Chuyên mục: Uncategorized

Vạn Sự Mỗi Ngày-Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018

#Tử_vi_hằng_ngày Chủ Nhật, ngày 21/10/2018 #THÔNG_TIN_CHUNG Dương lịch: 21/ 10/2018 Âm lịch: 13 Tháng Chín (T) Can chi: Giờ Mậu Tý Ngày Bính Tuất Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất Tiết Hàn lộ (08/10 lúc 5:15) Ngày Julius: 2458413-Kinh độ…

Đọc tiếp

Thất Sát Triều Đẩu cách

Thất Sát Triều Đẩu cách 七杀朝斗格   七杀守命, 入子午寅申宫, 与禄存, 科权禄, 左右, 昌曲, 魁钺加会为本格. 七杀在寅申宫入庙, 在子午宫旺地. 七杀在申, 午坐命为“朝斗”, 在寅, 子坐命为“仰斗”. 此格带有杀气, 自己发达而必有另一部份人一遭殃, 或因此而有不少人死在他的手下. 入此格者, 多主武职显贵, 统领百万雄师, 不然也是公司创始人, 商界英才, 大富无疑. 有吉星加会, 又有凶星加会则属破格, 主大起大落, 暴发暴败, 纵然一时发达也难长久保持, 并且结局大多不佳. 不会吉星, 则减为平常之格, 不见吉星而见凶曜同宫加会, 则为劣等命式, 主凶恶,…

Đọc tiếp

Sao Thiên cơ – Tử vi đẩu số – Tử vi Nguyên Cát biên soạn

Sao Thiên cơ – Tử vi Nguyên Cát biên soạn Tên gọi khác: Cơ, Thiện tinh Nhóm: Nam đẩu tinh, là Cát tinh Âm Dương Ngũ Hành: Âm Mộc. Hóa khí là “Thiện” Biểu tượng: Thiện tinh. Chủ về: Cơ…

Đọc tiếp