Cách tìm giờ Hoàng Đạo

 Nguyên tắc:

🗝 Khởi ngày Tý tại cung Tý, đi nghịch cách cung đến ngày cần tìm.

🗝 Tại vị trí tìm được, khởi thuận là giờ Tý.

⏰ Giờ Hoàng Đạo nằm trên 6 cung: Tý – Sữu – Mão – Ngọ – Thân – Dậu

 Dân gian có câu thơ để tìm giờ Hoàng Đạo như sau:

“Bao giờ gặp 🐀Chuột đuổi 🐃Trâu

🐇Thố 🐴Ngũ 🐓Kê  🐒Hầu sẽ lập công danh”

  • Chuột là giờ Tý, Trâu là giờ Sữu, Thố là giờ Mão, Ngũ là giờ Ngọ, Kê là giờ Dậu, Hầu là giờ Thân, gặp các cung này là đại cát.
  • Khởi ngày Tý tại cung Tý, ngày Sữu đến cung Tuất, ngày Dần đến cung Thân, ngày Mão đến cung Ngọ, ngày Thìn tại cung Thìn, ngày Tỵ đến cung Dần, ngày Ngọ đến cung Tý…cứ như thế mà đếm tiếp. Khi tìm được tới ngày, từ cung đó đếm là giờ Tý, tiếp theo là giờ Sữu, giờ Dần, giờ Mão… theo chiều thuận kim đồng hồ.
  • Nếu giờ nào nằm trên 6 cung Tý, Sữu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu là giờ Hoàng Đạo.

⚠️ Lưu ý: Mặc dù chọn năm tháng ngày lành, nhưng năm tốt không bằng tháng tốt, tháng tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốtTrả lời