Tag: Tử vi đẩu số|cung Phụ Mẫu|thiên cơ

Sao Thiên Cơ ở cung Phụ Mẫu

Chủ rời xa cha mẹ, ít dựa dẫm, nếu không thì sẽ có hình khắc. Nhập miếu thì cha mẹ phúc lộc, hãm địa thì dễ có cha dượng, mẹ kế. Hội Tứ sát thủ chiếu, khắc cha mẹ, còn sống thì cũng phải xa nhau, nếu mang hai họ

Bài viết Sao Thiên Cơ ở cung Phụ Mẫu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.