Lục nhâm đại độn – tác giả Lê Trung Tú, chỉnh sửa bổ sung Hoàng Trung

Phần mềm Lục Nhâm Đại Độn được tác giả Lê Trung Tú viết trên excell được phổ biến miễn phí, và tác giả cũng cho phép mọi người sử dụng và chỉnh sửa.

Để trân trọng và kế thừa những đóng góp của tác giả Lê Trung Tú, Hoàng Trung chỉnh sửa và bổ sung phần an các khóa Cửu Tông Môn dựa trên tham khảo các sách Bí tàng đại lục nhâm độn đại toàn của tác giả Bùi Ngọc Quảng, Lục Nhâm của tác giả Nguyễn Ngọc Phi, Lục Nhâm Đại Toàn tác giả Quách Tài Lai.

Các bạn quan tâm xin mời download để sử dụng, nếu phát hiện những trường hợp bị lỗi, bị sai xin gửi ý kiến đóng góp về email [email protected]

Lục nhâm đại độn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *