Sao Tử vi ở cung Mệnh

Tại cung Tý Ngọ Tử Vi độc tọa, nếu được “bách quan triều củng” rất tốt khi gặp được hóa Lộc, hóa Quyền, hóa Khoa ở đại hạn hoặc lưu niên.

Như nguyên cục Tử vi hóa Quyền, hóa Khoa mà không được “bách quan triều củng” thì tốt khi vận hạn gặp được Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt

Như cách cục “tại dã cô quân” vận hạn gặp được Khoa, Quyền, Lộc thì sự tốt đẹp không phải quá lớn, chỉ là nhất thời đắc ý mà thôi.

Nếu cách cục là “vô đạo cô quân”, vận hạn gặp phải sát kỵ, dễ gặp tai họa.

Tử vi độc tọa ở Tý Ngọ thích được Lộc Tồn đồng cung, nếu là “tại dã cô quân” ắt sẽ có nhiều nghi kỵ. Vận hạn đi đến cung có sát hình kỵ, nhiều ai oán thị phi, cải vả.

Tử vi không thích gặp Thiên Cơ, Thiên Lương, Cự Môn, càng không thích gặp hóa Kỵ. Tử vi ở 2 cung Tý Ngọ gặp Thiên Cơ chủ phá bại, gặp Thiên Lương chủ về nhiều tai ách, tai họa, tai nạn…sợ bóng sợ gió, gặp Cự Môn tình cảm có nhiều bối rối, lưỡng lự. Nếu gặp được cát tinh hoặc cát hóa có thể hóa giải được, gặp sát tinh càng ứng.

【Tử Phá】 thủ Mệnh kỵ cách cục “tại dã”, vận hạn đi đến Cơ Lương Cự Môn, thường là những vận hạn then chốt. Như gặp sát hình kỵ chiếu, dễ phát sinh sự cố, biến cố, mỗi lần như thế có thể ảnh hưởng đến cả 1 thời gian dài.

【Tử Phá】thủ Mệnh nếu nguyên cục Vũ Khúc hóa Kỵ, đại hạn đi tới “Vũ khúc Thất Sát”. Vận hạn đi đến Cự Môn hóa Kỵ hoặc Thái Dương hóa Kỵ, chủ yếu là do tiền tài của cải mà gặp tai họa

【Tử Phá】không thích vận hạn đi tới Thiên Phủ gọi là “Lộ khố” “không khố” chủ hao tài. Nếu Thiên Phủ gặp được Lộc có thể vì tiền tài mà mất tình nghĩa.

【Tử Phá】vận hạn đi tới “Thiên Đồng Thiên Lương” cùng Thiên Cơ hóa Kỵ, sát tinh hội hợp, lúc này xử sự cần phải “phúc hậu”, nếu sảo trá, so đo càng nhiều thì tổn hại càng lớn.

【Tử vi Thiên Phủ】 thủ Mệnh thích nhất gặp Lộc Tồn. Gặp Lộc Tồn đồng cung, Liêm Trinh hóa Lộc hội chiếu ắt giàu có lớn. Vận hạn đi đến hóa Lộc hoặc Lộc Tồn tất sẽ ứng. Như Tử Phủ tại Dần, người sinh năm Giáp, Tử Vi Thiên Phủ Lộc Tồn đồng cung, Liêm Trinh hóa Lộc hội chiếu.

【Tử Phủ】không có Lộc hội chiếu, lưu niên đi đến gặp Lộc vẫn được gọi là tốt.

【Tử Phủ】 ở Thân gặp Lộc, niên hạn đến Thái Dương ở cung Tỵ, gặp lục cát chủ về tăng chức tăng địa vị, Thái Dương ở Hợi yếu hơn 1 tí.

【Tử vi Thiên Phủ】 thủ cung mệnh, tuổi âm Nam dương Nữ vận hạn đi nghịch, đại hạn đi tới Thái Dương, Vũ Khúc là 2 đại vận quan trọng. Vận hạn đi thuận lấy đại hạn Tham Lang (Vũ khúc đối cung), hoặc đại hạn Cự Môn (Thái Dương) đối cung làm đại vận quan trọng. Cát hung ở những đại vận như thế này có sự ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời.

【Tử Tham】 tại cung Mệnh, mừng gặp được Hỏa Tinh, cũng thích được Tham Lang hóa Lộc, chủ về làm ăn phát đạt. Tham Lang hóa Kỵ thì một đời mệt nhọc, lao tâm, nhiều việc không được như ý. Gặp thêm nhiều sát tinh thì thường thường cuộc đời gian nan vất vả, thành bại vô thường.

【Tử Tham】có “vũ phá” tam hợp, mà Vũ khúc hóa Kỵ, đại vận đi tới “Vũ Phá”, lưu niên gặp văn xương hóa Kỵ hoặc văn khúc hóa K, chủ về phá bại.

【Tử Tham】thủ mệnh ở cung Mão, đại hạn hoặc lưu niên gặp Thiên Lương tại cung ngọ. Nếu Thiên Lương hóa Lộc, thì tham tài háo sắc mà gây phiền phức, nếu thấy thêm sát tinh dễ có hung họa nhưng cuối cùng cũng được hóa giải.

Tử vi đẩu số tam hợp phái

Người dịch: Minh Tuệ

Hotline: 0989.224.080

Thường xuyên khai giảng các lớp Tử vi từ cơ bản đến nâng cao

Địa chỉ: 270 Cộng Hòa, P13, Tân Bình, HCM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *