằng tam khỏa cát hóa ngôi sao và Hóa kị tinh cát hung giải thích, yếu dựa vào vấn đề (khán mệnh độ lớn của góc tức lập hướng vấn đề) lai phân cát hung, mà không phải do tứ hóa mặt chữ ý nghĩa thượng phân cát hung, giá là vô cùng trọng yếu quan niệm, như bản mệnh lệ, cung phu thê [tọa hóa lộc, hóa quyền] điều không phải rất tốt sao? Không được! Đây tuyệt đối là không tốt tứ hóa kết cấu, cung tài bạch có như vậy kết cấu đương nhiên tốt, bởi vì tài nguyên giàu có ma! Nhưng là cung phu thê có đến đây kết cấu tựu biểu thị nặng bao nhiêu phối ngẫu liễu, cổ đại nam mệnh có thể nạp ba vợ bốn nàng hầu, hiện đại có trùng hôn tội hầu hạ, cũng không có thể nặng hơn phối ngẫu, mà nữ mệnh lại càng không sử dụng nói, người nam nhân nào có thể chịu thụ Lộc mạo áp đính? Cho nên bất năng dĩ cát lai luận.

Vừa cung Nô bộc hóa khoa nhập cung phu thê, đại diện lưỡng cung vị đang lúc đã có nào đó trình độ hệ kết tác dụng, hệ kết mạnh yếu trình độ thuộc “Hóa khoa” cấp, bởi quý can của Thái âm hóa khoa có đào hoa tác dụng, bởi vậy, xem kỹ bản mệnh cung phu thê “Tọa tinh tổ hợp, hóa tinh” và “Cung phu thê, cung Nô bộc” trong lúc đó tứ hóa hệ kết tác dụng hậu, tựu cũng biết đã có gặp ở ngoài thùy giống.

Mệnh lệ H: Gặp ở ngoài

Hiện tại chúng ta tái cử một mệnh lệ cấp đại gia nghiên cứu (mệnh lệH), các vị suy lý nhìn nàng một cái rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ở bao thuở? (chú: Vấn đề tình cảm)

Tỉ mỉ nhìn một cái, tờ này mệnh lệ và tiền trương tương tự, chỉ bất quá chủ tinh vị trí trao đổi, nhân sự cung vị bất đồng mà thôi.

Bản mệnh cung và cung phu thê:

Do mệnh cách nhìn lên, lộc tồn độc thủ cung mệnh, ở chư tinh vấn đáp trung có câu: “Nhược độc thủ mệnh mà vô cát hóa, là kẻ keo kiệt nhĩ, phùng cát trình kỳ quyền, gặp ác bại kỳ tích, tối ngại hạ xuống hãm thiên không, bất năng là phúc, canh thấu hỏa linh thiên không cướp, xảo nghệ an thân”, vừa mới ở kỳ cung thiên di có Hỏa Tinh hội nhập, chính phù hợp đến đây cú ý, lộc tồn thiếu cát hóa ngôi sao bảo vệ, lại có Hỏa Tinh xung kích, đương nhiên tăng kỳ cô khắc bản tính.

Bản mệnh tạo tam hợp đối cung đã phù hợp những điều kiện này liễu, nhìn nữa cung phu thê tọa tinh tổ hợp [thiên cơ, thiên lương khoa, thiên hình], ở phú văn trung có: “Thiên cơ, thiên lương hội thiên hình, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô” nói đến pháp, dĩ cung phu thê mà nói, đây cũng là cô khắc tổ hợp.

Do cung mệnh và cung phu thê tam hợp cập tinh diệu tổ hợp, đã có thể nhìn ra người này là thần giữ của kiêm cô đơn mệnh cục.

Về phần “Hình”, “Cô” hiện tượng, cũng không phải tương phối ngẫu hình khắc được gắt gao ý tứ, nó hàm nghĩa rất nhiều:

● nào đó phương tu luyện nói công, tương đối phương tủ lạnh thủ sống quả.

● nhân phạm pháp bị truy nã, quanh năm tại ngoại trốn, khó có được tụ.

● cá tính không hợp nhìn nhau như kẻ thù.

● thụ ngoài ý muốn thương tổn, bản thân cơ năng không được đầy đủ hoặc nhiều năm ốm đau.

● rời nhà trốn đi.

Chờ đều là phù hợp “Hình”, “Khắc” ý nghĩa. Bản mệnh cung Nô bộc:

Nhìn nữa cung Nô bộc ất hợi, ất can tứ hóa:

Thiên cơ hóa lộc – nhập cung phu thê

Thiên lương hóa quyền – nhập cung phu thê

Tử vi hóa khoa – nhập huynh đệ cung

Thái âm Hóa kị – nhập cung thiên di [tức xung cung mệnh]

Trong đó thiên cơ hóa lộc và thiên lương hóa quyền giai bay vào cung phu thê, biểu thị bằng hữu và ta cung phu thê có quan hệ liễu, hơn nữa loại này quan hệ mạnh phi thường liệt, thuộc “Hóa lộc” và “Hóa quyền” đẳng cấp cường độ, cũng gặp ở ngoài mệnh cách.

Tựu cung mệnh lai luận, người này thuộc cô khắc cách cục, nhưng cung Nô bộc và cung phu thê quan hệ rồi lại biểu hiện chọn thêm nhiều vẻ thế giới tình cảm, đến đây giữa hai người có mâu thuẫn lẫn nhau chỗ, hẳn là ban chú ý. Bất quá do tiền một mạng lệ đến xem, cũng là do cung Nô bộc hóa khoa bay vào cung phu thê, tạo thành đương sự người gặp ở ngoài, đến đây tạo cũng – nên là gặp ở ngoài cách cục mới đúng.

Đến đây tạo nguyên chính mình mỹ mãn gia đình, trượng phu là thật thà thương nhân, suốt ngày bận về việc.. Sự nghiệp, lãnh lạc kiều thê, mệnh tạo không chịu cô đơn hồng hạnh ra tường, rời nhà trốn đi và tình nhân ở chung, đương tình nhân ghét nị liễu, liền khí người đi, tưởng quay về nguyên phu gia trung, nhưng người nhà và thân hữu chỉ trích, lệnh người không mặt mũi nào trở lại, không thể làm gì khác hơn là chính nhẫm phòng sống một mình, phù hợp “Cô” điều kiện.

Đại hạn vận đồ:

Rốt cuộc ở vận thế thượng làm sao suy lý ư? Nhâm thân đại hạn thì, đại hạn phu thê là canh ngọ [tọa lộc tồn], canh can thiên đồng Hóa kị nhập đại hạn quan lộc là vì [hóa xuất kị], biểu thị cai đại hạn tình cảm vợ chồng có xói mòn ý.

Đại hạn giao hữu Đinh Sửu, Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền ở cung thiên di chiếu đại hạn cung phu thê, cự môn Hóa kị xung đại hạn cung mệnh; cũng biểu thị đến đây đại hạn giao hữu sẽ cùng ta phu thê phát sinh nào đó liên tiếp tác dụng, hơn nữa bởi vì là “Cự môn” Hóa kị lai xung đại hạn cung mệnh, cự môn chủ ám muội bất minh, cho nên là cùng cư quan hệ mà thôi.

Do đại hạn cung phu thê và đại hạn cung Nô bộc Hóa kị ở mệnh bàn phân bố kết cấu đến xem, cai đại hạn sẽ phát sinh vấn đề tình cảm, vấn đề tình cảm hình thái đã do bản mệnh thùy giống: Gặp ở ngoài.

Lưu niên vận đồ:

Ở hai mươi tám tuổi thì: Bản mệnh giao hữu bay ra hóa lộc và hóa quyền nhập lưu niên cung mệnh, đại hạn giao hữu bay ra của lộc và quyền ở thiên di chiếu cung mệnh, cho nên xuất ngoại rất phong cảnh, bạn trai che chở săn sóc, khiến nàng canh đối tượng trung cái kia chỉ lo sự nghiệp vắng vẻ kiều thê trượng phu có hà khích, một thời tâm lý cầm giữ không được, liền gặp ở ngoài liễu. Cho tới bây giờ thật thà trượng phu thỉnh thoảng còn có thể ở kinh tế thượng ban cứu tế, còn đây là cung phu thê có thiên lương hóa khoa tọa thủ duyên cớ.

Vu vấn đề tình cảm mà nói, nhược song phương ở tinh thần, sinh lý thượng đều có thể thỏa mãn đối phương nhu cầu, na có chuyện sinh ra hà khích! Sợ nhất song phương đều không pháp cho nhau câu thông, khiến nào đó phương đi lên không đường về, sở dĩ ta vẫn cường điệu yếu duy trì tình cảm hài hòa, thủ trọng song phương thẳng thắn thành khẩn câu thông, là được tránh cho bất hạnh, mệnh mặc dù do thiên định, nhưng vận lại nắm giữ ở trên tay mình, vận thế thất thường thuận nghịch, nhìn kỹ chính làm sao nhân ứng với!

Tổng kết:

Phân tích tình cảm ba động nhất định phải nắm giữ cuộc sống thực tế trung tạo thành hôn nhân ba động nhân tố, sẽ tìm ra mệnh bàn trung đối ứng cung tương lai suy lý, suy lý lúc làm gốc mệnh và vận đồ tứ hóa kết cấu cùng với cung vị tọa tinh tổ hợp chờ hai người trình tự, bất khả quên bất kỳ một cái nào quá trình, phải trải qua tầng tầng tứ hóa thành cố sức tăng mạnh tài năng khiến cho sự kiện hiển hiện, giả như có một đạo trình tự không liên hệ tứ hóa và tinh tú tổ hợp tạo thành tác dụng lực tựu vô pháp thôi hóa phát sinh sự kiện.

Tấu chương trúng cử mấy người thông thường hôn nhân ba động hình thái lai thảo luận: Hôn nhân bạo lực, tử nữ giáo dưỡng, gặp ở ngoài chờ. Do trong đó có thể phát hiện hôn nhân bạo lực có thể do cung phu thê tứ hóa tọa tinh tổ hợp lai hiển hiện, tử nữ giáo dưỡng đưa tới cũng có thể từ cung phu thê và cung tử nữ hiện ra triệu chứng.

Mà gặp ở ngoài hình thành nhân tố có rất nhiều, nhưng ở tử vi đẩu số lai suy luận, chủ yếu khán hai người cung vị, cái thứ nhất là cung phu thê, nếu như cung phu thê nội tọa tinh đều thuộc đào hoa tinh, thì có gặp ở ngoài khuynh hướng, ở chư tinh vấn đáp biên trung, tức nhắc tới có bao nhiêu loại gặp ở ngoài, nhiều vợ (Đa Phu) đào hoa cách cục, bất khả khinh thị; người thứ hai phải chú ý cung vị, là cung Nô bộc, tấu chương sở cử gặp ở ngoài mệnh lệ, đều là do cung Nô bộc tới (đương nhiên, hai cái này mệnh lệ cung phu thê cũng có gặp ở ngoài giữ tại ảnh hưởng), có thể thấy được kỳ liên quan tính không cho bỏ qua, đương nhiên, ngoại trừ khán giá lưỡng cung ở ngoài, cũng có biệt loại tương quan cung, nhưng những thứ này đều là thuộc về ít hơn thấy án lệ, độc giả có thể dùng tâm tốn đi sưu tập, cũng có thể phỏng đến đây chương suy lý, tìm ra kỳ mạch lạc quy tắc đi ra.

Nói chung, gặp ở ngoài chủ sự cung hay: Cung phu thê và cung Nô bộc.

Đã ngoài hay suy tính hôn nhân biến động trụ cột thủ pháp, bên trong nói tới mấy người Hóa kị phi hóa phương thức các vị có thể tương nó coi như định lý, diễn thân ứng dụng đáo những thứ khác cung vị thượng suy tính.

Hậu chú:

Mệnh lệ F là mang họ minh tinh điện ảnh tiểu thư mệnh bàn, và cảng tinh kết hôn, không lâu sau liền ly hôn, lúc đó náo thành đại tin tức, sau lại ở Đài Loan tái hôn vừa ly hôn, tái giá cấp Nhật bản bác sĩ, dân quốc tám mươi mốt thâm niên Đài Loan chồng trước chạy đến Nhật bản, tương của nàng Nhật bản trượng phu giết chết, lại đang Nhật bản náo thành tin tức sự kiện, Nhật bản tin tức ký giả truy tung đáo của nàng chọn thêm nhiều vẻ hôn nhân ghi lại, còn lấy “Ma nữ” tên xưng hô người, tác giả căn cứ “Lộc lai kị” định nghĩa kết luận người tuyệt không có hảo nhân duyên, quả thực ứng nghiệm, tử vi đẩu số quy tắc xác thực, cũng có thể nghiệm chứng “Tứ hóa là tử vi đẩu số dụng thần” những lời này.

Chương thứ ba mươi làm sao suy đoán thích hôn năm

Tử vi đẩu số do cổ truyền lưu đến nay, đã có hơn một ngàn năm, trong lúc ở chỗ này, chế độ chánh trị thay đổi, xã hội phong khí cải biến, khoa học kỹ thuật tiến bộ chờ đều sẽ ảnh hưởng mạng người vận, có hứa Đa Cổ người quan niệm đã lỗi thời, cho nên thôi mệnh thì giải thích cũng – nên phối hợp thời đại biến thiên mà tu chỉnh, như: Thê đoạt phu quyền, nhà kề thị thiếp chờ cổ đại đối phụ nữ đựng thành kiến danh từ, ở hôm nay phải có mới thuyết minh, cho nên xem cổ bản “Tử vi đẩu số toàn bộ thư” thì, không nên quá lưu ý trong đó phú văn mặt chữ ý nghĩa mà ứng với hấp thụ ẩn dấu trong đó sâu tằng hàm ý mà tùy thời đại điều chỉnh.

Đang nhìn hôn nhân thì cũng giống như vậy, cổ nhân đại bộ phận là bằng môi chước nói như vậy, phụng phụ mẫu của mệnh kết thành liền cành, mà ở hôm nay à? Đại bộ phận là tiên giao hữu hậu hôn, một số ít mới là bằng môi chước nói như vậy, thế nhưng cũng phải quá trình gặp gỡ nhìn song phương cá tính có hay không tướng phù hợp giai đoạn, mới có thể đi vào lễ đường, cho nên hiện đại suy đoán hôn sự bao thuở sẽ thành? Phải xem kỹ cung phu thê và cung Nô bộc, dĩ đề cử hôn duyên thời cơ.

Bởi hôn nhân là vợ chồng song phương sự, khó có thể dĩ đơn thuốc dân gian mệnh bàn sẽ phán đoán suy luận hôn nhân thật là tốt phôi, trừ phi mệnh cục chính mình đặc biệt ác liệt cách cục, bằng không tốt nhất là nã song phương mệnh bàn “Hợp bàn”, suy đoán hai bên hôn nhân cát hung hội tương đối chính xác xác thực, thường xuyên thấy bạn nữ giới bởi vì cung phu thê bất hảo mà bài xích hôn nhân, kết quả đương kết hôn thì không được kết, đáo đã xem cận 40 tuổi, tái tùy tiện tìm cá nhân giá, loại tình huống này đặc biệt trình độ học vấn cao nữ tính chiếm đa số, điều này thật sự là uốn cong thành thẳng liễu, giả như có thể lái được rộng rãi lòng dạ, quảng kết giao bằng hữu, ở trong đó cũng có thể năng lực phát giác “Tuyệt phối” đối tượng, đã từng thấy qua cung phu thê tọa [thất sát, kình dương] nam mệnh, lấy vợ cung mệnh tọa [thất sát] nữ sinh làm vợ, đã kết hôn vài chục năm liễu, tình cảm vợ chồng hoàn tốt, tiên sinh là nào đó bệnh viện lớn ngoại khoa y sư, mà thê tử còn lại là khoa phụ sản y sư, chức nghiệp thuộc tính chính phù hợp [thất sát, kình dương] triệu chứng, sở dĩ trở thành “Tuyệt phối”, kỳ thực mỗi người đều có kỳ “Tuyệt phối” đối tượng tồn tại, dụng tâm tìm kiếm nhất định năng lực từ trong biển người mênh mông tìm được như ý đối tượng.

Có người nói kết hôn ngày giả như tìm cao minh tiên sinh lựa chọn sống liễu, là không phải có thể bảo đảm hôn nhân cát tường ư? Đây là lẫn lộn đầu đuôi liễu vấn đề hạch tâm, cung phu thê không tốt người đó, chọn một ngày lành kết hôn liền có thể bảo hôn nhân hạnh phúc nói, như vậy gây dựng sự nghiệp tìm một ngày lành khai trương tựu nhất định thành công la! Cũng không như vậy, hôn nhân mỹ hảo hay không, quyết định ở chỗ phối ngẫu cùng mình hỗ động quan hệ, cung phu thê bất hảo, hơn nữa hạn vận vừa kị sát trọng trọng, như vậy, cho dù chọn ở điều kiện tốt nhất ngày và bằng hữu tốt nhất kết hôn, cũng tất nhiên sẽ có tình cảm thượng vấn đề xuất hiện.

Ở tử vi đẩu số trung lực ảnh hưởng mạnh nhất ngoại hạng tinh có hai mươi tám khỏa, phàm là tính chất ổn định, ôn nhu, thành thục tinh tú hoặc dễ và khác giới tiếp xúc tinh tú, như: Văn xương, văn khúc, tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên tướng, thái dương, Thái âm, liêm trinh, tham lang chờ tọa cung mệnh hoặc cung phu thê người đó cũng dễ dàng tìm được đối tượng.

Mà mẹ goá con côi ngôi sao hoặc sát tinh tọa mệnh hoặc phu thê người đó, có kết hôn muộn xu thế, như: Vũ khúc, thất sát, phá quân, thiên hình, thiên lương, cự môn, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể tọa mệnh tức là, hoặc tam phương hội nhập quá nhiều sát tinh cũng cùng luận.

Mặt khác có lưỡng sao cũng sẽ tạo thành kết hôn muộn: Tả phụ, hữu bật rơi cung phu thê tức là, giá lưỡng sao thường thường là bởi vì tiền duyên chưa xong, hoặc bận về việc.. Sự nghiệp mà quên hôn nhân đại sự, sở dĩ đơn giản có thể do tính chất sao thượng phán đoán hôn duyên sớm muộn gì.

Đây là nhân duyên tới sớm hoặc vãn nói chung nhận định, và sau đó hôn nhân cát hung hay không không có vấn đề gì, có giang hồ hảo hán ở nhà cũng lão bà quai lão công, tựu là cung phu thê tinh tú tổ hợp đái sát tinh quá nặng mà thứ tư hóa có nhập mệnh cục tam phương của cho nên, giả như đi vận cung phu thê không có kị sát lai xung hoặc Hóa kị xung động bản mệnh phu thê, vẫn là có thể ân ân ái ái địa bạch đầu giai lão, có người sơ lấy vợ thì, thê tử hiền thục lo cho gia đình, nào biết đâu rằng ngày sau thân ly cố tật, nhất bệnh tạ thế, tựu là cung phu thê tinh tú tổ hợp vô sát, nhưng đi vận cung phu thê không được cát mà tạo thành phu thê sinh ly tử biệt bi kịch, sở dĩ muốn đẩy đoán hôn nhân cát hung, nhất định phải so sánh bản mệnh và hạn vận cung phu thê mới biết được cát hung, không nên chỉ nhìn bản mệnh cung phu thê sát tinh trọng trọng liền lo lắng lo lắng.

Hiện tại chúng ta khán đồ nhất mệnh lệ:

Cung mệnh ở tử, nội có liêm trinh, thiên tướng, thiên hình, hơn nữa tam phương hội nhập thiên không, Địa kiếp, kình dương, đà la, vũ khúc, phá quân chờ mẹ goá con côi tinh hoặc sát tinh, bạn cố tri người này tính cách quái gở, không đổi và khác giới ở chung, có thể suy ra là kết hôn muộn mệnh.

Dĩ tứ hóa đến xem, Hóa lộc năm sinh tinh tuy rằng rơi vào cung phu thê, chủ nhân duyên mới đến, thương yêu trượng phu, thế nhưng, cung phu thê tọa nhâm tuất, khiến cho vũ khúc Hóa kị bay đến sự nghiệp cung, là chảy ra kị, đại diện duyên phận không giữ được, không công địa nhượng cơ hội xói mòn, nhìn nữa cung Nô bộc cũng là chảy ra kị cách cục, sở dĩ mặc dù đang đại học thời đại tựu có bạn trai, tối hậu lại không thể kết thành liền cành, phí thời gian hôn nhân tới Đinh Mão năm chỉ, đã bốn mươi tuổi nhưng vị kết hôn.

Bản mệnh mệnh cục là một chuyên gia hướng, đại biểu là một người số phận đại khái tình huống, cái này chuyên gia hướng hội thật sâu ảnh hưởng lớn hạn và lưu niên vận đồ, hạn vận tiểu cách cục nếu không có cường lực nhân tố, khó có kết hôn cơ duyên, nhất là nữ hài tử là dũ lão dũ nan giá, mà kỳ đối kết hôn dục niệm cũng sẽ tùy lớn tuổi mà suy yếu, bất quá chúng ta có thể do đại hạn cung phu thê tứ hóa và kỳ tọa tinh tổ hợp lai suy lý, rốt cuộc lúc nào sẽ có hôn nhân.

Cái gì gọi là cường lực nhân tố ư? Hay tứ hóa năm sinh và hạn vận tứ hóa tổng hợp lại tác dụng, sản sinh mãnh liệt ý niệm mới có thể phó chư hành động, trước đây

Đã nói qua tứ hóa đại diện sự tình “Ý niệm sơ khởi – kế hoạch – hành động – thu hoạch” một quá trình, giả như tứ hóa có rơi vào tương quan cung vị tam phương, sẽ có kết quả, giả như không có tiến nhập tương quan cung vị tam phương tứ chính nội, cũng sẽ không sản sinh kết quả, ý tức không có kết hôn cơ hội, tứ hóa trong dĩ hóa lộc, Hóa kị lực lượng cực mạnh, thế nhưng chỉ có hóa lộc nói, một có tác dụng gì, chỉ có hiện tượng hoặc huyễn tưởng mà thôi, vô pháp thực hiện, nhất định phải có hóa lộc hóa quyền hóa khoa Hóa kị chờ tứ khỏa hóa tinh đầy đủ hết, tài năng hoàn thành “Ý niệm sơ khởi – kế hoạch – hành động – thu hoạch” hoàn chỉnh quá trình.

Ví dụ như, có một Vương lão ngũ tưởng thoát ly quang côn cuộc đời, nhưng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không được môn tự vấn lòng điều kiện của mình, hoặc cố kỵ trong lòng nhiều lắm, chậm chạp không gặp hành động, đương nhiên vô pháp như nguyện, dĩ sao Tứ hóa mà nói, “Muốn kết hôn rồi” là hóa lộc hiện tượng, nhưng có thể hay không thực hành ư? Sẽ khán “Hóa quyền” liễu, bởi vì hóa quyền là “Hành động, thành tựu” ý tứ, đương “Hóa lộc” và “Hóa quyền” hội hợp hậu, tài năng tương tìm cách phó chư hành động. Mà Hóa kị ư? Nó có niêm trụ ý tứ, Hóa kị tiến nhập hôn nhân tương quan cung vị, mới có niêm trụ đối tượng kỳ ngộ.

Rốt cuộc phía trước nói tứ hóa, là do na nhất cung biến thành ư? Đương nhiên khán hôn nhân nhất định là dĩ “Cung phu thê” can cung lai phi hóa la!

Đang mở thích quan hệ hôn nhân thì, có hôn nhân của thực mà vô pháp đính hôn ước quan hệ ở chung cũng bao hàm ở hôn duyên trong vòng.

Người hiện đại đại bộ phận là tiên giao hữu hậu hôn, cho nên muốn tra na một năm hội kết hôn, cần phải tiên khán cung Nô bộc làm tứ hóa, có hay không nhập mệnh và cung phu thê, nhược Hóa kị vọt tới cung phu thê, thì sẽ không kết thành liền cành hơn, nhược không có vọt tới cung phu thê, tái tra lưu niên cung phu thê tứ hóa, đều nhập bản mệnh tam hợp hoặc đối cung niên kỉ phân, tức cụ bị kết hôn điều kiện.

Hiện tại mời xem đồ nhị mệnh lệ trung, cung mệnh tọa một giáp, thái dương Hóa kị ở cung Nô bộc, bởi vì là nữ mệnh, sở dĩ gặp gỡ bạn trai cũng không quá mức lý tưởng, hơn nữa cung Nô bộc Hóa kị tự xung, ít hơn khác giới duyên, trở lại cung phu thê tọa nhâm tuất, vũ khúc Hóa kị tự xung phu thê, sẽ có nhân bận về việc.. Sự nghiệp quên hôn nhân, hoặc có đối tượng nhưng không được thiện nắm chặt (nhân vũ khúc hóa xuất kị) hiện tượng.

Nhìn nữa 24~ 33 tuổi cung Nô bộc ất mão và cung phu thê canh thân biến thành của Thái âm Hóa kị và thiên đồng Hóa kị ở mão – dậu ở tuyến thành đôi trì trạng thái, khó có “Tiên giao hữu hậu hôn” đối tượng, nhược ở phụng phụ mẫu của mệnh kết hôn thời đại chỉ từ lâu lấy chồng liễu, nhưng tôn trọng tự do luyến ái ngày hôm nay, phải kết hôn muộn liễu, cái này mệnh lệ ở ba mươi ba tuổi trước đây chỉ không đổi thành hôn.

Đến rồi người thứ tư đại hạn (34~ 43 tuổi), đại hạn cung phu thê ở kỷ vị, can cung: Kỷ phi tứ hóa, vũ khúc hóa lộc ở sự nghiệp, tham lang hóa quyền ở phu thê, đã biểu hiện mãnh liệt kết hôn dục vọng rồi, nhìn nhìn lại đại hạn cung phu thê tọa tinh tổ hợp [thiên cơ kị, tả phụ, hữu bật khoa, Hỏa Tinh], biểu thị có “Mặc dù không hài lòng nhưng vừa” đối tượng xuất hiện, đi năm tới dân quốc bảy mươi lăm năm và bảy mươi bảy thâm niên cung phu thê tứ hóa đều vào bản mệnh cung mệnh và phu thê, sự nghiệp chờ cung vị, cho nên ở bảy mươi lăm năm hoặc bảy mươi bảy năm có kết hôn cơ hội, thế nhưng đại hạn cung phu thê hóa văn khúc kị ở dậu cung vọt tới mão cung, kết hôn năm hẳn là vượt qua thụ kị xung của mão năm sau, tài mới có thể, bởi vậy kết hôn năm phải làm ở bảy mươi bảy năm.

Sở dĩ ở suy lý số phận thì, phải có lưu niên di động quan niệm, một năm một năm địa chuyển dời, nhìn có hay không bị kị vọt tới hoặc đạp phải kị, có thể suy đoán phát sinh lưu niên.

(cái này mệnh lệ quả nhiên kết hôn rồi, các vị có thể suy lý nhìn, gả cho người thế nào? Hôn nhân có được hay không? Tử nữ vận thì như thế nào? Sau đó có cơ hội sâu hơn nhập tham thảo)

Tái cử đồng loạt (đồ tam), là “Dương lương xương lộc” cách, có “Lư truyện đệ nhất danh” nói đến, thế nhưng cái này mệnh lệ bởi vì nhà nghèo mà không có tiếp thu giáo dục cao đẳng, bất quá hắn ở kỳ phục vụ hành nghiệp trung trở thành trong đó nhân tài kiệt xuất là có thể mong muốn, ở bảy mươi tám năm mở giáo luyện tràng, chuyên môn giáo khai xe container và đại xe vận tải, nhưng ở phu thê phương diện sanh hoạt đã có thể vô pháp được hưởng tin lẫn nhau hỗ yêu sinh sống, bởi vì hắn cung phu thê nội ngồi một viên chủ chưởng “Khẩu thiệt, thị phi, nghi hoặc” cự môn tinh, hơn nữa “Hóa kỵ năm sinh”, kỳ ngờ vực vô căn cứ bản tính càng thêm cường đối hôn nhân lực phá hoại, sở dĩ người này lão bà suốt ngày lao thao, nghi đông nghi tây, khiến cho gia đình chướng khí mù mịt, khó có được bên tai thanh tịnh.

Nhưng bản mệnh tạo cũng rất sớm (hai mươi mốt tuổi) tựu kết hôn rồi, thấy thế nào ư?

Tiên khán bản mệnh cung phu thê tọa giáp thìn, liêm trinh hóa lộc nhập cung phụ mẫu, phá quân hóa quyền nhập cung Nô bộc vũ khúc hóa khoa nhập cung Nô bộc, đương đại hạn tiến nhập tị cung thì, bản mệnh cung phu thê bay ra ngoài tam cát hóa tinh vừa vặn ở đại hạn tam phương, mà lại đại hạn cung phu thê tọa [tử vi, tham lang, thiên diêu] là đào hoa tính chất cực mãnh liệt tổ hợp, cho nên cai đại hạn hội bởi vì hormone tác quái mà kết hôn. Bởi vì bản mệnh cung phu thê hóa xuất lộc và quyền rơi vào xấu năm hoặc dậu năm tam hợp phương trung, đương lưu niên đi vào dậu thâm niên bản mệnh tạo đã đạt thích hôn tuổi tác, mà lại lưu niên cung phu thê tọa Đinh Mùi, can cung đinh sao Tứ hóa toàn bộ nhập bản mệnh bàn tam hợp nội, mà lại cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung phu thê là “Hóa kỵ nhập”, cho nên ở tân dậu năm hoàn thành chung thân đại sự.

Các vị khả năng có một nghi vấn: Bản mệnh cung phu thê điều không phải hóa thái dương kị xung bản mệnh cung sao? Hẳn là nhân duyên tới trể mới đúng a! Không sai, nhân duyên vãn nói cũng là loại này phu thê Hóa kị xung mệnh giải thích một trong, cũng có thể NGHĨA giải thích vi phu thê vô duyên, nữa so sánh đại hạn cung phu thê tọa tinh tổ hợp, nếu như đại hạn phu thê như vậy tạo giống nhau đào hoa tinh tụ tập, nhất định chạy không khỏi sinh lý xung động, mà sớm tựu kết hôn rồi, thế nhưng thê tử suốt ngày nghi đông nghi tây, hai vợ chồng cũng không hòa hợp, cái này phù hợp Hóa kị xung mệnh ý nghĩa.

Kỳ thực hắn nếu có thể suy tính một chút, ở hai mươi sáu tuổi kết hôn sẽ tốt hơn, nhân cai năm cung phu thê can tọa tân, cự môn hóa lộc nhập cung phu thê mà không phải là cự môn Hóa kị, sở dĩ cự môn tinh ngờ vực vô căn cứ, thị phi đặc tính hội giảm tới thấp nhất, tăng đời sống tình cảm tường hòa. (dĩ bản mệnh lệ mà nói, chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng mà thôi, vẫn không có pháp hài hòa ở chung, bởi vì bản mệnh cung phu thê tọa tinh quá kém).

Khán kết hôn phương pháp, ngoại trừ số hạng trước phương thức bên ngoài, còn có cái khác mạch lạc khả tuần, tiền lệ là dễ hiểu mệnh tạo, ở trên thực tế phán đoán suy luận thì, còn có thể liên lụy tới những thứ khác cung vị, như:

◆ phụng nữ nhân của mệnh kết hôn do ở đâu cung biểu hiện?

◆ phụng phụ mẫu của mệnh thành hôn vừa do ở đâu cung biểu hiện ư?

Sở dĩ yếu để ý ra nhất, nhị điều suy đoán kết hôn năm quy tắc rất khó, cư quy nạp kết quả biểu hiện có ít nhất mười hai nội quy thì có thể tư ứng dụng, tại đây ta quy tắc trung vừa có thể quy nạp đi ra: “Hóa lộc phải có hóa quyền tài năng do hư chuyển thực, có Hóa kị tài năng nắm.” kết luận, bằng không vậy chỉ có huyễn tưởng mà thôi.

Có hay không nhất định sẽ ở tử vi đẩu số suy đoán ra năm kết hôn ư? Căn cứ kinh nghiệm biểu hiện; vị tất thấy rõ, chúng ta chỉ có thể nói năm ấy kết hôn so sánh may mắn mà thôi, bởi vì có đôi khi liên lụy tới một ít thâm căn cố đế tập tục, như: Cô loan năm hoặc nam mệnh hai mươi chín tuổi không thể kết hôn tập tục đều sẽ ảnh hưởng suy đoán kết hôn lưu niên.

Như đồ tam cái này mệnh lệ, rất hiển nhiên quá sớm kết hôn rồi, như năng lực kéo dài tới hai mươi sáu tuổi kết hôn, đời sống tình cảm hội tương đối mỹ mãn, tử vi đẩu số suy đoán hôn nhân năm tác dụng chủ yếu ở đây.

Chương 31: làm sao suy tính thôi lưu niên vận

Tấu chương dĩ phi tinh tử vi đẩu số cách suy diễn thì, suy luận lưu niên vận thế vận dụng làm một nói rõ. Bất quá thỉnh các vị độc giả chú ý: Lưu niên vận thế yếu xuyên thấu qua thiên địa nhân tam bàn lự tích tác dụng tài năng hiển tượng.

Tịnh tựu: Vận mệnh quốc gia, giao hữu vận, sự nghiệp vận, tài bạch vận, hôn nhân vận chờ tố đẩy luận đoán, đồng thời tương thôi diễn của quy tắc ban giản yếu nói đến minh, các vị có thể tự hành dựa vào quy nguyệt suy luận chính năm nay đi vận, bởi vì liên lụy tới năm can sao Tứ hóa biến hóa, sở dĩ thỉnh các vị tương năm sinh can tứ hóa biểu tìm ra, và phía nói đến minh, cho nhau tham chiếu xem, tài năng thu vào làm ít công to của hiệu.

Vận mệnh quốc gia của thôi diễn:

Vì để cho mọi người giải trừ Thiên can tứ hóa và địa chi quan hệ, chúng ta từ bảy mươi ba năm bắt đầu nói lên.

Dân quốc bảy mươi ba năm, nông lịch là một giáp năm: Nhất cửu bát tứ năm

Giáp năm can – liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị.

Ở đẩu số tính chất sao luận trung, thái dương chủ nam tử, nguồn sinh lực, quan lộc chủ, hơn nữa ở “Tử” vị là kỳ tối âm u không ánh sáng thời khắc, cho nên Hóa kị ác tính rất mạnh, kết quả một giáp năm mỏ viêm liên tục, những thứ khác chuyện lớn các vị có thể cầm chuyện cũ (tìm) cách khán.

Dân quốc bảy mươi bốn năm, nông lịch là ất xấu năm: Nhất cửu bát năm năm

Ất Thiên can là – thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, tử vi hóa khoa, Thái âm Hóa kị.

Thái âm đại diện; nữ nhân, tài bạch, điền trạch, nữ nhân đồ dùng chờ, ở “Xấu” vị đã do cực thịnh chuyển suy, cho nên Hóa kị đối tài chính, các loại kiến trúc nghiệp không được cát, sở dĩ bảy mươi bốn năm nước tín án, thập tín án đối quốc nội tài chính tạo thành rất lớn thương tổn.

Dân quốc bảy mươi lăm năm, nông lịch là bính dần năm: Nhất cửu bát lục năm

Bính can của sao Tứ hóa là – thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh Hóa kị.

Thiên đồng hóa lộc phối thiên cơ hóa quyền, thì bảy mươi lăm năm tính kỹ thuật nghề phục vụ sẽ có cao hơn lớn chợ, ví dụ như: Tự động hoá thiết kế cải thiện, máy tính mềm, phần cứng tiêu thụ công ty, bên trong thiết kế chờ đều là, nhược chỉ lấy thiên cơ hóa quyền mà nói, hóa quyền chủ lao lực, thiên cơ là máy móc, ô tô, cho nên dân quốc bảy mươi lăm năm máy móc chế tạo hoặc ô tô nghề chế tạo sẽ có chuyển biến tốt đẹp cơ.

Liêm trinh là quan lộc chủ, điện hóa thiết bị, đào hoa tinh, mà “Dần” cung vừa là chư cung đứng đầu, cho nên liêm trinh Hóa kị đối điện hóa thiết bị nghề chế tạo, nghề giải trí (bất hảo thính một điểm là sắc tình nghiệp) sẽ có bất lợi ảnh hưởng, công trạng hội rớt xuống.

Văn xương hóa khoa nói, giáo dục, xuất bản chờ sự nghiệp rất bình ổn, mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng bính còn là cú phân trước cật.

Lưu niên giao hữu vận:

Đang nói minh giao hữu vận suy tính quy tắc tiền, trước tiên là nói về minh ở mệnh bàn trung hiển tượng rốt cuộc hội từ lúc nào ứng nghiệm?

Ở đẩu số học trung có điều vị “Thiên địa nhân” tam tài, “Thiên” của hiện tượng sẽ ở “Nhân” trung ứng nghiệm, nhưng yếu xuyên thấu qua “Địa” hơi bị trung gian môi giới, mà thiên, địa, nhân hòa bản mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt quan hệ như sau:

Muốn xem lưu niên sẽ phát sinh chuyện gì, cần phải tìm bản mệnh bàn tương quan cung vị, nhược phối hợp to lớn hạn cũng hiện ra giống nhau hiện tượng, như vậy bản mệnh bàn trung biểu hiện hiện tượng, sẽ gặp ở cai đại hạn lưu niên trung ứng nghiệm, lưu nguyệt suy tính cũng phỏng đến đây.

Đồ trung có điều vị “Giả tá”, có thể sánh bằng dụ là đạp cước thạch, bởi vậy ngạn đáo bỉ ngạn đạp cước thạch nhược rất vững chắc, mặc dù hai bờ sông rất gồ ghề cũng có thể bình yên vượt qua, nhược đạp cước thạch bất ổn chênh chếch, thì hội ngã sấp xuống mà sản sinh không được cát kết quả, bởi vậy đi vận thật là tốt phôi cần phải xuyên thấu qua thiên địa nhân ba đạo lự tích trình tự lai suy tính.

Giao hữu vận đối hôm nay thanh niên nhân mà nói, có quá nhiều gặp gỡ cơ hội, sở dĩ khán lưu niên giao hữu vận, có thể nã năm nay cung Nô bộc đến xem là được, miễn đi thiên địa nhân ba đạo si lự thủ tục.

Rốt cuộc mậu dần lưu niên (nhất cửu cửu tám năm) cung Nô bộc ở nơi nào ư?

Dĩ mệnh lệA làm thí dụ, mậu dần năm lưu niên cung mệnh ở “Dần” vị trí, mà cung Nô bộc ở “Vị” vị trí, những thứ khác mười một cung có thể dựa vào bản mệnh bàn tương đồng trình tự điền nhập, tức được lưu niên mệnh bàn, mà đại hạn mệnh bàn thì tiên hỏi mình là vài tuổi, nếu vì bốn mươi ba tuổi đất ngũ cục, thì ba mươi lăm tới bốn mươi bốn vị trí tức là đại hạn cung mệnh sở tại, như mạng lệA”Mão” vị trí tức là hắn đại hạn cung mệnh, cái khác mười một cung cũng dựa vào bản mệnh bàn cung vị trình tự điền nhập tức được đại hạn mệnh bàn, như vậy, đại hạn, lưu niên mệnh bàn tức đoán chế tác hoàn thành.

Sao Tứ hóa đối giao hữu ảnh hưởng:

Đối với thích hôn mà vị hôn bằng hữu, quan tâm nhất vấn đề, khả năng hay đối tượng bao thuở hội vấn đề xuất hiện, đẩu số có thể thôi, nhưng có được hay không ư? Thì ở người ta của lựa chọn. Khán hội sẽ không trở thành đối tượng kết hôn có cái khác cung vị biểu hiện, nhân liên lụy thái quảng, dung hậu tường thuật.

Làm sao suy tính năm nay giao hữu vận ư? Xin làm theo dưới ba bước đột nhiên:

Nhất, tiêu xuất lưu niên cung Nô bộc.

Nhị, tìm ra lưu niên cung Nô bộc can của sao Tứ hóa các rơi vào ở đâu cung vị trung.

Tam, tìm ra tứ khỏa hóa tinh có hay không tiến nhập cung mệnh, cung phu thê, cung thiên di, sự nghiệp trong cung? Không đúng sự thật, thì cùng ta không quan hệ, có tiến nhập kể trên cung vị nói, thì sẽ phát sinh và bằng hữu có liên quan sự kiện.

Đương nhiên, năm nay cung mệnh, cung thiên di, cung Nô bộc tinh tú cũng và giao hữu hữu quan, nhược phùng ngôi sao may mắn thì dễ giao hảo giao hữu, nếu vì hung tinh, thì dễ tranh chấp hoặc nộp lên phôi bằng hữu, gặp gỡ hung đồ chờ.

Dựa vào sao Tứ hóa là do na một viên tinh tú biến thành, có thể suy ra bằng hữu hình thái, mà dựa vào sao Tứ hóa cũng biết tình cảm độ dày, chúng ta trước tiên là nói về sao Tứ hóa tình cảm hình thái:

Hóa lộc: Mặc kệ ngôi sao gì ở lại hóa lộc, giai chủ “Lang hữu tình, muội có ý định”, đây đó tình đầu ý hợp hình thái, tình cảm song phương rất tự nhiên cân đối tiến triển, tràn ngập nhu tình mật ý, La Mạn Đế Khắc biểu hiện phương thức.

Hóa quyền: Thì thuộc về “Cạn tào ráo máng, mặt dày mày dạn, không tiếc bất cứ giá nào thu được hữu tình” phương thức, bị đuổi nhất phương, trong lòng sẽ có thụ chèn ép cảm giác, ở ái tình nhiệt kế thượng, nhất phương khả năng đã vượt lên trước hạn mức cao nhất nổ tung, còn bên kia ư? Khả năng hoàn dừng lại ở băng điểm. Mà kết quả thì như thế nào? Tốt có thể thu được mỹ mãn kết quả, xấu nhất tình hình là bị bá vương cứng rắn cung, sở dĩ yếu “Thận vu thủy, cẩn mà đi”.

Hóa khoa: Song phương giai rất ôn nhã, hào hoa phong nhã lính bảo an địa phương trì khoảng cách an toàn, tất cả chậm rãi ngao, chỉ là nhìn nhau lưỡng không nề mà thôi, hữu tình có lý trí trung phát sinh, gặp không hề hợp thời, biệt ly cũng không khắc cốt minh tâm đau.

Hóa kị: Có thể nói là manh mục loạn ái hoặc bụng đói ăn quàng mê luyến, thường thường là bi thương kịch tính kết quả, sở dĩ xin khuyên có đến đây tình hình tiểu thư, sờ nhân nhất thời trống rỗng xung đầu óc mê muội rơi vào trong bẫy. Tình cảm mãnh liệt rất ngọt mật, nhưng yếu cát thập thì, lại được chịu được chuy tâm đau, bất quá lưu niên thuận lợi vẫn là có thể bộ hướng thảm đỏ một chỗ khác.

Hóa kị bất khả xung mệnh quan hoặc cung phu thê (bản mệnh, lưu niên cùng luận), nhất xung tức sẽ có biến hóa, như và lão bằng hữu biệt ly hoặc giao hữu vận không tốt, thường xuyên khởi tranh chấp chờ.

Tái dĩ mỗi sao ở lại hóa lộc, nhìn năm nay sở kết giao bằng hữu hình thái:

Cự môn hóa lộc: Cự môn chủ “Khẩu tài, biện luận, nghiên cứu”, sở dĩ năm nay sở giao bằng hữu, điều không phải dĩ “Miệng” phát tài, hay khẩu tài không sai hoặc là có nhiều nghiên cứu tinh thần, nói tới nói lui thao thao bất tuyệt, rất hội mình đẩy mạnh tiêu thụ. Cá tính khá nhiều nghi, dễ gây chuyện thị phi, giàu… Nghiên cứu tinh thần.

Phá quân hóa lộc: Vận động nhà vóc người, là trường học kiện tướng thể dục thể thao, làm việc có đảm lược, có quyết đoán, lòng háo thắng cường, mọi việc hữu lý định tranh rốt cuộc, mặc kệ ngươi là trưởng bối hoặc thủ trưởng, sở dĩ yếu lễ nhượng hắn một điểm.

Thiên cơ hóa lộc: Người như thế tâm tư tinh mịn, tài sáng tạo mẫn tiệp, nói tới nói lui lược cấp mà kẻ khác có cà lăm cảm giác, không quen đảm nhiệm người lãnh đạo vật, thích hợp phụ tá, bày ra, kỹ thuật các phương diện công tác, đãi bằng hữu tốt, vừa thông suốt điện thoại, phục vụ đi ra, là vị coi trọng hữu tình hảo bằng hữu.

Thái dương hóa lộc: Tâm tính ôn hòa, động tác nhã nhặn, thoáng nữ tính hóa, mà nữ tính thì là tiêu chuẩn truyền thống nữ tính, đa sầu đa cảm, cảm thụ tinh tế, hơi hướng nội, có nghệ thuật phương diện rèn luyện hàng ngày, nam tính khá hiểu được phỏng đoán nữ tính tâm lý, là một vị săn sóc đối tượng.

Vũ khúc hóa lộc: Vóc dáng không được đính cao, nhưng cường tráng, âm điệu tiêm mà cao vút to rõ. Làm việc quả đoán, kiên nghị, một khi quyết định sự, tuyệt không đổi ý, hữu lý tài năng lực, bình thường tán phiếm, cũng nhiều và “Tiền” hữu quan, mặc dù khiếm khuyết luyến ái ôn nhu bầu không khí, nhưng kiên định tác phong, kẻ khác có tin cậy cảm.

Hóa kị xung mệnh hoặc cung phu thê thì phải chú ý chuyện gì ư?

Văn xương Hóa kị lai xung: Chú ý thư, công văn thượng tranh chấp, tiền tài mượn tiền thị phi, văn định trước đa sinh khúc chiết.

Tham lang Hóa kị lai xung: Chú ý không nên sa vào vu tình dục hoặc là uống như mạng, vô pháp tự chế; hoặc nhân ham chơi mà bỏ quên phối ngẫu, bởi vậy khiến cho tranh chấp.

Thái âm Hóa kị lai xung: Và phối ngẫu có ngắn chia lìa hiện tượng, hoặc và phối ngẫu gia đình có xung đột, hoặc phối ngẫu mẫu thân có ý định ngoại phát sinh triệu chứng.

Văn khúc Hóa kị lai xung: Chữ Nhật xương Hóa kị đích tình huống tương đồng, nhưng phải chú ý tình cảm tranh cãi, hoặc đã đính hôn lại nhân nào đó nhân tố biệt ly khả năng.

Nói tới giao hữu, đặc biệt thỉnh vị hôn thiếu nữ chú ý dưới ba loại tình hình:

Nhất, đại hạn cung tật ách có tham lang Hóa kị, liêm trinh Hóa kị tọa thủ ở đối cung lai xung, thì dễ có ăn vụng trái cấm tiềm nhân.

Nhị, cung phu thê hóa quyền nhập ta năm nay cung tật ách, biểu thị vị hôn phu hoặc bạn thân dĩ thủ đoạn cưỡng chế chiếm ta thân thể.

Tam, cung thiên di Hóa kị nhập ta cung tật ách, mà trong cung lại có kình dương tọa thủ, thì dễ bị sắc lang, thiếu niên bất lương kèm hai bên nhục nhã, bởi vậy thỉnh sờ độc đi dạ lộ, sờ đơn độc phó người xa lạ ước hội, đoàn thể hoạt động sờ lạc đàn, quần áo cử chỉ đa chú ý, là được giảm thiểu bất hạnh sự kiện phát sinh.

Hiện tại, nhượng chúng ta nhìn mệnh lệB năm nay giao hữu vận làm sao?

Cung Nô bộc ở tân vị, Thiên can tân: Văn khúc hóa khoa ở thân vị trí, đó là mậu dần năm cung thiên di, biểu thị xuất ngoại sẽ gặp phải một vị hào hoa phong nhã, nhã nhặn bằng hữu, giỏi về chiếu cố người khác, khẩu tài cũng tốt, nhưng có lệnh nhân có hoa không quả, không được chịu khổ cảm giác, song phương cũng duy trì quân tử chi giao mà thôi, hơn nữa văn xương Hóa kị vọt tới lưu niên cung phu thê (trọng yếu bản mệnh cung), hội biệt ly, năm nay là không có khả năng giao cho hảo bằng hữu (giả như có chồng người, thì không được kị).

Lưu niên sự nghiệp vận:

Khán sự nghiệp vận, cần phải khán đại hạn sự nghiệp can cung tứ hóa trung hóa lộc, có hay không nhập năm nay cung mệnh hoặc sự nghiệp cung (nhập bản mệnh bàn cùng luận), có nhập thì biểu thị năm nay ở sự nghiệp thượng thu nhập so sánh vượng, đi làm tộc có thừa lương thật là tốt dự triệu, lại thêm hóa quyền lai hội, thì năm nay sự nghiệp nhất định thuận lợi sướng vượng, cá nhân thu nhập cập quyền lực cũng sẽ tăng lên.

Hóa lộc nói, biểu thị sự nghiệp chỉ là làm được phong cảnh mà thôi, mà nội bộ kết cấu cũng không bình ổn, đi làm tộc thì biểu thị chích tăng lương hoặc điệu thăng một hữu danh vô thực hư vị mà thôi.

Hóa quyền có nhập nói, như vậy năm nay sẽ làm lụng vất vả chút ít. Nhân hóa quyền biểu thị nắm quyền, thành tựu ý tứ, nhưng không có hóa lộc lai hợp nói, thì công hiệu quả không hiện, chỉ là công tác phân lượng tăng, so sánh bận rộn mà thôi, đãi thời cơ chuyển biến tốt đẹp, tức có cơ hội cầm quyền.

Hóa khoa có: Không nhanh không chậm, gặp dữ hóa lành, khoa bảng công danh ý nghĩa. Cho nên hóa khoa nhập mệnh, sự nghiệp, bất kể là xí nghiệp gia hoặc đi làm tộc, công trạng duy trì ổn định phát triển, ở nguy cấp thì, có thể hợp thời thu được ngoài ý muốn trợ lực, vượt qua cửa ải khó khăn. Học sinh hoặc cố tình tham gia cuộc thi bằng hữu, chỉ cần bình thường có chu toàn chuẩn bị, ở trường thi thượng đều có thể toàn bộ ngạch phát huy, thu được lương thành tích tốt. Ất, canh năm sinh ra, văn xương hóa khoa nhập mệnh, sự nghiệp người, sắc nhất vu tham gia các loại cuộc thi.

Hóa kị nhập mệnh thì biểu thị tâm thần toàn hệ vu sự nghiệp thượng, khó có được có thư giãn thời khắc, hoặc là năm nay khởi có mãnh liệt sự nghiệp tâm, không thể so từ trước rời rạc, sự không liên quan kỷ thái độ. Thế nhưng, Hóa kị xung mệnh hoặc sự nghiệp đều không phải là triệu chứng tốt, nhược có lời, sẽ có dưới đây một trong loại hiện tượng xuất hiện:

1, thất nghiệp (phối hợp cung tài bạch mà phán đoán), giảm biên chế.

2, đối hiện chức có quyện đãi cảm, tưởng đổi công tác.

3, nghĩ thủ trưởng, đồng sự nan ở chung, công tác ngăn trở cảm nặng thêm.

4, hiện giữ chức công ty vận chuyển buôn bán bất lương hoặc đóng cửa.

5, đi ăn máng khác.

Thế nhưng có hóa khoa nhập mệnh, sự nghiệp thì, thì năng lực phát huy gặp dữ hóa lành oai lực, mặc dù đối cung có Hóa kị lai xung, cũng năng lực vượt qua nguy cơ hoặc là “Kéo dài, do dự” quá xuống phía dưới.

Nhìn nhìn lại mệnh lệC là sự nghiệp vận làm sao? Đại hạn sự nghiệp cung ở mậu tuất. Đại hạn sự nghiệp can cung đinh, cự môn Hóa kị xung bản mệnh sự nghiệp, sở dĩ đến đây mười năm trung sự nghiệp tất không được thuận lợi, đương lưu niên đi tới dần cung vị thì, đại hạn sự nghiệp hóa đi ra ngoài sao Hóa kỵ biến thành ở lưu niên sự nghiệp cung, đến đây năm là sự nghiệp vận hội bỉ năm rồi càng thêm không được thuận, nhân là cự môn Hóa kị lai xung, cho nên cũng biết không giải thích được thị phi không ngừng, khẩu thiệt phân tranh, bị người bịa đặt hãm hại chờ sự tình phát sinh, đương niên nhất định rất nhiều sự cố.

Lưu niên tiền tài vận:

Tức tiền tài thu nhập chi đích tình hình, thu nhập có thể chia làm:

1, bán trực tiếp sinh ý thu nhập.

2, tiền lương loại ổn định thu nhập.

3, chức vị chính bên ngoài kiêm chức thu nhập.

Tái dĩ chi hoặc hao tổn nguyên nhân có thể khái chia làm:

1, hằng ngày tính chi;

2, đầu tư;

3, tá dư ngân hàng bên ngoài bên thứ ba;

4, dự trữ.

Tử vi đẩu số tài bạch vận suy tính quy tắc, đối ổn định tính thu nhập chi tình hình so sánh nan chính xác nắm giữ, đối với ăn ý tính tăng giảm trạng huống so sánh năng lực nắm giữ, giả như mệnh cách thích hợp (như lửa tham cách), vừa phùng hạn vận tràn đầy, đương nhiên có thể nhân ăn ý làm giàu.

Chúng ta khán tài bạch vận, đối với tiền tài nơi phát ra và nơi đi phải gia dĩ tham thảo, tài năng biết tài bạch ba động trạng thái.

Tử vi đẩu số có thể cung Nô bộc đại diện cùng ta có vãng lai hộ khách, sở dĩ tài bạch biến hóa và bằng hữu có mật bất khả phân quan hệ, cho nên tìm tòi nghiên cứu tài bạch ba động trạng thái, phải tương tài bạch và bằng hữu hai người cung vị can cung tứ hóa và tinh tú tính chất xếp vào lo lắng.

Đại hạn cung tài bạch của hóa lộc tuy có nhập cung mệnh, nhưng cung Nô bộc của Hóa kị vừa nhập ta ra lệnh cung hoặc cung tài bạch, thật giống như bằng hữu thân thủ đáo ta hà bao, thủ ta tiền tài tới sử dụng giống nhau, vô pháp dành dụm tài phú, hoặc nhân giao hữu mà tổn thất tiền tài.

Nếu như cung Nô bộc hóa lộc nhập ta ra lệnh cung hoặc cung tài bạch, nhưng cai cung vị vừa tự Hóa kị, tựu ý vị trước bằng hữu rất chi trì ta, hân hạnh chiếu cố ta của sản phẩm hoặc nã tiền giúp đỡ ta, nhưng là mình lại nhân các loại nhân tố, vô pháp thiện gia lợi dụng tài nguyên mà dẫn đến thất bại.

Tiên do cung tài bạch tứ hóa nói lên:

Hóa lộc: Nhập cung mệnh đại diện có tiền tài thu nhập, nhập sự nghiệp đại diện nã tiền đầu tư sự nghiệp, dựa vào ở đâu tinh hóa lộc biết thu nhập nơi phát ra.

Thái dương hóa lộc: Nếu vì bán trực tiếp sự nghiệp người, năm nay sinh ý cạnh tranh bỉ năm ngoái yếu kịch liệt, nhưng tài năng ở quần hùng trung trổ hết tài năng, trở thành tư giới quyền uy. Sở làm hành trình nghiệp dĩ điện khí loại, nguồn sinh lực động lực loại là sự nghiệp so sánh tốt. Đi làm tộc nói, đi công tác hoặc kháo khẩu tài cơ hội kiếm tiền tăng, có xuất ngoại cơ hội.

Liêm trinh hóa lộc: Nếu vì nghệ thuật giới bán trực tiếp sự nghiệp người, như bên trong thiết kế, trang hoàng, kiểu tóc thiết kế, thiết kế thời trang, chụp ảnh, truyền bá, quảng cáo chờ, giai rất tốt, có thể hảo hảo kế ban ngày một chút mở rộng nghiệp vụ. Đi làm tộc ư? Có điệu lương cơ hội, nhưng công tác phụ hà cũng sẽ nặng thêm.

Thiên đồng hóa lộc: Đối với nghề phục vụ bằng hữu, năm nay sẽ có một cái tốt hơn cạnh tranh hoàn cảnh, cho ngươi mở ra kế hoạch lớn, có lẽ và nhà nước đơn vị công trạng tăng, giảm thiểu kinh doanh phiêu lưu. Nhược ngài là công ty viên chức, năm nay cũng là một quyền, tài cùng có lợi niên kỉ độ, không chỉ thu nhập tăng, chức vị cũng bay lên, có thể nắm giữ thực quyền. Giả như có sát tinh đồng cung, thì hội nhân lười nhác, theo cẩu thả mà đánh mất rất nhiều cơ hội.

Tham lang hóa lộc; tham lang chủ “Rượu, sắc, tài, khí”, nói xong văn nhã một điểm là chỉ nghề giải trí và ngành ăn uống, sở dĩ tham lang nhập mệnh, vừa làm kể trên hai hàng nghiệp bằng hữu, năm nay rất thuận lợi, bất quá tham lang tiền tài có bàng môn tả đạo ý tứ hàm xúc, mới có thể vì vậy mà tổn thất tiền tài hoặc bởi vì mà khiến cho tứ chi thụ thương hoặc tiền tài bị “Huynh đệ” bằng hữu “Tá” đi. Công vụ nhân viên sờ tham tiền lì xì, miễn cho sự việc đã bại lộ, thân hệ nhà tù, bởi vì tham lang chủ bất chính làm tài nguyên, nhưng có “Phá” tượng, công vụ nhân viên kiêng kị nhất đến đây tượng. Nhược ngươi là dân doanh xí nghiệp viên chức, khả năng chủ quản mời tăng ca tiền làm thêm giờ bỉ năm rồi phải nhiều, nếu có thể tích thiểu thành đa, cũng là một khoản không nhỏ thu nhập. Đến đây mệnh cách người, năm nay sẽ có thu nhập hoặc trong công tác chuyển cơ, như đổi công tác hoặc nội bộ điều động chờ.

Thiên lương hóa lộc: “Mã vô cỏ dại không được mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu”, thiên lương hóa lộc có thể sẽ khiến cho người ta xong một khoản ngoài ý muốn của tài, như: Trung ái quốc vé xổ số, nhặt được tiền tài, mạc màu trúng thưởng… Chờ ngoài ý muốn của tài, đối người làm ăn mà nói, có ăn ý của tài, vừa có thể nói là lão nhân tài, làm và lão nhân hữu quan việc nghiệp, có thể kiếm được tiền.

Hóa lộc tu hữu hóa quyền lai hợp, tài năng do hư chuyển thực, bởi vậy, nhược hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, sự nghiệp vị trí, tái phối hợp hóa quyền, thì năng lực vững vàng nắm lấy cơ hội.

Hóa kị bất khả xung mệnh, sự nghiệp, tài bạch, tuy có hóa lộc canh giữ ở cai cung, nhưng nhất đã bị sao Hóa kỵ trùng kích, hóa lộc của cát lực tiêu thất, trái lại mà trở thành đại lỗ lã dự triệu.

Hơn nữa cung Nô bộc làm tứ hóa, hóa lộc nhập ta của tài bạch, tiền đã thuật cập, bây giờ nói “Hóa kị”, cung Nô bộc Hóa kị nhược và ta của mệnh, tài bạch , sự nghiệp thành “Xung” trạng thái thì, phải cẩn thận bằng hữu lai “Cướp” ta của tài, đến đây “Cướp” của thích ý là:

1, vay tiền dư bằng hữu, giống như bánh bao thịt đả cẩu, hữu khứ vô hồi.

2, tham gia dân gian hội giúp nhau, kết quả bị ngã.

3, thương nghiệp vãng lai, thu được ngân phiếu khống.

4. Tài bị thưởng hoặc bị thâu.

Đệ tứ hạng đích tình hình trung, bị thâu dĩ cự môn và tả, hữu đồng cung, còn đối với cung có Hóa kị lai xung hoặc bản cung Hóa kị, nhất là cự môn Hóa kị tối linh nghiệm. Mà bị thưởng ư? Thì cần phải chú ý kình dương, thất sát chờ sát tinh, có hay không tùy Hóa kị xung tài bạch, hoặc ở cung tài bạch còn đối với cung Hóa kị lai xung, hoặc ở bản cung tự Hóa kị chờ đều dễ có bị cướp cơ hội, kình dương giống một vị bất lương phần tử, tứ nằm ở của ngươi tài kho nội, nhất gặp phải cơ hội (Hóa kị lai xung hoặc tự Hóa kị thì), tựu sẽ phát sinh phá hư tính lực ảnh hưởng.

Bây giờ nhìn mệnh lệD năm nay tài vận:

Đại hạn cung tài bạch làm tứ hóa, đều có nhập lưu mệnh thiên di, phúc đức, cung tài bạch nội, cho nên năm nay tài vận không sai. Hơn nữa năm nay cung tài bạch giáp tuất, thái dương Hóa kị nhập lưu niên sự nghiệp cung (canh ngọ), sở dĩ năm nay sẽ có xuất ra tiền lai đầu tư sự nghiệp hiện tượng. (mệnh lệD một trong)

Nhìn nữa đại hạn cung Nô bộc can của tứ hóa trung của Hóa kị (liêm trinh Hóa kị) phản xung đại hạn cung mệnh cập bản mệnh cung tài bạch, cho nên phải cẩn thận bằng hữu lai hại ta của tài, nhất là mậu dần năm. Mời xem đại hạn cung Nô bộc của tứ hóa đồ giải (mệnh lệD của nhị)

Năm nay kết hôn vận làm sao?

Đối với tưởng kết hôn bằng hữu, thỉnh dựa vào dưới hai người bước(đi), nhìn năm nay kết hôn vận có được hay không?

Nhất, trước đem đại hạn cung phu thê và lưu niên cung phu thê quyển đi ra, nhìn nhìn lại bên trong tinh tú ra sao loại tính chất sao, như đụng tới mẹ goá con côi ngôi sao, như: Vũ khúc, thất sát, sát tinh chờ ngồi một mình, hoặc cung mệnh tam phương hội mãn tam khỏa sát tinh đã ngoài, như vậy năm nay yếu kết hôn, tương đối bất hảo, hoặc có thể nói là tình duyên không sâu, nan kết thành liền cành, hoặc gặp phải đối tượng là bang phái phần tử (không có nghĩa là hôn nhân nhất định bất hảo, có phá khả năng người già hài hòa lão). Cái gọi là phá, không nhất định chỉ ly hôn, như không được thường ở cùng một chỗ cũng có thể nói là phá, phá được hay cũng có thể cùng một chỗ sinh hoạt.

Nhị, nhược không có như một khu nhà thuật đích tình hình, thì khán đại hạn cung phu thê làm Hóa kị tinh, có vô vọt tới lưu niên cung phu thê, có lời cũng vô vọng, cần phải đợi được sang năm, giả như, lưu niên cung phu thê can tứ hóa trung của tam cát hóa tinh có nhập mệnh, phu thê, phúc đức, sự nghiệp, tài bạch chờ cung vị, đều có hôn duyên hiện tượng, mong muốn hảo hảo nắm chặt.

Về phần một năm kia kết hôn tương đối khá, thì thỉnh xem thêm “Làm sao suy đoán thích hôn năm” chương.

■[chú]: Đến đây thiên văn chương sơ tác vu dân quốc bảy mươi lăm năm đăng báo vu thai thị văn hóa công ty nhà đình nguyệt san đệ nhất nhất tam kỳ, cự ất hợi năm đã mười hai năm, và bảy mươi bốn năm của ất xấu năm có hứa nhiều chỗ tương tự, tư tương lịch sử liệt như sau biểu cung các vị đối chiếu tham khảo của: (độc giả đọc thuộc quyển sách, cũng có thể nắm giữ quốc gia đại thế của giảm và tăng)

Bảy mươi ba năm (một giáp năm) liên tiếp phát sinh nhiều lần mỏ than đá trọng đại tai biến, khiến cho quốc nội môi nghiệp từ đó hậu ban ngày hạ cú điểm.

Tám mươi ba năm (giáp tuất năm) quốc nội gặp điện lực thiếu nghiêm trọng quẫn cảnh, mùa hè nhiều lần khiêu điện hoặc phân khu hạn điện, khiến cho sản nghiệp bị tổn thất trọng đại. Giáp Thiên can khiến cho nguồn sinh lực Hóa kị, cho nên phùng giáp năm, nhiên liệu cung cấp sẽ phát sinh bất lợi.

Bảy mươi bốn năm (ất xấu năm) phát sinh vài gia cơ quan tài chính chen nhau đổi tiền mặt, đóng cửa phong trào, như Đài Bắc thị thập tín, nước thái tin cậy gửi gấm, Á Châu tin cậy gửi gấm chờ, đều ở đây đương niên tạo thành xã hội lớn vô cùng rung chuyển. Tiêu thụ bên ngoài sản nghiệp cũng cực kinh tế đình trệ, ở kinh tế thượng là nội ngoại bức bách khốn cảnh.

Tám mươi tứ năm (ất hợi năm) chương hóa tứ tín, nước phiếu án, trung lịch nông hội chen nhau đổi tiền mặt án, phòng địa sản nghiệp đại suy yếu, kiều ngân cực kỳ vay tệ án chờ tài chính một cơn lốc, và bảy mươi bốn năm đơn giản là đồng nhất khuôn mẫu phiên bản. Nhưng trong chính trị, kinh tế thượng khốn cảnh so sánh chư bảy mươi bốn năm càng thêm nghiêm trọng, quẫn bách.

Dân quốc bảy mươi bốn năm chính thị ất xấu năm, tám mươi tứ năm vừa phùng ất hợi năm, căn cứ tử vi đẩu số dự đoán học thuyết pháp, ất Thiên can hay điền trạch, bất động sản Hóa kị, sở dĩ phùng ất của năm tương quan hành nghiệp tất hội bị đả kích lớn, mà khiến cho tài chính một cơn lốc, bất quá ất xấu năm và ất hợi năm nhân địa chi bất đồng, sở dĩ trình độ thượng cũng sẽ có chênh lệch.

Tám mươi lăm năm bính tử năm có đúng hay không như bảy mươi lăm năm bính dần năm, sẽ có giống nhau sống lại cơ hội ư? Sống lại xí cơ là cái gì chứ?

Tám mươi sáu năm Đinh Sửu năm có đúng hay không như bảy mươi lục năm Đinh Mão năm, cũng sẽ có phòng địa sản lần thứ hai tăng cao, sống lại cơ hội ư?

Tám mươi bảy năm mậu dần năm có hay không và bảy mươi bảy năm mậu thìn năm tương đồng ư? Thỉnh các vị độc giả tự hành lật xem tương quan tin tức ba.

Chương 32: số phận đường cong

Cẩn thận tỉ mỉ quan sát quanh mình bằng hữu thân thích hoặc nhân vật công chúng, bọn họ cuộc sống lịch trình, khởi khởi phục phục, uyển như thủy triều giống nhau, có cao trào cũng có thung lũng, xem chính đi qua dấu chân có đúng hay không cũng như vậy ư? Người viết kinh lịch mười mấy năm qua nghiên cứu tử vi đẩu số lòng của được, quan sát trường kỳ hợp tác án lệ sinh mệnh lịch trình, hoặc thâm nhập thăm hỏi thổ lộ mưu trí chuyển ngoặt, tịnh tổng hợp lại quy nạp dĩ mệnh bàn để giải thích những… này hiện tượng, rất nhiều phù hợp chỗ, bình thường đối với cổ phiếu hơi có đọc lướt qua, đối vớiK tuyến trướng điệt xu thế phân tích làm đầu tư nhân quyết sách của tham khảo, thật sâu nghĩ cổ phiếu luỹ thừa đường cong và nhân của số phận biến hóa khá nhiều chỗ tương tự, Vì vậy hưng khởi sử dụng luỹ thừa đường cong lai biểu thị mạng người vận phập phồng tìm cách.

Quá trình nhiều năm qua công tác thống kê, quy nạp và diễn dịch, tương mệnh lý kinh nghiệm, suy tính quy tắc chuyển hoán thành phần tích trình tự, tịnh đặt ra quyền giá trị dĩ phân biệt nặng nhẹ trình độ, xây cấu phân tích mô hình, quá trình hai năm qua nỗ lực đã hoàn thành số phận luỹ thừa đường cong trình tự thiết kế.

Sau khi hoàn thành tương sưu tập đến án lệ, toàn bộ đưa vào máy tính chạy vừa một lần, tìm ba tháng tài xử lý xong tất, lại đem kết quả cùng thực tích so với, tịnh và bình thường giữ liên lạc, coi số mạng bằng hữu truy tung thăm hỏi, xác lập số phận đường cong xử độc cách, nói cách khác đối mặt một cái thao đường cong, thực sự vô pháp lý giải đại biểu trong đó ý nghĩa, rốt cuộc có cái nào xử độc quy tắc ư? Đầu tiên trước phải thấy rõ: Lập tức quyết sách mới có thể hội đệ diên sau một thời gian ngắn mới có thể sản sinh cát hung hiệu ứng, ví dụ như ngươi ở đây vận thế cơn sóng nhỏ đương thời đầu tư quyết sách, khả năng đương niên sẽ không phát sinh rủi ro tình hình, nhưng mới có thể theo sau một… hai… Năm tài bạo phát tài vụ nguy cơ, loại tình huống này ở liên lụy nhiều người đại hình đầu tư án trung, nhất là rõ ràng; mà cá nhân loại nhỏ đầu tư cũng là như vậy, có người ở đương niên dĩ bỉ giá thị trường thấp giá mua phòng, thế nhưng qua ba năm rưỡi hậu, lại nhân có chút nguyên nhân mà khiến cho giá đất ngã xuống, đương sơ đầu tư biến thành tổn thất; cũng có khi là nhất làm quyết định lập tức tựu sản sinh cát hung hiệu ứng; sở dĩ xử độc thì trước phải lý giải “Thực tế” tình huống, mới sẽ không hiểu lầm đường cong ẩn chứa ý nghĩa, mặc kệ “Thực tế trạng huống” làm sao, đều có thể xác định số mạng của người là có phập phồng biến hóa, giả như cùng một người, ở không đúng thời cơ, tố cùng một việc quyết sách, cũng phải nhận được bất đồng kết quả, giả như năng lực nắm giữ vận thế vượng nhất thịnh chi đương thời quyết sách, thường thường là chính xác, thành công.

Mỗi người đều có đặc biệt số phận đường cong, bởi mỗi người trong cuộc sống đối mặt người đó sự vật, đô hội đối số phận sản sinh ảnh hưởng, cho nên ra lệnh cho vận đường cong không thể dùng chỉ một đường cong lai đại diện một người số phận, mà phải tương trong cuộc sống mười hai một cấu mặt (mười hai cung) phân biệt dĩ bất đồng đường cong lai biểu thị, tái phân tích các đường cong đang lúc liên quan tính dĩ tham thảo bất đồng cấu đối mặt vu cuộc sống lực ảnh hưởng khổ, nó sở căn cứ nguyên lý là cái gì chứ? Hay tâm lý học, có rất nhiều nhà tâm lý học tham thảo người áp lực nơi phát ra, kết quả nghiên cứu phát hiện, giả như chích thừa thụ chỉ một áp lực nguyên, ví dụ như thất nghiệp, như vậy người bình thường còn có thể chịu được, trừ phi là phát sinh phi thường trọng đại cải biến, mới có thể lệnh người không thể thừa thụ chỉ một áp lực nguyên, giả như có hai người áp lực nơi phát ra, cho dù điều không phải rất mãnh liệt biến hóa, cũng sẽ bắt buộc đương sự người khó có thể gánh chịu, ví dụ như: Thất nghiệp lại tăng thêm ly hôn, thường thường hội khiến người tan vỡ, kể trên hai chuyện một do sự nghiệp cung chủ quản, một người khác là cung phu thê chưởng quản, cho nên đương hai người cung vị cũng không giờ lành, kỳ sinh ra áp lực kẻ khác khó có thể thừa thụ; ngược lại, nếu có hai người cung vị đều là cát lợi, như vậy song hỷ lâm môn hân hoan, cũng là kẻ khác mừng rỡ như điên, sở dĩ, xuyên thấu qua số phận đường cong phân tích, lập tức là có thể giản đơn minh xác nắm giữ ở vận mạng áp lực khu hội rơi vào cái nào năm, có thể dự tác tâm lý điều chỉnh; tương đối, cũng có thể nắm giữ vận mạng phồng thế khu, sớm tố chuẩn bị khiến cho thành tựu huy hoàng hơn.

Mười hai người sinh cấu mặt không có khả năng đều là không được cát, luôn luôn một hai là cát lợi cung vị, giả như biết mình yếu thế, điềm xấu cung vị ở nơi nào, như vậy thì yếu tẫn tốc điều chỉnh sinh mạng trọng tâm chỗ, ví dụ như minh minh biết mình tài vận bạc nhược, thì không nên nóng vội vu tài lợi, lúc này nên tìm ra bản thân cường thế hoặc cát lợi cung vị, ví dụ như cung thiên di may mắn, như vậy thì hẳn là thật tốt bồi dưỡng mình giao tế xã giao, hoặc quan hệ xã hội, hoặc biểu diễn, hoặc phục vụ đại chúng chờ hứng thú và phạm vi, hảo hảo phát huy mình ngoại giao năng lực, như vậy là có thể bù đắp điềm xấu cung tài bạch mang đến khuyết điểm, cũng có thể sáng tạo tốt đẹp hơn số phận, sở dĩ người viết một mực cường điệu, sửa vận bí quyết ở chỗ cải biến không gian, tương sinh mệnh mười hai một không gian (cung vị) nhất nhất khứ bình tích so sánh, tìm ra cực mạnh thế cung vị, tác là tánh mạng mình trọng tâm chỗ, vãng cai cung vị sở chủ chưởng chuyện vật khứ phát triển, là có thể cải biến vận mạng của mình, hoàn toàn không cần tạ trợ giúp vu pháp thuật, chỉ bất quá đại gia không biết chính, cho nên đấu đá lung tung khiến cho tình trạng kiệt sức, hoàn tìm không ra sinh mạng xuất xử, lầm chính suốt đời.

Tích lũy phân tích hơn hai ngàn phân án lệ lúc, phát hiện có thể tương số phận đường cong chia làm vài loại hình thái, mà xuyên thấu qua giá vài loại hình thái đối ánh đáo chân thực sinh hoạt án lệ, có thể rất rõ ràng nắm giữ trong cuộc đời gặp gỡ và biến hóa.

Đồ nhất số phận luỹ thừa đường cong là “Tiên cao hậu thấp” hình thái, đại diện ởtO-tl thời gian, cai đường cong vận đồ cũng không tệ lắm, tuy rằng trong quá trình có tương đương biên độ trên dưới chấn động, nhưng đều duy trì ở một loại chấn động hướng về phía trước leo lên trạng thái, bởi vậy, tuy rằng trong quá trình có chút mạo hiểm, áp lực hoặc dằn vặt, kết quả đều có thể có tương đối tốt thành tựu, thế nhưng quat 2 sau đó, đường cong hiện ra chấn động ngã xuống trạng thái, hơn nữa giảm mức độ dũ xu thu nhỏ lại, nhưng là vẫn chậm rãi xuống phía dưới điệt, hình như nhân tiến nhập lúc tuổi già đã mất đi ý chí chiến đấu, vô lực xoay Càn Khôn, không thể làm gì khác hơn là tất cả tùy duyên, bình tĩnh lại lòng của cảnh. Ở chỗ này phải chú ý làt 2t 3 trong lúc đó đường cong hiện ra lớn vô cùng biên độ sóng hơn nữa còn là xuống phía dưới giảm mức độ, đại diện trong khoảng thời gian này có một lớn vô cùng nhân sinh chuyển ngoặt sự kiện sẽ phát sinh, giả như là sự nghiệp đường cong tựu đại diện sự nghiệp gặp lâm thất nghiệp hoặc đóng cửa đích tình thế, phải cẩn thận ứng đối, đây là “Canh giờ liễu, đại vị tất tốt” số phận hình thái.

Đồ nhị thông thường vu “Cơ nguyệt cùng lương cách” mệnh bàn thượng, tiếng đồng hồ hậu tuy rằng điều kiện điều không phải tốt, thế nhưng năm này tháng nọ nỗ lực phấn đấu, một một cước ấn địa từng bước nhảy lên tới cuộc sống cao phong, tuy rằng trong quá trình có chút chấn động, nhưng biên độ cũng không rất lớn, đại diện không có thừa thụ đáo bao nhiêu áp lực hoặc ngăn trở, từng bước từng bước mại hướng thành công, vì sao nói là thành công ư? Bởi vìtl trước luỹ thừa đều rất thấp, nhưngt 4 sau luỹ thừa đều bỉtl trước tới cao, có thể nói lúc tuổi già chính mình tương đối tốt địa vị xã hội hoặc tài phú, có thể an hưởng tuổi già, bởi vậy cá nhân đã đem loại này hình thái định nghĩa là thành công, có thể các vị hội không có cùng định nghĩa. Ởt 2t 3 trong lúc đó, biên độ sóng hướng về phía trước kéo lên biên độ tương đương cao, nếu là sự nghiệp đường cong nói, thì có gây dựng sự nghiệp hoặc tao đề bạt trọng dụng cơ hội, loại này hình thái số phận đường cong có thể nói là “Đảo cật cam giá, việt cật việt điềm” số phận hình thức, đã từng tính qua rất nhiều lão sư hoặc công vụ nhân viên, rất nhiều đều là có loại này đường cong, về phần xí nghiệp giới nhân sĩ cũng có một số ít là loại này hình thái đường cong.

Đồ tam là ngày càng sa sút đường cong hình thái, lúc mới bắt đầu còn có thể leo cao phong (t 0), nhưng lập tức vừa ném tới đáy cốc (tl), lúc tuy có tỉnh lại, nhưng đều là chấn động đi thấp cách cục, vô pháp trọng chấn hùng phong, dot 0tl trong khoảng thời gian này, mệnh tạo chủ nhân được thừa thụ tương đối lớn áp lực hoặc ngăn trở, nhưng quat 2 lúc, đường cong biến hóa biên độ xu vu bằng phẳng, nếu là sự nghiệp đường cong kỳ đại biểu ý nghĩa là tâm tình đã điệu thích, nhìn thấu công danh lợi lộc, không hề tố vô vị phấn đấu, tĩnh hạ tâm lai quá lão niên sinh hoạt hiện tượng; giả như ởt 2t 3 trong lúc đó đường cong vừa hiện ra đại phúc độ xuống phía dưới chấn động, như vậy tựu mới có thể liên vốn ban đầu đều bồi hết, đến nỗi vu vô pháp quá một an ổn giàu có lúc tuổi già. Dĩ một người nhân sinh quá trình mà nói, lão niên thời kì yêu cầu là bình tĩnh giàu có, không cần vì tránh một ngày ba bữa cần, còn phải xuất đầu lộ diện đông tây bôn ba, bởi vậy ở lão niên kỳ đường cong chắc là hiện ra thu liễm trạng thái, đương nhiên tốt nhất là chấn động đi cao hướng về phía trước thu liễm hình thái.

Phần lớn mọi người là như đồ tứ hình thái, “Tiên đau khổ hậu cam” số phận đường cong, lúc còn trẻ gia cảnh bất hảo, trải qua qua một đoạn thời gian nỗ lực, ởtl thì rốt cục nắm giữ cơ hội thốt nhiên mà hưng, từ nay về sau đều vẫn duy trì ở chính luỹ thừa khu, bởi vậytlt 2 trong lúc đó có thể nói là mọi chuyện như ý, mãi cho đếnt 2 lúc tài tiến nhập tiểu biên độ sóng suy yếu khu, bởi suy yếu biên độ tiểu hơn nữa kéo dài thời gian dài, là một loại chậm rãi biến hóa, đương sự người sẽ không cảm thấy nặng nề, lập tức áp lực, có thể nói một đoạn này trong lúc là “Gìn giữ cái đã có khu”, bởi vì không có đại phúc độ “Hướng lên biên độ sóng” cũng không có đại phúc độ “Xuống phía dưới biên độ sóng” xuất hiện, giả như là tài vận đường cong tựu thích hợp áp dụng bảo thủ sách lược lai làm quản lý tài sản hành vi, mà ởt 1 thì, bởi sau đó đều là hướng về phía trước leo lên biên độ sóng khu, bởi vậy, ởtl năm ấy có thể áp dụng tích cực khai sáng đầu tư quyết sách, tất nhiên sẽ xong thành công kỳ ngộ, về phầnt 1 vàt 2 trung gian, cũng có hai người luỹ thừa khá cao niên kỉ phân, đương nhiên đây cũng là lợi cho tố trọng đại đầu tư quyết sách niên kỉ phân, có thể để tránh cho quyết sách sai lầm.

Đương nhiên, những thứ này là chỉ một đường cong xử độc cách, phía trước nhắc tới “Nhân” không gian sinh tồn là do mười hai loại bất đồng cấu mặt sở cấu thành, các cấu mặt trong lúc đó hội ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vậy, nếu là phát hiện một một cấu mặt số phận luỹ thừa không cao lắm, hay nhất không nên tương sinh mạng trọng tâm xảy ra cai cấu nét mặt, thí dụ như tài vận đường cong luỹ thừa rất thấp, nhưng sự nghiệp đường cong luỹ thừa rất cao, tựu đại diện không được phải tự làm sinh ý hoặc đầu tư, mà yếu đi làm là nên, bởi luỹ thừa cao có thể tại chức tràng thượng lấy được rất khá phát triển, trở thành chủ quản cấp chính là nhân vật, thậm chí bởi vì biểu hiện ưu dị, thu được công ty phân phối cổ phiếu trở thành cổ đông kỳ ngộ ư! Phía cử ví dụ trung y đằng dương hoa đường linh mộc xã trưởng, bởi biểu hiện ưu dị thu được công ty phối phát cổ phiếu trở thành công ty cổ đông.

Từ phân tích những… này mệnh lệ quá trình ở giữa, hoàn thu được một ít tâm đắc, phía tựu dĩ án lệ tham thảo phương thức và đại gia chia xẻ.

Số phận đường cong án lệ tham thảo

Lệ nhất:

Phía dưới ví dụ là Nhật Bổn lưu thông nghiệp ngón tay cái y đằng dương hoa đường gây dựng sự nghiệp chủ mệnh bàn và số phận đường cong, rốt cuộc y đằng dương hoa đường người thế nào, độc giả không nhất định hội nhận thức, nếu nói là hắn là Đài LoanSeven/Eleven Nhật bản kỹ thuật đối tượng hợp tác, các vị khả năng liền giải trừ kỳ quản lý kinh doanh trác việt năng lực.

Kỳ gây dựng sự nghiệp chủ y đằng tiên sinh là con thứ, y theo Nhật bản truyền thống tập tục tổ nghiệp là do trưởng tử lai kế thừa, sở dĩ trường học sau khi tốt nghiệp liền tiến vào nhà khác công ty nhậm chức, hai mươi ba tuổi thì mẫu thân tương người triệu hồi hiệp trợ đại ca kinh doanh tổ truyền món ăn bán lẻ tràng, ba mươi lăm tuổi thì đại ca nhân bệnh qua đời, do kỳ tiếp nhận kinh doanh, khi hắn nỗ lực kinh doanh đánh vỡ truyền thống doanh tiêu thủ pháp mở rộng thông lộ sách lược dưới công ty công trạng đột nhiên tăng mạnh, rốt cục trở thành Nhật bản thuộc nhất thuộc nhị lưu thông nghiệp bá chủ, tuy rằng nó quy mô bỉ một nhà khác tập đoàn tới ít một chút, thế nhưng kỳ thu lợi năng lực cho dù cao hơn đối thủ, hiện tại phân tích xem hắn mệnh bàn và số phận đường cong có gì xảo diệu chỗ?

Ở tam trước kia mười tuổi tài vận đường cong luỹ thừa cũng không cao, có chút thậm chí rơi xuống đáo số âm khu, bởi vậy ở cấp này đoạn y đằng tiên sinh không chỉ ở tài vụ thượng không có cơ hội kiếm tiền, lĩnh chỉ là công ty trao cố định tiền lương, liền đối ngoại bàn bạc nghiệp vụ hoặc thành lập mình nhân tế quan hệ cơ hội cũng không có, chỉ có thể làm một không có tiếng tăm gì đi làm tộc, hiệp trợ ca ca xử lý trong điếm sinh ý. Thế nhưng y đằng tiên sinh chung phi “Vật trong ao”, ta nghĩ hắn mụ mụ nhất định có dự kiến trước, mới có thể gọi hắn buông tha phía ngoài công tác, về đến nhà lai hiệp trợ ca ca xử lý điếm vụ, đồng thời học tập kinh doanh phương pháp, đối với hắn ngày sau năng lực nhất phi trùng thiên, bắn rơi thâm hậu cơ sở, ba mươi tuổi hậu tài vận đường cong rõ ràng bay lên hơn nữa đều là ở số dương khu, sở dĩ tài vận chuyển xu cường thế, công ty còn là do ca ca chủ chưởng tất cả, chính ư? Chích hiệp trợ anh cả xử lý một ít ra vào hàng quản lý, quản quản tài vụ chờ quản lý tính công tác, về phần công ty phải như thế nào kinh doanh, phải như thế nào mở rộng công ty quy mô chờ thuộc về kinh doanh tầng thứ quyết sách, đều do ca ca xử lý, sở dĩ có thể rõ ràng kỳ cường thế tài vận cơ hội cứ như vậy mai một.

Ba mươi mốt tuổi đáo ba mươi lăm tuổi cái công ty hay là đang ca ca chưởng lý dưới vững vàng kinh doanh, cũng không có bao nhiêu tiến triển, thế nhưng ba mươi lăm tuổi ca ca qua đời, công ty do y đằng tiên sinh tiếp chưởng, khi hắn nỗ lực kinh doanh, cải biến kinh doanh phương châm cường thế chủ đạo dưới, công ty công trạng bắt đầu trên diện rộng lớn, cai năm tài vận của hắn đường cong đang đứng ở cao luỹ thừa khu, sở dĩ, khi hắn lĩnh đạo dưới công trạng hiện ra đột nhiên tăng mạnh lớn.

Giống nhau, người viết cũng tằng tương đến đây vừa phát hiện dùng để quan sát xí nghiệp hoặc công ty vận chuyển buôn bán trạng huống thật xấu, chỉ cần cai đơn vị là do tài vận luỹ thừa bị vây cường thế giai đoạn người đó đảm đương chủ quản, cai công ty hoặc bộ môn nhất định là tối kiếm tiền đơn vị, đương nhiên đương cai chủ quản tài vận luỹ thừa chuyển xu suy nhược thì, cai bộ môn hoặc công ty ở kỳ chủ chưởng dưới cũng sẽ trở thành thường tiền đơn vị, lúc này phải làm lập tức điều chỉnh chức vụ, thay cụ có tài cán mà lại tài vận luỹ thừa đều bị vây cường thế khu người đó đương chủ quản, tài năng cải thiện khốn cảnh.

Ở hai lần dầu mỏ nguy cơ trong lúc, tài vận của hắn đường cong cũng ngã vào số âm khu, hơn nữa giảm mức độ không nhỏ, thế nhưng vì sao năng lực vượt qua cửa ải khó khăn, thẳng cho tới bây giờ cũng còn kinh doanh được sinh động ư? Ngay cho hắn năng lực tri nhân thiện nhậm, đoạn này trong lúc hắn đề bạt do cơ sở làm lên linh Mộc tiên sinh đảm nhiệm phó xã trưởng, để cạnh nhau thủ địa do hắn lực mạnh tiến hành chỉnh đốn và cải cách, tịnh đạo nhập máy tính hóa, rốt cục tương công ty kinh doanh thể chất triệt để cải thiện vượt qua cửa ải khó khăn, tịnh vu khởi sắc sống lại thì đại triển kế hoạch lớn, mà hắn lúc này ư? Chỉ làm một ít đại nguyên thì đại phương hướng biểu thị công khai, tịnh không can dự hoặc can thiệp phó xã trưởng chuyện vụ, buông tay do phó xã trưởng tiến hành công ty kinh doanh thể chất cải thiện công trình, Vì vậy công ty nghiệp vụ vẫn là vui sướng hướng oanh.

Khi hắn cung mệnh đến xem tọa hữu bật tinh, đối cung hội nhập thiên đồng, thiên lương gia văn xương, hữu bật tinh chủ dày rộng có chứa điểm nghiêm khắc, thiên đồng tinh cũng

Chủ “Dày rộng, nhường nhịn, dung hợp” lực lượng, thiên lương tinh nó là “Lĩnh đạo, thống suất” biểu chinh, có dự kiến trước, gặp dữ hóa lành và ưu tú năng lực lãnh đạo, sở dĩ hắn năng lực dự kiến trắc trở, tịnh tri nhân thiện nhậm, nhượng có nhiều tài hoa, khôn khéo có khả năng phó xã trưởng lai chủ chưởng công ty sự vụ, dĩ bù đắp chính suy yếu vận thế mang tới kinh doanh khốn cảnh, nếu không phải hắn có những… này tinh tú tính chất đặc biệt lai phối hợp, tài năng ở chính vận thế suy nhược thì, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang giao ca tụng và tài vận luỹ thừa đang đứng ở cường thế thì đoạn phó xã trưởng, công ty khả năng ngay dầu mỏ nguy cơ trong lúc đảo bế.

Tiền một trận quốc nội trung bộ khu có thật nhiều tập đoàn tài chính phát sinh kinh doanh nguy cơ, kỳ xí nghiệp chủ phần nhiều là “Sát Phá Lang” cách cục, tuy rằng năng lực đấu tranh anh dũng khai sáng tân cục, nhưng tự phụ chi tâm cũng cường, khó nghe được tiến chuyên nghiệp quản lí người kiến nghị hoặc khiếm khuyết thức nhân khả năng, vô pháp đề bạt trọng dụng có góc bù tính tú dật tài cán của sĩ, ở công ty tất cả mọi người tập quán vu phục tòng lãnh đạo tối cao vênh mặt hất hàm sai khiến, ở cường thế chủ quản dưới người người đều được liễu tầm thường hạng người, có thể là cá nhân ở trong xí nghiệp sinh tồn chi đạo, nhưng cũng đánh mất công nhân sáng ý tự chủ tính, không cách nào để cho có sáng ý công nhân xuất đầu, nhất gặp công ty rơi vào khốn cảnh đại gia liền ô thú tản, vô pháp từ đó tìm ra như linh Mộc tiên sinh vậy trác việt quản lí người đến lực vãn công ty kinh doanh khốn cảnh, sở dĩ, ta vẫn kiến nghị này Sát Phá Lang cách xí nghiệp chủ, yếu tấn sử dụng một ít thoạt nhìn bảo thủ “Cơ nguyệt cùng lương cách” người, tuy rằng những người này không quen khai sáng, nhưng nắm giữ tất cả lớn nhỏ chi tiết cũng rất tinh chuẩn thâm nhập, công ty kinh doanh tỏa vụn vặt toái chuyện vụ đều có thể nắm trong tay rất khá, một công ty tổ chức nhân sự bố cục thật tốt, hay thành công phân nửa, hơn nữa nghiệp chủ năng lực nghe được tiến kiến nghị thì càng thập toàn thập mỹ liễu, nhưng vấn đề là “Sát Phá Lang cách” nghiệp chủ thực sự rất khó đạt được cảnh giới này, cho dù năng lực nghe được tiến lời của người khác, hắn cũng không tự biết của Minh Hòa dự kiến khốn cảnh khả năng lực lai nhận châm ngôn và a dua nịnh hót của khác biệt.

Y đằng tiên sinh lúc tuổi già bởi vì kinh doanh sự nghiệp thành công, trở thành đại gia công nhận lưu thông đã doanh điển phạm, làm việc giới có phi thường cao thượng danh vọng, cũng thu được chánh phủ Nhật Bổn ban thụ huy hiệu để bày tỏ dương hắn trác việt kinh doanh sự tích.

Lệ nhị:

Tái cử đồng loạt thuộc về tình cảm làm phức tạp án lệ, cô gái này nguyên lai ở một nhà khoa phụ sản đảm nhiệm hộ sĩ, sau lại và bên trong y sư nói yêu thương, vu hai mươi tứ tuổi kết hôn, đương sơ kết hôn thì, cha mẹ chồng tựu cường liệt phản đối, mong muốn nhi tử năng lực tìm một nữ y sư là phối ngẫu, có thể phu xướng phụ tùy khai gia khoa phụ sản y viện, hơn nữa khoa phụ sản do nữ y sư đến xem chẩn có thể giảm thiểu bệnh hoạn lo lắng, đương nhiên y viện là có thể nghiệp vụ phát triển không ngừng, nhưng nhi tử hết lần này tới lần khác chọn thượng hộ sĩ, ở không ngăn cản được dưới tình huống, tựu tùy thời phá hư nhi tử và người vợ đang lúc tình cảm, thí dụ như nửa đêm có thai phụ sắp sanh cần tiên sinh đỡ đẻ thì, cha mẹ chồng tất nhiên sẽ đánh thức người vợ bồi nhi tử cùng nhau khán chẩn, hoặc cổ vũ nhi tử khán người hộ sĩ nghĩ không sai phải đi truy, đương cha mẹ không chỉ không được ngăn cản hoàn cổ vũ tiên sinh làm loạn nam nữ quan hệ, sở dĩ, cuộc sống hôn nhân một mực ẩn nhẫn trong thống khổ vượt qua, bởi trượng phu tiếp nhị liên tam gặp ở ngoài, ở nhà vừa không chiếm được cha mẹ chồng ô dù, Vì vậy phải vu bốn mươi hai tuổi ly hôn.

Do vận mệnh của hắn đường cong đến xem, ở thích hôn tuổi tác giai đoạn, người quyết định kết hôn một năm kia tuy rằng điều không phải ở hôn nhân luỹ thừa thấp nhất địa phương, thế nhưng cũng bị vây hôn nhân luỹ thừa thứ thấp thì đoạn, sở dĩ, hơn thế loại thì đoạn quyết định kết hôn, thường thường sẽ có nhờ vã không thuộc mình, ái sai nhân,… Các loại khuyết điểm, khả năng ở kết hôn lập tức không hề cảm thấy, nhưng qua một đoạn thời gian vấn đề mới chậm rãi địa hiện lên, nói cách khác, ở hôn nhân đường cong thấp thì đoạn kết hôn, kết hôn lập tức tựu bá hạ hôn nhân thất bại mầm móng, hơn nữa ở mười lăm ~ bốn mươi ba tuổi hôn nhân luỹ thừa đường cong đều bị vây số âm khu, loại này đường cong kết cấu hạ hôn nhân, hơn phân nửa hội tồn tại không ổn định nhân tố, như hai người cá tính không hợp, đồng sàng dị mộng, đối phương thô bạo, đối phương không có nhà đình trách nhiệm hoặc đối phương sự nghiệp thất bại chờ nhân tố, một ngày thích hợp thời cơ đi tới sẽ bộc phát ra khiến cho hôn nhân vỡ tan, các vị có lẽ sẽ vấn rốt cuộc muốn na một thời cơ kết hôn hội tương đối khá ư? Do người thích hôn hiểu rõ tuổi tác đến xem, hôn nhân luỹ thừa đều tương đương thấp, đại diện một đoạn này trong lúc tìm không được hảo đối tượng, cho dù như người ở hai mươi ba tuổi thị xử vu thích hôn giai đoạn hôn nhân luỹ thừa tối cao của đốt, nhưng vẫn là bị vây số âm khu, cho dù là tìm được người người ca ngợi kim quy tế: Y sư, cũng không có thể bảo chứng hôn nhân nhất định mỹ mãn, bởi vì, đến đây mệnh cách tiên thiên thượng ở bốn mươi ba tuổi trước khó có thể chính mình ngọt ngào đời sống tình cảm.

Trở lại khán người ly hôn bốn mươi hai tuổi, đang đứng ở hôn nhân luỹ thừa hướng về phía trước thăng mới đầu đoạn, kỳ thực hắn quyết định ly hôn là ở bốn mươi mốt tuổi mà vu bốn mươi hai tuổi ký tên ly hôn giấy chứng nhận xác định, các vị có thể thấy hôn nhân luỹ thừa do bốn mươi tuổi đáo bốn mươi mốt tuổi đang lúc giảm xuống biên độ đạt 25 điểm trình độ, đại diện một đoạn này trong lúc tình cảm có phi thường trọng đại chuyển ngoặt, do đối hôn nhân hoàn ôm chặt nhất chút hy vọng lòng của cảnh chuyển hoán là tuyệt vọng, mà quyết định ly hôn, sở dĩ ở đường cong giáng bức lớn thì đoạn hạ quyết định, thường thường hội sản sinh mặt trái, bất lợi, thất bại quyết sách, vì vậy mà tạo thành tiếc nuối việc món, giả như không có dự tố điệu thích hoặc trước đó dự phòng, thường thường hội tạo thành tổn thương không thể bù đắp, nếu có thể dự kiến, sớm tố nhân ứng với chi đạo liền có thể tránh cho hoặc rơi chậm lại thương tổn nghiêm trọng tính.

Mà người ở bốn mươi ba ~ năm mươi hai tuổi đang lúc hôn nhân luỹ thừa đều đi lên trên cao, đại diện ly hôn hậu, người hoàn rất ái người tiên sinh, nhất là cách hôn đích mưu năm hôn nhân đường cong là thuộc về xúc để bắn ngược thì đoạn, biểu thị cai năm tình cảm có thừa ôn xu thế, nhưng cũng năng lực song phương đều lạp không dưới kiểm lưu lại đối phương, cho nên vẫn là ly hôn, nhưng tưởng niệm tổng ở sau khi chia tay, ly hôn hậu bởi tưởng niệm mà có thể dùng tình cảm ngày càng thâm hậu, sở dĩ ly hôn thì cũng không có và tiên sinh yếu phụng dưỡng phí, người cũng hoàn ở tại tiên sinh dĩ nữ nhi tên mua bên trong biệt thự, hai người tam không được ngũ thì còn có thể tụ họp một chút như là bằng hữu giống nhau, hỏi nàng vì sao không hề giá? Người nói không có hôn nhân ràng buộc trái lại sinh hoạt được canh thản nhiên tự tại, quản hắn đi cùng ai gặp ở ngoài! Mà tiên sinh bên này ư? Gặp ở ngoài trục dần ít đi, dĩ đến vu yên lặng, đã ở tĩnh táo tự hỏi có đúng hay không muốn làm một lần long trọng hôn lễ tương vợ trước cưới vợ trở về.

Do mệnh bàn nhìn lên, bốn mươi ba ~ năm mươi hai tuổi đại hạn cung phu thê tọa [thiên cơ quyền, thiên lương, đà la], thiên lương có gặp dữ hóa lành lực lượng, thiên cơ là thiện tinh phùng hóa quyền kích phát có vãng quang minh thiện lương mặt phát triển ý tứ, sở dĩ song phương đều có gương vỡ lại lành ý nguyện, thế nhưng đà la tinh đồng cung quấy phá mà có kéo dài, do dự của hiện tượng, tin tưởng trải qua qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, đây đối với vợ chồng bất hoà hội gương vỡ lại lành, dạ thụ càng hơn vu dĩ vãng.

Số phận đường cong ứng dụng:

Do số phận đường cong có thể giải trừ vận mạng phập phồng chuyển ngoặt, thế nhưng, là vì cái gì nguyên nhân phát sinh chuyển ngoặt tịnh không rõ ràng lắm; mà mệnh bàn cung vị và tinh tú tổ hợp có thể hiển hiện ra sự kiện hình dáng tướng mạo, bởi vậy, số phận đường cong và mệnh bàn hai người cho nhau tham chiếu, thì có thể hiểu được là chuyện gì khiến cho vận mạng biến hóa, để tức sớm tố nhân ứng với chi đạo.

Gần đây lưu hành nếu nói nhân cách tính chất đặc biệt phân tích, xuyên thấu qua tâm lý học nhân cách tính chất đặc biệt phân tích thủ pháp, có thể khai quật cá nhân người đó cách tính chất đặc biệt, chức nghiệp thích tính, quyết sách phong cách, thừa thụ áp lực cường độ,… Chờ, ứng dụng ở hiệp trợ học sinh chọn hệ, hoặc xí nghiệp nhân tài tiến dùng tham khảo, nhân sự đơn vị có thể căn cứ những… này tính chất đặc biệt, an bài vừa mới thích sở chức vụ, cũng có thể tránh cho bởi vì “Nhân” mà đưa tới tổ chức vận tác vấn đề, đối với đề thăng kinh doanh đoàn đội chỉnh thể hiệu suất, có lớn vô cùng bang trợ.

Đang nghiên cứu tử vi đẩu số hai mươi năm trong lịch trình, vừa vặn lại đang cố vấn nghiệp phục vụ, năng lực có cơ hội tiếp xúc rất nhiều thủ pháp lai kiểm nghiệm xí nghiệp kinh doanh thật xấu, tiền thuật phương thức tuy rằng năng lực nắm giữ nhân cách tính chất đặc biệt ban vừa mới thích sở chức vụ, thế nhưng cũng tồn tại một vấn đề khác: Ở đồng nhất cái chức vị thượng cùng một người, có thì hậu quyết đoán như thần, đôi khi nhưng ngay cả liên vấp phải trắc trở, nhất là đứng hàng quyết sách giai tầng cao giai chủ quản, một quyết sách lệch lạc thường thường liền quyết định công ty suy vong, ví dụ như vương an máy tính công ty tằng là toàn bộ nước Mỹ lớn thứ tư máy tính công ty, cũng là Hoa kiều nhân sĩ ở nước Mỹ gây dựng sự nghiệp thành công vinh quang, thế nhưng làm cái nhân máy tính sau khi xuất hiện, bởi vương An tiên sinh một sai lầm quyết sách, tức quyết định công ty từ máy tính giới mai danh ẩn tích số phận; giống nhau, quốc nội cũng có một nhà máy tính công ty nguyên lai kinh doanh sinh động, hoàn phát triển trở thành công ty đa quốc gia, nghe nói gần nhất vừa đối mặt liễu kinh doanh khốn cục, ông chủ là cùng một người, nhân cách tính chất đặc biệt cũng một cải biến, vì sao đương sơ ánh mắt lợi hại hắn có thể hiểu rõ máy tính chợ, tay không thành gia, tương một tư bản ngạch cận nhất triệu tiểu công ty, kinh doanh thành một nhảy qua quốc xí nghiệp, mà ở đến đây một thời, lại đối mặt tất cả lớn nhỏ quyết sách đều bị nhục quẫn cảnh, đây là vận mệnh phập phồng tạo thành quyết sách thành bại hiện tượng.

Bởi phục vụ công ty nghiệp vụ quan hệ, cũng tằng lợi dụng tử vi đẩu số lai tham thảo xí nghiệp kinh doanh hưng suy và xí nghiệp chủ số phận phập phồng quan hệ, kết quả phát hiện bất kể là xí nghiệp gia hoặc là sao kim, giả như tài năng ở số phận đường cong bị vây cường thế khu hạ quyết sách, đều có thể nắm giữ vận thế cực mạnh, vượng nhất thịnh thời cơ phát triển trở thành công cá nhân sự nghiệp bản đồ, giả như ở số phận đường cong yếu thế khu đoạn, hạ chuyện trọng đại quyết định, nhất định là không được thì, không được thế hoặc sai lầm, dẫn đến công ty thất bại, bởi vậy biết mình số phận ở hoàn cảnh xấu thì, đầu tư quản lý tài sản phải làm bảo thủ một điểm, tránh cho tổn thất.

Giả như, có thể sống phục vụ quên mình vận đường cong và mệnh bàn, là có thể rất nhanh nắm giữ số phận mạnh yếu thời cơ, đối với cá nhân cuộc đời quy hoạch, xí nghiệp đầu tư quyết sách đều có phi thường cao giá trị tham khảo.

Chương 33: lời kết thúc

Bộ mặt thành phố thượng lưu truyện tử vi đẩu số phái rất nhiều, phần lớn là hậu nhân vọng tự thêm vào, thật giống như đương sơ thích già ma ni Phật tổ mới thành lập phật giáo thì như nhau, sau lại bởi vì có đông đảo đệ tử ưu tú phân biệt dĩ bất đồng độ lớn của góc giải thích Phật tổ lý niệm, cho nên diễn sinh ra bất đồng giáo phái, tử vi đẩu số cũng là như vậy, quá trình hơn hai nghìn năm qua diễn dịch phát triển cũng chia thành chắc chắn lưu phái, bộ mặt thành phố thượng so sánh lưu hành phái có: Phi tinh phái, chiêm nghiệm phái, tam hợp phái, lưu niên phái, tiểu hạn phái, tinh hóa phái chờ.

Rốt cuộc những… này lưu phái thôi mệnh quy tắc có hay không phù hợp tử vi đẩu số mới thành lập thì diện mục? Bởi sư thừa tức là phi tinh phái mà lại đối với cái khác phái biết không sâu, cho nên tựu dĩ sư thừa của phi tinh tử vi đẩu số luận mệnh trong vòng hàm và đại gia tố nhất giải thích, có người cho rằng bản phái chích dĩ tứ hóa ở mệnh bàn hình thành độ lớn của góc lai luận số phận cát hung, giá là sai lầm, chúng ta ở so sánh sự kiện diện mạo và kỳ nghiêm trọng trình độ thì, các cung vị tinh tú tổ hợp cũng là có hết sức quan trọng ảnh hưởng lực, ở “Thời gian, không gian, sự kiện” tam yếu tố trong lúc đó, “Tinh tú, tứ hóa, cung vị” chờ mệnh bàn ký hiệu các đại diện bất đồng ý hàm, bất khả bỏ rơi một ký hiệu ở thôi diễn mệnh bàn thì sở đảm đương cơ năng, giống nhau, cái khác lưu phái cũng ứng với như thế quan, bởi vậy, nghiên cứu mệnh lý nhược cố chấp nhất tông, thì thường thường lầm vào lạc lối, ở mới vào môn là lúc, như năng lực thành lập chính xác phương hướng, có thể giảm thiểu rất nhiều lục lọi thời gian, người viết có xét thấy thị phường hiện hữu thư tịch, có chút nói gạt người cùng sở thích nghiên cứu phương hướng, là tương cá nhân tâm đắc công bố ra, tận lực dĩ sách giáo khoa phương thức lai biên soạn, tương thôi diễn mệnh bàn liên lụy tới các tương quan nhân tố giai nhét vào quyển sách phạm vi, mong muốn “Vạn lưu quy tông”, cơ cấu nghiên cứu tử vi đẩu số nguyên lý và thôi diễn quy tắc, dĩ thành lập một tương đối chính xác mà kiện toàn nghiên cứu cơ sở, không hề bất đồng lưu phái đang lúc mọi thuyết xôn xao chưa kết luận được, thế nhưng mệnh lý sự học biển vô nhai, có được ít mất nhiều chỗ, xin hãy các vị độc giả tiên tiến thư đến chỉ ra chỗ sai.

Cá nhân nghiên cứu tử vi đẩu số đã hơn hai mươi năm liễu, thuở thiếu thời của cuồng nhiệt, cho đến trung niên học tập đối mặt bình cảnh bàng hoàng và hoang mang, thậm chí tưởng buông tha, đáo biết thiên mệnh của năm trở nên khai thông mà kiên trì đỉnh tiếp theo đẩu số của tuyệt học, cùng nhau đi tới vui vẻ mệt mỏi, cam khổ thường tẫn, may là có người nhà chi trì và đồng sự của luận bàn hỗ trợ lẫn nhau, hâm mộ quay đầu lại đã lưỡng tấn phi bạch, thường xuyên lên mạng quan sát rất nhiều nhân tài mới xuất hiện, nhưng siêng năng khoa học về trái đất tập tử vi đẩu số, là hưng khải tương sở học tâm đắc tố nhất hoàn chỉnh chỉnh lý, cung đại gia nghiên cứu và thảo luận so tài ý niệm trong đầu, dĩ khiến cho tử vi đẩu số nghiên cứu ngày càng tinh tiến.

Đương nhiên tử vi đẩu số cũng không phải là duy nhất biết trước học, còn có tứ trụ thôi mệnh thuật, Tây Dương chiêm tinh thuật chờ đều là dĩ cá nhân sinh ra thời gian là tiêu chuẩn cơ bản lai suy tính vận mạng biết trước học, trên in tờ nết có thật nhiều cải cọ rốt cuộc thùy chuẩn hoặc ai đúng ai sai chờ, người viết cũng tằng nghiên cứu qua Tây Dương chiêm tinh thuật, tịnh và tư giới tiền bối thảo luận thôi mệnh của kết cấu, phát giác các hữu sở thiện cũng các hữu kỳ khuyết điểm, thí dụ như tử vi đẩu số là có thể chính xác địa suy tính sự kiện nhân quả quan hệ, như người ta nhất dọn nhà tiền tài tựu tiến đến hoặc người ta nhất giá quá khứ đối phương a ma trong vòng ba tháng qua đời chờ suy đoán, thế nhưng miêu tả một người nội tâm tìm cách hoặc cá tính sẽ không như Tây Dương chiêm tinh thuật tới chính xác nhẵn nhụi, về phần tử vi đẩu số cộng bàn vấn đề ở Tây Dương chiêm tinh thuật mà nói là không tồn tại, tuy rằng tử vi đẩu số cũng có thể giải quyết câu hỏi này đề, nhưng so với Tây Dương chiêm tinh thuật chỉ dùng một bàn sẽ phiền phức hơn liễu.

Còn có một cái vấn đề là lịch pháp chế độ vấn đề, tứ trụ thôi mệnh thuật và Tây Dương chiêm tinh thuật đều là chọn dùng Dương lịch, chỉ có tử vi đẩu số chọn dùng âm lịch, hay tục xưng của âm lịch hoặc nông lịch, bởi độ sai lệch hàng năm quan hệ mỗi mười bảy năm muốn đẩy bảy tháng nhuận, tháng nhuận tạo thành rất nhiều làm phức tạp, rốt cuộc sinh ra vu tháng nhuận người kỳ sinh ra tháng là muốn đoán tháng trước hoặc là thứ nguyệt ư? Tuy rằng tử vi đẩu số giới phổ biến địa dĩ tháng nhuận mười lăm nhật là phân giới điểm, mười lăm mấy ngày trước đoán tháng trước, mười lăm ngày sau đoán tháng sau lai luận, nhưng luôn luôn mọi thuyết xôn xao, không có một bộ lệnh người tin phục lý do, chỉ có thể do thực vụ luận trúng mục tiêu đẩy ra xao “Khả năng” quy tắc, giả như ở lịch pháp vấn đề thượng bất năng có rõ ràng định nghĩa, năm này tháng nọ địa tích lũy khác biệt, sẽ từng năm tăng lớn, như vậy tử vi đẩu số giống như hội lưu sa tháp vậy, rất nhanh địa bị bao phủ ở lịch sử sông dài trung.

Ở số phận là do “Thời gian, không gian, sự kiện” tam yếu tố tạo thành cơ sở thượng, cơ cấu ra mệnh bàn và kỳ suy tính vận mạng kết cấu, tịnh tương đến đây tam yếu tố nhét vào giải toán ước số chỉ có tử vi đẩu số, thế nhưng tử vi đẩu số bài bàn quy tắc đến nay vẫn là bí mật? Vì sao có Thiên phủ tinh hệ và tử vi tinh hệ thuận đi đi ngược chiều? Khởi dần thủ quy tắc làm sao mà đến? Ngũ hành cục là như thế nào đính định xuống? Bài tinh tú thì vì sao phải thiên không nhất hoặc cách nhị?… Các loại cũng là lớn có thể tìm tòi nghiên cứu đề mục, người viết tin tưởng phương diện này đựng tử vi đẩu số hình thành bí mật, giả như có thể phá giải trừ ảo diệu bên trong, như vậy yếu tinh tiến tử vi đẩu số độ chính xác tương điều không phải nan đề.

Người viết thâm tín dĩ hiện đại tri thức so sánh của vu cổ đại phong phú hơn đa dạng, công cụ phụ trợ như máy tính chờ cũng biến chuyển từng ngày, phải làm có thể hóa giải trong đó bí ẩn, sao biết được nói nguyên lý bên trong, là có thể cải tiến hiện nay của thiếu sót, hoặc cái khác phát triển ra một bộ năng lực tinh ranh hơn xác thực biết trước cá nhân vận mạng học thuật; hiện đại có rất nhiều nhân đưa ra phê bình tử vi đẩu số, nhưng là từ không thấy kỳ năng lực phát triển ra một bộ bỉ cổ nhân chính xác hơn số phận suy lý hệ thống, trong đó của mấu chốt đáng giá đại gia tự hỏi!

Cái gì gọi là khoa học? Khoa học là nhân loại vận dụng trí tuệ thăm dò tự nhiên mà xong kinh nghiệm tích lũy, diễn biến thành các loại học vấn, như: Hóa học, vật lý học, môn thống kê… Chờ, là tiên có trí khôn mới có khoa học, đối thiên nhiên vạn sự vạn vật đều còn nghi vấn, tiến tới thâm nhập thăm dò, tài phát minh các loại sự vật, mà không phải nhân loại tiên dĩ ký cũng có tri thức tương vạn sự vạn vật phân loại, chỉ định người là hữu ích yếu phát triển, người là vô ích yếu tiêu diệt, trên thực tế chứng minh, có rất nhiều hữu ích vu loài người phát minh đều là do tựa hồ vô ích chuyện vật thượng tìm ra, ví dụ như đỉa đã từng là nhân gặp người ghét, hận không thể trừ của sau đó mau hút máu trùng, nhưng là từ trên người nó lại đề luyện ra kháng ngưng máu tễ, trở thành trị liệu huyết quản tật bệnh phương thuốc; sở dĩ, dĩ khoa học lập trường, bất luận cái gì thăm dò không biết chuyện vật đều là đáng giá cổ vũ, biết trước nhân không biết thời gian tới cũng là hạng nhất tràn ngập tính khiêu chiến nghiên cứu đầu đề, kinh tế khởi sắc trạng huống dự đoán tiếp tục sử dụng kinh tế học quan niệm, khí tượng dự báo do quan sát tầng mây, khối không khí di động mà thôi trắc, những… này học thuật đối cải thiện nhân loại sinh hoạt phát huy rất lớn tác dụng, giả như ở đương sơ nảy sinh giai đoạn đã bị xích là mê tín đình chỉ nghiên cứu, hôm nay cũng sẽ không có “Khí tượng dự báo” hoặc “Khởi sắc dự đoán” liễu.

Sở dĩ, mong muốn tất cả mọi người năng lực dĩ “Tham thảo”, “Ham học hỏi” lòng của thái lai nghiên cứu tử vi đẩu số, đối mặt vấn đề thường xuyên dĩ 5W 1H lai thăm dò, mà không yếu mọi việc tin tưởng hoặc mọi việc phủ định, ôm chặt loại tâm tính này tài năng khiến cho mỗi một việc vật thu được chính xác thiện xinh đẹp phát triển, bằng không có rất nhiều khả năng hình thành tri thức ngay nảy sinh trung yêu chiết, giá là nhân loại thăm dò không biết tổn thất.

Ta tin tưởng thế kỷ hai mươi mốt khoa học nghiên cứu sẽ tăng mạnh tìm tòi nghiên cứu “Nhân” thế giới, nhân loại đã tìm thái nhiều thời gian, tiền tài vu vật chất khoa học, nhưng đối với “Nhân” lại hiểu quá ít, trung cộng trung ương viện khoa học ở công năng đặc dị, ý thức truyền cảm, hành vi dự đoán các phương diện đã có nặng đại thành tựu, nhớ kỹ tằng ở qua báo chí xem qua nhất thiên báo đạo, kỳ đại ý như sau:

Ở trên hải tương có hình vẻ cập văn tự văn kiện, lợi dụng cụ có ý thức truyền cảm năng lực người gữi đi, ở Bắc Kinh cũng có một có năng lực này người tiếp thu, cho dù hắn môn cũng đều không hiểu mặt trên viết văn tự (nga văn), nhưng đều ở đây có thể không xuyên thấu qua vô tuyến điện hoặc máy telex ký có thiết bị thượng chính xác gữi đi và tiếp thu.

Ở quốc nội cũng có nghiên cứu cơ cấu chuyên môn tìm tòi nghiên cứu công năng đặc dị hoặc siêu năng lực, nhân loại cụ có ý thức siêu năng lực đã bị chứng thực, mà lại bị khoa học giới coi trọng đầu nhập nghiên cứu, không hề dĩ hoang đường, quái lực loạn thần thị của, trước đây nếu nói mê tín hoặc là thần quái hiện tượng, thời gian tới tương thị đứng đầu nghiên cứu chủ đề, chỉ cần người ta có hiểu rõ tương lai trí tuệ, người ta tựu có thể trở thành là thời gian tới khoa học nghiên cứu người mở đường.

Cổ nhân nói thật tốt: Dục nghèo thiên lý con mắt, nâng cao một bước. Mà không phải gọi người chém tới sở hữu bàng ngại chuyện vật, vũ trụ sở dĩ vĩ đại, ở chỗ nó năng lực truyền hình hai trong một tịnh súc vạn sự vạn vật, nhượng sở hữu đều có thể các hữu phát triển không gian, mà nhân loại nghèo thiên niên trí tuệ của kết tinh, đối với vũ trụ biết nhưng như biển cả một trong túc; do lịch sử diễn tiến của quỹ tích đến xem, năng lực dung hối các loại văn hóa triều đại nhất định là phú cường triều đại, như lúc ban đầu đường thì của thịnh thế, trái lại Thanh triều dĩ thiên quốc tự cho mình là, thị âu mỹ các quốc gia là man di của bang, bài xích phương tây sự vật, bởi vậy Thanh triều những năm cuối thực lực quốc gia suy nhược lâu ngày không phấn chấn, trở thành cường quốc xâm lược làm nhục đối tượng, sao không nhượng chúng ta mở rộng ý chí, tiếp nhận vạn sự vạn vật, nghiên cứu trong đó chi đạo để ý, thăm dò chưa giải của mê ư?

Người viết thâm tín, thành công thuộc về này: “Ta tin tưởng, sở dĩ ta tương xem tới được” “I believe, I “II see!” người đó. Từ cổ tới nay, này thám hiểm gia, khoa học gia, sáng tác người, nhà phát minh chờ, đều là ở “Không có trở thành sự vật” con đường thượng, tìm ra mới tinh đông tây lai, bọn họ năng lực siêng năng, kiên nhẫn ở sáng lập mới khai phá từ từ đường dài thượng độc hành, sở bằng vào chính thị một kiên nghị “Ta tin tưởng, sở dĩ ta tương xem tới được” tín niệm, sở dĩ năng lực sáng tạo lịch sử danh thùy bất hủ, chúng ta hôm nay cũng mới năng lực hưởng thụ bọn họ sáng tạo ra được sự vật, như: Trương khiên, thái luân, Columbus, ái nhân tư thản, Edison chờ, những thứ này đều là ra loại bạt túy sang tân hình nhân vật, đối toàn bộ loài người phúc chỉ làm ra vĩ đại cống hiến.

Mà này: “Ta nhìn thấy, sở dĩ ta tài tin tưởng” “I see, Therefore I believe!” người đó, vĩnh viễn chỉ có thể làm một “Người theo đuổi”, ở phía sau truy đuổi “Ta tin tưởng, sở dĩ ta tương xem tới được” người đó dấu chân, hưởng thụ tiên tri người sớm giác ngộ chế tạo ra thành quả.

Sở dĩ mong muốn nhìn xong quyển sách hậu, nâm cũng có thể trở thành là một vị “Ta tin tưởng, sở dĩ ta tương xem tới được” người đó, ở sở mới có thể thăm dò trong lĩnh vực, trở thành độc lĩnh phong tao “Sang tân người”.

Tối hậu cẩn dĩ: “Tín mệnh không bằng vô mệnh, chỉ có “Sáng tạo” tài có thể đột phá vận mạng ràng buộc!” hiến cho quyển sách độc giả làm phần cuối.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

前 言

从笔者于七十四年,在台视家庭月刊写紫微斗数自己算专栏,至今已十六年了,有很多读者来函问命也都维持良好互动关系,更强化我深入研究紫微斗数的信念,本书中有一个命例是十信案的主角<大家都知道该命例是谁吧?>,有很多命理界的朋友也在书上或杂志上,以紫微斗数、四柱推命或姓名学等,讨论其出狱之后的运途将会如何发展?大体上都抱持乐观态度,认为他会出狱,并在家族扶持下,东山再起,当时笔者就曾在七十五年公开的出版品上,提出和他们相反的观点—-“死于狱中”。当七十六年四月此预测应验后,来访之朋友络绎不绝,对个人生活影响甚巨,只好搬家并谢绝访客,专心事业,今稍有空暇,于是想将自己的心得写出来,引导初学者进入紫微斗数的天地,笔者尽量兼顾理论与实务推演,读者只要按步就班地研读,一定能达到自学自用的境界。

本书适合那些想了解个人变幻莫测命运的读者研读,命运是一个具有不连续变化、起伏不定的历程,须要藉助多项变量、透过多层次的筛选剖析,才能抽丝剥茧地由模糊朦胧中,得到具象的事件,了解个人命运,因此,紫微斗数的推理架构也必须将各种变量纳入考虑之中,只不过不像数学的代数一般,用X、Y等符号来代表各个变量,而是用天干、地支、星曜等符号,和我们熟用的西方科学推理符号全不一样,对于熟悉西方科学知识的我们,要如何利用现代化的知识,来解古人留下来的紫微斗数谜团,就是一大挑战。

我们怎么“想”会影响我们用什么角度来看一件事,从而决定我们对待一件事的框架,相同的命理学也是一门知识,但芸芸众生看待它各有不同的框视,同样的,在学习命理的人群中,由于出发点的不一样,导致解构紫微斗数推理架构的诠释内涵也不一样,因此,紫微斗数分成好几个流派而争论不休,与其争论不如验证,“检验是唯一的真理”能通过验证就不必争辩,期待有识之士投入研究,建立一套健全的理论体系,成为后人研究的新里程碑,本书名为《紫微斗数命运分析》,就代表笔者的自我期许,但笔者才疏学浅、见识不足,若有不尽完善之处,尚请先进贤达不吝来文指正。

大凡一门学术或一个人的思想,都不是小小的一本书所能讨论得完的,本书只是笔者在研究紫微斗数的二十多年历程中,体会到的心得,用现代人的思维、科学的角度来注释古老玄密的学术,内容包括理论、实务、实例探讨等,其中有些引用到古圣先贤的见解,若想深入了解先贤论命的经验谈,可参考坊间相关书籍。

由于任职公司的性质曾接触多位事业有成之老板,个人也藉工作之便,为各位老板用紫微斗数推算看看,果然其中运途起伏多符合斗数的推算结果,也因笔者义务推算,所以大家都能坦诚告之事情前因后果,建立许多完整的命例.再由其中统计、归纳出来许多的法则,才发现紫微斗数的奥秘,回想以前买书自习或拜师学艺时,老师所阐述的原理和实务应用总有一段差距,其中的问题症结就在于欠缺案例的实战磨练,所以在本书中尽量藉实例来应证本书所讲之理论,希望读者确实能由本书学得正确的斗数理论和推命实务。

各位可能会说不是很多实例探讨的书吗?买来研究不就得了,不!决不是如此的简单:市坊现有书籍对于事件的记载总有缺漏之处,例如结婚,最常见的记述是某岁结婚,这种纪录对于探究紫微斗数的推理规则帮助不大,因为没有纪录促成结婚的原因是什么,要研究紫微斗数的推理规则时,也就不知道其推理符号之间的互动关系,故初学者要详细纪录事件的前因后果,才能掌握紫微斗数推命的诀窍,可以这么说:“详细纪录事件,是学习紫微斗数成功的第一步!”

对于初学者,笔者也建议应该多研究命例,因为命盘有二十六万种组合,且人生百态不可能都遇到过,因此不知如何推理,多看命例才能建立各种事件的立向,从而根据推理规则,解析出事件,这是相当耗时的过程,笔者是透过组织学习的技巧,大家交叉讨论、互相学习,才建立相当多的事件立向关系,这些都是被视为不传之秘的,即使拜师也未必学得到,所以各位不妨多收集命例,建立自己的立向诀窍,能够“立向”代表您已经成功进入飞星紫微斗数的殿堂了。

最后欢迎各位来函指教,笔者之E-mail :[email protected]或ziwi88@hotmail.com或通讯信箱:台中邮政信箱45之2号,由于笔者另有事业,可能回复会慢一点,请先见谅。

紫徽斗数命运分析目录

第0章 如何学好紫微斗数

第一章 深入认识紫微斗数

第二章 飞星紫微斗数的科学理念

第三章 认识命盘和十二人事宫

第四章 解读命盘秘密兼谈论命基本认识

第五章 斗数各宫位和人之个性的关系

第六章 何谓立向

第七章 斗数推命用符号和人生事件

第八章 六亲对待关系

第九章 五行和星宿之庙陷利旺

第十章 星宿组合对运势的影响

第十一章 格局精解

1、紫府同宫 2、府相朝垣 3、紫府朝垣 4、明珠出海 5、日月并明 6、日照雷门

7、月朗天门 8、巨机同临 9、机月同梁 10、石中隐玉 11、日丽中天 12、巨日同宫

13、月生沧海 14、日月照壁 15、贪武同行 16、日月夹命 17、英星入庙 18、七杀朝斗

19、马头带箭 20、三吉嘉会 21、雄宿朝垣 22、禄合鸳鸯 23、双禄朝垣 24、禄马交驰

25、左右同宫 26、坐贵向贵 27、文桂文华 28、命无正曜

第十二章 天干和四化星的关系

第十三章 四化星入门

第十四章 四化星的应用

第十五章 忌星的涵意

第十六幸 运势流转

第十七章 化出舆化入之别

•我宫飞出四化

•他宫飞出四化

第十八章 天地人观念

第十九章 四化飞星对运势的影响

•案例一

•案例二

第二十章 斗数命局的平衡

第二十一章 如何解命盘

第二十二章 气运流动说

第二十三章 命限化忌构成的角度

第二十四章 谈事件的应验时间

第二十五章 四化飞星活用例解

•四化到宫理则诠释

•十天干化星的涵意

•大限四化活用理则诠释

•四化飞星活用例解

•后记

第二十六章 从星性看事业适性

第二十七章 由命盘看创业运

第二十八章 十二宫对事业财运的影响

第二十九章 推算婚姻的波动

第三十章 如何推断适婚年

第三十一章 如何推算流年

•国家运途的推演

•流年的交友运

•化忌冲命或夫妻时应注意事项

•流年事业运

•流年钱财运

•今年的结婚运如何

第三十二草 命运指数曲线

第三十三章 本书结语

第0章 如何学好紫微斗数

斗数易学难精,可以说是初学者的共同心声,以致造成市面上各种秘笈满天飞的现象,可是花了昂贵的代价,买来的秘笈却经不起验证,一一失效,反过来想想看,如果是一试百灵的秘籍,会轻易出售吗?

因此,首先要确立—-学习斗数没有快捷方式

这个原则,命盘有五十二万种组合,穷百年之生命,也无法将全部命盘一一推算,更加上人事现象数以万计,区区一张命盘,如何去涵括包罗万象的人生,只有不断的去验证—-星座组合、化曜、宫位、四化飞星等各种情况,利用类推、演绎、归纳之能力,建立各种四化飞星规则、星性之意义、影象(简称意象)等资料,才能解读独一无二之命盘。看完本书将为你建立正确学习紫微斗数的方向,不再如大海行舟一般, 茫然无头绪和方向。

第二原则—-要能明辨真伪、虚实

市面上关于斗数之门派有:透派、占验派、四化飞星派、过宫派、小限派、昆仑派、洛阳派……等,每种门派论命法则,都不尽相同,有的要看小限而不论流年、有的要用流年飞星、有的纯看星宿组合而不论四化……等各种论调都有,如果被某门派误导,一头钻进去,到最后发现是死胡同,再回首已浪费许多时间和金钱,得不偿失。

最简单测试的方法,是拿自己的命盘去验证就可以了,若有准,代表该理论成立。不准,则不论该作者是否写了十多本紫微斗数论命专书,也不要耗费金钱去买他的书来看,浪费自己的时间,若是推命如神、料断神准的斗数专家,一定被登门求助的访客,把时间都耗光了,那有时间去写十几本专书?

还有的人写书,只用化名,而书中又带了一大堆,所谓:“我的师父…”、“市坊中的斗数奇人…”、……等等,都是在预留后路,当某个名号幌不动时,再换一个轮流上场,其实,幕后写书的都是同一个人,古人说:“文章千古事,得失寸心知”,把著书立世看做非常神圣而庄严的事,能把自己的心血结晶公开出来,让天下同好都能同蒙其惠,对斗数研究理论基础,又更精进完备,是多么的具有创见智慧的先知,为什么不敢具名……,其中原因各位去深思吧!

第三原则—-活用命例,分类归纳建立规则

一定要将算通的命历搜集起来,建立类似医院病历卡的制度,将已发生的“事实”。记录下来,日后好研究。活用数据管理,分析归纳的手法演绎出推命规则,透过验证手续建立规则,就能掌握命盘解析的道理,从无因无果的条件下,推理出来因果关系。

当然建立的数据一定要完整的包含以下因素—-

如:△年△月发生车祸死亡和△年△月因欢送朋友,喝酒醉开车,撞上电线杆,头部重伤死亡。

这两种“事件”的记录方式,当然以后者的方式更明确详细,在命盘上就可以根据:交友、酒醉、电杆、头部、死亡等要素来追查相对应的:宫位、星宿组合、化星、四化的关系,而建立命盘符号和人生事件要素间的对应关系。

第四原则—-有命就算,不怕尝试,乐此不疲

既已献身研究斗数,就不要怕“算命仙”的讥笑,有就算,并且要胆大心细的去推敲,提出预测,将已知的规则套进去用用看,看看是否经得起考验?若没规则可用时,就要发挥触类旁通的能力了。算得多,命例才会累积得多,经验、规则才能建立得快而完整(但先决条件是对方愿意提供正确的事件数据,供您建文件追踪轨迹) 。

第五原则—-善用工具,活用计算机

人的智慧无可限量,但也有所限制,理解力虽随年龄渐长而增加,但记忆力却随年纪渐长而退化,而斗数的研究者,常会有此之遗憾推命的规则虽一一被归纳出来,但记忆力不好,面对似曾相识的命盘苦思索,却记不起来哪一个规则可套用。

计算机虽无智能,但却有超强记忆力,只要是建进去的规则,一定会记忆住,而且运算速度快,几十万条之规则,一一去比对,不消几分钟便解决了,比人脑一一比对要快,且不会出错。只要将数据库、推命 规则建立好了,配合人之智能逐日增加规则,则计算机算命系统功能与日俱增,成为个人智能结晶之专业系统。人就可全心全力去从事复杂度高的演绎归纳“推命规则”,而“记忆比对”的机械性工作,就全交给计算机去做。

第六原则—-善用想象力、联想力

人与自然界的关系,有的看似无关联,却是有密切关系的。如:风水和人之命,房屋之坐向用“既有科学理论”下,实在验证不出来会和住在其中的人,有何种相互影响的关系?但深谙风水的先生,就能依来龙去脉、格局、坐向等因素,判定居住该宅的人,会遭遇怎么样的际遇。所以,对于命理不要固执一端,而忽略仿佛毫不相关的宫位,它们往往具有决定性的影响力。因此,详细记录事件的各个要素,可以帮助联想、或类推出来推命的“立向”宫位,从而演绎、归纳、推理出来新规则,联想力愈丰富,愈能领略斗数的精深奥妙之处。

不要死守残缺不全的古籍,食古不化地只会猛套用赋文推命而不知创新,要从根本来源处了解紫微斗数,才能打开紫微斗数的另一扇窗,开拓学习的新视野,提升斗数命理的新境界。

第一章 深入认识紫微斗数

时常有朋友问我为什么会去学紫微斗数?言下之意:“科学时代了,怎么会去学算命这玩意儿!”其实和大部分初入社会的新鲜人一样,笔者于年轻的时候也是对未来有远大的抱负,和欲一展鸿图的雄心,找过许多工作不是不符志趣就是毫无发挥,所以换了许多的行业,但挫折连连,开始对未来有了疑惑,想要寻求答案,当时有一位好朋友就介绍我去算命,从小接受的都是要破除迷信、讲求科学、探索真理的教育,根值脑海中的科学思想一直排斥算命,因此,对去算命问前程的建议嗤之以鼻!

过了半年多吧!还是自觉有志难伸,抑郁寡欢,好吧!反正在无趣的工作上都已经耗去不少时间了,花个小钱去算算看,参考一下也无妨,就突然请个假以避免朋友给算命师通风报信,直接到老师处去求教。

报上八字后老师很快的排好命盘,观察了一下就在命盘上写了一行文字:八岁,不晓得他葫芦里卖得是什么药,老师第一句话就问:「你什么时候搬家?」到去算命为止的时光里,只搬过一次家就是八岁,老师就在八岁前勾了一下,又再问了第二个问题,也是切中核心,当时的感觉真是震惊,为什么不曾向人提及的事情老师能够透过命盘推理出来,心中虽然震惊但还是半信半疑,就将老师推算未来将发生的几点大事纪录下来,作为验证之用,老师推算的未来事件只有数点而已,后来都应验了。当时他还介绍我一本紫微斗数的入门书—-记得是竹林书局出版的「紫微斗数全书」,要我回去看看。

因此,萌生好奇之心想要探讨紫微斗数的奥秘,到底命盘蕴藏着什么秘密,能够解开人的命运,由于当时只看了紫微斗数的入门书而已,只知拿十二宫坐星组合来论命而己,距离那些神准的推断还差得远呢?!但是在要解开谜团好奇心驱使加上老师的循循善诱之下,一步一步地进入研究紫微斗数的领域。

到底老师有哪些神准的推断呢?让曾经受教于他的我,在老师去世将近二十年时,还津津乐道,笔者就举个例子来分享吧:

例一、是一家照相馆的老板在嫁女儿之前,去问女儿结婚后是否幸福和未来的运途,等老师排好女儿的命盘时还直想老师一定会讲婚后会如何如何,哪知道老师的第一句话竟是:“你女儿一嫁过去,对方的阿嬷在三月之内会过世。”将问命者吓了一跳,他当时的想法和各位现在的想法一样:“怎么会这样?”,女儿结婚和对方阿嬷的生死怎么会扯上关系?为什么对方阿嬷在她嫁过去三个月之内会去世?胡说八道嘛!因为按照一般的人情事理来推论,怎么想都不可能将两件事扯在一起!老师凭什么下如此匪夷所思的推断语呢?当时大家的直觉是:不可能!但是当对方阿嬷确实是在她嫁过去的三个月之内过世时,笔者不禁地毛骨悚然起来。

例二、另一位朋友过完春节后,因为经营的圆编机代工生意业务不振,到老师那边去求教,老师一看命盘就说:“你要搬家了,不过要到几月几日才搬得成。”朋友想只要有钱搬家哪需要拖那么久,过了没多久就看了一栋房子并缴了订金,心想老师这下子破功了,等房子使用执照一拿到就搬进去,哪知道左等右等过了一个多月才接到建设公司打来的电话,说因为是军事管制区,使用执照申请不准,所以要退订金给他,赶紧去找房子,果然找到房子整理完毕要搬进去时,已经是老师所说的时间了,赶快去和老师报告,谁知道老师这时说出更神的解释:“你一搬家钱就会进来。”搬家竟然和赚钱有关系!天下哪有这种事,只有搬家因为丢掉一些破旧的东西或添购新品补充而损财的,哪有搬家钱就进来的道理,大家半信半疑,搬家那天东西设备都打包好了等搬家公司来,这时突然电话响了,是一家贸易公司打来的,问他有一张订单他要不要接,他是旺季报的价钱比较高,现在是淡季价钱较低,贸易公司还是以旺季的价格下单,当然要接下这张订单,果然赚了一笔钱,和老师推断的:“一搬家钱就进来。”说法完全吻合。

这两个命题的推断内容,值得好好地探讨:结婚和对方阿嬷之死、搬家和赚钱,在紫微斗数命盘上要如何显现其中的关联性?若以传统的看法,搬家和田宅宫有关,而赚钱与财帛宫有关,到底是靠什么机制链接两个宫位之间的关系而做出神迹似的推断语!

当然,当时还有很多朋友谈到关于周老师事先推论出来,后来也应验了的神奇推断案例,假如只有一两个案例可说是巧合,但是接二连三的出现就不能说是巧合了,尤其是他的推断语中包括两种不同事件间的因果关系都能讲得清楚,就不是一派胡皱之词所能为的了,当时,就将已经接受了将近二十几年的「算命不科学」的观点翻转了过来,接受了紫微斗数算命,想要一探究竟到底为什么会这样?!

市面上现有关于紫微斗数的书籍,其中关于运途的推断大部分是以宫内坐星组合和流年星落入宫等来判断流年吉凶、少部分的书是以单一宫位的本命、大限、流年等的三阶段关系中,由其中各阶段的四化组成角度,形成冲照会入等关系,配合引动的星宿组合是好是坏,来推敲吉或凶意,配合宫位和星宿代表的意象,形成含有「吉凶强烈程度及意象」的推断语句。

但前述的两个案例,由其中“你一搬家钱就会进来”的语句来看,含括了紫微斗数的田宅宫和财帛宫,似乎在“本命、大限、流年”等的三阶段关系中,并不局限于单一宫位的“本命、大限、流年”纵向关系,还包括了不同宫位间的横向关系,因为在推算运途过程当中,本命的A宫会成为大限的B宫(图一),是不是由于此种横向关系,因此可以在推断用语中,结合A与B而得到两宫位组成的意象转化成推断语,假如能悟透“你一搬家钱就会进来”推断语中隐含的讯息,进而衍申出来的紫微斗数研究空间是无可限量的,因为我还没有看到哪一种推命术,可以如此神奇地结合两种不同事物做出神准的推断的。

各位会买这本书想必已经不是基本十二宫论吉凶就能满足的高手了,因此提供当年跟随老师学习当中所见识到的神准推断,和其透露出来的讯息与大家参考,供大家作为研究斗数的一个新思考课题。

或许各位会说是笔者乱掰的,笔者可以再举一个学紫微斗数的读者都曾耳闻的例子:相传陈希夷的某名弟子曾为一求问先生归期的妇人算命,曰:“速速回去为先生准备后事。”妇人一听大惊就哭哭啼啼的回家了,在路上遇到陈希夷,就问她为何如此伤心,因此将前因后果讲给陈希夷听,陈希夷一听连说不要紧,照我计策即可,回家去赶快煮一大锅粥,若有人问到就说先生要回来吃晚饭即可,果然是夜妇人的先生安然归来。假如,陈希夷弟子的推算是正确的,该妇人的先生会死于外道,那么为什么煮粥就可以解化其厄运呢?煮粥和生还之间有什么关系呢?这个是在紫微斗数圈流传很久的故事,不知道其真或假,但和周老师的推断有异曲同工之妙。

笔者也曾拿由上述案例中领悟到的规则,来为朋友推理因为做了A之后引动发生了B的事件,虽然不是每一个人的命盘都会有相同的四化显象,但有符合规则的命盘确实会发生两个宫位间交互作用引起的事件,因此我可以很确切的说,紫微斗数确能解析出来两个不同的宫位,相互激荡后产生的事件以及两者间的因果关系。

当然本书中也有探讨这个命题,各位慢慢研究细读自会有所发现。

有很多学紫微斗数的朋友,尤其是初学者,可能没有经过大师级的老师推算过,因此,对于紫微斗数论命的框架仍旧停留在单一宫位来推命的境界,所以特别将笔者以前算命的经验公布出采,供大家思考紫微斗数推理法则的形成架构舆应用极限,笔者希望透过本书各章节的说明,尽量将紫微斗数论命牵涉到的观念、法则等做一全盘的探讨,希望建立初学者正确认识紫微斗数的推命架构。

第二章 紫微斗数命理学的组织架构

不同地区、不同民族会衍生出不同的文化与社会风俗;即使同一民族在不同的时间也会产生不同的社会伦理规范和法规,因此凡是研究关于社会、心理的学者专家们,一定会因时因地之不同而修正其研究的角度,但是,学术本身的根本组织架构是不变的,所修正者乃是枝叶而已,修正后,将专研之学术与区域特性相结合,使研究的结果更趋近于实际之现象,所以探讨人类心理、性灵的人文科学,如:社会学、心理学、经济学等必须随时空的不同而修正以因应实际状况,进而引导该社会往正确地方向发展,假如不知道该学术的组织架构?将无法也不知道如何调合因应实际现况,所学到的也是死的知识,无法灵活变通运用。

同理来看飞星紫微斗数,它所探讨的是具有独立思考、自主行为能力的人类在某种行为规范下,履行人生过程中产生的命运轨迹与趋势起伏状态。此种行为规范会因时空流转而变化,所以要在外部条件更迭不已与个人独立自主行为的动态变化的状态下,试图由无因无果的情况推理个人命运如何?实在是一件复杂又困难的工程,推理命运的人,除了须承受时空流转而修正推命法则外,尚须结合问命当下的时空环境和问命者之理气数象问题,以解释个人命运的转变,此种推理课题和心理分析比起来更复杂,当然也更能引起有智之士的研究,它能够随着年龄的增长和日常生活结合在一起,日复一日、月复一月的研究、时时应证其学理,故深受大众欢迎。

兹以下棋为例,若你中途插入观棋,能准确地说出上一步是走哪一支棋子吗?下一步又将走哪一步棋呢?相信少有人具有这种能耐,不过,深谙棋艺之道的先生可以依据两军对峙的局势来推测,上手棋该落于何处才能造成如此紧张的局面,下手棋又该落于何处才能获致优势,棋盘上有纵横线、棋子、敌我两军、奕者,这些乃是参予奕棋过程的要素,这些要素交互作用,而以奕者之智慧为棋局胜败的关链,而不是棋子或棋盘。

我们常拿“世事一局棋”来形容人之命运,细加深入思考,何尝不是如此!只不过棋盘变成了我们生活的空间,棋子变成了自我和外部条件,棋子在棋盘上的走法限制变成了法规、伦理、风俗习惯等,奕棋者变成个人而已。奕棋者一定居于自己最有利的角度,移动棋子到某个位置以占取优势地位,有时候会为了保住将帅而牺牲某些棋子,返观人生经历中,是不是也时常做如此的判断或抉择呢!

欣赏一首诗有两种境界,一种人纯在文字词藻的优美上赏析,他所领略的只有词藻之美而已;另一种人会深入揣摩诗人作此诗的境况与心态,以心领神会其中意境,和诗人的心境、文词的意境相结合,引起心灵共鸣,此种境界高远而意深,所以我们研究学问,欲领略其精髓,不能只理解文词的意义而已,要深入探讨始创斯术者之心路历程、考虑的角度、传达的讯息、时代的背景文化等因素,予以整合性考虑,才能了解其组织架构,能知其骨干才能因时空因素演变之影响而修正其枝叶,赋予学术时代新生命。

由千余年前流传下来的飞星紫微斗数至今仍保持很高的精确度,可见此种随时空调整因应的作用,随时随地的在进行着,今日交通发达、科技进步,强势文化很容易透过各种媒体渗透进来,传统文化伦理、社会结构,面临洋风的猛烈冲击下,势将崩溃得更迅速,如果依循农业社会的缓慢步调来修正命理,将无法追上一日十变的社会型态,到时候,将有很多命理法则被时间巨轮所淘汰,命理研究者必须设法克服命理演进速度与实际社会快速变迁的“时差”问题,才不会造成落差。

宗教或学术经过千年来的流传,中间经过了不少名家的润饰、添注,逐渐失去原来的风貌,紫微斗数也正是如此,以致于流派纷立,如:佛教分成大乘教派和小乘教派,传入中国后又分为禅宗、净土宗、华严宗…等,相同的紫微斗数流传至今分成:飞星派、占验派、三合派…等,造成各个门派理论分歧,使后学者莫哀一是,紫微斗数一代宗师陈希夷先生仙骨早归尘土,无法站在各位前面指证原来的紫微斗数,不过我们仍可藉由揣摩的方式,来探讨陈希夷祖师始创斯术的构想,以发掘斗数真貌。

我们用心仔细地想一下,在人生过程当中,有哪些因素构成人之命运:

一、人生是一连串的时间、空间(环境)、事件的连续过程,将每天、每分钟在哪里?于什么时间?发生了什么事?连结起来,就构成人的命运,例如:你在今日此时(时间),于家中书房(环境)阅读本书(事件)。

二、时间无法以人为方式控制,但空间可依个人意志随时随地的变换。

三、事件的型态会随时间、空间的变化而转变,例如:古代染上疟疾,几乎就是绝症,但在今日就可治疗了,但是,因空难而亡的事件;在没有飞机的古代不可能发生,故在命理上,事件无法详细显示出成因。

四、事件有严重与轻微之分,如赚钱,有的是小钱,有的是赚大钱,故事件有强弱、轻重之区别。

五、事件的形成有两种方式:一种是渐进式形成的,如十载苦读,方能一朝成名;另一种是突发事件,如被误杀,中奖等。

六、每个人都具有独立思考、自主行为的能力。

七、每个人都是在某种规范或社会伦理下,自由地履行人生过程。

八、有些例外因素,如:地震、台风、洪水、酷寒、旱灾等,会影响群体的命运。

九、人之命运深受外界因素影响,如:经济不景气,使失业率提高使个人之生活受到影响或节制消费,故人之运波波深受外界大环境运波的左右。

有了以上的前提,要依据什么“基准”以发展出一套能在“无因无果”的条件下,准确预测个人未来运途的技术。

此“基准”综合东西方现存各种预测未来的方法,可分为:

一、依据人体特微者,如:面相、手相、痣相、骨相、血型……等,再配合人之行为特征,如:走路姿态、行为举止等以推断一个人的性格和流年运途,如麻衣相法、冰心赋等都是古人对于人相学的经验之传。

二、透过法术或灵媒的媒介以推算未来者,如灵通、扶乩等法术,多依附在宗教仪式中,透过集体的以某种频率声调念颂经文,使和具有某些特质的人脑波频率产生谐振,进入催眠潜意识状态,在此状态下做出预言,印地安巫师则是服用具有某种迷乱神经毒素的菇类后,错乱时空关系以预言未来之事务。

三、利用人之出生年月日时辰,即所谓八字以做为基准者,如:紫微斗数、四柱推命等,西洋占星术分类基准更采用了出生的时分和经纬度等数据,具有更多的命盘类别,这些都是目前最受欢迎且具有高精确度的未来预知术。四、超心灵透视术,如水晶球、催眠术等,世界各国中以印度、苏俄的研究最出名,在超心灵学方面研究成果独步全球,听说苏联国安局训练一批灵媒可以穿越时空遥控某一特定个人的意志。

其中尤以第三项具有最高的分类精度,而且有一定演绎规则,只要接受相当训练,人人都会使用,故能成为准确而实用的未来预知术。

中国人在一千多年前的宋朝,在物质条件和辅助工具极度欠缺的条件下,创造出一套历经时空考验而仍能维持高准确度的飞星紫微斗数,实在不简单,我们应该向古人的创造力致敬,还是弃之如敝屣呢!

始创斯术的先贤早巳体认到前述九大前提的必然性,所以在飞星紫微斗数的开宗明义便道:

斗数是赖时以立命,步地支,散十二宫中立极,应时间星辰。

斗数是重数以立象,取天干,行四化飞宫化曜,布空间垂象。

已明确指出紫微斗数的骨干是由“时间、空间、事件”等三要所构成,此句话中很明确地指出:

地支—-时间

天干—-空间

星辰—-垂象(事件)

的关系,各位在研读斗数书时,一定会看到:“四化是斗数的用神”这句话,知道其涵义吗?又为何空白命盘上已印上“地支”了呢?这都是我常拿来问斗数初学者的问题,看他能不能悟透其中的意义,若欠缺时时事事存疑的态度,就无法深入了解斗数学。

因为地支代表时间,时间对你我都很公平,贵为总统的一天有二十四小时,而凡夫俗子的一天也是二十四小时,时间不因贫富贵贱而长短不一,时间恒以稳定不变的速度前进,无法以任何人为方式使时间停住或使时间回头,因此在命理上它是一个不可以人力控制的变量,所以在空白命盘上便先将它印了上去。

至于“用神”一词,曾请教过许多斗数专家或子平名家,最常听到的解释是:“四化星是斗数变化的枢纽,命运的吉凶祸福皆因其作用而在命盘上显现,宛如在冥冥中主宰个人命运的神一般,故曰用神。”是否如此?就要费一番口舌才解释得清楚。

我们在小学都学过数学,应该知道什么叫坐标?我们就用坐标的观念来探讨:什么叫做“用神”?

我们用时间、空间、事件的三维坐标表示某甲的运势(图一),图中A点表示某甲于二十五岁(时间)于台中(空间)发生车祸(事件)的运,B点表示他在三十一岁于台北赚大钱的运,假如,他不在台中,会发生车祸吗?不到台北会赚大钱吗?也就是说空间条件不配合,A点和B点会存在吗?显然的,不会存在,若时间不对,则发生的事件可能不是车祸,也可能不是赚大钱,因为需要时间、空间的配合,才会产生事件。

假如我们将一个人在所有时间下、在每一个不同环境空间、经历的每一件事情都填入坐标内,就可以得到一条曲线,这条曲线就是个人的命运曲线,所以我仍可以肯定的说命运是由时间、空间、事件的三要素所构成。

我们每一个人都是活在时间的洪流中,过去的事物,我们看不到也摸不到,但感受得到,是靠记忆使往事历历在目;未来的事件也看不到、摸不着,靠想象存在脑海中,因是想象,所以未来存在许多可能的事件,都有可能会发生在你我身上(图二),只有现在的事件有实体存在,可以让我们看到、摸到,并且发生在某人的身上。

从过去现在到现在的这段时间所走过的命运是一条曲线,但现在到未来的命运曲线不只一条,可能有许多岔路和分歧点,每一条岔路都有可能是你未来的运,要走哪一条路我们一定会考虑国际局势、政治情势、科技进展、社会伦理、法规、亲友、自我条件等因素后下判断,以决定走那一条岔路,这些因素无法填入斗数命盘中,但是紫微斗数推命者的心中会有所考虑,命盘中只能显示“时间、空间、事件”等要素而已,外界条件佐以斗数命盘的演绎规则,两相配合以推理人之命运,所以紫微斗数的组织架构上来说是合乎科学性的。

但是人生活中常接触到的“空间”有哪些呢?经过深思熟虑后将空间分为:命宫、财帛、迁移、福德、夫妻、田宅、子女、父母、官禄、交友、疾厄、兄弟等十二个空间,以“宫”来代替“空间”的称呼,所以称为十二人事宫,定出十二宫后期间的顺序要如何安排呢?也颇伤脑筋,经过河图洛书的规范:一六共宗、二七同道、……而定出:命宫、兄弟、夫妻、子女、财帛、疾厄、迁移、交友、官禄、田宅、福德、父母等的次序,但是有很多周遭环境难以用十二宫表现,如:上班的场所、主管…等也会影响个人之命运,在命盘中要如何表现呢?就要透过“借宫”的观念来衍生出这些空间,例如:疾厄为官禄的田宅宫,也就是工厂、店面、营业场所的宫位,,透过它可以观察上班处所的相板事项,有人可以推断来服务的公司哪一年会搬家,其所依据的就是疾厄宫。

学过斗数的朋友都看过“立太极”的名词,依据书中的句子—-“宫宫可立太极”的意思是:要看见兄弟的命运,就以兄弟宫当命宫,原命盘夫妻宫成为兄弟的兄弟宫,原命盘的命宫就成了兄弟的父母宫,其它宫位皆可依序地转变为兄弟的对等宫位,这就是宫宫可立太极的意思。但是大家往往忽略了身处何地?身居何种时代?的考虑因素也是立太极之另一种意义,如果忽略区域、时代潮流的特性,只依命理规则在推演,仍无法提出合适的解说,道家人士说:“太极中有太极。”已将立太极的意思说得明明白白了,譬如说:以台湾而言,可将境内种族分为山地同胞、客家人、外省人、闽南人等,这四个族群间,生活习惯、血统、语言、文化、风俗等皆不相同,难道推命规则的解释相同吗?以闽南人而言,婴儿难养,有过房或拜义父母的习俗,而外省人则无,若不明此理必然出错;像大陆云南地区有些少数民族还是维持母系社会制度,这个地区的桃花现象又要如何解释呢?所以紫微斗数专家不但精于命理,亦应娴熟所处区域的民情风俗,并据以修饰调整解释的内涵才能贴合事实。

图一中的空间轴是可依个人意志变动的因素,你可以随心所欲地去任何地方,所以此轴不是单纯的指物理上所说的空间,而是有心理因素隐含在其中;也就是说在个人的意志导引下,可以任意地改变空间,因为空间的变换而发生不同的事件,所以自我意志能够控制的自主性事件(如结婚)的断验率不高,因可自我控制,但无法自我控制的外发性事件,如被偷、被撞、被杀等,因决定权在“他”不在我,故断验率较高,此种外发性事件也要空间因素配合才成,假如能避免不利的空间因素,就能躲过不幸的外发性事件,所以说改运之道在改变空间,例如说:你在某国投资,因民族性懒散,无法如期交货,致使赔损累累,继续做下去,势必难逃倒闭命运,要如何改运呢?关厂或迁至他国吧!这是很浅显的以改变空间来改运的事实。

此种改变物理上的空间—-环境,以改运的方法,大家都会,可说是与生俱来的生物本能,就连其它的动物也会,例如秋天北方的雁子会随冬季即将来临而南飞以避寒冬,但是,心理上的空间—-心境,却非如此的单纯,它和个人先天智慧与后天教养有关,我们日常生活中下判断、做决定,所依据者乃个人之智识,故智慧与才识是主宰个人命运的决定性因素,一九九八年在台湾有几则企业集团跳票、周转不灵的消息见报,这些主持大企业的负责人,在下决策之初,一定是以最有利于自己的条件做为决策的依据,谁能在他下决策之当下指出他是在“自以为是”的状态下,做了错误的决策呢?

这种遇到事情深思熟虑的能力,就和他的智识有关了,见深识广的人,一定考虑的更周全、更完备,除了先天智慧外,后天教养可以透过进修、深造来吸收各种新知、锻炼强化各种能力,以改善个人才识;对于那些暴戾之人,多行善事可以柔化戾气,体认人生和谐之美,改善人际关系,进而改运,所以改运之道在于改变空间,而改变空间应心物合一,两者并重,例如:某一不良少年为非作歹鱼肉乡里,想浪子回头,金盆洗手,脱离黑社会,但是乡亲父老成见已深无法接纳,而且道上兄弟还苦苦相逼或寻仇,留在故乡除了难容于乡亲外还怕被黑道灭口,怎么办呢?只有远走他乡、完全脱离原来的环境、彻底洗心革面,就可以改变命运;笔者曾经有个案例其出生年月日时辰都相同,一个生下来是单胞胎,另一个是同时辰的双胞胎,这个单胞胎在台湾受教育,人很聪明,口才不错,但不喜读书,也不喜受到束缚,所以都自营事业,但事业做得零零落落;另一个双胞胎兄弟两位从小就敦品力学,留学美国,目前是美国的大学教授,颇受学生爱戴。为什么同样的命局会有不同的命运际遇,其差别即在“空间”不同,能够选择命局中的强处往此发展,当然成就非凡,所以空间实在是命运变化的主宰。

预言是透过某种机制的作用,穿越时空看到未来之景象而做出推断,不管预言是采用哪一种方式,“意识”、“心境”、“环境”都是运势变化的主宰,而天干乃是意识、心境、环境的统合代表并主掌其变化,这三者之中要依何者而解释?全赖欲推理命运的主题而定,凡六亲宫位多以“心境”而论,田宅、迁移则以“环境”解,命、财帛、事业、福德则以“意识”解,所以“心境、意识、环境”实乃人生变化之主宰。

为什么斗数天干四化中以“化忌”为困顿不顺、蹇滞灾害的代名词呢?因“忌”者乃“己心”之意,乃暗指自己的心是造成困顿不顺、蹇滞灾害的主因,如果能改变己心一心向善、奋发向上,便能趋吉避凶,佐以环境的变通,辨明困顿不顺的原因,探行必要的改善措施,便可改善生存空间转变命运。

很多人都说行善可以改运,其做法是济助贫苦、阀怀贫弱等方式,此乃对于“行善”一词的狭义解释,造成个人蹇滞灾祸的原因很多,这些原因未必可由济助贫苦等方式而得超脱,有的人因贫穷而感不顺,有的人因性生活不和谐而觉人生了无乐趣,有的人因子女不肖而感命运乖违……,这些都可找到成因和解决的方法,行善是要针对这些成因将他们往好的方向导正的意思,行善的“意义”和行善的“做法”,各位要分辨清楚,没错!济助贫苦是行善,但行善不全等于济助贫苦,有其它很多种行善的方式,这些“行善”的方式都可改运,有很多人说我时常行善,济助贫弱关怀孤苦,为什么老天总和他过不去,事业倒闭了呢?此种对“行善”的认识上的错误,相信很多人都存在,事不同、成因不同,怎可两者互相牵扯在一块而怨天,不去探究自己为何不行事业之善?将事业经营做好、劳资和谐、乐心公益、管理健全、财务完整,营销通畅—-这些都是经营事业必要之“行善”,不去“行事业之善”而做那些与企业毫无相关之“行善”,企业那能不倒闭!

此已了解天干的权责功能了,但应用在运势的推理时,其功用又是如何的呢?紫微斗数推命将运势分为:本命、大限、流年、流月、流日等单位,亦即以时间为主轴将运势格分为不同的时段:

本命:主掌一生的大趋势、命格、特性。

大限:主掌十年的运势,在此十年中发生事件的大概趋向,运波的起伏高低、重大事件的显现。

流年:为一年的运气,在这一年中发生的事件、吉凶否泰的事件真象。

流月:一个月份的运气。

流日:一天之中的运势。

在命盘中十二地支代表时间,而大限为十年一运,配合十二地支故会多出二格,亦即本大限的戊寅年到下一个寅年时,已转变为不同大限了,虽然流年都在寅宫,但大限不同流年运亦随之不同,故不会重复。我们用数学的观点来看,命的微分即是大限,大限再微分即是流年……;流日累积即成流月,流月积分即是流年……,至此我们了解命为运的积分而运为命的微分,故推理命运有时段的先后次序,不可省略或颠倒步骤。(图三)

将运势以时间区隔为不同时段时,会遇到下列问题:

一、事件的发生和其它宫位有关联,如钱财被倒,是我的钱财和朋友的关系;因田地而被杀,是我的田宅和朋友的关系,这些个横向关系,如何贯联?

二、同一种人事现象在不同时段的纵向关系如何显示?如本大限财帛和今年财帛之间的关系。

三、去年朋友欠我的老债,明年会不会还我?这个问题中,牵涉到不同时段、不同人事现象的横纵向关系,此种横纵向关系,要用什么方式贯穿起来?(图四)

这三个问题牵涉到不同时段与人事宫位间的互动关系,用统计学的观点来看,有没有表达其相互间关系的方法?

当然陈希夷祖师也曾为这三个问题头痛过,左思右想地欲推敲出一个能连贯时间、人事宫位间关系与表达其互动板系的技术,这个技术终于被悟出来了,就是四化,我们飞四化星不是用某宫的宫干来飞四化的吗?这颗化星由某宫干催化,落入另外一宫中,在这一起飞、一降落间的宫位便产生某种联系关系了,这个联系关系有深浅、有强弱、还有吉凶,就用四颗不同的化星表示其间关系的强弱(图五)。

但是“化”兴“不化”之间,要依据哪一个因素而定呢?地支为时间因素,时间对每一个人都很公平,我今年是丁卯年,你的今年亦是丁卯年,如果用地支卯飞四化,岂不人人相同,故以地支掌四化,不合情理,而前已提过,天干代表意识、心境、环境等空间因素,而日常生活中的决策亦由意识、心境所左右,例如:因为今天心情很烦闷就到百货公司去逛逛,结果巧遇还没结婚的老情人,谱出另一段新恋情,假如那天不是因为心情烦闷会发生这一段恋情吗?不会的,所以心境、意识为生活中变化的枢纽,掌控你要去哪里的决定权,由于空间的不同当然遇到的事情也会不同,命运亦随之改变,而四化者乃表现事件的显现或隐伏、相关宫位间关系强弱等现象,此等现象和心境、意识有非常紧密的关系,故用天干主掌四化令其催动星性的“化”与“不化”,由于四化是意识、心境的表微,可以如神一般穿越不同的时间、空间,故称四化是斗数的用神。

四化应用在运势的推理就好像是微分的功能,透过一次微分找出命运曲线的拐点,再第二次微分找出曲线上的极限值,而化禄就是极大值、化忌就是极小值,这个极限值就是事件发生的时点,我们在推理流年运时,是不是由本命盘飞四化,然后再由大限盘飞四化,然后根据本命盘和大限盘的四化在命局上分布的相互作用态势,判断吉凶强弱以及在哪一流年发生,所以要判断会发生什么事件,最基本的四化要飞化几次?其所依据的居然和微分的观念很相似,这是巧合吗?为什么叫做紫微斗“数”而不是紫微斗“术”,这可能是古人早已欲留伏笔了吧。

有人说四化是天授的,有一次陈希夷祖师神游太虚,遇到吕纯阳授以紫微大法,自此紫微斗数有了四化,所以四化是斗数的用神,因此很多山人、居士便想藉灵通神游太虚之便,与吕道长学两三招别步,余随先师学斗数时,未曾听他说过神游太虚而顿悟斗数精奥的故事,可见想藉通灵来突破瓶颈的想法是不通的,有人将宗教和命理结合在一起,并据此而著书立世,陷紫微斗数于怪力乱神之境界,这对于紫微斗数的发展将有负面的影响。

意识是预言的媒介体,它可以不受时空的限制,自由的思索、纵贯古今、扭曲时空的关系,有很多预言方式透过催眠、迷幻药物等的方式扭曲意识,突破常识性的束缚,跨越时空的障碍,看到未来的事件而做出预言,这些方式无常规、亦不合常理、也不是常态,不如中国的紫微斗数用天干代表意识、环境因素,只要人人都懂得天干四化的飞跃规则,任何人在常态下都可预言未来,古圣先哲在这方面的研究,实在令人佩服。

有些人纯以宫内坐星来论命,这些论法根本连紫微斗数的门坎都未踏入,哪能领会紫微斗数精奥,星宿只是代号而已,它的意义随问命的角度而异,如天机星在问财帛运和田宅运时的意义全然不同,我们又知道天干四化职掌事件的显现,星宿被“化”到时便会产吉凶力量,没被化到时,只是静态物质而己,它所拥有的特质即是“星性”,被化到时星性会改变,故看到被化到的星宿时,解释星情会和原来的星性相差很大,此道理不可不知,譬如天机星为具有转动轴的机械,如:汽车(迁移)、车床(田宅)、四肢(疾厄)…等,这是其星性,假如一经化忌之催化就会显现凶相,变成:车祸(迁移)、机械故障(田宅)、四肢受伤(疾厄),相对地,若是化禄的话就变成:买车子(迁移) 、买机械(田宅)、四肢复原(疾厄),因此星性需要透过四化的层层催化作用,才会发生质变而引发事件。

有很多事情是积经年累月之功才发生的,同理,紫微斗数飞四化也得有层层时间的加强才会使事情显现;例如某大限有显示某一情况,在流年中该情况又再度显示,那么大限加上流年的双重力量,便会在流月中发生该事情了,当时间过去后,力量的强度即一层一层的卸下来,又回复到原来静态的星性。

此种一层层地增强、一层层地消褪的作用,和人世间的现象多不谋而合,人存在某种环境或意识下,终年累月地接受陶冶和变质,才能得到最终塑造的结果;孟母为何三迁?就是要寻找一处充满学术气氛的毓秀之地,使其子女在其中接受长期的陶冶,以至蕴育而成中固历史上的大思想家—-孟子;所以并不是只要算个好命便待在家中,不去努力工作、坐等金山银山从天而降,算命的功能在指引你要往哪一个方向发展,最能发挥你的潜能,所获致的成果会最辉煌。

经过如此冗长的救述,各位应可了解天干四化的功用在于:

1、贯穿时间、空间,联结事件的相互关系。

2、使事件适时的显象(表现事件显象的时间)。

3、表示事件形成的因果关系。

所以透过天干四化的作用,我们可以查出时间、空间、事件的关系,进而查出显现的时间和成因,如果知道成因,就可以避免许多不幸事件了,此乃命理趋吉避凶的功能,但是一般人只能推算出1、2项,但第3项若非对斗数很了解,实在很难在十二宫舆星宿之间找出成因来!

所以说四化具有“贯穿时间、空间,联结事件的相互关系”、“使事件适时的显象”、“表示事件形成的因果关系”的作用,宛如掌控事件发生的枢纽位置,且又能贯穿时间、空间作用命盘全局,好像“神”一般不受时空限制,因此称四化为斗数之用神。

陈希夷祖师构筑了这么复杂的术数,词句间隐涵了他的细心巧思,今人不查,动辄以神通之名敛财,反对的人,便以迷信之词加诸于身,反而淹没了初创斯术先贤的真知灼见。

在九大前提的第五条中有道:事件有两类:

一是渐进式事件,

一种是突发性事件,

这两种事件是不是都可用同一种方法推演?或是有所区别?这个问题,我们可看看下列赋文—-“太阴、火钤同位,反成十恶”;贪狼与陀罗同位叫“风流彩杖”,,“机梁擎羊会,早有刑而晚见孤”……等,由这些星性的组合,即已知道它们的特性了,所以这些带有煞星的星宿组合,由于煞星的作用加强爆发力,在命运中多有突发性事件,如:被撞、误杀、中奖、横财……等,当然此种突发事件的发生也需四化的层层催化作用才得以产生,只不过其发生是突如其来的,和渐进式的事件缓慢渐进的发生过程不同。

有些人说紫微斗数是占星学,和古代的天文学有密切的关系,斗数中使用的星宿就是天上的星垣,在命盘上布列的位置,因命造主人诞生时,诸星垣在天上的位置而成对应的关系,星宿的性质便和古天文学家对于该星垣的认识程度而赋予星性,此种说法实在有待商榷。

斗数中所用的星宿,只是假借的虚星,星宿的名称只是一个代号,像是代数学中的x、Y代表未知数一般,借用其名称与所赋予的特性相匹配的关系而已(在“星性简介”中有说明) ,并不是命盘内各宫坐星和天上星有对应关系,若你愿意也可改称紫微为“帅”、天府为“将”、天机为“仕”…等,用棋盘的观念来解释命局,以前师父教学时常拿棋盘之术语来比拟命盘,其效果也是一样的,只不过大家都习惯称呼紫微、天府…等为“星宿”而习以为常地惯用罢了。

坊间有百分之九十的书以星名来论命,使得很多读者以为星名不吉者,命运便不吉,完全忽略命运是由时间、空间、事件等构成的事实,星宿的吉凶显象,全赖星宿之“化”与“不化”、煞星的作用而展现,不是只靠星名即可推断,星宿有更广泛的意义,其意象随问命的角度而有不同的解释,故不要太执着星宿名称的吉凶。

根据以上的解说对于紫微斗数的架构、四化的作用、推理的原则、星性的原意等,都有完整的解释,相信各位已能对紫微斗数的整体架构有一基本认识,所以关于斗数星宿是实星虚星之辩或斗数改造自西洋占星术之说就不要太在意了,命理架构、推理规则都不同,硬要掰谁是谁非或谁从己出只是庸人自扰罢了,那些问题交由考古学家去伤脑筋吧!

有了命运由时空、事件构成的骨干,四化的功用、天干地支的意义、星宿的涵义等观念建立后,要来和陈希夷祖师灵通才能心有灵犀一点通,否则一昧以宗教、神鬼的思想来揣摩祖师爷心中的命理世界,连门都没有!

欲揣摩陈希夷祖师首创紫微斗数的心路历程,不妨从当时的数理观念、宇宙观等着手,将会更了解飞星紫微斗数。 —作者

第三章 认识命盘十二人事宫

一张完整的命盘上面填满了天干、地支、星宿、十二人事宫、大限、各地支五行属性和方位等符号,到底这些布满命盘上的符号代表什么意思?在推演命理时又扮演什么功能?这些都是初学者碰到的问题,在这里就其代表的意义做个说明,而这些符号推演命理扮演的功能,则由本书后面的章节来解释。

地支是代表时间因素,而时间是无法人为控制的,故空白命盘中,已将地支印上了,代表地支是不可人为控制的因素,在方格边缘上可以加注地支五行,方向舆所属卦位等数据例如亥子属水,例如亥子属水、为北方、卦位为乾卦,这些符号在推演命盘时会发生作用,例如:贪狼属水,又落入亥宫坐命,亥又属水位,水多则泛,若入命宫则代表感情丰富、情欲像决堤的河水一样到处泛滥成灾,故曰“贪居亥子,泛水桃花”,所以地支的五行会对星宿的特质产生作用,而卦位呢?则于问事时,可以以卦位和星宿结合来显示人事或物的形象,例如:“亥”为“乾”位,贪狼落入亥位则是中年男子,因为这些符号都是不动的,故先在空白命盘印上去,方便大家应用。

排命盘宜求清晰明确,不可弄得脏污皱折不堪,标记要明确,当你俯瞰整个命盘时才能将垂象的因果关系,清晰地映入脑中;飞星紫微斗数注重全盘各宫的交互关系,而不是光靠某一宫的星宿组合评断吉凶,所以混杂不清的话,常会岔断思路,影响思虑的完整性。

人生面对各式各样的环境、形形色色的人事等,组成人日常生活中的各种构面,到底有哪些“构面”?要如何切割这些不同的构面?想必先贤曾经伤透脑筋,不过,我们知道紫微斗数十二宫,就是先贤为了配合十二地支而硬予划分,它代表一个人生活中接触到的各个领域,如父母、兄弟、子女、夫妻、交友等宫位表示人际关系,官禄、迁移、财帛表示一个人的事业行为,福德表示一个人的精神生活,命宫和疾厄就分别表示“精神的我”与“肉体的我”,但除了这些领域之外,每个人选会接触到不在这十二宫内的其它人事或物也会影响人之命运,例如叔伯、工厂、祖父母等等都不再十二宫之内,于推演命运时,可采用“借宫”的方式来论断没有显示在十二宫之内的人、事、物等事象,所以每一宫并不单指“人事名词”所表征的现象而已,需要更广义的来定义这些人事宫名词的涵义。

一、【命 宫】:代表一个人的个性、价值观、思想、长相、本身命格高低等,侧重在[精神层面的我];命宫是整体的我,以象棋来比喻,命宫是[主帅],虽无法过河斩将,但是一盘棋中的关键,主帅被拿下就没戏唱了,相同的,命宫也是这样。

二、【兄弟宫】:代表兄弟命格、手足间的情缘深浅、能不能得到兄弟助力。在社会上的人际关系舆发展状况,有没有领导能力等都以此宫为表征,又可作为父母的夫妻宫,亦即妈妈的位置;也是夫妻的父母宫,因此为公公婆婆的位置(女命)、或代表岳父母。

三、【夫妻宫】:显示一个人对于感情的态度,是开放或保守、是擅于沟通或木讷……等,婚前看男女的交往关系、喜欢对象的类型,婚后看夫妻感情生活好坏,有无触发外遇的潜因等现象,应以广义的[感情宫]看待,不应以狭义的夫妻宫看;若以财帛宫为本宫,夫妻为财帛的福德宫,是运用金钱来享福的位置,没有钱可享福,夫妻对待关系自然受影响。

四、【子女宫】:代表子女的命格、亲子之情及本身之异性缘;以子女来看时,它代表的是男孩而不是女孩,因为生儿育女和[性]有关系,因此又可以看一个人的生育能力或与性有关的事物、行为;也代表所管辖的直属属下或是下游的厂商;它又是事业的交友宫,因此代表事业上的合伙人。

五、【财帛宫】:代表[流动的现金],观察一个人和[财务]有关的能力、做哪一行业赚钱、钱财的来源、理财能力的高低、对于金钱的态度等;没有钱了,夫妻关系也会起变化,所以也为观察婚后夫妻对待好坏的宫位。

六、【疾厄宫】:代表个人的体质、健康状态、疾病部位、外貌长相等,又为[劫数]位代表发自身体的灾难,例如长瘤、胃出血等,身体内在发生的疾病,表示[肉体的我];又是事业宫的田宅宫,所以代表店面、上班的场所或工厂。

七、【迁移宫】:代表所有[涉外]的事务,例如交际应酬的能力、出外的际遇、能否展现自己的特质、对外界的关系、旅行运及在社会中的发展情形;也代表一个人的外貌或谈吐给人的观感,是一个人[表现于外的我]。

八、【交友宫】:代表朋友、同事、部属之间相处状况;古代叫做【仆役宫】即表示是否能拥有得力助手的显示宫位,现代人可表示一个人选择交友的类型;也可观察一个人的领导能力。

九、【事业宫】:事业即运途,可以看出人的特性,这个特性适合什么行业,也代表运途状态,如学生就是求学运,出社会后就代表事业运、当官就是职位的升遂运等也叫【官禄宫】,所以不一定是指「事业」而已。

十、【田宅宫】:代表不动产、住宅环境、适合居住的环境或座向、选择住宅能力的高低、处理家事的能力;也代表劫数、意外等,是突然而来的伤害,所以又叫【劫数字】,风水学上说屋宅不好,也会影响子女,所以也代表[子女的外在表现带给人的观感]。

十一、【福德宫】:观察一个人是否能够享受的位置?或有什么兴趣?故又叫【嗜好宫】,也可看老年的运途,福德宫好,虽然没有家财万贯,也能知足常乐而能享福;福德宫不好,虽拥有亿万财富也是终日汲汲于谋财不得清闲;女性福德宫又为观察婚姻善恶的重要宫位,不可忽略。

十二、【父母宫】:代表父母命格、与父母的缘份深浅、上班者为和上司的缘份、学生的老师绿等,也代表能够管制你的人,如法官、警察、政府机关等;因身体发肤受之父母,个人相貌也会遗传自父母,所以又叫【相貌宫】。

以上是基本的十二人事宫的含意,同时,也将[借宫]的运用,做了基本的演绎,各位可以举一反三地找出其它的借宫。

现在我们用河图洛书的观点,来解释十二人事宫的顺序安排和其间的相互关系。

首先我们假设有张命盘已填上十二人事宫(图三之一)以命宫填l,兄弟宫填2,夫妻宫填3……,依此类推,将l -1 2填入命盘内。

一六共宗:

命宫为1,疾厄宫为6,命官代表人之精神、个性、命格等特性,而疾厄为一个人的有形的躯壳,有了躯壳兴精神才能构成一个生气活泼的人。

二七同道:

兄弟为2,迁移为7,家中兄弟多了,就会往外求发展,当然就有迁移现象,到外地工作,离开祖居地,所以二七同道。

三八为朋:

夫妻为3,交友为8,交的朋友中有男有女,女的就有可能成为太太,男的可能成为先生,有交友才有夫妻,符合现代人先友后婚的观念。

四九作友:

子女为4,事业为9,我们常说成家立业,也就是说结婚了成立新家庭,接着而来的就会有子女出生,就要承担家庭的责任了,因此要就业或创业来供应妻女们生活所需的花费,故四九作友。

五十同途:

财帛宫(5)看赚钱能力,赚到了钱就要拿回家里,供应家中大大小小的生活所需,或买田置宅提供家人安居乐业之庇荫处所,或是将钱财拿回家里去收藏,故田宅为财帛的库藏之位,田宅宫不美,表示库藏之处破裂了,守不住钱财;财帛宫为动态财运[动产]而田宅宫为收藏的静态财[不动产]。

十一与一同宗:

即命宫和福德宫同等看待,福德表示祖先庇荫,祖先有德或个人多积阴德就会改善个人的命,所以福德宫和命宫一样具有影响整体命局功能。

十二与二同位:

即父母宫和兄弟宫看做同位,因为有了父母生下我们,也会生下兄弟,又兄弟为父母的夫妻宫,是父亲或母亲的宫位,故父母和兄弟以同位看待。

由以上解说,就了解阴阳和十二人事宫的关系了。例如:夫妻宫冲命宫,因为命宫较偏重个人精神层面,因此表示夫妻两者之间精神上处不来,或看不惯对方的作风等现象,而非人说的冲[克];假如夫妻来冲疾厄,表示夫妻之间由于有了性开系,将会使疾厄产生某种病变的意思,若有夫妻之名而无性关系,就不会产生,这种疾病的起因是可以用命理推测的,因此要使用四化来推断命运,首先要分清楚宫位的阴阳舆宫位间的交互作用关系,才能灵活运用命盘来推命。

第四章 解读命盘秘密的基本认识

根据—-性别、农历出生年、月、日、时辰等基本数据,就可以排出一个人的命盘,在这张布满天干、地支、星辰、化曜、人事宫的命盘上,正隐藏许多秘密等待您去分析、解读,在无因无果的状态下,要确切说出一位陌生人已发生的特殊事件或身体上特征,实在不是一件容易的事。

拿到命盘,欲进入解读命盘阶段时,有些基本观念必须正确建立:

1、必须全盘观照,不可只看单一宫位就下论断

以论个性说,所有的斗数书籍,都说要看命宫的坐星、或化星、或地支来判断人的个性,这是错误的说法,不相信的话,各位可以拿一张亲友的命盘,配合市面上任何一本有关利用命宫坐星来论个性的书,照本宣科看看准不准?十之八、九不准。

人之个性是一个综合的表现行为,它集合了—-

•自我概念

•舆人相处

•做事态度

等范筹,譬如说:有些人喜欢疑神疑鬼,疑心特别严重,除了命宫坐巨门的人之外,福德有巨门的人,也有此种倾向。

有的人很霸道不讲理,反复不定,只要命宫、福德、田宅…等有生年权忌挤入同一宫的人,都有此种特性,并非只看命宫而已。

又如,看夫妻相处的对待关系,除了夫妻宫是主角之外,还有其它因素,也会影响夫妻之间感情,如:管教子女的方式,也会引起口角,又如一方用钱不知节制,或嗜赌如命,也会引起夫妻之间的怨对。

又如:男主人失业,工作没有着落,也会使夫妻之对待关系劣化,以上这些现象,就不是靠夫妻宫一个宫位,就可一窥其中奥妙的了,必须要将子女、财帛、事业等宫位,整合起来判断,才能掌握夫妻对待关系。

所以,分析一张命盘不应只重视命、财帛、事业,而忽略子女、交友、父母等宫位,也不可只靠单一宫位之坐星组合来判断吉凶,必须“全盘观照”,才能“一窥全貌”。

2、必须注意时空流转,连绵不绝的特性

“冰冻三尺,非一日之寒”或“十年寒窗苦,一朝成名天下知”都说明了事情演化发展,不是霎那间的事,而是有其:

缘起—-酝酿—-成熟—-发生—-结束

的程序而演化进展。

例如:你在某年做某件事,经过三、五年后,才得到结果,像这种情形[某件事延续多年后,才得到结果]的现象,在你我的生命历程中时常碰到,这表示虽然时间流逝了,事情却会继续进行,直到有了结果为止,并不会因命盘的大限移位了,或流年宫位变动了而消失,它会延续下去。

所以一件“事件”会经由[本命显现某些细微微兆,经过大限的更加具体化,而在某流年中发生],因此在推论某些事件时,必须要掌握:

•发生的时间

•事件的前因后果

等两大主题,而在命盘中,也有相当的宫位来显现这些现象。

兹举一例说明(命例一):

本命夫妻坐天机化禄和文昌、右弼等吉曜,但天机在戊子宫位,戊干使天机自化忌,本命上夫绿即有留不住的意味,当大限进入25–34岁的庚辰限时,大限夫妻和本命命宫(戊寅)重迭,天干戊又使天机化忌入本命夫妻宫,将原来的天机踢除,使夫缘流逝更急,故该大限因为船难丧夫。本命夫妻宫垂象,经过大限夫妻宫的催化,重重加强化忌的凶力,而在流年中成事,因此本命夫妻宫的化忌,会随着大限的流转而延续下去,因为它是本命所化,故一生都有效用。如果是大限所化,则该大限有效,十年大限一过,效用即消失。

3、事情有不同的严重程度

同一件事都发生在某人之身上,第一次发生和第二次发生的严重程度绝不会相同,此种严重程度的表示符号要参考宫内坐星的—-

•主星

•煞星

•化星

的组合,才能判明其严重性,其中尤以:

化星表示严重性,煞星也可以加强其严重程度

例如:巨门受化忌星冲动易遭窃,但此时如果—-巨门、左辅、擎羊同宫,就会变成“偷不成用抢”的,甚至还变成动刀杀人,这都是带有煞星:擎羊之故。

因此,在判别一件事的严重程度时,要靠:

等因素,予以全盘的考察,才能明确显示事件的严重性。

假如发生了某件事情,我们直觉地会有那些反应—-

•发生了什么事?…………(事件)

•什么时候发生的?…………(时间)

•严重吗?…………(严重程度)

•为什么会发生这种事?…………(和什么有关)

等四个问题,是不是我们自然反应下常问的问题?!这些问题都是我们想要了解件事的四个主要内容。

在命例一中,天机生年禄逢自化忌成双忌,再加上大限夫妻化忌进来,同时也带入了文曲、左辅、陀罗等星宿,和原来的天机、右弼、文昌结合,而呈现了事件的影象和严重的程度。

所以由一张命盘中,便可分析出我们要了解“事情”的各项要素了。

4、事情的发生,有些需要经过缓慢酝酿而成事,有些是晴天霹雳突然而 来的事件。

所以事情的发生也有些区别,并不是“每件事都是需要经过酝酿发展的过程”,而这个区别全在于星宿之组合状态。如果属于极凶恶之组合,就易于发生突然而来的意外事件,这些极凶恶的组合有:

廉贞七杀,路上埋尸。

贪巨破耗,水中作冢。

…………

等在古赋文中有提到的星座组合,据个人经验,都有此种倾向,不可等闲视之。

当然也有一些吉祥的组合,有让人一夜致富的机会,但为了避免某些人,以为自己有了这些一夜致富的组合,而放弃了努力勤奋的工作,坐等天山掉下来的财富的想法,故不予以写出来。

所以,在推论时,对于事情的发生,其轻重缓急是有相对的干支星组合状态来显示的,必须明察秋毫,才能分辨出来。

5、一般人在日常生活中,最易碰到的决策问题有—-

• 什么时候换工作?

• 换哪一种工作较好?

• 创业好吗?

• 换房子好吗?

• 念哪一科系好呢?

各位扪心自问一下,当您在考虑上述事情,要下决定时,会考虑哪些因素呢?

以结婚为例—-

• 两人想法一致

• 经济基础(房子、车子、现金、存款……)

• 事业基础(社会地位、行业前途、公司名声…)

• 对方人品…

假如上述条件或因素都能符合要求,则会下定决心,付诸行动实现它,做了就会有吉或凶的结果。

在斗数中,就是以禄、权、科、忌等四化星,来表示外在环境因素的对我有利与否?!而影响决心强烈的现象。

注意禄、权、科、忌四化的组合状态是否呈:

l.落入本命盘的三合宫的同一宫位?

2.落入照本命盘三合宫的某一宫位?

3.落入本命盘的三合方内?

4.落入照本命盘的三合方内?

5.不落入三合方内?

这些不同的四化组合,和落入命盘的宫位,是否呈三合冲照会入等情况,各会显现不同的吉凶祸福、意图强烈与否、行动力旺衰与否等征兆。

由四化星组合和落入命盘的宫位是否呈三合方的态势,便判断决心强烈,会不会付诸行动?结果会不会圆满等现象?

四化是衡量决心强烈程度的指标。

四化星组合方位和落入命盘的宫位是否呈三合方的熊势,便可判断决心强烈程度。

大限、流年宫干飞四化的演变催化,产生各种组合态势,和本命、大限、流年等的交互作用,来判断动态运势的变化。

像此种属于动态运势的变化,就必须靠大限、流年宫干飞四化的演变催化,产生各种组合态势,和本命、大限、流年等的交错关系来判断,不可只依靠宫内坐星之组合状态来推断。

6、星宿有在数和化气解两种解说

星性之掌握是研究斗数的根基,而其入门的解说当属宋版紫微斗数全书的诸星问答篇最完整。

但各位在研读诸星问答时,一定会看到“在数”和“化气”两种名词,如:“廉贞属火,北斗第五星也,在斗司品秩,在数司权令,不临庙旺,更犯官府,故化气曰囚……”

到底“在数”和“化气”各代表什么意义?

何谓星性的“在数”解?

又何谓星性的“化气”解?

这些都是研究星性时,必须搞清楚的课题,以“人”而言,每一个人都各有特性:

•对父母的态度

•对朋友的态度

•对兄弟的态度

•对夫妻的态度

•对子女的态度

等,都有不同的态度,这些不同的态度,影响对六亲关系的亲密程度。

因为命盘中各个宫位的坐星不同,宫干不同,所以对于不同“人事宫”的态度也有所不同,而:、

坐星组合:代表该宫的特性,此为星斗的在数解,例如:天相在兄弟可说兄弟喜锦衣玉食。

宫干四化:此即为该宫坐星的化气解,例如兄弟宫天相独坐,而该宫干化飞四化,如果化忌冲命,则不可为兄弟作保,因为印星化忌来冲命,此为星之化气解。

第五章 宫位和人之个性的关系

人之个性的形成,有很多错综复杂的因素,交互影响着,但是,先天因素占了很重要的地位。

有多位兄弟的读者,应有如下之体认:

虽然是同一父母所生下来,但性格、想法、人生观、价值观、甚至习性都不一样。

依照所谓科学的说法:

小孩子一生下来,就如同一张白纸,小时候输入相同东西给他,经过小孩吸收消化处理后,就应该得到相同的结果。

但是,事实上却非如此,有的兄长,木讷寡言,而弟弟却口才便给等等不一而足,此种差异就是先天因素造成的,也就是说每一个人一生下来,上天就赋予了每一个人独特的特性,而这个特性可藉由后天的教养,给予稍许的改变,但是却无法彻底改变,古人不是说:「江山易改,本性难移」吗?

此种先天个性的差异和后天教养之不同,也会对人之命运产生多少的影响,如:同是蛮横不讲理的人,若经过良好的教养,可能成为开疆辟土、守土有责的卓越将领,如果,没有好的教养来引导,可能成为欺压善良、划分地盘、坐收保护费的流氓头子。两个人个性相同,从事的工作也有相似之处,但是成就之格局、气势就相差很多。

•相似之处:个性蛮横、不讲理

开疆辟土、开扩地盘

指挥手下

•不同之处:开疆辟土,保国卫民的英勇将领

占地为王,划分地盘,欺压善良的流氓头子

能够掌握命格特性,配合后天教养,往适合的行业上发展,日后所能成就之功勋或事业,也会受到影响,对于社会的贡献和人们的评价也就奠基于此基础上,所以协助子女认识自己,鼓励子女适性发展,比用填鸭教育灌出来,对未来茫茫然,不知方向的“失心人”更重要,对子女更有帮助。

听说朱元璋得天下之后,由于他受刘伯温之影响,深信命理之说,对于大明江山,深怕会落入与他同年同月同日同时生的人手中,便大举搜捕全国和他同时生的人,要将他们全杀掉,有天心血来潮,便从大牢中,提出待宰的同年,问他以何为生,答曰:“养蜂为生”,又问:“养了多少蜜蜂?”答曰:“九箱”。朱元璋听了,心中想:“我得了天下,分九州岛而治,以育万民,而这位养了九箱蜜蜂,和我岂不相彷!”于是慨然释怀,将关在牢中之同年赏赐了些金钱,全都放了。

所以,虽然同年同月同日同时辰生人,由于受到:

• 祖德

• 父母

• 教育

• 邻居

• 朋友

• 风水

• 信仰

……

的影响,也会产生差异,而影响未来运途的走势,好的命格若欠缺栽培也无法获致辉煌的成就,舆草木同朽而已,故而,不要忘了进修以改造命运。

换另一个角度来看,会产生这些差异的症结,在于分类得不够精细,一个时辰相当于两小时,以现在的出生速率来说,同一时辰生的人太多了,假如将分类的精细程度,推进到“秒”的基准,则重复的概率降低很多,则推理命运的精密程度将大大的提高,但是经过几千年了,科学进步得可以上太空了,现代人仍无法无中生有,创造一套更精密、能推演未来的命理之学,这是什么原因呢?是不是现代人聪明才智不如古人?!

人,具有多面性的行为,在:

• 理想中

• 家中

• 工作中

• 交际应酬中

等领域或场合,都会表现出不同的行为举止,以面对不同的人物或状况。

所以,人之个性也是由不同的宫位表现的,不能只根据“命宫”的坐星组合便可断定个性,必须由:命宫、兄弟、夫妻……,等十二宫位的星宿组合来论断人之个性,例如:财帛一可以看一个人对于钱财的掌握、调度、赚钱的能力之外,以及来财之源,也可以看一个人对金钱的态度,若有生年忌星,则比较保守、节俭、吝啬,若有生年权逢自化权,则敢赚又敢花,比较不会守财,但会想尽办法赚钱;而有生年权星坐守,又逢自化忌呢?则有“任性、率性而为”的倾向,因有生年权星管制着,个性上虽有偏执但不致逾矩,所以,财帛宫虽主[与财务有关的运途],但会将其特性表现于行为上,成为[个性]的一项表征。

所以,人之个性并不是只看某一宫即可判定的,对于斗数的初学者而言,必须打破十二宫的限制,亦即不要只看某一宫的星宿组合便据此而论命,如此,往往会以偏盖全,无法一亏全貌。

像上面的命盘,[太阳坐命]要如何来论其个性呢?当然命宫主星[太阳]不可忽略,必然影响人之个性,而迁移宫的[天梁禄]呢?也会赋予【善于交际应酬、口才流利】的特质,和命宫的[文曲]会合更增添了【交际、口才】的表现能力,官禄宫的[巨门、右弼],因为巨门主【暗、隐于内】的事务,因此表现于其个性上就是【故弄玄虚、有所隐瞒或欺骗】,但碰到命宫的[太阳]主坦荡光明,因此此种隐瞒或欺骗,【应该不是恶意的,带有点捉弄、开玩笑或善意的欺骗的性质】,因此全盘观照之后,就能掌握命盘主人的特性了。

至于,命盘中的生年四颗化星会不会对个性产生影响呢?是绝对有影响力的,而且其作用力还很强呢!就以前个命盘来说吧,迁移宫若只坐[天梁]而已,由于天梁带有【自律】因此【会节制行为、自我约束】;而[化权]了之后呢?会【强化自律的能力,连带的也会要求别人遵从】,而成为【霸道、专制】的个性,因此星宿有没有化星同宫对于其性质会有很大的变异,判读时不可不慎。

现在举几个例子,说明生年四化和化星在命宫之外的人事宫,影响人之个性的实例:

天梁权在兄弟:为人霸道,不管谁都要听他的,因为天梁是统帅,化权后,其权威更盛,不容侵犯,所以特别霸道。

巨门忌在福德:为人爱撒谎不诚实,但又信宗教,很虔诚,有善心、同情心。说起话来,颠三倒四,因为巨门主是非,因为化忌了,所以是非不分,没有了判断力、分析力,只有灵感、直觉,很容易陷入迷信的窠究中。

贪狼权逢文曲忌在田宅:这种结构因水火不兼容,权忌不相射,故霸道、顽嚣、时而体贴、时而暴虐、个性反复不一、家人都要听他的、遵从他、迎合他,极难侍候的大脾气人物。

像上述例子,对人格影响极大的化星皆不在命宫之中,甚至连田宅宫内的坐星组合和化星,都对个性有重大的影响力,不能只靠命宫和福德宫坐星组合来论个性的基本常识是初学者要深记在心的。

个性,不是单一个宫位来显示的,它是一种对人、事、物、我、他、群之间一个综合的自然反应,表现在日常生活的行为举止和态度,因此,命盘十二官对命造本人的个性都有或强或弱的影响力,不可以一概全,只就命宫之坐星组合、化星便直断人之个性。

个性:它是一种对人、事、物、我、他、群之间一个综合的自然反应,表现在日常生活的行为、举止和态度。

命盘十二宫:每一宫内坐星组合、化星,对命造的个性都有或强或弱的作用力,不能只靠命宫、福德宫坐星组合来论个性。必须综合十二宫推论个性。

第六章 何谓立向

人世间的事情,错综复杂,相互影响,而生吉凶,所以,推理运限吉凶,必须将十二宫的相互作用视同一体来处理,不可将各宫位分开来推理。

当我们拿到一张陌生人的命盘时,上面只有星宿、宫干、宫位、地支、四化等符号而已,如何从这些符号当中,解析出来从未谋面、对其背景资料完全无知的命盘主人的种种事迹呢?实在是如大海捞针,茫无头绪。

所谓【立向】,就是立定方向的意思,在茫无头绪的状况下,其实在命盘上,已留下一些珠丝马迹,供我们抽丝剥茧,找出其间的因果板系。

在命盘十二宫和人间事件之中,找出相对映的宫位,以推敲吉凶祸福效应,便是【立向】。

在这里要呼吁有志学习紫微斗数的朋友,一定要放弃只靠单一宫位,便可论断事件的观点,当然单纯的事件,是可以由单一宫位,便可推理出来,但天下事并非如此单纯而易解,我们可以将可能发生的人生事件,予以列示如下:

1、病亡、寿终正寝

2、生病

3、受伤

4、被人杀害

5、父亡、母亡、手足死亡、子女死亡

6、自杀

7、杀人

8、乱伦

9、弒父母、弒兄弟姊妹

10、杀夫、杀妻

11、被人强奸、志愿失身

12、离婚—-外遇、财务、事业、性生活

13、丧偶—-凶死、病死

14、兄弟阅墙

15、分居、分手、同居

16、夫妻如寇仇

17、夫妻吵架

18、双妻、双夫

19、冥婚

20、同性恋

21、交友

22、撞人、被撞

23、卖身者(男、女)

24、迁葬

25、留学

26、派出国

27、创业—-自营、合伙

28、赚钱

29、买车

30、买田宅

31、卖田宅

32、抵押

33、借钱

34、修屋、改建

35、倒闭、倒店

36、失业、离职

37、被诈财

38、搬家

39、倒会

40、收到空头支票

41、投资失败

42、水灾、天灾、火灾

43、漏水

44、洪水、冲失田宅

45、偷窃

46、被主官贬

47、记过

48、贪污、犯法、坐牢

49、天生残废

50、活见鬼

5l、有人寄户口

52、失踪

53、发疯

54、住家闹鬼

在上述事件当中,有的只靠单一宫位,即可评断运途吉凶,但是,也有并不能只看单一宫位的人生事件,譬如:死亡,单就死亡一项而言,有可能的“致死原因”即有—-

疾病:含内脏病燮、饮食中毒……

车祸:被撞或撞人、撞电线杆……

被杀:被流氓杀害、朋友杀害……

刑杀:判死刑枪毙

意外:摔死、淹死、饿死、山难、窒息闷死……

自杀:喝农药、吃安眠药……

上述的原因,在命盘十二宫之中,各有不同的宫位显示,不要以为死亡,就只看疾厄或命宫而已,其它宫位也会有显示死亡征象的机会,所以说一定要将人生事件,和斗数命盘宫位间的对映关系,清楚的解析出来,才能立定方向,找出相关联宫位,推理吉凶效应。

在人生事件当中,由于习以为常的关系,往往不加以细分,而以概括性的称呼取代,就会将隐于其后的内涵忽略掉,也因此丧失可供了抽丝剥茧的线索,所以,养成详细记录事件前因后果的习惯,是学习斗数中很重要的基本功夫。

若是以为看生死,只看疾厄宫一个宫位而已,忽视其它有关宫位,就好比是瞎子摸象一般,以一概全往往无法得到正确之解答,因此,论命之前,一定要先确定方向,简称“立向”,立向正确,才能找出正确宫位,来推敲吉凶,立向不对,就不可能找到对应宫位,来论吉凶,算命师本身方向都搞不清楚,又怎能为人推算吉凶呢?!所以,在四化的运用上,立向找出正确宫位,是非常非常基本且重要的功夫。

再举一例来说吧!关于婚姻对象,古人大都是凭媒妁之言,奉父母之命结婚的,父母对子女的结婚对象和何时结婚有绝对的决定权,所以在古代看婚姻当以父母宫和夫妻宫为重,若父母关心子女的终生大事,当然就会找个理想的婚配对象,如果,碰到嗜财如命的父母,拿女儿幸福舆人交换钱财者,此种买卖式婚姻又要看哪些宫位来论断吉凶呢?像这种结婚对象由父母决定的情况,其婚姻好坏,当然父母宫有决定性的影响力。

由于社会开放,现代人这种盲婚哑嫁的例子已大为减少了,男女公开交往的机会也多了,对于未婚男女的正当交往,也不再有人指指点点了,奉父母之命结婚的机会也少了,反而大部份是由当事人的自由意志决定嫁娶对象的。

因此现代人的婚姻过程是:

先交友再结婚

如在交友阶段看不顺眼或个性不合,必会求去,因此“分手”的现代化名词,也就产生了。

在交友阶段,如果认为对方人品不错,个性也合得来便会继续交往,感情继续发展,而结为夫妻为止,所以现代人看婚姻是以交友、夫妻两宫为重,这是由于社会进化而产生与古人看命角度或重点完全不同的地方,这是初学者在看古本紫微斗数时要注意区别和现代环境不同之处,不要囫囵吞枣,死背古文而不知道应时代改变做调整。

由此也可类推出来,有些人生事件在命盘上,确实不能以单一宫位来推断。

交友宫好,吉星守护,由于交往对象不随便,所交的对象也比较正当,自然也能找到更好的对象,笔者也看过几位夫妻宫结构不错的未婚者,就是因为交友宫不好而无法依现代人先交友后结婚的程序而磋陀婚姻的。

看命的立向宫位,要随时代改变适度修正对映宫,不可执着先贤赋文中的立论重点。

由于新的政治制度、社会风潮、思想,影响改变人之思维模式和社会规范,从而改变人之命运。

若孤星坐守,朋友没有两三位,那么此种人,一定要经由媒妁之言,奉父母之命强加撮合才容易成婚,否则任其自然发展一定是老姑婆终身,近年来许多高龄未婚小姐,笔者看过很多,都是孤星坐命或三方会入太多孤寡星宿的命局。

致于古书上所说,女命以夫妻、子女、福德三宫为强,这是古代的社会制度下的看法,现代人则必须修正看命的重点了。

在古人,男主外、女主内的观念下,加上古代经济不发达,古代妇女没有外出工作,在家专职家庭主妇的多,而且,古代又是大家庭,在家必需侍奉公婆,妯娌相处,教养子女,必须和睦慈祥,所以重视福德。

现代妇女,出外工作的职业妇女,比比皆是,在经济上,有独立自主的能力,生活空间也宽阔得多,不再局限于家庭之内,再加上现在社会竞争激烈,大部份的男士,也都希望妻子

能成为自己事业上的帮手或赚钱共同养家,所以现代人看女命的重点除夫妻、福德外,财帛、事业两宫也很重要。

人说贫贱夫妻百事哀,贫贱两字,贫指的就是财帛,贱就是事业,如果没钱财,又没祖业可继承,从事的,工作又是最卑微的工作,当然百事哀,所以配偶善于理财而且事业又高尚,职位受人尊敬,对于夫妻感情或多或少都有帮助。

反过来,我们来分析看看,现今造成婚姻不美满的因素有那些由上述因素可以了解,光从夫妻、福德等宫位来论婚姻是否幸福美满?是不切实际的,因为造成婚姻不美满的因素,实在太多了,必须将命局全盘考虑、运限是否平稳,才可以判定是否美满姻缘。

由上述的分析,似乎要找到如意的另一半,难如登天,不要紧张,只要交友、夫妻二宫佳美的,大都可以找到理想的另一半。

只要交友、夫妻二宫佳美的,大都可以找到理想的另一半。

交友、夫妻二宫不好的,可找相辅相成的星宿坐命者结成连理,也可拥有良缘。

至于婚后,会遭遇如何的困顿,则须分析以后的运途才可确知,对于夫妻宫、命宫不好的朋友也不必太过伤心,在斗数中有很多的星曜是相辅相成的,有一命例命坐壬子武曲化忌天府星在命宫,命宫坐生年忌兼又自化忌,应该命很不好,但是其人却是全国知名的妇产科医师,而其妻宫七杀坐命在子,担任外科医师,两人平时交换心得,互相切磋,感情很好,结婚多年,尚未吵过架。

所以,交友、夫妻宫不好的朋友,用心寻觅也会找到你的绝配。

心胸要开朗,视野要广阔,境界要深远,自然就会有更多的机会产生。

航海因有指南针才能掌握方向,航空因有陀罗仪才能在茫茫天际中立定方向,相同的拿到一张命盘在无因无果,又对当事人背景资料一无所悉的状况下,要找出因果关系很难,要在命盘上立向,最重要的就是多用心观察社会上千奇百怪的人生现象,再找出命盘上对应的宫位,要注意的是人生现象在命盘中并不是仅有单一宫位与之对应而已,否则区区十二宫,何能涵盖人事间所有事象呢?因此要打破一个人世间的事件,只有一个宫住与之对映的想法,才不会漏掉了相关的宫位。

找到人生事件和命盘上对应的宫位,就是“立向”,能立向才能抓住正确的宫位来分析命盘,不能立向,茫无头绪,只能依星宿之组合来论命,而无法推论动态的运势吉凶。

但是立向问题一向被斗数大师们视为独门秘诀,绝不轻易外泄,因此有很多人学斗数半辈子,仍只知基础论命而已,不过笔者建议同好,平时多收集命例,详实记录其发生事情的前因后果,就可逐渐归纳出来,像:田宅闹鬼、发疯、中毒等比较特殊事件的立向点,笔者就是经过十多年免费为辅导公司或个人看命而累积相当多的立向点,才知斗数的神妙之处的。

总结:

一、立向是斗数推命的基础,能立向才能掌握头绪,分析命盘;所谓立向,就是找出事件和斗数命盘对应宫位的关系。

二、人生事件和斗数各宫位间,并非一对一的关系,有些人生事件,在斗数命盘上,甚至有两个以上宫位与之对应。

三、人生事件要予以细分化,不要因为涵括的、笼统的称呼而忽略隐含于其后因素;详细记录事件的来龙去脉、前因后果的关系,就能在命盘上找出对应宫位来立向,从而推理吉凶祸福效应。

四、古今之间,由于社会型态改变、习性改变,有很多立向宫位,已因此而改变,不要死套古文,不知变通活用。

第七章 斗数符号和人生事件

每一件事情的内涵上,具有许多要素,但是因为我们经过长久生活的历练,使我们遇到某些情况,便会产生自然地、直觉地反应,因此有很多“内涵”便在习以为常的状态下被忽视了。

或者,是由于习以为常的关系,将某些事情及其对象,自然而然地连想在一起,在我们脑海中也自然而然地浮现某些“影像”,而忽略其它内涵,如:吃饭,这件事它有分—-在家吃饭、上饭店吃饭……等多种状况,如果是上餐厅吃饭,在您脑海中,便会浮现不同于在家吃饭的“影像”,这代表同是[吃饭]这件事情,由于场合不同其内涵也会随之不同。

所以,事情的内涵上,具有—-

等组成要素,叙述一件[事件],必须包含上列要素才属完整,才能根据其内涵之不同而找出对映之宫位。

当然,创造斗数的先贤,自然也想到这些要素是推理一件事情、或叙述一件事情的必须要素,如果欠缺了任一要素,将不知所云,或变成不确切的叙述,如:

和女朋友在餐厅吃饭—-什么时候,不知道!

或:1993年11月23日中午在餐厅吃饭—-和谁,不清楚!又为何会到餐厅吃饭呢?

都属于不明确的叙述。将一件事情的因果关系述说清楚,对于研究斗数有莫大的帮助,可以据此找出推演斗数的规则,若有时间笔者再将如何根据命盘推演因果板系的诀窍公诸于世。

到底紫微斗数中,有那些符号和上述之要素对应呢?

回想看看斗数命盘中,包含哪些符号?

1、天干—-指:甲、乙、丙、丁、戊、己………等十天干。

2、地支—-指;子、丑、寅、卯、辰…………等十二地支。

3、星宿—-指:紫微、天机、太阳……等二十八颗主要星宿。

4、四化—-指:化禄、化权、化科、化忌等四颗化星。

5、化星—-指:巨门化忌的巨门星。

6、宫位—-指:兄弟、夫妻、子女、财帛、疾厄……等十二宫。

这些符号构成紫微斗数推理的基础,这些符号和人间事情的要素成对应的关系,只要能够精确解析出来,两者之间的关系,就能准确推断出来,事情的因果闻系或吉凶祸福的效应。

所以,搞清楚—-

1.现实生活中,所有发生的事件的组成要素。

2,紫微斗数中使用之符号意义。

是研究斗数的基本功夫。再进一步则来探究两者之间的关系,予以融合起来,将“命盘”结合“我命”,就能“天人合一”,一究命运之造化玄机了。

研究紫微斗数要确实搞清楚:

现实生活中,所发生事件的组成要素和紫微斗数中使用符号之关系、意义,及它们之间的对映关系。

到底斗数中之符号和人间事件的组成要素—-

1.原因:关系人、地、物。

2.发生时段或时间

4.事情

5.吉凶严重程度

之间的是呈何种对应关系的呢?笔者已理出一些规则了,希望读者也能费心寻找,大家群策群力,才能使五十二万种不同命盘的规则,整理完备,若能找得出来,那么推命的功力,便能达到出神入化的境界了。

以前作者第一次接触紫微斗数的时候,便曾听到先师为一位朋友推断道:

你一搬家,钱财就进来

果然,真如先师所言发生了,在这句推断中:

搬家和田宅有关

钱财和财帛有关

田宅和财帛在命盘中分踞两个不同的宫位,怎么能够推断出来那句话呢?

假如,不搬家的话,钱财会不会进来呢?

到底搬家和进财,两者之关系是靠什么符号联系起来的呢?

这些问题都曾深深地困扰着我,他的推断层次,已超越市面所有书中所谈论的内容了。

据说,陈希夷的徒弟曾为一妇人推断其夫之吉凶,曰速速回家,为其夫准备后事,妇人一听,当然哭哭啼啼的赶回家,途中遇到陈希夷,便问她为什么哭啼?乃将事情禀告,陈希夷一算,便请她放心,只要照他的话,回去煮一大锅粥,并对邻人说他先生要回来吃饭,此劫便可解,果然,其夫安全归来。

吃粥和对邻居说其夫会回来吃饭,与其夫之安危有何种牵连呢?

是不是这两个故事之间,有异曲同功之妙?!看似无关之事物,却会产生密切的关连性,也由此可证明十二宫之中,没有所谓的闲宫,它们之间都有某种关系,且交互作用着,影响人之命运。

这些都表示斗数符号和人间事件之间有很紧密的关系,但是两者之间是什么样的关系呢?不清楚!也没有人讨论,所看到的只有凭赋文和宫内坐星组合来论命的书而已,关于讨论四化用法的书迟至1985年才公诸于世,但只知道飞来飞去,不知其规则和道理,有很多人看了,也是不知所云,直喊上当,其实是不了解“飞星”紫微斗数推命架构的关系,好像拿一堆爱因斯坦推演相对论的公式给幼儿园学童看一样,小孩子根本看不懂这么复杂的东西,还以为是“废纸”一堆哩!

我试着以结合日常生活中的事件,和命盘结构符号的关系,用深入浅出的语句,剖析斗数理论架构,期能破解出来两者之间的关系,为研究飞星紫微斗数建立一套符合科学的理论架构,引导大家进入正确研究紫微斗数的殿堂。

每一门学术都有完整而严谨的理论架构为基础,才能历久不衰,经久而弥新,例如:流体力学理论基础,架构在探讨—-温度、压力作用下,流体的体积、密度、流速的变化关系。历经多年的发展已建立完整的理论,可以描述细微的流道改变或磁场作用下,引起流动变化的情形。

而紫微斗数的理论基础也是架构在:时间、空间、事件的要素上,探讨人、事、时、地、物的变动,和人之应对、进退,所产生吉凶祸福效应的关系,从宋朝延用至今,已逾千年,仍广为知识分子,所乐于讨论兴学习,足见有其存在的理由,如果不准确,早就在时间的考验中,烟消云散了。

但是由古至今,从来没有一本紫微斗数书籍,讨论斗数理论架构的问题,所有的古书只是记载口诀、赋文、星宿组合的浮面现象及其吉凶效应,如果据之以论命,十之六七都是错误,但是很多紫微斗数大师料断如神,所用方法似乎不是如“紫微斗数全书”所记载的如此单纯,但都不知其所以然,以为是玄学,非有通灵之异秉,不足以学好斗数,这些都是古人凡事都留一手的恶习,影响了斗数的正常发展所造成的。

古人和现代人的思维模式,因社会变迁、科学的进步等因素,有很大的改变,学习紫微斗数,除了熟读先贤遗留下来的赋文之外,对隐含于其中的科学性架构,也要予以挖掘出来,赋予新的诠释,不要人云亦云的落入食古不化的窠臼之中,更不要套用几句赋文,便自以为是的颐指气使,唯我独尊了。

能创新、提出新见解、符合现代人思维模式的理论,才能赋予斗数新生命,抱了一两本古书,死背赋文,不能代表懂斗数,要从根本、来源处了解紫微斗数,才能创新、发扬光大。

现代人要用新思维模式来学习紫微斗数。

第八章 六亲对待关系

有很多人推命时,只注重命、财帛、事业三局,忽略父母、兄弟、夫妻、子女、交友、疾厄、田宅、福德等宫位,对全盘命局的影响,这些宫位中,只要有一局,呈现极凶恶的征兆时,即使有再好的命、财帛、事业结构,也会产生大逆转的现象,例如:疾厄宫极差,命、财帛、事业虽然很好,但财多身弱的格局,既已成形,则多钱之后,便有凶死之兆,此时有再多的钱财又有何用?故推命时要全盘观照,才不会遗漏某些致命因素,即使是专家级的斗数大师也常有失算之处,其原因也就在此。

因为人是群居的动物,人际关系在日常生活中,是很重要的活动,无时无刻都在接触它,它也影响着我们的抉择判断以及行动执行,当然也就产生吉凶祸福的效应,譬如:买房子,您会请教对房地产有研究的朋友,何时是最佳买卖时机?要注惠什么事情?什么地段比较好?增值潜力比较雄厚?…等,都会对个人的抉择产生相当程度的影响力,有好的建议就能产生吉祥的结果。

又如:搭乘公共汽车,此时您的性命安全,全都掌握在司机先生的手上,可说此时他成了您命运的主宰,他若有闪失便车毁人亡了,像这种搭程飞机、汽车、轮船的状况,您的命运已交给司机来主宰了,若是命宫坐有延寿极吉之星,且交友宫吉利,则容易找到负责尽职的司机先生来替您掌舵。

大部份的时候,命运的主人在自己,但有的时候命运主人,却非自我,不管是出于自愿或被迫,有所选择或不可选择,都由别人主宰命运时,六亲宫就变成很重要的宫位了,只要六亲宫对您有助,则可安渡难关,若是六亲宫不利,那么就必须小心因为该不吉的六亲宫带来的祸害了。

斗数中,六亲指的是—-

1、命

2、兄弟

3、夫妻

4、子女

5、交友

6、父母

等六个宫位,以现代的术语来说,这六个宫位代表的就是人际关系,人舆人间交往首重诚信,假如上述宫位坐星和谐无煞,则所交往对象,都是属于正当人士,假如忌煞重重,就容易交到损友或遇到坏人,并受其拖累、伤害。

除了命盘中的六个宫位,表示人际关系外,在实际生活中,还有很多其它人际关系,如:

1、部属、手下、员工

2、上司、主管

3、学生

4、客户、买主

5、政府机关—警察、户政、政府主管

6、供货商

7、老师长官

8.………

等等在命盘上,并未有与之对映之宫位来表示,但这些人物对我们的命运,却产生密切的影响,在推算命运吉凶时,绝对不可忽略它们的影响力,但是在命盘中如何表示这些人际关系呢?则要透过借宫的技巧。

大部分的人都会找气味相投的人成为朋友,同类会聚集在一起,非我族类者,则少往来,因此日常生活中交往的对象,皆有固定的层次与对象,有的人交往的朋友,都是属于比较斯文,有书卷气的,那么在家里的兄弟中也会和有同性质的兄弟较亲密,这种人的交友宫一定坐[文昌、文曲]等,带有书卷气的星宿,才会有此倾向,由于有此种特性存在,便会限制我们发展人际关系时,交往的对象,因而影响未来的运途。

在针对创业成功人士,所做的调查统计数据显示,有相当高的比例,将丰沛的人际关系,列为成功的重要因素,所以在紫微斗数命盘中,即有六个宫位职掌命造和群体之人际关系,足见其重要性,并不低于命宫、财帛、事业等三个宫位,所以禄、权、科最喜落入在六亲宫内,代表可以得到亲戚、朋友、兄弟、客户、顾客的助力而成功发达,若是落入命宫的三合方之内,多属在社会上清高、掌大权的人物,如校长、局长、法官等深获敬重的人物。

有的人很会赚钱,但也时常被倒钱,都是破在交友位。

有的人能力平庸,却为人四海、交际广阔、众人推举为董事长,交友宫佳美者是。

有的人才高八斗,却人见人厌,避之唯恐不及,因而落寞寡欢,命坐孤僻之星而致此。

太多太多的实例,让我们不能否认六亲宫,对人之命运确实有深远之影响。

六亲宫所代表的是【你对我,我对你】的关系,至于要用什么符号,代表【你对我,我对你】的关系呢?又要用什么符号,表示该六亲的特性呢?

这两个问题要区别开来谈论,不要混淆了其间的差异。

六亲宫内的坐星,代表该六亲的特性。例如:兄弟宫独坐天相星,代表于你之后出生的同胞,就带有天相星的特性或者其命宫恰好就有天相星。

而我与兄弟之间的对待关系,则要看兄弟宫干的四化和我命盘三方的冲照会入的关系来决定,例如:兄弟宫干的化禄、化权、化科,都在我命宫的三方,那么兄弟间一定志同道合、感情融恰、互相关爱;如果是化忌冲命宫,一定话不投机、兄弟阅墙、互不相往来的情况(严重性则要配合生年四化

和同宫煞星来决定)。

人生的每一个阶段,生活的重心都不相同:

孩童时期:以父母、兄弟为主,以学习、教养为主要活动。

青年时期:以父母、兄弟、交友为主,以学习、开拓事业、扩展人际关系为主

壮年时期:脱离父母、兄弟的范畴,建立自己的事业基础和家庭,重心摆在事业、赚钱、夫妻、子女、迁移等上面。

老年时期:已经老化,体能智力都已衰退,逐渐将事业交棒给子女,利用余生享受这一生辛苦奋斗的成果,生活重心摆在身体健康、老朋友交际应酬、家庭、关心社会上面。

当然,这是一般化的归类,可以提供我们推命时参考,在各个阶段中,人际关系的绵延作用最为明显,事业可能说换就换,行业要改就改,但人际关系就像一张错综复杂、牵扯不断的网,时时刻刻作用,影响命运,可以说[决定成与败命运的关键在六亲,而非财帛、事业],人失败了,要朋友扶一把;郁郁不乐时,要知心朋友来舒散;成功时,要好友来扶助;有好机会到来时,要朋友来相报;这些都要由六亲宫中来探寻征兆,人要做什么事业,赚什么样的钱,有很多都是靠六亲的扶助而成功的;当然也有很多是被六亲所破败的。

总之,不可忽略六亲宫对自己命局的影响。

现在举一例来说明:【下页】

但是六亲众多在十二宫中实难以一一表现,就以和我们最亲近而影响力较大的六亲就有:叔伯、翁姑、婆媳、岳父母、妻舅等,这些人对我们的命运影响力也很大,但是在十二宫之内如何找出他们映对的宫位呢?此时就要采取:[借宫]的观念,其它如:合伙人、买主、上班的公司或工厂、上司、外遇对象……等等;也可由十二宫中透过借宫的技巧推演出其它欲推算事物的代表宫位。

所谓【借宫】就是借用命盘的某一宫位,来代表其它不在命盘十二人事宫的现象,如兄弟宫它可借宫成为妈妈宫,因为以父母宫为命宫,其夫妻宫就是兄弟宫,故兄弟是父母的夫妻宫;又若以夫妻宫为命官,则兄弟为夫妻的父母宫,亦即,女命的话就代表公婆,男命的话,就是岳父母的宫位。

又例如:要占上班公司的好坏或自营行号的营业状况,可由疾厄宫代表,因其为事业的田宅位(即工厂、公司),若要看夫妻的行为(即性生活) ,就用福德宫代表,又因福德宫为夫妻的事业宫,故也可说是夫妻的事业宫,所以飞星紫微斗数无所谓[闲宫]之说,每一宫位都很重要,其它的活盘变化应用,留待各位去想象了。

第九章 五行和星宿的庙陷利旺

紫微斗数全书中有所谓星宿[庙、陷、利、旺]的说法,说明某颗星落入某一地支宫是庙旺,故其吉祥的一面完全展露,而落入某一地支宫又为失陷,星性的正面性质受压抑,甚至会表现负面特性,这表示星宿性质和所落入的地支宫位有很大的关系。

本章就影响星性在各宫位转变的决定性因素—-阴阳五行的生克制化的关系,予以说明。

古人认为是由五行而衍生万物,透过天、地、山、泽、雷、电、风、水等八卦的交互作用而孕育、成长、消灭,世界上的一切事与物都是由这五种元素所组成,当然所谓的“事”之中已包括了人类的命运在内,因此演绎出一套以阴阳五行为基础的哲学思想,引用于解释自然界的现象,而山、医、命、卜、相的理论基础亦承袭了此一哲学思想。

到底这五行是什么呢?就是指:

金、木、水、火、土

等五种元素,这五种元素会相互作用,而产生:生、克、制、化的作用,世上万事万物都是在五行交互作用过程中衍生,当然所有生物生存的环境也会受到五行变化的影响,故崇尚自然的古人也联想到人类的命运会受其影响,因此中国传统的命理学如:

子平八字、紫微斗数、奇门遁甲、太乙神数

等莫不在五行生克制化的关系上,推求命运的吉凶祸福上下功夫。

到底五行有什么特征呢?可由五行在自然界的形象做一简单的解释:

金:代表尖锐、激进的意思。

木:代表成长、向上的意思。

水:代表冷静、流动、扩散、自由的意思。

火:代表耗损、放射、迅速的意思。

土:代表内敛、厚重、兼容的意思。

在命理学的应用上,可取其涵义而随[事物]解释,比如说“情绪”:

水象征哀愁:因有向下、柔顺、逆来顺受的意思,如:水悠悠即有哀怨之意。

木象征喜悦:取其向上、成长、亮丽之意,如:目睹四、五月的青翠山脉是不是令您也感受到自然界成长的喜悦呢?

火象征快乐:因有放射、奔放的效果,如:似火般的热情就用“火”来形容感情。

土象征欲望:因其有兼容并蓄之意,能承载所有事物。

金象征愤怒:因为金代表尖锐、激进的意思,如人因为生气说话也会变得尖锐。

我们常听人说“生克制化”这四个字,其实是分别代表五行间的四种作用关系。

【生】的关系:

木生火:用木柴来取火。

火生土:火焰燃烧完了,灰飞烟灭,变成尘土。

土生金:大地中蕴藏了各式各样的资源,如金属矿脉也是深埋土中的,好像是土中生金似的。

金生水:清晨起采,发觉露天院子里的金属物品上布满了水珠,好像是夜晚金属物品生出了水珠,此点古人误解水珠产生的原因,不过应用上仍须借重。

水生木:树木必须靠水来滋养,才能成长存活,开花结果,树木不浇水必然枯萎。

【克】的关系:

木克土:树根伸入土中,并生出细根紧紧抓牢土壤,使树木屹立不摇。

土克水:我们可用土来导引水流,也可筑土坝挡水,以阻挡水之流动。

水克火:发生火警了,消防队用用水浇火,以扑灭火源。

火克金:利用熔铁炉的炉火将金属熔化。

金克木:利用金属制成的锯斧等工具,可以砍伐树木。

生克的关系,可以用图一来表示。弧线代表生的关系,星形代表克的关系。

紫微斗数命盘共有十二地支,各地支各有不同的五行属性(请参考图二的空白命盘) ,而每一地支也分阴阳,如子属阳水,丑属阴土,寅属阳木,卯属阴木……等依此类推,即可分出十二地支不同的阴阳五 行属性,再以之配斗数星宿,又由于星宿有不同的阴阳五行,故落入十二地支中会和该地支的阴阳五行产生生克作用,若有数颗星宿同宫,数颗星之间也会有生克关系,所以变化万千,让初学者头痛,不过若能掌握“孤阴不长,孤阳不生”,“阴阳合,万物生”,“阳克阳无情,阴阳相克有情”的原理,即能了解大半的生克制化关系了。

兹举[天机星]为例,天机为乙木是为阴木,故喜阳水来生,故入[子]位是庙旺之地,因[子]属阳水来生天机阴木,天机星的吉祥面完全展现,[亥]位亦为水位,但属阴水,阴水来生阴木,阴气太重反而不妙,卯位阴木,天机星落入[卯]位,叫做[归位],即回到它原来的位置,故呈吉祥面的吉力,天机、巨门同宫在卯位就比在酉位为吉,因为酉位属金会克天机之木,因此不利。

再来说明更深一层的五行生克法则—-制与化。

【制】的关系:

金克木得火制:因金克木,若得火来制金,则金之凶性会受火压制而不显,凶力减少,使木不受金之克而受伤。

火克金得水制:因火克金,若得水来制火,则旺火会受抑制,而金被火克之势就变缓和了。

水克火得土制:土可以阻挡水势,水势受制,则火苗不至于受水克而熄灭。

土克水得木制:土克水,而木又克土,所以土克水之凶力会因木克土而受制。

木克土得金制:树根深入土中,若用金属剪除多余之根茎,使树生长之势减缓,而土受木克的局势就会缓和下来。

【化】的关系:

金克木得水化:以斧钺剪了树枝,再浇水助木成长,仍可长出新枝绿叶。

木克土得火化:树根伸入土壤中紧抓泥土,以火烧灼树身,使树木必须修复受伤之树身,使土不致受木克害太深。

水克火得木化:水会浇熄火,但水又会去生木,因此水势微弱不致使火势熄灭。

火克金得土化:火可使金熔化,但火又可生土,因此火势需分身去生土,故火势转弱而不至于害金过甚。

土克水得金化:土克水又能生金,金又能生水,故为引通不滞,亦有节制不浮泛之意。

例如:天相为癸水属阴水,入丑位的话,丑为阴土,故为土克水之局,假如再有擎羊金星落入丑位,即呈[土克水得金化]之局,因此,此时之擎羊星不以凶论,天相水反而因得擎羊之助而引通不滞。

阴阳五行生克制化在紫微斗数推命学上,浅则可看星宿在各地支中的星性变化,深入的话,可引申观察六亲缘分、财帛事业的旺相休咎,故学者不可忽略阴阳五行的影响力,为便于读者查阅,将二十八颗主星的阴阳五行及简略的星性介绍表列如图三。

由图三和图二的的宫位五行和星性五行配合阴阳五行生克制化关系,就能推知同一宫中,同时落入二颗星宿以上时的吉凶现象。

再说十二地支又依个人出生年的不同而有不同的干支的组合,此组合又产生不同的五行,如命宫为[戊子]属阴火,夫妻宫是[丙戌]属阳土,父母宫为[己丑]属阴火……等,这是属后天的,而图二中命盘的五行为先天五行,现有一命造天机星落入子的位置,由水来生木,故呈旺相,该宫干[戊子]属火,夺水生木之气,天机星优良的本性受抑制而不彰,在解释时可喻为先天有清贵之资,惜因后天行运相悖,难得清贵之职、或难有发展。这是论本命格时的解释,但行连亦会影响人之成就,故实际应用时,要将两者区分。

所以在考虑阴阳五行生克关系时,须考虑下列三项的五行关系:

一、星性阴阳五行………如图三所示

二、宫位先天阴阳五行……如图二所示

三、宫位后天阴阳五行……即是起寅首后,各宫地支配上天干的五行,如庚子即属士局。

各宫五行以清纯、相生为上局,最忌驳杂、混淆不清,则气不明、神不清,不以吉论,如人之个性反复不定。

四化星主掌斗数变化的枢纽,若某宫有四化星之一落入也会和原有的星性产生[生克]的变化,而改变原有的性质,故有四化飞入的宫位,该宫的解释不可纯依原来星性解释,这点要特别注意。

在论六亲时,该六亲宫的五行与命宫之五行是生或克的关系,如为相生则较投绿,相克的话,则缘浅。这是看六亲关系的应用,其它事业、财帛亦可仿此解释。

结论:

五行关系错综复杂,如何在:

•宫位

•星性

•后天五行

中,找出权衡比重,实在不是易事,所以,笔者只以宫位、星性的生克制化关系,判别星宿的庙陷利旺即可,而后天五行的影响力,只是斟酌稍予加强或减弱星宿的特性而已,各位读者在应用时,不妨测试看看其影响力,再决定用或不用。

根据作者经验,各宫位之五行和星性五行交相作用,确实会影响星性,而有星性的庙陷利旺之说,但并不代表庙旺的星宿坐命,就拥有好命运;而落陷的星宿坐命就不好;星性不管在庙旺或落陷,都只代表一个人的特性而已;在以星性论人之特性时,这是不可忽略的参考因素。

关于星性的转变主因,除了五行的作用外,同宫的主星、辅星、煞曜也有很强烈的影响力,改变星宿的性质,所以在论星宿的性质时,不可拘泥于宫星之间的五行生克制化关系而已,同宫坐星的影响力更应考虑!

第十章 星宿组合对运势的影响

以上所谈的都是四化的起飞、降落和宫位、命盘的关系,似乎本派的论述主题都在四化,而不考虑星宿组合的状态!

其实不然,各宫的星宿组合,也会有某种对映现象在“适当时机”表现出来,但是,这些现象都是属于独立的,和其它宫位不会产生交互作用关系,例如:武曲破军同在流年疾厄宫,会有牙齿痛的现象。

宫内坐星组合—-现象

流年疾厄坐:武曲+破军——牙齿痛

注:并不是每隔十二年都会发生相同情况,仍要其它条件配合,但此双星组合即主牙齿痛【配合条件请详阅本书说明】。

像这种依某宫内坐星组合,而会有某种现象产生的看盘方法,属于统计归纳的层次,在紫微斗数全书中(竹林书局出版)有很多古人论命的经验,如:太微赋、骨髓赋、诸星问答等,都有谈到星宿组合的各种现象,足供参考。

所以,对于由宫位坐星组合的情形来看命(注意是看命而不是推命)的方法,也不可偏废,两者要互相参酌,交互为用,以使推理命盘更加准确。

由于观星组合以显事象的看法,属于各宫独立的形态,较单纯,而且古书中又都有谈到,所以,我少着墨于此,为了建立大家研究紫微斗数正确的认知和完整的体系概念,本章中将探讨宫内坐星组合,对行运的影响。

观察星宿组合时,以下的情况所产生的影响力,一定要并入考虑中:

•由对宫会入的星宿—-吉星有助力,凶煞星则有害,最忌合成凶恶格局。

•由三合会入的星宿–吉星有助力,凶煞星则有害,最忌合成凶恶格局。

•左右邻宫夹持的星宿–吉星有辅佐、扶持之功,煞星有挟持、要挟之意。

大限变化,由原命盘的命宫过渡到隔壁宫时,其它的十一宫也跟着移动,移动后的命盘叫做大限盘。

以命宫为主,代表命盘的主人“我”,由于大限的变化,而使命宫也随之移位,好像是人的生长环境一样,因为时光的流逝,生活的环境或是心思、想法等,也会跟着改变,大限盘就是随着岁月更迭而变化的成长环境。

由新闻报导的分析,犯法作奸的人,生长背景有很多是问题家庭,长大后变成杀人凶手的例子,这些都是由于成长环境的变迁而影响人之命运的实例。

相同的,如果大限命宫是个很烂的组合,如:贪狼在亥宫(不管该宫天干),在赋文中有道:

贪狼居亥子,名曰泛水桃花

走进该大限时,就会受到此种壤组合的影响,而变成贪花恋酒好色(女生也一样)之徒,这些转变在大限渡过亥宫后会减轻,由于人之习性好逸恶劳,所以对于日后的心性,会产生或多或少的影响力,所以只能说减轻而已。

假如,上述的桃花组合,有天空、天刑同宫,则会减轻,“想想”而已,如果再逢陀罗、天姚等桃花星冲入,则情况更加严重,而有:[廉贞、贪狼居亥子,再逢陀罗、天姚,无媒自嫁,招手成婚]的说法。因此,观察一组星宿的组合状态,要特别留意紫微斗数全书中的各项评语,再参酌同宫煞曜、辅星的情况将其严重程度予以加减。

请参考星性编诸星问答和斗数赋文中,古人提供很多的既成格局,和星宿组合评语,可以背诵下来以为用。

如下之命盘,各位看看他的一、二个大限的心性产生何种变化?

由本命宫来看,巨门化权独坐午宫是标准的石中隐玉格,心性固执勤劳、为人诚实善良、乐于助人、处事积极等,这是天生的本性,也是由第一个大限(也就是本命盘)的生活环境下,造就出来的特性,也可以说是个人独有之本性,有人说:“三岁定终身”,又说:“江山易改;本性难移”,可见此时期所养成的特性,会随他一辈子,所以在看命盘时,本命宫和其三方四正的星宿组合(含生年四化)是非常重要的指标,代表一个人的天生本质。

由于本造是阴男,所以第二个大限在丁巳宫(即兄弟宫),坐星廉贞、贪狼忌、火星,对宫亥宫有陀罗星独坐,由于会照的星,也会对巳宫产生影响,所以就构成:

贪狼忌和陀罗(陀罗化气曰忌)相会,桃花泛水。

虽然,贪居亥子才叫桃花泛水,但巳官也会受到影响,而且亥宫化忌入巳宫,两官关系是很密切的,再加上会入亥宫陀罗后,就会有贪花恋色的习性了。

“桃花泛水”格局,由于坐星和会入的星宿不高圾,故可解释:该大限会流连歌台舞榭、沉迷酒色,若会照到的皆属于高级的星宿,则属诗酒风流、长袖擅舞,交际广阔而已。

由于是在大限中遇到此种不利之组合,过了此大限便失去影想响力了,故第二大限沉迷酒色,一天到晚上酒家,渡过第二大限后,该命造便改邪归正,认真做事业了。

以上的说明都以命宫(本命宫或大限命官)为主,其它的十一宫由于大限移位,是否会产生类似的变化呢?

是的,其它的十一宫,也会随着运限的变化,而使大限宫内坐星组合随之改变,因而产生与其运限宫位坐星组合相对映的人生现象,例如:大限的迁移宫若是天机、太阴、天马的话,由于天机主变动,太阴又是动星,而有:

天机、太阴,浪走他乡

的说法,尤其又加了天马,更是要“浪走他乡”,因此该大限一定会离开故乡,往外发展,不然也会长和外国发生关系,若是格局不错,甚至有很多派赴国外受训,或担任外国公司员工而发达的机遇;格局较差的,可能只是由南部到北部去谋生而已。

所以十二个大限宫也可以由其宫内坐星组合状态,看出该运限的一些特殊现象,而这些现象,再配合四化的运用,就可做更精密的推理。

大限宫内坐星和大限宫干四化的关系,可以做个比喻:运限的坐星组合,就好像土地一样,而宫干四化就好像空气、阳光、水等因素,如果土地贫瘠,虽然有很好的阳光、空气、水等条件配合,长出来的作物,也不会很茂盛,如果土地肥沃,阳光、空气、水等又搭配得宜,作物一定长得高大茂盛。

到底大限宫内坐星组合和大限宫干四化要以何者为重呢?其实两者是交错互以为用的,四化不可缺少星宿组合的代表影象,而星宿组合所代表的影象,又必须四化来催化显象,故应用时不可偏执一方。四化执掌宫兴宫之间动态交互作用关系,和贯联不同时段的作用力量。

而星宿组合代表人或事或物的影象,这些影象是否会“活动”起来,就要四化触媒催化,才会使影象成真。例如前述之命例,第二个大限正坐[廉贞、贪狼、火星] ,并会入对宫的[陀罗]的格局,如果欠缺四化的催化和联结贯联,会不会产生贪花恋酒的变化呢?不会的!欠缺四化的作用,只是【隐象】而已,是想在心理,却不敢付诸行动的现象,并不会明目张胆的追逐酒色,但是一有四化的催动就会[显象]了。

还有一种现象对“命宫”有辅佐作用的,就是命宫之前后一宫的夹持作用,如果兄弟和父母宫各有左、右、文昌、文曲、太阳、太阴或化禄、化权、化科等吉星来夹命,即表示本命或运限命宫有扶持,若命宫弱,也能扶持过关,故不要忽视”夹“的力量。

以往,都只注重同宫星宿组合的现象,或由三方会入格局的作用,而忽略了左右两邻宫夹持的力量,依据作者和同门师兄弟的测试,夹持的力量实在不可以忽视,如果左右两邻宫有吉星来夹,代表有扶持的作用,假如是煞星,就受挟持了,变成不好的意思。

如:紫微星坐命,左右两邻宫逢羊、陀、火、铃等四煞星挟持,则紫微欠缺左右、昌、曲等吉星相助,就有[君王受小人挟持,抑郁寡欢,有志难伸]的遗憾了,若再逢其它煞星同宫,就会同流合污、狼狈为奸了。

因此,看星宿组合来论命时,其角度在于:

•本宫星宿组合。

•三方会入星宿组合的状态。

•左右两邻宫夹持的力量。

以上,可以参考星性、赋文篇和格局篇的解说。

星宿来源:

关于紫微斗数中,所使用之星宿,到底是不是古天文学中之二十八星宿?或是虚星?世面上有各种不同的说法,以笔者之研究,可以说这些星宿都是虚星,苍穹之中并没有与之对应的星星,它们只是一堆符号而已,如代数中之a、b、c……x、y、z……等代号是一样的,但是a、b、c乍看之下,根本不知道代表什么意思?用在命盘上便难以理解。

古人便拿古籍中,为人所熟知的名词,来代替符号,让人一看即知其特性,而不必再费心思去猜其中涵意,或花费心血去记忆,如:廉贞(出自韩非子五蠹篇)、七杀(因张献忠的七杀碑而闻名、也有一说借自八字学)等,俱已明白指出虚星的来源和星宿性质。

至于为何取二十八星宿,而非其它数字,应该和古天文学中的二十八星宿是一致的,相信古早时代的原始紫微斗数的星宿,应该也是沿用天文学中的二十八星宿的名称,如:斗、牛、女、虚、危、室、壁…等,但是难以意会星宿名称所代表人生命运的意义,才有改良之举,采用古文经典中深富涵意的名词,来代替原来的二十八宿。

相同的,我们也可以拿刘备取代紫微星、而孙权取代天府星,如此我们就很容易体会,他们位于同一位宫时、或在相对宫位时的意思了,对不对!因此若您喜欢也可拿别的称呼,来取代二十八颗主星的名称。

先贤拿封神榜中的人物,和斗数星宿互相对映,因为封神榜是中国民间为人所熟知的故事,所以一看到星宿名称和对应的封神榜人物,便可掌握其特性和意义,免去死背之苦,譬如说:为什么廉贞、七杀的夫妻会有相视如寇仇的情形,只要拿封神榜中人物和对映的星宿关系即知,原来七杀代表人是黄飞虎,而廉贞的化身是费仲,黄飞虎之妻受费仲向纣王进谗,被设计赴晏,席间纣王欲强暴,黄飞虎之妻为免受辱,跳下摘星楼摔死,所以黄飞虎恨死费仲了,熟读封神榜了解人物间的恩怨情仇,就可以使初学者领略、掌握星性,这是很杰出的创意,我们要为先贤的苦心致最高敬意。

故要了解斗数诸星性质和星宿交互作用影响,一定要看封神榜。

第十一章 格局精解

格局代表一个人总体形象,如[阳梁昌禄]格并非如斗数全书上说的一定都是[胪传第一名],它代表拥有此种格局的人有读书的天分,反应灵敏,对于所学能消化并整理出条理脉落,再参酌自己的意见,成为自己的一套东西,所以格局是一个参考指标而已,当我们排出命盘时就能了解命造的大概性格和特性。

所以,格局是分析命盘时,必备的参考指标,致于说大限、流年的运途都会和本命格局产生不可分割的关系,本命格局有先天垂象,大限盘局又有类似征象出现,两相重迭加强,就会发生变异,若逢流年又有某些条件配合,则会产生相关的事件,因此,本命格局是一个非常重要的参考指标,特精解如下,作为大家研究的参考:

一、 紫府同宫格:(图二十一)

紫微天府两颗星同宫坐命在寅、申宫即为此格,由于紫微、天府两星分别为南、北斗之帝星,两星同宫太过旺盛而缺少有匹配协辅之星群,因此引申于人之特性有常感精神空虚、苦闷、孤寂的倾向,常不经意地为了小事而伤感,或常有[手足无助,情份薄弱]的感叹,不过此格之人个性保守敦厚,较安于现状,物质生活丰足(以其安于现状知足长乐的特性而言) ,只有在亲情的领域略有缺憾而已。

适合从事:财务工作、技术工作或幕僚人员、需要思虑精细的工作。

最喜有左、右来辅,禄存昌曲同宫,则理财能力佳,为人也纯厚谦冲,能成富翁,若只有禄存同宫没有辅佐之星辅助,则为人孤独,不以吉论。有羊陀火铃来凑合,则被煞星引领往不吉之处发展,因此有:为人奸诈伪善、脾气大、刚愎自用等特性。

女命有吉星加会,可得富贵,旺夫益子,知足常乐。

二、 府相朝垣格:(图二十二)

十二个基本命盘中,皆有一宫为府相朝垣格,如紫微在辰,天府在子,天相在辰,若命宫在申宫,则为府相朝垣格,此种格局之人与长辈、上司、师长的关系特别好,容易得到来自他们的精神或物质上的鼓励、帮助、提拔或庇荫,遇急难或困顿时,也常有贵人相助,安然渡过难关,此格之人常有交际应酬之机会,可说是最有食禄的格局了。

为人个性外柔而内刚,自我要求高,常以自我标准要求、衡量他人,故常有得罪同僚、部属的情事发生,长相上,五官较深轮廓明显突出。

不管男、女命,婚姻皆要注意,此格之人夫妻宫坐七杀,所以婚缘较晚,早婚易生波折。

有吉星来会则易有成就,忌煞星会入,则有事业毁于一旦的暗示,要特别注意。

合乎府相朝垣格的命盘有:

1、紫微星在子,命宫在子;紫微星在午,命宫在午。

2、紫微星在丑,命宫在亥;紫微星在未,命宫在巳。

3、紫微星在寅,命宫在戌;紫微星在申,命宫在辰。 (如图二十二)

4、紫微星在卯,命宫在酉;紫微星在酉,命宫在卯。

5、紫微星在辰,命宫在申;紫微星在戍,命宫在寅。

6、紫微星在巳,命宫在未;紫微星在亥,命宫在丑。

以上皆属府相朝垣格,吉星来会则吉利,使命宫之主星更能受紫府双星之庇荫,益增其行事之权令和顺利;忌煞星不宜会入,有则破坏格局的佳美,往负面发展,籍势为非作歹、好行不义。

三、 紫府朝垣格:(图二十三)

合乎紫府朝垣格的命很多,此格之人一生常与政治、军警、商业界中有成就的人来往,并且都得到他们之助而成功,是攀权附贵的格局,若忌煞星加会,则为平常人,但还是有攀附权贵的本性存在,往往予人逢迎巴结、狐假虎威的观感,但是也有是受到父亲或手足庇荫的,但不管是因外人或自己人庇荫,只要行运吉利亦可发达,只是名声欠佳;吉星加会则能富贵绵延,有良好名声。此格不适宜女命,婚姻比较晚。

以下皆合乎此格:

1、 紫微在子,命宫在申;紫微在午,命宫在寅。

2、 紫微在辰,命宫在申;紫微在戌,命宫在寅。

以第一项较吉利,男命事业有成,掌财权,女命丈夫事业有成,旺夫益子,己年生人,因为生年化禄、化权在命之三方,所以富贵吉美。

第二项之人婚姻大都不吉、有波折,因夫妻宫坐七杀主孤克,虽晚婚亦常会在婚后有意见不合,无话可说等情形存在,所以有先见之明的话,便可了然于心,不会耿耿于怀,增加婚姻的祥和。

四、 明珠出海格:(图二十四)

“明”字为日月两字之合成字,故须日月由旺地来会才成格,如太阴在亥,太阳在卯,日月分别在最亮或刚浮起海面之旭阳,为大地带来一片光明,故立命在未位,而日月分别由卯亥等三合旺地来照,表示命造为人心地光明,充满爱心,兴趣广泛、才学出众,加合文昌、文曲更增加临机应变和艺术方面的才能,容易在社会上成名。

在事业上最宜从事公益福利、慈善等服务业,从事教学工作亦能表现才华,经商则能掌握业务大权(但不宜太过于商业化之事业)。

女命没有文昌文曲忌煞星同宫或三方会入,则财帛、官禄、夫缘皆吉,婚后宜从事职业妇女或有自己的事业较吉,否则易有家庭风波。

庚、丁年生人较差,由于生年化忌在丑位冲命,应注意口角是非,凡事多忍让免得招来横祸,从事研究、学术性的工作最好。

五、 日月并明格:(图二十五)

太阳、太阴两星在庙旺之地,而命宫的三方四正皆会入日月两颗星,即合乎此格,如命在午,太阳在寅,太阴在子,即为此格,其作用与明珠出海格类似。

若无煞星同会,则此格之人较懒散,尤其和化禄或禄存同宫时更严重,因此喜有煞星激发其斗志,反能成就不凡志业,煞星不可多,一颗即可以,多了反而增加其奔波劳碌,反而忽略了家庭,增加其孤克性质。

此格之人选择的工作以服务或涉外业务性质的工作最好,曾见此格之人担任铸造设备公司的业务经理,国外的大小订单都是尤其一手开发,同时也和国外买主建立深厚关系,衍生其它合作机会。

如果命宫有擎羊或火星同宫,即成为[马头带箭格],陀罗或铃星同宫的话,则不符此格。

六、 日照雷门格:(图二十六)

卯宫为雷门(以命盘配八卦,卯宫属震卦,震为雷,故称卯为雷门),所以太阳在卯位坐守命宫,叫做“日照雷门格”,由于卯为早上五至七时之间,初升之朝阳带来一片光明,又和天梁星同宫,主个性豪爽慷慨、随和,喜助人,好打抱不平,为人光明正大,诚实正直,责任心强,具有领导才能,在社会上会成为名望的人,有煞星冲破亦能成为小区中小有名气的长辈,是很好的格局。白天生人最佳。

适合从事:慈善公益事业、服务业、教职等,担任民意代表之类的公职人员也很恰当;有煞星冲破或忌星同宫,不宜创业,有惊险且利润不大,必事倍功半。

女命甲年生人较不好,与夫、父较无缘,如聚少离多等情况。

由于此格女命个性豪迈不拘,要注意不可太随和,以免予他人轻浮的感觉,而被居心不良者轻薄,丈夫宜个性温和者较佳。

七、 月朗天门格:(图二十七)

亥宫为天门,若太阴坐命宫在亥位,就称为月朗天门格。

亥为夜间九时至十一时,为月亮最明亮的时候,引喻为合乎此格者,男命相貌斯文,如明月一般予人天真无邪纯真的感觉,女命面貌身材均佳,不管男女个性都温和、不激亢偏激,思虑深远,聪明异常,喜欢研究学问,文笔又好,心思细腻而体贴,为人谦恭有忍让之心,人缘佳,可因学术成名,适宜学者、专家,故合乎此格之人应往专业领域方面钻研,定有不凡成就。

一生平稳,善聚财,异性缘特佳,所以婚后要注意交际状况。

乙年生人,因为太阴化忌的关系,多眼睛视力差或与母无缘,但不影响日后之发展。

最忌煞星、忌星冲破,尤其和火星、铃星成为[太阴与火铃同宫反为十恶]的格局,个性较强而自私自利,好施阴谋,嘴上又得理不饶人,欠缺容人之雅量,人生多波折,易遭挫败或孤独,宜修身养性,免得老来孤单。

八、巨机同临格:(图二十八)

巨门、天机两颗星只有在卯、酉两宫才会同宫,以在卯宫守命比酉宫好(因卯宫属木和天机的五行相同,而酉属金克天机木),此格之特征为富研究心,凡是存疑要待自己经验过后才会相信,口才好,个性略为固执,适合高度智慧性工作,有特殊艺术才能,早年辛苦,奔波劳碌成败大,中年后勃然而兴,白手起家之人,完全靠自己努力,善出计谋,财运好而不聚,一生中起伏大,多是非争执之事。

女命不宜,如与生年忌同宫,婚姻多波折,身体较差,时常生病,否则财连即差。

适合:顾问、外交(业务)、文化事业等工作。与煞星同宫纵遇财官亦不荣,适合:己、辛、癸年生人,财官双美,丁、戊年生人有成败,不稳定。

九、 机月同梁格:(图二十九)

合乎本格的命盘很多,凡是命宫、财帛、事业、迁移等宫有以上四星会入时皆合此格,此格之特征为:具有企划之头脑与优秀之处事能力,做事有次序、思考有条理,为最佳之幕僚人员,不适宜掌权或当管理人员,会追随强有力的人做事,协助他们创业,不管是军、政、商,都是上司的得力助手。现在高级官员或在野阵营中的高级干部中,很多是此格局,成就很高,并不能以小吏来断,治理一个太平盛世的国家正需要此格局之人才,而开疆辟土打天下的时后,此种人才只能做后勤支持、分析规划的幕僚工作,如当初的姜子牙之于周武王的关系。

会左右、曲昌,文为清显,武为忠良,但机阴同宫在申寅宫合昌曲,为人反复易变,为求目的,不择手段,且会跋涉他乡,出外发达的命,女命不利感情,感情多波折,甚或有为求名利,以身相许的情况,宜注意。

若会煞星,浪荡他乡事无成,吉星加会,多主富贵,衣锦荣归。

此格之人不宜创业,企划能力强,但执行能力不足,但服务业可以,因为服务业有很多需要推陈出新的创意的企划案,其它生产事业较不好,有则亦是投机性的行业,不易持久。

十、 石中隐玉格:(图三十一)

凡巨门在子、午位坐命宫,称为石中隐玉格,顾名思义,隐藏在璞石之中的玉髓必须要经过琢磨才会显露光彩,故引喻此格之人的特性为理想高远,见解先进,难为常人接受,必须经过一番努力奋斗后,才会证明他是正确的,所以早年辛劳,中年后才会发达。

最喜科、权、禄会,名声显扬,适合国贸、代理、业务、文化、教育等工作。

会煞星、忌星同宫则多是非口角;火星同宫,三合有杀凑,小心祝融之灾。

兄弟、交友宫坐丁者,易遭盗窃,三合会火星,田宅宫又不吉者,小心火灾。

此格之人,以辛、癸年生人最佳,丁年生人因巨门化忌,常因言语不当而得罪人或使自身受到伤害而不自知,应注意口才或口德,但三方有吉化星拱照的话,也能有所成就。

十一、日丽中天格:(图三十一)

太阳守命垣在午,而午时之太阳最明亮,万物均分享其热量,故主人个性豪爽、随和大方,做事速战速决,喜欢帮助人,不喜与人计较,能从大处着手,不计较小恩怨,交游广阔,具领导统御能力,所以终其一生的财运、事业运均很好。

个性虽然强,但能择善固执,会吉星适合国际买易、办厂、政治界、文化事业、服务业等,是个非常优秀的命格,以辛、癸、庚年生人最佳,甲年生人固执、不合群、自视甚高,易受他人排挤,一生中助力少,独立自主之命。

女命不利婚姻,若能以温柔的态度来调谐婚姻,则能减少波折,否则,妻夺夫权,难免婚姻因双方个性冲突而生风波。

以日间午时前出生之人最佳,由时前生之人,易先勤后惰,夜间生人,因太阳已西沉,毫无光芒,故吉力大失,宜趁早离开故乡出外奋斗。

壬年生人,可为富商高贾或为著名之“师”级人物,如律师、会计师、技师、老师等。

十二、巨日同宫格: (图三十二)

巨门、太阳在寅、申位会同守命宫,但申时,太阳已快下山了,光芒渐弱,不足以照亮同宫巨门的阴晦,故寅宫比申宫吉利,此格特征为:个性强、口才好、操劳,因“巨日同宫,多竞争”所以事业上的对手很多,从事之行业也较热门,难免竞争激烈,不过都能持之以恒,卒获成功。

热心公益,喜欢从事慈善事业或当义工,昔日竞争对手,今日亦能为成为合作伙伴,一生中易受小人中伤,但不伤其事业上的发展力。

适合:律师、国际贸易、旅游、医师、教师、外务等工作,例行性的行政工作较不适合。

此命之人与海外有缘,宜早学习外语,以备明日之需。在中年之后会步入政治舞台,为民喉舌,当然命局要有吉化之星辅佐才可,辛、癸、庚年,日间出生的人合格,有煞星冲破不吉,多受小人之害。

在申宫则吉力不彰,做事有头无尾,先勤后惰,好吹嘘,结局不好,宜改变个性,积极些。

假如立命申而巨日在寅宫来照,比在寅宫巨日坐命更吉祥,发展性更强,为人能干、成名而得利,女命旺夫益子,是贵夫人格。

若立命寅,巨日由申宫来照,吉力不显,因夕阳无力。

十三、月生沧海格:(图三十三)

天同、太阴守命在子,称为月生沧海格,又称[水桂澄萼,得清要之职],可见此格之人心性光明磊落、爽朗、公正坦白,不耍心机但却能预先了解危机所在而避祸,适合担任监察、评论(议)等方面的清高职务。

此格之人:长相斯文秀气,聪明反应好,具幽默感,人缘佳,多酒食应酬之事。在社交、娱乐、旅游等业都能出名,以丙、丁年中秋前后生人最佳,或以每月十五日夜生人入格,其它时间出生合此格者,吉力减弱。

丁、戊、己、辛、癸年生人财官双美,与擎羊同宫,身体遭伤,女命较不利夫妻生活,如有同性恋倾向或排斥性生活等,情况不一而足。

十四、日月照壁格:(图三十四)

太阳、太阴两星在丑或未同位,丑未又恰为田宅宫,都叫日月照壁格,此种格局之人一生中多不动产,包括继承、自购、赠兴等皆属之,并因拥有大批田宅而成为大富翁,是大地主的格局。

庚、辛、丁、戊年生人合格,其它年生人较次。以丑官优于未宫,因太阴为田宅主,在丑宫还是夜晚,月亮还能散发光芒,故较未宫为佳,而同宫之太阳不主田宅之事。

由于命宫坐破军的缘故,在辰戌位的破军有变动的意味,此变动有多种意思,如:远离家乡在异地发展、事业多变动或家庭多变动等,因此,虽然有田宅却不是自己耕作,大都交给别人管理,所以要慎选信赖的托管之人,以免被侵占。

因为不动产不易变卖,假如限运不吉,钱财都大部分投资在田地上,如果事业上欠缺周转资金,很容易一败涂地,此和命宫坐破军有很大关系,因为大凡“杀破狼”者,大都有大起大落之运,尤其破军坐命者。

十五、贪武同行格:(图三十五)

武曲、贪狼在丑或未位同守命宫时,称为贪武同行格,合此格之人:个性坚毅、不畏辛劳、精神旺盛,不继承祖业,为离乡背井,功成异域之命。武曲、贪狼都属财星,但同宫时有“贪武同宫不发少年人”之说,三十岁以前财来财去,辛劳奔波,虽有祖业亦难保有,但三十岁后会渐渐崭露头角,成为成功的生意人,若有火星或铃星同宫成为[火贪格]或[铃贪格]者,投机性强,往往由股票或期货市场获利,若是行运不吉,将败得一乾二净,是此格之人要注意的。

若贪武同行并有火星或钤星同宫,则适合军旅,必能冒险立功于边城,成为国家之栋梁而掌大权,不会火铃则欠缺杀气,无法成为威震边疆之大将,若再逢忌煞星,则富贵不长且身体遭伤寿元不长。

女命武贪守命,神经质、吝啬,有目的大方,易流于斤斤计较之流,爱好自由,好强、不向人低头,一定要做成功给你看;女命疼爱丈夫但晚婚。

最忌讳有羊、陀来冲,感情定不顺,亦为平常之技术人员或小公司、小商号的老板,成就较差点。

有咸池、天姚同宫,则桃花性质重,容易有感情风波。

十六、日月夹命格:(同图三十五)

太阳为官禄主,太阴为财帛主,若两星在旺地来夹命,主富与贵,易得长官提拔而成功,财官双美,如图三十五为一例,又若人立命丑宫,武贪守命,太阳在寅,太阴在子,两星皆在旺地夹命,亦为日月夹命格,主人一生财运丰足,成为雄踞一方的工商巨子。(与武贪同行格同论)。

天府坐命本已有富足之意,此种富足多是继承而来,而少部分是自己后天努力得来的,因为天府主保守、欠缺开创力,因此其后天努力得来的财富,大都是节俭的省下来的,而非投资做事业赚来的,加上天府星自视甚高的特性,实在不适合需要斤斤计较的商场,若要自营事业也要属于清高或别人有求于己的事业,例如律师、顾问或会计师等行业为宜。

十七、英星入庙格:(图三十六)

破军在子、午位为庙旺之地,若在命宫,且无煞星冲破,即合此格。此种命格之人:喜创新,喜新鲜事物,对任何事都抱着怀疑态度,凡事眼见为凭,实事求是,注重有形的事务,胆大,好投机冒险,时常变化改革,故是一位改革家,成功与失败常在一瞬间,所以对于此种格局之人,“变动”是形容他一生最适切的用语。

此格之人宜外出发展,且与海外很有关系,如与海外有商业往来或时常出国等,故语文很重要宜趁早学好。

若加煞星,为人重心机、阴险、好赌、自私重利,一生多官非,奔波劳碌。

甲、丁、己、癸年生人福厚,丙、戊年生人不吉。

此格之人可塑性大,宜文宜武。

十八、七杀朝斗格(图二十七)

七杀在子、午、寅、申宫坐命,再加会吉星,必非等闲之辈,时而寡言,时而滔滔不绝,常有孤独感,重理智物质轻精神虚无,早年必历尽艰辛,一生之中的工作环境与际遇变化很大,具有过人的坚强毅力,不怕辛劳,常在层层挫折之后成功立业,所做事业偏向生产事业,辛劳独创,成就辉煌。

有会昌、曲者,不管从政、从军或就职必当主管,从商则为老板,名声好,为人直爽,做人做事有原则,做事的信念是“船到桥头自然直”而不善于做计划,适合从事技术性或重新组合的工作。

左、右、昌、曲俱会,则权名俱佳。

最忌讳和擎羊或铃星两星同宫,一生中易有官非诉讼之事,运途起伏变化大,若行运不吉,更有肢体伤残之事发生。

会入煞星多者,不宜自创事业,在大公司任职为宜,并要小心灾伤;昌、曲、魁、铖与煞星俱会者,公职为宜。

此格不宜女命,主婚姻晚到或孤独、强悍,生育时较不顺利,若为职业妇女能独当一面,但在感情生活上不利,欠缺柔和的个性和调和的意愿,必须自我惕励改进。

十九、马头带箭格:(图三十八)

凡七杀、贪狼、破军或天同与太阴在午位坐命,再遇擎羊、铃星、火星者,为此格,一生多在外工作或创业,时常有出国机会,幼年多凶险之事,长大后,常遇肢体受伤之事件,事业亦是在惊险危难中开创,不过终能衣锦荣归。

此格之人,朋友多,经常外出,但会疏忽家庭,故在感情生活上较有缺憾,引起妻女的抗议,但本身并不在意。有拆机械或其它设备研究的嗜好,而且能有始有终的重新组好,故亦适合从事技术性工作。其它如:外务、推销等工作亦适合。

女命不吉,感情易受打击,夫妻生活有缺憾,较孤独,若有自己事业较佳。此格以丙年生人最佳,丁年生人多是非,钱财较不顺。

此格之人有开创之能力,不宜担任守成、内部管理的工作。

二十、三奇嘉会格:(图三十九)

三奇就是:生年干化禄、化权、化科三星,如果三奇在命宫、迁移、事业、财帛等宫会照进来,即合此格,若只有两颗化星力量较弱,假如命宫坐一化吉星,其它会照进入,则佳美,坐宫不坐化吉星,大限运无配合的话,也是落魄渡日;化禄主财,化权主掌权,化科主名声,故坐化禄而化权来会照较佳,较有实利,其它,主名声好而已。

此格之人即使命宫不吉,亦有逢凶化吉之力,很容易成为名利兼收之人。

此命格以命宫坐化科、事业坐化权、财帛坐化禄的命局最佳美,因为三吉化星分别落入其所主事之宫位。

像所举之例子由于命宫(在子位)宫干丙,是廉贞化忌,和原来之出生年天干所化之禄星交互作用,则会使命造行运蒙下不利的影响。

二十一、雄宿朝垣格:(图四十)

廉贞坐命在申宫合此格,为人个性强、脾气大、聪明伶俐、自我要求高、常以自我标准衡量他人,虽爸爸妈妈等长辈亦敢指正或责骂,是不顾后果的直肠子(口恶心善),遇文昌好礼乐,遇禄存有富贵,不加忌煞星,为富贵积善人家,以甲、戊、庚年生人最佳,己、丁年生人次之。

由于此格之人都以自己的好恶作为行事之标准,即使违反了法律亦不顾,所以化忌同宫就容易触法犯忌,不得不慎,若是小孩子则可以选择就读与法律有关的科系,或从事与法律相关行业,以后在事业上会有很大帮助也能发挥所长。

女命甲、乙、庚、癸年生人清白,助夫益子,会吉星,感情平稳,会化忌的话有纠纷,廉贞化忌的话,注意官非。

会陀罗、火星等多脓血之灾,易看不开,有寻短之念头,若能突破心理症结,大有后望。

二十二、禄合鸳鸯格

禄存与化禄同守命宫或财帛宫者合格,禄存为明禄,化禄为暗禄,明禄暗禄合表示财禄广进、财运旺盛的意思,适宜向工商界发展,有成就,财富不小但不贵,若行运不吉亦会破败,故不可恃财而骄,宜多参与社会福利工作。

二十三、双禄朝垣格

禄存及化禄,一颗守命垣,另一颗守财帛宫,即为此格,财源广进,大富无疑,由三方会入者,吉力较次,但亦是富裕的格局,不过早年会省吃俭用的开创事业,中年后才会逐渐积沙成塔成为富翁,不过若奢侈浮萃,以财做人,运限不吉,易败得精光,不宜参与投机性事业。

二十四、禄马交驰格

禄存、化禄守命或财帛而天马在对宫会入,为禄马交驰格,表示此人有从事国际贸易或跨国企业赚大钱的机遇,而且常有外国贵人相助成就跨国事业,若天马由三方会入者也合此格,但力量不如迁移宫会入的强,且不宜逢忌煞星来冲,一冲即破。

二十五、左右同宫格

左辅右弼同宫在丑、未宫守身者合此格,若在命宫两侧来夹,吉力远逊,此命格之人,念书阶段即有相当名声,文采不错,并因此有特殊际遇而成功。

为人聪明,反应机灵,有煞星会照,亦小有名声也有可能是壤名声,要看煞星的组合和主星的力量。

二十六、坐贵向贵格

天魁、天铖为贵人,若一在命,一在迁移即合此格,一生多得长辈之提拔与照顾,碰到危难时,亦常有贵人相助,事业上常有意外的助力,或有先见之明预先避开危难,如:别人的赠予或颁授奖章等特殊的荣宠,但中年以后就变成我要去庇荫他人了。

男命坐天钺,女命坐天魁,要注意附有条件的异性助力,以免引起家庭纠纷,未婚者则不忌,当然,对方若已婚还是要避讳。

二十七、文桂文华格

昌、曲同宫在丑、未守命为此格,由三方或迁移会照而入者亦是,此格之人,聪明好学,爱修饰,从小就能展露才华,宜向文学、艺术方面发展,将有名声,不过不一定能得很高之学位,曾见歌仔戏天王巨星杨丽花小姐就是此格。

但是不可有忌星会入,恐有文书是非,故己、辛年生人不利,早年有失学之痛或求学多波折,成年人则要防签约、票据、借据、租赁等之文书纠纷。

二十八、命无正曜格

命宫没主星时,要借迁移宫的星与父母宫的星来看,若有凶星坐守,大多代表与六亲的缘份薄弱或无助力、或从小就由别人带大、或年纪小小的就离开家乡,长大后就不忌讳,尤其命宫与父母皆无主星时,非常灵验。

命无正曜并非坏命,因为命宫无主星协辅,变成父母、兄弟、福德等宫位的好坏影响很大,只是幼年较多事而已,长大后多有异常成就者。

尤其命在申,对宫(寅位)有巨门、太阳来照,煞星未会入者,虽然命宫无正曜也没关系,因为太阳来照命,甚为吉利,此生的际遇多会和国外会发生关系,宜趁早学好外语。

以上为各种常见的格局,它只代表命格的高低而已,并不能代表好命格即能财官双美,还要有运的配合才可以,所以看了命格好,不要太得意,若运限不扶还是不能发达,但命格可以让我们掌握一张命盘的特性,如一看是[马头带箭格]即知个性强、善拆修机器、在外发展等特性,然后再配合运势之流转,推断运势的吉或凶等更详细的细节,否则,如大海行舟,漫无头绪,何处是[定向]?格局就可以帮你定大概方向。

还有,要分清男女命之差别,有些格局对男命而言是吉利的,但对女命却不利,如[君臣庆会格]若是男命就会拥有很多好朋友,但是不利女命,因为朋友太多,这其中包括男朋友,因此交游复杂、层面又广,三教九流都有,让人有交际花的感觉,若不小心还会惹上感情纠纷,所以此格不利女命,其它还有很多命局都有相同情形,所以解释时男女命是有很大差异的。

至于要推断“运”,就要靠四化星了,四化是斗数变化的枢纽,不懂四化的用法,只能“算命”而已,不能“推运”,要了解命运的动态变化,不可忽略四化的作用。

第十二章 天干和四化星的关系

甲、乙、丙、丁,戊、己、庚、辛、壬、癸,十个天干,在紫微斗数中,它是代表空间的关系,在此所谓的空间,其意义有:

空间:生存的空间

活动的空间

活动的范围

不同时段的环境

心境

想法

存在的空间

以人而言,在某一段时间内,占有一特定的空间,亦即,人在活着的时候,占有一定的空间,在这段时间内,他的心境、想法会支配他的活动,去:交友、去约会、去赚钱、买房子、婚娶配偶、养育子女、侍奉尊长,随时注意健康、保养汽车等等,这些活动,构成生命生活的另一种空间,由于这些空间的存在,生存的环境才会多彩多姿,充实有意义。

人们做一件事循着:构思—-执行—-结果—-收敛的次序在执行,

而紫微斗数用:化禄—-化权—-化科—-化忌与之对应。

但是,人们在从事这些活动时,都是循着:

构思—执行—结果—收叙

的次序在进行(和管理学所说之P D O A一样) ,有了想法、构思便会将它付诸实施,然后获得成果,之后便要享受了。

例如:买房子,在此之前,便会想买房子,房子的格局,附近的环境,价位等因素,都会在您构想时一并纳入考虑,经过一番深思熟虑和多方比较后,便会决定买哪一幢房子,下订、付款,而后搬进去住,享受住自己房子的乐趣。

紫微斗数中,将此四个程序用:

化禄、化权、化科、化忌

等四颗化星来代表,而它们所代表的涵意如下:

化禄—-缘起、构想

化权—行动、执行、约束、管制

化科—-功成名就、收获

化忌—-享受、潜藏、收敛

这些过程几乎每一个人事宫都存在,所以每一人事宫,都配有天干,以演四化,表示此四种过程的程序。

四化它有:串联不同时段的同类宫位的作用,以及联系不同宫位,表示相互间的系结紧密程度。

每一人事宫的行为会持续下去,一年、两年、甚至十年、二十年…等,但是有的构想却如昙花一现般的消失,根本未付诸行动,因此四化它有串联不同时段、空间的作用,如果遇大限转移了,便由不同大限的宫干演四化,以显示心态上的改变。

下一个大限的宫干所演化之四化和本大限的天干所演化之四化,有连续性,表示其构想或行动,会持续下来。假如不连续,则有中途挫析或意兴阑珊的意思。

如大限宫干为乙干之命造其四化为:

天机化禄,天梁化权,紫微化科,太阴化忌

当大限过渡到丙天干的大限时,因丙干:

天同化禄、天机化权、文昌化科、廉贞化忌

因此,若是遇到[机月同梁格]的人,此两个大限,因为上述的化禄、化权在本命三方或照三方,所以考试功名、谋职创业,均可顺遂如意。

各位由十天干四化表中,也可观察出来,三方四正星宿构成的格局组合和十天干四化表,有很大的关系。

为什么说[机月同梁格]的人,做事有计划、有步骤,而且是一步一步走向成功的格局?

因为乙、丙、丁三个连续天干演化的四化星,不是在机月同梁格的三方,就是来照三方。

由本大限宫干所化飞之四化兴前一大限之四化有无连续性?可以知道命造属于暴起暴落或缓慢

渐进成功的命格。

而武贪格的人就常有一夜致富,暴起暴落的命运,因己干使武曲化禄、贪狼化权同在命官或在命—-迁线会合,故其发达也快,而过渡到下一个大限时,因为:

戊干—-贪狼化禄

庚干—-武曲化权

由于只有化禄入而已,或只有化权入而已,表示空有理想,无法付诸行动;或莽撞行事,胡搞瞎搅一番,毫无计划:虽然都对武曲、贪狼有所作用,但若化科星不在武贪格的三方,就易有暴起暴落的现象。

由宫干的四化化曜的组合形态和命格格局,我们就可以了解命盘主人是属于暴起暴落型的或属缓慢渐进成功型的。

至于靠什么而发达?或因什么而失败,则须看【化星】是哪一颗星宿?每一颗星宿,代表一种意象,在不同的人事宫有不同的解释。

例如:廉贞化禄独坐在宫禄宫,因廉贞属丁火,是电能,在物品来说,是电气用品,如电视、洗衣机、电饭锅、冷气机等皆是,故适合从事电气相关之行业,再参考同宫坐之辅星、煞曜等,来一起断定更细腻的事业项目。

所以十干四化必须随人事宫之不同而改变解说,再参酌同宫主星、助星、煞星的组合状态,做更细致、精密的解说。

因此,对于参予十天干四化的星宿所代表的意象要了然于心,才可活用。(关于十干化曜的意义参考第二十五章四化飞星活用例解)

第十三章 四化星入门

所谓四化星是指:化禄、化权、化科、化忌等四颗化星,古代以农立国,农为国之本,如果不依四时而作,致使农作物欠收,小则个人家庭产生饥荒,生活因而发生问题,扩大来看,民不聊生,饥民到处流窜,四处作乱,国家因而动乱不安,甚至因而灭国,因此,如果人之命运过程,不依人生四季之变迁,俟机而作,努力耕耘,也会如农作物生长一般,当教养而不施,当奋斗而不为,只图安逸度日,及至老年一事无成,必然颠沛流离,每天仍要为三餐奔波筹谋,哪能颐养天年?!

先贤观察人生和四时的农作时序,体会到人生和农事耕作其实是有共同之处,小时候就要给予小孩子适当的教养,培养他日后所需做人处世的品德和知识;长大了就能依据所学技能或志趣发展奋斗;经过青壮年的努力,打下事业基础,子女家庭都已成立,体力兴智力都已消退,适时就要凭据着年轻时打下来的基础,供给家庭所需;到了晚年就能颐养天年,而不虞生活匮乏。

再来我们看看日常生活中或工作中的遭遇到一些事情的历程又是如何的呢?我们做一件事刚开始时是仅有初步想法的酝酿期,有了比较完整的轮廓与细节,就会进入执行期,将想法付诸行动,经过一番努力或折腾之后得到某些成果,这些成果会拿来和预期的目标比较,若没达到就会修正行动,以迄于达到预期的目标为止,就结束行动并拥有最后的结果,当然此结果就会有吉或凶的意义。

一个产品的寿命也是一样,有其导入市场期,成长茁壮期,成熟期,到最后衰退期以迄于完全退出市场的生命周期。

大至一个国家也是有其草莽初创、开疆辟土、充满活力的开国时期;建国之后,进入政治稳定、经济成长、民生富足、国富民强的成长期;再经历几代成熟而稳定的守成时期;到最后由于新生代成长于安逸舒适的承平时期,欠缺磨练、习于安逸,丧失开疆辟土的冲劲又没有承平守成的智慧,乃逐渐步入衰退破败时期,终致于覆亡。综观中国五千年来的历史,各个朝代的更替,不也是如此吗?

所以透过观察一件事情、一件产品、一个人、一个家族、一家公司、甚至一个国家衰替兴亡的生命历程,和农作物依四时生长历程不谋而合,就将此一想法揉合到紫微斗数命理学中。

到底农作物的生长历程是什么呢?“春耕、夏耘、秋收、冬藏”即是,先贤乃将此过程加以引申,沿用到推理人命运的紫微斗数上,而创造出“四化” 一词,隐喻人生历程的吉凶祸福与运途的转折兴替。

所以,四化就是紫微斗数先贤创造出来代表“春耕、夏耘、秋收、冬藏”的代名词,依据《紫微斗数全书》的记载:化禄属金,化权属火,化科属木,化忌属水,坊间大部分的书籍都是如此定义其五行属性,这些定义是错误的(不知道是否《紫微斗数全书》的作者故意写错),假如搞不清楚其定义,就无法确立四化相互之间的作用,当然就无法解释四化碰撞后的吉凶强弱程度或吉凶效应了。

飞星紫微斗数中的四化和《紫微斗数全书》中五行属性的定义是不同的,它将四化和四时的耕作时序做了一对一的对应关系:

春耕—-化科

夏耘—-化权

秋收—-化禄

冬藏—-化忌

现在来看看飞星紫微斗数对于四化星的方位、五行是如何定义的:

东方属木:乃因东方草木扶疏,为生长教化的象征,又为春天之意,故以“春风化雨”比拟为师德,因此,化科主教化和功名,故化科属东方木位。

南方为火:火之热力辐射四方,火苗昂扬上窜,有向上奋发之象,南方火位,又为夏季,一到夏季草木生机蓬勃、昂扬上窜、绿意盎然,代表成就、力争上游、奋发之意,故化权属之。

西方为金:有肃杀之象,万物结果后,枝枯叶落,便要采收果实,以济养生命,故化禄属西方金,秋天也,秋主肃杀,主收获、得利也。

北方为水:北方乃天寒地冻之所,草木凋凌,鸟兽齐绝,一切生物都已暂停活动,进入冬眠期,为隐伏收藏之象,故化忌在北方水位,主收敛、藏伏、凋蔽的意象。

一般来说,化禄、化权兴化科属吉,化忌为不利,但是,有时候并非如此,如:化禄在疾厄宫就易受伤,老年人易有血压高、长瘤等情形,所以,是吉或凶的解释要看是以何宫来论事,再取星宿组合撷取其吉凶的意义。

一般来说,四化星的通义为:

化禄:人缘、财禄、情缘、才艺、享受。

化权:成就、管制、霸性、自负、掌权、原则。

化科:善缘、解厄、贵人、功名、珍惜、才艺。

化忌:亏欠、道义、凶祸、粘住、变动、失去、获得。

关于四化的通义,运用时就依宫位别而撷取相近的意思配合宫星宿组合来解,如化科在疾厄,就要取【解厄】之义来解而不可以[功名]解。

至于两颗以上化星同宫的话,其相互间的作用关系可由其五行属性了解,但是不能说是两颗化星同宫的吉凶,因为四化的吉凶解释是随宫位和星宿组合而变化的,这个观念要先建立起来:

化禄与化忌同宫:由于化禄属金,化忌属水,金生水加强化忌的力量,因此禄忌同宫,是加强化忌的力量。

化禄与化权同宫:化禄属金,化权属火,火克金,火销金熔,也可镕铸金属成为有用之金属器具,所以,可以削弱火的力量,使金的能量通度地发挥,但也有可能过热而镕销金的作用力,引喻人命就有高度自信或刚愎自用的意思。

化禄与化科同宫:化禄属金,化科属木,金克木,刀斧能砍伐树木,也能雕琢木头为器皿,所以,会加强化科的力量,引喻人命就有评价极高的文采表现。

化权与化科同宫:化权属火,化科属木,木生火,则火势愈旺,加强化权的力量。

化权与化忌同宫:化权属火,化忌属水,水克火,因此,化权之力量削减,但水分亦会被蒸发,受火之伤害,所以成为互相战克之局势,权忌同宫就有自我冲突的意思。

化科与化忌同宫:化科属木,化忌属水,水生木,木势更旺,木主学识,此种组合利于研究学问。

所以,四化的第一层意义,就是代表人或事或物的【出生—-成长—-结果—-收藏】生命历程。

当然这些生命历程一定要发生在相关的宫位才有意义,如官禄宫的四化,一定要落入命宫、财帛、官禄、迁移等四正宫位才好,因为我们一生努力追求的,现实的说法就是为了要“功成名就”,而“功成”代表的就是事业有成,家财万贯,而“名就”呢?就是权或科入迁移,名声显扬。

假如,财帛宫的四化落入其它的宫位,那么因为财帛宫四化代表的生命历程,不在你身上发生,很明显地,你无法掌握控制,因此也无法拥有。

所以,观察四化在命盘上的分布情况,可以知道某些事物与你的关系是紧密的或松散的或无关的,至于你化出去的落入宫对你的关系紧密与否,可以将该落入宫的宫干再飞四化,看其四化落在命盘上分布的盘局,来判断互相依存的程度,所以,四化的第二层意义,可以用来观察相关人事物与你关系的紧密程度或你能掌控的程度。

各位或许很奇怪,化忌的通义中,似乎有些矛盾存在,是的,在字面上的意义确有冲突存在,但配合四化的【化出】与【化入】之不同,就可知道是要采用哪一种意义来解释,所以【化入】、【化出】是四化飞星的入门观念,在后面会有一章专门说明【化入】与【化出】的意义。

再来要解释四化的第三层意义,这一层的意义和运途有关,也就是先天命盘和限运命盘的相互作用关系,这时就要考虑四化【化出】与【化入】的关系:

假如本命化入大限,代表本命与大限之间有密切关系,有获得或延续的意思,假如本命没有化入大限反而是化出的情况,代表大限与本命间关系不紧密,有中断或失去的意思,所以透过本命与限运四化的关系,可以将不同时段的人事物的关系贯穿连结在一起,并观察他们之间的关系是【收敛】或【发散】,假如是【化入】就是【收敛】,【化出】或【自化】就是【发散】。

四化为斗数变化之枢纽,斗数之用神;不知四化的运用,将无以推命,故飞星紫微斗数的开宗明义便说:

斗数赖【时】以立命,步地支,散十二宫之中立极,应时间星辰;

斗数重【数】以立象,取天干,行四化之飞宫化曜,布空间垂象。

很明显地指出,命运是由时间和空间所带动,而时间与空间的关系,即由地支与天干来配合,因此,

不明四化之用,将无以推知时间和空间的关系,更无法了解在什么时间、什么空间下会发生什么事件?只能含糊笼统地以星宿组合特性来解说,无法精确掌握【事件、空间环境、时间】的关系。

所谓【化】者,乃是星辰之气化也,也是说将星性转化为吉凶休咎的能量,显示人世间的运途起伏,人事的悲欢离合;星辰各有本性,分阴阳, 有阴阳而生五行,乃星宿之本性,故名星性,所以星性不单指以星宿表现人之个性而已,以其五行之特性配合不同宫位又有不同的运用,再佐以四化之变,则生生不息,变化万千,以之对应万事万物才不致捉襟见肘,所以要懂星性,更要会运用其气化,才能运用星宿而料事如神,所以四化的第四层意义,乃在转化星性成为表现对应的人事物之形象。

如断人车祸(车子撞进屋来不算),必与外出有关、与车子有关:

而:外出与[宫位]有关,

车子与[星性]有关,

凶祸与[气化]有关,

所以三者在运用时是一体的,不可偏重某一项,斗数在应用时,并不分飞星派、四化派、星性派、小限派……的,分派别的都是不懂斗数的人,若是根据他们偏执某方面的理论来研究,就会被误导方向,浪费时间生命,本书为读者建立整体性的、系统性的研究紫微斗数的体系,不再陷入各门派的论战漩涡中当牺牲品。

由第二章的说明,知道四化不是玄秘之物,而是具有贯联时空的作用,有四化之牵引联系,才知道[因]与[果]的关系,当然推命要找出因果关系是上层功夫,并不是人人都能悟透此种关系的,但是推命的基本功夫全在四化、星性、宫位(立向)等三要素,而以四化为征验,四化在命盘上,依其由何所化可

分:生年干四化

命宫干四化

大限宫干四化

流年宫干四化

……(若推流月、流日时,亦可再细分下去)

其中生年四化,只是垂象而已,无吉与凶,它是根据生年干而定,属于静态现象,但人自呱呱坠地后,即有动态运势更迭,在一静一动的流转中,相互作用,织成人生的命运网而有起伏、成败等现象。

所以:

生年四化落入先天十二宫之中主垂象,无吉无凶,属静。

生年四化与十二宫之四化相互作用,产生吉凶,属动。

生年干四化入十二宫的意义:

以下为生年化星入十二宫的意义浅说,其它有双化星入宫的现象,其意义解释另有解释。较常见的双化星组合有:

甲干:廉贞、破军。

乙干:天机、天粱、太阴。

丁干:太阴、天同、天机、巨门。

戊干:太阴、天机。

己干:武曲、贪狼。

庚干:太阴、天同、太阳。

辛干:巨门、太阳。

双化星组合的意义可以简洁的解释如下:

禄、权同宫:财利、发达、名利双收、有成就。

禄、科同宫:成名后获利、财平稳、有才干。

禄、忌同宫:双忌论。

权、忌同宫;辛苦地以技能赚钱,做人做事有虎头蛇尾之嫌。

科、忌同宫:技术生财、平稳受薪为佳,不宜太贪图财利。

现举一例说明生年四化入宫的意义:(见上图)

生年禄在子女:子女聪明、人缘佳,日后会有成就,本命也相当关心子女,将钱投资在子女的教养上。

生年权在迁移:出外有成就,也能得到大家的赞赏与肯定,适合出外发展。

生年科在事业:事业平稳,维持相当程度而已,急难时常有意外助力来助。

生年忌在兄弟:关心兄弟,虽兄弟之间较多争执,不过关心之情不减,兄弟有急难也会拔刀相助,兄弟较不常在一起。

要注意的是:生年四化只是垂象而已,无吉凶现象,需要有行运配合,逆行大运和顺行大运的结果完全不同,必须参考行运四化和本盘四化的相互关系,才能推算动态的[运途]起伏。

第十四章 四化星的应用

紫微斗数用命盘来推算命运,命盘内应有体有神。

到底什么是[体]?什么是[神]呢?简单地说,命宫三合方为体,本命盘四化为神;前面已和大家谈过格局,这就是命盘中代表命造主人之[体],为何以三合方为体呢?道理很简单,人活在世上,衣食住行四大民生需要,无一不和财帛发生直接关系,故财帛为养命之源,要财帛广进,必然要事业好、运途吉祥,才能确保财源,没有事业何处来财?故事业宫为财之源(财帛的财帛),经营事业,要有[人]才能经营事业赚钱,故命宫为事业之源,其它的夫妻、子女、兄弟、交友、福德等,是基于命、财帛、事业而产生依附之关系,事业不好,财运又破。何来福德可享?拿什么买田宅?六亲何以亲切?此种宾主关系远在宋朝即已为人所深刻理解,明显地,命、财帛、事业为人命之主体。

再从另一个角度来看,有许多事情,都是由心灵所发动的,再藉动作躯体来达成,例如:创业时,你会用心思考资金来源、技术能力、有哪些竞争者、市场渗透策略……等因素,见有机可趁才会放手去做,亦即是先由心中筹划可不可行?再付诸行动,所以,是由[神]导引[体]而动,而不是[体]控制[神],很明显的,命运的主导在四化用神,格局居于副角,有四化的催动,才会付诸行动,并不是每一个拥有好格局的命造,都能成就伟大的事业,如何掌握最佳时机,候机而起,成就伟业,命理的推导可提供参考。

四化就是衡量决心强烈或外界因素影响强烈与否的指示器,观察由本命、大限的四化在命盘中形成的是哪一种组合,便可判断出来自我心力的强弱程度或外界因素影响力的大小,影响力的大小便可判定一个人遭遇到事件的吉或是凶,至于到底是自我因素或外界因素?就要看是哪一个人事宫来判定。

四化是依天干而决定化与不化,而天干有生年天干,再由生年天干定出十二宫的宫干,每个宫干又主掌不同的四颗化星,十二宫共飞出四十八颗不同的化星,这些由本命盘飞出的化星会和生年天干的四化碰撞而产生不同的吉凶现象,这就是本命盘的用神,当运势一转动,本命盘四化又会和大限、流年的四化发生作用,便显出运途的吉凶了。

天干四化指的化禄、化权、化科、化忌,在财宫、感情、宅运等方面,各有不同的吉凶解释,一般而言,化禄、化权、化科主吉利,但在看外遇时,则不主吉利了,相同的,化忌主不顺,但在有些问题中,却是吉利的现象,所以四化的吉凶解释,完全要看是哪一种事件而定,我们常看到四化的解释为:

化禄:禄为福德之神,守身命官禄位,科权相逢,必作大臣之职。小限逢之,主进财入仕之喜。大限十年,吉庆无疑。恶曜来临,并羊陀火忌冲照,亦不为害。女人吉凑作命妇,二限逢之,内外威严,杀凑平常。

又说:

己土,掌福德,主财禄。守身命居官禄,逢科权作大臣与禄存夹,必主富贵。子午迁移,文章盖世。禄缠弱地,或空劫陷,主不发财。休藏四墓,化禄无用。禄逢冲破,吉也成凶。女命吉凑,内外威严,可作贵妇。(注:四墓指辰、戌、丑、未四宫)

化权:权星掌判生杀之神,守身命,科禄相逢,出将入相,科权相逢,必定文章冠世,人皆钦仰,小限相逢,无有不吉。大限十年,必然得志。如逢羊陀耗劫空,听纔贻累,官灾贬谪,女人得之,内外称志,可作命妇。僧道掌山林,有师号。

又说:

甲木,掌生杀,主权贵。科禄相逢,出将入相,文章冠世。会武或巨,必掌大事,或握兵符。羊陀空劫,官灾眨谪。权科双夹,必主大贵。权禄重逢,财官双美,煞星来凑,虚誉之隆。财帛福德,权禄来守,出世荣华。权禄奴仆,纵官也奔。女命化权,主人性刚,喜夺夫权,内外称意。注:权禄在交友宫,纵然有官贵也会为朋友奔波劳碌。

化科:科星上界应试,主掌文墨之星,守身命,权禄相逢,宰臣之贵。如逢恶曜,亦为文章秀士,可作群英师范。女命吉拱,主贵封赠,虽四杀冲破,亦为富贵,与科星拱照同论。

又说:

壬水,掌文星,主声名。守身命宫,主人聪明。权禄相逢,宰臣之贵,如遇恶星,文章秀士,群英师范,但嫌诸空。三奇夹命,必为贵格,科权对拱,跃汲禹门,科禄逢命,威名压众。科明暗禄,位列三台。科名陷凶,陷于空劫,陷于羊陀,日月陷地,主曜陷地,苗而不秀,女命权禄,吉曜相拱,封赠主贵,四煞冲破,亦主富贵。

化忌:忌为多管之神,守身命宫,一生不顺。小限逢之,一年不足。大限十年悔吝。二限太岁交临,断然蹭蹬。文人不耐久,武人纵有官灾口舌,不妨。虽商贾技艺人,皆不宜,利加会紫府昌曲,左右科权禄舆忌同宫,又兼四杀共处,即发财亦不佳,功名也不成就,如单逢四杀,耗使劫空,主奔波带疾。僧道流移还俗。女人一生贫夭。

又说:

壬水,嫉妒星,多管之神,主是非不顺。二限逢之,断然蹭蹬,文人不久,武人官灾,工商不顺,口舌不免,烦恼失望。紫府昌曲,左右三奇,与忌同行,又兼四煞,财不耐久,功名不成,单守逢煞,奔波带疾,僧道远还。庙旺不忌,陷地甚忌。天同戌忌,丁年生人反佳。巨门辰忌,辛人反佳。日月陷地,化忌大凶。廉贞陷地,化忌更忌。女命遇凶,艰苦度日。

大家看到化禄、化权、化科坐命,便暗自心中雀跃不已,若看到忌星在迁移宫照命,便暗自心惊,糟了!被忌星盯注了,一定会不顺、有是非。这些观念与想法未必全对,因为如果忽略了【化入】与【化出】的区别,就无法分辨【出】与【入】,将不知化禄是【得】或【失】,化忌是【吉】或【凶】,宛如某位[斗数专家]批评所云:“四化满天飞,不知哪颗星才是真正的四化”。此乃不知【化出】、【化入】及宫位、星宿组合的关系,故而无法理解四化飞星的规则,致有此“理直气壮”的评语。

凡是由生年干飞出之四化,不管落入哪一个宫位都叫【化入】,若其落入宫位的宫干,不使其宫内坐星自化,则叫【化中】,生年干三吉化星最好落入本命盘的命宫、财帛宫、官禄宫(或叫事业宫) ,而化忌星不可在迁移宫、福德宫、夫妻宫来冲三合,这就是所谓的[三吉嘉会格],但是此格局一定要命宫坐化禄星才有效用;若是由三方会入者,命宫无三吉化星之一者,只主表面风光而已,虚而不实。

本门对于四化的解释,简示如下:

化禄主情缘、财禄;

化权主管制、威严;

化科主科甲、教化、斯文;

化忌主藏伏,悔咎。

因生年干四化都是化入,故其化入命盘的宫位中的意思可参酌解释。但是生年干化忌落入六亲宫是欠债的意思,若是落在田宅、福德、财帛、事业、迁移的话,则代表心在该处,因忌为自“己”的“心”的意思,故生年干化忌在田宅宫代表此人心在家庭,一下班便待在家中少外出,此为藏伏之象;若化忌在兄弟,则代表心在兄弟姐妹,因此会为手足多付出,故为欠债;当然,因化忌在兄弟,兄弟会较不顺利,此乃必然之现象。

出生年的年干和命盘哪一宫的宫干相同,则代表此人之一生运途起伏和活动都与此宫有紧密关系,例如:某人是甲年生,而甲干在命盘的财帛宫,则他一生的运势活动重点皆以财帛、赚钱为主,而且是属于自立更生格,如果生年干与其它六亲宫宫干相同,往往会和该六亲产生较紧密的关连性。

命宫、财帛宫、事业宫、田宅宫称为我宫,其它称为他宫,四化有入我宫才好,入他宫则为化出,主损失、不利。

如果我们要论一个人的本质特性,是否适合经商或该做什么事业?对于此问题,我们要由经商的特性[计较性质、坚毅耐苦]的星宿坐命宫者则较适宜从商,而属于清高(如天梁)、雅士(如太阴或天同)的星宿坐命就比较不宜经营太商业化的事业、而宜从事服务业,这是从星性上来论,但是星宿碰到四化后,会变质而非本来的星性了,如天梁化禄坐迁移宫在斗数先贤的赋文中就有【巨商高贾】的说法,和清高的星性就完全不同了,因此,一遇到四化,星星的性质完全改变了,所以,星性和四化要交互为用。

例如命例一:

武曲、天相坐命在壬寅宫,照一般书上说的,此人富正义感,喜打抱不平,个性正直刚强,三合又是[紫府朝垣格],此人常与军政、财经界人仕交往,并得到他们的帮助而成功,成为富豪,一生多酒食应酬之事。

再看生年干四化:

化禄落入子女宫:此人疼爱子女,有钱就花在子女身上。

化权、化忌皆落入兄弟宫:化忌原主欠兄弟债,化权原亦主兄弟有成就,两星落入反成为争执,不兼容的情形。

化科落入田宅宫:乃主田宅适中,不大不小。

命宫干坐壬:武曲星自化忌,此为化出,表示自己的心化到外面去了,故比较不会为自已打算,宁愿自己吃亏也不占人便宜,而且心已化到外面了,对自己较没信心,故较自卑,而且化忌又主藏伏之象,故忌出了,藏不住,财富、名利多因无法藏伏而损失或让机会白白流失,故此种格局经商往往

不知把握机会,而遭受损失,实在不适宜在经商,若硬要做生意,亦宜做门市生意、或现金买卖的行业较佳。

虽然是很漂亮的[紫府朝垣格],但是四化用神不佳,仍无法成就伟大事业。

现在再看命例二:

是位甲辰年生的小姐,命宫也是在寅的位置:贪狼星、天姚星、禄存星坐命,三合是[杀破狼]的格局,根据贪狼星的特性,知道这位小姐的酒量不错、好动擅交际、多酒食应酬,很容易和异性接近,再加上天姚星更加强此种倾向,幸有厚重的禄存为伴,否则不堪想象,另外,像是说话浮夸引人侧目、注重物质享受、能不耐艰苦地赚钱、有投机冒险的倾向、喜变动不耐静守的特质,都不应忽略。

而且,三合又为[杀破狼]格,此格局之特性是不安现状、喜改造创新、毅力坚强、不畏艰苦、喜变动出外、性子急、有关创的魄力、职业适性广、能文能武。

再看生年四化:

生年禄星落在迁移宫:锋头很健,人际关系不错,在交际上很慷慨,而且化禄星又和命宫内的禄存星成对照的态势,是种财源旺盛的格局。

生年权星落入财帛宫:喜掌财权,自己支配钱财的运用,善用钱财投资生财。

生年科星落入夫妻宫:代表感情生活中有逢凶化吉的助力,而且丈夫的长相身裁也很匀称适中;

生年忌星落入兄弟宫:主此人欠兄弟债,会为兄弟姐妹多付出(物质或精神上的皆是) ,而化忌在兄弟,和陀罗星(化气曰忌)重合,故兄弟宫应是双忌,兄弟中应有折损,而且兄弟的运途也较差。

又再看三方,会入生年干化权与化禄,则此人面带贵气、有威严,此乃四化用神于人身上表现出来的特质,化忌的话,则予人沉默寡言的观感;再者,财帛宫干为[甲]和生年天干相同,故知此人为自立格。

命宫干坐丙:廉贞化忌在迁移宫,代表心在外头,所以此人很坦白、城府不深,好相处,可惜常忘记承诺;天机化权在父母,权星乃掌威严、权势之星,故对长辈说话当然不客气,有理定争到底,而且善辩,不过父母宫坐丁干,巨门自化忌,虽好辩亦无门,别人不甩她。

将前述之特征综整起来,已可隐然了解此人的特质了,故而天干四化表要熟背,才能使斗数的用神—-四化,运用如神。

第十五章 忌星的涵义

看到[化忌]一词,直觉地心中便起疙瘩感到不舒服,指责为[多管、悔吝之神],谁被化忌缠到了谁就倒霉,几乎初习斗数的人,莫不为其名称所感而不能释怀,为什么会这样?我们来看看紫微斗数全书是如何注释[化忌]的意义的:

[化忌为多管之神,守身命一生不顺,小限逢之,一年不足,大限逢之,十年悔吝,二限太岁交临,断然蹭蹬。文人不耐久,武人纵有官灾口舌不妨。虽商贾技艺人,皆不宜利,如会紫府昌曲左右,利权禄,与忌同宫兼四杀共处,发不住财禄。苗而不秀,科星陷于凶乡是也。如单逢四杀耗使劫空,主奔波带疾,僧道流移返俗,女人一生贫夭。若太阳在寅卯辰巳化忌,太阴在酉戌亥子化忌,反为福论,其余诸星化忌,各审五行不同,如廉贞在亥化忌,是为火入水乡,又逢水命人,化忌也不为害。]

[化忌阳水,为上界多管之宿,主是非口舌,又名计都星。化忌之宿,未必能破格,仅主多是非纠缠而已,必先考正星是否庙旺,若庙旺则有[旺地化忌不忌之说],陷地主凶,再有金水之星庙旺化忌更是不忌,仍是兼有富贵,如太阴在亥化忌,及武曲化忌在巳宫长生之地等。如火木之星化忌,旺宫,若太阳居午,及天机化忌在卯等,多富而不贵,或贵而不富。属土之星不化忌,但化忌怕入四墓,主增凶。再如属火之星,于亥子水乡化忌加煞,凶恶异常,多是伤残、夭亡。此星入命,主一生多是非多管,易遭人之嫉,性急躁,带疾病,多起伏成败。但武职反作吉论,行运亦是。女命得之,不论旺弱,易多口舌是非,旺地亦有富足,但不能贵,且晚年多病。陷宫加煞,六亲不和,多是非,亦贫贱。此星在十二宫之中,先看化星得地与否,及正星之性质,方定其吉凶。]

原来根据现有书上对于化忌星的叙述,化忌星所表征的都是不吉之象,因此引起大家恐慌,事实上是否如此呢?依照先师所传,不尽全然如此,虽然在大部分的情况下化忌星代表[不利、困顿、损伤]的意思,但是在某些情况下,化忌星也有吉利的一面。

化忌是一颗可爱又可怕的化星,在[不利、困顿、损伤]的意思之外,它还具有【黏性】,当然此黏性对于不吉或吉利的事情都有效用,因此,遇吉益吉而遇凶益凶,所以要能懂得化忌星的作用机制,才能应用趋避之道,转化[化忌]为吉利。

化忌星的五行属水,水代表[智慧],先贤有云:“大智若愚,上善若水”,均暗指化忌星有[随缘、顺势]之意,遇到化忌星的年限时不可强求与逆势而为、或强出头,而是要[收敛、藏伏、沉潜涵养],以符合化忌星之含意,因此碰到化忌星时不可硬闯,方可持盈保泰。

到底[化忌]星的意义是什么呢?根据字面上来解释,[忌]是自“己”的“心”的意思,意指化忌星所主掌之[困顿、悔吝、不顺]等,都是由自己的心境所造成的,假如知所进退,不贪不取,不伎不求,一切随缘,顺势而为,自然而然化解化忌星的恶性,所以[化忌]之为祸或为福全在当事人之一念之间尔。

人都有一个生物本能—-[闪避]灾祸的本能,若敌人一刀劈来,我们一定会闪避刀锋;一部车子冲来,我们也会跳闪开来;所以闪避物理的空间避开灾祸的本能大家都与生俱来,是一种直觉地反射作用。但是心理上的空间—-[心境]就不是如此直觉地可改变以避凶祸,我们所学的所有知识均不足以判断世间所有之是非对错,例如:[我一直觉得这位对象不错,想嫁给他,即使大家反对,还是结婚了,在下决定的当下,完全是被自己的感情所蒙蔽,完全置众人之规劝于不顾],在下决定的当时,甚至还有[众人皆睡我独醒的喜悦]呢?!由此可见牵涉到[心境]的问题并不是他人一句诂就可更改或自己一念间可完全扭转的,往往是在“自以为是”的状况下,做了错误的决定,由此可见自己的心,是如何的难以掌握!所以说:“人的最大敌人在自己”。

基本上,每一个人对未来总是希望明天会更好,在此前提之下,每一个人在下决定前,一定会以自己最有利的条件来考虑,但是为何有贫富之别?职务有高低之分?事业有大小之别?总归一句话—-[心境]造成的,有的人考虑得比较深入广泛,所以命运走上风事事顺遂,而考虑浅薄粗暴的,命运走下风,事事不利,因此成就有高下之别,要使自己迈向更美好未来的秘诀就在改造心境而已。

因此,物理上的空间,大家都有闪避不利环境的生物本能,而心理上的空间[心境],往往是在自认为[见解正确、决策无误]的情况下,犯下错误而不自知,要待成事实后,才会后悔,所以心境是命运变化枢纽,故主悔吝之化星[化忌]以“己心”两字所合成来暗示心境的重要。

在斗数中,化忌属水,水在平时柔顺,济养生物,但泛滥时,危害生灵,冲走田园,所以在化忌星的本意上,已暗示其可为善为恶,如果能顺[化忌]之性,就能转化逆境为顺遂,假如知[化忌]之性,则