Thẻ: phú tử vi

PHÚ “TỬ VI BIỆT CÁCH” – PHẦN CHÚ GIẢI CỦA TÁC GIẢ ĐẰNG SƠN (PHẦN 3)

Gia Kỵ Triệt Tuần phản vi đại cát Cũng Nhật Nguyệt Sửu Mùi nhưng có Tuần hoặc Triệt án ngữ thì cảnh hỗn độn bị phá hủy, khiến Nhật Nguyệt cùng có cơ hội phát huy tiềm năng to lớn…

Đọc tiếp

Phú “Tử Vi Biệt Cách” – Phần chú giải của tác giả Đằng Sơn (Phần 2)

21. Dậu cung bất miễn Thiên Tướng đa đoan Thiên Tướng là quý tinh nên cư mệnh không phải lo cơm áo, nhưng bản chất nhu nhược nên không vượt nổi tính “bại” của cung Dậu . Tướng kém cỏi…

Đọc tiếp

Phú “Tử Vi Biệt Cách” – Phần chú giải của tác giả Đằng Sơn (Phần 1)

1. Tử Vi cách cục tối trọng âm dương Cách cục trong khoa Tử Vi hầu hết dựa trên lẽ biến dịch của âm dương, ngũ hành chỉ là phụ mà thôi. Vì nền tảng của khoa Tử Vi gồm…

Đọc tiếp