Thiên can địa chi

 

 

 

 

 

 

12地支沖刑害破、六合、三合、三會關係圖

 

 

 

 

地支六合

子丑合土

寅亥合木

卯戌合火

辰酉合金

巳申合水

午未合火

代表隨和、圓融異性緣佳。

 

 

 

 

地支相沖

子午

丑未

寅申

卯酉

辰戌

巳亥

沖:代表衝動、魯莽欠考慮

 

 

 

 

地支相害

子未

丑午

寅巳

卯辰

申亥

酉戌

害:代表多疑、善變不一致

5

4

6

5

3

 

 

1

4

 

 

6

2

3

1

2

地支相破

子酉

寅亥

辰丑

午卯

申巳

戌未

破:代表好勝、嫉妒心胸狹隘

4

3

2

1

1

 

 

4

2

 

 

3

3

4

1

2

地支三合

申子辰合水

亥卯未合木

寅午戌合火

巳酉丑合金

地支三會

寅卯辰為東方木

巳午未為南方火

申酉戌為西方金

亥子丑為北方水

三合:代表溫順、乖巧得長輩緣。

三會:代表能力、才華思考周慮。

1

2

1

 

 

3

 

 

2

1

2

3

地支相刑

寅巳申(無恩之刑)

丑戌未(持勢之刑)

子卯(無禮之刑)

辰午酉亥(自刑)

刑:代表霸道、專制不妥協

 


地支三合

桃花位 三殺
 


申子辰合水

西方屬金 未-南方
 


寅午戌合火

東方屬木 丑-北方
 


亥卯未合木

北方屬水 戌-西方
 


巳酉丑合金

南方屬火 辰-東方

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *